ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
27-05-2019, 15:35
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  ห้องสาธารณะ  |  พันธมิตร หมิ่นเบื้องสูงหรือเปล่า? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
พันธมิตร หมิ่นเบื้องสูงหรือเปล่า?  (อ่าน 1213 ครั้ง)
ประชาชนคนหนึ่ง
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: 25-09-2008, 00:46 »

http://biz-news-liang.blogspot.com/2008/01/blog-post_29.html
เมื่อเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายร่างประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายสมัคร สุนทรเวช ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 25 ของประเทศไทย

จากนั้นจะ มีการนำพระบรมราชโองการไปประทับตราพระราชลัญจกรที่สำนักงานเลขาธิการคณะ รัฐมนตรี และจะมอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอันเชิญพระบรมราชโองการ ไปยังบ้านพักนายสมัคร เพื่อรับสนองพระบรมราชโองการ

พันธมิตร ไม่เอานายสมัคร สุนทรเวช

http://www.rssthai.com/reader.php?t=politic&r=12419
 วันนี้ (24 ก.ย.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2551 แล้วนั้น บัดนี้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไป แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
       
       พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
       นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
       นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็น รองนายกรัฐมนตรี
       นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
       พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
       
       นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       นายสุพล ฟองงาม เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       
       นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง
       นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
       นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
       ร.ต.(หญิง) ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
       นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
       นายอุดมเดช รัตนเสถียร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       
       นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       นายธีระชัย แสนแก้ว เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
       นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
       นายโสภณ ซารัมย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
       นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
       นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       นายมั่น พัธโนทัย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
       
       นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
       พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
       นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
       
       พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
       นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
       นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
       
       นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
       นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
       นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
       นายศรีเมือง เจริญศิริ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2551
       เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
       
       ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       
       นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
       นายกรัฐมนตรี
       
       ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีประกาศเพิ่มเติมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 17.00 น.ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


พันธมิตร ไม่เอานายสมชาย วงศ์สวัสดิ์


เป็นคนไทยหรือเปล่า?
บันทึกการเข้า
K
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: 25-09-2008, 01:07 »

รัดบานชุดที่เท่าไรแล้วนะ 26ใช่หรือเปล่า
ทุกรัดบานก็เห็นต่องส่งไปให้ท่านประทับตราไม่ใช่หรือ
แล้วเกี่ยวอะไรกับหมื่นด้วยหละ
แล้วรัดบานที่โดนปฏิวัติหล่ะ แสดงว่าทหารก็หมิ่นละสิ
แล้วก่อนหน้านี้ สมัยสุจินดา ก็มีคนมาประท้วงไม่ใช่หรือ
ถ้างั้น ก็หมิ่นเหมือนกันสิ  ได้ยินว่าอยู่ไม่ไม่กี่วันเอง

แล้วสมมุติว่า ถ้าส่งขึ้นไปแล้วท่านไม่ประทับตราแล้วให้กลับมาแก้หละ
เหมือนตอนรัดบานทักษิณ นะ
มันยังส่งขึ้นไปอีกเหมือนเดิมไม่แก้ ถ้าส่งไป 3ครั้งยังไงก็ต้องรับ
แบบนี้หมิ่นหรือเปล่า   เราว่าโค-ตะ-ระ เลวนะแบบนั้น

บันทึกการเข้า
ประชาชนคนหนึ่ง
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: 28-09-2008, 01:19 »

นั่นหมายถึง
พระองค์ท่าน ต้องทรงโปรดเกล้า แต่งตั้ง

จนกว่า พันธมิตร จะพอใจ กระนั้นหรือ?

คนไทยหรือเปล่า?
บันทึกการเข้า
ล้างโคตรทักษิณ
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 903« ตอบ #3 เมื่อ: 28-09-2008, 16:19 »

งั้นรัฐาบลก็หมิ่นใช่มั้ย ที่ไปเด้งข้าราการตำแหน่งสุง ที่พระองค์ท่านโปรดเกล้าแต่งตั้ง เอาพรรคพวกตัวเข้าแทนน่ะ  หือ ไอ้ลูกหาบ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
    กระโดดไป: