ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
28-01-2021, 13:43
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  อ้าว... โพลล์เอาใจรัฐบาลมาอีกแล้ว... ทีนี้เป็นทีของเอแบคโพลล์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
อ้าว... โพลล์เอาใจรัฐบาลมาอีกแล้ว... ทีนี้เป็นทีของเอแบคโพลล์  (อ่าน 784 ครั้ง)
(ก้อนหิน) ละเมอ
Moderator
ขาประจำขั้นที่ 3
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,041เว็บไซต์
« เมื่อ: 04-11-2006, 21:33 »

โพลมั่นใจ ครม.ใหม่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

โพล์หนุนรัฐบาลผู้เฒ่าป้องกัน-จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างจริงจังชี้นโยบายปฏิรูปการเมืองยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงไร้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ส่งผลให้ความเชื่อมั่นเสถียรภาพทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ กลับลดลงกว่าในช่วงต้นๆ

          ดร.นพดลกรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง นโยบายรัฐบาลในสายตาของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 1,108 ตัวอย่าง ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2549 ประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการสำรวจในครั้งนี้

       เมื่อสอบถามตัวอย่างถึงความสำคัญของการแถลงนโยบายรัฐบาลในยุคการปฏิรูปการปกครองฯพบว่า ตัวอย่างมากกว่า 2 ใน 3 คือร้อยละ 74.2 เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะที่ตัวอย่างร้อยละ 10.8 ระบุไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ และร้อยละ 15.0 ไม่ระบุความคิดเห็น

       ผลสำรวจทัศนคติของประชาชนพบว่านโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปการเมืองการปกครองได้รับคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนจากประชาชนต่ำสุดหรือ 6.24 คะแนน เปรียบเทียบกับคะแนนการสนับสนุนจากประชาชนต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจ (8.51 คะแนน) และนโยบายด้านสังคม (9.33 คะแนน)

       อย่างไรก็ตามนโยบายด้านการเมืองการปกครองที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ นโยบายป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองและราชการ (ร้อยละ 91.9 ระบุเห็นด้วย) รองลงมาคือ นโยบายส่งเสริมเสรีภาพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ สังคม (ร้อยละ 91.6 ระบุเห็นด้วย) และการที่รัฐบาลจะเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญทุกระดับ (ร้อยละ 90.1 ระบุเห็นด้วย) ตามลำดับ

       อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า มีนโยบายบางประการที่พบว่าประชาชนอาจจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน จึงมีประชาชนบางส่วนไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายดังกล่าว ได้แก่ การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง (ร้อยละ 29.5 ไม่ระบุความคิดเห็น) การผลักดันให้มีกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง (ร้อยละ 28.0 ไม่ระบุความคิดเห็น) และ การเสริมสร้างมาตรการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคการเมือง ราชการ ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (ร้อยละ 25.9 ไม่ระบุความคิดเห็น)

       นอกจากนี้ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายในภาคเศรษฐกิจนั้นพบว่า นโยบายที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่วางแผน จนถึงดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ (ร้อยละ 92.5 ระบุเห็นด้วย) รองลงมาคือนโยบายการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางการค้า (ร้อยละ 91.4 ระบุเห็นด้วย) และนโยบายสนับสนุนการออมในทุกระดับ ส่งเสริมจิตสำนึกในการประหยัด เพื่อลดหนี้สินในระดับครัวเรือน (ร้อยละ 86.6 ระบุเห็นด้วย)

       สำหรับทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายภาคสังคมนั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยกับทุกนโยบายที่รัฐบาลแถลง ทั้งนี้นโยบายที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ นโยบายเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 96.4 ระบุเห็นด้วย) นโยบายส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ (ร้อยละ 95.8 ระบุเห็นด้วย) และส่งเสริมสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานของคุณธรรมร่วมกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สื่อมวลชนและสถาบันศาสนา (ร้อยละ 94.7 ระบุเห็นด้วย) ตามลำดับ

       ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ ในอีก 6 เดือนข้างหน้านั้น ดร.นพดล กล่าวว่า สัดส่วนของประชาชนที่ระบุมีความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีแนวโน้มลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ (30 กันยายน 2549) โดยพบว่าในด้านเสถียรภาพทางการเมืองนั้น ตัวอย่างร้อยละ 58.4 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่น-เชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 32.2 ระบุไม่ค่อยเชื่อมั่น-ไม่เชื่อมั่น และร้อยละ 9.4 ไม่ระบุความคิดเห็น เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 58.7 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่น-เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 25.7 ระบุไม่ค่อยเชื่อมั่น-ไม่เชื่อมั่น และร้อยละ 15.6 ไม่ระบุความคิดเห็น

       สำหรับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดในอีก6 เดือนข้างหน้านั้นพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 11.9 ระบุเชื่อมั่น ร้อยละ 14.8 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่น ในขณะที่ตัวอย่างมากกว่า 1 ใน 3 คือร้อยละ 37.9 ระบุไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 25.8 ระบุไม่เชื่อมั่น และร้อยละ 9.6 ไม่ระบุความคิดเห็น

       ดร.นพดลกล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันโดยภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีและถึงดีมากในส่วนของนโยบายด้านสังคม แต่ปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ นโยบายเรื่องการปฏิรูปการเมืองการปกครองที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมแนวทางแก้ปัญหาสำคัญที่เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้ว ทำให้ได้คะแนนสนับสนุนจากประชาชนต่ำสุด ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งการปฏิรูปการปกครองฯ ด้วยการยึดอำนาจ

       ดร.นพดลกล่าวต่อว่า รัฐบาลกลับเขียนนโยบายที่ดูจะทำยากภายในกรอบเวลาเพียงหนึ่งปี ที่จริงเขียนสั้นๆ เน้นไปที่ 9 เรื่องและทำให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมก็น่าจะพอ คือ

       1) เร่งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและเสริมสร้างความเป็นธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีไทย

       2) เร่งรัดดำเนินการเอาผิดบรรดานักการเมือง ข้าราชการและนายทุนที่ทุจริตคอรัปชั่นในช่วงเวลาของรัฐบาลที่ผ่านมา และเสริมสร้างระบบและกลไกป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นทั้งในรัฐบาลชุดปัจจุบันและอนาคต

       3) เร่งรัดดำเนินการเอาผิดกับการแทรกแซงองค์กรอิสระในรัฐบาลที่ผ่านมา และสร้างเสริมระบบและกลไกปกป้ององค์กรอิสระต่างๆ ให้เข้มแข็ง เช่น การเสริมสร้างทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งได้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ได้ผู้แทนราษฎรที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมแท้จริง การเสริมสร้างทำให้คณะกรรมการ ปปช. มีศักยภาพดำเนินการเอาผิดนักการเมือง ข้าราชการ และนายทุน ที่ร่วมกันทุจริตคอรัปชั่น ฮั้วประมูล ถึงไม่มีใบเสร็จแต่พบว่ามีการเอื้อประโยชน์หรือการเลี้ยงดูปูเสื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

       4) ดำเนินการเอาผิดกลุ่มบุคคลที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและมีท่าทีอันเชื่อได้ว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งรัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนในการรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนทุกหมู่เหล่า

       5) ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

       6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกชนชั้นและระดับการปกครอง ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

       7) นโยบายการต่างประเทศเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและการค้าระหว่างประเทศในเวทีโลก

       Cool นโยบายด้านความมั่นคงที่รัฐบาลจะส่งเสริมผนึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคมในการรักษาป้องกันราชอาณาจักรและความมั่นคงภายใน

       9) ดำเนินการสานต่อนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทั่วไปโดยทำให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

       "แต่ปัญหาที่พบหลังจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลคือ นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติน่าจะเหมาะกับรัฐบาลชุดต่อไปในอนาคตมากกว่า เพราะเป็นนโยบายที่ต้องใช้เวลามากในการทำให้บรรลุได้ และประชาชนจำนวนมากที่ค้นพบในการสำรวจครั้งนี้ต่างก็มองว่า มันเป็นนโยบายที่เป็นนามธรรมมากจับต้องได้ยาก สุดท้ายก็ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่มีพลังที่มากพอในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล" ดร.นพดล กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
บันทึกการเข้า

ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #1 เมื่อ: 04-11-2006, 21:45 »

มันทำงานอะไรเป็นบ้างวะ วันนี้ไปอยุธยาน้ำสูงกว่าสองอาทิตย์ก่อนร่วมครึ่งเมตร ท้องนายังกะทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา
ถ้าไม่ติดอะไรกะจะอยู่ดูพระอาทิตย์ตกน้ำซะหน่อย ทุเรศจริงๆ น้ำก็เกือบเน่าแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ ปิดข่าวทำ
หอกอะไรไม่ทราบ ถ้าจะไม่ทำอะไร หรือทำอะไรไม่เป็น หรือจัดอันดับความสำคัญของงานไม่เป็น ก็ไม่ควรปิดข่าว
บันทึกการเข้า
type
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 525


« ตอบ #2 เมื่อ: 04-11-2006, 23:07 »

มันทำงานอะไรเป็นบ้างวะ วันนี้ไปอยุธยาน้ำสูงกว่าสองอาทิตย์ก่อนร่วมครึ่งเมตร ท้องนายังกะทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา
ถ้าไม่ติดอะไรกะจะอยู่ดูพระอาทิตย์ตกน้ำซะหน่อย ทุเรศจริงๆ น้ำก็เกือบเน่าแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ ปิดข่าวทำ
หอกอะไรไม่ทราบ ถ้าจะไม่ทำอะไร หรือทำอะไรไม่เป็น หรือจัดอันดับความสำคัญของงานไม่เป็น ก็ไม่ควรปิดข่าว

อย่าเร่งสิท่านผู้สูงวัยทำงานต้องเข้าใจ 
บันทึกการเข้า
Wadoiji
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 801


รักษ์ประชาธิปัตย์


เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: 05-11-2006, 01:22 »

มันทำงานอะไรเป็นบ้างวะ วันนี้ไปอยุธยาน้ำสูงกว่าสองอาทิตย์ก่อนร่วมครึ่งเมตร ท้องนายังกะทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา
ถ้าไม่ติดอะไรกะจะอยู่ดูพระอาทิตย์ตกน้ำซะหน่อย ทุเรศจริงๆ น้ำก็เกือบเน่าแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ ปิดข่าวทำ
หอกอะไรไม่ทราบ ถ้าจะไม่ทำอะไร หรือทำอะไรไม่เป็น หรือจัดอันดับความสำคัญของงานไม่เป็น ก็ไม่ควรปิดข่าว


ท่วมเป็นบางที่ค่ะ แม่บอก แม่เพิ่งไปอยุธยาเมื่อวันสองวันนี้ ไปดูมีด+ดาบ เพราะพ่อจะสั่งไปขายต่างประเทศ ^^

บ้านพี่สื่อเข้าไม่ถึงหรือคะ เลยมองไม่เห็นความช่วยเหลือที่เข้าไป ^^
บันทึกการเข้า

สี่หามสามแห่
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,460« ตอบ #4 เมื่อ: 05-11-2006, 11:50 »

สื่อเข้าถึง ครับผมว่านะ

แต่สมองมันหยุดพัฒนา ไปเมื่อ 19-09-49 หน่ะ

เลยยังเพ้อเจ้อ ยึดติดกับอดีต อยู่
บันทึกการเข้า
Kittinunn
Aloha007
Global Moderator
ขาประจำขั้นที่ 3
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,127


ไปได้สวย...ด้วยเกียร์ต่ำ!!!


เว็บไซต์
« ตอบ #5 เมื่อ: 05-11-2006, 12:42 »

มันทำงานอะไรเป็นบ้างวะ วันนี้ไปอยุธยาน้ำสูงกว่าสองอาทิตย์ก่อนร่วมครึ่งเมตร ท้องนายังกะทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา
ถ้าไม่ติดอะไรกะจะอยู่ดูพระอาทิตย์ตกน้ำซะหน่อย ทุเรศจริงๆ น้ำก็เกือบเน่าแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ ปิดข่าวทำ
หอกอะไรไม่ทราบ ถ้าจะไม่ทำอะไร หรือทำอะไรไม่เป็น หรือจัดอันดับความสำคัญของงานไม่เป็น ก็ไม่ควรปิดข่าว


ท่วมเป็นบางที่ค่ะ แม่บอก แม่เพิ่งไปอยุธยาเมื่อวันสองวันนี้ ไปดูมีด+ดาบ เพราะพ่อจะสั่งไปขายต่างประเทศ ^^

บ้านพี่สื่อเข้าไม่ถึงหรือคะ เลยมองไม่เห็นความช่วยเหลือที่เข้าไป ^^

สื่อถึง แต่ที่ไม่ถึง คือความคิด เห็นว่ามันบกพร่อง กรูตีโพยตีพายเอาไว้ก่อน แล้วจะรุ่ง 
บันทึกการเข้า

“ผมเขียนไปในบล็อกนั้น แบบข้างบนนี้เหมือนกัน นึกว่า จะโพสต์ ปรากฏว่า เขาบอกว่า ต้อง สมัครสมาชิกก่อน ผมขี้เกียจ เลยมาโพสต์ที่นี่แทน อ้อ ตอนเขียน ผมใส่คำว่า ทุเรศ และ น่าสมเพช ไปด้วย” (อ.สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล-เว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน - ข้อความในเสรีไทย โดย Snowflake)

ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #6 เมื่อ: 05-11-2006, 13:25 »

มันทำงานอะไรเป็นบ้างวะ วันนี้ไปอยุธยาน้ำสูงกว่าสองอาทิตย์ก่อนร่วมครึ่งเมตร ท้องนายังกะทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา
ถ้าไม่ติดอะไรกะจะอยู่ดูพระอาทิตย์ตกน้ำซะหน่อย ทุเรศจริงๆ น้ำก็เกือบเน่าแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ ปิดข่าวทำ
หอกอะไรไม่ทราบ ถ้าจะไม่ทำอะไร หรือทำอะไรไม่เป็น หรือจัดอันดับความสำคัญของงานไม่เป็น ก็ไม่ควรปิดข่าวเรื่องน้ำท่วม อีกไม่นาน น้ำจะลดลงตามธรรมชาติ.... Exclamation

5-6 ปีที่ผ่านมา มัน(ทักษิณ)ทำงานอะไรเป็นบ้างวะ  น้ำจึงท่วมผิดปกติ
เหตุการณ์ก่อการร้าย วุ่นวาย และประชาชนยังถูกฆ่าตาย มาจนถึงทุกวันนี้ ฯลฯ......
Exclamation


บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #7 เมื่อ: 05-11-2006, 16:41 »

ยังงมงายกับสื่อไม่เลิกอีกหรือ มีแต่ข่าวว่าน้ำจะลด จริงๆแล้วมันเพิ่มต่างหาก ที่ขังอยู่เดิมก็เริ่มเน่า

ความช่วยเหลือก็คงมีหน้าจอทีวีตั้งแต่เริ่มท่วมใหม่ๆ ตอนนี้ก็ตามยถากรรมนะคร้าบ น้ำลงค่อยว่ากัน
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
    กระโดดไป: