ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
19-04-2021, 05:49
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
มาดูหน้าตุลาการ 6 ท่านกัน  (อ่าน 985 ครั้ง)
stromman
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 526« เมื่อ: 08-05-2006, 18:33 »

โฉมหน้า 6 ตุลาการศาล รธน.มีความเห็นเลือกตั้ง 2 เม.ย.ชอบตาม รธน.
 
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 พฤษภาคม 2549 14:01 น.
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
 
นายจุมพล ณ สงขลา

 
นายศักดิ์ เตชาชาญ

 
นายสุวิทย์ ธีรพงษ์ 

 
นายสุธี สุทธิสมบูรณ์

 
พล.ต.อ สุวรรณ สุวรรณเวโช

 
นายมานิต วิทยาเต็ม

 
 
 
         โฉมหน้าและประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย 6 ท่าน ที่เห็นว่ากระบวนการการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2เม.ย.–ปัจจุบัน ไม่มีปัญหาตามรัฐธรรมนูญ
       
       นายจุมพล ณ สงขลา
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (11 เมษายน พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา
       เกิด : 7 มีนาคม 2480
       คุณวุฒิ : นิติศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์)
       เนติบัณฑิตไทย
       ประสบการณ์ : ผู้พิพากษาศาลฎีกา (2539-2541)
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ม.ป.ช, ม.ว.ม
       
       นายศักดิ์ เตชาชาญ
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (3 มิถุนายน พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
       เกิด : 1 มกราคม 2484
       คุณวุฒิ : - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - M.A. University of Texas at Austin U.S.A.
       - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
       ประสบการณ์ : - อาจารย์สอนวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       - รองอธิบดีกรมการปกครอง
       - ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, ชุมพร, กาญจนบุรี และขอนแก่น
       - เลขาธิการสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ม.ป.ช , ม.ว.ม
       
       นายสุวิทย์ ธีรพงษ์
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา
       เกิด :  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑
       คุณวุฒิ :  นิติศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์)
       เนติบัณฑิตไทย
       
       ประสบการณ์ :  รองประธานศาลฎีกา ๒๕๓๙
       
       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :  ม.ป.ช , ม.ว.ม
       
        นายสุธี สุทธิสมบูรณ์
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 มีนาคม พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
       เกิด : 22 กันยายน 2485
       คุณวุฒิ : - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2509
       - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2512
       - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2515
       
       ประสบการณ์ : - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร พ.ศ.2540 - 2545
       
       พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 มีนาคม พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
       เกิด : 20 สิงหาคม 2484
       คุณวุฒิ : - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2508
       - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2508
       - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2508
       - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2512
       - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519
       
       ประสบการณ์ : - ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
       - ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
       - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
       - ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
       - กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
       - รองประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ
       - รองประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ 1 (พิจารณาความผิดกำหนดโทษ)
       - อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ 2 (รักษามาตรฐานวินัย)
       - อาจารย์บรรยายวิชาประมวลกฎหมายอาญาและระเบียบวิธีการวิจัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
       - อาจารย์วิชาการวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
       - เขียนตำรา เรื่องหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวการเขียนวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและรายงานประจำภาค
       - เขียนหนังสือเรื่อง กฎหมายปกครองและบริหารราชการไทย
       - เขียนหนังสือเรื่อง ความเชื่อของคนไทย
       
       นายมานิต วิทยาเต็ม
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 มีนาคม พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)
       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
       เกิด : 31 ตุลาคม 2484
       คุณวุฒิ : - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2508
       - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (โดยทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมศุลกากร) พ.ศ.2514
       - ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 36) พ.ศ.2537
       ประสบการณ์ : - ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
                 - รองปลัดกระทรวงการคลัง
                 - อธิบดีกรมธนารักษ์
                 - อธิบดีกรมศุลกากร
                 - อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 - อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 - อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
                 - กรรมการวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                 - กรรมาธิการสภาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบางฉบับ
                 - คณะกรรมการร่างกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ
                 - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคลังและงบประมาณ วุฒิสภา
 
 
 
 
 
 
บันทึกการเข้า
Muikung
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 63


« ตอบ #1 เมื่อ: 08-05-2006, 20:14 »

เอามาดูเพื่อะไรเหรอครับ หรือเพื่อประจานว่า คนเหล่านี้เห็นต่างจากพวกคุณหรืออย่างไร

เลือกตั้งใหม่ เข้าสู่กติกา เดินตามทางที่มันควรจะเป็นเพื่อสนองพระราชดำรัส
บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 09-05-2006, 06:10 »

ความเห็นทางกฎหมาย บางทีก็ไม่เหมือนกันหรอก

แต่เมื่อเป็นองค์คณะ ก็จะมีคำตัดสินกลางออกมา

ยึดคำตัดสินกลางดีแล้ว ไว้ค่อยอ่านคำวินิจฉัยเฉพาะตนว่า พวกท่านเหล่านั้นมีเหตุผลอะไร อย่างน้อยเพื่อการศึกษา


บันทึกการเข้า

stromman
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 526« ตอบ #3 เมื่อ: 09-05-2006, 07:33 »

ป่าวครับเอามาให้อ่านไว้จะได้รู้ที่มาที่ไปของแต่ละท่านเผื่อวันหน้ามีเรื่องอะไร เราจะได้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยแห่งผลที่เกิดตามหลังมาไงครับไม่ได้มีเจตนาจะประจานใครครับ
กรุณาอยาคิดแบบพวก รดน ครับ
บันทึกการเข้า
Muikung
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 63


« ตอบ #4 เมื่อ: 09-05-2006, 11:52 »

จริงๆ แล้วตุลาการมี ตั้ง 14 คน หรือว่า อีก 8 คน นั้น ทุกคนรู้หมดอยู่แล้ว จาเสนอ ก้อน่าเสนอ ทั้ง 8:6 เพราะทั้ง  14 คน คำวินัจฉันแต่ล่ะคนย่อมไม่เหมือนกัน ถ้าผมคิดแบบ รนด ก้อยังคิดแบบเหตุและผลของทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าคิดแบบ เสธีไทย คิดได้ฝ่ายเดียวก้อไม่ว่ากันครับ
บันทึกการเข้า
Peeravee
น้องใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11


« ตอบ #5 เมื่อ: 09-05-2006, 12:10 »

ดิฉันเคารพ ในความคิดเห็นของแต่ละท่านซึ่งตุลาการทุกท่านก็น่าจะมีเหตุมีผลว่าทำไมตนจึงมีความเชื่อเช่นนั้น
และตุลาการทุกท่านก็ "มีสิทธิ"ที่จะมีความเห็นและเชื่ออย่างนั้น เราเองก็มี"สิทธิ"ที่จะเห็นและเชื่อต่างออกไป
แต่ที่สุด หาก "ความเชื่อ และ สิทธิ" นั้นอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชน ดิฉันก็สนับสนุนเต็มที่ และเคารพในคำวินิจฉัยของศาล และหากเราต้องการวิจารณ์ก็สามารถวิจารณ์ได้นะคะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ละเมิด "สิทธ"ของผู้อื่นเช่นกัน การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมย่อมจะไม่ถูกต้องเช่นกัน
ต้องไปศึกษากฎหมายที่เขาเรียกว่า Human Right Protection ดิฉันไม่สามารถหาได้ที่เมืองไทยเพราะไม่ได้จบกฎหมายมา แต่สำหรับ Human Right Protection ของสหรัฐอเมริกา พอจะมี หากใครสนใจ เดี่ยวคืนนี้จะ แปลให้อ่านค่ะ แต่ถ้าไม่สนใจก้ไม่เป็นไรนะคะ
บันทึกการเข้า
Muikung
สมาชิกสามัญขั้นที่ 2
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 63


« ตอบ #6 เมื่อ: 09-05-2006, 12:18 »

ดีครับ ผมเห็นด้วย ช่วยเอามาแปลหน่อยน้า ตั้งกระทู้ใหม่เลยก้อได้นะครับ
บันทึกการเข้า
bobo
สมาชิกสามัญขั้นที่ 3
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 143เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: 09-05-2006, 12:36 »


แล้วอีก 8 ท่านมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  ขอชมหน่อยครับ

บันทึกการเข้า

  you are beautiful 20061. You are beautiful   2. Thank You  3. How Do I Live  4. She Will Be Loved  5. Kiss Me  6. I am with you  7. Walking Away  8. Vincent  9. separate lives  10. RUNAWAY  11. Wonderful Tonight  12. Torn  13. hand in my pocket  14. More Than Words  15. Bizarre Love Triangle  16. Stay (I Missed You)  17. the blower's daughte  18. Fields Of Gold
stromman
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 526« ตอบ #8 เมื่อ: 10-05-2006, 14:18 »

ดีครับคุณPeeravee
ช่วยเอามาลงให้เป็นความรู้แก่เพื่อนๆด้วยครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
    กระโดดไป: