ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => ตะกร้าข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: *bonny ที่ 24-04-2006, 08:35หัวข้อ: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: *bonny ที่ 24-04-2006, 08:35
===================ประกาศ====================

1) เรื่องเก้าอรหันต์
ณ เวลานี้ ผมได้ทำการทาบทามและได้รับคำตอบรับจากเพื่อนสมาชิกทั้งเก้าท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด  มีรายนามดังต่อไปนี้

1 ridkun
2 cancan
3 Soft Heart True love
4 Aloha007
5 Haa
6 เลิศภพจบพสุธา
7 นทร์
8 ลูกไทย หลานไทย
9 แบ่งฝัน...ปันรัก (เลขาที่ประชุมคณะกรรมการ)

เดิมตั้งใจไว้ 10 คน แต่ในเมื่อมีคนหนึ่งขอลาออกไป จึงเหลือ 9 และผมเห็นว่า พอเพียงที่จะนำพาขบวนการเสรีไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้ จึงไม่คิดทาบทามใหม่ และคิดว่า ต่อจากนี้ไป หากมีการเลือกตั้งกันใหม่ ก็คงจำนวนไว้ 9 คนตลอดไปก็น่าจะดี  เพราะเวลาออกเสียงจะสามารถตัดสินปัญหาสำคัญด้วยมติเสียงข้างมากได้

ส่วนผม ความตั้งใจแต่แรกในความเห็นก่อนๆ หน้า ก็บอกแล้วว่า ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร  แต่จะคอยช่วยเหลือด้านคำปรึกษากับคณะบริหารทุกชุดตลอดไป  หรือเมื่อเห็นว่า การออกคะแนนเสียงของคณะกก.ไม่มีข้อยุติ เพราะเดิมมี 10 ท่าน  ผมจะขอออกคะแนนเป็นคนสุดท้าย

แต่จากนี้ไป ปัญหาดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว เพราะจำนวน 9 อรหันต์มีข้อยุติในเรื่องคะแนนเสียงอยู่แล้ว

หน้าที่และความรับผิดชอบของเก้าอรหันต์จะแยกส่วนจากผู้ดูแลเว็บ มาเป็นผู้ดูแลสมาชิกขบวนการให้อยู่ในกรอบและเดินไปในทางเดียวกัน  อีกทั้ง การเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่เก้าอรหันต์เห็นสมควรจะนำเสนอต่อสาธารณชน   ซึ่ง อำนาจ หน้าที่ กฎ กติกา มารยาท  คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็นผู้ร่าง และประกาศให้สมาชิกรับทราบในโอกาสต่อไป

2) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
กำหนดไว้ หนึ่งปี สิ้นสุด 30 เมย.ของทุกปี  การจัดให้มีการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการชุดใหม่กระทำล่วงหน้า  โดยสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมา แล้วทำการโหวตด้วยการลงคะแนนลับ

3) เงินบริจาค
เว็บบอร์ดนี้ และกิจกรรมของขบวนการเสรีไทยในอนาคต จำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อให้การส่งข่าวสารระหว่างกันยังดำรงอยู่ต่อไปได้ และตลอดไป

ผมจึงขอตั้งกองทุนสนับสนุนขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด ขึ้น  เพื่อให้สมาชิกบริจาคเงินเข้ามาตามอัธยาศัย จนกว่า เราจะหารายได้เลี้ยงตัวเองได้

โดยผมจะประเดิมเริ่มแรก เป็นเงิน 10,000 บาท  ซึ่งในวันนี้จะไปโอนเข้ายัญชีของ..

นส.ณุมาพร พัฒนพงศธร
ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล พระราม2
ออมทรัพย์ เลขที่ 033-0-194226

เจ้าของบัญชีคือ คุณแบ่งฝัน..ปันรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าอรหันต์ และผมขอเสนอให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้วย

ค่าเช่าโฮสต์ของเว็บบอร์ดนี้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองสามารถเบิกจ่ายได้จากกองทุนนี้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี  กองทุนมีวันที่จะหมดลง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกที่ศรัทธาในกิจกรรมของขบวนการร่วมกันบริจาคตามอัธยาศัยได้ที่บัญชีดังกล่าว  ถือเป็นความสมัครใจนะครับ มิได้บังคับ  และเมื่อโอนแล้วก็เพียงแจ้งให้คุณแบ่งฝันฯ ทราบเพื่อที่เธอจะได้ลงบัญชีได้ถูกว่ารับมาจากใครบ้าง

การประกาศสถานะทางการเงิน จะมีการทำบัญชีรับ-จ่ายโดยคร่าวๆ ซึ่งทางคณะกรรมการจะประกาศให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง  แต่ทุกคนสามารถเช็คข้อมูลได้จาก "ห้องประชุมคณะกรรมการ"  ซึ่งจะเปิดดำเนินการในโอกาสต่อไป

4) ห้องประชุมคณะกรรมการ
--เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก   
--เปิดรับสมาชิกใหม่
--พิจารณาลบชื่อสมาชิก (คะแนนเสียง 2 ใน 3)
--ประชุมสามัญประจำปีสมาชิกเพื่อเลือกคณะกรรมการ
--ประชุมวิสามัญสมาชิกทั้งหมด ในทุกเรื่องที่กรรมการต้องการหารือ

5) การเปิดเผยตัวตนของคณะกรรมการ

เนื่องจากที่ผ่านมา มีสมาชิกบางท่านต่อว่าผมว่า ทำไมทำตัวลึกลับ ไม่เปิดเผยตัวเอง ขอเรียนชี้แจงเลยว่า คณะกรรมการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสถานะทางสังคมของตัวเอง หากคิดว่า มีเหตุจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้น

ผมขอแจงรายละเอียดดังนี้ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจ..

กรรมการบางคนของเรา อาจไม่ได้อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบางคนอาจเป็นลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ หรือ แม้แต่เอกชน ซึ่งเจ้านายไม่ประสงค์ให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล

ดังนั้น ต้องเห็นใจและเข้าใจข้อจำกัดของบุคคลอื่นด้วย อย่ายึดเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่

ผมเอง เขียนบทความต่อต้านรัฐบาลทักษิณมากว่า 5 ปี ด้วยเนื้อความที่รุนแรงและหนักแน่น  บทความของผมถูกส่งไปแพร่กันในหน่วยงานราชการ  มีทั้งทหาร และตำรวจ  และยังพบในเว็บบอร์ดที่จัดตั้งในต่างประเทศด้วย

ซึ่งผมไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยเพราะไม่มีใครบอกกล่าวว่า จะทำเช่นนั้น  แต่ถึงบอกกล่าว ผมจะทำอะไรได้ ในเมื่อข้อมูลกลายเป็นสาธารณสมบัติกลายๆ

ในกล่องข้อความของผมที่พันทิปมีผู้หวังดีส่งคำเตือนเข้ามามากมาย  และขณะเดียวกันครอบครัวก็ต้องการให้ผมเพลาบทบาทลงมาบ้าง  เพราะคนที่ไม่พอใจผมมีมากๆ พอๆ กับคนที่ชื่นชม แต่คนที่ชื่นชมไม่เป็นภัย ไม่เหมือนคนที่ไม่พอใจ  ผมเคยถูกเจาะฐานล็อกอินในพันทิปสำเร็จมาแล้ว  และคิดว่า การเข้าถึงผมและครอบครัวคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร (แม้จะมีความพยายามอยู่หลายครั้งก่อนหน้านี้)

ก็ขอให้เข้าใจสถานะ และ ให้ความเคารพเอกสิทธิ์ของคนที่ทำงานด้วยนะครับ  หากคุณพบว่า เขาไม่ออนเอ็มในขณะที่คุณเดือดเนื้อร้อนใจ  หรือ ไม่มาร่วมประชุมรับทราบความทุกข์ยากเมื่อเว็บบอร์ดล่ม

ก็เคยมีเอ็มเอสเอ็มกับเขาซะที่ไหน  และ เวลาพวกคุณนัดแนะกันปรึกษาหารือเรื่องปัญหาเว็บบอร์ด เคยแจ้งให้เขาทราบหรือเปล่าล่ะ??

ถ้าเขารับทราบแล้วไม่ปรากฏตัวค่อยต่อว่าเขาดีไหม? 

เพราะหากยึดเอาตัวเองเป็นหลักอย่างเดียว ย่อมทำงานร่วมกันลำบาก

ตัวอย่างเช่น..
ผมออนไลน์เช้า 7 - 9.30 น. ใช้เวลาเขียนกระทู้ 2 ชั่วโมงทุกวันก่อนไปทำงาน เป็นเวลาที่ผมสะดวก ในขณะที่บางคนยังไม่พร้อมจะตื่นด้วยซ้ำ  และจะเข้าอีกครั้งในช่วงบ่าย (ช่วงสั้นๆ) หากงานในวันนั้นไม่รัดตัวจนเกินไป

ส่วนตอนกลางคืนเป็นตอนที่ผมเก็บข้อมูลสำหรับกระทู้ใหม่ในตอนเช้า และเวลาพักผ่อน  ผมจึงไม่เข้าเว็บ เว้นแต่มีเรื่องฉุกละหุกต้องการตัว ผมก็จะเข้ามา

ทุกคนมีสถานะที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมาทำงานร่วมกันก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน ใช้เครื่องมือสื่อสาร และเมล์บ็อกซ์ให้เป็นประโยชน์  ก้จะสามารถทำงานร่วมกันได้ แม้จะอยู่ไกลกันสุดขอบฟ้า หรือ ออนไลน์ไม่ตรงเวลากัน  ไม่มีปัญหาหรอกครับ  มีอะไรให้พูดคุยกันส่วนตัว ถามไถ่ให้แน่ใจก่อนว่า คนอื่นเขามีเหตุผลอะไรจึงต้องเป็นเช่นนั้น  ถ้าเขาแสดงความไม่สมควรแก่เหตุแลผมออกมา จึงค่อยออกมาต่อว่า กลางบอร์ด ดีไหมครับ??

เพราะอะไร?

เพราะแก้วบาง ถ้าร้าวแล้วสมานยากน่ะสิครับ  แต่ถ้าแก้วแตก ก็แตกแล้วแตกกันไปเลย ใช้ประโยชน์ไม่ได้อีก

*************

หลังจากประกาศฉบับนี้แล้ว ภารกิจในการเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดชั่วคราวของผมก็สิ้นสุดลง ขอมอบหมายให้ 9 อรหันต์ทุกท่านดำเนินการสืบสานต่อไป

ด้วยความเคารพครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: *bonny ที่ 24-04-2006, 08:37
เรียนผู้ดูแลเว็บ..

ขอความกรุณาให้ประกาศนี้คงอยู่ในห้องออกรบนะครับ เพราะสมาชิกจะเข้ามาอ่านที่นี่ก่อน

หากคิดว่า เหมาะที่จะนำไปแปะไว้ที่ห้องอื่น ๆ ด้วย ก็ขอให้เป็นการคัดสำเนาไปวางไว้นะครับ

ขอบคุณมาก


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกไทย หลานไทย ที่ 24-04-2006, 09:16
รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Haa ที่ 24-04-2006, 09:34
มารับทราบครับผม


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 24-04-2006, 10:08
..รับทราบครับผม..

ขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละของคณะกรรมการทุกท่าน
ต่อไปนี้พวกเราก็จะเริ่มมีสถานะเป็น "องค์กร" เต็มตัวกับเขาเสียที
พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 24-04-2006, 10:16
รับทราบครับท่านหัวหน้า

:D      :D           :D            :D            :D


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: tu249cm ที่ 24-04-2006, 10:21
 :)    รับทราบค่ะ  ขอขอบคุณทั้ง ๙ ท่านที่เสียสละรับตำแหน่งนี้เพื่องานของพวกเรา
 ดิฉันเชื่อมั่นในพวกคุณ  ขอรับการคารวะด้วย  (http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/bow.gif)(http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/bow.gif)(http://www.spcnet.tv/forums/images/smilies/bow.gif)


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: แนวสกา ที่ 24-04-2006, 10:25
เข้ามารับทราบครับ และเห็นด้วยครับ

คณะกรรมการมี 9 คนนอกจากเลขสวยแล้ว

การตัดสินใจก็ได้ข้อสรุปที่ดีกว่าด้วยครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 24-04-2006, 10:42
รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: voyager ที่ 24-04-2006, 10:53
รับทราบ... ชื่นชมทุกๆคนจ้ะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ใบไม้ทะเล ที่ 24-04-2006, 11:23
 :D ขอบคุณสำหรับความเสียสละของเก้าอรหันต์นะค่ะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: sofar...sogood ที่ 24-04-2006, 23:00
ให้กำลังใจค่ะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ปีกซ้ายตัวจี๊ด(ล่ำจัง) ที่ 24-04-2006, 23:23
**** รับทราบครับผม****


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 24-04-2006, 23:35
เพิ่งจะรู้นะเนี่ย ว่าเว็บนี้เป็นของพี่ ตุ๊กตา

 8) :lol: iNzAnE เองคร้าบ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 24-04-2006, 23:43
รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 24-04-2006, 23:48
ผมขอเป็นแค่สมาชิกนะครับ แต่ยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่าง

เนื่องจากมีความจำเป็นเช่นเดียวกับคุณ บอนนี่

บางช่วงผมว่างก็เกาะหน้าจอ บางช่วงต้องออกไปทำนา ก็อาจหายไปเป็นเดือน

ดังนั้นจึงขอตัวทำหน้าที่เฉพาะสมาชิกนะครับ

แต่รับรองว่าจะพยายามเข้ามาอ่านมาเที่ยวแสดงความคิดเห็นให้ได้ทุกวัน

เพราะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นบอร์ดอื่นเลย....เวลาก็เหลือน้อยแล้ว อิ อิ

สู้ สู้ สู้ ครับ

:Pอ้อ...ช่วยหาสมาชิกท่านอื่น ทำหน้าที่กรรมการแทนผมด้วย ผมขอเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับ  :lol: :lol:


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 24-04-2006, 23:50
ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ 9 สมาชิก ที่เสียสละตนเองเป็นคณะกรรมการขบวนการเสรีไทยฯ....หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: จูล่ง_j ที่ 24-04-2006, 23:51
9 อรหันทองคำ ผู้เสียสละ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกฟ้ากับหมาวัด ที่ 25-04-2006, 00:06
ขอบคุณ คุณบอนนี่ค่ะที่กรุณาแจ้งให้ทราบ

และขอบคุณในทุกสิ่งอย่างที่ คุณบอนนี่ได้ทำมา ตลอดเวลา

และขอชื่มชมคณะกรรมการทั้ง 9 ท่านที่มีความเสียสละ

มาเป็นคณะกรรมการขบวนการเสรีไทยฯ

แต่ตอนนี้ดอกฟ้าฯคงทำได้ แค่ส่งแรงใจ และโอนเงิน

สมทบทุน ตามหมายเลขบัญชี ที่แจ้งให้ทราบไปก่อนนะคะ :D


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: TheBluECaT ที่ 25-04-2006, 00:37
รับทราบ  และพร้อมสู้ต่อไปครับ...  8)


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าจอมป่วน ที่ 25-04-2006, 01:58
รับทราบค่ะ  มีเหตุผลส่วนตัวเหมือนกัน เลยเป็นได้แค่สมาชิกในเวปบอร์ด
ยังก็ขอให้ อุดมการณ์ เดินหน้าไปได้ด้วยดี เอาใจช่วยค่ะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: สมชายสายชม ที่ 25-04-2006, 03:01
รับทราบครับ

พรุ่งนี้ จะโอนเงินไปให้

..........................................................................................

วันนี้ 26/04/49 ผมได้ทำการโอนเงินไปให้แล้ว

จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ได้แจ้งคุณแบ่งฝันปันรัก ไปทางหลังไมค์แล้วครับหัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: HaTe ที่ 25-04-2006, 06:52
รับทราบครับ

เดี๋ยวต้นเดือนจะช่วยสมทบทุนนะครับ (เห็นกระทู้บัญชีแล้วล่ะ แต่บ่จี๊อ่ะ อิอิ)


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกเข็มขาว ที่ 25-04-2006, 07:08
รับทราบคะ
ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 9 ท่านด้วยคะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: R O S #41 ที่ 25-04-2006, 08:35
ยินดีกับคณะ 9 อรหันต์ อ้อ 8 อรหันต์ซิคะ เพราะคุณแคนขอเป็นที่ปรึกษา ดิฉันพร้อมจะเดินไปตามขบวนการเสรีไทย และขอสู้เคียงบ่าเคียงใหล่ และพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านคะ ยินดี 24 ชม เลยคะ และท้ายสุกดขอขอบคุณบอนนี่ นะคะ ที่พาพวกเราเดินมาได้ขนาดนี้ แม้ ว่าคุณจะไม่รับการเป็นคณะกรรมการ แต่คุณก็ทำดีที่สุดแล้วคะ เพราะโลกความจริงของแต่ละคน มัน มีเรื่องที่ต้องคิดและรักษาไว้อยู่  รวมทั้งคุณแคนด้วยคะ เอาหละคะ ใครทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะ แต่ทุกคน มีใจ และน้ำหนักเท่ากัน คือ มีจุดยืน ที่ไม่เอาทักษิณในทุกๆระบบ
แต่จะขาดเสียมิได้คนที่สำคัญสุดในห้อง เสรีไทย เพราะไม่มีท่านผู้นี้แล้วห้องเราคงไม่มีวันนี้นะคะ คุณ ridkul คะ ดิฉันขอยืนขึ้นปรบมือดังๆให้คุณนะคะ คุณเสียสละ เวลา และทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย ทำด้วยใจ มิมีค่าแรงค่าออน ดิฉันขอให้ชีวิตคุณเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: cha_srt ที่ 25-04-2006, 09:35
เข้ามารับทราบ และยินดีกับ 8 อรหันต์ครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: al_tecs ที่ 25-04-2006, 12:19
 :Dทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: มีคณา ที่ 25-04-2006, 13:14
รับทราบและเห็นด้วยกับรายชื่อทั้ง 9 คนค่ะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: narong ที่ 25-04-2006, 13:44
รับทราบครับและจะโอนเงินไป

แต่ไม่ขอประกาศชื่อนะครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: 100600 ที่ 25-04-2006, 14:01
*


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: 100600 ที่ 25-04-2006, 14:05
.


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: 100600 ที่ 25-04-2006, 14:06
รับทราบ และขอให้โอนเงินให้ผมด้วยเลยนะครับ อิ๊อิ๊รับทราบ และขอให้โอนเงินให้ผมด้วยเลยนะครับ อิ๊อิ๊


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ตะกร้าหวายสีขาว ที่ 25-04-2006, 14:35
รับทราบค่ะ ขอชื่นชมกับอรหันต์ทั้ง 9 ของขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ดค่ะ  :D


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: The Piggy@u ที่ 25-04-2006, 14:43
555+ ผมหลุดโผแต่งตั้งคับ  :(


แบบนี้ต้องลาออก อิอิอิ เหมือนเจ๊หัวกุ้ง เค้าจะออก มะเหงความสำมะคัญเค้า อิอิ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: seijithai ที่ 25-04-2006, 15:59
เห็นชอบครับที่ กรรมการมี9คน เพราะการลงมติ จะได้ไม่มีคะแนน เท่ากันหัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: แม่นกฮูก ที่ 25-04-2006, 16:58
รับทราบแบบผ่านๆแต่จะแวะมาอ่านโดยละเอียดอีกครั้ง


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: (ลุง)ถึก สไลเดอร์ ที่ 25-04-2006, 17:25
(http://img2.freeimagehosting.net/uploads/9e6728a442.jpg) (http://www.freeimagehosting.net/)

รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Kittinunn ที่ 25-04-2006, 17:30
รับทราบครับ

555+ ผมหลุดโผแต่งตั้งคับ  :(


แบบนี้ต้องลาออก อิอิอิ เหมือนเจ๊หัวกุ้ง เค้าจะออก มะเหงความสำมะคัญเค้า อิอิ

... เอ่อ พี่อูครับ อย่าคิดมาก ผมทำได้เพียงแค่ "บทบาทสมมติ" น่ะครับ ...


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: มะตาด ที่ 25-04-2006, 17:50
รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: The Navigator ที่ 25-04-2006, 22:10
รับทราบ และเห็นด้วยครับ

(http://img45.imageshack.us/img45/8916/serithai201cj.jpg)


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 25-04-2006, 22:17
รับทราบค่ะ...และเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทุกคนด้วยเนาะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: หญิงฟ้าฟ้า ที่ 25-04-2006, 22:36
เยี่ยมค่ะ   รับทราบ  และพร้อมปฏิบัติตามค่ะ 


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-04-2006, 05:56
เอ...ผมแปลกใจจัง...ทำไมรับกันเร็วจัง

ที่จริงอยากให้สมาชิกเลือกกันเองมากกว่าครับ

ช้า ๆ แต่ชัวร์....สมาชิกเข้าห้องประชุมได้ ก็มีแค่ไม่กี่คน

ลองดูเสียงรับรองแล้วผมว่ามันยังน้อยไปนะ

ขอความเห็นเพิ่มเติมหรือแนวทางอื่นบ้างซีครับ

เอะอะก็ทาบทาม สรรหา แต่งตั้ง อิ อิ

ถ้าจะเอาจริง ๆ ให้สมาชิกรับรองให้เกินครึ่งก็ยังดี...

อย่าว่าผมเรื่องมากเลยนะครับ มันจั๊กจี้พิลึก ไม่มีแนวทางอื่นเลยเหรอ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: *bonny ที่ 26-04-2006, 07:51
เรียนคุณแคน..

ทุกพรรคการเมืองเริ่มต้นต้องมีการทาบทามบุคคลที่จะมานำพาพรรค โดยผู้ก่อการ  ไม่ว่า ทรท.  ปชป.  ชท.

ล้วนกำเนิดเริ่มต้นมาจากการทาบทามบุคคลที่มีแนวความคิด อุดมการณ์เดียวกัน และเป็นที่เชื่อถือของเหล่าสมาชิกในช่วงเริ่มต้น

ผมยังไม่เคยเห็นองค์กรทางการเมืองไหนเลย (แม้แต่บริษัทจำกัดที่เลือกคณะกรรมการ) ที่เริ่มต้นก็เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกันทันที

เมื่อมีคณะทำงานแล้ว ทุกอย่างจึงจะเดินหน้าต่อไป ไม่ว่าจะเลือกตั้งใหม่ หรือ พ้นกำหนดก่อนวาระก็ได้ครับ หากอยากให้ขบวนการเป็นประชาธิปไตยน่ะ  คณะกก.มีอำนาจจะล้มตัวเองภายใน ๓ เดือนแล้วให้เลือกตั้งใหม่ก็ได้  เป็นสิทธิ์ที่จะออกกฎเกณฑ์

แต่อย่าลืมว่า ต้องมีองค์คณะที่จะขึ้นมาดูแล จัดการ ณ เวลานี้กันก่อน  ไม่งั้นใครจะทำล่ะครับ  เพราะทุกคนต่างมีสถานะเป็นสมาชิกสามัญเท่าเทียมกันหมด  หรือ คุณแคนจะทำ?
........................

เรื่องที่สอง
สมาชิกก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้นี่ครับ ไม่ได้กีดกัน  เราประชุมกันเปิดเผย แต่เรื่องลงคะแนนเป็นความลับก็เพื่อรักษาน้ำใจไมตรีต่อกัน  หรือหากไม่ชอบใจข้อไหนของกฎ ระเบียบ  ก็ทำไมไม่ให้คณะกก.ชุดใหม่กำหนดขึ้นมาล่ะครับ  เสียงข้างมาก ก็สามารถทำได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว

.........................................

คุณpiggy@u..

ต้องขออภัยนะครับ  ผมจะส่งเทียบเชิญทุกท่านที่เป็นคนดูแลเว็บมาเป็นคณะกก.  แต่คุณคงเข้ามาเป็นในตอนหลัง คือ คุณเข้ามาเป็นคนดูแลเว็บหลังจากผมส่งเทียบเชิญไปทุกคนแล้ว  จึงไม่ได้รับทาบทามนะครับ 


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: apichan ที่ 26-04-2006, 08:37
รับทราบ และขอชื่นชมในการเสียสละทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมครับ

แต่มีข้อเสนอแนะนิดหนึ่งครับ แม้ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นผู้ร่างกฏ กติกา ระเบียบต่างๆ แต่การออกประกาศที่แท้จริง ควรที่จะให้มวลสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงด้วยนะครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: 100600 ที่ 26-04-2006, 08:42
.


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: 100600 ที่ 26-04-2006, 08:50
คุณ Bonny ครับ

ผู้นำกลุ่มควรจะเด็ดขาดในสมรภูมิรบครับ
แต่ไม่ใช่มาเด็ดขาดเอากับกับผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันครับ

การร่วมงานกันก็ต้องมีข้อคิดเห็นแย้งและเห็นตรงกันด้วยทุกครั้ง
ไม่ควรตัดฉับๆๆๆๆเด็ดขาดญาติมิตรนะครับ

อยากจะเห็นคุณ Bonny ลดท่าทีที่แข็งกร้าวลงสักนิดหนึ่งครับ
คือผมสังเกตเหตุการณ์และบทสรุปมาตั้งแต่กรณีของคุณลั่นทมสีแดงแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนั้นคุณลั่นทมตั้งกระทู้ด้วยอารมณ์ก็จริง
แต่ผมก็แปลกใจมากๆที่คุณ Bonny ตอบกลับคคห.ของคุณลั่นทมฯไปอย่างนั้น
ครั้งนี้กับกรณีของลุง Can ผมก็เห็นว่าคล้ายๆกัน ไม่ต่างกันเท่าไหร่
ผมเสนอแนะสักนิดนะครับ

เป็นเพราะที่ผ่านมา การประชุมร่วมแต่ละครั้งใช้วิธีประชุมผ่านทางเน็ต หรือ MSN หรือการสื่อสารอื่นใดรึป่าวครับ
ผลของการคุยกันจึงกลายเป็น "ถาม : ไปไหนมา ... ตอบ : สามวาสองศอก" อย่างเช่นกรณีลุง Can เป็นต้น

ไหนๆก็ไหนๆกันแล้ว
ในเมื่อมีการแต่งตั้ง 9-1 อรหันต์ขึ้นมาแล้ว ก็ขอให้ใช้ 8 อรหันต์ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างถูกทาง ณ นาทีนี้เลย

เริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นว่าเชิญ 8 อรหันต์ มาพบกัน ณ สถานที่ตามแต่ตกลง
ประชุมวาระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตกรรมการขบวนการเสรีไทยให้เสร็จสิ้น

ที่ประชุมจะมีมติสรุปออกมาอย่างไรก็เป็นสิทธิของทั้ง 8 ท่าน
จากนั้นก็เอามานำเสนอบอกกล่าวสมาชิกทุกท่าน


ขอเสนอมาเพื่อผ่าทางยุ่งยากของจุดแรกเริ่มกำเนิดขบวนการเสีรีไทยในเว็บบอร์ดนะครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: *bonny ที่ 26-04-2006, 09:05
คุณแสนหก..

ผมลบข้อความบางส่วนออกนะครับ เพื่อลดท่าทีแข็งกร้าวอย่างคุณว่า


กรณีคุณลั่นทม..
ผมเป็นผู้เสียหายที่ถูกพาดพิงเช่นนั้น ต้องชี้แจงนะครับ  กลับไปอ่านความเห็นของผมใหม่ได้เลย ผมไม่เคยใช้อารมณ์กลับน้องเขานะครับ  คุณลองกลับไปอ่านดูนะครับ

ทุกอย่างต้องเอาใจเขาใส่ใจเราครับ

................

คุณApichan..

ผมเชื่อว่า คณะกก.ชุดนี้หากจะเสนอกฎ หรือ แก้กฎหลักใดๆ พวกเขาจะขอให้สมาชิกทั่วไปแสดงประชามติแน่นอนครับ 

....................

(http://img114.imageshack.us/img114/4152/logoserithai2vu.jpg)


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: นายท้ายเรือ ที่ 26-04-2006, 09:08
เพิ่งได้เข้ามาร่วมแสดงความเห็น ( หยุดสงกรานต์ ไป 5 วันเต็มๆ )
ก็เห็นด้วยกับ 100600 ในส่วนของ กรรมการ 8 ท่าน ที่จะต้องรีบ
ดำเนินการ ประชุม ปรึกษาหารือ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ก็ควร
นำมาบอกกล่าวต่อไป ไม่ว่าเรื่องอะไร ก็ตาม เช่น ขอ 3 เดือนก่อน
เพื่อเป็นกรรมการชั่วคราว และ ค่อยหาวิธีเลือกใหม่ หรือ การดำเนินการ
ต่อไป อย่างไร เหล่านี้เป็นต้น
...
ไม่อยากให้ทิ้งไว้อย่างนี้ นะครับ เพราะตอนนี้ สมาชิกเข้ามามากขึ้นๆ
เมื่อคืน online กัน ถึง 71 คน เห็นแล้วน่าภูมิใจเป็นที่สุด ...
แต่ต้องรีบดำเนินการรับมือให้ทันนะครับ
 :D


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกไทย หลานไทย ที่ 26-04-2006, 09:10
ประชุมผ่านอี-เมล์ดีกว่าครับ ทุกวันนี้ผมโดนแฟนด่าแล้วว่า ไม่มีเวลาให้เธอเลย

จะโดนทิ้งอยู่แล้วครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: *bonny ที่ 26-04-2006, 09:17
เรื่องคณะกก.ยังคงมี 9 ท่านนะครับ

อีกคนคุณแบ่งฝันได้ไปทาบทามแล้ว เจ้าตัวไม่ขัดข้อง ผมรอคำยืนยันอยู่

...........

สมาชิกมีข้อข้องใจอะไร ผมว่า หลังจากที่เขาตั้งห้องประชุมคณะกก.แล้ว ก็สามารถเสนอความเห็นไปให้พวกเขาพิจารณาได้นะครับ

...........

เรียนคุณแคน..

ต้องขออภัย หากพาดพิง  ผมเข้าใจเจตนาดีของท่าน  แต่ทุกอย่างที่ผมทำไปก็ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ และได้คุยกันก่อนหน้านี้กับทางผู้ดูแลเว็บนี้แล้วว่า กำลังมีคนเข้ามามาก ถ้าช้าอาจช้าเกินการ

ปัญหาอาจทุเลาลงถ้าผมตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล

ถ้าอยากให้ภารกิจแรกของคณะกก.ชุดใหม่เป็นการเลือกตั้งก็นำเสนอต่อคณะกก.ที่ห้องประชุมคณะกก.เลยดีไหมครับ  หรือใครมีเรื่องด่วนอะไรอยากจะเสนอให้ทำ หรือ ไม่ให้ทำ ต้องไปว่ากันที่นู่น

กระทู้นี้ ถ้าเรามากลับลำกันไปมา  จะทำให้เกิดความสับสนกับสมาชิกได้ และไหนๆ ก็ไหนๆ คณะกก.ที่เหลือทุกท่านเป็นตัวตนแล้ว  ให้เกียรติเขาได้ทำงานเต็มที่ก่อน  ถ้าเราดึงกลับไปกลับมา เขาก็ลังเลในบทบาทกันไปใหญ่

(http://img114.imageshack.us/img114/4152/logoserithai2vu.jpg)


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: นายท้ายเรือ ที่ 26-04-2006, 09:37
พอดีว่าผมคุยหลังไมค์กับลุงแคน 2-3 ครั้ง เมื่อเช้าก็หลังไมค์ไป แต่ลุงแคนยังไม่ตอบมาเลย
ซึ่งผมบอกลุงแคนไว้ว่า ลุงแคน ..อย่าทิ้งพวกเราไป .. ลุงแคนก็ตอบว่า ไม่ทิ้งไปไหน แต่
จะอยู่ขอเป็นที่ปรึกษา ....
หากลุงแคนเข้ามาเห็นกระทู้นี้แล้ว...ช่วยตอบตกลงว่า จะเข้ารับเป็นกรรมการนะครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: 100600 ที่ 26-04-2006, 09:57
ลุง Can ไม่ตอบคุณพี่นายท้ายเรือ (เด็กน้อยเมื่อวานนี้) หรอกครับ เพราะลุงเพิ่งจะเข้านอนหลังจาก 05.56 น. ที่โพสต์คคห.ล่าสุดเข้ามาไม่ต้องรอลุง Can ลุงหลับยาว ไปทำงานครึ่งวันก่อนได้เลย ค่อยกลับมาเปิดเน็ตหลังบ่ายโมงไปแล้ว ฮ่าฮ่า]


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Limmy ที่ 26-04-2006, 10:26
เห็นชอบครับหัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 26-04-2006, 10:32
เรียน ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ

เรื่อง กรรมการในวาระเริ่มแรก

   อันเนื่องจากการตั้งกรรมการเพื่อพัฒนาเว๊ปบอร์ดทางความคิด แห่งนี้ ยังขาดอยู่หนึ่งท่าน ผมก็ขอเสนอตัวใว้เป็นกรรมการชั่วคราวก่อนน่ะครับ เพื่อให้ครบองค์ประชุม ซึ่งชั่วคราวระยะเวลาเท่าไหร่นั้นก็ต้องประชุมคณะกรรมการน่ะครับ

   ต่อนี้ไปก็น่าจะเริ่มประชุมกัน ในเก้าท่านที่กล่าวใว้ ส่วนทุกท่านที่อยู่ในกลุ่ม หนักนิดเบาหน่อยก็พร้อมให้อภัยกันทุกท่านน่ะครับ เพราะเรารู้ว่า ความคิดหลักเราโดยรวม น่าจะไปในทิศทางเดียวกันได้ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย อย่าถือเป็นสาระมากน่ะครับ คนหมู่มาก ย่อมเห็นแตกต่างกันเสมอในทุกเรื่อง แต่การเดินทางร่วมกันได้ ก็เนื่องด้วย เรามีความคิดไม่ต่างกัน ชนิด ขาว กับ ดำ

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ใว้วางใจ

soco


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: narong ที่ 26-04-2006, 10:40
รักเวปนี้อย่าทะเลาะกัน

ขอยืมพระพยอมมาใช้ อิ อิ

แต่มีความคิดไม่เหมือนกันได้ :shock:


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกไทย หลานไทย ที่ 26-04-2006, 10:41
เรียน ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ

เรื่อง กรรมการในวาระเริ่มแรก

   อันเนื่องจากการตั้งกรรมการเพื่อพัฒนาเว๊ปบอร์ดทางความคิด แห่งนี้ ยังขาดอยู่หนึ่งท่าน ผมก็ขอเสนอตัวใว้เป็นกรรมการชั่วคราวก่อนน่ะครับ เพื่อให้ครบองค์ประชุม ซึ่งชั่วคราวระยะเวลาเท่าไหร่นั้นก็ต้องประชุมคณะกรรมการน่ะครับ

   ต่อนี้ไปก็น่าจะเริ่มประชุมกัน ในเก้าท่านที่กล่าวใว้ ส่วนทุกท่านที่อยู่ในกลุ่ม หนักนิดเบาหน่อยก็พร้อมให้อภัยกันทุกท่านน่ะครับ เพราะเรารู้ว่า ความคิดหลักเราโดยรวม น่าจะไปในทิศทางเดียวกันได้ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย อย่าถือเป็นสาระมากน่ะครับ คนหมู่มาก ย่อมเห็นแตกต่างกันเสมอในทุกเรื่อง แต่การเดินทางร่วมกันได้ ก็เนื่องด้วย เรามีความคิดไม่ต่างกัน ชนิด ขาว กับ ดำ

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ใว้วางใจ

soco

โอเคครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Soft Heart True love! ที่ 26-04-2006, 10:56
ไม่ทราบว่ามีการประชุมกันบ้างหรือยังครับ หากยังผมขอเสนอให้เปิดประชุมกันรอบแรกอย่างด่วน ในเวลาที่ทุกคนพร้อมครับ หากมีท่านใด(ส่วนน้อย)ไม่สามารถประชุมในเวลาที่กำหนด ก็จะใช้วิธีส่งข้อความหลังไมค์นัดเวลาเพื่อเปิดประชุมนอกรอบอีกทีหนึ่ง

การประชุมนัดแรก น่าจะเป็นการพูดคุยทั่วไป และเป็นการแนะนำตัวนะครับ


 :D :) :P

ปล. ผมสามารถเข้าประชุมได้ช่วง  09.00-12.00 , 01.30-03.00 น. ทุกวันครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: aiwen^mei ที่ 26-04-2006, 12:26
รับทราบด้วยความชื่นชม ด้วยความเคารพ และด้วยความพระขอบคุณยิ่งค่ะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-04-2006, 13:51
ตกลงก็ตามนั้นครับ ปกติเราออน MSN กันทุกคืน อีเมล์ผมกดที่สมาชิกก็เห็นนะครับ

คืนนี้ก็คงไม่เว้นแช้ทจนลืมกระทู้...เอาเป็นว่าเป็นคณะกรรมการชั่วคราวนะครับ

ร่างกฎระเบียบ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แล้วให้สมาชิกรับรอง

ขอเวลาคณะนี้ 3 เดือน เป็นอย่างช้า..จากนั้นขอให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับ

ท่านที่ช่วยเหลืองานที่เราทำทุกวันนี้อาจจะได้รับการเสนอชื่อในครั้งหน้า ( ไม่เกิน 3 เดือน กรรมการสลายโต๋ )

และจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการ ( ก็ครือ ๆ กันนั่นแหละ อิ อิ )

อ้อ...คุณ SOCO ร่วมคิดร่วมทำบอร์ดกับพวกเรามาตั้งแต่ต้น ผมขอเพิ่มกรรมการชั่วคราวเป็น 10 ท่านะครับ

ผมจะออกไปธุรข้างนอกเย็น ๆ จะเข้ามาครับ  หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: สะพานหิน ที่ 26-04-2006, 15:05
รับทราบครับ..และขอให้กำลังใจคณะกรรมการทั้ง9ท่านทำหน้าที่ให้สังคมของบอร์ดแห่งนี้ให้เจริญสืบต่อไป


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: In The Name Of Justice. ที่ 26-04-2006, 15:54
รับทราบครับผม

เซ็นทรัลพระราม 2 หรอ ผมอยู่หมู่บ้านสินทวี ตรง รพ.บางมดน่ะครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: สมชายสายชม ที่ 26-04-2006, 16:04
วันนี้ 26/04/49 ผมได้ทำการโอนเงินไปให้แล้ว

จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ได้แจ้งคุณแบ่งฝันปันรัก ไปทางหลังไมค์แล้วครับ

.......................................................................................................

ขอขอบคุณ คุณแบ่งฝันปันรัก ที่ช่วยเสียสละการทำงาน

ขอให้โชคดีครับ

 :D
 


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: แบ่งฝัน....ปันรัก ที่ 26-04-2006, 18:58
วันนี้ 26/04/49 ผมได้ทำการโอนเงินไปให้แล้ว

จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ได้แจ้งคุณแบ่งฝันปันรัก ไปทางหลังไมค์แล้วครับ
 

ขอบคุณแทนสมาชิกทุกๆท่านนะคะ คุณสมชายสายชม
แบ่งฝัน อัพเดทยอดให้แล้วนะคะ  :)

http://forum.serithai.net/index.php?topic=557.msg10897#new


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: โลกสวยงาม ที่ 27-04-2006, 08:58
 :lol: ค้า รับทราบด้วย


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 27-04-2006, 21:14
เริ่มประชุม พรุ่งนี้ คงมีความคิดดี ๆ มาฝากสมาชิกครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: skl98 ที่ 28-04-2006, 14:03
รายงานการประชุมด้วยครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: นายท้ายเรือ ที่ 28-04-2006, 14:26
ก่อนอื่น หวังว่า บอร์ดเราไม่ล่มและมั่นคงก้าวต่อไป
เข้ามาให้กำลัง กรรมการทุกท่าน ครับ
 :D :D


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: S.o.S ที่ 28-04-2006, 16:47
ช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้เข้ามา แต่ก็เห็นการพัฒนาของกลุ่มเราไปในทางที่ดี ดีใจมากเลยครับ เรื่องบางเรื่องที่มีความคิดเห็นต่างกัน ก็พบกันครึ่งเถอะครับ จะได้ไม่เป็นเหมือนบ้านเมืองเราในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: 1ktip ที่ 28-04-2006, 19:14
รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: อบเชย ที่ 28-04-2006, 19:25
ขอบคุณและขอให้กำลังใจ ( ส่วนกำลังทรัพย์จะตามไป ) ทุกท่าน ที่ทำให้มี WEB ที่ดี ๆ เกิดขึ้นในสังคมไซเบอร์ :D


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: สเลเต ที่ 28-04-2006, 19:31
รับทราบและมาให้กำลังใจกรรมการทุกท่านค่ะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 29-04-2006, 01:01
สมาชิกเรามีฝีมือทางขีด ๆ เขียน ๆ เยอะนะครับ

หากมีเรื่องเขียนดี ๆ ฝากมาที่คณะกรรมการนะครับ

เผื่อจะได้มีช่องทางขอยืมมาลงให้สมาชิกในขบวนการได้อ่าน

ท่านที่ชอบเขียนบทความ ขอให้สละเวลามาเขียนด้วยนะครับ

เผื่อเราจะปรับปรุงหน้าแรกของเว็บให้ดูหลากหลายยิ่งขึ้น

เสรีไทยเว็บบอร์ดเป็นของทุกคนครับ....งานอาสากันทั้งนั้น...คนละไม้คนละมือครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: นู๋เจ๋ง ที่ 29-04-2006, 06:25
รับทราบกั๊บป๋ม


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: enjoylife ที่ 29-04-2006, 10:22
รับทราบครับ..และขอให้กำลังใจคณะกรรมการทั้ง9ท่าน

ไม่ว่าอย่างไร... ผมขอไว้อย่างเดียว
ทักษิณ ออกไป


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: เชือกว่าว ที่ 29-04-2006, 10:24
รับทราบ ขอบคุณและขอให้กำลังใจกรรมการชุดแรกทุกท่านครับ
 
 "ความเห็นที่หลากหลาย จะช่วยพัฒนาชมรมของเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น"

   :lol: :lol: :lol:[img]


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ทำลาย ที่ 29-04-2006, 21:26
..........


ผมลองเข้ามาโพสดูว่าติดมั้ย อิอิ  8)


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ชัย คุรุ เทวา โอม ที่ 01-05-2006, 22:03
รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: พริก ที่ 03-05-2006, 20:23
วอ 2 วอ 8  ครับ  ท่านประธานบอนนี่


        งวดใหนโชคเข้าข้าง รับรองจะโอนเข้าบัญชีเสรีไทยโดยด่วน....ตอนนี้บริจาคให้พันธมิตรฯ
ไปหลายรอบแล้ว ขึ้นลงแต่ละครั้งค่านำมัน ไปกลับไม่น้อยเลย..หุหุ ...แต่ก็สุขใจจ้า//

         พริกอาษาด่าทุก 3 วัน  อยู่ได้อยู่ไป  ไม่ยอมรับ  อยู่ได้อยู่ไป  ไม่นับถือ //[/color
]

* เห็นใจท่านแคน ย่างเข้าหน้าฝนต้องไปทำนา น้ำมันก็แพงมหาโหด ผลงานของแม้วมันแหล่ะ[/b]


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าแจ๋วแหวว ที่ 04-05-2006, 09:32
รับทราบค่ะ

อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเหมือนกันค่ะ  แต่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันกับเพื่อนๆค่ะ

ขอคารวะให้กับเพื่อนๆที่อุทิศเวลาให้กับการก่อกร้างและดูแลบ้านหลังนี้ทุกท่านนะคะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: กรองแก้ว(ย่าแก้ว) ที่ 05-05-2006, 21:42
 
กระย่องกระแย่งเดินเที่ยวยังไม่ทั่วทุกห้องพอดีมาอ่านหัวข้อนี้ จึงขอ

มาคารวะกับให้กำลังใจท่านเจ้าของบ้าน(คุณริดคุณ) พร้อมท่านทั้งผองผู้ร่วมสร้างบ้านเสรีไทย (เก้าอรหันต์ทองคำ)
และผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ขอให้คุณพระรักษา พบแต่สิ่งที่เป็นศิริมงคลทุกท่านอ่ะนะเจ้าคะ
อ้อ เรื่องเงินบริจาค ต้องบริจาคทุกเดือนหรือเปล่า  และอย่างต่ำเดือนละเท่าไหร่อ่ะนะ  ย่าแก้วจะได้เจียดค่าหมากพลู
ส่งมาช่วยบ้างเจ้าคะ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: สารตั้งต้น ที่ 06-05-2006, 11:00
เป็นบอร์ดที่ดีครับ..
ขอปรบมือให้


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: บ้านรามอินทรา ที่ 07-05-2006, 07:59
ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

เอ..ผมอยากรู้ ค่าใช้ประจำ ต่อเดือนเท่าไร คับ
ไม่อยากให้ บอด ล่มไป เพราะกำลังทรัพย์
เด่วผมจะแบ่งเงินเดือนผม ช่วยสนับสนุน เป็นรายเดือน แต่อาจจะไม่มาก
คนละนิด คนละหน่อย หวังว่าพอที่จะช่วยคุณได้หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: *bonny ที่ 09-05-2006, 08:12
เรียนสมาชิกที่สนใจและมีอุปการคุณทุกท่าน.. :D

จำนวนเงินบริจาค มากหรือน้อย ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับ เป็นน้ำใจไมตรีที่มีให้กันเพื่อให้บอร์ดและกิจกรรมของสมาชิกขบวนการดำรงอยู่ได้เท่านั้น

ไม่จำเป็นต้องบริจาคทุกเดือนนะครับ  ถ้าเงินใกล้หมดเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบเอง :mozilla_tongue:

ส่วนค่าใช้จ่ายประจำ ลองPM ไปถามคุณแบ่งฝัน...ปันรักดูนะครับ


หัวข้อ: Re: **ประกาศสำคัญ : 9 อรหันต์ขบวนการเสรีไทย**
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 11-05-2006, 07:23
การมีส่วนร่วมบริจาค ไม่ต้องมากนะครับ...เกรงใจเด็ก ๆ

เท่าที่เราทำ ๆ กันอยู่ ค่าใช้จ่ายจริง ๆ ช่วงนี้ ไม่เกินเดือนละ 500 บาท ( เฉพาะค่าเช่าโฮสท์ )

เงินที่บริจาคมายังไม่ได้จัดสรรเป็นอย่างอื่น เกรงใจ WM เหมือนกัน ( ทุ่มเทให้จริง ๆ )

สมาชิกเว็บบอร์ดก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คงได้พัฒนา ให้ถูกใจทุก ๆ ท่าน

แต่หากบริจาคมา คงอยู่ในรูปกองทุน ผมว่าพวกเราอยู่ด้วยใจกันดีกว่าครับ

แต่หากมีใจอยากให้กองทุนเพิ่มขึ้น เพื่อเราจะได้มีเงินทำกิจกรรมด้านอื่น ก็ต้องแล้วแต่ศรัทธาครับ

เพราะเท่าที่ทำกันอยู่ก็ "งานอาสา" ทุกคนครับ