ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
28-10-2020, 21:37
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ?  (อ่าน 4390 ครั้ง)
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« เมื่อ: 26-09-2006, 12:12 »

รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ?

ขณะนี้สังคมไทยกำลังมาถึงจุดเชื่อมต่อและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญอีก
ครั้งหนึ่ง หากเราลองหยุดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดเกือบปีที่ผ่านมา
ท่ามกลางการขับเคี่ยวของระบอบทักษิณ ที่พยายามปกป้องอำนาจและผลประโยชน์
ของกลุ่มทุนบริวาร กับกระบวนการการต่อสู้ของภาคประชาชนที่เติบโตและพยายามนำ
เสนอทางออกและการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายให้กับสังคม ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เรียกร้อง
ให้ผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแซง และกลุ่มที่พยายามแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แบบสันติวิธี และกระบวนการต่อสู้ตามครรลองประชาธิปไตยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการ
เลือกตั้ง และการปฏิรูปทางการเมืองอย่างอดทน

แต่ภายหลังการรัฐประหาร สังคมไทยกลับตกอยู่ในสภาวะการถูกผลักให้ยอมรับและ
ถูกครอบอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างความจริงชุดเดียว (truth-making process) ที่ว่า
“การรัฐประหารเป็นเพียงทางออกเดียวที่เหมาะสมในการจัดการกับระบอบทักษิณ”


สังคมไทยกำลังถูกทำให้เชื่อว่า สันติวิธีและกระบวนการแบบประชาธิปไตยอาจอุดมคติ
และอ่อนแอเกินกว่าที่จะจัดการกับระบอบทักษิณได้
ในภาวะวิสัยเช่นนี้การรัฐประหารอาจ
เป็นวิถีทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
บางทีสังคมไทยอาจต้องยอมรับวีถีแบบไทยๆ หรือพลัง
การเมืองที่มีอยู่จริงในบริบทของการเมืองไทย


นอกจากนั้นยังมีอีกหลายกลุ่มที่เป็นห่วงและเชื่อว่าจะเกิดการใช้ความรุนแรงจากฝ่าย
ทักษิณเข้าปราบปรามการชุมนุมของพันธมิตรในวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา และนั้น
อาจเป็นจังหวะทำให้คุณทักษิณเข้ายึดอำนาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ ก็พยายาม
สร้างความเข้าใจกับสังคมว่าการรัฐประหารเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเสียเลือด
เสียเนื้อและการเข้ารวบอำนาจของทักษิณที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทางสายความมั่นคงก็พยายามเน้นย้ำกับสังคมไทยว่าการรัฐประหารครั้งนี้มีความชอบธรรม
เป็นการรัฐประหารที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ (Bloodless Coup D’etat) เป็นการ
รัฐประหารที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมิตรกับประชาชน (People-friendly Coup
D’etat) ยิ่งไปกว่านั้นกระแสที่ภาคธุรกิจพยายามสะท้อนร่วมกันว่าการรัฐประหารครั้งนี้มิส่ง
ผลกระทบมากนักต่อการดำเนินกิจการทางธุรกิจ (Economic-friendly Coup D’etat)

กระบวนการในการสร้างความชอบธรรมให้กับความจริงเพียงชุดเดียว ประกอบกับการ
ยอมรับความชอบธรรมของ คปค. ในการใช้อำนาจแต่งตั้งผู้นำประเทศและคณะทำงาน
ชุดต่างๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลากหลายของสังคมอย่างเปิดกว้างนั้น ท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นปัญหาที่สำคัญในการ
พัฒนาวุฒิภาวะทางการเมืองให้กับสังคมไทย และกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยโดยรวม


เพราะแท้จริงสังคมไทยต้องยอมรับว่า วิธีการแก้ไขปัญหาระบอบทักษิณโดยการ
รัฐประหารครั้งนี้มี ต้นทุน ข้อจำกัด และปัญหา
ในตัวเอง หลายประการ โดยงานชิ้นนี้
ขอเสนอปัญหาที่สำคัญ 4 ประการ คือ

ประการแรก ต้นทุนทางประชาธิปไตยภาคประชาชน การรัฐประหารครั้งนี้บั่นทอนพลัง
และกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองแบบสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย (ที่มิใช่เพียงการ
เลือกตั้ง) เนื่องจากภาพความสำเร็จของการจัดการกับนายกทักษิณโดยการรัฐประหาร
บดบังภาพของพลังประชาชนที่ต่อสู้มาก่อนหน้านี้ ซึ่งนั่นส่งผลต่อความเชื่อถือที่สังคมมี
ต่อกระบวนการต่อสู้แบบประชาธิปไตย

นอกจากนั้น การประกาศห้ามชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง ยังเป็นการผลักให้
คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างยิ่งไร้พื้นที่ยืนในสังคม และที่สำคัญเป็นการสร้างสภาวะที่
ทำให้คนในสังคมขาดความเชื่อมั่นต่อการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระยะยาวอีกด้วย

ประการที่สอง การรัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาและป้องกันการกลับมาของระบอบ
ทักษิณได้
โดยการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของ คปค. นั้นแท้จริงกำลังกดทับ
พลังที่แท้จริงที่ยังพร้อมที่จะสนับสนุนการกลับมาของทักษิณ โดยประชาชนเหล่านี้คือ
คนถูกปล่อยปละละเลยโดยรัฐบาลที่ผ่านมาและมายึดติดกับนโยบายประชานิยมของ
รัฐบาลทักษิณ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาของระบอบทักษิณนั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่ตัว
ของทักษิณ แต่เป็นปัญหาของระบบการดำเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจในระยะยาว ดังนั้นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นจึงไม่ใช่เพียงการเข้าจัดการกับ
ทักษิณเพียงคนเดียว แต่อยู่ที่การสร้างความเข้าใจกับสังคมในวงกว้างและการผลักดัน
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวต่างหาก

ประการที่สาม การรัฐประหารไม่สามารถรับรองสิทธิความเป็นประชาชนและสิทธิทาง
การเมืองที่เราสูญเสียไปภายใต้ระบอบทักษิณ ในขณะที่หลายฝ่ายเชื่อว่าการเข้ามาของ
คปค. อย่างน้อยก็มีผู้มีอำนาจมาคุ้มครองเราจากรัฐบาลทักษิณ แต่ปัญหาคือมาตรการ
ต่างๆที่ประกาศใช้ในการห้ามชุมนุมและห้ามแสดงออกทางการเมืองเวลานี้ กำลังละเมิด
สิทธิอันชอบธรรมในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในกระบวนทางการเมืองของเรา และยิ่ง
กว่านั้นภายใต้เงื่อนไขแบบนี้เราจะมารถคุมครองตัวเราเองได้อย่างไรในการแสดงสิทธิ
อันชอบธรรมทางการเมืองของเรา

ประการสุดท้าย การรัฐประหารผูกขาดอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งเป็นการ
เริ่มต้นที่ผิดพลาดของกระบวนการปฏิรูปทางการเมือง ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ป.ป.ง. หรือ กระบวนการเลือกสรรนายกรัฐมนตรี ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น
จากการตัดสินใจของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อน
จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม


อย่างไรก็ดี หากต้องมองโลกผ่านภาวะวิสัย ว่าในเมื่อการรัฐประหารจะเกิดขึ้นแล้ว และ
เราคงจะต้องอยู่ร่วมกับผลที่ตามมาของมัน และโดยส่วนตัวมิได้มุ่งเป้าโจมตีคณะบุคคล
ใน คปค. แต่ในฐานะนักวิชาการคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเตือนสติและสะท้อนให้สังคมเห็น
ถึง ปัญหา และข้อจำกัดในตัวเองของ วิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองแบบรัฐประหาร
และการตอกย้ำกับสังคมให้เห็นถึงความสำคัญในการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมืองโดยสันติวิธี
และที่สำคัญการผลักดันให้เกิดช่อง
ทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะในสภาวะทางการเมือง
แบบใด ซึ่งนั่นหมายรวมถึงสภาวะสุญญากาศทางการเมืองหลังการรัฐประหารแบบนี้ด้วย
เพื่อมิให้กระบวนการบริหารประเทศ และการปฏิรูปทางการเมือง อยู่ภายใต้อำนาจของ
คณะบุคคลเพียงไม่กี่คน


25 กันยายน 2549
 
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=5135&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
Neoconservative
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 407


We protect the Kingdom


« ตอบ #1 เมื่อ: 26-09-2006, 12:17 »

ปัญหาที่สำคัญในการ
พัฒนาวุฒิภาวะทางการเมืองให้กับสังคมไทย และกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยโดยรวม

 * dc1.1.JPG (21.34 KB, 472x348 - ดู 238 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า
irq5
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,149« ตอบ #2 เมื่อ: 26-09-2006, 12:34 »

ทำแบบอเมริกาสิครับ


แบบตอนเอา JFK ออกหนะ


จะได้ไม่โดนพ่อบุชต่อต้าน   
บันทึกการเข้า

.:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddMMMs..
.:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMssMMMMs..
.:Mddddddddddddddddddddddddddo+ddddNs..
.:M................................................hs..
.:M.............//:................//:.............hs..
.:M...........:MMs.............NMd............hs..
.:M................................................hs..
.:M................................................hs..
.:M.............yNNNNNNNNNN................hs..
.:M.................................................hs..
.:dyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyho..

....W..W::W:...AAA...NN...N...TTTTT..EEEEE...DDD..........
.....Ww.wW...AAAA..N..N..N......T.....EEE......D....D.......
.....-W...W...A......A N....NN......T.....EEEEE...DDD..........
. . . . . . . . . . . . thaksin shinawatra
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #3 เมื่อ: 26-09-2006, 12:48 »

รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ?

ขณะนี้สังคมไทยกำลังมาถึงจุดเชื่อมต่อและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญอีก
ครั้งหนึ่ง หากเราลองหยุดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดเกือบปีที่ผ่านมา
ท่ามกลางการขับเคี่ยวของระบอบทักษิณ ที่พยายามปกป้องอำนาจและผลประโยชน์
ของกลุ่มทุนบริวาร กับกระบวนการการต่อสู้ของภาคประชาชนที่เติบโตและพยายามนำ
เสนอทางออกและการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายให้กับสังคม ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เรียกร้อง
ให้ผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแซง และกลุ่มที่พยายามแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แบบสันติวิธี และกระบวนการต่อสู้ตามครรลองประชาธิปไตยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการ
เลือกตั้ง และการปฏิรูปทางการเมืองอย่างอดทน

แต่ภายหลังการรัฐประหาร สังคมไทยกลับตกอยู่ในสภาวะการถูกผลักให้ยอมรับและ
ถูกครอบอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างความจริงชุดเดียว (truth-making process) ที่ว่า
“ การรัฐประหารเป็นเพียงทางออกเดียวที่เหมาะสมในการจัดการกับระบอบทักษิณ”

“ การรัฐประหารเป็นเพียงทางออกเดียวที่เหมาะสมในการจัดการกับระบอบทักษิณ”
“ การรัฐประหารเป็นเพียงทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมในการจัดการกับระบอบทักษิณ"

นอกจากรัฐประหาร มีทางเลือกใดอีกที่"ปฏิบัติได้"ดีกว่า ที่เหมาะสมในการจัดการกับระบอบทักษิณ

ผมคิดว่าเจ้าของบทความและเจ้าของกระทู้ น่าจะพิจารณาข้อความข้างบนนี้ด้วย....

ขอให้คำนึงถึงการยึดอำนาจตนเองและรัฐประหารตนเองของทักษิณในคืนวันที่ 19 กันยายน และผลกรรมของกลุ่มต่อต้านทักษิณ ไม่ว่าจะเป็น"พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" และกลุ่ม องค์กรเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่เรียกร้องในหอประชุม ในเว็บบอร์ด.....ฯลฯ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26-09-2006, 12:52 โดย ปุถุชน » บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
so what?
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,729


« ตอบ #4 เมื่อ: 26-09-2006, 13:21 »

ลองตั้งเป็นกระทู้โหวตดูสิครับ
เพื่อความเป็นประชาธิปไตยของบอร์ด


                    Mr. Green Mr. Green

บันทึกการเข้า
ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #5 เมื่อ: 26-09-2006, 13:40 »

NGO ไม่เคยชอบและไม่เคยเชียร์ทักษิณ จะโดนบีบเหมือนกับคนเชียร์ทักษิณหรือไง
ไก่กับเป็ดผสมพันธุ์กันได้ก็น่าจะอาเพศพอแล้วนะ
บันทึกการเข้า
Killer
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,576


ช๊อบบ ชอบบ...ปฏิวัติ ปลื้ม ค่ะ


« ตอบ #6 เมื่อ: 26-09-2006, 14:59 »

มันเป็นอาการสิ้นคิดของคนบางกลุ่มบางจำพวก

ไม่ต่างอะไรกับการที่ ชายทำหญิงท้องโดยไม่ได้ตั้งใจ กลับหาทางแก้ไขด้วยการทำแท้ง นั่นแหละ

แทนที่ พวกนักวิชากามและNGOs มันจะ ไปปลูกฝังให้หญิง ชาย หญิง รู้จักวิธีการดำเนินชีวิต กลับเพิกเฉย

มัวแต่ไล่จับคลีนิคทำแท้งเถื่อน...เพราะมันสร้างข่าวสร้างราคาได้แน่นอนกว่า....
บันทึกการเข้า
An.mkII
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,984


Out of kontrol....!!!!!


เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: 26-09-2006, 15:21 »

ถ้างั้นผมก็จักถามกลับมั้ง..

ว่าถ้าจากกรุงเทพจักไปเชียงใหม่..

เราต้องไปนั่งเครื่องบินไปอย่างเดียวหรือ...

หลายๆท่านก็ต้องตอบว่าไม่ใช้...


เพราะมันมีอีก๑๐๙วิธี..ตั้งแต่นั่งรถทัวร์นั่งรถไฟหรือเเม้นแต่จักขับรถส่วนตััวไปรึบางคนมันบ้ากล้าอีโก้สูงหน่อย..

ก็อาจจะขี่จักรยานไปรึถ้าโคตะระอีโก้ก็อาจะเดินไป..


แต่ผมถามและเราต้องดูกันต่อไปว่า..

ถ้าผมมีเหตุเร่งด่วน..

ผมจักต้องไปทางไหน...

คำตอบและมันิก็คงต้องออกมาว่า..ก็นั่งเครื่องบินไปซิครับ...เร็วดี..


ใช้ครับผมกำลังจักบอกว่า..ถ้ามิใช้การรัฐประหารซักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวิธีโค่นหน้าเหลี่ยม..

แต่ผมถามว่า...เรามีเวลารอถึงวันนั้นรึไม่...


และถ้าจักเอาสันติวิธีแบบมหาตมะ คานธี..ขนาดที่ว่าสันติอหิงสา..ที่รอตั้งกี่ปีที่ขับไล่อังกฤษ

แตว่า่จนแล้วจนรอดตัวท่านก็ยังต้องตาย...


และถ้าเราจักต้องสันติวิธีต่อไป..เราจักเอาใครมาตายกันดีเพื่อใ้ห้ปัญหามันยุติ..

หรือในแบบเมืองไทยก็ต้อง..เอาแบบสืบ นาคะเสถียร..สิน่ะครับเอาปืนกรอกปากตัวเอง.เพื่อให้ึคนตื่นตัว...

ว่าแต่ใครล่ะครับจักยอมตาย..เพื่อล้มทักษิณ..

 
อนึ่ง..ถ้าพูดไปแบบนี้...

เดียวก็จักมีคนออกมาบอกว่า..แล้วเรารู้เเล้วหรือว่าเวลานี้มันสมควร..

เรื่องนี้ผมเองก็ตอบมิได้...

เพราะมันยังไม่เกิด...


แต่สิ่งที่ผมตอบได้..และผมรู้อย่างชัดเจนก็คือ...

คือว่าคนไทยบริสุทธิ์ิ์จริงๆนั้นที่ต้องตายเพราะไอ้เหลี่ยมมันมากเกินพอแล้วครับ..และมันๆไม่คุ้มที่จักเสี่ยงอีกต่อไป..

 
บันทึกการเข้า
ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #8 เมื่อ: 26-09-2006, 16:33 »

ถ้าจะอ้างเหตุเร่งด่วนเป็นสาเหตุของการยึดอำนาจแบบนี้ ต่อไปมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในระบอบการปกครองเลยนะครับ
ถ้าไม่พอใจรอไม่ไหวทหารจัดให้ แล้วเมื่อไหร่ประชาธิปไตยจะแข็งแรง หัดรอกันซะมั่งอย่าใจร้อนเกินไป
บันทึกการเข้า
meriwa
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,100เว็บไซต์
« ตอบ #9 เมื่อ: 26-09-2006, 18:02 »

คงต้องยืมแนวคิดของอดีตนายกฯ ทักษิณ ที่พูดในทำนองว่า  อย่าไปมองว่าทุกเรื่องจะมีแต่ปัญหา  เพราะถ้าจะทำอะไรแล้วมัวแต่คิดว่ามันจะมีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้จนไม่ได้ทำอะไร  ก็สู้ทำไปก่อนแล้วจะเกิดปัญหาอะไรก็แก้กันไป   มันจะไม่ดีกว่าหรือ   

การวางกรอบการแก้ปัญหาโดยยึดหลักเงื่อนไขว่าต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวนั้นผมว่าเป็นกรอบที่แคบเกินไป  การบอกว่าอย่าใจร้อนให้รออย่าไปทำรัฐประหารเพราะจะทำให้ประชาธิปไตยไม่พัฒนา  ก็คงเหมือนการไปบอกให้คนหิวข้าวกำลังจะตายว่าอย่าเพิ่งกินข้าวเพาะยังไม่ถึงเวลากิน  ต้องรอกินข้าวตามเวลา   ก็สงสัยว่า นักวิชาการเหล่านี้คงไม่เคยหิวขนาดนั้นก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกนี้   คนเราเวลาหิวมากๆ กินอะไรมันก็อร่อยทั้งนั้นละ  แม้บางที่กินเข้าไปแล้วมันจะมีผลเสียต่อร่างกายบ้าง  แต่จะให้ทำอย่างไรในเมื่อมันมีทางเลือกแค่สองทางคือ อดตาย กับ กินเพื่อต่อชีวิต

ข้อคิดเห็นต่างๆของอาจารย์นั้น ก็เป็นความคิดในทางทฤษฎีเท่านั้น โดยอาศัยอดีตเป็นตัวตัดสินว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  โดยไม่ได้มองกระบวนการจริงๆที่เกิดขึ้น   ภายใต้ระยะเวลาจำกัดแค่สองสัปดาห์ อาจารย์คิดว่าอาจารย์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างล่ะครับ ถ้ามัวแต่รอไปถามคนโน้นคนนี้ว่าจะเอาอย่างไรกันดี   เรื่องความคิดความเห็นที่อ้างว่าคณะ คปค. ปิดกั้นนั้น  มันเป็นเครื่องมือหนึ่งของเค้าที่ใช้เพียงเพื่อลดอุณภูมิการทะเลาะเบาะแว้งของคนในชาติที่ผ่านมาให้ลดลง  แต่ในทางปฏิบัติเค้าก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่มุ่งแต่ทำลายกัน  เพราะความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา  ก็ไม่ทราบว่าเค้าไปปิดกั้นตรงไหน

ผมก็อ่านคนคิดเห็นที่ค้านการรัฐประหารมายังไม่เคยเห็นใครที่สามารถบอกได้เลยว่า ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่มาก่อนหน้านี้นั้นจะแก้ปัญหาการแตกแยกของคนในชาติได้อย่างไร  ได้แต่บอกให้ รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
บันทึกการเข้า

ผู้ปกครองระดับธรรมดา   ใช้ความสามารถของตน    อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง       ใช้กำลังของคนอื่น             อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง           ใช้ปัญญาของคนอื่น           อย่างเต็มที่

                                                                  ...คำคมขงเบ้ง
พรรณชมพู
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5,073


« ตอบ #10 เมื่อ: 26-09-2006, 18:14 »

รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ?

ไม่จริงค่ะ  ขอให้ทำความเข้าใจใหม่ด้วยว่า การรัฐประหารครั้งนี้ ไม่ได้ทำเพราะต้องการกำจัดระบอบทักษิณ

ความจริงนั้น ระบอบทักษิณจวนจะถึงเวลาพินาศอยู่แล้ว เพียงรออีกไม่นานมันก็จะล้มและพังไปทั้งระบบ  สิ่งนี้ทั้งตัวทักษิณเองและคนที่เฝ้ารอให้ระบอบทักษิณพินาศก็ทราบดี

นี่เป็นเหตุให้ระบอบทักษิณ วางแผน ยึดอำนาจตัวเอง ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉิน ที่ระบอบทักษิณจะสร้างขึ้น ด้วยการจ้างกลุ่มนักเลงมาก่อกวนการชุมนุมโดยสงบของประชาชน โยยมุ่งหวังจะให้มีการเสียชีวิต มีระเบิด มีจลาจล  เพื่อจะสั่งการประกาศภาวะฉุกเฉินและปราบปรามศัตรูทางการเมือง ยึดอำนาจในกองทัพ  และสุดท้าย โค่นล้มสถาบัน

ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้กองทัพในส่วนที่จงรักภักดี ต้องทำการยึดอำนาจก่อน เพื่อป้องกันมิให้ประเทศไทย ต้องถูกยึดอำนาจโดยระบอบทักษิณ ที่กำลังจะไปไม่รอด และหาทางออกให้ตนเอง

จึงขอไม่เห็นด้วย กับคำพูดที่ว่า  "รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ " ไม่จริงค่ะ

บันทึกการเข้า
taworn09220
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 302


« ตอบ #11 เมื่อ: 26-09-2006, 18:30 »

ไม่โดนทหารไล่ก็โดนพี่สนธิลิ้มทองกุลไล่อยู่ดี สองสนธิผู้กู้ชาติ
บันทึกการเข้า
An.mkII
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,984


Out of kontrol....!!!!!


เว็บไซต์
« ตอบ #12 เมื่อ: 26-09-2006, 18:48 »

ถ้าจะอ้างเหตุเร่งด่วนเป็นสาเหตุของการยึดอำนาจแบบนี้ ต่อไปมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในระบอบการปกครองเลยนะครับ
ถ้าไม่พอใจรอไม่ไหวทหารจัดให้ แล้วเมื่อไหร่ประชาธิปไตยจะแข็งแรง หัดรอกันซะมั่งอย่าใจร้อนเกินไป

ว่างๆก็ไปหามติชนสุดสัปดาห์เล่มล่าสุดมาอ่านน่ะครับ..

และจักรู้ว่าในอดีตนายตัวเองนั้นเคยพููดไว้เยี่ยงไร..


และเข้าประเด็น...

ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้อยู่ี้ร่ำไป..แล้วอีกนานแค่ไหนประชาธิปไตยไทยมันจักแข็งเเรง...งั้นผมก็จักถามว่า...
 
แล้วเราต้องรอประชาธิปไตยมันเเข็งเเรง...

แต่ถ้าว่าระหว่างรอ... คนมันตายหมดประเทศและคนชั่วมันครองเมือง...


แล้วเฉกเช่นนั้นเราจักมีประชาธิปไตยที่เเข็งเเรงเพื่ออะไร..ถ้าประชาธิปไตยที่เเข็งเเรง..นั้นมันต้องโตมาบนกองซากศพ...

   

และผมก็จักถามว่า...

เราเหตุไรต้องยึดระบบประชาธิปไตย...


ก็เพราะเขาว่าเป็นระบบที่มันเลวน้อยที่สุด..ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนนั้นมีความสุขกันทั่วหน้าใช้รึไม่..

และถ้าใช้....


ผมก็จักถามว่า...ถ้าเกิดใช้ๆไประบบประชาธิปไตยเเล้วมันไม่มีความสุข..  แต่มันกลับมาความทุกข์แทน..

แล้วเป็นเช่นนั้นเราจักมีระบบประชาธิปไตยไว้เพียงเพื่ออะไร...


เพียงเพื่อเชิดหน้าชูตาว่าเราเป็นอารยะประเทศ..งั้นหรือ... หรือ เพื่อต้องการได้รับคำชมจากประเทศต่างๆ..งั้นหรือ...

 

และถ้าทำแบบนั้นมันทดเเทนกะความทุกข์ของประชาชนที่เขาได้รับความทุกข์ได้รึไม่ล่ะ....

ฉะนั้นอย่าคิดแต่อุดมการณ์ืหัดคิดถึงความเป็นจริงกันมั่ง..นะ.. พี่น้อง...

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26-09-2006, 19:20 โดย mkii » บันทึกการเข้า
NiTeLiGhT
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 147


« ตอบ #13 เมื่อ: 26-09-2006, 18:57 »

เบื่อพวกนักวิชาการ  ที่ชอบอ้างแต่คำว่าประชาธิปไตย เปิดแต่ตำรา อ้างแต่อักษร

ไม่มีระบบอะไรมันจะยังยืน หรอกครับ แม้กระทั้งระบบประชาธิปไตย ของอเมริกา อังกฤษ หรือคอมมิวนิสต์

มันมีจุดเปลี่ยนของมันทั้งนั้น ถ้ามองย้อนไปตั้งแต่อดีต ตอนที่ระบบประชาธิปไตยยังไม่เกิดโน่น ก็ยังได้

ว่า...  ระบบมันไม่ยังยืน มีจุดเปลี่ยนตลอดเวลา  และที่เปลี่ยนทุกครั้งเพราะ

1. ความกระหื่นกระหายในอำนาจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
2. ความไม่อยุติธรรม ไม่มีคุณธรรม ของคนที่เป็นผู้นำ

       สำหรับเราตอนนี้ คือข้อ 2  ดังนั้น ไม่เห็นจะต้องโวยวายเดือดร้อนเรื่องประชาธิปไตย  ถ้าเป็นข้อ 1 สิ ถึงต้องออกมาโวยวายเรียกร้อง
ผมว่าพวกนักวิชาการต๊องๆ พวกนี้ น่าจะกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเรื่องจริยธรรม ใหม่

ขอบคุณเหล่าทหารๆ อีกครั้ง ที่ท่านเป็นทหารจริงๆ ที่ปกป้องแผ่นดินไทย การปกป้องแผ่นดินของท่านในครั้งนี้
 จะมีการเล่าสู่ลูกหลานในภายภาคหน้าว่าท่านก็เสียสละ และเราก็เสียสละ(ประชาธิปไตย ซึ่งบางคนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่) 
 เพื่อรักษาเอกราช สันติภาพ ทำให้ประเทศชาติพ้นภัย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว  และที่กำลังจะเกิดอันใหญ่หลวง 
  รวมทั้งดำรงรักษาชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ของกลุ่มซึ่งกระหายอำนาจ และลุแก่อำนาจ
  ใช้เป็นเกมส์ต่อรองกันทางการเมือง...
บันทึกการเข้า
AsianNeocon
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,277


中華萬歲﹗ LONG LIVE CHINA!


เว็บไซต์
« ตอบ #14 เมื่อ: 26-09-2006, 20:50 »

สำหรับกลุ่มคนที่พร่ำบอกว่า "เอาประชาธิปไตยกลับมา" แต่ไม่รู้ว่าได้เกิดอะไรกับประเทศชาติในขณะนั้น ยิ่งต้องรับชมคลิบวิดิโอนี้ครับ เนื้อหาครบถ้วนกระบวนความ

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000120553
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26-09-2006, 21:12 โดย ThaiTruth » บันทึกการเข้า

นู๋เจ๋ง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,877« ตอบ #15 เมื่อ: 26-09-2006, 20:56 »

จัดการระบอบทักษิณมีหลายวิธีค่ะ
รัฐประหาร เป็น 1 ในหลายวิธี

วิธีอื่นๆ อยู่ในใจ ไม่โพสดีก่า
เดี๋ยวจะเป็นการยั่วยุ และไม่สมานฉันท์
เพราะมัน .. อย่าง แรง!!

 
บันทึกการเข้า

~จะแน่วแน่...แก้ไข...ในสิ่งผิด~
ซารุโทบิ ซาสุเกะ
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 72


ผู้ตื่นในยามที่ผู้คนหลับไหล


« ตอบ #16 เมื่อ: 26-09-2006, 20:59 »

คุณเกล็ดหิมะพยายามเผยแพร่แนวคิดอื่น ๆ ให้ได้อ่านกัน ก็ขอขอบใจนะ อยากให้คุณเกล็ดหิมะลองคิดเองบ้าง อย่าซ่อนอยู่หลังความคิดของคนอื่น
บันทึกการเข้า

ชิโนบิโนะโมโนะ โดยเขียนในคันจิว่า 忍者 โดยตัวอักษรแรก 忍 (นิน) หมายถึง "คงทน" โดยในภายหลังคำนี้ได้มีความหมายเพิ่มเติมหมายถึง "การซ่อนตัว" และ "การขโมย" โดยตัวอักษรที่สอง 者 (จา) หมายถึง "บุคคล" นอกจากนี้ได้มีภาษาจีนได้กล่าวถึงนินจาว่า 林鬼 (หลินกุ้ย) ซึ่งหมายถึง ปีศาจในป่า
so what?
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,729


« ตอบ #17 เมื่อ: 26-09-2006, 21:10 »

ผมเสนอให้คุณจขกท.ไปตั้งเป็นกระทู้โหวต
สงสัยตอนนี้เธอกำลังนั่งคิดหาตัวเลือกให้วิธีที่สองที่สามอยู่อะครับ


                            Mr. Green Mr. Green
   
บันทึกการเข้า
Solidus
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,381« ตอบ #18 เมื่อ: 26-09-2006, 22:43 »

อีกทางหนึ่งทำแบบที่ลินคอร์นโดน
บันทึกการเข้า
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #19 เมื่อ: 26-09-2006, 23:14 »

ตั้งแล้วค่ะ กระทู้โหวต เชิญ คุณ so what?

http://forum.serithai.net/index.php?topic=8009.msg111561;topicseen#msg111561

หากไม่ถูกใจ เชิญตั้งเอง


แถมอีกกระทู้ สำหรับผู้นิยมใหวต

http://forum.serithai.net/index.php?topic=7978.0
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
so what?
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,729


« ตอบ #20 เมื่อ: 26-09-2006, 23:38 »

ตั้งแล้วค่ะ กระทู้โหวต เชิญ คุณ so what?

http://forum.serithai.net/index.php?topic=8009.msg111561;topicseen#msg111561

หากไม่ถูกใจ เชิญตั้งเอง

...

เห็นแล้วครับ ขอบคุณที่บอก
แต่ไม่โหวตอะ เพราะวิธีที่คุณเสนอไม่ใช่วิธีที่จะทำให้อะไรดีขึ้น
ก็แค่การเดินอย่างเชื่องเชื่อตามสายตะพายที่ไอ้เหลี่ยมมันสนเอาไว้เท่านั้น

แล้วบังเอิญผมก็แฮปปี้กับทางที่ทหารเค้าตัดสินใจเลือกทำไปแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะไปเสียเวลาตั้งกระทู้เองทำไม
 

                               Mr. Green  Mr. Green

บันทึกการเข้า
แพนด้าตาดำๆ
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 62


« ตอบ #21 เมื่อ: 26-09-2006, 23:55 »

คุณจขกท.ครับไอ้เรื่องทางออกเนี่ยผมยอมรับนะครับว่ามันมีหลายวิธี โดยเฉพาะความเห็นของอ.ใจเนี่ยผมยอมรับนะครับ
เพียงแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นความคิดที่เป็นอุดมคติเกินไป คุณคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ความคิดความสำนึกเรื่องประชาธิปไตยมากแค่ไหนครับ
ถ้าทุกคนมีสิ่งเหล่านี้สักครึ่งของอ.ใจผมรับรองระบอบทักษิณไม่ได้เกิด
แต่นี่คนส่วนใหญ่เขาไม่มีสิ่งที่กล่าวมาในระดับที่จะทำให้ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยในอุดมคติได้
ไอ้การที่จะให้มันเป็นไปตามแนวทางที่กล่าวอ้างถึงน่ะมันแทบไม่มีทางเป็นได้เลย ถ้าจะเป็นไปได้ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่
ยิ่งระบอบทักษิณพยายามจะปิดหูปิดตา ไม่มีการพัฒนาการศึกษาที่จะเป็นหนทางให้เกิดความรู้แก่ประชาชนได้ในระดับที่รู้จักคิด อ่านเกมของทักษิณทัน
แล้วมันจะมีทางไหมที่คนส่วนใหญ่ประเทศจะคิดได้ นอกเสียจากประเทศชาติล่มสลายให้เห็นกับตา
การรัฐประหารอาจจะเป็นแค่ทางหนึ่ง แต่ผมเห็นว่าการรัฐประหารครั้งนี้ทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจำเป็น
เพราะถ้าช้าไปอีกเพียงวันเดียวอาจจะทำให้เกิดการนองเลือดขึ้นมาได้ ซึ่งผมคิดว่าชีวิตคนมันไม่มีอะไรมาแทนได้ แม้แต่ความเป็นประชาธิปไตย
เพราะถ้ายังมีชีวิตก็ย่อมที่จะมีหนทางที่จะหาทางแก้ไขสิ่งต่างๆได้ แต่ถ้าคุณตายไป สิ่งที่ตามมาอาจจะยังไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ได้
บันทึกการเข้า
ชอบแถ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,138« ตอบ #22 เมื่อ: 27-09-2006, 07:22 »

อุดมคติคือยังไม่เคยเป็นจริง ปฏิวัติจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วไม่สืบทอดอำนาจ
และตรวจสอบทรัพย์สินผู้ก่อการได้ก็ยังไม่เคยเป็นจริง รอทักษิณหมดอำนาจไปด้วย
วิธีแบบประชาธิปไตยบอกว่ารอไม่ได้ปีนึงจะตายเพิ่มเป็นพันคนก็ยังไม่เคยเป็นจริง
อะไรคืออุดมคติ
บันทึกการเข้า
Sky
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 913« ตอบ #23 เมื่อ: 27-09-2006, 07:27 »

รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ?


หากพิจารณา  ตามที่ศาสดาของพวกคุณกล่าว (คุณสนธิ)

ก็คนในประเทศไทย  ต่างก็ไม่ชอบคุณทักษิณ

และอีกไม่ก็เดือนก็จะมีการเลือกตั้ง

ไม่ชอบคุณทักษิณ ก็ไม่ต้องเลือก ทรท. 

ก็ล้มคุณทักษิณ ลงได้ 

ไม่เห็น ต้องทำปฎิวัติปฏิรูปเลย

ก็พวกคุณเยอะไม่ใช่เหรอ  ก็ไม่ต้องเลือก 

ระบบอ่ะ  รู้จักกันหรือเปล่าครับ
บันทึกการเข้า
55555
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,263« ตอบ #24 เมื่อ: 27-09-2006, 11:02 »

จริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้ เรามีทางเลือกอีกทาง คือ ให้ "ทักษิณลาออกแล้วเว้นวรรค" ซึ่งเป็นทางออกที่สวยงามที่สุด...แต่คุณทักษิณยังคงลังเล ไม่ตัดสินใจ ในขณะที่บรรดาเหลือบที่อาศัยทักษิณบังกระสุน และ กระแส คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ยังคงยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่ลดล่ะ มีการเกณฑ์ม๊อบมาชนมม๊อบ  จนเป็นเหตุให้เกิดการเผชิญหน้า ของประชาชน .........ฝ่ายทหารซึ่งเฝ้าดูอย่างสงบนิ่งอยู่เป็นเวลานาน เห็นความวุ่นวายที่อาจจะนำไปสู่การนองเลือด จึงเข้าทำการรัฐประหาร

จริง ๆ แล้วหากก่อนหน้านี้ทักษิณยอมเว้นวรรค และก็คงไม่มีรัฐประหาร....... ระบอบทักษิณ ก็ยังคงอยู่ ตามซอก ตาม หลืบ โดยแฝงมาตามกลุ่มก๊วนใน ไทยรักไทย  ..........นี่เป็นความโง่เขลาเบาปัญญา ของ บรรดาเหลือบทั้งหลายรวมทั้งตัวทักษิณเอง ที่ได้จนเคยตัว แบบหยิบได้ฉวยเอา ไม่ต้องเสียสละอะไร .........วันนี้บรรดาเหลือบเหล่านั้น รวม ทั้งตัวทักษิณ เองสูญเสียอำนาจไปแล้ว และบางที อาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่ปล้นมาอีกด้วย ...........ผมถือว่าเป็นบุญของประเทศไทยแท้ ๆ เพราะอย่างไรเสีย วันนี้และวันต่อ ๆ ไป ก็ไม่มีทางเลวร้ายไปกว่า 5 ปีกว่าที่ผ่านมา
บันทึกการเข้า
meriwa
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,100เว็บไซต์
« ตอบ #25 เมื่อ: 27-09-2006, 13:47 »

รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ?


หากพิจารณา  ตามที่ศาสดาของพวกคุณกล่าว (คุณสนธิ)

ก็คนในประเทศไทย  ต่างก็ไม่ชอบคุณทักษิณ

และอีกไม่ก็เดือนก็จะมีการเลือกตั้ง

ไม่ชอบคุณทักษิณ ก็ไม่ต้องเลือก ทรท. 

ก็ล้มคุณทักษิณ ลงได้ 

ไม่เห็น ต้องทำปฎิวัติปฏิรูปเลย

ก็พวกคุณเยอะไม่ใช่เหรอ  ก็ไม่ต้องเลือก 

ระบบอ่ะ  รู้จักกันหรือเปล่าครับ


ความคิดตื้นเขินเกินไปหรือเปล่า  ตามเกมเค้าไม่ทันแล้ว  คุณคิดหรือว่าพวกนักการเมืองจะไม่คิดตรงจุดนี้  พวกนี้เค้าวางหมากไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อเทียมที่ทำขึ้นมาสู้กับสื่อปกติ   การวางคนของตัวเองเข้าไปคุมในหน่วยงานสำคัญ   การมีให้ทาญาติสืบต่อทางการเมืองทั้งสองสภา

คนที่บอกว่า 4 ปี ถ้าไม่พอใจก็ไปเลือกคนใหม่  ก็ในเมือ่รัฐสภามันเป็นระบบปิดเป็นสภาผัวเมียไปแล้วคุณจะไปเลือกใครได้อีก  เรียกว่าจะหยิบเบอร์อะไรขึ้นมามันก็ได้เป็นอยู่ดี  แล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้    คนหน้าใหม่ก็ไม่อยากเข้าไปเพราะสู้ไม่ไหวเสียเวลาเปล่าๆ

 
บันทึกการเข้า

ผู้ปกครองระดับธรรมดา   ใช้ความสามารถของตน    อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง       ใช้กำลังของคนอื่น             อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง           ใช้ปัญญาของคนอื่น           อย่างเต็มที่

                                                                  ...คำคมขงเบ้ง
*bonny
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,459« ตอบ #26 เมื่อ: 27-09-2006, 14:47 »

ต้องย้อนถามผู้เขียนบทความดังกล่าวกลับไปว่า..

"การประหารชีวิต เป็นทางออกทางเดียวในการแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงได้หรือ"

การที่ฆาตกรตายด้วยเครื่องมือประหารสารพัดวิธี ก็มิได้หมายความว่า จะไม่เกิดฆาตกรร้ายแรงรายอื่นขึ้นมาอีก


ถ้างั้น..เรายกเลิกโทษประหารดีไหม?  เปลี่ยนเป็นติดคุกแทน  นานๆ ไปแล้วก็อภัยโทษ

คำตอบก็ปรากฏชัดอยู่ในกฎหมายของหลายๆ ประเทศอยู่แล้ว  ไม่ว่า ชาติ-ศาสนาใด ระบอบการปกครองใด

แม้แต่อเมริกา ที่เชิดชูเรื่องสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการทารุณกรรมต่อทุกสภาพชีวิต  ก็ยังต้งอคงโทษประหารชีวิตเอาไว้ในธรรมนูญการปกครองของรัฐส่วนใหญ่  แม้จะมีเสียงคัดค้านจากศาสนิกชนหลายศานน์ ผู้มีจิตใจเมตตากรุณาอย่างเหลือล้นทั่วประเทศ

ถกกันจนตายตกไปข้างหนึ่งก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่า สมควร หรือ ไม่สมควรมี
บันทึกการเข้า

ประเทศชาติมีภัย  เสรีไทยร่วมกอบกู้
buntoshi
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,348« ตอบ #27 เมื่อ: 27-09-2006, 15:01 »

ไม่จริงครับ แต่เมื่อใช้ทางออกนี้ ผมรู้สึกโอเคมากครับ

ถ้าทำให้ถูกใจทุกคนทุกอย่าง ก็คง ต้องไปสร้างประเทศของตัวเองคนเดียวแล้วครับ  คนละประเทศเลย

อย่างน้อยวิธีนี้ ก็เป็นวิธีที่ผมมองว่าดีกว่าค้านแบบนักวิชาการบางคน
บันทึกการเข้า


เราต้องสร้างคนดีมากกว่าคนเก่ง เพราะคนเก่งจะเห็นคนอื่นเก่งกว่าไม่ได้ จะพยายามเก่งกว่าคนอื่น แต่คนดีจะมีความสุขที่ได้ทำให้คนอื่นเก่ง รวมทั้งคนดีทุกคน ล้วนเก่งทั้งนั้น....  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
---------------------------
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #28 เมื่อ: 27-09-2006, 15:31 »

รัฐประหาร ทางออกเดียวในการจัดการกับระบอบทักษิณ จริงหรือ ?


หากพิจารณา  ตามที่ศาสดาของพวกคุณกล่าว (คุณสนธิ)

ก็คนในประเทศไทย  ต่างก็ไม่ชอบคุณทักษิณ

และอีกไม่ก็เดือนก็จะมีการเลือกตั้ง

ไม่ชอบคุณทักษิณ ก็ไม่ต้องเลือก ทรท. 

ก็ล้มคุณทักษิณ ลงได้ 

ไม่เห็น ต้องทำปฎิวัติปฏิรูปเลย

ก็พวกคุณเยอะไม่ใช่เหรอ  ก็ไม่ต้องเลือก 

ระบบอ่ะ  รู้จักกันหรือเปล่าครับ


ความคิดตื้นเขินเกินไปหรือเปล่า  ตามเกมเค้าไม่ทันแล้ว  คุณคิดหรือว่าพวกนักการเมืองจะไม่คิดตรงจุดนี้  พวกนี้เค้าวางหมากไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อเทียมที่ทำขึ้นมาสู้กับสื่อปกติ   การวางคนของตัวเองเข้าไปคุมในหน่วยงานสำคัญ   การมีให้ทาญาติสืบต่อทางการเมืองทั้งสองสภา

คนที่บอกว่า 4 ปี ถ้าไม่พอใจก็ไปเลือกคนใหม่  ก็ในเมือ่รัฐสภามันเป็นระบบปิดเป็นสภาผัวเมียไปแล้วคุณจะไปเลือกใครได้อีก  เรียกว่าจะหยิบเบอร์อะไรขึ้นมามันก็ได้เป็นอยู่ดี  แล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้    คนหน้าใหม่ก็ไม่อยากเข้าไปเพราะสู้ไม่ไหวเสียเวลาเปล่าๆ

 ความคิดตื้นเขินเกินไปหรือเปล่า Question
พวกเข้าใจดี แต่แสร้งบิดเบือนข้อเท็จจริง และพยายามสร้างความสับสนให้กับคนอื่นที่ไม่ได้คิดถึง"ความจริง" และ"เหตุการณ์ที่แท้จริง"....

คนที่บอกว่า 4 ปี ถ้าไม่พอใจก็ไปเลือกคนใหม่  ก็ในเมือ่รัฐสภามันเป็นระบบปิดเป็นสภาผัวเมียไปแล้วคุณจะไปเลือกใครได้อีก Question
นี่เป็นความคิดของพวกเขาที่พยายามบิดเบือน หลอกลวงว่าการไปเลือกตั้งได้ คือระบอบประชาธิปไตยของพวกเขา เหมือนประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทุนข้ามชาติบอกว่า การค้าเสรี "มือใครยาว สาวได้ สาวไป ไม่ต้องขัดขวาง หรือ กีดกัน.....


ในขณะเดียวกันพวกนี้ ไม่ยอมรับการกำกับ การดูแลการเลือกตั้งของคณะกรรมการ กกต.ชุดใหม่ กลัวว่าคณะกรรมการ กกต.ชุดใหม่จะไม่เป็นกลาง ไม่ยุติธรรมให้พรรคไทยรักไทยเหมือน 3 กกต.(หนา) Exclamation
บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #29 เมื่อ: 27-09-2006, 15:44 »

จวกทักษิณ-ไร้ประชาธิปไตย
11 สภาคองเกรสจี้บุชช่วยพูด
ฟื้นฟูเสรีภาพหลังไทยเหินห่าง
แนะให้เลิกหนุนเผด็จการพม่า

15 September 2005 09:12นายมอร์ตัน อะบราโมวิทส์ นักวิชาการของ The Century Foundation สำนักงานกรุงวอชิงตัน และอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศไทย กล่าวกับ “บีบีซี” ถึงกรณีที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นกล่าวตำหนิการทำงานของหน่วยงานในองค์การสหประชาชาติว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการที่มีคนลุกขึ้นมาวิพากษ์ตำหนิสหประชาชาติ หรือองค์การต่าง ๆ ถ้าหากว่าคำวิจารณ์นั้นชอบธรรม แต่สิ่งที่แปลกใจคือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใช้เวทีระหว่างประเทศแบบนี้เป็นสถานที่ทำการวิพากษ์ตำหนิดังกล่าว

“ถ้าพ.ต.ท.ทักษิณวิจารณ์คนอื่นอย่างชอบธรรมได้ ก็ต้องยอมรับฟังคำตำหนิที่ชอบธรรมจากคนอื่นด้วย”นายอะบราโมวิทส์กล่าวและว่า ตนเองคิดว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่แย่ลงในสมัยของพ.ต.ท.ทักษิณ เป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาวิพากษ์ตำหนิได้โดยชอบธรรม และการที่ไทยสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรประณาม

รายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มสมาชิกสภาคองเกรส 11 คนได้เข้าชื่อกันยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ลงวันที่ 12 กันยายน เรียกร้องให้ผู้นำสหรัฐผลักดันให้นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ฟื้นฟูเสรีภาพในประเทศไทย และเลิกสนับสนุนระบอบทหารที่กดขี่ในพม่า พร้อมกับเสนอแนะให้นายบุชหยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นกล่าวในที่สาธารณะและพูดกับผู้นำของไทยเป็นการส่วนตัว เพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีของไทยอ้างเอาการพบหารือกับผู้นำทำเนียบขาวเป็นการรับรองต่อนโยบาย

สมาชิกรัฐสภาอเมริกันกลุ่มนี้ระบุว่า ภายใต้นายกรัฐมนตรีทักษิณ ประเทศไทยได้หันเหออกจากประชาธิปไตยและหลักขันติธรรม รัฐบาลไทยพยายามจำกัดเสรีภาพ มีการออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งให้อำนาจในการตรวจสอบข่าว บังคับโยกย้ายประชาชน และสั่งการให้พลเมืองปฏิบัติตามความต้องการของรัฐบาล นอกจากนี้ รัฐบาลทักษิณยังได้สนับสนุนการคบหากับพม่าโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ และจำกัดการเคลื่อนไหวของบรรดานักรณรงค์ประชาธิปไตยชาวพม่าในประเทศไทย

"พวกเราหวังว่าท่านจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทักษิณเปลี่ยนแปลงวิถีทาง ด้วยการยอมรับการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในประเทศ ยุติการปราบปรามบรรดาผู้วิจารณ์รัฐบาล และเรียกร้องโดยเปิดเผยให้พม่าเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย"ข้อความตอนหนึ่งระบุ
 
เนื้อความตอนท้ายจดหมายบอกว่า สมาชิกสภาคองเกรสยินดีที่เห็นไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาหลายปี แต่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้น ควรขึ้นกับหลักการที่ว่าไทยมีความเต็มใจแค่ไหนในการส่งเสริมกฎหมายและเสรีภาพ.....« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27-09-2006, 15:47 โดย ปุถุชน » บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
aiwen^mei
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,732« ตอบ #30 เมื่อ: 27-09-2006, 16:35 »

เหตุผลที่แท้จริงคือ ทักษิณและลิ่วล้อบริวาร เป็นผู้เลือก เลือกที่จะถูกรัฐประหาร...ก็ดีแล้วนี่คะ ได้ถูกกระทำสมใจอยาก 555 หรือมิใช่ 

เมื่อไหร่จะเลิกเที่ยวโทษว่าตำหนิผู้อื่น เป็นเพราะตัวเองเลือกที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางสายนี้ไม่ใช่หรือ...เมื่อไหร่ทั่นเหลี่ยมกะพวกลูกหาบจะตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาของตัวเองบ้างนะเนี่ยะ

บันทึกการเข้า

有缘千里来相会,无缘对面不相逢。
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #31 เมื่อ: 27-09-2006, 16:44 »

ต้องย้อนถามผู้เขียนบทความดังกล่าวกลับไปว่า..

"การประหารชีวิต เป็นทางออกทางเดียวในการแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงได้หรือ"

การที่ฆาตกรตายด้วยเครื่องมือประหารสารพัดวิธี ก็มิได้หมายความว่า จะไม่เกิดฆาตกรร้ายแรงรายอื่นขึ้นมาอีก


ถ้างั้น..เรายกเลิกโทษประหารดีไหม?  เปลี่ยนเป็นติดคุกแทน  นานๆ ไปแล้วก็อภัยโทษ

คำตอบก็ปรากฏชัดอยู่ในกฎหมายของหลายๆ ประเทศอยู่แล้ว  ไม่ว่า ชาติ-ศาสนาใด ระบอบการปกครองใด

แม้แต่อเมริกา ที่เชิดชูเรื่องสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการทารุณกรรมต่อทุกสภาพชีวิต  ก็ยังต้งอคงโทษประหารชีวิตเอาไว้ในธรรมนูญการปกครองของรัฐส่วนใหญ่  แม้จะมีเสียงคัดค้านจากศาสนิกชนหลายศานน์ ผู้มีจิตใจเมตตากรุณาอย่างเหลือล้นทั่วประเทศ

ถกกันจนตายตกไปข้างหนึ่งก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่า สมควร หรือ ไม่สมควรมี

โอ้ ท่านประธานฯ ให้เกียรติมาเยือนถึงเรือนชาน
มิอาจไม่ต้อนรับ  

โปรดอภัยที่ข้าน้อยด้อยปัญญา
มิรู้ว่าโทษประหารมาเทียบกับรัฐประหารได้อย่างไร
หรือท่านต้องการแตกประเด็น

เห็นด้วยกับท่านว่าบางเรื่องหรืออาจแทบทุกเรื่อง
“ถกกันจนตายตกไปข้างหนึ่งก็หาข้อสรุปไม่ได้”
ตราบใดที่มนุษย์ทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน
และนั่นเป็นเหตุผลสำคัญในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์

แต่กลับมีบางคนหรือหลายคน คิดว่าต้องเหมือนให้ได้
และอยากให้คนที่คิดต่างเปลี่ยนมาเห็นด้วยกันให้หมด
มิฉะนั้นก็จงหุบปากไป

เสรี กับ บังคับให้เชื่อตาม
ประชาธิปไตย กับ เผด็จการ
มีความหมายว่าอย่างไร
ท่าจะต้องนิยามกันใหม่
ให้เหมาะกับเวบนี้
และคนส่วนใหญ่ที่นี่?
 
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
buntoshi
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,348« ตอบ #32 เมื่อ: 27-09-2006, 17:19 »

ทำไมต้องนิยามใหม่ ครับ และต้องให้เหมาะกับใครที่ว่า ส่วนใหญ่ เหรอครับ คุณ สโนว์ 
บันทึกการเข้า


เราต้องสร้างคนดีมากกว่าคนเก่ง เพราะคนเก่งจะเห็นคนอื่นเก่งกว่าไม่ได้ จะพยายามเก่งกว่าคนอื่น แต่คนดีจะมีความสุขที่ได้ทำให้คนอื่นเก่ง รวมทั้งคนดีทุกคน ล้วนเก่งทั้งนั้น....  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
---------------------------
*bonny
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,459« ตอบ #33 เมื่อ: 27-09-2006, 17:37 »


แต่กลับมีบางคนหรือหลายคน คิดว่าต้องเหมือนให้ได้
และอยากให้คนที่คิดต่างเปลี่ยนมาเห็นด้วยกันให้หมด
มิฉะนั้นก็จงหุบปากไป

เสรี กับ บังคับให้เชื่อตาม
ประชาธิปไตย กับ เผด็จการ
มีความหมายว่าอย่างไร
ท่าจะต้องนิยามกันใหม่
ให้เหมาะกับเวบนี้
และคนส่วนใหญ่ที่นี่?
 


เข้าใจผิดหรือเปล่าครับ  ตรงไหนที่ผมพูดแล้วบังคับว่าให้ทุกคนเชื่อฟัง? 

เสรีก็คือเสรี ไม่ว่าความคิดและคำพูด ตราบใดไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น ทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวที่จะแสดงออก ในขณะที่มีเหตุผลส่วนตัวที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังก็ได้ ในสถานะที่เท่าเทียมกัน

ผมยังไม่เห็นมีหน้าไหนในนี้สามารถกำหนดรีโมทให้คนรับฟังและเห็นด้วยกับเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

ความเห็นของผมก็ยุติที่ตัวผม ไม่ผูกพันเว็บนี้และสมาชิกท่านอื่นๆ  ไม่งั้น ผมคงต้องเลิกแสดงความคิดเห็นในกระทู้ของคนอื่นๆ แล้วล่ะครับ

ผมไม่ต้องการแตกประเด็นใหม่หรอกครับ  แต่ถ้าถามในประเด็นที่ผมยกมา ก็จะได้รับคำตอบจากอาจารย์ท่านนั้นในอีกทัศนะหนึ่ง  ซึ่งทัศนะของอาจารย์ก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเสมอไป เพราะไม่มีถูกผิดเป็นข้อยุติ  ก็เฉกเช่นกับประเด็นเรื่องรัฐประหารไงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27-09-2006, 17:40 โดย *bonny » บันทึกการเข้า

ประเทศชาติมีภัย  เสรีไทยร่วมกอบกู้
สมชายสายชม
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,048


« ตอบ #34 เมื่อ: 27-09-2006, 17:45 »

ในเมื่อคนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านบอกว่า แม่เฒ่า เป็นกระสือ .. พ่อเฒ่า เป็นปอบ

ดังนั้น ทั้งพ่อเฒ่า และแม่เฒ่า จะต้องย้ายออกจากหมู่บ้าน ตามความเชื่อของเสียงข้างมาก  


ในเมื่อคนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านบอกว่า ของที่ตกจากฟ้า เป็นของศักดิ์สิทธิ์

ดังนั้น ทุกคนควรจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตกลงมาจากฟ้า ตามความเชื่อของเสียงข้างมาก  ในเมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีการศึกษาน้อยหรือได้รับข่าวสารน้อย เชื่อว่า ทักษิณเป็นคนดี

ดังนั้น ทุกคนควรจะยอมรับว่า ทักษิณเป็นคนดี 
บันทึกการเข้า
อังศนา
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 1,860


Can't fight the moonlight!


เว็บไซต์
« ตอบ #35 เมื่อ: 27-09-2006, 18:04 »


..............................................

เห็นด้วยกับท่านว่าบางเรื่องหรืออาจแทบทุกเรื่อง
“ถกกันจนตายตกไปข้างหนึ่งก็หาข้อสรุปไม่ได้”
ตราบใดที่มนุษย์ทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน
และนั่นเป็นเหตุผลสำคัญในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์

แต่กลับมีบางคนหรือหลายคน คิดว่าต้องเหมือนให้ได้
และอยากให้คนที่คิดต่างเปลี่ยนมาเห็นด้วยกันให้หมด
มิฉะนั้นก็จงหุบปากไป


เสรี กับ บังคับให้เชื่อตาม
ประชาธิปไตย กับ เผด็จการ
มีความหมายว่าอย่างไร
ท่าจะต้องนิยามกันใหม่
ให้เหมาะกับเวบนี้
และคนส่วนใหญ่ที่นี่?
 


จะว่าไป.. ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเจอว่ามีใครทำอะไร
แบบข้อความสีน้ำเงินนั้นเลยเด้อค่ะ (ขนาดฝั่งรักทักษิณ
อย่างคุณ Sky คุณกบหมื่นปี คุณชอบแถ คุณอะไรจ๊ะ ฯลฯ
นั่นก็ยังต่อปากต่อคำกันไปมาอยู่เลย)

เท่าที่เห็นก็คือ.. ต่างฝ่ายก็ต่างแสดงความเชื่อของตนไป
ซึ่งก็คงจะสรุปอะไรไม่ได้จนกว่าเราจะได้นายกชั่วคราว ->
รัฐธรรมนูญใหม่ -> เลือกตั้ง  ถึงตอนนั้นก็คงพอจะบอกได้แล้ว
ว่ารัฐประหารหนนี้คุ้มค่าหรือเปล่า

ระหว่างรอ.. ก็ถกเถียงกันไปพลางๆ ลับสมองลองปัญญากันไป
ลับฝีปากกันไปพอสนุก (เฉพาะกรณีเกทับแบบนักพนันเท่านั้นเด้อ
ไม่ใช่ด่ากันเอาเป็นเอาตายด้วยความแค้นแบบญาติผู้ใหญ่โดนทำร้าย)
และก็คอยจับตามองการทำงานของ คปค. ไปพลาง
ทำได้แค่นี้ ในสถานการณ์แบบนี้ ก็ไม่เลวนะคะ
 

บันทึกการเข้า

แม้ผืนฟ้า มืดดับ เดือนลับละลาย 
ดาวยังพราย ศรัทธา เย้ยฟ้าดิน (จิตร ภูมิศักดิ์)
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« ตอบ #36 เมื่อ: 27-09-2006, 18:50 »


..............................................

เห็นด้วยกับท่านว่าบางเรื่องหรืออาจแทบทุกเรื่อง
“ถกกันจนตายตกไปข้างหนึ่งก็หาข้อสรุปไม่ได้”
ตราบใดที่มนุษย์ทุกคนไม่มีใครเหมือนกัน
และนั่นเป็นเหตุผลสำคัญในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์

แต่กลับมีบางคนหรือหลายคน คิดว่าต้องเหมือนให้ได้
และอยากให้คนที่คิดต่างเปลี่ยนมาเห็นด้วยกันให้หมด
มิฉะนั้นก็จงหุบปากไป


เสรี กับ บังคับให้เชื่อตาม
ประชาธิปไตย กับ เผด็จการ
มีความหมายว่าอย่างไร
ท่าจะต้องนิยามกันใหม่
ให้เหมาะกับเวบนี้
และคนส่วนใหญ่ที่นี่?
 


จะว่าไป.. ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเจอว่ามีใครทำอะไร
แบบข้อความสีน้ำเงินนั้นเลยเด้อค่ะ (ขนาดฝั่งรักทักษิณ
อย่างคุณ Sky คุณกบหมื่นปี คุณชอบแถ คุณอะไรจ๊ะ ฯลฯ
นั่นก็ยังต่อปากต่อคำกันไปมาอยู่เลย)

เท่าที่เห็นก็คือ.. ต่างฝ่ายก็ต่างแสดงความเชื่อของตนไป
ซึ่งก็คงจะสรุปอะไรไม่ได้จนกว่าเราจะได้นายกชั่วคราว ->
รัฐธรรมนูญใหม่ -> เลือกตั้ง  ถึงตอนนั้นก็คงพอจะบอกได้แล้ว
ว่ารัฐประหารหนนี้คุ้มค่าหรือเปล่า

ระหว่างรอ.. ก็ถกเถียงกันไปพลางๆ ลับสมองลองปัญญากันไป
ลับฝีปากกันไปพอสนุก (เฉพาะกรณีเกทับแบบนักพนันเท่านั้นเด้อ
ไม่ใช่ด่ากันเอาเป็นเอาตายด้วยความแค้นแบบญาติผู้ใหญ่โดนทำร้าย)
และก็คอยจับตามองการทำงานของ คปค. ไปพลาง
ทำได้แค่นี้ ในสถานการณ์แบบนี้ ก็ไม่เลวนะคะ
 งั้นขอถอนก็ได้ค่ะ
ไม่มีใครเลย ที่ทำดังว่านั้น
ข้าน้อยเข้าใจผิด คิดไปเองล้วนๆ
ควรมิควรอภัย แล้วแต่ท่านอาวุโสจะกรุณา
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
THE THIRD WAY
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,821


Love looks not with eyes, but with the mind.


« ตอบ #37 เมื่อ: 27-09-2006, 19:07 »

ทางเลือกในบางเวลา
มีแค่กระพริบตาเท่านั้น

ยิ่งทางเลือก
เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ และความอยู่ยั้งยืนยงของคนในชาติ
มิอาจชักช้าได้

ณ เวลานี้ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นด้วยครับ
บันทึกการเข้า

ความรักนั้นหวาน ไม่ว่าจะรับหรือให้
************************
การขับไล่ทรราช เป็นภารกิจของเจ้าของประเทศ
อังศนา
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 1,860


Can't fight the moonlight!


เว็บไซต์
« ตอบ #38 เมื่อ: 27-09-2006, 19:36 »

คุณ snowflake..
เห็นกระทู้ 'ลิ้นงูในปากงู' หรือยังคะ อุปมาอุปมัยนั้น
ปรับใช้ได้กับเราทุกคน ในทุกสถานการณ์ค่ะ
 

บันทึกการเข้า

แม้ผืนฟ้า มืดดับ เดือนลับละลาย 
ดาวยังพราย ศรัทธา เย้ยฟ้าดิน (จิตร ภูมิศักดิ์)
meriwa
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,100เว็บไซต์
« ตอบ #39 เมื่อ: 28-09-2006, 04:19 »

ทางเลือกในบางเวลา
มีแค่กระพริบตาเท่านั้น

ยิ่งทางเลือก
เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ และความอยู่ยั้งยืนยงของคนในชาติ
มิอาจชักช้าได้

ณ เวลานี้ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นด้วยครับ


เห็นด้วยครับ การตัดสินใจในช่วงเวลาจำกัดนั้นยากมาก  คงไม่มีใครที่จะมานั่งทดลองทดสอบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ว่าวิธีการไหนมันจะดีที่สุด แล้วถึงจะเอาไปทำ  ชีวิตของทุกคนมีค่าเสมอ 

มันคุ้มกันหรือเปล่ากับการได้มาของประชาธิปไตยด้วยเลือดเนื้อของประชาชนจำนวนมาก   กับการได้มาของประชาธิปไตยด้วยปลายกระบอกปืนซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่   การได้มาซึ่งประชาธิปไตยครั้งนี้จะว่าไปแทนที่ประชาชนจะออกมาเดินประท้วงกัน ก็มอบให้ทหารซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในการดำเนินการแทนก็เท่านั้น   ผลที่ได้ก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไร

บันทึกการเข้า

ผู้ปกครองระดับธรรมดา   ใช้ความสามารถของตน    อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง       ใช้กำลังของคนอื่น             อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง           ใช้ปัญญาของคนอื่น           อย่างเต็มที่

                                                                  ...คำคมขงเบ้ง
หน้า: [1]
    กระโดดไป: