ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
09-03-2021, 08:46
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] 3
ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า  (อ่าน 9931 ครั้ง)
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #50 เมื่อ: 17-10-2006, 21:04 »

คุณชอบแถ แถเถือกไปเรื่องอื่นทำไม Question

กำลังคุยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของทักษิณอยู่ดี ๆ แถไปเรื่องอื่น ๆ.......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #51 เมื่อ: 17-10-2006, 21:05 »

ตัวอย่างบางตอน
....................
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
     
เมื่อทั้งเหล่าข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้ว คำถามที่ตามมา ก็คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี ควรประกอบด้วยหลักสำคัญ ๆ อะไรบ้าง จึงจะสามารถทำให้ประเทศไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถปฏิรูประบบราชการ แข่งขันได้ดีในเวทีโลก คำตอบปรากฏชัดอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย ๖ ประการ ซึ่งประกาศครั้งแรกในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ประการแรก หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของ ตัวบุคคล

ประการที่สอง หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนใจมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ

ประการที่สาม หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

ประการที่สี่ หลักความมีส่วนร่วม
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

ประการที่ห้า หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

ประการที่หก หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

หากทั้งภาคราชการประจำ การเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการดำเนินไป ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ประชาชนก็จะบังเกิดประโยชน์สุข สังคมและประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขัน ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้ดีอย่างแน่นอน

( อยู่ในเว็บ กพ.นั่นแหละ...มีเว็บเครือข่ายของกพ.ด้วย กดตรง หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี )

http://www.fact.or.th/th/trans_new3.htm

นี่ต้องป้อนฟางทุกเส้นจริง ๆ เหรอ...
     
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17-10-2006, 21:32 โดย CanCan » บันทึกการเข้า

snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #52 เมื่อ: 17-10-2006, 21:10 »

ในที่สุดก็มีกระทู้แบบนี้ที่เวบเสรีไทย
ขอไว้อาลัยให้ชื่อและคำขวัญประจำเวบ

 
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #53 เมื่อ: 17-10-2006, 21:13 »

กระทู้แบบใหนเหรอ
บันทึกการเข้า

ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #54 เมื่อ: 17-10-2006, 21:17 »

เจอพอดีเลย ขอบใจมากนะลุง มันเป็น .doc สำหรับข้าราชการ แต่ไม่เป็นไร apply กันได้
บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #55 เมื่อ: 17-10-2006, 21:21 »

มาตรา 77 มันรวมทั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการการเมือง
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #56 เมื่อ: 17-10-2006, 21:28 »

ตัวอย่างบางตอน
....................
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
     
เมื่อทั้งเหล่าข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้ว คำถามที่ตามมา ก็คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี ควรประกอบด้วยหลักสำคัญ ๆ อะไรบ้าง จึงจะสามารถทำให้ประเทศไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถปฏิรูประบบราชการ แข่งขันได้ดีในเวทีโลก คำตอบปรากฏชัดอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย ๖ ประการ ซึ่งประกาศครั้งแรกในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ประการแรก หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของ ตัวบุคคล

ประการที่สอง หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนใจมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ

ประการที่สาม หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

ประการที่สี่ หลักความมีส่วนร่วม
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

ประการที่ห้า หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

ประการที่หก หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

หากทั้งภาคราชการประจำ การเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการดำเนินไป ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ประชาชนก็จะบังเกิดประโยชน์สุข สังคมและประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขัน ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้ดีอย่างแน่นอน

( อยู่ในเว็บ กพ.นั่นแหละ...มีเว็บเครือข่ายของกพ.ด้วย กดตรง หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี )

http://www.fact.or.th/th/trans_new3.htm

นี่ต้องป้อนฟางทุกเส้นจริง ๆ เหรอ...
     

บันทึกการเข้า

p
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,264


« ตอบ #57 เมื่อ: 17-10-2006, 21:35 »

เหมือน หมามันมีปาก ปากมันมีเขี้ยว มันก็มีสิทธิจะกัด หมามันไม่คิดถึงจริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว
ประเภทขอให้ใช้กำลังเข้าว่า สมองไว้ทีหลัง แบบเดียวกันเป๊ะ
อย่าไปดูถูกหมานะครับ
หมามันก็มีหัวใจเหมือนกันนา
บางตัวมันฉลาดมากเลยแหละ


วันนี้ซวยโดนคนแก่รุมโทรม
แถไม่ออกแล้ว
บันทึกการเข้า

ถ้ามัวคิดแต่จะโกงและเอาเปรียบคนอื่น จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้อย่างไร
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #58 เมื่อ: 17-10-2006, 21:39 »

สโลแกนหนังหมา หมา กำลังจะฉาย

"คบหมาเ็ป็้นเพื่อน ดีกว่ามีเพื่อนหมา ๆ"

ฮ่า ฮ่า...
บันทึกการเข้า

Killer
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,576


ช๊อบบ ชอบบ...ปฏิวัติ ปลื้ม ค่ะ


« ตอบ #59 เมื่อ: 17-10-2006, 21:59 »

ปฏิวัติได้...แต่ต้องมานั่งหวาดระแวง เสียวสันหลังอยู่นี่นะ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-10-2006, 03:33 โดย RiDKuN » บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #60 เมื่อ: 17-10-2006, 22:15 »

ภาระ "ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง" ที่แบกอยู่บนบ่า

จำเป็นต้องรักษาให้แก้วิกฤติชาติให้ได้ ตรงนี้มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
บันทึกการเข้า

p
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,264


« ตอบ #61 เมื่อ: 17-10-2006, 22:30 »

ภาระ "ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง" ที่แบกอยู่บนบ่า
จำเป็นต้องรักษาให้แก้วิกฤติชาติให้ได้ ตรงนี้มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์


ครับ
อยากให้ทุกคนมีความตระหนักเช่นนี้
เพื่อประเทศชาติของเราครับ

Smile
บันทึกการเข้า

ถ้ามัวคิดแต่จะโกงและเอาเปรียบคนอื่น จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้อย่างไร
Politician Boss
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 61


« ตอบ #62 เมื่อ: 17-10-2006, 23:30 »

แน่นอน ทหารมีสิทธิปฏิวัติ คุณทักษิณก็มีสิทธิในการต่อต้านการปฎิวัติ ผมก็ย่อมมีสิทธิไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ และทุกคนย่อมต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่าย ใน

การใช้สิทธิ ส่วนใครจะจ่ายมากน้อยกว่ากันแค่ไหน มันก็ย่อมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ ของการใช้สิทธินั้น
บันทึกการเข้า
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #63 เมื่อ: 17-10-2006, 23:38 »

ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงและรัฐบาลนี้ จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ในการทำรัฐประหารอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว  ผมเชื่อประชาชน
ที่ไม่ได้เป็นคนรักทักษิณ สาวกฯ หวอรูม และคนที่เสียผลประโยชน์
จะพอใจและให้การสนับสนุน เป็นเกราะกำบังให้คณะมนตรีความมั่นคง
และรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน...
Exclamation


การรัฐประหารครั้งนี้ทำให้นักวิชาการ ผู้นำทางความคิด และประชาชนที่ศรัทธาต่อ
ระบอบประชาธิปไตยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายประชาธิปไตยรูปแบบ และประชาธิปไตย
ที่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงและความจำเป็นในการทำรัฐประหาร.....

ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงและรัฐบาลนี้ ยังยืนหยัดปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ
การทำร้ฐประหารประชาชน  ฝ่ายหลังยังจะสนับสนุนและให้กำลังใจต่อไป...

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17-10-2006, 23:42 โดย ปุถุชน » บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #64 เมื่อ: 18-10-2006, 00:13 »

กติกาก็สำคัญ

แต่ที่สำคัญกว่าคือ...ใครถือกติกา

และใช้กติกาบนหลักคุณธรรมหรือไม่
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #65 เมื่อ: 18-10-2006, 00:26 »

อ่านเล่น ๆ ครับ
................
มีผู้หลัก-ผู้ใหญ่กันเสียที

คอลัมน์ เดินหน้าชน

โดย นงนุช สิงหเดชะนับจาก 19 กันยายน จนถึงขณะนี้ ผู้เขียนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีดำ หรือสิ่งใดที่เป็นสีดำแต่อย่างใด เหตุผลก็เพราะไทยเป็นเมืองร้อน สีดำเป็นสีที่ดูดความร้อน ขืนใส่ไปก็ทำความทรมานแก่ร่างกายเปล่าๆ

ผู้เขียนไม่ใช่คนสุดโต่ง ไม่ชอบมองอะไรแบบเหมาโหลยกเข่ง แบบตายตัวสำเร็จรูป ไม่ได้มองว่าใครจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตย เพราะเปลือกนอกที่หุ้มห่อเขาอยู่

ไม่ได้คิดโดยอัตโนมัติว่าทหารเท่านั้นจึงจะเป็นเผด็จการ ไม่ได้มองว่าพลเรือนใส่สูทราคาแพง ผูกเน็คไทเวอร์ซาเช่เท่านั้นจึงจะเป็นคนที่มีจิตใจประชาธิปไตย แต่มุ่งมองพฤติกรรมและการกระทำของบุคคลนั้นเป็นหลัก

ไม่กินโค้กและแมคโดนัลด์ ไม่ใช่เพราะอยากต่อต้านเพียงเพราะว่ามันเป็นสินค้าอเมริกัน แต่ไม่กินเพราะเหตุผลด้านคุณค่าโภชนาการเป็นหลัก แต่ไม่ใช่ว่าจะปิดประตูตายไม่กินเสียเลย อนุญาตให้ตัวเองกินบ้างนานๆ ครั้ง เพื่อเปลี่ยนรสชาติ แต่ปกติก็จะหันกลับไปสู่อาหารหลักแบบไทยๆ ที่ชอบ คือส้มตำ ต้มยำ น้ำพริก

นับจากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหัวหน้าคณะรัฐมนตรีชื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็รู้สึกได้อย่างเดียวว่าได้พบกับความเงียบสงบ อย่างที่โรงแรมตามชายหาดเขาโฆษณาว่า Tranquility ที่ขาดหายไปจากชีวิตเกือบ 6 ปี

เสมือนหนึ่งได้นั่งใต้ต้นมะพร้าวตามริมชายหาดอันเงียบสงบ พร้อมกับฟังเพลงแนวคลาสสิค ที่เปิดให้เราได้ใช้จินตนาการส่วนตัว ไม่ต้องมีคนมายัดเยียดร้องเนื้อเพลงน่าเกลียดๆ ยัดหู

เกือบ 6 ปีนั้น ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นภาวะที่น่ารำคาญ หนวกหู เสมือนไปนั่งอยู่ในดิสโก้เธคที่ไร้รสนิยม เปิดเพลงโฉ่งฉ่างเสียงดังหนวกหู ได้ยินแต่เสียงจิ๊กโก๋ผรุสวาทแต่คำหยาบ พูดมากและขี้โม้ ขว้างแก้ว ปาขวด บางครั้งก็ยกพวกตีกัน

มาบัดนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองมีผู้หลัก ผู้ใหญ่ กันเสียที ได้คนขับรถที่มีความสุขุม ขับรถนุ่มนวล ขับรถถูกต้องตามกฎความปลอดภัยเสียที

คนขับรถคนเก่า เป็นพวกชอบความเร็ว ใจถึง ไม่เคยฝึกหลักสูตรขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive driving) แถมไม่มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษารถอีกด้วย เช้าขึ้นมาไม่เคยเปิดดูระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง กว่าจะรู้ตัวอีกทีรถก็พังเสียหายหนักไปแล้ว

คนขับรถคนเก่าเขาเป็นพวก "ฝีเท้าเหนือฝีมือ" ซึ่งเป็นลักษณะของนักขับรถส่วนใหญ่ในเวลานี้ คือชอบขับเร็วเพื่อโชว์ออฟ โชว์สาว ว่าตัวเองแน่ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องในการควบคุมรถ เพราะไม่เคยฝึกหัดมาถ้าเป็นนักขับรถที่ถูกฝึกมาตามหลักสูตร Defensive driving ก่อนเข้าโค้งเขาจะทราบว่าต้องลดความเร็วและใช้เกียร์ให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตัวโค้ง เมื่อเข้าสู่ตัวโค้งแล้ว เท้าเขาจะละจากเบรกและคลัชต์ เขาจะไม่เหยียบเบรกหรือคลัชต์ เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รถลอยไม่ยึดเกาะถนน รถจะเสียหลักพังพาบได้ง่าย

นิก ลีสัน นักค้าเงิน-ค้าหุ้นวัย 26 ปี และอดีตผู้จัดการธนาคารแบริ่งส์ สาขาสิงคโปร์แห่งอังกฤษ ทำให้ธนาคารแบริ่งส์อายุ 200 ปีของอังกฤษซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกต้องล้มครืนมาแล้วเมื่อปี 2538 เหตุเพียงเพราะไว้ใจให้คนหนุ่มซึ่งไม่มีวุฒิภาวะและความรอบคอบ

ขณะนี้กำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึก โดยอ้างเหตุผลเรื่องการลิดรอนเสรีภาพภายในประเทศ อีกเหตุผลหนึ่งก็อ้างถึงภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาโลก ซึ่งเชื่อว่าคณะปฏิรูปฯย่อมรู้ดีว่าจังหวะใดจึงจะยกเลิกกฎอัยการศึกนี้

ถึงแม้จะมีแรงกดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา แต่เชื่อว่าไม่น่าซีเรียส เพราะอเมริกาแค่เต้นตามเพลงและคาถาประชาธิปไตยเท่านั้น ดูจาก ราล์ฟ บอยซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ เป็นชาติแรก ก็รู้แล้ว

นอกจากนี้หลายคนในคณะปฏิรูปฯ ทราบดีว่านายบอยซ์คิดอย่างไร และนายบอยซ์ก็ทราบตัวเองดีว่าเขาอยู่ที่ไหนในคืนรัฐประหาร

แน่นอนไทยต้องแคร์สายตาชาวโลก แต่ต้องเป็นการแคร์ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้วแม้จะมีการประกาศกฎอัยการศึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การบังคับใช้หรือในทางปฏิบัติ ก็ไม่ได้กระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันมากมาย

บางทีก็อาจไม่ได้เลวร้ายไปกว่ากฎอัยการศึกเงียบ ภาวะฉุกเฉินเงียบ ที่รัฐบาลทักษิณถึงแม้จะไม่ได้ประกาศใช้แต่ในทางปฏิบัติตลอดเวลา 5-6 ปีนั้น ก็เหมือนกับมีกฎอัยการศึกและลิดรอนเสรีภาพอยู่แล้ว

แต่พวกนักประชาธิปไตยแต่เปลือกอย่างหมอ 1-2 คน ที่อ้างตัวว่าเป็นนักพิทักษ์ประชาธิปไตยและออกมาคัดค้านการรัฐประหารแบบนกแก้วนกขุนทอง

รวมทั้ง "แกะดำ" ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง ตลอดระบอบทักษิณแทบไม่ได้คิดจะพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนในช่วงที่ถูกระบอบทักษิณย่ำยีเลย ตรงกันข้าม "แกะดำ" คนนี้กลับมีท่าทีสนับสนุนคาราวานคนจนด้วยซ้ำ

รวมทั้งบางคนที่ขึ้นเวทีงาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อย่างนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นั้น ฟังแล้วรู้เลยว่านี่เป็นการสำรากบะหมี่สำเร็จรูปประชาธิปไตยจากตะวันตกขนานแท้

อ้าง 16 ล้านเสียงของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ทำไมไม่ไปดูโพลหลังการรัฐประหารด้วยว่าคนทั่วประเทศกว่า 80% เห็นด้วยกับการรัฐประหาร นักธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย

บางทีก็ต้องยอมรับว่านี่คือทางเลือกและการตัดสินใจของประชาชนจำนวนไม่น้อยในสถานการณ์เฉพาะครั้งนี้เหมือนกัน


http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act06181049&day=2006/10/18

ทำไมเราคิดเหมือนกัน นงนุช สิงหเดชะ : บ้านเมืองมีผู้หลักผู้ใหญ่กันเสียที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-10-2006, 00:46 โดย CanCan » บันทึกการเข้า

ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #66 เมื่อ: 18-10-2006, 00:39 »

ใครจะชนะสงครามแย่งประชาชน: ระบอบทักษิณหรือประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 17 ตุลาคม 2549 15:54 น. 
 
 ...................................................................................................................................
  บรรดาชนผิวขาวชาวต่างประเทศที่หยิ่งในความเหนือกว่าของวัฒนธรรมตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสื่อ ปัญญาชน หรือผู้นำรัฐบาล รวมทั้งนักวิชาการบริสุทธิ์หรือปัญญาชนหอคอยงาช้างเมืองไทย ก็จะมองเห็นเหมือนกันว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทหารทำลายประชาธิปไตยไทย โดยมองไม่เห็นว่า ภาคประชาชนและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ต่อสู้ขับไล่เผด็จการของระบอบทักษิณอย่างไม่ลดละมาเป็นเวลาปีเศษแล้ว ในที่สุดก็ได้พึ่งบารมีของในหลวง และกำลังใจจากพลเอกเปรม ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทัพบกตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทักษิณจะทำการยึดอำนาจและปราบประชาชนด้วยกำลัง
       
        ทักษิณได้ทำลายประชาธิปไตย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ สถาบันนิติบัญญัติ สิทธิมนุษยชน ระบบราชการและกลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี จนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือแล้ว นอกจากสัญลักษณ์อย่างเดียวคือการเลือกตั้ง
......................................................................................................................................

http://mgr.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000129247


นำความคิดเห็น ทัศนะของอาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ  นักวิชาการ ผู้นำทางความคิดคนหนึ่ง มาให้อ่านอีกแง่มุมมองหนึ่งต่างจากนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการทำรัฐประหารครั้งนี้.....

 
บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #67 เมื่อ: 18-10-2006, 00:57 »

ปฏิวัติได้...แต่ต้องมานั่งหวาดระแวง เสียวสันหลังอยู่นี่นะ...


ระดับนี้ ไม่มีเสียวสันหลัง กลัวแต่ประชาชนผู้ไม่รู้อิโหน่อีเหน่ จะมาพลอยซวยเพราะอำนาจเงินหน้าเหลี่ยม

ถ้าวัดใจกันแล้ว "เสี่ยแม้ว" ไม่ึถึงครึ่งท่านผู้เฒ่าหรอก จะบอกให้


อย่างมากมันก็แค่ใช้เงินเป็นใบเบิกทางแค่นั้นแหละ...ตัวตนจริง ๆ ถ้าไม่มีเงินซะอย่าง มันก็แค่ "สารวัตรสอบสวนสืบสวน"
ที่แอบหนีราชการมาทำธุรกิจแต่นั้นเอง

ไม่ได้เก่งกาจมาจากใหน แถมได้ด็อกเตอร์ (ดร.) ก็ห้องแถวซะอีก...เฮ้อ...


เจ้าสัวใหญ่ ๆ เค้าบอก มันค้าขายหรือมันปล้นวะนี่...ทำไมมันรวยเอารวยเอา...ผิดปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-10-2006, 03:32 โดย RiDKuN » บันทึกการเข้า

snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #68 เมื่อ: 18-10-2006, 01:19 »

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง

ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #69 เมื่อ: 18-10-2006, 08:50 »

อ้าวคุณเฟะ ไหงประชดประชันขนาดนั้น ฉีกรัฐธรรมนูญมันผิดที่ต้นทางเลยนะ เทียบกับพวกกฎหมายย่อยไม่ได้หรอก
เมื่อคืนอุตส่าห์นั่งอ่าน จริยธรรมอย่างน้อยหกอย่าง ลองเอามาเทียบกับข้าราชการทหารที่มีรถถัง

(1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล
-- มันใช้วิธีฉีกรัฐธรรมนูญไปเลย และออกกฎนิรโทษกรรม เข้าหลักอันนี้หรือเปล่าหว่า อ้อใช่สังคมแถวนี้(ฝืนใจ)ยินยอม

(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ
-- การปฏิวัติเป็นความดีงาม(โคตร) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองคิดปฏิวัติมั่ง จนไม่ยอมเลิกกฎอัยการศึก

(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
-- โปร่งใสแท้อ่านข่าวดูข่าวตอนนี้มีแต่เรื่องดีๆ ประชาชนสนุกสนานจากน้ำท่วม เอ แต่ใช้เงินปฏิวัติไปเท่าไหร่ไม่เห็นทำบัญชีบอก

(4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ

-- ก็บอกตั้งแต่วันแรกแล้วไงว่าให้นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วม แค่ลืมบอกว่าเมื่อไหร่เอง ตอนนี้อย่าทะลึ่งเกิน 5 คนนะ

(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
-- ใช่ๆ ไล่รัฐบาลเก่าออก ก็รับผิดชอบตั้งรัฐบาลใหม่ แจ๋ว เยี่ยม

(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน”
-- สามสิบบาทไม่คุ้มหรอก ฟรีไปเลย เวลาขนคนไปให้กำลังใจคนป่วยที จะได้แถมเข้าไปตรวจฟรีเอายากลับบ้านกันทุกคน คุ้มค่าฉิบ

จริยธรรมของการปฏิวัติครบหกข้อเลยนะเนี่ย
บันทึกการเข้า
p
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,264


« ตอบ #70 เมื่อ: 18-10-2006, 09:07 »


ยอมรับครับว่าคุณชอบแถเขาแถแถกได้ทุกเรื่อง
ถ้าอยู่ใกล้ๆจะหยิกให้พุงเขียวเลยนะเนี่ย

 
บันทึกการเข้า

ถ้ามัวคิดแต่จะโกงและเอาเปรียบคนอื่น จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้อย่างไร
ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #71 เมื่อ: 18-10-2006, 09:12 »


ยอมรับครับว่าคุณชอบแถเขาแถแถกได้ทุกเรื่อง
ถ้าอยู่ใกล้ๆจะหยิกให้พุงเขียวเลยนะเนี่ย

 
ความจริงปฏิวัติเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ ไม่ใช่น่ายินดี เห็นมั้ยว่าไม่มีอะไรถูกต้องตามจริยธรรมเลย
แต่จะมาสร้างสภาออกกฎหมายต่อยอดให้มีจริยธรรม คุณธรรม เหมือนที่ว่า ดอกไม้จากกองขยะจริงๆ คับ
บันทึกการเข้า
Neoconservative
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 407


We protect the Kingdom


« ตอบ #72 เมื่อ: 18-10-2006, 09:17 »

สิ่งสำคัญ อยู่ที่ ว่า

รัฐบาล จัดตั้ง ชุดนี้ จะสามารถ สร้างระบบ ที่ คนดี สามารถเข้า สภา ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หรือไม่

ช่วง หนึ่งปี ที่มีอำนาจ อยู่นี่ เรา ควร เร่งให้การศึกษา ทำความเข้าใจ กับ รากหญ้า ให้ รังเกียจ การซื้อขายเสียง

รัฐ ควรขอความร่วมมือ กับ พวกที่มี พลังเหลือเฟือ แรงเยอะๆ ที่ ออกมาประท้วงบ่อยๆ ให้ ช่วยกันเดินสาย สร้าง

ฐานกำลัง ทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม ให้ได้ ซัก ยี่สิบ สามสิบ ล้านคน

...................................................................................................................................

ประโยค ที่ได้ยินบ่อย ครั้งคือ

"บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ" อันนี้ มันทำให้ รากหญ้าที่ยากจน รับเงินแล้ว ต้องเลือก คนที่ให้เงินเขาเข้าสภา

การทำรัฐประหาร ภายใต้ การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้นไม่จำเป็น และยังเป็นการแก้ ปัญหาใน ระยะสั้น

การให้ความ รู้ และ สร้างบรรยากาศ ความรังเกียจเดียจฉัน ต่อ การโกง การให้และรับสินบน เพื่อสิ่งตอบแทน จึงเป็นวิธีที่ตรงกว่า

...................................................................................................................................

"ทุกครั้งที่เราโกง ทุกครั้งที่เรารับสินบน ทราบกันหรือไม่ว่า เรากำลังทำความผิด ต่อหน้าพระพักตร์

ทำไมหรือ ก็ เพราะเงินทุกบาททุก สตางค์ มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ประทับอยู่" - ดร. สุเมธ

 
บันทึกการเข้า
นู๋เจ๋ง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,877« ตอบ #73 เมื่อ: 18-10-2006, 09:42 »

 
บันทึกการเข้า

~จะแน่วแน่...แก้ไข...ในสิ่งผิด~
Cherub Rock
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,183


น้องๆ ช่วยไปบอกผู้หญิงคนนั้นที ว่าเลิกมองผมได้แล้ว


« ตอบ #74 เมื่อ: 18-10-2006, 09:45 »

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง

ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

เห็นด้วยกับเนื้อหา
แต่ลีลาภาษา ...ไม่ค่อยสร้างสรรค์
 
บันทึกการเข้า

"นายกรัฐมนตรีกำลังใช้รัฐสภาประกอบพิธีกรรมสถาปนาอำนาจของตนเองโดยเห็นรัฐสภาเป็นเพียงแค่ตรายาง และปล่อยให้มีการทำร้ายประชาชนถือว่าหมดความชอบธรรมแล้ว" รสนา โตสิตระกูล
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #75 เมื่อ: 18-10-2006, 11:55 »

นายชอบแถ แกไม่กล้าหยิบเอา "หลักการบริหารที่ดี" มาจับเข้ากับการทำงานของ ..."รัฐบาลเผด็จการหน้าเหลี่ยม"...

ทั้ง 6 ข้อนั่น แตะตรงใหนก็เลือดโชกชนิด หมอไม่รับเย็บ

ผิดกับ "รัฐบาลเผด็จการทหาร" ที่หยิบเอาหลัก " 4 ป." มาทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ที่จริงต้องเพิ่มอีก 1 ป.  เป็น "ป. ที่ 5"  คือ "ป๋าเปรม"

มองไปตรงคำว่า "รัฐบุรุษ" นั่นแหละ....คุณค่ามันแตกต่างจาก "ทรราช" อย่างฟ้ากับเหว

เพราะใครต่อใครในเมืองไทยต้องกลับมา "เชิดชูคุณธรรม" ให้เป็นรูปธรรม มิใช่พูดกันแต่ปาก

สังคมไทยจะได้ไม่มุ่งเน้น..."เด็กเก่ง" มากกว่า "เด็กดี" กันเสียที

เพราะทุกสังคม "คนเก่งมีน้อย" ทำยังไงให้เป็นสังคม "คนดี" ให้ไดมากที่สุด้ แม้ไม่เก่งแต่เป็นคนดี สังคมก็มีความสุข

ผิดกับสังคม "คนเก่ง...แต่เลว"...หรือ..."เก่ง...แต่ชั่ว"...แบบนั้นสังคมวุ่นวายแน่นอน
บันทึกการเข้า

ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #76 เมื่อ: 18-10-2006, 12:00 »

นายชอบแถ แกไม่กล้าหยิบเอา "หลักการบริหารที่ดี" มาจับเข้ากับการทำงานของ ..."รัฐบาลเผด็จการหน้าเหลี่ยม"...

ก็มันไม่มีกระทู้นี่ลุง ไม่งั้นจะวิเคราะห์ให้ดู ในนี้เดี๋ยวหาว่านอกเรื่อง พาออกทะเล เหมือนที่อีกลุงชอบว่า

อย่างไรเสีย ก็ขอขอบคุณ ลุงกระป๋อง อีกทีที่ช่วยป้อนเรื่อง จริยธรรม สำเร็จรูปหกข้อ ด้วยคร้าบ
บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #77 เมื่อ: 18-10-2006, 12:06 »

ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย
บันทึกการเข้า

Neoconservative
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 407


We protect the Kingdom


« ตอบ #78 เมื่อ: 18-10-2006, 12:23 »


เพราะใครต่อใครในเมืองไทยต้องกลับมา "เชิดชูคุณธรรม" ให้เป็นรูปธรรม มิใช่พูดกันแต่ปาก

สังคมไทยจะได้ไม่มุ่งเน้น..."เด็กเก่ง" มากกว่า "เด็กดี" กันเสียที

เพราะทุกสังคม "คนเก่งมีน้อย" ทำยังไงให้เป็นสังคม "คนดี" ให้ไดมากที่สุด้ แม้ไม่เก่งแต่เป็นคนดี สังคมก็มีความสุข

ผิดกับสังคม "คนเก่ง...แต่เลว"...หรือ..."เก่ง...แต่ชั่ว"...แบบนั้นสังคมวุ่นวายแน่นอน


อันนี้ เห็น ด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ส่งเสริม คนดี แล้ว ก็ เก่ง

เก่ง เพื่อ แข่งขันในสังคมโลก

ดี เพื่อความอยู่รอด ของ ชาติบ้านเมือง
บันทึกการเข้า
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #79 เมื่อ: 18-10-2006, 13:19 »

ชินจนชา

โดย ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์

ถ้าพิจารณาจากปฏิกิริยาของคนในสังคมไทยที่มีต่อการรัฐประหารเมื่อคืนวันที่ 19
กันยายน 2549 ต่อรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยคณะทหารทุกเหล่าทัพภายใต้
การนำของ พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน นั้น ต้องถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

อาจจะมีบ้างที่ออกมาค้านเพราะเห็นว่าวิธีการดังกล่าวมันขัดกับหลักการตามมาตรฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ก็เป็นเพียงเสียงจากคนจำนวนน้อยนิดเหมือน
พวกแมลงหวี่ที่ได้แต่สร้างความรู้สึกรำคาญหูเท่านั้น

เหตุผลหลักที่คนไทยให้การยอมรับต่อการรัฐประหารในคืนดังกล่าวอาจจะเนื่องจากความ
รู้สึกเบื่อหน่ายและรับไม่ได้ต่อข่าวฉาวโฉ่สารพัดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ที่มีเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว

แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะมีส่วนสัมพันธ์อยู่ไม่น้อยคือความรู้สึกเคยชินต่อการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของบ้านเราด้วยวิธีการปฏิวัติ รัฐประหาร

เพราะปรากฏการณ์ในลักษณะนี้มิใช่เรื่องใหม่ ถ้านับจากปี 2475 ที่มีการปฏิวัติจริงๆ
โดยคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เรามีการใช้กำลังอาวุธเข้าล้มล้างรัฐบาลเกิดขึ้นมากมาย

กรณีทำแล้วไม่สำเร็จต้องกลายเป็นกบฏก็ปาเข้าไปถึง 11 ครั้ง คือ
กบฏบวรเดช (11 ตุลาคม พ.ศ.2476)
กบฏนายสิบ (3 สิงหาคม พ.ศ.2478)
กบฏพระยาทรงสุรเดช (29 มกราคม พ.ศ.2482)
กบฏเสนาธิการ (1 ตุลาคม พ.ศ.2491)
กบฏแบ่งแยกดินแดน (พ.ศ.2491)
กบฏวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492)
กบฏแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน พ.ศ.2494)
กบฏสันติภาพ (8 พฤศจิกายน พ.ศ.2497)
กบฏ พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ (26 มีนาคม พ.ศ.2520)
กบฏยังเติร์ก (1 เมษายน พ.ศ.2524)
และกบฏทหารนอกราชการ (พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร) เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2528

ส่วนที่ทำแล้วสำเร็จกลายเป็นการรัฐประหารก็มากถึง 8 ครั้ง คือโดย
พระยาพหลพลพยุหเสนา (20 มิถุนายน พ.ศ.2476)
จอมพลผิน ชุณหะวัณ (8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494)
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (20 มกราคม พ.ศ.2501)
จอมพลถนอม กิตติขจร (17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514)
พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ (20 ตุลาคม พ.ศ.2520)
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ (23 กันยายน พ.ศ.2534)

ถ้านับรวมกรณีวันที่ 19 กันยายน 2549 เข้าไปด้วย เหตุรัฐประหารก็มีถึง 9 ครั้ง

และหากนำเอาทั้งการก่อกบฏและการก่อรัฐประหารที่เกิดขึ้นนับแต่หลังปี พ.ศ.2475
จนถึงปัจจุบันมารวมกันก็จะได้ถึง 20 ครั้ง หรือเฉลี่ยทุก 3.7 ปีจะต้องมีการใช้อาวุธเข้า
ล้มล้างรัฐบาลกันครั้งหนึ่ง

เป็นสถิติที่นัยว่ามากที่สุดในโลก แล้วจะไม่ให้ประชาชนคนไทยชินชาจนรู้สึกเฉยๆ กับ
เหตุการณ์ปฏิวัติ รัฐประหารกันได้อย่างไร

และจากความที่เห็นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นประจำนี้เอง ก็เลยมีหลายคนแปรปรากฏการณ์
ดังกล่าวออกมาว่านี่คือวิถีประชาธิปไตยแบบไทยไทย

เป็นประชาธิปไตยแบบเฉพาะของประเทศไทยเท่านั้น ส่วนที่ว่าประชาธิปไตยประเทศ
ไหนจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของพวกเขา แต่ของเราต้องเป็นอย่างนี้แหละ คือมีการก่อ
ปฏิวัติรัฐประหารสลับฉากเป็นช่วงๆ

เชื่อกันทั้งในกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือและประชาชนผู้สมัครใจอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก

เชื่อกันจนถึงขั้นกองทัพนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศต้องยกขบวน
ไปยังสถานทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย เพื่อชี้แจงให้ฝรั่งตาน้ำข้าวพวกนั้นเข้าใจถึงวิถี
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ จะได้ไม่หลงเชื่อแบบผิดๆ เหมือนเช่นที่เป็นอยู่อีก

และถ้าดูจากกงล้อประวัติศาสตร์ที่หมุนเวียนโดยเฉลี่ยทุก 3.7 ปีบวกกับความเชื่อของ
ประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ว่ารถถังคือองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยแบบ
ไทยไทยที่จะขาดเสียมิได้แล้ว

การก่อปฏิวัติรัฐประหารน่าจะยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปอีกนาน

นานจนน่าระบุไว้เป็นมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะมีการร่างขึ้นว่า กฎหมาย
ฉบับนี้พร้อมจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการก่อปฏิวัติรัฐประหาร

ที่มา มติชน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10448

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act02181049&day=2006/10/18

น่าภูมิใจจริงๆ ... ที่สุดในโลก
ผู้เขียนบทความนี้ คงไม่รู้ว่าเขาไปไกลกันถึงกับเสนอให้ทำรัฐประหารได้โดยไม่ผิด
กฏหมายแล้ว ... ถึงยังลงท้ายตอนจบแบบเชยๆ อยู่
ที่นี่ประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ... เป็นเช่นนี่เอง
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #80 เมื่อ: 18-10-2006, 13:27 »

ชินจนชา เหมือนหัวข้อบทความนั่นแหละ

พวกกินอาหารขยะ ไม่ค่อยเข้าใจ บริบทสังคมไทย...ลอง ๆ หาอ่านบทความแบบหมอประเวศ แบบของธีรยุทธดูสิ

เค้าเสนอทางออกหลากหลาย
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #81 เมื่อ: 18-10-2006, 13:30 »

ถ้าชอบบทความอ่านนี่เล่น ๆ ไปพลาง ๆ อย่าโกรธนะ เธอด่านายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์หมดราคาเลย
.........................................................
มีผู้หลัก-ผู้ใหญ่กันเสียที

คอลัมน์ เดินหน้าชน

โดย นงนุช สิงหเดชะ

นับจาก 19 กันยายน จนถึงขณะนี้ ผู้เขียนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีดำ หรือสิ่งใดที่เป็นสีดำแต่อย่างใด เหตุผลก็เพราะไทยเป็นเมืองร้อน สีดำเป็นสีที่ดูดความร้อน ขืนใส่ไปก็ทำความทรมานแก่ร่างกายเปล่าๆ

ผู้เขียนไม่ใช่คนสุดโต่ง ไม่ชอบมองอะไรแบบเหมาโหลยกเข่ง แบบตายตัวสำเร็จรูป ไม่ได้มองว่าใครจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตย เพราะเปลือกนอกที่หุ้มห่อเขาอยู่

ไม่ได้คิดโดยอัตโนมัติว่าทหารเท่านั้นจึงจะเป็นเผด็จการ ไม่ได้มองว่าพลเรือนใส่สูทราคาแพง ผูกเน็คไทเวอร์ซาเช่เท่านั้นจึงจะเป็นคนที่มีจิตใจประชาธิปไตย แต่มุ่งมองพฤติกรรมและการกระทำของบุคคลนั้นเป็นหลัก

ไม่กินโค้กและแมคโดนัลด์ ไม่ใช่เพราะอยากต่อต้านเพียงเพราะว่ามันเป็นสินค้าอเมริกัน แต่ไม่กินเพราะเหตุผลด้านคุณค่าโภชนาการเป็นหลัก แต่ไม่ใช่ว่าจะปิดประตูตายไม่กินเสียเลย อนุญาตให้ตัวเองกินบ้างนานๆ ครั้ง เพื่อเปลี่ยนรสชาติ แต่ปกติก็จะหันกลับไปสู่อาหารหลักแบบไทยๆ ที่ชอบ คือส้มตำ ต้มยำ น้ำพริก

นับจากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหัวหน้าคณะรัฐมนตรีชื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็รู้สึกได้อย่างเดียวว่าได้พบกับความเงียบสงบ อย่างที่โรงแรมตามชายหาดเขาโฆษณาว่า Tranquility ที่ขาดหายไปจากชีวิตเกือบ 6 ปี

เสมือนหนึ่งได้นั่งใต้ต้นมะพร้าวตามริมชายหาดอันเงียบสงบ พร้อมกับฟังเพลงแนวคลาสสิค ที่เปิดให้เราได้ใช้จินตนาการส่วนตัว ไม่ต้องมีคนมายัดเยียดร้องเนื้อเพลงน่าเกลียดๆ ยัดหู

เกือบ 6 ปีนั้น ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นภาวะที่น่ารำคาญ หนวกหู เสมือนไปนั่งอยู่ในดิสโก้เธคที่ไร้รสนิยม เปิดเพลงโฉ่งฉ่างเสียงดังหนวกหู ได้ยินแต่เสียงจิ๊กโก๋ผรุสวาทแต่คำหยาบ พูดมากและขี้โม้ ขว้างแก้ว ปาขวด บางครั้งก็ยกพวกตีกัน

มาบัดนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองมีผู้หลัก ผู้ใหญ่ กันเสียที ได้คนขับรถที่มีความสุขุม ขับรถนุ่มนวล ขับรถถูกต้องตามกฎความปลอดภัยเสียที

คนขับรถคนเก่า เป็นพวกชอบความเร็ว ใจถึง ไม่เคยฝึกหลักสูตรขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive driving) แถมไม่มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษารถอีกด้วย เช้าขึ้นมาไม่เคยเปิดดูระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง กว่าจะรู้ตัวอีกทีรถก็พังเสียหายหนักไปแล้ว

คนขับรถคนเก่าเขาเป็นพวก "ฝีเท้าเหนือฝีมือ" ซึ่งเป็นลักษณะของนักขับรถส่วนใหญ่ในเวลานี้ คือชอบขับเร็วเพื่อโชว์ออฟ โชว์สาว ว่าตัวเองแน่ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องในการควบคุมรถ เพราะไม่เคยฝึกหัดมาถ้าเป็นนักขับรถที่ถูกฝึกมาตามหลักสูตร Defensive driving ก่อนเข้าโค้งเขาจะทราบว่าต้องลดความเร็วและใช้เกียร์ให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตัวโค้ง เมื่อเข้าสู่ตัวโค้งแล้ว เท้าเขาจะละจากเบรกและคลัชต์ เขาจะไม่เหยียบเบรกหรือคลัชต์ เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รถลอยไม่ยึดเกาะถนน รถจะเสียหลักพังพาบได้ง่าย

นิก ลีสัน นักค้าเงิน-ค้าหุ้นวัย 26 ปี และอดีตผู้จัดการธนาคารแบริ่งส์ สาขาสิงคโปร์แห่งอังกฤษ ทำให้ธนาคารแบริ่งส์อายุ 200 ปีของอังกฤษซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกต้องล้มครืนมาแล้วเมื่อปี 2538 เหตุเพียงเพราะไว้ใจให้คนหนุ่มซึ่งไม่มีวุฒิภาวะและความรอบคอบ

ขณะนี้กำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึก โดยอ้างเหตุผลเรื่องการลิดรอนเสรีภาพภายในประเทศ อีกเหตุผลหนึ่งก็อ้างถึงภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาโลก ซึ่งเชื่อว่าคณะปฏิรูปฯย่อมรู้ดีว่าจังหวะใดจึงจะยกเลิกกฎอัยการศึกนี้

ถึงแม้จะมีแรงกดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา แต่เชื่อว่าไม่น่าซีเรียส เพราะอเมริกาแค่เต้นตามเพลงและคาถาประชาธิปไตยเท่านั้น ดูจาก ราล์ฟ บอยซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ เป็นชาติแรก ก็รู้แล้ว

นอกจากนี้หลายคนในคณะปฏิรูปฯ ทราบดีว่านายบอยซ์คิดอย่างไร และนายบอยซ์ก็ทราบตัวเองดีว่าเขาอยู่ที่ไหนในคืนรัฐประหาร

แน่นอนไทยต้องแคร์สายตาชาวโลก แต่ต้องเป็นการแคร์ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้วแม้จะมีการประกาศกฎอัยการศึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การบังคับใช้หรือในทางปฏิบัติ ก็ไม่ได้กระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันมากมาย

บางทีก็อาจไม่ได้เลวร้ายไปกว่ากฎอัยการศึกเงียบ ภาวะฉุกเฉินเงียบ ที่รัฐบาลทักษิณถึงแม้จะไม่ได้ประกาศใช้แต่ในทางปฏิบัติตลอดเวลา 5-6 ปีนั้น ก็เหมือนกับมีกฎอัยการศึกและลิดรอนเสรีภาพอยู่แล้ว

แต่พวกนักประชาธิปไตยแต่เปลือกอย่างหมอ 1-2 คน ที่อ้างตัวว่าเป็นนักพิทักษ์ประชาธิปไตยและออกมาคัดค้านการรัฐประหารแบบนกแก้วนกขุนทอง

รวมทั้ง "แกะดำ" ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง ตลอดระบอบทักษิณแทบไม่ได้คิดจะพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนในช่วงที่ถูกระบอบทักษิณย่ำยีเลย ตรงกันข้าม "แกะดำ" คนนี้กลับมีท่าทีสนับสนุนคาราวานคนจนด้วยซ้ำ

รวมทั้งบางคนที่ขึ้นเวทีงาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อย่างนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นั้น ฟังแล้วรู้เลยว่านี่เป็นการสำรากบะหมี่สำเร็จรูปประชาธิปไตยจากตะวันตกขนานแท้

อ้าง 16 ล้านเสียงของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ทำไมไม่ไปดูโพลหลังการรัฐประหารด้วยว่าคนทั่วประเทศกว่า 80% เห็นด้วยกับการรัฐประหาร นักธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย

บางทีก็ต้องยอมรับว่านี่คือทางเลือกและการตัดสินใจของประชาชนจำนวนไม่น้อยในสถานการณ์เฉพาะครั้งนี้เหมือนกัน


http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act06181049&day=2006/10/18
บันทึกการเข้า

aiwen^mei
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,732« ตอบ #82 เมื่อ: 18-10-2006, 13:35 »

ขอบคุณท่านลุงแคนค่ะ

อิอิอิ สะใจจริง ๆ   
 
แต่พวกนักประชาธิปไตยแต่เปลือกอย่างหมอ 1-2 คน ที่อ้างตัวว่าเป็นนักพิทักษ์ประชาธิปไตยและออกมาคัดค้านการรัฐประหารแบบนกแก้วนกขุนทอง

รวมทั้ง "แกะดำ" ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง ตลอดระบอบทักษิณแทบไม่ได้คิดจะพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนในช่วงที่ถูกระบอบทักษิณย่ำยีเลย ตรงกันข้าม "แกะดำ" คนนี้กลับมีท่าทีสนับสนุนคาราวานคนจนด้วยซ้ำ

รวมทั้งบางคนที่ขึ้นเวทีงาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อย่างนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นั้น ฟังแล้วรู้เลยว่านี่เป็นการสำรากบะหมี่สำเร็จรูปประชาธิปไตยจากตะวันตกขนานแท้


http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act06181049&day=2006/10/18
บันทึกการเข้า

有缘千里来相会,无缘对面不相逢。
soco
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,842« ตอบ #83 เมื่อ: 18-10-2006, 13:47 »

13:21 น. เวลา 11.00 น.วันนี้ (18 ต.ค.) พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน นำตัวนายชัยสิทธิ์ ลอม๊ะห์ หรือฉายา เล็ก สตาร์ นายสุขสรร แก้วกลาง นายสุเมธ บุญยะรัตพันธ์ และนายมงคล บุญเต็ม ชายฉกรรจ์ที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านการทำหน้าที่ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งอัยการศาลแขวงปทุมวัน พร้อมสำนวนฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ส่วนนายจรัล จงอ่อน ซึ่งวันเกิดเหตุ สวมเสื้อเชิ้ตสีดำและได้ล็อกคอนายวิชัย เอื้อสิยาพันธุ์ และตกเป็นผู้ต้องหาอีกคน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
สำหรับนายชัยสิทธิ์ และนายมงคล หลังส่งฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวันเสร็จแล้ว พนักงานสอบสวนได้นำตัวไปส่งฟ้องต่ออัยการศาลอาญากรุงเทพใต้ทันที จากกรณีที่ร่วมกับนายจรัลทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน

ขณะที่สำนวนของ พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล 6 ที่ถูกตั้งข้อหาเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้สรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา

ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งถูกตั้งข้อหาส่งเสียงอื้ออึงในที่สาธารณะ ได้ประสานขอเลื่อนการส่งฟ้องออกไปก่อน


http://203.154.97.19/citizen_report/breaking/read.php?lang=T&newsid=219752
บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #84 เมื่อ: 18-10-2006, 14:14 »

ที่จริง อ.เขียน บอกไว้ชัดเจนว่า หากจะป้องกันปฏิวัติโดยการเขียนรัฐธรรมนูญ มันป้องกันไม่ได้หรอก เลิกเสียเถอะ

และหากรัฐบาลมันเลวจนไปไม่รอด ทหารเค้าก็จะตัดสินใจของเค้าเอง อย่างคราวนี้ อาจารย์ก็บอกว่า "ทักษิณทำลายสัญญาประชาคมไปแล้ว"

เมื่อสัญญาประชาคมถูกทำลาย ประชาชนทุกหมู่เหล่า ก็มีสิทธิ์ที่จะยื้อแย่งอำนาจคืนอยู่แล้ว ไม่มีปราชญ์คนใหนค้าน "ตรรกะ" ข้อนี้ได้

และท้ายบทความ แม้จะลอง ๆ ตั้งตุ๊กตาขึ้นมาตามข้อ 2. ที่เสนอให้เขียนในรัฐธรรมนูญ อ.เขียนก็บอกอย่าไปเขียนในรัฐธรรมนูญเลย...มันไม่ดี


พูดแบบหน้าด้าน ๆ หากรัฐบาลมันเลวสุด ๆ...ก็อยากบอกว่ามันต้อง "วิสามัญฆาตกรรมรัฐธรรมนูญ" นั่นแหละ

ถ้าไม่เขียนห้ามทำรัฐประหาร มันก็ไม่ต้องมายกเลิกรัฐธรรมนูญ จริงมั๊ยล่ะ...« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-10-2006, 14:16 โดย CanCan » บันทึกการเข้า

ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #85 เมื่อ: 18-10-2006, 14:32 »

ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย
รัฐบาลทักษิณเป็นอดีตไปแล้ว เหลือแต่ผลงานอันอุโฆษไว้กล่าวถึงเท่านั้นครับ อย่าฟื้นฝอยเลย

ลุงก็ผ่านโรคมาตั้งเยอะแล้วนี่ครับ น่าจะสะอึกใจคิดซักหน่อยว่า สมัยรัฐบาลทักษิณ มีหลักฐานให้

เล่นเพียบกว่ารัฐบาลใดๆ มันก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะทุจริตกันทุกวันหนักกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

แต่กลับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชน สื่อ มันพัฒนา

ไปไกลต่างหาก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ทหารกุมอำนาจเต็มแล้วใครจะไปกล้าตรวจ เรื่องทุจริตในกรมทหาร

จะมีใครกล้านำออกมาแฉ ต้องรอจนหมดหรือเสื่อมอำนาจโน่นไม่รู้กี่ปี ไม่รู้ลุงไปเห็นดีเห็นงามกับคณะ

ปฏิวัติได้ยังไง ไม่ชอบหรือเกลียดทักษิณมันก็คนละเรื่อง น่าจะสงวนฟอร์มไว้หน่อยว่ายังรักประชาธิปไตย

กันอยู่ แล้วเบื้องหลังขบวนการโค่นทักษิณก็เห็นอยู่แล้ว เล่นกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะไอ้ตัวประสานงาน

คาบไปป์ ไม่รู้ว่ายังมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังอีกชั้นสองชั้นหรือเปล่า พวกนี้มันไม่โปร่งใสก็ผิดจริยธรรมแล้ว

คิดแล้วถ้าไม่แย่กว่าก็เท่าๆ กับทักษิณนะแหละ ตอนนี้ดันรอคั่วประธานสภาอีก น่าจะเปลี่ยนมาแฉทหาร

มั่งนะลุง
บันทึกการเข้า
Cherub Rock
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,183


น้องๆ ช่วยไปบอกผู้หญิงคนนั้นที ว่าเลิกมองผมได้แล้ว


« ตอบ #86 เมื่อ: 18-10-2006, 14:37 »

ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย
รัฐบาลทักษิณเป็นอดีตไปแล้ว เหลือแต่ผลงานอันอุโฆษไว้กล่าวถึงเท่านั้นครับ อย่าฟื้นฝอยเลย

ลุงก็ผ่านโรคมาตั้งเยอะแล้วนี่ครับ น่าจะสะอึกใจคิดซักหน่อยว่า สมัยรัฐบาลทักษิณ มีหลักฐานให้

เล่นเพียบกว่ารัฐบาลใดๆ มันก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะทุจริตกันทุกวันหนักกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

แต่กลับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชน สื่อ มันพัฒนา

ไปไกลต่างหาก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ทหารกุมอำนาจเต็มแล้วใครจะไปกล้าตรวจ เรื่องทุจริตในกรมทหาร

จะมีใครกล้านำออกมาแฉ ต้องรอจนหมดหรือเสื่อมอำนาจโน่นไม่รู้กี่ปี ไม่รู้ลุงไปเห็นดีเห็นงามกับคณะ

ปฏิวัติได้ยังไง ไม่ชอบหรือเกลียดทักษิณมันก็คนละเรื่อง น่าจะสงวนฟอร์มไว้หน่อยว่ายังรักประชาธิปไตย

กันอยู่ แล้วเบื้องหลังขบวนการโค่นทักษิณก็เห็นอยู่แล้ว เล่นกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะไอ้ตัวประสานงาน

คาบไปป์ ไม่รู้ว่ายังมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังอีกชั้นสองชั้นหรือเปล่า พวกนี้มันไม่โปร่งใสก็ผิดจริยธรรมแล้ว

คิดแล้วถ้าไม่แย่กว่าก็เท่าๆ กับทักษิณนะแหละ ตอนนี้ดันรอคั่วประธานสภาอีก น่าจะเปลี่ยนมาแฉทหาร

มั่งนะลุง

เป๋ซะงั้นน.. 
บันทึกการเข้า

"นายกรัฐมนตรีกำลังใช้รัฐสภาประกอบพิธีกรรมสถาปนาอำนาจของตนเองโดยเห็นรัฐสภาเป็นเพียงแค่ตรายาง และปล่อยให้มีการทำร้ายประชาชนถือว่าหมดความชอบธรรมแล้ว" รสนา โตสิตระกูล
visitna
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 209« ตอบ #87 เมื่อ: 18-10-2006, 17:05 »

ชอบอ่านของ หมอนงนุช สิงหะเดชะ
บันทึกการเข้า
อมพระมาพูด
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 918


สนิมเกิดแต่เนื้อในตน


« ตอบ #88 เมื่อ: 18-10-2006, 17:16 »

ชอบอ่านของ หมอนงนุช สิงหะเดชะ

 
บันทึกการเข้า

พึงทำความเพียรในวันนี้ ใครเล่าจะรู้วันตายในวันพรุ่ง
Kittinunn
Aloha007
Global Moderator
ขาประจำขั้นที่ 3
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,127


ไปได้สวย...ด้วยเกียร์ต่ำ!!!


เว็บไซต์
« ตอบ #89 เมื่อ: 18-10-2006, 17:23 »

ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย
รัฐบาลทักษิณเป็นอดีตไปแล้ว เหลือแต่ผลงานอันอุโฆษไว้กล่าวถึงเท่านั้นครับ อย่าฟื้นฝอยเลย

ลุงก็ผ่านโรคมาตั้งเยอะแล้วนี่ครับ น่าจะสะอึกใจคิดซักหน่อยว่า สมัยรัฐบาลทักษิณ มีหลักฐานให้

เล่นเพียบกว่ารัฐบาลใดๆ มันก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะทุจริตกันทุกวันหนักกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

แต่กลับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชน สื่อ มันพัฒนา

ไปไกลต่างหาก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ทหารกุมอำนาจเต็มแล้วใครจะไปกล้าตรวจ เรื่องทุจริตในกรมทหาร

จะมีใครกล้านำออกมาแฉ ต้องรอจนหมดหรือเสื่อมอำนาจโน่นไม่รู้กี่ปี ไม่รู้ลุงไปเห็นดีเห็นงามกับคณะ

ปฏิวัติได้ยังไง ไม่ชอบหรือเกลียดทักษิณมันก็คนละเรื่อง น่าจะสงวนฟอร์มไว้หน่อยว่ายังรักประชาธิปไตย

กันอยู่ แล้วเบื้องหลังขบวนการโค่นทักษิณก็เห็นอยู่แล้ว เล่นกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะไอ้ตัวประสานงาน

คาบไปป์ ไม่รู้ว่ายังมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังอีกชั้นสองชั้นหรือเปล่า พวกนี้มันไม่โปร่งใสก็ผิดจริยธรรมแล้ว

คิดแล้วถ้าไม่แย่กว่าก็เท่าๆ กับทักษิณนะแหละ ตอนนี้ดันรอคั่วประธานสภาอีก น่าจะเปลี่ยนมาแฉทหาร

มั่งนะลุง

มีคำถามในใจจากคำพูดด้านบน 3-4 ข้อ

1. อุโฆษ คืออะไร พอดีมันคำแปลก ผมไม่รู้  Question Question

2. ลุงคนท่านผ่านโรคอะไรบ้างครับ หรือพิมพ์ผิด  Exclamation Exclamation

3. รักประชาธิปไตย เป็นมุขใหม่ไล่หลังจากคำว่า รักชาติ แล้วต้องพ่วงด้วยคำว่า รักทักษิณ หรือเปล่า ?

4. ทหารมีอะไรให้น่าแฉบ้างครับ ผมไม่เคยเห็นเขาโกงกินหรือขายชาติให้คนอื่นเลยนิครับ

ปล. แต่ไม่ต้องการคำตอบนะ
บันทึกการเข้า

“ผมเขียนไปในบล็อกนั้น แบบข้างบนนี้เหมือนกัน นึกว่า จะโพสต์ ปรากฏว่า เขาบอกว่า ต้อง สมัครสมาชิกก่อน ผมขี้เกียจ เลยมาโพสต์ที่นี่แทน อ้อ ตอนเขียน ผมใส่คำว่า ทุเรศ และ น่าสมเพช ไปด้วย” (อ.สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล-เว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน - ข้อความในเสรีไทย โดย Snowflake)

ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #90 เมื่อ: 18-10-2006, 17:51 »


มีคำถามในใจจากคำพูดด้านบน 3-4 ข้อ

1. อุโฆษ คืออะไร พอดีมันคำแปลก ผมไม่รู้  Question Question

2. ลุงคนท่านผ่านโรคอะไรบ้างครับ หรือพิมพ์ผิด  Exclamation Exclamation

3. รักประชาธิปไตย เป็นมุขใหม่ไล่หลังจากคำว่า รักชาติ แล้วต้องพ่วงด้วยคำว่า รักทักษิณ หรือเปล่า ?

4. ทหารมีอะไรให้น่าแฉบ้างครับ ผมไม่เคยเห็นเขาโกงกินหรือขายชาติให้คนอื่นเลยนิครับ

ปล. แต่ไม่ต้องการคำตอบนะ
แต่กรูจะตอบครับ
1. =famous สำหรับคนเข้าใจภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย
2. ผ่านโลกมาตั้งเยอะ (มันก็แค่โลกเดียว)
3. พวกเด็กๆ ไม่รู้จักเผด็จการทหาร
4. มันเก่งไงเลยไม่รู้มันทำอะไรไว้บ้าง นี่แหละเนียนสุด
บันทึกการเข้า
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #91 เมื่อ: 18-10-2006, 20:48 »

ตกลงคุณ CanCan ชอบทหารมาก
จนเห็นดีเห็นงามอยากให้มาทำรัฐประหาร “เป็นประจำ” จริงๆ น่ะเหรอ
อุตส่าห์คิดแก้ตัวแทนให้มาตลอดว่าเป็น Thaksinophobia
ถึงหลงใหลได้ปลื้มกับรัฐประหาร “ครั้งนี้”
แต่ยิ่งอ่านๆ ไป โดยเฉพาะกระทู้นี้ ชักไม่แน่ใจ
ว่าจะไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ แต่เป็นความคิดถาวร

 
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #92 เมื่อ: 18-10-2006, 21:05 »

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง


ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอย่าคิดประชดแบบเด็ก ๆ....
อย่าเอาวิธีคิดอย่างทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้ง
ไปยัดเยียดให้คณะปฏิรูปการปกครองและนายกรัฐมนตรีคนใหม่
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์


ถึงการทำรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองฯ
เพิ่งจะครบรอบหนึ่งเดือนวันนี้ก็ตามที่เถอะ


ผมเชื่อว่าหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
และนายกรัฐมนตรีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
จะไม่ออกลายเหมือนพล.อ.สุจินดา คราประยูร
 
จะไม่เดินทางเดียวกับรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมา
และจะไม่เป็นเผด็จการจากการเลือกตั้ง
หรือเผด็จการเสียงข้างมากอย่างพตท.ทักษิณ ชินวัตร


คนรู้ทันทักษิณ ต้องเคลื่อนไหว
ประท้วงทักษิณต้องรอเวลาถึง 6 ปี ถึงจะมีวันนี้...

คุณอดทนรอสักหนึ่งปี จะได้รู้ทันหรือไม่รู้
พล.อ.สนธิ และ พล.อ.สุรยุทธ์ เถอะ...

บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #93 เมื่อ: 18-10-2006, 21:15 »

ไม่ออกลายเหมือน ก็แปลว่าออกลายไม่เหมือนกัน แต่ก็ต้องออกลายบ้างเพราะลงทุนเยอะ

มีประสบการณ์แล้ว ฉลาดหน่อยคงไม่เดินไปทางเดิม คราวนี้ก็ไม่มีมหาจำลองมาปลุกระดม

คุมสถานการณ์ง่ายกว่า ทักษิณก็ดูปอดๆ แต่เทียบไอคิวกันแล้วก๊วนบิ๊กสุฉลาดกว่าก๊วนนี้

มาก ยังไม่รอด ถ้าบริหารจัดการเรื่องปากท้องไม่ได้มีม็อบของแท้แล้วตอนนั้นดันมีคนบ้าๆ

ซักคนมาปลุกระดมเพิ่มก็คงไม่รอดเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหรอก ทักษิณรักสงบ
บันทึกการเข้า
AsianNeocon
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,277


中華萬歲﹗ LONG LIVE CHINA!


เว็บไซต์
« ตอบ #94 เมื่อ: 18-10-2006, 21:24 »

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง


ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอย่าคิดประชดแบบเด็ก ๆ....
อย่าเอาวิธีคิดอย่างทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้ง
ไปยัดเยียดให้คณะปฏิรูปการปกครองและนายกรัฐมนตรีคนใหม่
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์


ไม่ใช่ประชดแบบเด็กๆหรอกครับ ไม่เด็กแล้วหรอกนั่น  ประชดแบบคนหมดมุขมากกว่า ตอนนี้เลยได้แต่ตัดแปะไปเรื่อยๆ  ไม่มีอะไรใหม่ แล้วก็หน้าแหกไปแล้วกี่เรื่องตั้งแต่เรื่อง scam ของนายลายด่าง วันหนึ่งพูดอย่าง อีกวันพูดอีกอย่าง ดูกันอีกที


วันนี้
สำหรับกระทู้นี้ ก็อยากสรุปให้ฟังอีกครั้งว่า การตรวจสอบหรือเช็คบิล มีจุดสุดท้ายคือ ศาลสถิตย์ยุติธรรม

ซึ่งจำเลยสามารถนำข้อเท็จจริง หลักฐาน หรือกระบวนการชี้แจงในศาลได้ โดยไม่ปิดกั้น

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้น ก็ทำหน้าที่เสมือนพนักงานสอบสวนในคดีอาญาเท่านั้นเอง

หากว่าการตัดสินของศาลไม่น่าเชื่อถือ คงไม่ต้องมองหาความเป็นธรรมจากที่อื่น

ที่สำคัญ มิใช่การกระทำจาก คปค. หรือ รัฐบาลใหม่แต่อย่างใด...ทุกอย่างจะจบลงด้วยคำสั่งศาลเท่านั้น


นั่นมันสรุปของคุณ แคน ค่ะ
อย่าหมายว่าเป็นสรุปของผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ข้องใจ

ความยุติธรรม กับความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม นั้นต่างกัน

ใครไม่แคร์ก็คงไปบังคับไม่ได้
ปฏิเสธไม่แยแส ไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดไป
รอให้เกิดการนองเลือดก็คงสายเกิน
หวังว่าคงไม่มีใครดีใจ ที่จะได้ลดจำนวนประชากรที่คิดว่าหลงผิดลง


เมื่อวานเชื่อมั่นในศาล
เจอกันที่ชุมนุนมแล้วกัน  ไม่กลัวตายแล้ว    ขอให้พันธมิตรจัดการชุมนุมใหญ่โดยเร็วที่สุด

จะรีบไปไหนล่ะคะ คุณ Trueman
รอศาลตัดสินก่อนก็ยังไม่สาย

ส่วนเรื่อง ตาย คิดดูใหม่ก่อนนะคะ

ชีวิตคุณมีค่ามากกว่าเงินแสนล้านบาท http://forum.serithai.net/index.php?topic=2957.msg40032#msg40032

และเมื่อวานบอกเคร่งครัดในศีล ๕ และเป็นพุทธศาสนิกชน
จุดอ่อนจุดแข็ง อะไรไม่สนใจค่ะ
ตราบเท่าที่มีแล้ว ไม่ไปทำร้ายใคร ก็พอใจ
และไม่เคยคิดว่าจะต้องสะสมจุดแข็งเอาไว้ในตัว
ให้มากๆ แต่ประการใด

ดิฉันเพียงเป็นพุทธศาสนิกชนที่พยายามถือศีลห้า
ที่ข้อหนึ่งมีว่า การฆ่าที่ดีนั้นไม่มี
ฆ่าคนเลวก็ไม่ถือเป็นการทำความดี
และเพียงแค่ “คิด” จิตก็เสื่อม
กลายเป็นเศร้าหมองแล้ว


ที่คอยคัดค้าน/ขัดคออยู่นี้
มิได้ทำเพื่อคุณทักษิณ และบริวาร
แต่ไม่อยากให้พวกเรา (ถึงคุณจะไม่นับดิฉันเป็นพวกด้วยก็ตาม)
ต้องกลายเป็นคนใจร้ายเพราะเขา
คงอธิบายได้เท่านี้ หวังว่าจะเข้าใจ

ส่วนเรื่องมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
คงตอบว่าถ้าทิศทางที่จะไปนั้นคือ ตกเหว
ก็จำเป็นต้องไม่ให้ความร่วมมือค่ะ


วันนี้ถามหา "มาตรวัดจริยธรรม"
ช่วยประดิษฐ์เครื่องวัดคุณธรรมที่แม่นยำให้ด้วยสิคะ
จะได้เอามาใช้วัดกับทุกคน

ใครไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งดีไหม?
แล้วอาจพบว่า คนจนและด้อยการศึกษามีคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์ สมควรมีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า
คนที่มีเงินและความรู้มากกว่า ก็เป็นได้

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-10-2006, 21:27 โดย ThaiTruth » บันทึกการเข้า

so what?
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,729


« ตอบ #95 เมื่อ: 18-10-2006, 21:33 »

นักวิชาการและคอลัมนิสต์ในดวงใจของคุณเฟลคต้องสามประสานชุดนี้ครับ

ศิโรตม์ วรเจตน์ ใบตองแห้ง    Mr. Green Laughing Mr. Green
บันทึกการเข้า
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #96 เมื่อ: 18-10-2006, 21:35 »

ไม่ยอมให้ตรวจสอบก็ต้องสงสัยและเรียกร้องให้มีการทำ
ไม่ชอบ double standard หรือศรัทธาหน้ามืด
คนมาก เรื่องมาก หากไม่มีระบบตรวจสอบ
ก็ยากจะเชื่อว่าไม่มีการทุจริต ไม่ว่าผู้ใหญ่รับรู้หรือไม่
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
eAT
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,066« ตอบ #97 เมื่อ: 18-10-2006, 22:56 »

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง

ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

อ่านข้อความแบบนี้แล้วรู้สึกดีจัง คนไทย ชอบพูดจาเสียดสี
แดกดัน ทำแบบนี้ประเทศชาติคงเจริญนะครับ

ไม่เชื่อว่าคนแถวนี้จะชอบการ "รัฐประหาร" เพียงแต่ว่า
ถ้าเทียบระหว่าง "รัฐประหาร จาก คปค." กับ "เหลี่ยม"
เขาเลือก คปค. เท่านั้นเอง

แต่คนอื่น เขาเลือกว่าไม่เอา คปค. ยอมที่จะอยู่กับ
"เหลียม" ที่สังหาร รธม. จนสิ้นใจไปดีกว่า
ประชาธิปไตย บ้าอะไรกัน ถ้าใครเลือก ทรท.
จะมีสิทธิได้รับการดูแลก่อนคนอื่น อย่างนี้เรียก
ประชาธิปไตย บ้านบิดามารดาใครกัน ไม่เคยได้ยิน

ประชาธิปไตยอะไร ใครได้รับเสียงเลือก สามารถทำ
ผิด กม. ได้ทุกอย่าง ขายหุ้นไม่เสียภาษีก็ได้
นายก มีอำนาจสั่งขายหุ้นของลูกตัวเองก็ได้
ทั้งๆ รธม. ก็บัญญัติห้ามไว้ มันมีผลบังคับได้ตรงไหน

ทำไมไม่ย้ายไป ลาว ซะเลย เพราะลาวมีประชาธิปไตย
"สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" เป็นไงล่ะ
ชื่อประเทศก็มีประชาธิปไตยด้วย ขอมีแค่ชื่อก็เป็น
ประชาธิปไตยแล้ว ไม่ต้องสนใจหรอกว่า รธม. กม.
มันเขียนอะไร ใครหือก็ว่า มี 16 ล้านเสียงอยู่ในมือ
ทำไรก็ได้ ไม่มมีวันผิด

นี่คือประชาธิปไตยที่ดีกว่า ตอนนี้มากมายนักอย่าง
งั้นหรือ??????
บันทึกการเข้า
Cherub Rock
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,183


น้องๆ ช่วยไปบอกผู้หญิงคนนั้นที ว่าเลิกมองผมได้แล้ว


« ตอบ #98 เมื่อ: 18-10-2006, 23:18 »

เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าเราจะเอาคนระดับ รมต รักเกียรติเข้าคุกได้
คนระดับ กกต 3 หนายังชิมคุกมาแล้ว

ต่อไปเราอาจจะได้เห็นระดับบิ้กๆอีกหลายคน

เพราะฉะนั้นใครมาดูถูกว่าประชาธิปไตยของเราถอยหลังเข้าคลอง-วงจรอุบาทว์ยังไง
ผมก็ไม่เสีย Self เท่าไหร เพราะถึงเราจะมีรัฐประหารให้สะดุดอยู่เป็นครั้งคราว

รัฐธรรมนูยถูกฉีกทิ้งไป
ความคิด-วัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยก็ยังอยู่

อย่างน้อยๆ คราวนี้ ยังมองได้ว่าเป็นรัฐประหารแบบประชาชนมีส่วนร่วม มากที่สุดในประวัติศาสตร์

รัฐประหารแบบประชาชนมีส่วนร่วม.. 555

 

บันทึกการเข้า

"นายกรัฐมนตรีกำลังใช้รัฐสภาประกอบพิธีกรรมสถาปนาอำนาจของตนเองโดยเห็นรัฐสภาเป็นเพียงแค่ตรายาง และปล่อยให้มีการทำร้ายประชาชนถือว่าหมดความชอบธรรมแล้ว" รสนา โตสิตระกูล
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #99 เมื่อ: 18-10-2006, 23:46 »

ระบอบประชาธิปไตยต้องการให้คนในชาติแก้ไขข้อพิพาทกันโดยการใช้เหตุผล ไม่ใช่ข่มขู่กันด้วยกำลัง เมื่อเสียงปืนดัง เหตุผลย่อมเงียบ เมื่อปืนอยู่กับฝ่ายใด ฝ่ายนั้นย่อมชนะ แม้ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายอธรรมก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เราอย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทหารเมื่อติดอาวุธแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐานในทางการเมืองด้วย พวกเขายังมี "สิทธิธรรมชาติ" ที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ พวกเขายังมีสิทธิทางการเมืองที่จะใช้ดุลยพินิจของตัวเองที่จะตัดสินว่า เขาจะวางตัวเป็นกลางโดยใช้สิทธิของทหารในระบอบประชาธิปไตย หรือจะใช้สิทธิธรรมชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

ในที่สุด ทหารภายใต้การนำของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ได้ตัดสินใช้สิทธิธรรมชาติทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลทักษิณภายใต้ชื่อว่า "คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (คปค.)

พวกเขาแจงเหตุผลของการปฏิรูปฯ ในแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ว่า รัฐบาลก่อให้เกิดความแตกแยกในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์บ่อยครั้ง

ในทัศนะของผู้เขียน(ดร.เขียน ธีรวิทย์)เหตุผลที่ คปค.อ้างนั้นเป็นความจริงทุกประการ มิได้มีการบิดเบือนหรือแต่งเสริมเติมต่อดังการทำรัฐประหารครั้งก่อนๆ หลายครั้ง

ยิ่งกว่านั้น ผู้เขียนเชื่อว่าพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณหลายอย่าง เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ การอ้างเสียงข้างมากโดยนับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งมาลบล้างการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและรัธฐรรมนูญนั้นฟังไม่ขึ้น


Adolph Hitler ผู้นำเยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากการเลือกตั้งมาอย่างท่วมท้นไม่แพ้ของรัฐบาลทักษิณ แต่ประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเผด็จการทรราชโดยเสียงข้างมากนั้นเป็นอันตรายยิ่งกว่าลัทธิเผด็จการโดยทหารมากมาย

เมื่อเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวสร้างขึ้นโดยผู้นำระบบ "ทรราชโดยเสียงข้างมาก" จึงเข้าเงื่อนไขดังที่นักปราชญ์ชาวอังกฤษอธิบายไว้ว่า เมื่อสัญญาประชาคมถูกทำลาย ประชารัฐก็ล่มสลาย ทุกคนมีสิทธิธรรมชาติหันกลับไปใช้ "กฎหมายป่า" ผู้ถืออาวุธเข้าสนามรบต้องเสี่ยงภัยเอาเอง เชื่อว่าผู้ก่อการรัฐประหารและพรรคพวกตระหนักดีในสัจธรรมข้อนี้ และทำไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าตนทำเพื่อใคร

อย่าไร้เดียงสาเกินไปจนถึงกับไม่รู้ว่ารัฐบาลได้ละเมิดสัญญาประชาคมแล้วซ้ำซาก

 อย่าหลงกลฝรั่ง และพวกนิยมฝรั่งที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่า การโค่นล้มรัฐบาลเลือกตั้งต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

และอย่าเพ้อฝันว่ารัฐบาลทรราชตัวจริงนั้นจะลงจากเวทีไปเพราะมีม็อบจำนวนมากรวมตัวกันมาตะโกนด่าทอ รัฐบาลทรราชพร้อมที่จะใช้มวลชนและกำลังตำรวจเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจให้แก่พวกเขา


อย่าลืมว่ายังไม่มีนักปราชญ์ทางทฤษฎีรัฐศาสตร์คนใดที่ออกมาแนะว่ารัฐาธิปัตย์ที่เป็นทรราชโดยเสียงข้างมากในรัฐสภาหรือการหยั่งเสียง มีสิทธิที่จะละเมิดรัฐธรรมนูญหรือสัญญาประชาคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10447

http://forum.serithai.net/index.php?topic=8999.0


นี่เป็นอีกแง่คิดหนึ่งของนักวิชาการ นักคิด ดร.เขียน ธีรวิทย์ ที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึง ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำรัฐประหารครั้งนี้ ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรัฐบาลทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้ง หรือ เผด็จการเสียงข้างมาก

นักรัฐศาสตร์ที่ไม่ได้สนับสนุนการทำรัฐประหาร แต่ไม่ได้ต่อต้านการทำรัฐประหารคราวนี้ เพราะประชาชนเลือกที่อยู่กับทางเลือกใหม่ คณะปฏิรูปการปกครองฯ และรัฐบาลใหม่ที่จะนำไปสู่การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในหนึ่งปีข้างหน้า แทนการจมปลักกับระบอบทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้งหรือเผด็จการเสียงข้างมาก ที่ใช้นิติกรบริการและอลัชชีกฏหมายสร้างกฎเกณฑ์ กฏหมายตามใจชอบของทักษิณ...


บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
หน้า: 1 [2] 3
    กระโดดไป: