ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
02-03-2021, 04:06
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  จดหมายเปิดผนึก เรื่อง จุดยืนทางวิชาการต่อกรณี “ปราสาทพระวิหาร” 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1] 2
จดหมายเปิดผนึก เรื่อง จุดยืนทางวิชาการต่อกรณี “ปราสาทพระวิหาร”  (อ่าน 4726 ครั้ง)
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207« เมื่อ: 28-07-2008, 19:25 »

จดหมายเปิดผนึก นักวิชาการด้านอุษาคเนย์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุงเทพฯ สยาม/ประเทศไทย

กรกฎาคม 2551

เรื่อง จุดยืนทางวิชาการต่อกรณี “ปราสาทพระวิหาร”

เรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง สื่อมวลชน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทย
       และชาวกัมพูชา

      อนุสนธิจากการปะทุขึ้นของความขัดแย้งในกรณีการขอจดทะเบียน “ปราสาท
พระวิหาร” เป็นมรดกโลกโดยทางการประเทศกัมพูชา ซึ่งนำไปสู่การประท้วงคัดค้าน
จากกลุ่มการเมืองและประชาชนไทย กระทั่งนำไปสู่การสร้างอารมณ์ความรู้สึกอัน
รุนแรงขึ้นทั่วไปในหมู่ประชาชนไทยวงการต่างๆ

      นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกลุ่ม
ของอาจารย์และนักวิชาการ ที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและทำงานศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ เห็นว่า
ประเด็นที่กลุ่มการเมืองและประชาชน ที่ต่อต้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น
มรดกโลกของกัมพูชานั้น เกี่ยวพันกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคสุวรรณภูมินี้ ความรับรู้ในข้อเท็จจริงและการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ทั้งหลายนั้นควรมีการกระทำอย่างเคารพต่อความจริง และเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่
และสังคมได้มีโอกาสศึกษา และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของตนเอง ว่าจะ
สนับสนุนนโยบายและปฏิบัติการอะไร โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ จึงตระหนักถึงความ
จำเป็นที่ต้องแสดงจุดยืนทางวิชาการ 4 ข้อ ดังนี้

1. ต่อกรณีของ “ปราสาทพระวิหาร” นั้น นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ เคารพต่อคำตัดสิน
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนา-
ยน พ.ศ.2505 กล่าวคืออำนาจอธิปไตยเหนือ “ปราสาทพระวิหาร” เป็นของประเทศ
กัมพูชา


2. นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ สนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคสุวรรณภูมิ
อย่างวิพากษ์และรอบด้านเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ
เพื่อเป็นไปในการปลุกปั่นสร้างกระแส และสร้างความชิงชังรังเกียจต่อประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งก่อให้เกิดความดูถูกทางเชื้อชาติระหว่างกันขึ้นอันเป็นมรดกของลัทธิอาณา-
นิคมตะวันตก ทั้งอาจเป็นชนวนของความรุนแรงกระทั่งสงครามระหว่างรัฐชาติได้

3. นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ เห็นด้วยและสนับสนุน ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
ของสุวรรณภูมิ ว่ามีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน มาอย่างยาวนาน จึงควรร่วมมือกัน
สร้างและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และภราดรภาพของประเทศและประชาชน
ที่เป็นเพื่อนบ้านกันในสังคมโลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดนยิ่งขึ้นทุกวัน

4. นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมเจรจากัน เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้น โดยขอเสนอให้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ องค์กรอาเซียน เข้ามาเป็นองค์กรกลางในการไกล่เกลี่ยและ
สร้างหนทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้คณาจารย์ ผู้ปกครอง สื่อมวลชน นักศึกษา และพี่น้องประชา-
ชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ได้ทราบจุดยืนทางวิชาการของ นักวิชาการด้าน
อุษาคเนย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปัญหาดังกล่าวจะยุติลงได้ เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอย่าง สงบสันติและเคารพซึ่งกันและกัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (รายนามแนบท้าย)


An Open Letter from Scholars of Southeast Asian Studies
Concerning the Preah Vihear Case


Faculty of Liberal Arts,
Thammasat University
Siam/Thailand
July 2008

To Teachers, Parents, Mass Media, Students, and the People of Thailand
and Cambodia,

The recent border dispute over the “Preah Vihear” World Heritage site
has led to a series of highly emotional protests from some organizations
and individuals in Thailand, leading to a situation of unwarranted hostility
among them and between people of the two countries.

Scholars of Southeast Asian Studies, whose purpose is to contribute
to knowledge about the Southeast Asian region, wish to emphasize
that the root of this border dispute is in the historical and cultural lega-
cies of Thailand and Cambodia. Facts and interpretations of historical
evidences should be conducted with respect to the truth, and not to
serve partsan political interests. Accordingly, we would like to propose
the following:

1. In the case of ‘Preah Vihear’, we fully support the ruling of the Inter-
national Court of Justice
on 15 June 1962 at The Hague, Netherlands;
that the sovereignty over the “Preah Vihear” belongs to Cambodia.

2. We support and promote the vigorous debates over contentious
issues, providing that the knowledge should not be used to cause
prejudice and antagonism between neighboring countries that may
even lead to warfare.

3. We recognize that various countries in the region share a common
history and culture. These commonalities should serve as the foundation
of international cooperation to protect human dignity and for fraternity
among nations, particularly in the face of increasing challenges to all
countries in the region posed by globalization.

4. We recommend that the necessary steps should be taken to resolve
this dispute through organizational mediation. The Association of South-
east Asian Nations (ASEAN) should initiate this process to achieve this
goal.

We urge teachers, parents, mass media, students, and the people of
Thailand and Cambodia to call for a peaceful solution to this dispute,
based on respect for the integrity of all Southeast Asian nations.

Yours sincerely,

Signed (enclosed)

รายชื่อผู้ร่วมลงนาม/The Signed/Khmer Language

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dr.Charnvit Kasetsiri
Former Rector, Thammasat University

รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Associate Professor Dr.Thanet Aphornsuvan
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจกุล
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน
Professor Dr.Thongchai Winichakul
Southeast Asian Studies Program, University of Wisconsin Madison

ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี
โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr.Sriprapha Petcharamesree
Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol
University

อาจารย์กฤษณา พรพิบูลย์
นักวิชาการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Miss Kridsanah Pornpibul
Scholar, Southeast Asian Studies

ดร. เคย์ โมห์แมน
นักวิชาการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Dr.Kay Mohlman
Scholar, Southeast Asian Studies


อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Mr.Akkharaphong Khamkhun
Southeast Asian Studies Program

อาจารย์เม็ง วง
นักวิชาการ สถาบันภาษาแห่งชาติ ราชบัณฑิตสถานแห่งกัมพูชา
Mr.Meng Vong
Institute of National Language, Royal Academy of Cambodia

อาจารย์ สมฤทธิ์ ลือชัย
นักวิชาการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Mr.Somrit Luechai
Scholar, Southeast Asian Studies
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
ชัย คุรุ เทวา โอม
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,846


สมัครรักแมว แต่ผมรัก Cat


« ตอบ #1 เมื่อ: 28-07-2008, 19:29 »

อธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหาร

อ่าน10รอบไป ไม่ใช่อธิปไตยเหนือเขาพนมดงเร็ก
บันทึกการเข้า

"...สิ่งที่มนุษย์เราหวงแหนที่สุดก็คือชีวิต และก็เป็นสิ่งที่ให้แก่เขาเพื่อดำรงอยู่ได้แต่เพียงครั้งเดียว เขาจักต้องดำรงชีวิตอยู่เพื่อที่ว่าจะไม่ต้องทรมานใจด้วยความโทมนัสว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปนั้นปราศจากจุดหมาย จักต้องไม่มีความรู้สึกอับอายว่าตนมีอดีตอันต่ำต้อยด้อยคุณค่า ชีวิตเช่นนี้ เมื่อตายลงก็สามารถพูดได้ว่าชีวิตของฉัน และพลังกายพลังใจทั้งหมดของฉันได้อุทิศให้แก่อุดมการณ์ที่ดีงามที่สุดแล้วในโลกนี้ นั่นคือการต่อสู้เพื่อกอบกู้อิสรภาพของมนุษย์..."

คำรำพัน ณ สุสานสหายผู้เสียสละในการต่อสู้ปฏิวัติ จากนวนิยายโซเวียตยอดนิยมเรื่อง เบ้าหลอมวีรชน

(How the Steel Was Tempered)

นิโคไล ออสตร๊อฟสกี้ เขียน ค.ศ.1933


*******************************

เชิญเยี่ยมชมบล็อคครับ
http://www.oknation.net/blog/amalit1990
meriwa
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,100เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 28-07-2008, 19:42 »

อะไรของเจ๊น้ำแข็งไสย์  หาเรื่องถูกใจมาตัดแปะได้ยากหรือไง หายไปนานเชียว

จุดยงจุดยืนอะไร ตอนนี้เค้าเล่นกันเรื่องพื้นที่รอบตัวปราสาทแล้ว มัวฝันกลางวันกันอยู่หรือไง
บันทึกการเข้า

ผู้ปกครองระดับธรรมดา   ใช้ความสามารถของตน    อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง       ใช้กำลังของคนอื่น             อย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง           ใช้ปัญญาของคนอื่น           อย่างเต็มที่

                                                                  ...คำคมขงเบ้ง
นักปฏิวัติ
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 330« ตอบ #3 เมื่อ: 28-07-2008, 19:52 »

ความเห็นต่อผู้ลงชื่อ

่เป็นกลุ่มนักวิชาการ ที่เป็นคลังสมองในเว็บ ประชาไท (คนต่างชาติ อาจเป็นแนวร่วม)
อ.ชาญวิทย์ แกค่อนข้างมีอคติต่อ พันธมิตร ผมสังเกตจากหลายบทความ

ความเห็นต่อเนื้อหา


ไม่มีอะไรใหม่
น่าจะแสดงจุดยืนที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ต่อประเด็นข้อพิพาท เช่น สนับสนุน หรือไม่สนับสนุนอธิปไตย รอบปราสาทพระวิหารเป็นของไทย เป็นต้น

บันทึกการเข้า

"สุดยอดกลยุทธ์ คือชนะโดยไม่ต้องรบ" ซุนวู

"ผู้นำชั้นเลิศนั้น เพียงแต่เป็นที่รับรู้ว่ามีตัวตนอยู่
ชั้นรองลงมา เป็นที่รักและสรรเสริญ
ชั้นรองกว่านั้น เป็นที่เกรงกลัวและเกลียดชัง" เหล่าจื๊อ เต้าเต๋อจิง
ริวเซย์
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 4,637


Worrior in The Blue Armor


เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: 28-07-2008, 20:38 »

เพิ่งมาแปะอะไรเอาตอนนี้ครับ ผมแนะนำให้ไปตามอ่านจากกระทู้ด้านล่างที่ตกไปแล้วมีมากมายและเข้าใจถ่องแท้กันหมดแล้ว

ตอนนี้ไทยกำลังจะเสียพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไปแล้ว และพื้นที่เกาะกูดและทะเลอ่าวไทยด้วย

คุณเฟลคคงไม่รู้เรื่องเลยสินะครับ สักแต่ก็อปแปะอย่างเดียว

 
บันทึกการเข้า

ถ้ามีแฟนแบบนี้เอาไหมครับ^^


1ktip
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,457« ตอบ #5 เมื่อ: 28-07-2008, 21:12 »

หายไปนาน คิดถึงนะเนี่ย
บันทึกการเข้า
Cherub Rock
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4,183


น้องๆ ช่วยไปบอกผู้หญิงคนนั้นที ว่าเลิกมองผมได้แล้ว


« ตอบ #6 เมื่อ: 28-07-2008, 21:23 »

 
นักประวัติศาสตร์น่าจะไปดูการเขียนประวัติศาสตร์ของเขมรมากกว่า

น่าเป็นห่วงกว่าเยอะ Confused

บันทึกการเข้า

"นายกรัฐมนตรีกำลังใช้รัฐสภาประกอบพิธีกรรมสถาปนาอำนาจของตนเองโดยเห็นรัฐสภาเป็นเพียงแค่ตรายาง และปล่อยให้มีการทำร้ายประชาชนถือว่าหมดความชอบธรรมแล้ว" รสนา โตสิตระกูล
samepong(ยุ่งแฮะ)
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,402« ตอบ #7 เมื่อ: 28-07-2008, 21:26 »

เรื่องตัวประสาท เค้ายอมรับไปนานแล้วว่า มันเป้ฯของกัมพูชา แต่ท่เค้ากำลังปกปักษ์รักษาคือพื้นที่4.6ตร.กม. ที่เขมรมันไล่คนไทยแต่เรากับมาด่ากันว่าเป็นของเขมรๆๆ อยู่เนี่ยแหละ

หรือวาการเสีย4.6ตร.กม.ในความคิดุณมันเหมาะสมแล้ว ทำไมคนรักทักษินถึงยอมและพร้อมจะเสียดินแดน4.6ตร.กม.กันจัง
บันทึกการเข้า

เวลาจะพิสูจน์ความเชื่อ สักวัน ไม่ว่าความเชื่อนั้นจะถูกหรือผิด ผมขอรับไว้ด้วยตัวเอง คิเสียว่าทำแล้วเสียใจดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
ปรมาจารย์เจได
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,771


รักแท้ก็เหมือนผี รู้ว่ามี แต่ไม่เคยเจอ


« ตอบ #8 เมื่อ: 28-07-2008, 22:12 »

อีบ้านี่ โผล่มาแต่ละที
ดัดจริตเป็นอยู่อย่างเดียว "เขาพระวิหารเป็นของเขมรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"

อย่างที่คุณ samepong พูดแหละ
เขาพูดถึงเรื่องพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่เขมรพ่อเธอจะมา่เอาไป

หนีไปเสพสังวาส เสพเมถุนที่ไหนก็ไปซะไป อีบ้า

บันทึกการเข้า

http://www.oknation.net/blog/jedimaster"เมืองดอกบัวงาม  แม่น้ำสองสี  มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน  ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามลำเทียนพรรษา  ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"

ไม่มีใครเน่าบริสุทธิ์ดุจดั่งมูล ประชาชินสมบูรณ์ซะที่ไหน เมื่อยืนหยัดโชว์จู๋และปาขี้ ประชาชินย่อมมีชีวิตใหม่ เมื่อท้องฟ้าสีขี้ผ่องอำไพ เหลี่ยมจันไsย่อมเป็นใหญ่อยู่ใต้ดิน ...

ขอเชิญร่วมกลุ่มต้านทักษิณใน hi5 ครับ

THAKSIN get out !!
http://www.hi5.com/friend/group/1123605--THAKSIN%2Bget%2Bout%2521%2521--front-html

say no to thaksin !
http://www.hi5.com/friend/group/1186900--say%2Bno%2Bto%2Bthaksin%2B%2521--front-html
eAT
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,066« ตอบ #9 เมื่อ: 28-07-2008, 23:08 »

ผมสงสัยว่า ในกรณี
1. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขาจะสนับสนุนให้แยกตัวเป็นอิสระตามประวัติศาสตร์หรือไม่
2. ถ้าหัวเมืองฝ่ายเหนืออ้างประวัติศาสตร์ของแยกตัวเป็นอิสระ ก็ถือว่าชอบธรรมหรือไม่
3. ราชอาณาจักรสุโขทัย ขอไม่ขึ้ตรงกับกรุงเทพ จะได้ไหม
4. ถ้าอยุธยาขอแยกตัวเป็นอิสระจะดีไหม
บันทึกการเข้า
Rule of Law
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 185


« ตอบ #10 เมื่อ: 28-07-2008, 23:16 »

ฮ่าๆๆๆ     

เล่นกันเอ๋อไปเลยทีเดียว   
จั่วหัวกระทู้มาซะ โคตรอภิมหาอลังการงานสร้าง
จดหมายเปิดผนึก นักวิชาการ บลาๆๆๆๆ
นึกว่าจะมีมุมมองอะไรใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้............


 
บันทึกการเข้า

Your C.V is nothing. Your future plan...is everything.
ล้างโคตรทักษิณ
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 903« ตอบ #11 เมื่อ: 28-07-2008, 23:38 »

ทำไมคนรักทักษินถึงยอมและกระ***นกระหือรือจะเสียดินแดน4.6ตร.กม.กันจัง
บันทึกการเข้า
RiDKuN
Administrator
ขาประจำขั้นที่ 3
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,015เว็บไซต์
« ตอบ #12 เมื่อ: 28-07-2008, 23:41 »

มีจุดยืนทางวิชาการ แต่ละทิ้งจุดยืนในความเป็นคนไทยไปแล้วเหรอ 
บันทึกการเข้า

คนไม่มี "อุดมคติ" ไม่ใช่ "นักการเมือง"
บักหัวเถิก
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 438« ตอบ #13 เมื่อ: 28-07-2008, 23:42 »

แฮ่ๆๆๆ เฉพาะตัวปราสาทไม่ใช่หรอ อย่าเหมาดิ

เขรมไม่ใช่พ่อ ง้อมันทำไม ไม่ได้ขอข้าวมันแดก
บันทึกการเข้า

ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #14 เมื่อ: 29-07-2008, 00:27 »

จดหมายเปิดผนึก นักวิชาการด้านอุษาคเนย์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุงเทพฯ สยาม/ประเทศไทย

กรกฎาคม 2551

เรื่อง จุดยืนทางวิชาการต่อกรณี “ปราสาทพระวิหาร”

เรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง สื่อมวลชน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทย
       และชาวกัมพูชา

      อนุสนธิจากการปะทุขึ้นของความขัดแย้งในกรณีการขอจดทะเบียน “ปราสาท
พระวิหาร” เป็นมรดกโลกโดยทางการประเทศกัมพูชา ซึ่งนำไปสู่การประท้วงคัดค้าน
จากกลุ่มการเมืองและประชาชนไทย กระทั่งนำไปสู่การสร้างอารมณ์ความรู้สึกอัน
รุนแรงขึ้นทั่วไปในหมู่ประชาชนไทยวงการต่างๆ

      นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกลุ่ม
ของอาจารย์และนักวิชาการ ที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและทำงานศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ เห็นว่า
ประเด็นที่กลุ่มการเมืองและประชาชน ที่ต่อต้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น
มรดกโลกของกัมพูชานั้น เกี่ยวพันกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคสุวรรณภูมินี้ ความรับรู้ในข้อเท็จจริงและการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ทั้งหลายนั้นควรมีการกระทำอย่างเคารพต่อความจริง และเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่
และสังคมได้มีโอกาสศึกษา และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของตนเอง ว่าจะ
สนับสนุนนโยบายและปฏิบัติการอะไร โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ จึงตระหนักถึงความ
จำเป็นที่ต้องแสดงจุดยืนทางวิชาการ 4 ข้อ ดังนี้

1. ต่อกรณีของ “ปราสาทพระวิหาร” นั้น นักวิชาการด้านอุษาคเนย์ เคารพต่อคำตัดสิน
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนา-
ยน พ.ศ.2505 กล่าวคืออำนาจอธิปไตยเหนือ “ปราสาทพระวิหาร” เป็นของประเทศ
กัมพูชา

................................................................................................................1. ผมเชื่อว่าสมาชิกเวบเสรีไทย เข้าใจและติดตาม ยอมรับว่าเขมรมี'อธิปไตย'เหนือ'ปราสาทพระวิหาร'....!!!


2. คุณsnowflake ต้องไปอ่านคำให้สัมภาษณ์ของสมเด็จฮุนเซน รองนายกฯ/รัฐมนตรีต่างประเทศเขมร ยืนยันว่าที่ดินรอบ'ปราสาทพระวิหาร' รวมทั้งวัดแก้วสิขเรศวร เป็นของเขมรด้วย...!!!

นายธฤตกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไทยยืนยันว่าพื้นที่บริเวณวัดแก้วสิขเรศวร ที่กล่าวถึงใน หนังสือของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอยู่ในดินแดนของไทย การที่ได้มีชาวกัมพูชาขึ้นไปสร้างวัด สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัย กับทั้งมีทหารอยู่ในพื้นที่นั้น ถือว่าได้ละเมิดอธิปไตยและดินแดนของไทย ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลไทยได้ทำการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้ว 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2547 2548 2550 และครั้งหลังสุดเมื่อเดือนเมษายน 2551
.....


กัมพูชายังอ้างว่า พื้นที่ทับซ้อนเป็นของกัมพูชา
เนชั่นทันข่าว 10:15 น.

หลังจากที่เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ได้ส่งจดหมายตอบกลับนายกรัฐมนตรี ฮุนเซน ของกัมพูชา โดยยืนยันว่าพื้นที่ทับซ้อนปราสาทพระวิหารเป็นดินแดนไทย และสิ่งปลูกสร้างรวมถึงทหารกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ละเมิดอธิปไตยของไทยนั้น พลตรีเจีย เคียว ผู้บัญชาการกองทัพบกจังหวัดพระวิหาร กล่าวว่า หากดูตามแผนที่แล้ว พื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชา 

แม้สถานการณ์ในพื้นที่วันนี้จะยังสงบเรียบร้อย แต่พลตรีเจียเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเสริมกำลังพลเข้าไปในพื้นที่ โดยกัมพูชาได้ส่งทหารเข้าประจำการกว่า 1,000 นาย ส่วนฝ่ายไทยนั้น มีทหารเกือบ 400 นายบริเวณเชิงเขาและไม่แน่ใจว่ายังมีอีกกี่นายที่อยู่ตามป่า

ก่อนหน้านี้ ทางการกัมพูชาปฏิเสธที่จะเปิดตัวเลขกำลังทหารของตนที่ประจำการบริเวณพรมแดน แต่สื่อต่างชาติรายงานว่ามีการเคลื่อนกำลังพลหลายร้อยนายเข้าไปเสริมทหาร 1,000 นายฝั่งกัมพูชา ส่วนไทยเอง มีการส่งทหาร 100 นายไปเพิ่มจากที่ประจำการอยู่ในพื้นที่แล้วตอนนี้ 400 นาย ก่อนที่สองฝ่ายจะเปิดการประชุมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดในวันจันทร์นี้ 
 
นักวิชาการ อดีต รมต.กต.นพดลบอกว่าเขมรต้องการ'ปราสาทพระวิหาร'เท่านั้น
แต่นายกรัฐมนตรีเขมร รัฐมนตรีต่างประเทศเขมร และนายพลเขมรบอกว่าดินแดนรอบข้างปราสาท เป็นของเขมรด้วย....!!!

นายกฯสมัคร เปลี่ยนท่าทีหลังจากได้รู้ว่านายกฯเขมรประกาศว่าที่ดินรอบข้าง
รวมทั้งวัดนั้นเป็นของเขมร และหลังจากทราบเจตนาซ่อนเร้นของคณะกรรมการ 7 ชาติ....!!!


คุณ snowflake จะนิ่งเฉย ไม่พูดถึง หรือไม่ต้องการที่ดินรอบ'ปราสาทพระวิหาร'... Question« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-07-2008, 00:35 โดย ปุถุชน » บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #15 เมื่อ: 29-07-2008, 01:19 »

นายโบ เนียะ พ่อค้าชาวกัมพูชา กล่าวว่า ไม่มีใครสนใจเรื่องผลการเลือกตั้งในกัมพูชา เพราะมั่นใจว่าสมเด็จฮุน เซน จะได้ชัยชนะอย่างแน่นอน จึงให้ความสนใจกรณีข้อพิพาทปราสาทพระวิหาร ส่วนใหญ่เกรงว่าอาจไม่สามารถตกลงกันได้  เนื่องจากโทรทัศน์ของกัมพูชาเสนอข่าวมาโดยตลอดว่า ปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ 4.6 ตารางกิโลเมตร เป็นแผ่นดินกัมพูชา กำลังจะถูกประเทศไทยแย่งไป พร้อมทั้งเสนอข่าวในทำนองที่ว่าชาวกัมพูชาจะไม่ยอมเสียดินแดนส่วนนี้ให้ไทย

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โทรทัศน์ของกัมพูชานำเสนอข่าวโดยใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าว ระบุว่าการประชุมจะไม่บรรลุผล หรือตกลงกันได้ อาจทำให้เหตุการณ์บานปลาย จนต้องมีการปิดพรมแดน เมื่อบวกกับการพยายามปลุกระดมของบุคคลบางกลุ่มในฝั่งปอยเปตให้ชาวเขมรต่อต้านประเทศไทย ส่งผลให้ชาวเขมรที่มาค้าขายในตลาดโรงเกลือหลายพันคนเกิดความหวาดกลัวว่าสถานการณ์อาจบานปลายhttp://www.komchadluek.net/2008/07/29/x_main_a001_213494.php?news_id=213494


นักวิชาการไทยและคุณ snowflake ต้องก้าวออกจากห้องทำงาน เดินไปดูว่าที่ดินรอบปราสาทพระวิหารเป็นของเขมร หรือ ของไทย....!!!« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-07-2008, 01:21 โดย ปุถุชน » บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
ปรมาจารย์เจได
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,771


รักแท้ก็เหมือนผี รู้ว่ามี แต่ไม่เคยเจอ


« ตอบ #16 เมื่อ: 29-07-2008, 01:37 »

อย่าไปใส่ใจอีบ้าตัวตัดแปะอย่างนังนี่เลยครับ
สังเกตแม่งมานานจนอดรนทนไม่ไหว ขอสำรอกใส่แม่งสักครั้งเถอะ

มันไม่อยากได้ดินแดนที่เรามีปัญหากับเขมร ก็ช่างโคตรมารดาของมัน
แต่โคตรบิดาของผมอยากได้ อยากปกป้อง เพราะผมเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ตามกฏหมายทุกประการ

และเรื่องของอีนี่
อีนี่วันๆมันสนแค่รูขี้ของมันเองเท่านั้นแหละั ทำอะไรเพื่้อส่วนรวมมันคงทำไม่เป็นหรอก
อีนี่มันเลวบัดซบขนาดที่ว่าเสี้่ยมชาวบ้านเขาให้มีปัญหาข้ามบอร์ด พอเกิดเรื่องละหนีไปมุดรังไข่ไหนก็ไม่รู้
อีนี่มันเลวบัดซบขนาดที่ว่าแยกการเมืองกับสิทธิที่เราควรต้องปกป้องอย่างแผ่นดินก็ไม่ออก
อีนี่วันๆมันหาแต่เรื่องมาบอกว่านั่นก็ของเขมร นี่ก็ของเขมร เขมรเป็นพ่อมึงรึไงอีห่า

ถึงผมจะไม่รู้จักอีบ้านี่
แต่ผมก็พอเดาได้ ว่าอีนี่อายุมันไม่ได้น้อยแล้ว


สรุปก็คือ ถ้ามันแก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นานก็ช่างศรีษะของมันเถอะ

ไม่ได้ใส่ใจเลย ที่ผมต้องสำรอกคำหยาบๆใส่อีนี่
เพราะโลกใบจริงของผม ผมคงไม่ได้สมาคมกะคนที่มีความคิดอัปปรี-ย์อย่างอีนี่
และแน่นอน คนอย่างมันก็คงไม่ได้สมาคมกะคนที่มีความคิดแบบผมเช่นกัน

ดัดจริตเหลือเกินอีนี่
ไม่อยากได้แผ่นดินก็ช่างหัวเอ็ง ไปสุมหัวอัปปรี-ย์ๆ อยู่กะพวกของเอ็งเถอะไป
ไปเสพสังวาสกะพวกเดียวกันไปเว็บสกปรกๆอย่างประชาไทเถอะ
นั่นเป็นที่ๆเหมาะสมกะคนอย่างเอ็ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-07-2008, 01:53 โดย ปรมาจารย์เจได » บันทึกการเข้า

http://www.oknation.net/blog/jedimaster"เมืองดอกบัวงาม  แม่น้ำสองสี  มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน  ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามลำเทียนพรรษา  ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"

ไม่มีใครเน่าบริสุทธิ์ดุจดั่งมูล ประชาชินสมบูรณ์ซะที่ไหน เมื่อยืนหยัดโชว์จู๋และปาขี้ ประชาชินย่อมมีชีวิตใหม่ เมื่อท้องฟ้าสีขี้ผ่องอำไพ เหลี่ยมจันไsย่อมเป็นใหญ่อยู่ใต้ดิน ...

ขอเชิญร่วมกลุ่มต้านทักษิณใน hi5 ครับ

THAKSIN get out !!
http://www.hi5.com/friend/group/1123605--THAKSIN%2Bget%2Bout%2521%2521--front-html

say no to thaksin !
http://www.hi5.com/friend/group/1186900--say%2Bno%2Bto%2Bthaksin%2B%2521--front-html
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #17 เมื่อ: 29-07-2008, 07:35 »

เท่ แต่กินไม่ได้
บันทึกการเข้า

ชามู
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 536


ชามู ปลาวาฬตัวใหญ่ใจดี


« ตอบ #18 เมื่อ: 29-07-2008, 08:34 »

ทำไมเพื่อนๆถึงเรียนเจ้าของกระทู้เต็มยศว่า "อีบ้าตัวตัดแปะ" อย่างนั้นเล่าครับ

ผมว่าเรียกแค่สั้นๆ ก็พอครับ

"อีแปะ"
บันทึกการเข้า

สมาชิกหมายเลข #348

ชามู ปลาวาฬตัวใหญ่ใจดี
ahu
น้องใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


« ตอบ #19 เมื่อ: 29-07-2008, 08:40 »

เจ้าของกระทู้อย่าเอาแต่แปะอย่างเดียว เข้ามาอ่านแล้วเข้ามาตอบแสดงควางคิดเห็นมั่งสิครับ
บันทึกการเข้า
mebeam
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 634


Fear can hold you prisoner. Hope can set you Free.


« ตอบ #20 เมื่อ: 29-07-2008, 14:15 »

เรื่องตัวประสาท เค้ายอมรับไปนานแล้วว่า มันเป้ฯของกัมพูชา แต่ท่เค้ากำลังปกปักษ์รักษาคือพื้นที่4.6ตร.กม. ที่เขมรมันไล่คนไทยแต่เรากับมาด่ากันว่าเป็นของเขมรๆๆ อยู่เนี่ยแหละ

หรือวาการเสีย4.6ตร.กม.ในความคิดุณมันเหมาะสมแล้ว ทำไมคนรักทักษินถึงยอมและพร้อมจะเสียดินแดน4.6ตร.กม.กันจัง

อีบ้านี่ โผล่มาแต่ละที
ดัดจริตเป็นอยู่อย่างเดียว "เขาพระวิหารเป็นของเขมรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"

อย่างที่คุณ samepong พูดแหละ
เขาพูดถึงเรื่องพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่เขมรพ่อเธอจะมา่เอาไป

หนีไปเสพสังวาส เสพเมถุนที่ไหนก็ไปซะไป อีบ้า

[1. ผมเชื่อว่าสมาชิกเวบเสรีไทย เข้าใจและติดตาม ยอมรับว่าเขมรมี'อธิปไตย'เหนือ'ปราสาทพระวิหาร'....!!!

ไทยไม่เคยกระ***นกระหือ รับมติอัปยศ

ด้วยหลักฐานง่ายๆ คือเขตสันปันน้ำ
 

ถึงเราจะไม่รบ ถึงเราให้เค้าอยู่ของเค้าในพื้นที่ที่โดนตัดสิน

แต่เราก็ไม่เคยยอมรับ แม้แต่เชิญธงมาประจำก็แบกทั้งเสา

สมัยนั้นตัดสินตามคำพูด และ กระดาษแบนๆเท่านั้น


http://forum.serithai.net/index.php?topic=29366.0


ส่วนกระทู้นี้ก็เล่นกัน แต่อธิปไตยของไทยเหนือ ปราสาทเขาพระวิหารกันล้วนๆเลย

บันทึกไว้ด้วยน้ำตา 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 ไทยเสียปราสาทเขาพระวิหารอย่างถาวร 
http://forum.serithai.net/index.php?topic=27966.0

"ปัญหาอยู่ที่ว่า ไทยเราสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคำตัดสิน จะสงวนไปนานเท่าไหร่ ไม่ใช่ปัญหา จะอุธรณ์ได้หรือไม่ ระยะเวลาตามกฎหมายหมดไปหรือยัง ไม่ใช่ประเด็น
ตราบใดที่เรายังประท้วงกรณีปราสาทเขาพระวิหาร ไม่ยอมรับการยึดครองของเขมร เมื่อมีการแก้กฎหมายระหว่างประเทศ แล้วมีช่องทางให้เราสู้คดีใหม่ เราก็ได้สู้ แต่หากเขมรยึดครองไปแล้ว ถึงมีการแก้กฎหมายระหว่างประเทศ เราก็สูไม่ได้แล้ว"

http://forum.serithai.net/index.php?topic=28300.0
 
 
   

 

บันทึกการเข้า
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #21 เมื่อ: 29-07-2008, 14:51 »

รบกวนสมาชิกสองเรื่อง
1.ใส่รูปไม่เป็น ช่วยเหลือหน่อยครับ
2.ข้อความยังพิมพ์ไม่เสร็จ แต่เห็นความกระ***นกระหือรือของบางคนให้ร้ายประเทศแผ่นดินเกิดของตนเองไม่ไหว จึงนำมาลงเท่าที่พิมพ์เสร็จ แต่พิมพ์ช้าต้องขอโทษด้วย ที่ส่วนหลังอาจรออีกหลายวัน
3.ส่วนท้ายจะได้เห็นกันว่าเสียดินแดนหรือไม่ อย่างไร และเข้าม.190 ว.2 หรือไม่ โดยที่วรเจตน์นำคำวินิจฉัยมาเล่นคำตามตัวอักษร คือคำว่า "อาจ"
4.ความผิดทางอาญาของผู้เกี่ยวข้องบันทึกการเข้า
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #22 เมื่อ: 29-07-2008, 14:57 »

ผลกระทบจากการสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียว

ประเด็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโบราณสถานพระวิหารเป็นประเด็นร้อนแรงในห้วงกว่าเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ ไหลพรั่งพรูออกมา ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลที่แต่งเติมสีสรร ใส่ไข่ ก่อให้เกิดความสับสนและผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

เกี่ยวแก่เรื่องโบราณสถานพระวิหาร สังคมตั้งประเด็นคำถามที่กล่าวได้ว่าร้อนแรงที่สุด คือ “ไทยเสียดินแดนหรือไม่”
 
สังคมไทยชอบตั้งคำถามเช่นที่กล่าวนี้  อันเป็นคำถามที่ต้องการผลสรุปสุดท้าย มากกว่าต้องการที่มาที่ไปของข้อเท็จจริง หลักและเหตุผลเกี่ยวแก่การนั้นๆ   
 

คำถามดังกล่าว หากจะตอบสั้นๆคงได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง เนื่องจาก การสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหารเพียงฝ่ายเดียว จะทำให้ไทยเสียดินแดนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ  อันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน จึงมีผู้นำคำตอบที่ไม่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงเช่นนี้ไปอ้างอิง ขยายความ บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตน ฝ่ายหนึ่งก็อ้างว่า “ไม่เสียดินแดน” อีกฝ่ายก็อ้างว่า “เสียดินแดน” 

ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าฝ่ายใดล้วนตั้งเป้าหมายไว้  แล้วดึงเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ข้อสรุปตามที่ฝ่ายตนเองต้องการ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหาย  ความจริง หรือองค์ความรู้ใดๆ  อาจด้วยการสร้างวาทกรรม ให้ข้อมูลเท็จ  บิดเบือนข้อเท็จจริง  ปกปิดข้อเท็จจริง หรือด้วยการกระทำอย่างใดๆ เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ฝ่ายตนแต่ถ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม สังคม แม้กระทั่งประเทศชาติ

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหารเป็นมรดกโลกที่ผ่านมา มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุน และฝ่ายที่คัดค้าน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ สุดท้าย โบราณสถานพระวิหารก็ได้รับการอนุมัติจาก Unesco ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยกัมพูชาแต่ฝ่ายเดียว ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย   ภายใต้การคัดค้านจากสังคมไทยทุกภาคส่วน

เช่นนี้แล้ว ผลที่ตามมาจากการณ์นี้จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร  ต้องพิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลา ดังต่อไปนี้

--ช่วงแรกขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหาร และองคาพยพต่างๆ เช่น บันได ตามแผนที่โซน 1 (ดูแผนที่ในเขาพระวิหาร 12) รวมทั้งพื้นที่โซน 2 ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ของโบราณสถานพระวิหาร

--ช่วงที่สอง พื้นที่โซน 3 คือฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือของโบราณสถานพระวิหารจะตกอยู่ในเขตอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนี้ด้วย อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2010

--ช่วงที่สาม หลังจากพื้นที่ทั้งโซน 1+2+3 ตกอยู่ในเขตอนุรักษ์มรดกโลกโบราณสถานพระวิหารทั้งหมดแล้ว
บันทึกการเข้า
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #23 เมื่อ: 29-07-2008, 14:58 »

1.ช่วงแรกขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหาร และองคาพยพต่างๆ เช่น บันได ตามแผนที่โซน 1 (ดูแผนที่ในเขาพระวิหาร 12) รวมทั้งพื้นที่โซน 2 ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์ฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้ของโบราณสถานพระวิหาร
 
ในชั้นนี้ เป็นการขึ้นทะเบียนโบราณสถานมรดกโลกพระวิหารส่วนแรก (ส่วนพื้นที่โซน 3 จะมีผลหลังวันที่ 1 กพ. ค.ศ.2010)  พื้นที่ส่วนนี้ยังคงมีปัญหาบางส่วน ซึ่งตามการกำหนด “แนวปฏิบัติ”(มิใช่เส้นเขตแดน) โดยมติครม.ปี พ.ศ.2505 ได้ล้อมรั้วที่บันไดขั้นที่ 161-162 และพื้นที่บางส่วนรอบตัวปราสาท (ดูแผนที่ประกอบ)
 
แต่ช่วงประมาณปี พ.ศ.2540 ทางกัมพูชาได้ทำการทำรั้วและแนวขึ้นมาใหม่ โดยรื้อรั้วที่เคยมีอยู่ที่บันไดขั้นที่ 161-162 รวมทั้งส่วนอื่นๆออก และใช้แนวลำห้วยลึกเข้ามาทางด้านประเทศไทย  รวมทั้งได้ปล่อยให้ชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งร้านค้า ปลูกเพิงพักถึงเชิงบันได ซึ่งทางประเทศไทยได้ทำการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้ว 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2547 2548 2550 และครั้งหลังสุดเมื่อเดือนเมษายน 2551
 
พื้นที่ดังกล่าวนี้ จึงยังคงมีปัญหาที่ต่างฝ่ายอ้างอธิปไตยเหนือดินแดน และต่างฝ่ายอ้างความเป็นเจ้าของดินแดน (ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวแก่อธิปไตยเหนือดินแดนจะยกไปกล่าวในข้อ 2 ถัดไป)
 
แต่เอาล่ะ หากจะมองอย่างกลืนเลือดชาวไทยด้วยกันเอง มองในแง่ร้ายแก่ประเทศไทยเอง พื้นที่ทั้งโซน 1 และโซน 2 ว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือดินแดน (แต่ผมเชื่อว่า คนไทยที่มีจิตสำนึกความเป็นคนไทยอยู่ในตัวทุกคนคงไม่ยอม และผมเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง)   ก็จะยกไว้ไม่กล่าวถึงในข้อนี้ ทั้งนี้เพื่อจะได้เห็นชัดๆในพื้นที่โซน 3 ว่าการที่รัฐบาลไปยอมรับและสนับสนุน รวมทั้งลงนามแถลงการณ์ร่วมกับกัมพูชา จนกัมพูชาสามารถขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหารเป็นมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวก่อให้เกิดผลร้ายแรง เสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทยอย่างไร
บันทึกการเข้า
hilander
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #24 เมื่อ: 29-07-2008, 14:59 »

เป็นของเขมร ก็คือของเขมร
ตัวปราสาท และพื้นที่ที่ไทยอ้างว่าทับซ้อน จริง ๆ แล้วมันเป็นของเขมรตั้งแต่ศาลโลกตัดสินแล้ว

ตะแบงไปทำไม ตะแบงเพื่ออะไร ไม่เข้าใจ 
บันทึกการเข้า
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #25 เมื่อ: 29-07-2008, 15:00 »

2. ช่วงที่สอง พื้นที่โซน 3 คือฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือของโบราณสถานพระวิหารจะตกอยู่ในเขตอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนี้ด้วย (นอกเหนือจากพื้นที่โซน 1 และโซน 2 ข้างต้น) อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2010 ไม่ว่าการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ก็ตาม

กรณีเช่นนี้ จะเห็นได้ชัดเจนถึงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นว่า “ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท” นั้น  จึงไม่เป็นความจริง เป็นการจงใจสร้างวาทกรรมขึ้นเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง  ก่อให้ประชาชนคนไทยเกิดความเข้าใจผิด และยังเป็นการจงใจปกปิดไม่ให้ประชาชนรู้ความจริงอีกด้วย

การที่พื้นที่โซน 3 ซึ่งทั้งประเทศไทยและกัมพูชาต่างอ้างความเป็นเจ้าของดินแดนอันก่อให้เกิดเป็นพื้นที่ที่เรียกกันว่า “พื้นที่ทับซ้อน” นั้น จะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอนุรักษ์มรดกโลกโบราณสถานพระวิหาร จะเห็นกันได้อย่างชัดๆ ถึงความเสียหายที่เกิดกับประเทศไทยอย่างรุนแรง และยากเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ง่ายๆ (ข้อเท็จจริงพื้นที่โซน 1 และโซน 2 ก็เสียหายในลักษณะเดียวกัน) จากการที่รัฐบาลนี้ได้ยอมรับสนับสนุนและไปทำความตกลงให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว

หากแต่การจะพิเคราะห์ถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยในกรณีนี้ จะต้องทำความเข้าใจประเด็นเนื้อหาสองประเด็นควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ อำนาจอธิปไตยกับดินแดน และ ความเป็นเจ้าของมรดกโลกกับการบริหารจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์

ความเป็นเจ้าของดินแดนย่อมหมายความรวมถึงความมีอธิปไตยเหนือดินแดนแห่งนั้นๆด้วย ในทางกลับกัน การมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนไม่จำต้องเป็นเจ้าของดินแดน เช่น กรณีเกาะฮ่องกงที่อังกฤษเช่าจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา 99 ปี การใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเกาะฮ่องกงทั้งทางนิติบัญญัติบริหาร และตุลาการย่อมเป็นการใช้โดยทางประเทศอังกฤษ แต่เกาะฮ่องกงก็ยังคงเป็นดินแดนของจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อสิ้นระยะเวลาดังกล่าว อังกฤษย่อมต้องส่งคืนเกาะฮ่องกงแก่เจ้าของ เมื่อเกาะฮ่องกงคืนสู้เจ้าของแล้ว การใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเกาะฮ่องกงก็กลับไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่


ส่วนความเป็นเจ้าของมรดกโลกกับการบริหารจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์นั้นเป็นคนละเรื่อง สถานะและความสำคัญของประเทศที่เป็นเจ้าของมรดกโลกกับประเทศที่ทำการบริหารจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์แตกต่างกันมาก  ทั้งในแง่สิทธิ  อำนาจ การแสดงออกถึงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน จนกระทั่งมีความสำคัญสำหรับการเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญต่อการอ้างกฎหมายปิดปาก (Estoppel) ซึ่งล่อแหลมต่อการเสียดินแดนของประเทศไทย
บันทึกการเข้า
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #26 เมื่อ: 29-07-2008, 15:01 »

การที่โบราณสถานแห่งหนึ่งๆได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะต้องมีการประกาศกำหนดพื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์ ซึ่งตามแผนที่มรดกโลกโบราณสถานพระวิหารก็ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบทั้งโซน 1 โซน 2 และโซน 3  การประกาศกำหนดเขตพื้นที่เช่นนี้จะต้องตราเป็นกฎหมาย และประเทศเจ้าของมรดกโลกเท่านั้นที่มีสิทธิมีอำนาจเช่นนั้น ซึ่งก็คือ ประเทศกัมพูชา ส่วนประเทศที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการไม่มีอำนาจเช่นว่านี้

เมื่อประเทศเจ้าของมรดกโลกเท่านั้นที่มีอำนาจตรากฎหมายกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ นั่นย่อมหมายความว่า ประเทศกัมพูชามีอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่สามารถตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้บนเขตพื้นที่ทั้งโซน 1 โซน 2 และโซน 3 นอกจากนี้ ยังรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ (ในประเทศไทยก็คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ) กฎหมายเหล่านี้ของประเทศเจ้าของมรดกโลกเท่านั้นที่มีผลบังคับใช้เหนือเขตพื้นที่อนุรักษ์   ซึ่งนั่นคือการใช้อำนาจอธิปไตยในทางนิติบัญญัติที่กัมพูชาเท่านั้นมีเหนือเขตพื้นที่ทั้งสามโซน   ตัวอย่างเช่น อุทยานมรดกโลกต่างๆในประเทศไทย สุโขทัย ศรีสัชณาลัย เขาใหญ่ ห้วยขาแข้งหรือทุ่งใหญ่นเรศวร ล้วนต้องตรากฎหมายประกาศกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสิ้น รวมถึงอุทยานมรดกโลกของต่างประเทศทุกแห่ง

นอกจากนี้ ความเป็นเจ้าของมรดกโลกโดยกัมพูชาฝ่ายเดียว ยังรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่ตราโดยกัมพูชา ฝ่ายบริหารของกัมพูชาจึงเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายที่ตราขึ้น และหากมีผู้ละเมิดกฎหมายทั้งหลายข้างต้น ใครทำความเสียหายแก่โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆบนเขตพื้นที่หรือประชิดมรดกโลกแห่งนี้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของมรดกโลก ฝ่ายปกครองของกัมพูชาเท่านั้นที่จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ สั่งให้รื้อถอน หรืออาจเข้าดำเนินการรื้อถอนเอง นี้คือการใช้อำนาจอธิปไตยในทางบริหารที่กัมพูชาเท่านั้นมีเหนือเขตพื้นที่ทั้งสามโซน 

เหนืออื่นใด หากการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวแก่มรดกโลกโบราณสถานพระวิหาร เกินอำนาจฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง เช่นมีโทษถึงจำคุก ก็ต้องเสนอคดีขึ้นสู่ศาล แน่นอนเมื่อกฎหมายตราออกใช้บังคับโดยประเทศเจ้าของมรดกโลกซึ่งคือกัมพูชา ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีก็คือ ศาลของประเทศกัมพูชา และนี่ก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยในทางตุลาการที่กัมพูชาเท่านั้นมีเหนือเขตพื้นที่ทั้งสามโซน 

เขตพื้นที่ทั้งสามโซน โดยเฉพาะโซน 3 ที่ประเทศไทยและกัมพูชาต่างอ้างความเป็นเจ้าของดินแดนนั้น แน่นอนความเป็นเจ้าของดินแดนย่อมต้องหมายความรวมถึงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนด้วย แต่การที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน ไปแสดงออกชัดแจ้งสนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงประเทศเดียว ย่อมหมายความถึงเป็นการยกอำนาจอธิปไตยที่แสดงออกทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการเหนือดินแดนที่ประเทศไทยอ้างความเป็นเจ้าของให้ต่างชาติไปแล้ว

อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับที่ผ่านมากำหนดไว้เป็นของปวงชนชาวไทย รัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ ไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างไร ไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิยกอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยทุกๆคนให้ต่างชาติไป อย่ามาอ้างเสียงส่วนใหญ่เลือกรัฐบาลมา ไม่ว่าเสียงสนับสนุนมากแค่ไหนก็ไม่มีอำนาจยกอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยให้ประเทศอื่น
บันทึกการเข้า
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #27 เมื่อ: 29-07-2008, 15:03 »

แต่เริ่มแรกรัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนถึงได้สร้างวาทกรรมว่า “ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท” เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งหนึ่งๆไม่สามารถขึ้นทะเบียนเฉพาะส่วนได้ ต้องรวมองคาพยพอื่นๆ รวมทั้งต้องมีพื้นที่เขตอนุรักษ์โดยรอบด้วย ซึ่งย่อมต้องกระทบอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทุกๆคนทั้งประเทศ เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง นำความเท็จมาบอกเล่าแก่ประชาชน สร้างความเข้าใจผิด

ต่อเมื่อเอกสารต่างๆถูกเปิดเผยออกมา ความจริงปรากฏต่อสาธารณชน จึงบิดเบือนสร้างข้อมูลเท็จ ทึกทักเอาคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครั้งเมื่อชี้ขาดกรณีปราสาทพระวิหารมาบิดเบือนอีกว่าเขตพื้นที่ทั้งหมดเป็นของกัมพูชาที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้วินิจฉัยแล้ว ทั้งๆที่คำวินิจฉัยคดีระหว่างไทยกับกัมพูชาดังกล่าว กัมพูชาได้ขอให้ชี้ขาดเรื่องเขตแดนไปด้วย แต่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่วินิจฉัยให้ นี่เป็นการจงใจเหมาตีขลุมอ้างคำวินิจฉัยนี้ให้ร้ายกับประเทศไทย กลุ่มบุคคลที่กระทำการเช่นนี้มีพฤติกรรมประหนึ่งกระทำตนเป็นไส้ศึกให้แก่ต่างชาติ

ส่วนกรณีการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์ เป็นเพียงการรวบรวม ค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวแก่มรดกโลกแห่งนั้นๆ และดำเนินการวางแผนบริหารจัดการต่างๆ เช่น จัดสวนปลูกต้นไม้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บูรณะซ่อมแซม เป็นต้น ประเทศที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการไม่มีสิทธิ ไม่มีอำนาจใดๆที่จะแสดงออกถึงการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน แม้ประเทศนั้นๆจะได้กล่าวอ้างหรือแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของดินแดนก็ตาม นี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างความเป็นเจ้าของมรดกโลกกับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

เมื่อพิเคราะห์จากข้อแตกต่างข้างต้น การที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันดำเนินการสนับสนุนและยอมรับให้กัมพูชาขึ้นมรดกโลกโบราณสถานพระวิหารด้วยการเป็นเจ้าของมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงก่อความเสียหายอย่างร้ายแรง รุนแรงยากเกินกว่าที่จะเยียวยา กล่าวคือ เท่ากับเป็นการสนับสนุนและยินยอมยกอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่ประเทศไทยอ้างความเป็นเจ้าของพื้นที่โซน 3 (ข้อเท็จจริงรวมพื้นที่โซน 1 และโซน 2 บางส่วน) ให้แก่ต่างชาติไป

ปัญหาเกี่ยวแก่อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนนี้ เห็นได้ชัดว่าทาง Unesco ก็ตระหนักดี ถึงพื้นที่เขตอนุรักษ์ว่ามีปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งทั้งประเทศไทยและกัมพูชาต่างอ้างความเป็นเจ้าของดินแดน การบริหารจัดการพื้นที่โซน 3 จึงต้องมีประเทศไทยและกัมพูชาสองประเทศร่วมกันดำเนินงาน (โดยหลักหากรัฐบาลไทยไม่ไปแสดงออกชัดแจ้งว่ายอมรับและให้ความสนับสนุนกัมพูชาขึ้นมรดกโลกฝ่ายเดียว กัมพูชาไม่มีทางขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งนี้โดยลำพังได้ แม้ต่อมา Unesco อ้างว่าจำต้องเพิกเฉยต่อแถลงการณ์ร่วมก็ตาม หากแต่ยังมีเอกสาร และพฤติการณ์อื่นๆที่แสดงออกทางกายภาพให้เห็นถึงเจตนาของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน เช่น การที่มีคนดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาลทั้งสองประเทศพบปะกัน แสดงพฤติการณ์ให้เห็นว่าสนับสนุน เป็นต้น) ทั้งนี้เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระวิหารเป็นมรดกโลกได้

แต่ภายหลังเอกสารและข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงถูกงัดล้วงจนเปิดเผยออก ความจริงปรากฏต่อสาธารณชน ประชาชนคนไทยล่วงรู้ความจริงเข้าและคัดค้านรัฐบาลไทยอย่างรุนแรง รวมถึงคัดค้านไปที่ Unesco  ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างรุนแรง ทาง Unesco จึงเปลี่ยนแปลงความตกลงที่แต่แรกมีประเทศไทยและกัมพูชาสองประเทศร่วมบริหารจัดการเป็น 7 ประเทศมีส่วนร่วมบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารจัดการระหว่างไทยกับกัมพูชา ด้วยการนำอีก 5 ประเทศเข้ามาเป็นกันชน (ข้อเท็จจริงการที่อีก 5 ประเทศเข้ามาร่วมบริหารจัดการมีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่จะงดไม่กล่าวถึงเนื่องจากจะทำให้เนื้อหาแตกประเด็นออกไป และยาวมาก)

วิธีการขจัดปัญหาเกี่ยวแก่พื้นที่ทับซ้อนด้วยการใช้การบริหารจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์ของ Unesco ดังกล่าว เป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกับประเด็นปัญหาเลย ประเด็นปัญหาอยู่ที่อำนาจอธิปไตยและดินแดน ส่วนการบริหารจัดการเป็นเรื่องบูรณะซ่อมแซม ประชาสัมพันธ์ จัดสวนปลูกต้นไม้ กรณีเช่นนี้วิธีการแก้ปัญหาของ Unesco จึงเป็นการแก้ปัญหาให้แก่ Unesco เอง เพื่อให้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งนี้สำเร็จลง เป็นการแก้ปัญหาให้แก่กัมพูชาสามารถขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ และมีรัฐอีก 5 รัฐเข้ามาเป็นกันชน แต่ปัญหาความเสื่อมเสียอำนาจอธิปไตยและความล่อแหลมต่อการสูญเสียดินแดนของประเทศไทย(ดูข้อ 3)กลับไม่ได้รับการเหลียวแลเลย
บันทึกการเข้า
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #28 เมื่อ: 29-07-2008, 15:18 »

เป็นของเขมร ก็คือของเขมร
ตัวปราสาท และพื้นที่ที่ไทยอ้างว่าทับซ้อน จริง ๆ แล้วมันเป็นของเขมรตั้งแต่ศาลโลกตัดสินแล้ว

ตะแบงไปทำไม ตะแบงเพื่ออะไร ไม่เข้าใจ 


กรุณากลับไปอ่านกระทู้เก่าๆครับ
เขาชี้แจงหมดแล้วว่าศาลโลกตัดสินให้เป็นของเขมรแค่ไหน ไทยคัดค้านอย่างไร
และพื้นที่ที่อ้างถึงทั้งหมดล้วนเป็นของไทยไม่ใช่ของเขมร
คำตัดสินของศาลโลกก็ไม่ได้ระบุให้เป็นของเขมร
มีแต่เขมรมายึดเอาแผ่นดินไทยไปตามใจชอบ

กรุณาศึกษาให้มากกว่านี้ อย่าฟังแต่รัฐบาลขายชาติแล้วเอามาโพส
บันทึกการเข้า
mastseri
น้องใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #29 เมื่อ: 29-07-2008, 15:26 »

พวกเขมรยืนยัน นั่งยัน  นอนยัน  ว่า พื้นที่รอบปราสาท ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน   แต่มันเป็นของเขมร


ส่วนเราคนไทย ก็ต้องยืนยัน  ตีลังกายันให้เหมือนพวกมันบ้างสิว่า   

ที่นั่นก็ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน  แต่มันคือผืนแผ่นดินไทยโว้ยยยยยยยย!!!!!


......มีแต่  คนไทยหัวใจหมา  เท่านั้น ที่บอกว่า...... อย่ารบกัน อย่าไปแย่งเค้าเลย  มันเป็นของเค้า เป็นของเขมรเค้า.........ถุยยยยยยยยยยยย


พวกเนี้ย มีพ่อมีแม่เป็นคนไทยจริงหรือเปล่าวะเนี่ย
บันทึกการเข้า
hilander
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #30 เมื่อ: 29-07-2008, 15:39 »

กรุณากลับไปอ่านกระทู้เก่าๆครับ
เขาชี้แจงหมดแล้วว่าศาลโลกตัดสินให้เป็นของเขมรแค่ไหน ไทยคัดค้านอย่างไร
และพื้นที่ที่อ้างถึงทั้งหมดล้วนเป็นของไทยไม่ใช่ของเขมร
คำตัดสินของศาลโลกก็ไม่ได้ระบุให้เป็นของเขมร
มีแต่เขมรมายึดเอาแผ่นดินไทยไปตามใจชอบ

กรุณาศึกษาให้มากกว่านี้ อย่าฟังแต่รัฐบาลขายชาติแล้วเอามาโพส


ไม่ได้ฟังจากรัฐบาลขายชาติ แต่ฟังจากข้อเท็จจริงที่เห็นและเป็นอยู่
ไทยกับเขมรถือแผนที่กันคนละฉบับ ต่างก็ว่าของตัวเองถูก ต่างก็อ้างสิทธิ์ในดินแดนทับซ้อนนั้น
กรณีการฟ้องศาลโลก เขมรได้ยื่นเรื่องตัวปราสาทพร้อมกับแผนที่ฉบับที่เขาถืออยู่
เมื่อศาลโลกรับรองว่าปราสาทเป็นของเขา เท่ากับรับรองแผนที่ฉบับนั้นโดยปริยาย
ไทยคัดค้าน ไทยไม่เห็นด้วย นั่นก็เป็นเรื่องของไทย แต่ในเมื่อคดีมันจบลงแล้ว
เขาได้ตัดสินไปแล้ว

จะมารื้อฟื้นหาประโยชน์อันใดอีก นี่รังแต่สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นมา
เกิดความหวาดระแวง การค้าขายเศรษกิจระหว่างประเทศหยุดชงัก
ย้อนอดีตกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน มีแต่เสียกับเสีย
อ้อ ได้อย่างหนึ่ง ทหารได้งบประมาณเพิ่มขึ้น

 
บันทึกการเข้า
hilander
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #31 เมื่อ: 29-07-2008, 15:47 »

ว่ากันตามตรง เรื่องนี้ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสความ "คลั่งชาติ" อันเป็นอาวุธหนึ่งเดียวที่จะล้มระบอบทักษิณ
สาระของการปลุกกระแสปราสาทพระวิหาร ย่อมเทียบเคียงได้กับ มหาจำลองล่ารายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนผู้พิพากษา

มีหรือไม่มีสาระก็ลองใช้สมองตรึกตรองกันเอาเอง
บันทึกการเข้า
เซนเบ้
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 135« ตอบ #32 เมื่อ: 29-07-2008, 15:57 »

กรณีการฟ้องศาลโลก เขมรได้ยื่นเรื่องตัวปราสาทพร้อมกับแผนที่ฉบับที่เขาถืออยู่
เมื่อศาลโลกรับรองว่าปราสาทเป็นของเขา เท่ากับรับรองแผนที่ฉบับนั้นโดยปริยาย

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

อย่ามั่วครับ  ศาลโลกไม่มีอำนาจตัดสินในเรื่องของเขตแดน

เป็นเรื่องของคู่กรณี

ไอ้คำว่า "โดยปริยาย"  นี่   ตู่เอานะครับ

หัดศึกษาให้มาก 
บันทึกการเข้า

เหลี่ยมมาตั้งแต่เกิด
drop
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 737« ตอบ #33 เมื่อ: 29-07-2008, 16:10 »

เป็นของเขมร ก็คือของเขมร
ตัวปราสาท และพื้นที่ที่ไทยอ้างว่าทับซ้อน จริง ๆ แล้วมันเป็นของเขมรตั้งแต่ศาลโลกตัดสินแล้ว

ตะแบงไปทำไม ตะแบงเพื่ออะไร ไม่เข้าใจ ถ้าปราสาทกับบริเวณ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร มันเป็นของเขมรแล้ว

จะต้องมาขอให้ โดยนพดลขายชาติ เซ็นยินยอม ไปเลย  ไม่เห็นต้องขอคำรับรองจากไทยให้เสียเวลา

ถ้าทั้งปราสาทและบริเวณโดยรอบมันเป็นของเขมรจริง ๆ 

แต่การที่เขมรต้องคำรับรองจากไทย  ก็เท่ากับว่า เขมรเอง มันยังยอมรับว่า  พื้นที่โดยรอบไม่ใช่ของมัน
ไอ้คนไทยโง่ ขายชาติ เห็นแก่ตัว ไปเซ้ยยกให้มัน  มันก็หัวเราะกันจนฟันหัก
ยังมีนักวิชาการ กบในกะลา ออกแถลงการณ์ห่วย ๆ ออกมาอีก

สังคมไทยเลยจุดเรื่องเขาพระวิหารแล้ว ข้อมูลที่ออกมา มันเลยไปถึงหลักเขตแดนสระแก้ว สุรินทร์ อุบล ฯลฯ แล้ว

บันทึกการเข้า

A  Few  Good  Men

Downey: What did we do wrong? We did nothing wrong.

Dawson: Yeah, we did. We were supposed to fight for the people who couldn't fight for themselves. We were supposed to fight for Will.

************************
I  only  want  to  fight  for  my  country as  long as  I ' m alive. I  do nothing  wrong  .  The tyrant  is  still  the  tyrant, I  have  to  expel  them  in  every  step  of  life. When the  time  come,  the  tyrant   will  absolutely  extinguish. That  ‘ s  the   dharma  truth.
drop
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 737« ตอบ #34 เมื่อ: 29-07-2008, 16:13 »

มีจุดยืนทางวิชาการ แต่ละทิ้งจุดยืนในความเป็นคนไทยไปแล้วเหรอ 

ข้อเท็จจริงคือ ไม่มีทั้งจุดยืนทางวิชาการและจุดยืนของความเป็นไทย
ไม่รุ้เหมือนกันว่าเป็นมนุษย์พันธ์ไหน

วิชาการ ที่สนับสนุนการขายชาติ และเรียกคนไทยที่ออกมาให้ข้อมูล ปกป้องดินแดนไทยว่า
พวกคลั่งชาติ  และอย่าทำให้เป็นประเด็นการเมือง

วิชาการที่ไม่ยอมรับรู้ว่า  การเมืองคือปัยหาของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา

จึงไม่มีทั้งจุดยืนทางวิชาการและความเป็นคนไทย
บันทึกการเข้า

A  Few  Good  Men

Downey: What did we do wrong? We did nothing wrong.

Dawson: Yeah, we did. We were supposed to fight for the people who couldn't fight for themselves. We were supposed to fight for Will.

************************
I  only  want  to  fight  for  my  country as  long as  I ' m alive. I  do nothing  wrong  .  The tyrant  is  still  the  tyrant, I  have  to  expel  them  in  every  step  of  life. When the  time  come,  the  tyrant   will  absolutely  extinguish. That  ‘ s  the   dharma  truth.
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #35 เมื่อ: 29-07-2008, 16:14 »

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศรับรองแผนที่ฝรั่งเศสโดยปริยาย
นี่คือการตีขลุมให้ร้ายประเทศไทยแผ่นดินเกิดของคนคนนี้

ข้อมูลมีอยู่ เขมรขอไป ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่วินิจฉัยให้
แต่ไม่มีปัญญาโต้แย้ง เพราะตนไม่รู้เรื่อง
รับจ้าง รับคำสั่งมา เขาจ้างมาให้โพสแค่นี้ ก็วนเวียนโพสแค่นี้
ไม่มีความรู้พอจะหามาโต้ได้
รอรับคำสั่งใหม่อยู่

ไม่ตะแบงแล้วหรือว่าขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทไม่รวมพื้นที่ทับซ้อน
เพราะถูกจับโกหกได้และคนจ้างเปลี่ยนประเด็นให้แล้ว

นี่คือพฤติกรรมของคนที่กระทำการเป็นไส้ศึกให้ร้ายแผ่นดินเกิดตนเอง
ไม่มีปัญญาหักล้าง จึงต้องใช้วิธีชวนทะเลาะ

 ขายชาติอย่างชัดแจ้ง ยังไม่สำนึก แค่เห็นแก่ผลประโยชน์เศษเงินค่าจ้าง
ผู้จ้างให้ทำชั่วช้าต่ำทรามเพียงไรไม่สนใจ ขอให้ได้เงิน
พวกนี้หนักแผ่นดิน ทรยศหักหลังแผ่นดินเกิด
บันทึกการเข้า
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #36 เมื่อ: 29-07-2008, 16:15 »

เป็นของเขมร ก็คือของเขมร
ตัวปราสาท และพื้นที่ที่ไทยอ้างว่าทับซ้อน จริง ๆ แล้วมันเป็นของเขมรตั้งแต่ศาลโลกตัดสินแล้ว

ตะแบงไปทำไม ตะแบงเพื่ออะไร ไม่เข้าใจ นายกฯไร้วุฒิภาวะและอดีต รมต.กต. ยังยืนว่าประเทศจะไม่เสียดินแดนให้เขมร จนถึงวันที่ทหารเขมรจับสามคนไทย....!!!

รองนายกฯ รมว.ต่างประเทศเขมร ก็ยืนยันว่าเขมรต้องการจดทะเบียน'ปราสาทพระวิหาร' เท่านั้น ประเทศไทยจะเสียดินแดนใดๆให้เขมร....!!!

นายกฯเขมร รมว.กต.เขมร พลิกลิ้น เมื่อทหารเขมรจับ 3 คนไทย เพราะร่วมกับนายกฯไทย อดีต รมต.กต.ปิดบังไม่ได้แล้ว!!!
บันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
big j
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 40


« ตอบ #37 เมื่อ: 29-07-2008, 16:19 »

ในการเจรจาต่อรอง
ไม่มีใครเขาบอกว่าอันนั้นของคุณ อันนี้ของผม
แต่เขาจะบอกว่าทั้งหมดเป็นของผม
ที่คุณอ้างว่าอันนั้นป็นของคุณ
ขอให้เอาหลักฐานหรือบอกเหตุผลมา
ถ้าคุณเริ่มต้นบอกไต๋เสียหมด
คุณก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วครับ
บันทึกการเข้า
drop
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 737« ตอบ #38 เมื่อ: 29-07-2008, 16:36 »

ถ้าทั้งหมดเป็นของคุณ ตามที่คุรอ้างแล้ว
จะต้องมาเจรจาต่อรองทำไม

เพราะคุณก็รู้ว่าทั้งหมดไม่ใช่ของคุณ

ฉันใดฉันนั้น

เขมรมันก็รู้ว่า ศาลโลกตัดสินแค่ ตัวปราสาทพระวิหาร  ไม่รวมพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร
ซึ่งกรรมการมรดกโลก ก็รับเงื่อนไขนี้

การเจรจาจึงต้องการให้ไทยเซ็นยินยอม  แล้วคนไทยก็ขายชาติ

หลักการจดทะเบียนมรดกโลกต้องมีองค์ประกอบ ๓ เงื่อนไข  แต่นี่ไม่ครบเงือนไขทั้งสามประการ
ก็ยอมให้จด  ซึ่งในแถลงการณ์นี้ นักวิชาการก็ไม่ตอบคำถามนี้

จะบูรณะอย่างไรเฉพาะตัวปราสาท  โดยไม่รวมพื้นที่รอบ ๆ ตัวปราสาท
นักวิชาการก็ไม่ตอบคำถามนี้

ดังนั้นเท่ากับว่า จะให้ไทยยอมรับว่า  ตัวปราสาทและพื้นที่รอบ ๆ เป็นของเขมร
แล้วมาออกแถลงการณ์ว่า  ยอมรับคำตัดสินของศาลโลก เรื่องเฉพาะตัวปราสาท

จะแถลงไปทำหาอะไรไม่ทราบ

ทั้ง ๆ ที่เมื่อพิจารณาจากแนวสันปันน้ำแล้ว  ปราสาทก็เป็นของไทย
นักวิชาการก็ไม่ตอบประเด็นนี้ว่า  ยอมรับหรือไม่
เพราะศาลโลกตัดสินแล้ว  ส่วนคนไทยไม่เห็นด้วย  ไม่เกี่ยวกับ นักวิชาการกลุ่มนี้

ถ้าถามว่า  แล้วถ้า ตัวปราสาทเป็นของเขมร  พื้นที่รอบ ๆ ไม่ใช่ของเขมร แต่เป็นของไทย
ทำไมคนไทยสามคนเข้าไปในเขตของไทยไม่ได้  ทำไมเขมรต้องออกข่าวว่า คนไทยบุกรุกเข้าไปในเขตเขมร

นักวิชาการก็ไม่ตอบ

ตอบให้ก็ได้ว่า เพราะมันเกี่ยวกับการเมือง ไงล่ะ

แล้วนักวิชาการก็มีจุดยืนว่า ยอมรับคำตัดสินของศลาโลกเรื่อง ปราสาทพระวิหารเป็นของเขมร เท่านั้น

นักวิชาการพันธ์ไหนกัน
บันทึกการเข้า

A  Few  Good  Men

Downey: What did we do wrong? We did nothing wrong.

Dawson: Yeah, we did. We were supposed to fight for the people who couldn't fight for themselves. We were supposed to fight for Will.

************************
I  only  want  to  fight  for  my  country as  long as  I ' m alive. I  do nothing  wrong  .  The tyrant  is  still  the  tyrant, I  have  to  expel  them  in  every  step  of  life. When the  time  come,  the  tyrant   will  absolutely  extinguish. That  ‘ s  the   dharma  truth.
ssa
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 68


« ตอบ #39 เมื่อ: 29-07-2008, 16:39 »

รัฐบาลมาทำเปลี่ยนท่าทีหลังจากเขมรขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้ว
ก่อนหน้าดันทุรังโกหกว่าขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท จนเมื่อทำชั่วสำเร็จแล้ว
ค่อยเสแสร้งเปลี่ยนท่าที แต่ในขณะเดียวกันปล่อยประเด็นใหม่ว่าพื้นที่เป็นของเขมรทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องต่อก้าวย่างของเขมร พวกนี้ทำตัวสมคบต่างชาติให้ร้ายประเทศไทยที่ตนถือกำเนิดมา
รวมถึงสมคบกับทางเขมรให้ฮึ่มใส่กันกับทหารไทย
ทำให้เสมือนหนึ่งเรื่องบานปลาย เพื่อข่มขู่ประชาชนคนไทย
นี่คือการเล่นละครของรัฐบาลไทยและผู้เกี่ยวข้อง ซูเอี๋ยตบตาคนไทย
เพราะทุกอย่างลุล่วง ขายชาติยกอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยให้ต่างชาติไปเรียบร้อยแล้ว
การกระทำเพียงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ เบี่ยงเบนประเด็น และข่มขู่คนไทยเท่านั้น
การจัดคนตั้งโต๊ะเจรจาเป็นละครอีกฉากหนึ่ง ซึ่งความเป็นจริงเป็นการหาช่องทางเข้าสู่การตั้งคณะกรรมการ JBC ปักปั้นเขตแดนในพื้นที่ทับซ้อนตามข้อตกลงในแถลงการณ์ร่วม
การมีกำลังทางทหารอยู่ในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความเสียหายต่อประเทศเจ้าของมรดกโลก เพราะมรดกโลกต้องไม่เกิดความขัดแย้ง ต้องไม่มีกำลังรบตรึงพื้นที่ประจันหน้ากัน การตรึงกำลังทางทหารในบริเวณนี้เป็นเพียงชั่วคราวสร้างเรื่องให้น่ากลัว เขมรเองไม่อยากให้มีกำลังทางทหารอยู่เป็นแน่ ถ้าไม่มีการถอนกำลังทางทหาร มรดกโลกแห่งนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนได้ เขมรน่ะกลัวแทบเยี่ยวเล็ดที่มีกำลังทหารอยู่ในพื้นที่ แน่จริงอยู่ต่อเลยครับ โดนเพิกถอนทะเบียนแน่
ถ้าหากรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหาการเสื่อมเสียอธิปไตยของประเทศก็ไม่ต้องถอนกำลังทางทหาร ตรึงไว้อย่างนั้น ไม่ต้องถึงขั้นรบ ขี้คร้านเขมรต้องเป็นฝ่ายมาอ้อนวอนขอร้องประเทศไทย หาไม่แล้ว เพิกถอนเป็นคำตอบสุดท้าย

การเจรจาทำท่าเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเมื่อแรกที่ผบ.สส.ไปเอง
แต่อยู่ๆเมื่อรมต.คนใหม่มาเจรจาก็จะถอนทหารออกแทบจะทันที
เห็นได้นะครับว่านี่คือละครตบตาคนไทย
เนื้อแท้คือการเดินหน้าสนับสนุนเขมรดำเนินการเกี่ยวแก่เขาพระวิหารให้เป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์(ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ ยังแก้ไขได้ แม้จะริบหรี่ แต่ปัญหาอยู่ที่นักการเมืองและคนไทยบางพวกที่กระทำตนเป็นไส้ศึกขายชาติ)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-07-2008, 16:47 โดย ssa » บันทึกการเข้า
ปุถุชน
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 10,332« ตอบ #40 เมื่อ: 29-07-2008, 16:50 »


เป็นพักๆ บริวาร ลิ่วล้อนักประชาธิปไตยแม๊วๆ
จะนำคำถามเก่า ๆ มาถามซ้ำๆ คงอยากได้'บัตรเติมเงิน'มาก ๆ.......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่าบันทึกการเข้า

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็นแก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชาธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการเดิมๆ อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต และจะเป็นเหตุของอนาคต ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำให้ดี ในอนาคตจึงจะมีความหวังได้ มิฉะนั้นผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง(พ.ต.ท.ทักษิณ) จะต้องผิดหวังในที่สุด”


อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประเสริฐ นาสกุล ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดในคดีซุกหุ้น......
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #41 เมื่อ: 29-07-2008, 17:07 »

ในการเจรจาต่อรอง
ไม่มีใครเขาบอกว่าอันนั้นของคุณ อันนี้ของผม
แต่เขาจะบอกว่าทั้งหมดเป็นของผม
ที่คุณอ้างว่าอันนั้นป็นของคุณ
ขอให้เอาหลักฐานหรือบอกเหตุผลมา
ถ้าคุณเริ่มต้นบอกไต๋เสียหมด
คุณก็แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วครับ


ขอค้านนิดนึง กั๊กไว้ไม่แบไต๋นั่นก็ถูกครับ
แต่รัฐบาลนอกจากจะไม่กั๊ก ยังบอกว่านั่นของเขมร
แล้วจะไปเจรจาอะไรอีก แพ้ตั้งแต่ยังไม่เข้ามุ้งแล้ว

ไม่ได้ฟังจากรัฐบาลขายชาติ แต่ฟังจากข้อเท็จจริงที่เห็นและเป็นอยู่
ไทยกับเขมรถือแผนที่กันคนละฉบับ ต่างก็ว่าของตัวเองถูก ต่างก็อ้างสิทธิ์ในดินแดนทับซ้อนนั้น
กรณีการฟ้องศาลโลก เขมรได้ยื่นเรื่องตัวปราสาทพร้อมกับแผนที่ฉบับที่เขาถืออยู่
เมื่อศาลโลกรับรองว่าปราสาทเป็นของเขา เท่ากับรับรองแผนที่ฉบับนั้นโดยปริยาย
ไทยคัดค้าน ไทยไม่เห็นด้วย นั่นก็เป็นเรื่องของไทย แต่ในเมื่อคดีมันจบลงแล้ว
เขาได้ตัดสินไปแล้ว

จะมารื้อฟื้นหาประโยชน์อันใดอีก นี่รังแต่สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นมา
เกิดความหวาดระแวง การค้าขายเศรษกิจระหว่างประเทศหยุดชงัก
ย้อนอดีตกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน มีแต่เสียกับเสีย
อ้อ ได้อย่างหนึ่ง ทหารได้งบประมาณเพิ่มขึ้น

 


แปลว่าข้อมูลที่คุณฟังมานั่นก็เป็นข้อมูลบิดเบือน ขาดๆแห่วงๆ
ตามประสาการนำเสนอข้อมูลของบางฝ่ายเพื่อให้คนเห็นดีด้วยกับการขายชาติของมัน
ตามข้อตกลง และตามที่ศาลโลก ไม่มีอะไรตัดสินว่า"เขา"ประวิหารเป็นของเขมร
แม้ในแผนที่ที่ยื่นให้ศาลโลก ก็เขียนเพียงแต่ตัวปราสาทและที่ดินรองรับปราสาท
ไม่ใช่เขาทั้งลูกอย่างที่เขมรอ้างและอย่างที่คุณเข้าใจ
ไม่ว่าจะอ้างว่าอย่างไร การยอมรับว่าเขาทั้งลูกก็ถือว่าไม่มีเหตุผลทั้งสิ้น

การอ้างความสัมพันธ์ นั่นก็ควรอยู่ในกรอบที่หากยอมก็จะได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
เช่นกรณีการค้าต่างตอบแทน กรณีการส่งเสริมความรู้ ความสามารถร่วมกัน
การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ไม่ใช่กรณีที่เขาอยากได้ดินแดนของเราทั้งทางบกทางทะเล
หากยอมนอกจากจะเสียอธิปไตยแล้วยังเสียผลประโยชน์นับล้านๆๆ โดยที่ไม่ได้อะไรซักนิด
กรณีนี้จะอ้างความสัมพันธ์ ก็โง่เกินไปแล้ว
บันทึกการเข้า
hilander
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #42 เมื่อ: 29-07-2008, 18:24 »

กรณีการฟ้องศาลโลก เขมรได้ยื่นเรื่องตัวปราสาทพร้อมกับแผนที่ฉบับที่เขาถืออยู่
เมื่อศาลโลกรับรองว่าปราสาทเป็นของเขา เท่ากับรับรองแผนที่ฉบับนั้นโดยปริยาย

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

อย่ามั่วครับ  ศาลโลกไม่มีอำนาจตัดสินในเรื่องของเขตแดน

เป็นเรื่องของคู่กรณี

ไอ้คำว่า "โดยปริยาย"  นี่   ตู่เอานะครับ


หัดศึกษาให้มาก 

จะต้องศึกษาอะไรอีก ในเมื่อปราสาทเป็นของเขมรมันก็ต้องอยู่ในที่ของเขมรสิ
ถ้าอย่างที่คุณว่า ปราสาทเป็นของเขมรแต่ที่ดันเป็นของไทย นั่นมันบ้าแล้ว

อย่างเช่น เขมรจะฟ้องศาลโลกว่าปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นของเขมรมันย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะปราสาทนี้อยู่ในเขตไทย
เขมรฟ้องศาลโลกว่าปราสาทพระวิหารเป็นของเขา เพราะมันอยู่ในเขตของเขา
ในเมื่อศาลโลกวินิจฉัยแล้วว่าปราสาทเป็นของเขมร ดังนั้นมันก็ต้องประกอบกันไปว่าบริเวณที่ตั้งของปราสาทมันก็ต้องเป็นของเขมรด้วย

ถ้าไม่เข้าใจจะสรุปชัด ๆ อีกครั้ง ว่าปราสาทของเขมรก็ต้องตั้งอยู่ในที่ของเขมร 
คุณจะไปทึกทักว่าปราสาทเป็นของเขมรจริง แต่ที่ตั้งของของปราสาทนั่นเป็นที่ของไทย
นี่เป็นเรื่องบ้าที่ไม่มีประชาคมโลกที่ไหนยอมรับได้หรอก ไปพูดที่ไหนก็มีแต่เขาจะหัวร่อใส่หน้าคุณเท่านั้นแหล่ะ
บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #43 เมื่อ: 29-07-2008, 18:43 »

เห็นด้วยกับข้อมูลและความเห็นของคุณ ssa ครับ

เนื้อหาและแนวคิด ผมไม่จำเป็นต้องเสริมตรงไหนเลย....เยี่ยมครับ

การใส่รูปในเว็บบอร์ด ก็ก้อบที่อยูภาพ  ( URL )  มาวางลง ลากดดำ แล้วกดตรองรอบภาพ ใต้ตัว "I"


หากต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร ก็ลากดำ แล้วกดเปลี่ยนสีเลือกตามใจชอบ หากไม่ชอบกด "แก้ไข" ได้ครับ

บันทึกการเข้า

login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #44 เมื่อ: 29-07-2008, 19:06 »

จะต้องศึกษาอะไรอีก ในเมื่อปราสาทเป็นของเขมรมันก็ต้องอยู่ในที่ของเขมรสิ
ถ้าอย่างที่คุณว่า ปราสาทเป็นของเขมรแต่ที่ดันเป็นของไทย นั่นมันบ้าแล้ว

อย่างเช่น เขมรจะฟ้องศาลโลกว่าปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นของเขมรมันย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะปราสาทนี้อยู่ในเขตไทย
เขมรฟ้องศาลโลกว่าปราสาทพระวิหารเป็นของเขา เพราะมันอยู่ในเขตของเขา
ในเมื่อศาลโลกวินิจฉัยแล้วว่าปราสาทเป็นของเขมร ดังนั้นมันก็ต้องประกอบกันไปว่าบริเวณที่ตั้งของปราสาทมันก็ต้องเป็นของเขมรด้วย

ถ้าไม่เข้าใจจะสรุปชัด ๆ อีกครั้ง ว่าปราสาทของเขมรก็ต้องตั้งอยู่ในที่ของเขมร 
คุณจะไปทึกทักว่าปราสาทเป็นของเขมรจริง แต่ที่ตั้งของของปราสาทนั่นเป็นที่ของไทย
นี่เป็นเรื่องบ้าที่ไม่มีประชาคมโลกที่ไหนยอมรับได้หรอก ไปพูดที่ไหนก็มีแต่เขาจะหัวร่อใส่หน้าคุณเท่านั้นแหล่ะ


ผมถามคุณนิดเดียว
3คนไทยที่ข้ามรั้วไป แล้วโดนทหารเขมรจับ
ตรงนั้นอยู่ในปราสาทหรือเปล่า ที่ตรงนั้นเป็นของเขมรหรือของไทย
แล้วคุณคิดว่า"ที่เขมรของคุณ" มันจากไหนถึงไหนบ้างปล. คุณคงยังไม่รู้ว่าปราสาทที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย เขมรอ้างว่าเป็นของเขมรอีก 3ปราสาทแล้ว
ปล.2 ข้อมูลที่คุณใช้เถียงมันเก่าเกินไปแล้ว ศึกษาให้มากกว่านี้แล้วค่อยโพสดีกว่าครับ ไม่งั้นเขาจะหาว่าคุณตะแบง แถ โง่ เอาง่ายๆ
บันทึกการเข้า
hilander
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #45 เมื่อ: 30-07-2008, 11:20 »

ผมถามคุณนิดเดียว
3คนไทยที่ข้ามรั้วไป แล้วโดนทหารเขมรจับ
ตรงนั้นอยู่ในปราสาทหรือเปล่า ที่ตรงนั้นเป็นของเขมรหรือของไทย
แล้วคุณคิดว่า"ที่เขมรของคุณ" มันจากไหนถึงไหนบ้างปล. คุณคงยังไม่รู้ว่าปราสาทที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย เขมรอ้างว่าเป็นของเขมรอีก 3ปราสาทแล้ว
ปล.2 ข้อมูลที่คุณใช้เถียงมันเก่าเกินไปแล้ว ศึกษาให้มากกว่านี้แล้วค่อยโพสดีกว่าครับ ไม่งั้นเขาจะหาว่าคุณตะแบง แถ โง่ เอาง่ายๆ

ผมได้บอกไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องศึกษาอีกหรอก
ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของเขมร พื้นที่โดยรอบก็เป็นของเขา ตามมติของศาลโลก และตามมติของ ครม.ปี2505
คุณจะไปตะแบงเอาอะไรอีก

หรือคุณยังติดใจในประเด็นไหน
บันทึกการเข้า
login not found
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3,523« ตอบ #46 เมื่อ: 30-07-2008, 11:38 »

ผมได้บอกไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องศึกษาอีกหรอก
ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของเขมร พื้นที่โดยรอบก็เป็นของเขา ตามมติของศาลโลก และตามมติของ ครม.ปี2505
คุณจะไปตะแบงเอาอะไรอีก

หรือคุณยังติดใจในประเด็นไหน


เอ๊า.....ตอบก่อนซิครับ
ถ้ามาเถียงเอาแค่นี้ คุณนั่นแหละที่ตะแบง
หรือว่าคุณอ่านภาษาไทยไม่ออกครับ
บันทึกการเข้า
55555
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,263« ตอบ #47 เมื่อ: 30-07-2008, 11:44 »

ผมได้บอกไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องศึกษาอีกหรอก
ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของเขมร พื้นที่โดยรอบก็เป็นของเขา ตามมติของศาลโลก และตามมติของ ครม.ปี2505
คุณจะไปตะแบงเอาอะไรอีก

หรือคุณยังติดใจในประเด็นไหน


ตรงไหน ครับ...ทีศาลตัดสิน ว่า พื้นที่ โดยรอบ ตัวปราสาท เป็นของเขมร...

อ่านคำพิพากษาหรือยังครับ...ไม่เอาน่า อย่าปล่อยไก่แถวนี้สิ...


 
บันทึกการเข้า
hilander
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #48 เมื่อ: 30-07-2008, 12:52 »

เอ๊า.....ตอบก่อนซิครับ
ถ้ามาเถียงเอาแค่นี้ คุณนั่นแหละที่ตะแบง
หรือว่าคุณอ่านภาษาไทยไม่ออกครับ


ผมไม่ได้ติดตามข่าวนี้ ไม่รู้ว่าใครขึ้นไปตรงไหนอย่างไร ดังนั้นผมจึงตอบคุณไม่ได้

เอาง่าย ๆ อย่างนี้ดีกว่า คุณคิดว่าประเด็นไหนที่มันยังไม่ถูกต้อง มาว่าเป็นข้อ ๆ ไปเลย 
เชิญคุณก่อน
บันทึกการเข้า
hilander
สมาชิกสามัญขั้นที่ 1
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« ตอบ #49 เมื่อ: 30-07-2008, 12:55 »

ตรงไหน ครับ...ทีศาลตัดสิน ว่า พื้นที่ โดยรอบ ตัวปราสาท เป็นของเขมร...

อ่านคำพิพากษาหรือยังครับ...ไม่เอาน่า อย่าปล่อยไก่แถวนี้สิ...


 

คำพิพากษาของศาลโลก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505(คศ. 1962) ที่ว่า “ศาลนี้ โดยคะแนน 9 ต่อ 3 เห็นว่า ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนดินแดน ที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชา” (THE COURT,By nine votes to three,FINDS THAT THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR IS SITUATED IN TERRITORY UNDER THE SOVEREIGNTY OF CAMBODIA.) ซึ่งประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีในยุคนั้น ได้ลงมติและประกาศว่า ไทยยอมรับคำพิพากษาของศาลโลก ตามพันธกรณีในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2
    กระโดดไป: