ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: นทร์ ที่ 16-11-2006, 16:18หัวข้อ: 'อุ๋ย'แจงเคลียร์หนี้รัฐบาลทักษิณในงบปี 50วงเงิน 85,549 ล้าน
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 16-11-2006, 16:18
'อุ๋ย'แจงเคลียร์หนี้รัฐบาลทักษิณในงบปี 50วงเงิน 85,549 ล้าน

16 พฤศจิกายน 2549 15:53 น.

"รมว.คลัง" ระบุจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2550 เพิ่มขึ้นเป็น1.5662 ล้านล้านบาท หลังพบหนี้ค้างจ่ายรัฐบาลทักษิณ 85,549 ล้านบาท  

       ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กล่าวว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 เพิ่มขึ้นจากเดิม1.52 ล้านล้านบาทเป็น 1.5662 ล้านล้านบาทเนื่องจากพบมีภาระหนี้ที่เกิดจากการบริหารจัดการหนี้ค้างจ่ายของรัฐบาลชุดที่แล้วที่ต้องนำไปจัดสรรในงบ 50 มีทั้งหมด 85,549 ล้านบาทรวมถึงการใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นงบฯ ประจำกว่า 87,000 ล้านบาทรวมประมาณ 177,583 ล้านบาทจึงนำเงินภาระดังกล่าวไปจัดอยู่ในงบฯ ประจำ ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ ที่ตั้งไว้ที่ 55,490 ล้านบาทในบัญชีดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณชำระหนี้ จากการออก พันธบัตร การขาดดุลงบประมาณอยู่แล้ว จึงทำให้งบฯ รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 177,583 ล้านบาทรวมเป็นงบฯ รายจ่ายประจำ 1.136 ล้านล้านบาทส่วนงบฯ ลงทุนอยู่ที่ 374,648 ล้านบาท

       สำหรับหนี้ค้างจ่ายของรัฐบาลที่จัดสรรในงบฯ2550 เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดสรรให้แก่ กรมปศุสัตว์ในการชำระคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 3,500 ล้านบาทและการชำระหนี้คืนกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1,236 ล้านบาทในส่วนของกระทรวงแรงงาน เป็นเงินอุดหนุนสมทบกองทุนประกันสังคม ที่ค้างอยู่ 20,644 ล้านบาทเงินในส่วนของค่าวิทยฐานข้าราชการครูที่ค้างอยู่ 8,845 ล้านบาทเงินเพื่อชดเชยการขาดทุน

       จากการรับจำนำข้าวเปลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในช่วง3-4 ปีที่ผ่านมา23,079 ล้านบาทเงินชดเชยการขาดทุนจากการแทรกแซงยาพารา 8,294 ล้านบาทเงินชำระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในส่วนขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ในการรับจำนำข้าว264 ล้านบาทเงินชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน 13,000 ล้านบาทและเงินค้างจ่ายจากโครงการ30 บาทฯ7,700 ล้านบาท ต้องการเคลียร์ภาระหนี้ต่างๆเพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ตามกระบวนการงบประมาณ เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับจากภาระหนี้ดังกล่าว ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเปิดช่องให้มีการตั้งงบใหม่  

       ขณะที่หนี้เดิมยังมีอยู่ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่าส่วนงบฯ ปีต่อไป เงินของกองทุนหมู่บ้านยังต้องชำระ ในปี 51-52 อีก16,000 ล้านบาทในส่วนของการรับจำนำข้าวเปลือกยังไม่สามารถประเมินได้ โดยต้องรอการระบายข้าวที่ค้างสตอกอยู่ 3 ล้านตันเพราะเงินที่ชดเชยให้ ธ.ก.ส. เป็นภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วง3-4 ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับการชดเชย ในส่วนของโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ได้อนุมัติก่อสร้าง 160,000 หลังแต่ได้ตัดงบฯ ที่ขอเพิ่มเติมใหม่อีก 33,000 หลังเพราะต้องรอการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)ให้ชัดเจนและถ้าหากตรวจสอบชัดเจนแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นโครงการที่ดีก็จะเดินหน้าต่อไป  

       ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า ภาระดังกล่าวทั้งหมด ไม่น่าจะเป็นปัญหาการจัดหาเงินกู้ เพราะภาระหนี้สาธารณะยังอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 41 ของจีดีพียังสามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถกู้ หรือออกพันธบัตร เพื่อชดเชยการขาดดุล เป็นเหมือนกับที่ผ่านมาที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมีการขาดดุลงบประมาณ

http://www.bangkokbiznews.com/level3/news_123959.jsp

งานเก็บกวาด