ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
16-04-2021, 06:07
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  การสรรหา และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ยากอย่างที่คิด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
การสรรหา และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ยากอย่างที่คิด  (อ่าน 1391 ครั้ง)
soco
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,842



« เมื่อ: 04-05-2006, 13:13 »

:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

:: ส่วนที่4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา 138
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การเลือกตั้ง ให้ดำเนินการ ดังนี้

 (1) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำนวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือก กันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ทำหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา 137 ซึ่งสมควรเป็นกรรมการ การเลือกตั้ง จำนวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอ พร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ สรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(2) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นกรรมการ การเลือกตั้งจำนวนห้าคนเสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อม ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น

 (3) การเสนอชื่อตาม (1) และ (2) ให้กระทำภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีเหตุที่ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (1) ไม่ อาจเสนอชื่อได้ภายใน เวลาที่กำหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจำนวนภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องเสนอชื่อตาม (1)


 (4) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้ได้ รับการเสนอชื่อตาม (1) (2) และ (3) ซึ่งต้องกระทำโดยวิธีลงคะแนน ลับ ในการนี้ ให้ห้าคนแรกซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเป็นผู้ได้รับ เลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งแต่ถ้าจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งดังกล่าว มีไม่ครบห้าคนให้นำรายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราวแรกนั้นมาให้ สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลำดับจน ครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถ้ามีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันในลำดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือก เกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก

 (5) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (4) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภา ทราบ และให้ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง ต่อไป

http://www.kodmhai.com/m1/m1-136-148.html

:: ส่วนที่5 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง

มาตรา 168
ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบจะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่เป็นกรณี ดังต่อไปนี้

 (1) การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาตาม มาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และ มาตรา 223 โดยถือคะแนน เสียงจากจำนวนสมาชิก
ของวุฒิสภา

 (2) การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตาม มาตรา 138 มาตรา 143
มาตรา 196 มาตรา 199 มาตรา 257 มาตรา 261 มาตรา 274 (3) มาตรา 277 มาตรา 278 มาตรา 279 (3) มาตรา 297 มาตรา 302 และ มาตรา 312

 (3) การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
http://www.kodmhai.com/m1/m1-149-192.html

************************************************
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04-05-2006, 13:20 โดย soco » บันทึกการเข้า
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486



เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 04-05-2006, 13:16 »

เดือนเดียวก็ต้องจบ
บันทึกการเข้า

Twin Goliath
น้องใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 15


« ตอบ #2 เมื่อ: 04-05-2006, 13:30 »

"ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำนวนสิบคน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือก กันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ทำหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา 137"

1x ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
1x ประธานศาลปกครองสูงสุด
4x อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
4x ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พรรคละหนึ่งคน)

ผมว่าไม่ง่ายครับ ตรง 4 คนสุดท้ายนี่ล่ะครับ ต้องแก้กฎหมายก่อนล่ะมังถึงจะทำได้ รัฐบาลชุดก่อนเพิ่งจะมี 4 พรรคหลังจากที่มีการเลือกตั้งซ่อม
ก่อนหน้ามีแค่ 3 เองครับ
บันทึกการเข้า

---------------------------------------------------------------
เชื่อมันในความดี และเวรกรรมมีจริง
soco
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,842



« ตอบ #3 เมื่อ: 04-05-2006, 13:34 »

 (3) การเสนอชื่อตาม (1) และ (2) ให้กระทำภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีเหตุที่ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (1) ไม่ อาจเสนอชื่อได้ภายใน เวลาที่กำหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจำนวนภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องเสนอชื่อตาม (1)
บันทึกการเข้า
snowflake
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,207



« ตอบ #4 เมื่อ: 04-05-2006, 13:52 »

ยากตรงหา คนดี ที่เป็นกลาง ไม่แปรเปลี่ยน มังคะ

5 คนก็ยังหาไม่ได้ จะโทษวิธีการ หรือว่า คนดีมีน้อย?
บันทึกการเข้า

Even the smallest person can change the course of the future.
นายเบียร์
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 997



« ตอบ #5 เมื่อ: 08-05-2006, 20:04 »

บวรศักดิ์ยังยืนยันนิครับว่าให้ กกต.ชุดนี้ลุยต่อ

เมื่อถามว่า จากมติศาลรัฐธรรมนูญ กกต.ควรจะออกมารับผิดชอบหรือไม่ นายบวรศักดิ์ ให้ความเห็นว่า กกต.ทำหน้าที่ของ กกต.ดีที่สุดแล้ว ตนก็อยากที่จะให้ กกต.อยู่จัดการเลือกตั้ง ให้เสร็จสิ้น เพระหาก กกต.ไม่อยู่ในช่วงนี้ จะมีปัญหาเป็น “เดตล็อก” ในรัฐธรรมนูญ ส่วนที่บอกกันว่าสามารถให้ศาลฎีกาเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น กกต.จำนวน 10 คน และวุฒิสภา สามารถเลือกได้นั้น คนเสนอคงลืมไปว่า ในการสรรหา กกต.คนยังขาดอยู่ อดีตประธานกรรมการสรรหาฯ กกต.เคยบอกว่า ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นองค์ประกอบ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงเสนอไม่ได้
       
       “ตอนนี้ไม่มีตัวแทนน ส.ส.ในรัฐสภา ไปอ่านรัฐธรรมนูญดูให้ดี ถ้า กกต.เป็นอะไรไป เลือกตั้งไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ กกต.ทำหน้าที่ต่อไปจนกระทั่งได้ ส.ส.ครบ ไม่เช่นนั้นการสรรหา กกต.ตามรัฐธรรมนูญจะมีปัญหาเดตล็อกทำไม่ได้” เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุ
       
       ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่ขณะนี้ กกต.ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคม นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า คงต้องไปถามคนอื่น เพราะตนเชื่อว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเอง คือ หน้าที่ต้องทำทั้งๆ ที่บางที อาจจะไม่อยากทำ แต่เมื่อมีหน้าที่แล้วท่านก็จะต้องทำ และหน้าที่ของสื่อมวลชน ตนขอกราบเรียนว่า ถ้า กกต.เป็นอะไรไป ในวันนี้ เดตล็อกทางรัฐธรรมนูญ ขอให้อ่านรัฐธรรมนูญดูให้ดี และไปดูคำแถลงของประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมาให้ดี ดังนั้น ตนจึงไม่ทราบว่า จะแก้ปัญหายังไง

ที่มาจากผู้จัดการออนไลน์ครับ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000060475
บันทึกการเข้า

soco
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,842



« ตอบ #6 เมื่อ: 08-05-2006, 20:11 »

ทำไมอ่อนหัดจังหน๊อ

นักกฎหมายทั้งหลาย

ทำไมไม่ให้ความรู้กับประชาชนไปเลยว่า

กฎหมายมีใว้อย่างไร

ไล่ให้ชาวบ้านไปอ่านเอง

ไม่มุกตื้นไปหน่อยรึ

คนฟังวิทยุอยู่ กลางทุ่งนา จะทำไง

อยากให้ บริการประชาชนดีกว่า น่ะ ๆ
บันทึกการเข้า
โกวเฮง
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 334



เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: 08-05-2006, 20:15 »

ถ้าลาออก คงแต่งตั้งใหม่ได้ แต่อาจช้าหน่อย
จะได้ประชาธิปไตยที่เจ๋งๆ ต้องใจเย็นๆ จะได้มีสติ


* image001.gif (17.23 KB, 122x96 - ดู 164 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486



เว็บไซต์
« ตอบ #8 เมื่อ: 09-05-2006, 03:11 »

บวรศักดิ์ ลืมมาตรา 143 ไปได้ยังไง

มาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้นำมาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานวุฒิสภา เป็นจำนวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-05-2006, 03:54 โดย CanCan » บันทึกการเข้า

(-O-)Koka
ขาประจำขั้น 2
******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 562



« ตอบ #9 เมื่อ: 09-05-2006, 03:37 »

อ่า.. โทษนะครับ สรุปว่า กกน. เค้ายอมลาออกกันแล้วหรอครับ

หรือผมตกข่าว  Shocked
บันทึกการเข้า


อหิงสาคือความเข้มแข็ง ไม่ใช่ความขี้ขลาด
Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486



เว็บไซต์
« ตอบ #10 เมื่อ: 09-05-2006, 03:58 »

ยังไม่ลาออกครับ เพียงแต่เอามาบอกทุกคนว่า อย่าไปเชื่อบวรศักดิ์ หรือ วิษณุ

การสรรหา กกต. ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ไม่ใช่ทางตัน ไม่ใช่ "เดท ล็อค"

อ้อ...ผมฝากน้องเค้าไปเล่นที่ราชดำเนิน

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P4351714/P4351714.html
บันทึกการเข้า

soco
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,842



« ตอบ #11 เมื่อ: 09-05-2006, 09:09 »

คอลัมน์ เคียงข่าว

"ที่บอกกันว่าสามารถให้ศาลฎีกาเสนอรายชื่อ กกต.ชุดใหม่ได้ 10 คนและให้วุฒิสภาเลือกให้ได้ 5 คนนั้น คนเสนอคงลืมไปว่า ในการสรรหา กกต. นั้นประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการสรรหา กกต. เคยระบุว่า ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญถือว่าไม่ครบองค์ประกอบ จึงเสนอไม่ได้ แต่ครั้งนี้ ไม่มีแม้กระทั่งตัวแทน ส.ส.ที่อยู่ในสภา ไม่อ่านรัฐธรรมนูญดูให้ดีๆ ถ้า กกต.เป็นอะไรไปตอนนี้ ก็เลือกตั้งไม่ได้ จึงต้องให้ทำหน้าที่ต่อไปจนกระทั่งได้ ส.ส.จนครบ มิฉะนั้นแล้ว การสรรหา กกต. ตามรัฐธรรมนูญจะมีปัญหาเดตล็อค ดังนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเอง ต้องทำทั้งๆ ที่ไม่อยากทำ"

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ้างไว้นั้น จริงหรือไม่

เมื่อพลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 138 (1) คณะกรรมการสรรหา 10 คน อาทิ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดี ผู้แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น ส.ส. ฯลฯ เสนอ 5 ชื่อ (2) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสนอ 5 ชื่อ

ดูตามนี้อาจเห็นว่า แยกส่วนกันไว้ชัด แต่เมื่ออ่าน (3) ระบุรองรับไว้อีกชั้นว่า

"การเสนอชื่อตาม (1) และ (2) ให้กระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (1) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจำนวน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องเสนอชื่อตาม (1)"

ความเห็นส่วนตัวของนายบวรศักดิ์ หรือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ อย่างไหนมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่ากัน?

หน้า 14
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10286
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0106090549&day=2006/05/09
บันทึกการเข้า
soco
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,842



« ตอบ #12 เมื่อ: 09-05-2006, 09:25 »

มาตรา 131 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็น การเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวัน นับ แต่วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็น วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ มาตรา 168 ให้สมาชิกวุฒิสภา ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทำหน้าที่ไปจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
บันทึกการเข้า
55555
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3,263



« ตอบ #13 เมื่อ: 09-05-2006, 18:28 »

เนติบริกร  สร้างเงื่อนไขให้ดูยากเพียงเพราะไม่อยากเปลี่ยนกกต. เหมือนตอบที่ส่งลิ่วล้อออกมาตั้งคำถาม "ถ้าไม่เอาทักษิณแล้วจะให้ใครเป็นนายก"
บันทึกการเข้า
โกวเฮง
ขาประจำ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 334



เว็บไซต์
« ตอบ #14 เมื่อ: 09-05-2006, 18:47 »

ใครจะอยากเปลี่ยน ถ้าเป็นพวกเดียวกัน อ้อ ไม่ใช่ คนรู้ใจ
 Cool


* image001.gif (17.23 KB, 122x96 - ดู 143 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

Can ไทเมือง
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 13,486



เว็บไซต์
« ตอบ #15 เมื่อ: 09-05-2006, 18:57 »

มีคนตำหนินายบวรศักดิ์กันเยอะ เพราะตำแหน่งหน้าที่ เป็น ข้าราชการ เสมอเพียงลิ่วล้อทำตามนายสั่ง

แต่ เนติบริกรแบบวิษณุ พอฟังได้เพราะเป็น รองนายก เป็น นักการเมืองเต็มตัว

แต่็้สุดท้ายเอาพวกอยู่ดี

พอถามเรื่องเลือกตั้งใหม่ เห็นบอกควรออกพรฎ.ใหม่เลื่อนไป 60-90 วัน

แหม...อุตส่าห์...ดึงสุดฤทธิ์ ศาลรัฐธรรมนูญไม่พูดถึง ออก พรฎ. มิชอบ
บันทึกการเข้า

soco
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,842



« ตอบ #16 เมื่อ: 09-05-2006, 19:01 »

เจอเฮีย

วาดหนา
เข้าไป เฮ้อ  ตรูล่ะกลุ้มจาย


บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
    กระโดดไป: