+ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ +

(1/7) > >>

เลิศภพจบพสุธา:สักการน้อมกราบก้ม............ประนมกร
องค์พระภูมิพลบิดร..............เกริกหล้า
ปวงพสกนิกรนคร................ทูนเทิด
ล้นเดชปกเกศกล้า...............ปกเกล้าปกสยาม

ทวยไทยปิติด้วย..................ยินดี
พระราชวงศ์จักรี..................เกียรติก้อง
ลุฤกษ์กษัตริย์ศรี..................ถวายพระ   พรเฮย
เหล่าราษฎร์ประกาศพร้อง.....แซ่ซ้องสรรเสริญ

บังคมแทบบาทเจ้า...............พระยุคล
วอนเทพทุกเบื้องบน.............บาทเบื้อง
บุญเบิก ธ ดาลดล................ธ มิ่ง  ขวัญเทอญ
ถวายสุขพ่อเรืองเรื้อง............สุขล้นสดุดี

ไตรโลกไตรรัตนล้อม............อภิบาล
บารเมศมงคลปาน...............ปกเกื้อ
ผู้สร้างชาติตระการ..............สยามยิ่ง  ยศแฮ
ปรีชญาณอะเคื้อ..................โอบเอื้อชนเกษม
+ + + + + + + + + +ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าในนามตัวแทนเสรีไทยเว็บบอร์ด

see - u:
มาร่วม..สักการะ น้อมกราบ..ถวายพระพร พระองค์ท่าน

......  พ่อของแผ่นดิน .....

ขอให้พระองค์พระชนม์มายุ..ยิ่งยืนยาว

เป็นขวัญ..เป็นศนูย์รวมจิตใจ...ให้ลูกหลานที่อาศัยบนแผ่นดินนี้..นานชั่วกัลป์

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ..ค่ะ

นทร์:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อำพัน:

บังคลพระบาทเจ้า........ภูวไนย
องค์พระศูนย์รวมใจ......ทั่วหน้า
เมตตาแด่ปวงไทย........เสมอเหล่า
ปวงพสกทุกแหล่งหล้า...แซ่ซร้องสรรเสริญ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า....อำพัน

สาวบางกอก:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป