ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
17-01-2021, 14:33
378,182 กระทู้ ใน 21,926 หัวข้อ โดย 9,412 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MAN4U
ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)  |  ทั่วไป  |  สภากาแฟ  |  ปาหี่กฎหมายนอมินี่ นึกว่าแน่ สุดท้ายก็หยวนหยวน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1]
ปาหี่กฎหมายนอมินี่ นึกว่าแน่ สุดท้ายก็หยวนหยวน  (อ่าน 568 ครั้ง)
อยากประหยัดให้ติดแก๊ส
ขาประจำขั้นที่ 3
*******
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,406« เมื่อ: 11-04-2007, 10:21 »

- การให้คงสิทธิในการออกเสียงเกินกึ่งหนึ่ง สำหรับธุรกิจที่อยู่ในบัญชี 31 ตลอดไปจนกว่าธุรกิจนั้นจะเลิกกิจการ
- บัญชี 1 และ 2 ก็เพิ่มระยะเวลาในการปรับตัวจากร่างเดิมที่เคยมีความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อเดือน ม.ค. ปี 2550
  ภายใน 2 ปี ขยายให้เป็น 3 ปี
- เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ทำผิดกรณีที่เป็นนอมินีหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว จากเดิมที่เพิ่มเฉพาะโทษปรับ 5 เท่า เปลี่ยน
  ให้เพิ่มทั้งโทษอาญา จำคุก 5 ปี และโทษปรับ 5 เท่า โดยบทลงโทษของร่าง พ.ร.บ.ที่แก้ไขใหม่นั้น จะไม่มีผลย้อนหลัง
http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic&content=43212

เหลือแค่เรื่องทุนสิอย่างงั้น ส่วนเรื่องออกเสียงต่างชาติถ้าเกินอยู่แล้วก็ให้เกินได้ตลอดไปจนบริษัทเจ๊งหรือเลิก

11.) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
2.) การทำการประมง เฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.) การทำป่าไม้จากป่าปลูก
4.) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือ ฮาร์ดบอร์ด
5.) การผลิตปูนขาว
6.) การทำกิจการบริการทางบัญชี
7.) การทำกิจการบริหารทางกฎหมาย
8.) การทำกิจการบริการทางสถาปัตยกรรม
9.) การทำกิจการบริการทางวิศวกรรม
10.) การก่อสร้าง ยกเว้น
    (ก) การก่อสร้างซึ่งเป็นการให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชน ด้านสาธารณูปโภค หรือการคมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ
     เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือความชำนาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ำของคนต่างด้าวตั้งแต่ห้าร้อยล้าน
     บาทขึ้นไป
    (ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กระทรวงกำหนดในกฎกระทรวง
11 .) การทำกิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้น
    (ก) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการหลักทรัพย์หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าซึงสินค้าการเกษตร
     หรือตราสารการเงินหรือหลักทรัพย์
    (ข) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้า หรือ บริการที่จำเป้นต่อการผลิตหรือการให้บริการรัฐวิสาหกิจ
     ในเครือเดียวกัน
    (ค) การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนซื้อขาย จัดศื้อหรือจัดจำหน่าย หรือจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
     จำหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ อันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
     โดนมีทุนขั้นต่ำของคนต่างด้าวตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
    (ง) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนประเภทอื่นตามที่กำหนดไว้ในกระทรวง
12.) การขายทอดตลาด ยกเว้น
    (ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเป็นการประมูลการซื้อขายระหว่างประเทศที่มิใช่การประมูลซื้อขายของเก่า
     วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมหรือ โบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
     ของประเทศ
    (ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่กหนดไว้ในกฎกระทรวง
13.) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้
14.) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำรวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือที่มีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านค้า
  น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท
15.) การส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
16.) การทำกิจการโฆษณา
17.) การทำกิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรงแรม
18.) การนำเที่ยว
19.) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
20.) การทำกิจการเพาะขยาย หรือปรับปรุงพันธ์พืช
21.) การทำธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
    กระโดดไป: