ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
28-01-2021, 11:53
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  ขอคัดค้านการอนุญาตให้บริษัทบ้านปูละคอนฯสร้างโรงแรมห้าดาวบริเวณ“อ่าวเมาะและ” 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1] 2
ขอคัดค้านการอนุญาตให้บริษัทบ้านปูละคอนฯสร้างโรงแรมห้าดาวบริเวณ“อ่าวเมาะและ”  (อ่าน 5804 ครั้ง)
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« เมื่อ: 28-09-2008, 13:34 »

ชมรมประชาธิปไตยแบบสอดคล้อง(Concordance Democracy Group)  http://www.cdthai.org/ ขอคัดค้านการอนุญาตให้บริษัทบ้านปูละคอน(2550)จำกัด http://www.banpulakhorn.com/ สร้างโรงแรมระดับห้าดาวบริเวณ“อ่าวเมาะและ” http://www.tourthai.com/gallery/sea/pic15670.shtml อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล เพราะไม่ความเหมาะสมในแง่การอนุรักษ์ธรรมชาติ นันทนาการ และสังคมท้องถิ่น และในที่สุดจะเป็นการผูกขาดพื้นที่นันทนาการชายทะเลส่วนรวมของนักท่องเที่ยว ดังเช่นกำลังเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

-3 มิถุนายน 2551 ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน(PPP Committee) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการความร่วมมือในการร่วมทุนในโครงการลงทุนสำคัญในภาครัฐและภาคเอกชน(PPP) และจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP Unit) เป็นหน่วยงานเฉาะกิจภายในโดย ทส.มีโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ การป้องกันการกัดเชาะชายฝั่งทะเล และการพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น

-2 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้พิจารษาความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรฯได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาทำโครงการร่องขึ้น

-กรกฎาคม 2551 กรมอุทยานแห่งชาติฯมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการด้านการส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานฯ การพัฒนามาตรฐานการบริการของอุทยานแห่งชาติ เพิ่มรายได้ และการกระจายรายได้แก่ท้องถิ่น โดยมี นายวิชิต พัฒนโกศัย เป็นประธาน

- (ต้น) สิงหาคม 2551 บริษัทบ้านปูละคอน(2550)จำกัด ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอ่าวเมาะและ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล เพื่อสร้างโรงแรมระดับ 5 ดาว ต่ออุทยานแห่งชาติตะรุเตา

- 14 สิงหาคม 2551 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) มีหนังสือรายงานกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่อง "การขออนุญาตเช่าพื้นที่เพื่อการบริการบริเวณอ่าวเมาะและในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อสร้างที่พักนักท่องเที่ยวโดยบริษัทบ้านปูละคอน(2550) จำกัด”

-15 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการอำนวยการด้านการส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อประชุมติดตามผลการทำงานของคณะทำงานชุดต่าง ๆ จำนวน 3 ชุด (1) ชุดภาคใต้ (2) ชุดภาคอิสาน กลาง ออก และตก และ ชุดภาคเหนือ (พร้อมกับสอดใส้เรื่อง "บริษัทบ้านปูละคอน(2550) จำกัด ขออนุญาตเช่าพื้นที่เพื่อการบริการบริเวณอ่าวเมาะและในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อสร้างโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นวาระพิเศษให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารของบริษัทฯยังไม่ครบถ้วน ประธานจึงให้คณะกรรมการฯ(ของสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5)ไปพิจารณาอีกครั้งว่าเอกสารใดไม่ครบถ้วนบ้าง แล้วให้รายงานประธานภายใน 7 วัน (22 สิงหาคม 2551)

-19 กันยายน 2551 กรมอุทยานแห่งชาติฯ แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง การส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการการท่องเที่ยวในอุทยานฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกรมอุทยานฯว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานฯ พ.ศ. 2547 ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้เพื่อบำรุงอุทยานฯในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท แล้วรายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯทราบต่อไป

-วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
1.เพื่อเสริมสรางความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการการท่องเที่ยวในอุทยานฯระหว่างรัฐกับเอกชน ชุมชน และประชาชน
2.เพื่อเป็นการระดมความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการให้เอกชนเข้าร่วมบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนบริการในอุทยานฯ
3.ให้ความร้แก่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับศักยภาพและกำลังรองรับของระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

-19 กันยายน 2551 ปลัด ทส.อนุมัติให้จัดการประชุม และให้เรียน รมว.ทส.ไปเปิดงานประชุมสัมมนาฯ

-24 กันยายน 2551 นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเปิดงานประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวคิดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีผู้เข้าประชุมถามเกี่ยวกับข่าว “บริษัทบ้านปูละคอนฯขออนุญาตใช้พื้นที่อ่าวเมาะในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาสร้างโรงแรม 5 ดาว” นายวิชิต พัฒนโกศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯตอบไม่ตรงประเด็นและกลายเป็นว่าเรื่องนี้คนละประเด็นกับการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะhttp://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E7030805/E7030805.html

-24 กันยายน 2551
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?lang=th&newsid=340996
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกระแสข่าวกระทรวงทรัพยากรฯเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่ 7 อุทยานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะยังไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว และไม่มีแนวความคิดเปิดให้เอกชนเช่า เป็นกระแสข่าวที่พูดกันไปเอง โดยเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรฯ มีเพียงแนวคิดในการอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และบางครั้งอาจต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเปิดให้ใช้เช่าจริง ต้องทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ

-29 กันยายน 2551 ชมรมฯได้มีหนังสือคัดค้านไปกระทรวงทรัพยากรฯ ดังนี้

ชมรมประชาธิปไตยแบบสอดคล้อง 25/9 ซ.เสรีไทย 19 ถ.เสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม.10240 โทร. 02-3779318
วันที่  29  กันยายน  2551
เรื่อง  ขอคัดค้านการอนุญาตให้บริษัทบ้านปูละคอน(2550)จำกัดใช้พื้นที่ดำเนินกิจการโรงแรมระดับห้าดาวบริเวณอ่าวเมาะและ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล
เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             ด้วยชมรมประชาธิปไตยแบบสอดคล้อง ได้ทราบข่าวว่าขณะนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯกำลังพิจารณาอนุญาตให้อนุญาตให้บริษัทบ้านปูละคอน(2550)จำกัด ใช้พื้นที่ดำเนินกิจการโรงแรมระดับห้าดาวบริเวณอ่าวเมาะและ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม“คณะกรรมการอำนวยการด้านการส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ”ของกรมอุทยานแห่งชาติฯเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551
             ชมรมประชาธิปไตยแบบสอดคล้อง ขอเรียนว่า ชมรมฯมีความห่วงใยและเป็นกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นมรดกทางธรรมชาติล้ำค่าอันน่าหวงแหนที่สุดแห่งหนึ่งของคนไทยส่วนรวมทั้งประเทศ ดังนั้นหากทางราชการจะให้เอกชนรายหนึ่งรายใดเข้าไปใช้พื้นที่ดำเนินกิจการที่พักอาศัยหรือโรงแรมระดับห้าดาวอันเป็นการหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงมิเป็นการสมควรอย่างยิ่ง แม้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯจะมีอำนาจตามระเบียบที่จะอนุญาต และเอกชนเพียง 1 คน จะให้ค่าตอบแทนรายเดือนแก่อุทยานฯมากน้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิอาจทดแทนการสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ธรรรมชาติโดยเท่าเทียมกันของประชาชนไทย 63 ล้านกว่าคนทั้งในปัจจุบันกับลูกหลานในอนาคตได้เลย
            อนึ่ง การพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติฯในครั้งนี้ น่าจะเป็นการสวนทางกับคำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 เกี่ยวกับกระแสข่าวกระทรวงทรัพยากรฯจะเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่ 7 อุทยานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ว่า “เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะยังไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว และไม่มีแนวความคิดเปิดให้เอกชนเช่า เป็นกระแสข่าวที่พูดกันไปเอง โดยเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรฯ มีเพียงแนวคิดในการอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และบางครั้งอาจต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเปิดให้ใช้เช่าจริง ต้องทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ”
             ชมรมประชาธิปไตยแบบสอดคล้อง จึงขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯทบทวนความเหมาะสมและสอบถามความเห็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเสียก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตครั้งนี้ หากกรมอุทยานแห่งชาติฯอนุญาตไปโดยขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนแล้ว ก็จะเป็นการสร้างความเศร้าใจแก่ประชาชน และยากที่ทางราชการจะเรียกร้องความศรัทธาและความร่วมมือจากประชาชนให้ปกปักรักษาอุทยานแห่งชาติตะรุเตาอันเป็นมรดกทางธรรมชาติของชาติไว้สำหรับลูกหลานตลอดไปได้
                                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา.
                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                             (นายธนพล สาระนาค)
                                                               ประธานชมรมประชาธิปไตยแบบสอดคล้อง


ขอเชิญชวน : ประชาชน บุคคล นิติบุคคล นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ชมรม กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอื่นๆ กรุณาช่วยกันทำหนังสือคัดค้านไปยังกระทรวงทรัพยากรฯ กันให้มากๆ โดยไม่จำเป็นต้องลงชื่อหางว่าวก็ได้ อย่าได้ชักช้า มิฉะนั้นเราอาจสูญเสียตะรุเตามรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าตลอดไป.

โปรดอ่านกระทู้อย่างแยกแยะ มีสติ และไตร่ตรอง เพราะจะมีผู้สูญเสียประโยชน์เข้ามาป่วนกระทู้นี้ โดยใช้คำพูดและรูปแปลกๆเป็นระยะๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01-10-2008, 11:24 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #1 เมื่อ: 28-09-2008, 13:41 »

พลิกลิ้นเร็วนะครับ แต่เครดิตคุณไม่มีเหลือแล้วละ 5555

http://forum.serithai.net/index.php?topic=36692
บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #2 เมื่อ: 28-09-2008, 14:04 »

หากป่าไม้ยังอยู่ยั้ง     ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง      ชีพด้วย
หากป่าไม้พินาศลง     ไทยอยู่ ได้ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย   หมดสิ้นทรัพยากร
(โดย  : คุณหมอบุญส่ง เลขะกุล / 2501)

หากเมาะและยังอยู่ยั้ง   ยืนยง
อุทยานฯไทยก็อยู่คง    ชีพด้วย
หากตะรุเตาพินาศลง    ไทยอยู่ ได้ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย     หมดสิ้นอุทยาน !
(โดย : ธนพล สาระนาค / 29 กย. 2551)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 07:42 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #3 เมื่อ: 28-09-2008, 14:11 »

5555 ศึกษาอดีตเพื่อเรียนรู้ปัจุบัน
วันที่ที่คุณโพสในกระทู้ที่แล้ว กับข้อมูลที่โต้เถียงมาอ้างอิงว่าตัวตนคุณเป็นยังไงมันก็ฟ้องมาแล้วว่า
คุณไม่ได้ตั้งใจจะคัดค้านจริงจังอะไร แต่คุณจำนนต่อหลักฐานต่างหาก

บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #4 เมื่อ: 28-09-2008, 14:19 »

(updated / 28 sep 08 / 18.48)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28-09-2008, 18:48 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #5 เมื่อ: 28-09-2008, 14:37 »

ก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ค้านในหลักการ ผมเกี่ยงให้กระทรวงฯไปศึกษาก่อน ถ้าศึกษามาแบบหมกเม็ด ผมลุยแบบน้องๆแน่ คนแก่มวยต้องมีเชิง จะให้ลุยเละแบบน้องๆได้งัย เห็นใจคนแก่บ้าง สำหรับน้องๆจะลุยยังงัยก็ลุยไป ผมเคยไปห้ามที่ไหน เชิญตามสะดวก (ถ้าผมเกลียดใครสักคน ผมคงไม่บอกหรอกว่าผมเกลียดเขา / ผมจะเอาแบบซีซาร์ถูกหลอกให้กินน้ำหวานตายดีกว่า)

ไปดูในคลิปซิครับ คุณพูดว่ายังไง
ไปดูที่คุณประชุมมาสิครับ ในนั้นพูดมาว่ายังไง
แล้วคุณมาตั้งกระทู้ว่ายังไง แล้วกระทู้นี้ก็มาพลิกลิ้นอีก

เหอๆๆๆ ลุยเหรอ เลียเอาตัวรอดไปวันๆมากกว่ามั๊ง


อ้อ http://forum.serithai.net/index.php?topic=36670
นี่ก็ด้วย ผลประโยชน์มาก่อน สอดคล้องร่วมกันแด.กเป็นเรื่องปรกติ

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28-09-2008, 14:41 โดย login not found » บันทึกการเข้า
ashyminivet
น้องใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


« ตอบ #6 เมื่อ: 28-09-2008, 14:43 »

555 ไม่อยากเซดครับลุง...มีเอกสารที่เด็ดกว่านี้อีก
แต่ต้องเก็บเอาไว้ก่อน..เกรงว่าแหล่งข่าวจะซวยเอา...

ผมว่าลุงใช้บารมีไปตามให้หน่อยสิครับ...ว่าหลังจากวันที่ ๒๒ กย.
ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้...ขอให้ส่งเอกสารของบ้านปูการละครมาใหม่

ผลการพิจารณา หรือการดำเนินการว่าไง???

แล้วผมจะถือว่า ที่ลุงพลิกลิ้นนั้น..เจ๊าๆๆ กันไป

ฮ่าๆๆๆ
บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #7 เมื่อ: 28-09-2008, 14:57 »

(updated / 28 sep 08 / 18.44)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28-09-2008, 18:44 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #8 เมื่อ: 28-09-2008, 15:02 »

(updated / 28 sep 08 / 18.46)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28-09-2008, 18:46 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
moon
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 780


« ตอบ #9 เมื่อ: 28-09-2008, 15:13 »

บาละมี บาละแมอะไร ? สมัยนี้ไม่มีพี่/มีน้องแล้ว เงินลูกเดียว
ผมเดินเข้ากรมฯไปไม่โดนเขกกะบานก็บุญแล้ว

นี่แหละครับตัวอย่างของอำนาจเงิน ทำให้คุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้สั่งสมมามลายหายไปสิ้น

แล้วเรายังจะคิดสนับสนุนสิ่งไม่ดีงามเหล่านี้อยู่อีกหรือ

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ มีคำว่าเกรงใจ อ่อนน้อมถ่อมตน อะลุ้มอะล่วย ให้อภัยกัน รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส

ท่านลองคิดดูสิครับว่าสิ่งดีงามเหล่านี้มันหายไปจากสังคมไทยเพราะอะไร
บันทึกการเข้า
ชัย คุรุ เทวา โอม
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,846


สมัครรักแมว แต่ผมรัก Cat


« ตอบ #10 เมื่อ: 28-09-2008, 17:14 »

555555

ผมรู้สึกเหมือนเจอไอ้หมักเลยวะ 
บันทึกการเข้า

"...สิ่งที่มนุษย์เราหวงแหนที่สุดก็คือชีวิต และก็เป็นสิ่งที่ให้แก่เขาเพื่อดำรงอยู่ได้แต่เพียงครั้งเดียว เขาจักต้องดำรงชีวิตอยู่เพื่อที่ว่าจะไม่ต้องทรมานใจด้วยความโทมนัสว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปนั้นปราศจากจุดหมาย จักต้องไม่มีความรู้สึกอับอายว่าตนมีอดีตอันต่ำต้อยด้อยคุณค่า ชีวิตเช่นนี้ เมื่อตายลงก็สามารถพูดได้ว่าชีวิตของฉัน และพลังกายพลังใจทั้งหมดของฉันได้อุทิศให้แก่อุดมการณ์ที่ดีงามที่สุดแล้วในโลกนี้ นั่นคือการต่อสู้เพื่อกอบกู้อิสรภาพของมนุษย์..."

คำรำพัน ณ สุสานสหายผู้เสียสละในการต่อสู้ปฏิวัติ จากนวนิยายโซเวียตยอดนิยมเรื่อง เบ้าหลอมวีรชน

(How the Steel Was Tempered)

นิโคไล ออสตร๊อฟสกี้ เขียน ค.ศ.1933


*******************************

เชิญเยี่ยมชมบล็อคครับ
http://www.oknation.net/blog/amalit1990
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #11 เมื่อ: 28-09-2008, 17:24 »

-เอาเข้าไปไอ้น้อง อะไรที่ทำให้น้องมีความสุข เอาเข้าไป

-เมื่อวันที่ 24 ผมก็แจกสำเนาร่างหนังสือถึงกระทรวงไปแล้ว อ่านเสียบ้างว่าผมเขียนว่าอย่างไร เมื่อตอนที่คุณรับไป ไม่เห็นคุณติดใจสงสัยอะไร ผมก็อยู่สัมมนาจนเลิก คุณมัวแต่ไปเจาะแจ๊ะที่ไหน สงสัยทำไมไม่ถามผมตอนนั้น ดันมาถามในจอ ทำให้คนอื่นเขาเสียเวลาเปล่าๆ

-สำหรับการให้สัมภาษณ์น้องๆในวันนั้น โดยรวมแล้วผมเห็นว่าการดำเนินการต่างๆของกระทรวงหรือกรมอุทยานฯมันไม่เหมาะไม่สม มีข้อน่าสงสัยหลายอย่าง การสัมมนาเชิงนโยบายในขณะที่เป็นรัฐบาลรักษาการมันไม่สมควร เพราะรัฐบาลรักษาการควรทำแต่งานรูทีน ไม่ใช่งานนโยบาย ผมก็ถามเจ้าหน้าที่รุ่นน้องๆแล้วทราบว่า เขาตั้งโปรแกรมไว้นานเป็นเดือนแล้ว ก่อนที่รัฐบาลจะรักษาการ งบประมาณค่าใช้จ่ายก็เบิกมาแล้ว คำสั่งให้ข้าราชการทั่วประเทศเป็นจำนวนร้อยมาประชุมก็มีไปแล้ว ผ้ที่จะมาประชุมก็จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมนอนกันหมดแล้ว ถ้ายกเลิกก็ต้องเสียหายหลายล้าน เลยต้องขายผ้าเอาหน้ารอดกันไป ซึ่งผมก็เข้าใจดีในฐานะที่เคยทำงานกรมฯนี้มาก่อนว่างานนี้เขาเล่นยี่เกกัน

-แล้วคุณจะมาจับผิด/จับถูกอะไรกับผมคนเดียว มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้าง คุณมีเวลาว่างนักหรือ ผมก็ไม่มีเวลาว่างนักหรอก ต้องเลี้ยงหลานทั้งวัน ถ้าผมไม่ค้านหรือสนับสนุนเพียงคนเดียวโลกจะแตกเชียวหรือ ผมคงไม่มีอิทธิพลพอถึงป่านนั้นหรอก จะเอาอะไรก็ว่ามา หรือผมไปทำอะไรให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็ขอโทษด้วย ผมไม่รู้จริงๆ เอาเวลาไปหาแหล่งข่าวอื่นๆจะดีกว่าน้อง
 
บันทึกการเข้า
Solidus
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,381« ตอบ #12 เมื่อ: 28-09-2008, 18:56 »

ก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ค้านในหลักการ ผมเกี่ยงให้กระทรวงฯไปศึกษาก่อน ถ้าศึกษามาแบบหมกเม็ด ผมลุยแบบน้องๆแน่ คนแก่มวยต้องมีเชิง จะให้ลุยเละแบบน้องๆได้งัย เห็นใจคนแก่บ้าง สำหรับน้องๆจะลุยยังงัยก็ลุยไป ผมเคยไปห้ามที่ไหน เชิญตามสะดวก (ถ้าผมเกลียดใครสักคน ผมคงไม่บอกหรอกว่าผมเกลียดเขา / ผมจะเอาแบบซีซาร์ถูกหลอกให้กินน้ำหวานตายดีกว่า)
ก็น่าได้หลักการเรื่องการเพิ่มรายได้และการเปิดให้เอกชนรับภาระด้านการบริการแล้วนะครับ อช. ไหนไม่มีพื้นที่บริการก็ให้มีพื้นที่บริการขึ้นมา อช. ไหนที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพื้นที่บริการขึ้นอีก แต่จะเอาพื้นที่ไหนมาเพิ่มล่ะ ส่วนเรื่องการรองรับนักท่องเที่ยวก็ไม่ยาก แค่ทำการศึกษาพื้นที่ใหม่จากตอนแรกที่ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ก็ศึกษาเฉพาะสาธารณูปโภคอย่างเดียวว่าเพียงพอสำหรับกี่คน แล้วก็เอาผลการศึกษานี้มาอ้าง สมมติจากเดิมรองรับได้ 300 คน ผลการศึกษาใหม่ได้ 600 คน ก็อ้างว่ายังรองรับได้อีก 300 คนก็เปิดให้เอกชนเข้ามาบริการเพิ่ม แถมไม่กำหนดรูปแบบอีก อย่างที่พักแบบเดิมมาเป็นโรงแรม 5 ดาวนี่ การใช้น้ำคนละเรื่องเลย เมื่อมีการใช้น้ำเพิ่มปริมาณน้ำจืดและแร่ธาตุที่ไหลลงทะเลก็เพิ่มตามก็จะส่งผลต่อปะการัง อย่าเอาปะการังที่อื่นมาอ้างล่ะเพราะแต่ละชนิดมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มและแร่ธาตุต่างกัน
บันทึกการเข้า
Solidus
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,381« ตอบ #13 เมื่อ: 28-09-2008, 19:25 »

ตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างในเรื่องการเพิ่มรายได้การบริการและส่งเสริมให้เอกชนรับภาระด้านการบริการ

เรื่องพื้นที่ที่มีไว้สำหรับบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานบนเกาะ อยู่ ๆ กลายเป็นพื้นที่เขตบริการให้เอกชนเข้าไปเช่าได้เฉยเลย โดยอ้างว่าได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ไว้แล้ว ไม่ได้กำหนดเขตบริการใหม่ขึ้นมาแต่อย่างใด เล่นเอาคนเขียนแผนแม่บทงงเลยว่าไปกำหนดเขตบริการเพื่อให้เอกชนเข้ามาจัดการบริการบนเกาะตั้งแต่เมื่อไหร่ 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28-09-2008, 23:01 โดย Solidus » บันทึกการเข้า
Solidus
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,381« ตอบ #14 เมื่อ: 28-09-2008, 19:33 »

กำหนดจุดบริการเพื่อการท่องเที่ยว 24 แห่งใน 7 อุทยานนั่นกำหนดขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งที่หลายจุดไม่ได้เป็นพื้นที่บริการนักท่องเที่ยวหรือบริการนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เอกชนเข้ามาเช่าเลย นี่ใช่ไหมครับวิธีการเพิ่มรายได้จากการบริการนักท่องเที่ยวของกรมอุทยานฯ เปลี่ยนจากเขตสงวนธรรมชาติเป็นเขตบริการเพื่อให้เอกชนเข้ามาเช่าแบบนี้ยังไม่เรียกเซ้งอุทยานขายป่าขายเกาะจะเรียกว่าอะไรอีก 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28-09-2008, 23:00 โดย Solidus » บันทึกการเข้า
หาเพื่อนหยิงคุยแก้เหงาครับ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,131


กูรู้มึงต้องอ่าน ฮ่าๆ ขำขำนะจ๊ะ


เว็บไซต์
« ตอบ #15 เมื่อ: 28-09-2008, 19:44 »

555555

ผมรู้สึกเหมือนเจอไอ้หมักเลยวะ 

มีลบข้อความของตัวเองทิ้งด้วยอ่า  ฮ่าๆๆๆ คนอารายวะเนี่ยย
บันทึกการเข้า

ขอมอบ เพลงนี้ให้กับพี่น้อง พันธมิตรทุกคนฮะ


http://www.imeem.com/sakujo/music/04_GaHIQ/09_avenged_sevenfold_strength_of_the_worldmp3/

strength of the world
Şiłąncē Mőbiuş
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 5,215เว็บไซต์
« ตอบ #16 เมื่อ: 28-09-2008, 20:55 »

รายว๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ขี้หลาดชิหายเลยว่ะ Post อะไรไว้แล้วลบทิ้ง

ทำตัวสันดานเดียวกับพวก รมต. ขายชาติไปได้

 

ไม่แมนเลยว่ะ สู้ไอ้จ๊ะ ก็ไม่ได้ 

บันทึกการเข้า“People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.”

. “ประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาลของตนเอง รัฐบาลต่างหากที่ควรกลัวประชาชน” .

. แวะไปเยี่ยมกันได้ที่ http://silance-mobius.blogspot.com/ นะครับ .
อยู่บำรุ๊ง .. บำรุง
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 210


ทีวีเพื่อพวกตน !


« ตอบ #17 เมื่อ: 28-09-2008, 21:33 »

รายว๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ขี้หลาดชิหายเลยว่ะ Post อะไรไว้แล้วลบทิ้ง

ทำตัวสันดานเดียวกับพวก รมต. ขายชาติไปได้

 

ไม่แมนเลยว่ะ สู้ไอ้จ๊ะ ก็ไม่ได้ 


เควี่ยจ๊ะเด็จกว่าเยอะ ไปกันน้ำขุ่นๆ ไม่มีหนีไม่มีลบ

แต่นีลบซะงั้นแต่ก็ยังมีคนที่ตอบไปแล้วอยู่นะครับจะลบไปทำไม 
บันทึกการเข้า

login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #18 เมื่อ: 28-09-2008, 22:31 »

เควี่ยจ๊ะเด็จกว่าเยอะ ไปกันน้ำขุ่นๆ ไม่มีหนีไม่มีลบ

แต่นีลบซะงั้นแต่ก็ยังมีคนที่ตอบไปแล้วอยู่นะครับจะลบไปทำไม 

เหอๆๆ เขาแค่ขี้ลืมน่ะครับ
ลืมไปว่าเมื่อวานก่อนสนับสนุนการเอาอุทยานมาหารายได้
ลืมไปว่าหลายวันก่อน ไปคุยอะไรกับไว้ในที่ประชุม
ลืมไปว่าแกโพสกระทู้นี้แล้วมันขัดแย้งกับตัวเองยังไง(เชลียเพลิน)
ลืมไปว่าเน็ตทุกวันนี้มันก้าวหน้า ขนาดที่รู้ว่าแกไปทำซกมกไว้ที่ไหนมาบ้าง
ลืมไปว่าเขาโควตคำพูดเป็นหลักฐานไว้แล้ว
และ......ลืมเอาจิตสำนึกกับยางอายมา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28-09-2008, 22:33 โดย login not found » บันทึกการเข้า
อยู่บำรุ๊ง .. บำรุง
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 210


ทีวีเพื่อพวกตน !


« ตอบ #19 เมื่อ: 28-09-2008, 22:45 »

เหอๆๆ เขาแค่ขี้ลืมน่ะครับ
ลืมไปว่าเมื่อวานก่อนสนับสนุนการเอาอุทยานมาหารายได้
ลืมไปว่าหลายวันก่อน ไปคุยอะไรกับไว้ในที่ประชุม
ลืมไปว่าแกโพสกระทู้นี้แล้วมันขัดแย้งกับตัวเองยังไง(เชลียเพลิน)
ลืมไปว่าเน็ตทุกวันนี้มันก้าวหน้า ขนาดที่รู้ว่าแกไปทำซกมกไว้ที่ไหนมาบ้าง
ลืมไปว่าเขาโควตคำพูดเป็นหลักฐานไว้แล้ว
และ......ลืมเอาจิตสำนึกกับยางอายมา

ถูกทุกข้อ 
บันทึกการเข้า

ชัย คุรุ เทวา โอม
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,846


สมัครรักแมว แต่ผมรัก Cat


« ตอบ #20 เมื่อ: 28-09-2008, 22:47 »

รายว๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ขี้หลาดชิหายเลยว่ะ Post อะไรไว้แล้วลบทิ้ง

ทำตัวสันดานเดียวกับพวก รมต. ขายชาติไปได้

 

ไม่แมนเลยว่ะ สู้ไอ้จ๊ะ ก็ไม่ได้ พี่จ๊ะ แกเก๋ากว่าเยอะ
บันทึกการเข้า

"...สิ่งที่มนุษย์เราหวงแหนที่สุดก็คือชีวิต และก็เป็นสิ่งที่ให้แก่เขาเพื่อดำรงอยู่ได้แต่เพียงครั้งเดียว เขาจักต้องดำรงชีวิตอยู่เพื่อที่ว่าจะไม่ต้องทรมานใจด้วยความโทมนัสว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปนั้นปราศจากจุดหมาย จักต้องไม่มีความรู้สึกอับอายว่าตนมีอดีตอันต่ำต้อยด้อยคุณค่า ชีวิตเช่นนี้ เมื่อตายลงก็สามารถพูดได้ว่าชีวิตของฉัน และพลังกายพลังใจทั้งหมดของฉันได้อุทิศให้แก่อุดมการณ์ที่ดีงามที่สุดแล้วในโลกนี้ นั่นคือการต่อสู้เพื่อกอบกู้อิสรภาพของมนุษย์..."

คำรำพัน ณ สุสานสหายผู้เสียสละในการต่อสู้ปฏิวัติ จากนวนิยายโซเวียตยอดนิยมเรื่อง เบ้าหลอมวีรชน

(How the Steel Was Tempered)

นิโคไล ออสตร๊อฟสกี้ เขียน ค.ศ.1933


*******************************

เชิญเยี่ยมชมบล็อคครับ
http://www.oknation.net/blog/amalit1990
หาเพื่อนหยิงคุยแก้เหงาครับ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,131


กูรู้มึงต้องอ่าน ฮ่าๆ ขำขำนะจ๊ะ


เว็บไซต์
« ตอบ #21 เมื่อ: 28-09-2008, 23:09 »

พี่จ๊ะ แกเก๋ากว่าเยอะ

เนี่ยอะ  ผมถึงบอกไงว่าอย่างพี่จ๊ะต้องอนุรักษ์ เอาไว้

ไม่งั้นผมไม่ออกมาปกป้องเค้าเวลามีคนมาขับไล่เค้าหรอก   พี่จ๊ะแมน สุดแล้ว 
บันทึกการเข้า

ขอมอบ เพลงนี้ให้กับพี่น้อง พันธมิตรทุกคนฮะ


http://www.imeem.com/sakujo/music/04_GaHIQ/09_avenged_sevenfold_strength_of_the_worldmp3/

strength of the world
ashyminivet
น้องใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


« ตอบ #22 เมื่อ: 28-09-2008, 23:50 »

เบาๆ มือกับลุงกันหน่อยครับ...
บันทึกการเข้า
อยู่บำรุ๊ง .. บำรุง
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 210


ทีวีเพื่อพวกตน !


« ตอบ #23 เมื่อ: 28-09-2008, 23:53 »

เนี่ยอะ  ผมถึงบอกไงว่าอย่างพี่จ๊ะต้องอนุรักษ์ เอาไว้

ไม่งั้นผมไม่ออกมาปกป้องเค้าเวลามีคนมาขับไล่เค้าหรอก   พี่จ๊ะแมน สุดแล้ว 
นี้ปกป้องแล้วเหรอ เห็นไปตั้งเวที vs กะเค้าอยู่ซะงั้น
 
บันทึกการเข้า

Cherub Rock
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,183


น้องๆ ช่วยไปบอกผู้หญิงคนนั้นที ว่าเลิกมองผมได้แล้ว


« ตอบ #24 เมื่อ: 29-09-2008, 00:27 »

 
เอ๊า.. หอบกระทู้หนี Shocked

บันทึกการเข้า

"นายกรัฐมนตรีกำลังใช้รัฐสภาประกอบพิธีกรรมสถาปนาอำนาจของตนเองโดยเห็นรัฐสภาเป็นเพียงแค่ตรายาง และปล่อยให้มีการทำร้ายประชาชนถือว่าหมดความชอบธรรมแล้ว" รสนา โตสิตระกูล
Solidus
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,381« ตอบ #25 เมื่อ: 29-09-2008, 00:58 »

เดิมทีวัตถุประสงค์ต้องการให้เอกชนมาทำหน้าที่บริการของที่มีอยู่เดิมอย่างบ้านพัก ให้เช่าเต็นท์ ร้านอาหาร ขายของที่ระลึก เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่แต่ไป ๆ มา ๆ กลายเป็นให้สร้างใหม่เพิ่มขึ้นมาแทนแถมเท่านั้นยังไม่พอ ที่จะสร้างต้องอลังการ หรูหรายิ่งกว่าเดิมอีก ยิ่งพวกอุทยานที่เป็นเกาะเดิมให้กางได้เฉพาะเต็นท์กลับจะให้สร้างโรงแรม 5 ดาว ทั้ง ๆ ที่ถ้าอยากสบายก็พักนอกเขตอุทยานแล้วค่อยเดินทางเข้ามาก็ได้
บันทึกการเข้า
หาเพื่อนหยิงคุยแก้เหงาครับ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,131


กูรู้มึงต้องอ่าน ฮ่าๆ ขำขำนะจ๊ะ


เว็บไซต์
« ตอบ #26 เมื่อ: 29-09-2008, 01:17 »

นี้ปกป้องแล้วเหรอ เห็นไปตั้งเวที vs กะเค้าอยู่ซะงั้น
 

นานๆทีน่า 

พี่จ๊ะหายไปอีกแล้วเห็นมะ ไมี่น่าแกล้งเค้าเลย  ส่งสัยไปรักษาตัว โดนไปหลายหมัด 

วันนี้ให้ รุ่นใหญ่เค้าชกกันดีกว่า วันนี้ขอนั่งดู   

สงสัยจขทก ท่าทางจะเข็ดไปอีกนาน ถึงขนาด ลบ คหทิ้งเนี่ย 
บันทึกการเข้า

ขอมอบ เพลงนี้ให้กับพี่น้อง พันธมิตรทุกคนฮะ


http://www.imeem.com/sakujo/music/04_GaHIQ/09_avenged_sevenfold_strength_of_the_worldmp3/

strength of the world
Solidus
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,381« ตอบ #27 เมื่อ: 29-09-2008, 01:36 »

เบาๆ มือกับลุงกันหน่อยครับ...

นั่นสิ แค่นี้ลุงแกก็น่วมแล้ว
บันทึกการเข้า
moon
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 780


« ตอบ #28 เมื่อ: 29-09-2008, 01:40 »

ผมไม่เข้าใจแก ในความเห็นนึงคัดค้าน ในความเห็นนึงเห็นด้วย

สรุปแล้วในการเปิดกระทู้นี้ (ในเรื่องนี้) ผมคาดเดาเอาว่า

กระทรวงโดยใครก็แล้วแต่ อาจจะทำผิดขั้นตอน หรืออะไรบางอย่างแกก็เลยไม่เห็นด้วย

หรือ สุดท้ายก็เหมือนเดิมๆ ปัดแข้งปัดขากันเอง อาจจะเพื่อต้องการให้

บริษัท หรือ พวกพ้องของตนได้เข้าไปดำเนินการในนั้นแทน

หรือ ต้องการจะดิสเครดิต รมต.เก่า เพื่ออวย รมต. ใหม่

หรือ ทำตามคำสั่งนายใหม่

หรือ เอาทุกข้อมารวมกัน

โอย ที่คิดในแง่ลบ เพราะเท่าที่ติดตามอ่านมาจนกระทั่งมาเปิดกระทู้นี้

มันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย พยายามคิดในแง่ดีแล้วนะว่าเราเข้าใจผิด

แต่ก็หามุมไหน ข้อความไหน หรืออะไรมาสนับสนุนไม่ได้เลย

หรือว่าเราโง่ดักดาน ไม่เข้าใจเจตนาทีแท้จริงของแก  
บันทึกการเข้า
จะบ้าตาย
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120« ตอบ #29 เมื่อ: 29-09-2008, 04:25 »

โครงการนี้ ทำให้นึกถึง เขาใหญ่  สมัยก่อนตอนที่มีโรงแรม
บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #30 เมื่อ: 29-09-2008, 05:07 »

โครงการนี้ ทำให้นึกถึง เขาใหญ่  สมัยก่อนตอนที่มีโรงแรม
ตื่นเถิดชาวสตูลและชาวไทยทั้งประเทศ
รักษาโอกาสในการเข้าถึงตะรุเตาทุกตารางนิ้วไว้เป็นของคนไทยทุกคนเถิด
บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #31 เมื่อ: 29-09-2008, 05:09 »

ผมไม่เข้าใจแก ในความเห็นนึงคัดค้าน ในความเห็นนึงเห็นด้วย

สรุปแล้วในการเปิดกระทู้นี้ (ในเรื่องนี้) ผมคาดเดาเอาว่า

กระทรวงโดยใครก็แล้วแต่ อาจจะทำผิดขั้นตอน หรืออะไรบางอย่างแกก็เลยไม่เห็นด้วย

หรือ สุดท้ายก็เหมือนเดิมๆ ปัดแข้งปัดขากันเอง อาจจะเพื่อต้องการให้

บริษัท หรือ พวกพ้องของตนได้เข้าไปดำเนินการในนั้นแทน

หรือ ต้องการจะดิสเครดิต รมต.เก่า เพื่ออวย รมต. ใหม่

หรือ ทำตามคำสั่งนายใหม่

หรือ เอาทุกข้อมารวมกัน

โอย ที่คิดในแง่ลบ เพราะเท่าที่ติดตามอ่านมาจนกระทั่งมาเปิดกระทู้นี้

มันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย พยายามคิดในแง่ดีแล้วนะว่าเราเข้าใจผิด

แต่ก็หามุมไหน ข้อความไหน หรืออะไรมาสนับสนุนไม่ได้เลย

หรือว่าเราโง่ดักดาน ไม่เข้าใจเจตนาทีแท้จริงของแก  

ตื่นเถิดชาวสตูลและชาวไทยทั้งประเทศ มาช่วยกันรักษาตะรุเตาทุกตารางนิ้ว
ไว้ให้คนไทย 63 ล้านคนได้เข้าถึงธรรมชาติเถิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 06:18 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #32 เมื่อ: 29-09-2008, 05:27 »

นั่นสิ แค่นี้ลุงแกก็น่วมแล้ว


ตื่นเถิดชาวสตูลและชาวไทยทั้งประเทศ
รักษาโอกาสในการเข้าถึงตะรุเตาทุกตารางนิ้ว ไว้ให้ลูกหลานเถิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 06:17 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #33 เมื่อ: 29-09-2008, 05:33 »

เนี่ยอะ  ผมถึงบอกไงว่าอย่างพี่จ๊ะต้องอนุรักษ์ เอาไว้

ไม่งั้นผมไม่ออกมาปกป้องเค้าเวลามีคนมาขับไล่เค้าหรอก   พี่จ๊ะแมน สุดแล้ว 

เอกชนเพียง 1 ราย กับคนไทย 63 ล้านคน
ท่านรัฐมนตรีฯจะให้โอกาสใครได้เข้าถึงตะรุเตา ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 06:16 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #34 เมื่อ: 29-09-2008, 05:43 »


เอ๊า.. หอบกระทู้หนี Shocked


Save Tarutao for All Thai Citizen Not for One Business, Please !
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 05:45 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #35 เมื่อ: 29-09-2008, 05:48 »

นี้ปกป้องแล้วเหรอ เห็นไปตั้งเวที vs กะเค้าอยู่ซะงั้น
 

รักอ่าวเมาะและ รักตะรุเตา รักอุทยานฯไทย
ต้องไม่ให้ใครสร้างโรงแรม 5 ดาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 06:16 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #36 เมื่อ: 29-09-2008, 05:51 »

เหอๆๆ เขาแค่ขี้ลืมน่ะครับ
ลืมไปว่าเมื่อวานก่อนสนับสนุนการเอาอุทยานมาหารายได้
ลืมไปว่าหลายวันก่อน ไปคุยอะไรกับไว้ในที่ประชุม
ลืมไปว่าแกโพสกระทู้นี้แล้วมันขัดแย้งกับตัวเองยังไง(เชลียเพลิน)
ลืมไปว่าเน็ตทุกวันนี้มันก้าวหน้า ขนาดที่รู้ว่าแกไปทำซกมกไว้ที่ไหนมาบ้าง
ลืมไปว่าเขาโควตคำพูดเป็นหลักฐานไว้แล้ว
และ......ลืมเอาจิตสำนึกกับยางอายมา

เอาโรงแรม 5 ดาวคืนไป
เอาอ่าวเมาะและคืนมา !
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 06:15 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #37 เมื่อ: 29-09-2008, 05:54 »

รายว๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ขี้หลาดชิหายเลยว่ะ Post อะไรไว้แล้วลบทิ้ง

ทำตัวสันดานเดียวกับพวก รมต. ขายชาติไปได้

 

ไม่แมนเลยว่ะ สู้ไอ้จ๊ะ ก็ไม่ได้ 


หากสูญเสียอ่าวเมาะไป
อุทยานฯเมืองไทยก็สูญสิ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 06:14 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
FireSatongNorth
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 107« ตอบ #38 เมื่อ: 29-09-2008, 07:52 »

น่าจะให้โอกาสลุงแกกลับใจหน่อยนะ เห็นพยายามเหลือเกิน โดยผลลัพธ์แล้วก็เป็นผลดีกับเราที่คัดค้านงานนี้ไม่ใช่เหรอ 

แต่ลุงก็อย่าให้เหมือนกับพวก สส. ที่ออกอาการขัดแข้งขัดขา เพื่อต่อรองผลประโยชน์ให้ตัวเองล่ะ คนสมัยนี้เขามองออกนะครับ
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองตอนแก่ไว้ดีกว่า ให้ลูกหลานได้กราบไหว้
บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #39 เมื่อ: 29-09-2008, 08:07 »

น่าจะให้โอกาสลุงแกกลับใจหน่อยนะ เห็นพยายามเหลือเกิน โดยผลลัพธ์แล้วก็เป็นผลดีกับเราที่คัดค้านงานนี้ไม่ใช่เหรอ 

แต่ลุงก็อย่าให้เหมือนกับพวก สส. ที่ออกอาการขัดแข้งขัดขา เพื่อต่อรองผลประโยชน์ให้ตัวเองล่ะ คนสมัยนี้เขามองออกนะครับ
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองตอนแก่ไว้ดีกว่า ให้ลูกหลานได้กราบไหว้

ด่วน ! ...พี่น้องลูกหลาน ช่วยลุงเขียนจดหมายคัดค้านถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ (ตามตัวอย่างที่ลุงลงไว้ในกระทู้เรื่อง"ขอคัดค้าน...")กันให้มากๆ จะโรเนียวจดหมายคัดค้านแจกผู้สนใจ เพียงเว้นช่องลงชื่อไว้ก็ได้ ต่างคนต่างส่ง ให้มันกองเป็นภูเขา จะดีกว่าเป็นบัญชีหางว่าวเพียงฉบับเดียว  ส่วนเรื่องสัมปทานนั้นควรพักรบไว้ก่อน หันมาช่วยกันดึงอ้อย(อ่าวเมาะและ)ออกจากปากช้างก่อน พี่น้องลูกหลานจะลุยอย่างไร ที่ไหน อย่างไร ลุงเอาด้วย จะจัดสัมมนา อภิปราย แถลงข่าว หรืออะไรๆก็ได้ ขออย่างเดียวอย่าให้เสื้อสีไหนมาเอาเป็นเรื่องการเมือง เพราะจะตกเป็นเครื่องมือเขาเปล่าๆ แถมยังจะทำให้งานเราเสียไปด้วย.....ถ้าสูญเสียอ่าวเมาะและ เรื่องสัมปทาน 30 ปี ตามมาแน่ เพราะฉะนั้นมาช่วยกันลุยอ่าวเมาะและก่อนเถิดพี่น้องลูกหลานไทย)

จ่าหน้าซองจดหมาย----->

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ถ.พหลโยธิน 7
พญาไท
กทม.10400

(บ่ายๆวันที่ 29 กันยายนนี้ ลุงจะไปยื่นหนังสือคัดค้านที่กระทรวงทรัพยากรฯ ใครว่างไปเชียร์ลุงด้วย โทร.089-7410760)

พี่น้องท่านใดต้องการสำเนาหนังสือคัดค้านที่ผมมีถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ เมล์ไปที่-----> thanapol_pvt@hotmail.com

ชมรมเพื่อนสลักพระ http://www.friendsofsalakphra.com/ ก็คัดค้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 09:31 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
ashyminivet
น้องใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


« ตอบ #40 เมื่อ: 29-09-2008, 08:56 »

ผมก็รู้จักลุงแกแค่นิดหน่อย...แต่ได้ยินหลายๆ คนการันตีเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต

แต่วิธีคิดอาจมีปัญหา...มิใช่เพราะอะไรครับ...เพราะวิธีการศึกษานั่นแหละครับ
อย่าลืมครับว่า แนวคิดป่าไม้...มันก็มาจากแนวคิดล่าอาณานิคม
ดูง่ายๆ อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกยังเป็นฝรั่ง....
เพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจครับ การเรียนการสอน
หลักสูตรที่เรียนมันจึงมีนัยยะตามแนวคิดอาณานิคม
ดูถูกแนวคิดตะวันออก  ดูถูกแนวคิดชุมชน

แนวคิดจัดการป่าแบบตะวันตกเท่านั้น..ที่สุดยอด

ก็ลองคิดเล่นๆ..กรมป่าไม้ ป่าไม้แพร่...วนศาสตร์ ตั้งมาอายุเท่าไร

แต่ทำไมป่ามันหมดไปทุกวันทุกวัน...สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปมากมายเท่าไร
แถมสาเหตุสำคัญของป่าไม้หมดไปก็มาจากกรมป่าไม้ คือ การให้สัมปทานทำไม้

นี่ยังไม่บวกวัฒนธรรมองค์กร....ที่สั่งสมกันมาหลายต่อหลายรุ่น..คือโซตัส
ระบบพรรคพวก  ระบบพี่น้อง....ซึ่งนำไปสู่การปกป้องคนภายใน แทนที่จะลากไส้มันออก
แม้รู้ทั้งรู้ว่าทำผิด... 

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงต้องให้ความเป็นธรรมกับลุง...ด้วยนะครับ
ว่าสิ่งที่แกเป็น...อาจไม่ใช่ความผิดของแกทั้งหมดทีเดียว
แต่ส่วนหนึ่งมันมาจากความผิดพลาดของระบบการศึกษาไทย/และวัฒนธรรมแบบโซตัสที่สั่งสมกันมานาน

มีหลายคนเคยบอกว่า....หากยุบคณะวนศาสตร์..และปฏิรูปการเรียนการสอนเสียใหม่
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้-สัตว์ป่าจะดีขึ้น

บันทึกการเข้า
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #41 เมื่อ: 29-09-2008, 09:34 »

ผมก็รู้จักลุงแกแค่นิดหน่อย
ผมคิดว่าคงต้องให้ความเป็นธรรมกับลุง...ด้วยนะครับ

ขอบคุณที่ให้กำลังใจ...ความจริงว่าไม่แล้วเชียวนา

เบื้องหลังของโรงแรม 5 ดาวอ่าวเมาะและ คือ
นักการเมืองยอดแสบ+ข้าราชการแบบ yes sir
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 09:49 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
Şiłąncē Mőbiuş
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 5,215เว็บไซต์
« ตอบ #42 เมื่อ: 29-09-2008, 09:48 »

ตื่นเถิดชาวสตูลและชาวไทยทั้งประเทศ
รักษาโอกาสในการเข้าถึงตะรุเตาทุกตารางนิ้วไว้เป็นของคนไทยทุกคนเถิด

ผมไม่เข้าใจแก ในความเห็นนึงคัดค้าน ในความเห็นนึงเห็นด้วย

สรุปแล้วในการเปิดกระทู้นี้ (ในเรื่องนี้) ผมคาดเดาเอาว่า

กระทรวงโดยใครก็แล้วแต่ อาจจะทำผิดขั้นตอน หรืออะไรบางอย่างแกก็เลยไม่เห็นด้วย

หรือ สุดท้ายก็เหมือนเดิมๆ ปัดแข้งปัดขากันเอง อาจจะเพื่อต้องการให้

บริษัท หรือ พวกพ้องของตนได้เข้าไปดำเนินการในนั้นแทน

หรือ ต้องการจะดิสเครดิต รมต.เก่า เพื่ออวย รมต. ใหม่

หรือ ทำตามคำสั่งนายใหม่

หรือ เอาทุกข้อมารวมกัน

โอย ที่คิดในแง่ลบ เพราะเท่าที่ติดตามอ่านมาจนกระทั่งมาเปิดกระทู้นี้

มันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย พยายามคิดในแง่ดีแล้วนะว่าเราเข้าใจผิด

แต่ก็หามุมไหน ข้อความไหน หรืออะไรมาสนับสนุนไม่ได้เลย

หรือว่าเราโง่ดักดาน ไม่เข้าใจเจตนาทีแท้จริงของแก 

ตื่นเถิดชาวสตูลและชาวไทยทั้งประเทศ มาช่วยกันรักษาตะรุเตาทุกตารางนิ้ว
ไว้ให้คนไทย 63 ล้านคนได้เข้าถึงธรรมชาติเถิด


ตื่นเถิดชาวสตูลและชาวไทยทั้งประเทศ
รักษาโอกาสในการเข้าถึงตะรุเตาทุกตารางนิ้ว ไว้ให้ลูกหลานเถิด

เอกชนเพียง 1 ราย กับคนไทย 63 ล้านคน
ท่านรัฐมนตรีฯจะให้โอกาสใครได้เข้าถึงตะรุเตา ?

Save Tarutao for All Thai Citizen Not for One Business, Please !

รักอ่าวเมาะและ รักตะรุเตา รักอุทยานฯไทย
ต้องไม่ให้ใครสร้างโรงแรม 5 ดาว

เอาโรงแรม 5 ดาวคืนไป
เอาอ่าวเมาะและคืนมา !

หากสูญเสียอ่าวเมาะไป
อุทยานฯเมืองไทยก็สูญสิ้น

ด่วน ! ...พี่น้องลูกหลาน ช่วยลุงเขียนจดหมายคัดค้านถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ (ตามตัวอย่างที่ลุงลงไว้ในกระทู้เรื่อง"ขอคัดค้าน...")กันให้มากๆ จะโรเนียวจดหมายคัดค้านแจกผู้สนใจ เพียงเว้นช่องลงชื่อไว้ก็ได้ ต่างคนต่างส่ง ให้มันกองเป็นภูเขา จะดีกว่าเป็นบัญชีหางว่าวเพียงฉบับเดียว  ส่วนเรื่องสัมปทานนั้นควรพักรบไว้ก่อน หันมาช่วยกันดึงอ้อย(อ่าวเมาะและ)ออกจากปากช้างก่อน พี่น้องลูกหลานจะลุยอย่างไร ที่ไหน อย่างไร ลุงเอาด้วย จะจัดสัมมนา อภิปราย แถลงข่าว หรืออะไรๆก็ได้ ขออย่างเดียวอย่าให้เสื้อสีไหนมาเอาเป็นเรื่องการเมือง เพราะจะตกเป็นเครื่องมือเขาเปล่าๆ แถมยังจะทำให้งานเราเสียไปด้วย.....ถ้าสูญเสียอ่าวเมาะและ เรื่องสัมปทาน 30 ปี ตามมาแน่ เพราะฉะนั้นมาช่วยกันลุยอ่าวเมาะและก่อนเถิดพี่น้องลูกหลานไทย)

จ่าหน้าซองจดหมาย----->

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ถ.พหลโยธิน 7
พญาไท
กทม.10400

(บ่ายๆวันที่ 29 กันยายนนี้ ลุงจะไปยื่นหนังสือคัดค้านที่กระทรวงทรัพยากรฯ ใครว่างไปเชียร์ลุงด้วย โทร.089-7410760)

พี่น้องท่านใดต้องการสำเนาหนังสือคัดค้านที่ผมมีถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ เมล์ไปที่-----> thanapol_pvt@hotmail.com

ชมรมเพื่อนสลักพระ http://www.friendsofsalakphra.com/ ก็คัดค้าน

เบื้องหลังของอ่าวเมาะและคือนักการเมืองยอดแสบ+ข้าราชการแบบ yes sir

เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวหอบกระทู้หนีอีก 


ว่าแต่ว่า ถามท่านหน่อยเหอะ นักการเมืองคนไหนไม่แสบมั่ง

ว่าแต่ว่า จำไม่ได้อ่ะ นักการเมืองในพื้นที่นั้นเป็นใคร 

ใครช่วยเฉลยหน่อยซิครับ 
บันทึกการเข้า“People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.”

. “ประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาลของตนเอง รัฐบาลต่างหากที่ควรกลัวประชาชน” .

. แวะไปเยี่ยมกันได้ที่ http://silance-mobius.blogspot.com/ นะครับ .
concordance democracy
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 313


« ตอบ #43 เมื่อ: 29-09-2008, 09:56 »

เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวหอบกระทู้หนีอีก 
ว่าแต่ว่า ถามท่านหน่อยเหอะ นักการเมืองคนไหนไม่แสบมั่ง
ว่าแต่ว่า จำไม่ได้อ่ะ นักการเมืองในพื้นที่นั้นเป็นใคร 
ใครช่วยเฉลยหน่อยซิครับ 

ลุงไม่ได้หนี แค่ถอยไปตั้งหลัก
คราวนี้ละน่าดู
ลุงเคยไปตะรุเตาหนเดียวตอนเปิดอุทยานใหม่ๆ

พี่น้องสตูลครับ
ช่วยกันเขียนป้ายติดท่าเรือปากบาราได้แล้วว่า
อ่าวเมาะและไม่ต้อนรับโรงแรม 5 ดาว
ด่วนด้วยครับ ก่อนที่สายไปชั่วลูกหลานของเรา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-09-2008, 09:59 โดย concordance democracy » บันทึกการเข้า
indexthai
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 122


« ตอบ #44 เมื่อ: 29-09-2008, 10:05 »

เอาด้วย
บันทึกการเข้า

http://www.oknation.net/blog/indexthai
ค น น อ ก ก ร ะ แ ส
หาเพื่อนหยิงคุยแก้เหงาครับ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,131


กูรู้มึงต้องอ่าน ฮ่าๆ ขำขำนะจ๊ะ


เว็บไซต์
« ตอบ #45 เมื่อ: 29-09-2008, 10:10 »


จะบ้าตาย 
บันทึกการเข้า

ขอมอบ เพลงนี้ให้กับพี่น้อง พันธมิตรทุกคนฮะ


http://www.imeem.com/sakujo/music/04_GaHIQ/09_avenged_sevenfold_strength_of_the_worldmp3/

strength of the world
จะบ้าตาย
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120« ตอบ #46 เมื่อ: 29-09-2008, 10:43 »

เรียก ป๊ม หรีอปล่าวครับ
บันทึกการเข้า
Şiłąncē Mőbiuş
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 5,215เว็บไซต์
« ตอบ #47 เมื่อ: 29-09-2008, 10:53 »

เรียก ป๊ม หรีอปล่าวครับ

555555555

นี่รีบสมอ้างเลยนะ 
บันทึกการเข้า“People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.”

. “ประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาลของตนเอง รัฐบาลต่างหากที่ควรกลัวประชาชน” .

. แวะไปเยี่ยมกันได้ที่ http://silance-mobius.blogspot.com/ นะครับ .
หาเพื่อนหยิงคุยแก้เหงาครับ
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,131


กูรู้มึงต้องอ่าน ฮ่าๆ ขำขำนะจ๊ะ


เว็บไซต์
« ตอบ #48 เมื่อ: 29-09-2008, 11:04 »

เรียก ป๊ม หรีอปล่าวครับ

อุทานเฉยๆฮะเด๋วถึงเวลาจริงๆจะเรียกใช้บริการฮ่าๆๆๆ

ปลมิได้สังเกตว่ามี ล๊อกอินชื่อนี้อยู่  ฮาจนท้องแข็งเลย 
บันทึกการเข้า

ขอมอบ เพลงนี้ให้กับพี่น้อง พันธมิตรทุกคนฮะ


http://www.imeem.com/sakujo/music/04_GaHIQ/09_avenged_sevenfold_strength_of_the_worldmp3/

strength of the world
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #49 เมื่อ: 29-09-2008, 11:47 »

สิ่งที่ลุงกำลังทำอยู่ เขาเรียกว่า "ฟลัด" กระทู้
เป็นการเสียมารยาท ไม่สมควรทำอย่างยิ่งในเว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าทำอีก มิฉะนั้นจะถือว่าทำผิดกฎของเว็บ มีโทษถึงขั้นแบน(ห้ามใช้)ล็อกอินนี้


และ...ตัวอย่างที่ดีของกรมห่วยๆกรมนึง คือการที่มีคนที่ชื่อ "ไอ้ปลอด"
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2
    กระโดดไป: