ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
12-07-2020, 07:41
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  คณาจารย์...ร่วมลงชื่อเสนอกกต.เพิกถอนสิทธิ "ทักษิณ" 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
คณาจารย์...ร่วมลงชื่อเสนอกกต.เพิกถอนสิทธิ "ทักษิณ"  (อ่าน 2100 ครั้ง)
นทร์
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,441เว็บไซต์
« เมื่อ: 28-03-2006, 17:11 »

คณาจารย์จาก 14 สถาบัน รวม 60 ราย ร่วมลงชื่อเสนอ กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง"ทักษิณ"

อาจารย์นิติศาสตร์ 60 คน จาก 14 สถาบัน ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องต่อ กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 'ทักษิณ'


เรื่อง ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เรียน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ

นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มีขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งของพรรคไทยรักไทย ได้กระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้

๑) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กระทำผิดมาตรา ๔๗ ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง” มาตรานี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันรัฐบาลรักษาการมิให้ใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองของตนเอง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นับตั้งแต่วันที่ได้มีการยุบสภา

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ใช้หน่วยงานราชการในต่างจังหวัดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการหาเสียงให้กับตนเอง โดยอ้างว่าเป็นการตรวจราชการ ทั้งยังมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทางไปหาเสียง ปรากฏหลักฐานเป็นข่าวทางโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเป็นคุณแก่พรรคของตน

จึงเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายและผิดมาตรานี้อย่างชัดแจ้ง

๒) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กระทำผิดมาตรา ๔๔ (๑) ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการ

“จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ หลังจากที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้ว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้มอบเงินให้กับอาจารย์อาชีวะแห่งหนึ่ง ในงาน “พลังอาชีวะสร้างชาติ” ปรากฏหลักฐานเป็นภาพข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

การกระทำดังกล่าวนี้เป็นการ “ให้” และย่อมมีผลเป็นการ “จูงใจ” ให้อาจารย์เหล่านี้เลือกพรรคไทยรักไทย ซึ่ง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่หนึ่ง การกระทำนี้จึงผิดมาตรา ๔๔ (๑) อย่างชัดแจ้ง

ซึ่งที่ผ่านๆ เพียงแต่ให้พวงหรีด หรือเงินช่วยงานศพ คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือที่เรียกกันว่าใบเหลือง-ใบแดง ผู้สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นจำนวนมาก

๓) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยังมีการกระทำที่ส่อว่าผิดมาตรา ๔๔ (๒) คือ “ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน...วัด สถาบันการศึกษา...หรือสถาบันอื่นใด” ในการปราศรัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ ท้องสนามหลวง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้สัญญาว่าจะให้ “ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” แก่ประชาชนหลายอย่าง เช่น สัญญาว่าจะให้คอมพิวเตอร์แก่เด็กประถมหนึ่ง

“...ลูกท่านที่จะเข้าประถม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ...ผมจะให้ลูกประถมหนึ่งของท่านนี่ล่ะ ถือคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียน เอาไหม...” ซึ่งไม่ใช่เรื่องนโยบายตามปกติธรรมดาของพรรคการเมือง แต่เป็นการ “สัญญาว่าจะให้” ซึ่ง “ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด” โดยไม่แน่ชัดว่าจะเอาเงินมาจากไหน เงินของตนเองหรือจากงบประมาณแผ่นดิน การหาเสียงลักษณะนี้จึงเข้าข่ายว่าเป็นการกระทำผิดมาตรา ๔๔ (๒)

เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในฐานะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๔ และเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องป้องกันแก้ไขมิให้มีการกระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ซึ่งเป็นกติกาในการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายต้องเคารพ

ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นอาจารย์นิติศาสตร์จำนวน ๖๐ คน ในสถาบันการศึกษาทั้งหมด ๑๔ สถาบัน ตามรายนามข้างท้าย จึงขอเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

๑.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา ๑๐ (๖) ดำเนินการ สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด การกระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ มาตรา ๔๔ และ ๔๗ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ มาตรา ๘๕/๑ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครทุกรายเป็นเวลาหนึ่งปี หากปรากฏ “หลักฐานอันควรเชื่อได้” ว่าผู้สมัครผู้ใด “กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทำดังกล่าวแล้วไม่ดำเนินการเพื่อระงับการกระทำนั้น” ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเวลาหนึ่งปี

๓) ขอให้นำคดี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในข้อหากระทำผิดมาตรา ๔๔ และ ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ซึ่งมาตรา ๑๐๑ บัญญัติให้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี

สิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เรียกร้องมานี้ มิใช่เป็นการเรียกร้องสิ่งใดที่มากเกินไปกว่าการเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และรักษากฎหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในมาตรฐานเดียวกันกับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยวินิจฉัยสั่งการมาแล้วในกรณีอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักการปกครองโดยกฎหมาย และความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหนทางเดียวในขณะนี้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสามารถทำให้วิกฤตของบ้านเมืองผ่านพ้นไปได้โดยวิถีทางของกฎหมายและความยุติธรรม

ขอแสดงความนับถือ

รายชื่อคณาจารย์นิติศาสตร์ ๖๐ คน จาก ๑๔ สถาบัน
ที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

๑.กรกฎ ทองขะโชค อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒.กรรภิรมย์ โกมลารชุน อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๓.กิตติพงษ์ สุวรรณสน อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๔.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕.กฤฏิฎีกา ทองเพ็ชร อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๖.กฤษณะ ชิณฉัตร อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๗.ขรรค์เพชร ชายทวีป อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘.จริยาวดี มิตรสูงเนิน อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๙.จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐.จีรวัฒณ์ เรืองรอง อาจารย์นิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
๑๑.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.จรัส วีสุวรรณ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑๓.เจษฎ์ โทณะวณิก อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
๑๔.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๕.จุมพล แดงสกุล อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๖.ชัช วงศ์สิงห์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๗.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๘.นิติลักษณ์ แก้วจันดี อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๙.ธรรมรักษ์ จิตตะเสโน อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๐.ธารทิพ เทียมทอง อาจารย์นิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒๑.นฤตย์ หม็องพร้า อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๒๒.นัทมน คงเจริญ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓.บัญชา ศอกจะบก อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๒๔.บรรเจิด สิงคะเนติ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕.บำรุง ตันจิตติวัฒน์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
๒๖.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๗.ปราชญา อ่อนนาค อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๒๘.ผจญ คงเมือง อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒๙.พินัย ณ นคร อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๐.พิรุณา ติงศภัทิย์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๑.ไพโรจน์ กัมพูสิริ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๒.ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓๓.ภาณุศ์ อภิบาลเกียรติกุล อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓๔.มณิสรา จุลสมัย อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๓๕.มานพ พรหมชนะ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓๖.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๓๗.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ อาจารย์นิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
๓๘.รุ่งนภา ทศตา อาจารย์นิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
๓๙.วีระ ธนศักดิ์ อาจารย์นิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
๔๐.วีรวัฒน์ จันทโชติ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๑.วลัยรัตน์ โพธิ์สาร อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๔๒.วศิน สุวรรณรัตน์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔๓.ศรุต จุ๋ยมณี อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
๔๔.ศิริญญา สมจริง อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔๕.ศาสตรา โตอ่อน อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๔๖.สถาพร สระมาลีย์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๔๗.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๘.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๙.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕๐.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๑.สมบัติ วอทอง อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕๒.สมยศ เชื้อไทย อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕๓.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕๔.สุรวุธ จิตกุศล อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๕๕.สุรศักดิ์ มณีศร อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕๖.แสวง บุญเฉลิมวิภาส อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕๗.อภินันท์ ศรีศิริ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕๘.อาจารี มีสิทธิ์ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๕๙.อัมพร ศรีรัตนะ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๖๐.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.naewna.com/news.asp?ID=2007
บันทึกการเข้า

"ประชาชน อย่าทิ้งประเทศชาติ"
(-O-)Koka
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 562« ตอบ #1 เมื่อ: 28-03-2006, 17:31 »

เอาเงินภาษีไปซื้อเสียง

เรียกร้องให้ลงโทษเบาจัง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เหน็บ กกต รึเปล่า

555
บันทึกการเข้า


อหิงสาคือความเข้มแข็ง ไม่ใช่ความขี้ขลาด
นทร์
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,441เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 28-03-2006, 20:59 »

นักนิติศาสตร์ล้วน 60 คน ชงให้ กกต

แต่สงสัย กกต คงพยายามหาช่องทางออกให้ทักษิณอย่างหนักหน่วง

_._
บันทึกการเข้า

"ประชาชน อย่าทิ้งประเทศชาติ"
TheBluECaT
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 824


"แมวน้อยสีน้ำเงิน..."


« ตอบ #3 เมื่อ: 28-03-2006, 21:22 »

ชัดเจนขนาดนี้  ลงโทษ "ยุบพรรค" ยังเบาไปเลย...
บันทึกการเข้า

"ยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์  ยามบุญหลงหงส์เป็นกาน่าฉงน...
ยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคน  ยามบุญหล่นคนเป็นหมาน่าอัศจรรย์"
หน้า: [1]
    กระโดดไป: