ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 14:47หัวข้อ: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 14:47
สิทธิในการทำรัฐประหาร

โดย เขียน ธีระวิทย์

รัฐประหารในไทยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2006 แม้จะทำสำเร็จโดยมิได้สูญเสียเลือดเนื้อ แต่ความสับสนในหมู่คนไทยในด้านความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยังมีไม่น้อย

ผู้เขียนเห็นว่าในรอบสองพันปีเศษที่ผ่านมา มีนักปราชญ์ทางทฤษฎีรัฐศาสตร์ของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกหลายท่านที่พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจ

จึงขอนำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ พร้อมด้วยข้อวิเคราะห์บางประการเกี่ยวกับความชอบธรรมในการทำรัฐประหารของไทยในคราวนี้ และข้อคิดเห็นอย่างย่อๆ เกี่ยวกับการเอาเรื่องการปฏิวัติ-รัฐประหารไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

@ ทฤษฎีว่าด้วยสิทธิในการทำรัฐประหาร

ในจีนในช่วงสองพันปีเศษที่ผ่านมา รัฐาธิปัตย์ (โอรสแห่งสวรรค์ กษัตริย์ หรือจักรพรรดิ เรียกต่างกันตามยุค-สมัย) ถูกโค่นล้มกันมานับไม่ถ้วน

ขงจื๊อ (8 ปี ก่อน พ.ศ.-พ.ศ.64) ปรมาจารย์จีนผู้สอนให้คนในสังคมมีคุณธรรม สอนว่าทุกคนในสังคมมีสิทธิ-หน้าที่-ความรับผิดชอบ
ตามชื่อที่เรียกขานกัน ("กษัตริย์" "ขุนนาง" "บิดา" "บุตร" ฯ เป็นนามเฉพาะ) "ถ้ากษัตริย์ไม่ได้บำเพ็ญตนอยู่ในคุณธรรมของกษัตริย์ก็ไม่ใช่กษัตริย์" กษัตริย์ต้องมีความกตัญญูเสียสละ มีคุณธรรม มีเมตตาธรรม ฯลฯ

สาวกเอกของขงจื๊อ (พ.ศ.171-254) ขยายความคำสอนของขงจื๊อว่า ถ้า "โอรสแห่งสวรรค์" ไม่ทำตามหน้าที่ของท่าน ประชาชนย่อมมีสิทธิปฏิวัติได้ เมื่อทำการปฏิวัติได้สำเร็จ ก็เท่ากับได้ "อาณัติแห่งสวรรค์" ("เทียนมิ่ง") ให้ปกครองประชาชนแทนคนเดิม

ปรัชญาเมธีของโลกตะวันตกระดับปรมาจารย์หลายท่านพูดถึงเรื่องการปฏิวัติ-รัฐประหารไว้มากมาย อริสโตเติล (ประมาณ พ.ศ.159-221) พูดถึงสิทธิของประชาชนในการกบฏต่อ "ทรราชโดยคนข้างมาก"

โธมัส ฮ็อบส์ (พ.ศ.2131-2222) และจอห์น ล็อค (พ.ศ.2174-2247) พูดถึงการก่อตั้ง "ประชาคม" (Leviathan) และการละเมิด "สัญญาประชาคม" (Social Contract) ไว้อย่างพิสดาร

กล่าวโดยสรุป เมื่อคนได้ก่อตั้งประชาคมโดยทำสัญญาประชาคมกันแล้ว ทุกคนต้องทำตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ใครทำผิดหรือละเมิด รัฐาธิปัตย์มีอำนาจสั่งการทำโทษ ถ้าไม่ทำหรือตัวเองละเมิดกฎหมาย-รัฐธรรมนูญเสียเอง หรืออยู่เหนือกฎหมายถือว่าเป็น "ทรราช" ถ้ามีเสียงข้างมากสนับสนุนก็เป็นทรราชโดยเสียงข้างมาก สภาพ "ประชารัฐ" หมดไป คนกลับไปอยู่อย่างธรรมชาติ (state of nature) ใช้ "กฎหมายป่า" (law of the jungle) คือไม่มีกฎหมาย การปฏิวัติ-รัฐประหาร เป็นการใช้ "กฎหมายป่า" ผู้กระทำใช้ "สิทธิธรรมชาติ" (natural right) ไม่มีผิด-ถูก ผู้กระทำเสี่ยงภัยเอาเอง

ถ้าเขาเป็นฝ่ายชนะ จะเป็นผู้ถือดาบอาญาสิทธิ์ก่อตั้งประชาคมใหม่ ถ้าเป็นฝ่ายแพ้ เขาอาจต้องโทษหนักถึงประหารชีวิต สมัยก่อนอาจจะถูกประหารหลายชั่วโคตร

@ ทหารกับการทำรัฐประหาร

ทหารเป็นกองกำลังติดอาวุธของรัฐ ต้องวางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองภายใน ตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา ทหารไทยได้ละเมิดหลักการนี้หลายครั้ง โดยการเข้าไปช่วย (หรือถูกดึงเข้าไปช่วย) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ระบอบประชาธิปไตยต้องการให้คนในชาติแก้ไขข้อพิพาทกันโดยการใช้เหตุผล ไม่ใช่ข่มขู่กันด้วยกำลัง เมื่อเสียงปืนดัง เหตุผลย่อมเงียบ เมื่อปืนอยู่กับฝ่ายใด ฝ่ายนั้นย่อมชนะ แม้ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายอธรรมก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เราอย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทหารเมื่อติดอาวุธแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐานในทางการเมืองด้วย พวกเขายังมี "สิทธิธรรมชาติ" ที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ พวกเขายังมีสิทธิทางการเมืองที่จะใช้ดุลยพินิจของตัวเองที่จะตัดสินว่า เขาจะวางตัวเป็นกลางโดยใช้สิทธิของทหารในระบอบประชาธิปไตย หรือจะใช้สิทธิธรรมชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

ในที่สุด ทหารภายใต้การนำของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ได้ตัดสินใช้สิทธิธรรมชาติทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลทักษิณภายใต้ชื่อว่า "คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (คปค.)

พวกเขาแจงเหตุผลของการปฏิรูปฯ ในแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ว่า รัฐบาลก่อให้เกิดความแตกแยกในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์บ่อยครั้ง

ในทัศนะของผู้เขียน เหตุผลที่ คปค.อ้างนั้นเป็นความจริงทุกประการ มิได้มีการบิดเบือนหรือแต่งเสริมเติมต่อดังการทำรัฐประหารครั้งก่อนๆ หลายครั้ง

ยิ่งกว่านั้น ผู้เขียนเชื่อว่าพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณหลายอย่าง เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ การอ้างเสียงข้างมากโดยนับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งมาลบล้างการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและรัธฐรรมนูญนั้นฟังไม่ขึ้น

Adolph Hitler ผู้นำเยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากการเลือกตั้งมาอย่างท่วมท้นไม่แพ้ของรัฐบาลทักษิณ แต่ประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเผด็จการทรราชโดยเสียงข้างมากนั้นเป็นอันตรายยิ่งกว่าลัทธิเผด็จการโดยทหารมากมาย

เมื่อเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวสร้างขึ้นโดยผู้นำระบบ "ทรราชโดยเสียงข้างมาก" จึงเข้าเงื่อนไขดังที่นักปราชญ์ชาวอังกฤษอธิบายไว้ว่า เมื่อสัญญาประชาคมถูกทำลาย ประชารัฐก็ล่มสลาย ทุกคนมีสิทธิธรรมชาติหันกลับไปใช้ "กฎหมายป่า" ผู้ถืออาวุธเข้าสนามรบต้องเสี่ยงภัยเอาเอง เชื่อว่าผู้ก่อการรัฐประหารและพรรคพวกตระหนักดีในสัจธรรมข้อนี้ และทำไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าตนทำเพื่อใคร

อย่าไร้เดียงสาเกินไปจนถึงกับไม่รู้ว่ารัฐบาลได้ละเมิดสัญญาประชาคมแล้วซ้ำซาก

อย่าหลงกลฝรั่ง และพวกนิยมฝรั่งที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่า การโค่นล้มรัฐบาลเลือกตั้งต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

และอย่าเพ้อฝันว่ารัฐบาลทรราชตัวจริงนั้นจะลงจากเวทีไปเพราะมีม็อบจำนวนมากรวมตัวกันมาตะโกนด่าทอ รัฐบาลทรราชพร้อมที่จะใช้มวลชนและกำลังตำรวจเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจให้แก่พวกเขา

อย่าลืมว่ายังไม่มีนักปราชญ์ทางทฤษฎีรัฐศาสตร์คนใดที่ออกมาแนะว่ารัฐาธิปัตย์ที่เป็นทรราชโดยเสียงข้างมากในรัฐสภาหรือการหยั่งเสียง
มีสิทธิที่จะละเมิดรัฐธรรมนูญหรือสัญญาประชาคม

@ รัฐประหารกับรัฐธรรมนูญ

ถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของการใช้กำลังโค่นล้มรัฐบาลตามคำอธิบายของปรมาจารย์ทางทฤษฎีรัฐศาสตร์ตามที่กล่าวไว้แล้ว ตรรกะทางวิชาการในการบัญญัติข้อห้ามการกระทำปฏิวัติ-รัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็ไม่มี ความคิดที่จะป้องกันการทำปฏิวัติ-รัฐประหารโดยการบัญญัติเป็นข้อห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการเพ้อฝัน

ส่วนที่ว่าไว้ในกฎหมายอาญาโดยการกำหนดองค์ประกอบของความผิดและบทลงโทษไว้นั้นจะได้ผลก็เฉพาะใช้กับผู้แพ้เท่านั้น ส่วนผู้ชนะนั้น ย่อมจะใช้สิทธิธรรมชาติประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ประกาศนิรโทษกรรมตัวเองและคณะโดยให้มีผลย้อนหลัง

ฉะนั้นในรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่ดีและใช้ได้คงทนควรมีสาระเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ไม่ควรมีข้อห้ามการกระทำที่ละเมิดรัฐธรรมนูญเอาไว้ให้รกรุกรัง เพราะอย่างไรเสียก็ใช้ไม่ได้ (ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 63 และ 65) ถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่พูดถึงประเด็นนี้ เมื่อคณะบุคคลใดโค่นล้มรัฐบาลได้สำเร็จก็ไม่ต้องประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปัญหาความต่อเนื่องในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยก็จะไม่มี ความหวังลมๆ แล้งๆ ที่จะใช้รัฐธรรมนูญป้องปรามการปฏิวัติ-รัฐประหารก็ไม่เกิด

(2) ถ้าเราจะลองทำในทางตรงกันข้ามสักครั้งจะมีผลอย่างไร กล่าวคือ ทำการปฏิวัติ-รัฐประหารให้ชอบด้วยกฎหมาย โดยกำหนดเงื่อนไขที่ทำได้ไว้ดังนี้

(2.1) ให้จัดตั้งองค์กรอิสระเฉพาะกิจที่ปลอดจากการเมืองขึ้น1-3 คณะ เพื่อทำหน้าที่สำรวจมติมหาชนของคนไทยในยามวิกฤตควบคู่กันไปกับรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดสัญญาประชาคม (ความหมายกว้างกว่ารัฐธรรมนูญ)

(2.2) ให้องค์กรอิสระตามข้อ (2.1) ตั้งประเด็นคำถามและนับคะแนนจากผู้ตอบเฉพาะผู้ที่รู้ในประเด็นที่ถามเท่านั้น (ไม่นับคะแนนของผู้ที่มีแต่ความเห็นแต่ไม่มีความรู้เลย)

(2.3) ถ้าผลจากการสำรวจมติฯ ในข้อ (2.2) มีคะแนนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปที่เห็นว่ารัฐบาลละเมิดสัญญาประชาคมแล้ว ให้ถือว่ารัฐบาลได้ทำผิดต่อประชาชนอย่าง "ร้ายแรง" ให้โอกาสทำการแก้ไขภายใน 1 เดือน มิเช่นนั้น ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสิทธิโค่นล้มรัฐบาลได้โดยสันติวิธี (เช่นข้าราชการหรือธนาคารนัดหยุดงาน) หรือโดยการใช้กำลังก็ได้ (เช่น การทำรัฐประหาร)

(2.4) ให้มีบทบัญญัติห้ามทหาร-ตำรวจทำรัฐประหารเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก และกำหนดเวลาการคืนอำนาจทางการเมืองให้แก่ประชาชนภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี

การมีข้อบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยใช้กำลังทหารนั้น หมิ่นเหม่ต่อการที่จะถูกประฌามว่าเราส่งเสริมการใช้กำลัง เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ จึงไม่ควรทำ นอกจากเรามีความมั่นใจว่าเรามีกลเม็ดดีพอที่จะทำให้คนไทยและสังคมโลกเห็นด้วย ถ้าคิดและกำหนดเงื่อนไขให้รอบคอบ อาจมีผลเป็นการป้องปรามมิให้รัฐบาลทรราชละเมิดสัญญาประชาคม เพราะกลัวการปฏิวัติ-รัฐประหาร หรือการประท้วงตามวิถี "อารยะขัดขืน" ได้ด้วย ข้อควรระวังคือจะต้องวางกรอบให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมน้อยที่สุด

อนึ่ง ผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันที่ละเอียดและระบุเอกสารอ้างอิงด้วย ดูได้จากเว็บไซต์ www.thaiworld.org หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2549

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10447

กล้าทำมั๊ยครับ...นี่เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอ ซึ่งเกิดขึ้น ท่ามกลางความกระอักกระอ่วนของนักวิชาการที่...แม้ไม่เห็นด้วย...แต่เข้าใจ

และอีกนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับ การใช้อำนาจจากปากกระบอกปืน ถีบนักการเมืองทรราชลงจากอำนาจ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: The Last Emperor ที่ 17-10-2006, 14:52
อาจารย์เขียนเอาแต่เอาประวัติศาสตร์มาเล่า แต่ไม่เห็นแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเลย ตกลงสนับสนุนหรือว่าคัดค้านการทำรัฐประหารกันแน่!?!!?


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Neoconservative ที่ 17-10-2006, 15:04
..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...

ถ้า เอา ลงในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ จะมีทั้ง ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี เช่น

เมื่อไร ที่ รัฐบาลจากการเลือกตั้ง ทำลายสัญญาประชาคม แล้ว ทหาร สามารถ ล้มกระดานได้ทุกเมื่อ

ข้อเสีย เช่น

เมื่อไร ที่ รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง ทำลายสัญญาประชาคม แล้ว มีทหาร ผู้ฝักไฝ่ในอำนาจ หนุนหลัง จะเป็นเช่นไร

...........................................................................................................................................

ถ้า พูด ถึงการ ปฏิวัติ แล้ว คือการ เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง

หากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของทหาร นำไปสู่ การล่มสลาย ของ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราชาวไทย จะยอมได้ หรือ
...........................................................................................................................................

หากผู้มีอำนาจ ใน ขณะนี้ จะเอาเรื่องนี้ ลงใน รัฐธรรมนูญ จริงๆ เราคงไปขวางทาง ลูกปืน มิได้ แต่อยากเสนอให้ เปลี่ยนเป็น

..."ทหารมีสิทธิ์รัฐประหาร"... แทน

 :slime_surrender:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 15:16
คปค = คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 15:19
อาจารย์เขียนเอาแต่เอาประวัติศาสตร์มาเล่า แต่ไม่เห็นแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเลย ตกลงสนับสนุนหรือว่าคัดค้านการทำรัฐประหารกันแน่!?!!?

อ่านอีก 3 เที่ยวแล้วย่อความดู


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: อมพระมาพูด ที่ 17-10-2006, 15:31
 :slime_bigsmile:

โธ่..ลุงแคน อาไรจ๊ะเค้าอ่านแค่บรรทัดแรกเอง แร้วทำเนียนว่าอ่านจบ มั่วนิ่ม พวกสมาธิสั้นก้อเงี้ยแร่ะ จับแพะชนแกะตลอด!หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Neoconservative ที่ 17-10-2006, 15:38
คปค = คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หาก คปค. ให้รัฐธรรมนูญ อนุญาติ ให้มีการรัฐประหาร

คปค. อาจจะ แปลว่า คนป่วยครองเมือง

..............................................................................................................................................................

สาเหตุที่ต้องพูดเช่นนี้ ก็ เพราะว่า การ รัฐประหาร ทุก ครั้ง มีความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการนองเลือด ระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ดังนั้น การอนุญาติ ให้ ทหารสามารถทำการรัฐประหารได้ จึงเป็นการกระทำที่ สมควร ต่อต้านเป็นอย่างยิ่ง

 :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: LunaticBomberman ที่ 17-10-2006, 15:59
รัฐประหารบ่อยๆ ผมว่ามันไม่ประชาธิปไตยแล้ว รัฐประหารครั้งหน้าอาจจะเสียเลือดเนื้อก็ได้ ถ้าเกิดมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เกิดวันนึงมีกลุ่มทหารบ้าอำนาจ ขึ้นมา ไม่ซวยทั้งประเทศหรือ :slime_hitted:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 16:01
ที่จริงผมเสนอ "ศาลจริยธรรม" ไปก่อนที่ อ. ธีรยุทธ์ เสนอ "มนตรีจริยธรรม"

อ.ธีรยุทธ์ เสนอ "มนตรีจริยธรรม" ตรงนี้จะเป็นที่รวมของ "สถาบันต่าง ๆ" ตั้งแต่ องค์มนตรี ราษฎร อาวุโส ( ผู้มีวัตรปฏิบัติเป็นที่ยอมรับ )

องค์กรสื่อมวลชน สภาอาจารย์ สภาทนายความ ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ กลุ่มนี้จะทำหน้าที่ ตรวจสอบรัฐบาลในอีกมิติหนึ่ง

หากสรุปรวม ๆ กันหลากหลายความคิด ทหารในฐานะที่เป็น "ประชาชน" ก็ย่อมมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมือง เหมือนอาจารย์เขียนบอกไว้

หากคิดเล่น ๆ เอา 2 องค์กรนี้มากำกับดูแล นอกเหนือจาก "อำนาจตุลาการ" น่าจะทำได้...โดยให้มนตรีจริยธรรม ของอ.ธีรยุทธ์นั่นแหละ พิจารณาจริยธรรมของผู้บริหารหรือ รัฐบาล หากรัฐบาลยึกยัก ก็กำหนดให้ "ทหาร" มีอำนาจกระทำการ "คปค." ซะ

หากเตือนแล้วไม่ฟัง ก็ให้ทหารจัดการไปเสียเลย...ตามที่อาจารย์เขียน แนะนำไว้

จริง ๆ แล้ว ในแง่ "ความมั่นคงของรัฐ" หากพูดกันให้ถึงแก่น ทหารที่ปลอดการเมืองแทรกย่อมสามารถเป็นเกราะคุ้มกัน "รัฐธรรมนูญ" ในแง่ที่เป็นฝ่ายถือกำลัง มิใช่ให้ประชาชนที่ไม่มีกำลังเป็นผู้คุ้มครองดังในมาตรา 65 นั่น ไม่มีผลหรอกครับ...

โดนกฎอัยการศึกไปแล้ว มาตรา 65 ก็เลิกไปโดยปริยาย

ฝ่ายมนตรีจริยธรรม กำกับด้านคุณธรรมจริยธรรม...ควบคู่กันไป...คิดเล่น ๆนะครับ อย่างจริงจังมาก...

เพราะหลังจาก "องค์กรอิสระ" ที่ทำหน้าที่ "ตรวจสอบ" ถูกครอบงำ เราเชื่อว่า มนตรีจริยธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาชนน่าจะชี้นำสังคมได้

ในฐานะที่เป็น "สถาบัน" ของมหาชน มีการเสนอตัวผู้ดำรงตำแหน่งใน "มนตรีจริยธรรม" อย่างเป็นระบบ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: The Last Emperor ที่ 17-10-2006, 16:08
คำว่าทหารมีสิทธิ์ทางการเมืองนั้นหมายถึงสิทธิ์ในการถือปืนแล้วบังคับให้ทุกคนต้องทำตามใช่หรือไม่?


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 16:09
รัฐประหารบ่อยๆ ผมว่ามันไม่ประชาธิปไตยแล้ว รัฐประหารครั้งหน้าอาจจะเสียเลือดเนื้อก็ได้ ถ้าเกิดมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เกิดวันนึงมีกลุ่มทหารบ้าอำนาจ ขึ้นมา ไม่ซวยทั้งประเทศหรือ :slime_hitted:

ถ้าเรากำหนดให้มี "สถาบัน" รับรอง ออกคำสั่ง ก็ได้ครับ หากประชาชนเห็นด้วย
ซึ่งตรงนี้คิดว่า ต้องสุกงอมจริง ๆ

แต่ก่อนหน้านั้น ยังมีโอกาสเตือน จาก "สถาบัน" ที่ประชาชนตั้งขึ้น ให้ รัฐบาลลาออก

จะว่าไป ต้องมี "หลักจริยธรรม" ที่กำหนดให้รัฐบาลต้องกระทำบางอย่าง ตามลำดับความรุนแรงของปัญหาเช่น

1. ขอโทษ

2. ลาออก เป็นต้น...

ส่วนมาตรการสุดท้าย คงต้องเห็นพ้องต้องกัน เหมือนคำพูดคุณหมอประเวศ ที่บอกว่า

ทักษิณควรเสียสละ...ไม่เช่นนั้นต้องเสียสละทักษิณ

ลอง ๆ ไปตีความกันดูครับ...นี่คือ "สัญญาณไฟเขียว" ให้ "ขับไล่หน้าเหลี่ยมหรือไม่"


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 16:10
คำว่าทหารมีสิทธิ์ทางการเมืองนั้นหมายถึงสิทธิ์ในการถือปืนแล้วบังคับให้ทุกคนต้องทำตามใช่หรือไม่?

กลับไปอ่านหัวกระทู้ อีก 3 เที่ยว


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: LunaticBomberman ที่ 17-10-2006, 16:24
รัฐประหารบ่อยๆ ผมว่ามันไม่ประชาธิปไตยแล้ว รัฐประหารครั้งหน้าอาจจะเสียเลือดเนื้อก็ได้ ถ้าเกิดมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เกิดวันนึงมีกลุ่มทหารบ้าอำนาจ ขึ้นมา ไม่ซวยทั้งประเทศหรือ :slime_hitted:

ถ้าเรากำหนดให้มี "สถาบัน" รับรอง ออกคำสั่ง ก็ได้ครับ หากประชาชนเห็นด้วย
ซึ่งตรงนี้คิดว่า ต้องสุกงอมจริง ๆ

แต่ก่อนหน้านั้น ยังมีโอกาสเตือน จาก "สถาบัน" ที่ประชาชนตั้งขึ้น ให้ รัฐบาลลาออก

จะว่าไป ต้องมี "หลักจริยธรรม" ที่กำหนดให้รัฐบาลต้องกระทำบางอย่าง ตามลำดับความรุนแรงของปัญหาเช่น

1. ขอโทษ

2. ลาออก เป็นต้น...

ส่วนมาตรการสุดท้าย คงต้องเห็นพ้องต้องกัน เหมือนคำพูดคุณหมอประเวศ ที่บอกว่า

ทักษิณควรเสียสละ...ไม่เช่นนั้นต้องเสียสละทักษิณ

ลอง ๆ ไปตีความกันดูครับ...นี่คือ "สัญญาณไฟเขียว" ให้ "ขับไล่หน้าเหลี่ยมหรือไม่"

น่าคิดครับ แต่ที่ คปค.รัฐประหารคราวนี้ ผมคิดว่าเป็นเพราะมันถึงจุดสุดยอดละ หาทางออกไม่ได้ซักที พี่เหลี่ยมก็ไม่ยอมออก ไม่รู้เอากาวตราช้างติดที่เก้าอี้นายกฯรึไง เลยรัฐประหารมันไปเลย โย่ว! :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: The Last Emperor ที่ 17-10-2006, 16:32
พวกที่เห็นว่าการทำรัฐประหารเป็นเรื่องปรกตินี่ไปพูดกับอาระประเทศไม่รู้เรื่องหรอกครับ เพราะสังคมที่เจริญแล้วเค้ารังเกียจพวกที่ปล้นอำนาจไปจากปชช. อย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหารเลย ยิ่งถ้ามี someone ไฟขงไฟเขียวนี่ยิ่งเลวร้ายใหญ่
หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 16:34
รัฐประหารไม่ใช่เรื่องปกติ เว้นแต่ ผู้บริหารประเทศมันชั่วจนสุดทนเท่านั้น


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: irq5 ที่ 17-10-2006, 16:43
มีสิทธิไม่มีสิทธิ์ไม่ทราบครับ

รู้แต่รัฐประหารไปเรียบร้อยแล้ว

แม้วติดค้างอยู่ลอนดอน   

 :slime_sentimental:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: นายเกตุ ที่ 17-10-2006, 16:48
พม่าก็เป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ

แต่ผมเห็นยูโนเเคลของไอ้กันไปหากินกันเต็มไปหมดไม่เห็นพ่อบุชเค้าโวยวายอะไรเลย

ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อ2ปีที่แล้วไอ้กันก็หนุนหลังปากีสถานให้ทำการปฎิวัติเหมือนกัน

ก็ไม่เห็นมีนานาอารยะประเทศไหนมาโวยวายอะไรเลย

ผมละเบื่อจริงๆไอ้พวกปากว่าตาขยิบเนี้ยะถ้าตัวเองทำตัวเป็นเผด็จการละก้อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ถ้าคนอื่นทำบ้างละออกมาโวยวาย


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: meriwa ที่ 17-10-2006, 16:56
พวกที่เห็นว่าการทำรัฐประหารเป็นเรื่องปรกตินี่ไปพูดกับอาระประเทศไม่รู้เรื่องหรอกครับ เพราะสังคมที่เจริญแล้วเค้ารังเกียจพวกที่ปล้นอำนาจไปจากปชช. อย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหารเลย ยิ่งถ้ามี someone ไฟขงไฟเขียวนี่ยิ่งเลวร้ายใหญ่
นาย A-Rai-Ja อ่านอีกกี่เที่ยวก็คงไม่เข้าใจที่คุณแคนเอามาลงหรอก   แค่ปีเดียวก็แย่อยู่แล้ว นี่ผ่านมาเป็นพันๆปี คงตามไม่ไหว

ความจริงรัฐประหารครั้งนี้จะไม่สำเร็จได้ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ  การออกมาบอกว่าทหารปล้นอำนาจ ปชช. ไปจึงไม่เป็นเรื่องจริง    

และประเทศต่างๆที่เจริญนั้นผมคิดว่า สิ่งสำคัญคือหลักความมีวินัยรู้จักหน้าที่ของเค้าต่างหาก ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยที่เรียกร้องกันแต่อิสระเสรีภาพ  ถึงได้บอกว่าดูอะไรอย่าดูแค่เปลือก ไม่ใช่ว่าเห็นประเทศอื่นเค้าทำได้ดีก็ทำตาม โดยไม่ได้ศึกษาถึงแก่นแท้ของมัน


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: The Last Emperor ที่ 17-10-2006, 16:58
พม่าก็เป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ

แต่ผมเห็นยูโนเเคลของไอ้กันไปหากินกันเต็มไปหมดไม่เห็นพ่อบุชเค้าโวยวายอะไรเลย

แสดงว่าคุณไม่ได้ติดตามประวัติศาสตร์ว่าพม่าโดนบอยคอททางเศรษฐกิจจากนานาประเทศหลายปี เพิ่งมาลืมตาอ้าปากได้บ้างก็ตอนที่ปล่อยสัมประทานให้จีน-อินเดียเข้าไปขุดแก๊ส-น้ำมันเมื่อ3-4ปีนี่เอง รายได้ต่อหัว/ปีของพม่ายังติด bottom five ของโลกอยู่เลยถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อ2ปีที่แล้วไอ้กันก็หนุนหลังปากีสถานให้ทำการปฎิวัติเหมือนกัน

ก็ไม่เห็นมีนานาอารยะประเทศไหนมาโวยวายอะไรเลย

ปากีสถานทำตัวเป็นเด็กดีของไอ้กันในการปราบปรามก่อการร้ายก็เลยได้รับความเมตตาจากพ่อบุช ส่วนไทยเรามีผลประโยชน์อะไรให้ไอ้กันมันบ้างนอกจากที่ไทยได้ดุลย์การค้ามันมหาศาล เรื่องอะไรที่มันจะต้องมาสนใจไทย มันก็ต้องบีบทุกทางแบบไม่เกรงใจ ไม่เหมือนจีนที่ไทยเราเสียดุลย์การค้ามหาศาลในแต่ละปี จีนมันก็ต้องปากหวานใส่เป็นธรรมดา

แสดงว่าคนไทยบางคนนี่ไม่get เรื่องผลประโยชน์บนเวทีการเมืองระดับโลก


ผมละเบื่อจริงๆไอ้พวกปากว่าตาขยิบเนี้ยะถ้าตัวเองทำตัวเป็นเผด็จการละก้อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ถ้าคนอื่นทำบ้างละออกมาโวยวาย
ถ้าอดีตรัฐบาลทักษิณเป็นเผด็จการจริง พวกพันธมิตรไม่มีโอกาสแม้แต่จะคิดที่จะเดินขบวน และเว๊บเสรีไทยก็ถูกปิดไปนานแล้ว...


ถ้าไม่ชัด...เดี๋ยวมีรอบสอง!!หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Killer ที่ 17-10-2006, 16:59
นักวิชาการอัปลักษณ์วิปริตวิปลาศ มันคิดอย่างนี้ได้อย่างไร

ถึงกับชักแม่น้ำทั้งห้ามาสอพลอทำให้การรัฐประหารมีความชอบธรรม

ถ้ารัฐประหารแล้วเกิดการนองเลือดขึ้นมา อยากรู้จริงๆว่ามันจะกลืนน้ำลายหรือเปล่า
แล้วมันยังคิดย้อนรอย จะให้มี อภิรัฐมนตรี ขึ้นมาอีก สารเลวต่ำช้าสามานย์มาก


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: The Last Emperor ที่ 17-10-2006, 17:06

นาย A-Rai-Ja อ่านอีกกี่เที่ยวก็คงไม่เข้าใจที่คุณแคนเอามาลงหรอก   แค่ปีเดียวก็แย่อยู่แล้ว นี่ผ่านมาเป็นพันๆปี คงตามไม่ไหว

Thanks น๊ะที่ชงหั้ย นั่นซิว่าประวัติศาสตร์เป็นพันปีแล้วจะเอามาโยงกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันได้อย่างไรในเมื่อวิธีการ-แนวคิดการปกครองของแต่ละยุคสมัยมันต่างกัน เช่น ณ ปัจจุบันมีสักกี่ประเทศที่เห็นด้วยกับแนวคิดคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม หรือ สมบูรณา.......(ละไว้เป็นที่เข้าใจ)  อาจารย์เขียนตกม้าตายตื้นๆแค่นี้เชียวรึ!?!


ความจริงรัฐประหารครั้งนี้จะไม่สำเร็จได้ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ  การออกมาบอกว่าทหารปล้นอำนาจ ปชช. ไปจึงไม่เป็นเรื่องจริง    

รู้ได้อย่างไรว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ? มันแค่ไม่มีพลังปชช.ออกมาต่อสู้ขัดขืนเหมือนสมัย พ.ค. ทมิฬ เพราะไม่มีผู้นำออกมาเคลื่อนไหว (ถูกทหารจับตัวไปก่อนไง)  แล้วจะมามั่วว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนการรัฐประหารนี่มันเกินไปป่าว!?!


และประเทศต่างๆที่เจริญนั้นผมคิดว่า สิ่งสำคัญคือหลักความมีวินัยรู้จักหน้าที่ของเค้าต่างหาก ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยที่เรียกร้องกันแต่อิสระเสรีภาพ  ถึงได้บอกว่าดูอะไรอย่าดูแค่เปลือก ไม่ใช่ว่าเห็นประเทศอื่นเค้าทำได้ดีก็ทำตาม โดยไม่ได้ศึกษาถึงแก่นแท้ของมัน
มีวินัย...ไม่ใช่เรียกร้องกันแต่อิสระเสรีภาพ  น่าจะเอาไว้ใช้กับพันธมิตรสมัยที่ออกมาเย้วๆมากกว่าม้าง


มีอีกมั้ย...เดี๋ยวมีรอบสอง-สามตามมา!!


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 17:12
นักวิชาการอัปลักษณ์วิปริตวิปลาศ มันคิดอย่างนี้ได้อย่างไร

ถึงกับชักแม่น้ำทั้งห้ามาสอพลอทำให้การรัฐประหารมีความชอบธรรม

ถ้ารัฐประหารแล้วเกิดการนองเลือดขึ้นมา อยากรู้จริงๆว่ามันจะกลืนน้ำลายหรือเปล่า
แล้วมันยังคิดย้อนรอย จะให้มี อภิรัฐมนตรี ขึ้นมาอีก สารเลวต่ำช้าสามานย์มาก


ศาสตราจารย์ เขียน ธีระวิทย์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2528

สาขา รัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์

http://www.nrct.go.th/RI%20web/RISweb/B_researchers_files/2528/2528_researchers5.htm

เกิดทันมั๊ย 2528


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Neoconservative ที่ 17-10-2006, 17:23
หากให้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ในการทำ รัฐประหาร แล้ว ความเสี่ยงต่อการสูญเสียเลือดเนื้อของคนในชาติ จะมีสูง

ถึงแม้จะ มี ขั้นตอน การเตือน ต่างๆ ก่อนที่จะปล่อยให้ทำกรรัฐประหารก็ตาม

เช่น

หากมีทหาร สอง กลุ่ม แย่งกันว่ากลุ่มไหน จะเป็นผู้นำ กระทำการรัฐประหาร ทั้งสองฝ่ายมี ปืน มีรถถัง เรียน รุ่นเดียวกันมาตั้งแต่หนุ่มๆ

อาจจะเกิดการ ปะทะกันได้

..................................................................................................................................................

คำถาม กับ ปัญหา ที่จะตามมา คือ

ใคร ควร มี สิทธิ ในการเป็นผู้นำ ในการทำการรัฐประหาร

ผู้ที่ทำรัฐประหาร จะต้องฉีก รัฐธรรมนูญ อีก เพราะว่า กำหนดให้ อยู่ในอำนาจ แค่ เพียง ปี เดียว แต่การแก้ปัญหา อาจจะต้องใช้เวลา หนึ่งปี กับ อีก หนึ่งเดือน

การทำการ รัฐประหาร มี เป้า หมายเสมอ ไม่ว่า จะเป็น การ ปกป้อง หรือ เปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่เกิด ขึ้น หลังจากการรัฐประหาร อาจจะเป็นสิ่งที่ ยอม รับได้ แต่ถ้า เรา ยอมรับกันไม่ได้ หละ

..............................................................................................................................

ข้อเสนอ

แทนที่ จะระบุ ไว้ใน รัฐธรรมนูญ ให้ทหาร ทำกรรัฐประหารเพื่อแก้ปัญหาได้ เรา

ไปทุ่มงบ ให้ความรู้ การศึกษา ประชาชน ให้มากๆ ซัก 50% ของ GDP (ตัวอย่าง) อาจจะเป็นทางแก้ ปัญหาที่ ตรงกว่า

 :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Killer ที่ 17-10-2006, 17:29
ไอ้พวกอัลกออิดะฮ์ เขมรแดง ฮิตเลอร์ มุสโสลินี ฯลฯ

ก็มีนักวิชาการของพวกมันเหมือนกันแหละ

นักวิชาการคุณค่ามันอยู่ที่ตรงไหนหรือ ?


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 17:32
ลองไปถามสภาวิจัยดูสิ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ลืมคิด ฟังธง..."ทหารไม่มีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Neoconservative ที่ 17-10-2006, 17:34
แซวกันเล่น น้า อย่า เครียด น้า  :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: meriwa ที่ 17-10-2006, 17:41
ไอ้พวกอัลกออิดะฮ์ เขมรแดง ฮิตเลอร์ มุสโสลินี ฯลฯ

ก็มีนักวิชาการของพวกมันเหมือนกันแหละ

นักวิชาการคุณค่ามันอยู่ที่ตรงไหนหรือ ?


55 นั่นสิ  มีแต่วิชาแต่เอาตัวไม่รอดนอกจากตัวเองยังไม่รอดแล้วยังจะพลอยเอาคนอื่นไปตายด้วย  มีแต่หลักการแต่แก้ปัญหาไม่เป็น เพราะยึดหลักตำราอยู่เล่มเดียวว่าวิชาของกูแน่ ของกูเจ๋ง  ของกูถูกต้อง    อุตส่าห์จบถึงระดับ Dr. จะนิ่งเฉยก็กะไรอยู่ ก็เลยต้องออกมาแสดงวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาซะหน่อย  บางคนฟังแล้วก็ดูดี แต่บางคนก็เป็นได้แค่ Dog ที่เอาแต่เห่าไปวันๆเท่านั้น


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 17:48
ประเด็นของมันคือ หากรัฐบาลทำชั่ว แล้วล็อคกระบวนการตรวจสอบ เอาไว้เท่าที่เห็น ๆ กันอยู่

หากจะแก้ไขในทางสันติ ควรทำอย่างไร...

ทำไมระดับประธานาธิบดี ( อเมริกา - อังกฤษ )  ยังต้องไปตอบคำถามคณะกรรมการจากสภา

ตอนนี้ใครมีสมอง มีประสบการณ์เค้าต่างก็นำเสนอ "แนวคิด" ออกมา ให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำ...

ไม่เห็นต้องไปด่าคนแก่คนเฒ่า....ไม่ใช่พวกนักวิจัย อิสต์เวสต์ ประเภทปริญญาโทเกือบไม่ผ่านพวกนั้น

ที่สำคัญ คนทำปฏิวัติ มันไม่ใช่แค่ทหารสิ มันมีตำรวจด้วย ฮ่า ฮ่า

คำถามเล่น ๆ อีกข้อ นายกมีสิทธิ์อะไร ใช้ตำรวจให้ไปล็อคตัวป๋าเปรม...หืมมม....

ใครเป็นคนคิดกฎหมาย พรก.ฉุกเฉิน 2548 ทำมาทำไม...อำนาจไม่จำกัด มาได้ยังไง


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: kumtong ที่ 17-10-2006, 17:54
รัฐบาลสุดชั่ว   จะเอาไว้ทำไม ถึงทหารไม่ปฏิวัติ  สักวันประชาชนก็ร่วมกันปฏิวัติ
อย่ามาอ้างต่างประเทศ  เพราะรัฐบาลเหล่านั้นเขาไม่ใช่รัฐบาลสุดชั่ว
การได้เสียงข้างมาก   ไม่ใช่หมายความว่าจะทำอะไรที่ละเมิดกฎหมายได้   นะ อะไรจ๊ะ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 17-10-2006, 18:00
นักวิชาการคุณค่ามันอยู่ที่ตรงไหนหรือ ?

เป็นถึงนักวิจัยไม่น่าถามคำถามแบบนี้  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 17-10-2006, 18:59
หากให้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ในการทำ รัฐประหาร แล้ว ความเสี่ยงต่อการสูญเสียเลือดเนื้อของคนในชาติ จะมีสูง

ถึงแม้จะ มี ขั้นตอน การเตือน ต่างๆ ก่อนที่จะปล่อยให้ทำกรรัฐประหารก็ตาม

เช่น

หากมีทหาร สอง กลุ่ม แย่งกันว่ากลุ่มไหน จะเป็นผู้นำ กระทำการรัฐประหาร ทั้งสองฝ่ายมี ปืน มีรถถัง เรียน รุ่นเดียวกันมาตั้งแต่หนุ่มๆ

อาจจะเกิดการ ปะทะกันได้

..................................................................................................................................................

คำถาม กับ ปัญหา ที่จะตามมา คือ

ใคร ควร มี สิทธิ ในการเป็นผู้นำ ในการทำการรัฐประหาร

ผู้ที่ทำรัฐประหาร จะต้องฉีก รัฐธรรมนูญ อีก เพราะว่า กำหนดให้ อยู่ในอำนาจ แค่ เพียง ปี เดียว แต่การแก้ปัญหา อาจจะต้องใช้เวลา หนึ่งปี กับ อีก หนึ่งเดือน

การทำการ รัฐประหาร มี เป้า หมายเสมอ ไม่ว่า จะเป็น การ ปกป้อง หรือ เปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่เกิด ขึ้น หลังจากการรัฐประหาร อาจจะเป็นสิ่งที่ ยอม รับได้ แต่ถ้า เรา ยอมรับกันไม่ได้ หละ

..............................................................................................................................

ข้อเสนอ

แทนที่ จะระบุ ไว้ใน รัฐธรรมนูญ ให้ทหาร ทำกรรัฐประหารเพื่อแก้ปัญหาได้ เรา

ไปทุ่มงบ ให้ความรู้ การศึกษา ประชาชน ให้มากๆ ซัก 50% ของ GDP (ตัวอย่าง) อาจจะเป็นทางแก้ ปัญหาที่ ตรงกว่า

 :slime_fighto:ผมเชื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะไม่กำหนดให้ทหารทำการรัฐประหารได้
และก่อนหน้านี้ ทหารที่ดีก็ไม่เคยมีใครคิดว่าทหารมีสิทธิทำรัฐประหารได้
ดังนั้นทุกครั้งที่ทำรัฐประหาร ก็ต้องขอนิรโทษกรรมทุกครั้ง....

ถ้าพิจารณาจากการทำรัฐประหารครั้งนี้กับครั้งก่อน ๆ  จะเห็นความแตกต่างกันแม้แต่การครั้ง รสช.ก็ตาม
ที่เริ่มต้น ดูเหมือนจะดี แต่ก็เป็นการปกป้องพรรคพวกตนเอง ต่างกับการทำรัฐประหารคราวนี้
ที่ทำกับรัฐบาลเผด็จการจากการเลือกตั้ง หรือเผด็จการเสียงข้างมาก.... :!:
หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 17-10-2006, 19:02
แกกล้าดีแฮะ

รับรองโดนถล่มแหลกแน่นอน

 :slime_smile2:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 17-10-2006, 19:02
นักวิชาการคุณค่ามันอยู่ที่ตรงไหนหรือ ?

เป็นถึงนักวิจัยไม่น่าถามคำถามแบบนี้  :slime_bigsmile:ผมเชื่อว่าอาจารย์เขียน ธีรวิทย์
กับอาจารย์นิธิ เอี๊ยวศรีวงศ์
เป็นนักวิชาการที่ดีทั้งคู่
แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเท่านั้น

คุณ Killer อย่าเอาหนังเสือคลุมหลังลาโง่เลย........ :!:หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 19:16
อาจารย์เขียน "เอียงซ้าย" มาแต่ใหนแต่ไร

ลองมองถึง สภาประชาชนของจีนสิ...นายกมาจากใหน ใครเป็นผู้กำหนด

บางทีแต่ละประเทศ ก็มีสิทธิ์คิด "รูปแบบของตนเอง" คล้าย ๆ อ. ธีรยุทธ์อยากมี "คณะมนตรีจริยธรรม" นั่นแหละ

ความสำคัญมันอยู่ที่พลังตรวจสอบ ที่ออกมาจากความมีจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตย

ถ้าหาก การตรวจสอบจนสามารถควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจได้ หรือสามารถควบคุม ผู้เข้าสู่อำนาจแล้วให้อยู่ในกรอบการทำงานที่ดี

ทำยังไงเราจะสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญ ไม่ขัดกับกระแสสังคม...

วิธีนั้นก็จะนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด....อย่างในระเบียบของราชการ ก็บอกไว้ ข้าราชการมีสิทธิ์ปฏิเสธ "คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

หากเติมลงไปอีกว่า "คำสั่งที่ผิดจริยธรรม" ตรงนี้ น่าคิดมั๊ย...

โดยหลักตรรกะ อาจารย์เขียนกล่าวไว้ไม่ผิดหรอกครับ แต่ความหมายเรื่อง "ปฏิวัติ" อาจต้องการ "ไฟเขียว" จากหลากหลายมิติพอสมควร

มิใช่ทหารตัดสินใจด้วยตนเอง...ต้องมี "กรอบแห่งความมั่นคง" ขึ้นมากำกับ

แค่ใหนถึงจะเรียกว่ามีความสำคัญจนต้องทำการปฏิวัติ เหตุผล 4-5 ข้อ ที่ "คปค" เอ่ยอ้างเพียงพอหรือไม่ ?

เรื่องเหล่านี้ ต้องให้แน่ชัด และเป็นการลงมติร่วมกัน ของสภามนตรีจริยธรรม ร่วมกับ สภาความมั่นคง ( อาจไม่จำเป็นต้องให้นายกเข้าร่วม )

นี่หมายถึงมันเลวร้ายสุด ๆ แล้วเท่านั้นนะครับ...

ที่สำคัญต้องมิใช่ปฏิวัติเพื่อตนเอง...เหมือนอาจารย์เขียน ว่าไว้นั่นแหละครับ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 19:26
เหมือน หมามันมีปาก ปากมันมีเขี้ยว มันก็มีสิทธิจะกัด หมามันไม่คิดถึงจริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว
ประเภทขอให้ใช้กำลังเข้าว่า สมองไว้ทีหลัง แบบเดียวกันเป๊ะ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 17-10-2006, 20:05
เหมือน หมามันมีปาก ปากมันมีเขี้ยว มันก็มีสิทธิจะกัด  หมามันไม่คิดถึงจริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว
ประเภทขอให้ใช้กำลังเข้าว่า สมองไว้ทีหลัง แบบเดียวกันเป๊ะ หมามันไม่คิดถึง จริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว

คุณชอบแถเพิ่งเข้าใจอย่างนี้ :!:

คุณชอบแถน่าจะคิดอย่างนี้หลายปีที่ผ่านมา...........ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 20:11
เหมือน หมามันมีปาก ปากมันมีเขี้ยว มันก็มีสิทธิจะกัด หมามันไม่คิดถึงจริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว
ประเภทขอให้ใช้กำลังเข้าว่า สมองไว้ทีหลัง แบบเดียวกันเป๊ะ

ฮ้า...ชอบแถก...รู้เรื่องจริยธรรมด้วย...
โอ้พระเจ้าช่วย..กล้วยทอด ไม่เสียแรงอธิบายให้ฟังหลายกระทู้...อา...ขอบคุณสวรรค์...


ตกลงอ่าน มาตรา 77 เข้าใจมั๊ย...ลิงค์ก็เห็นชื่อเว็บหรือเปล่าล่ะ

นี่...หญ้าปนฟาง...ต้องเคี้ยวเอื้องนานหน่อยนะ...รีบ ๆ กระเดือกเดี๋ยวฟางติดคอ

๔) ติดตามผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจัดทำไปแล้ว โดยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) ซึ่งคาดว่าทุกส่วนราชการในส่วนกลางจะดำเนินการจัดทำแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๗ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมจะเริ่มรณรงค์เผยแพร่ขยายผลไปยังส่วนภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล ให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป

หรือต้องให้เคี้ยวให้...เอ้า...อ้าปากสิ...้


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 20:14
วันนี้ซวยโดนคนแก่รุมโทรม


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 20:16
อ้าว...ใหนบอกเป็นริดสีดวง...


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 20:18
เมื่อเช้าเค้าเก็บกล่องลึกลับได้ ข้างในมีสบู่กับวาสลิน ช่วยเรื่องริดสีดวงได้ดี


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 20:22
แหวะ...ไม่นิยม


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 20:24
ตามข่าวบอกว่า หน้าบ้านที่มี 4 เสา ด้วยนะฮ้า จบ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: MacBookPro ที่ 17-10-2006, 20:25
เหมือน หมามันมีปาก ปากมันมีเขี้ยว มันก็มีสิทธิจะกัด หมามันไม่คิดถึงจริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว
ประเภทขอให้ใช้กำลังเข้าว่า สมองไว้ทีหลัง แบบเดียวกันเป๊ะ

หมามันไม่คิดถึงจริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว

ว่าทักษิณทามมาย!!!!!


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 20:29
อ้าวเฮ้ย จะเป็นคนแก่มารุมโทรมอีกคนหรือไง โดนมาสองแล้ว พักก่อน ตอนนี้ริดสีดวงกำเริบ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 20:32
คนอื่นใช้สมองและสองมือ ตอบกระทู้

สงสัยหมอนี่ใช้ตูดตอบกระทู้แฮะ....มิน่า..!!


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 20:35
ไม่รู้เป็นไง เห็นคนแก่หัวขาวๆ แล้วใจหวิวๆ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 20:40
เคยโดนมือล่างคนแก่ผลัก หรือยังล่ะ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 20:42
เข้าไป ไอ้เว็บกอพอตั้งสามรอบแล้วยังไม่เห็นเลย เห็นแต่คู่มือการจัดทำและตัวอย่าง

มันอยู่ตรงไหนครับ ตอนนี้ขอพักตูดมาอ่านเรื่องจริยธรรมก่อน


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 20:55
คำค้น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 21:00
ไชโย มีคู่มือจริยธรรมอ่านแล้ว จะให้ซึมซับทางตูดซะหน่อย อ้าวเฮ้ย

Warning: mysql_connect(): Too many connections in /htdocs/var/seewww/actionPlan/print_ministry.php on line 30
Cann't connect host

คนอ่านมากจนเข้าไม่ได้


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 17-10-2006, 21:04
คุณชอบแถ แถเถือกไปเรื่องอื่นทำไม :?:

กำลังคุยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของทักษิณอยู่ดี ๆ แถไปเรื่องอื่น ๆ.......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่าหัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 21:05
ตัวอย่างบางตอน
....................
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
     
เมื่อทั้งเหล่าข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้ว คำถามที่ตามมา ก็คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี ควรประกอบด้วยหลักสำคัญ ๆ อะไรบ้าง จึงจะสามารถทำให้ประเทศไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถปฏิรูประบบราชการ แข่งขันได้ดีในเวทีโลก คำตอบปรากฏชัดอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย ๖ ประการ ซึ่งประกาศครั้งแรกในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ประการแรก หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของ ตัวบุคคล

ประการที่สอง หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนใจมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ

ประการที่สาม หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

ประการที่สี่ หลักความมีส่วนร่วม
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

ประการที่ห้า หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

ประการที่หก หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

หากทั้งภาคราชการประจำ การเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการดำเนินไป ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ประชาชนก็จะบังเกิดประโยชน์สุข สังคมและประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขัน ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้ดีอย่างแน่นอน

( อยู่ในเว็บ กพ.นั่นแหละ...มีเว็บเครือข่ายของกพ.ด้วย กดตรง หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี )

http://www.fact.or.th/th/trans_new3.htm

นี่ต้องป้อนฟางทุกเส้นจริง ๆ เหรอ...
     


หัวข้อ: ไว้อาลัยให้เวบเสรีไทย
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 17-10-2006, 21:10
ในที่สุดก็มีกระทู้แบบนี้ที่เวบเสรีไทย
ขอไว้อาลัยให้ชื่อและคำขวัญประจำเวบ

 :slime_surrender:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 21:13
กระทู้แบบใหนเหรอ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 17-10-2006, 21:17
เจอพอดีเลย ขอบใจมากนะลุง มันเป็น .doc สำหรับข้าราชการ แต่ไม่เป็นไร apply กันได้


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 21:21
มาตรา 77 มันรวมทั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการการเมือง


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 21:28
ตัวอย่างบางตอน
....................
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
     
เมื่อทั้งเหล่าข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้ว คำถามที่ตามมา ก็คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี ควรประกอบด้วยหลักสำคัญ ๆ อะไรบ้าง จึงจะสามารถทำให้ประเทศไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถปฏิรูประบบราชการ แข่งขันได้ดีในเวทีโลก คำตอบปรากฏชัดอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย ๖ ประการ ซึ่งประกาศครั้งแรกในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ประการแรก หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของ ตัวบุคคล

ประการที่สอง หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนใจมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ

ประการที่สาม หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

ประการที่สี่ หลักความมีส่วนร่วม
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

ประการที่ห้า หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน

ประการที่หก หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

หากทั้งภาคราชการประจำ การเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการดำเนินไป ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ประชาชนก็จะบังเกิดประโยชน์สุข สังคมและประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขัน ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้ดีอย่างแน่นอน

( อยู่ในเว็บ กพ.นั่นแหละ...มีเว็บเครือข่ายของกพ.ด้วย กดตรง หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี )

http://www.fact.or.th/th/trans_new3.htm

นี่ต้องป้อนฟางทุกเส้นจริง ๆ เหรอ...
     หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: p ที่ 17-10-2006, 21:35
เหมือน หมามันมีปาก ปากมันมีเขี้ยว มันก็มีสิทธิจะกัด หมามันไม่คิดถึงจริยธรรมคุณธรรมของคนอยู่แล้ว
ประเภทขอให้ใช้กำลังเข้าว่า สมองไว้ทีหลัง แบบเดียวกันเป๊ะ
อย่าไปดูถูกหมานะครับ
หมามันก็มีหัวใจเหมือนกันนา
บางตัวมันฉลาดมากเลยแหละ


วันนี้ซวยโดนคนแก่รุมโทรม
แถไม่ออกแล้ว
:slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 21:39
สโลแกนหนังหมา หมา กำลังจะฉาย

"คบหมาเ็ป็้นเพื่อน ดีกว่ามีเพื่อนหมา ๆ"

ฮ่า ฮ่า...


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Killer ที่ 17-10-2006, 21:59
ปฏิวัติได้...แต่ต้องมานั่งหวาดระแวง เสียวสันหลังอยู่นี่นะ... :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 17-10-2006, 22:15
ภาระ "ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง" ที่แบกอยู่บนบ่า

จำเป็นต้องรักษาให้แก้วิกฤติชาติให้ได้ ตรงนี้มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: p ที่ 17-10-2006, 22:30
ภาระ "ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง" ที่แบกอยู่บนบ่า
จำเป็นต้องรักษาให้แก้วิกฤติชาติให้ได้ ตรงนี้มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

ครับ
อยากให้ทุกคนมีความตระหนักเช่นนี้
เพื่อประเทศชาติของเราครับ
:)


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Politician Boss ที่ 17-10-2006, 23:30
แน่นอน ทหารมีสิทธิปฏิวัติ คุณทักษิณก็มีสิทธิในการต่อต้านการปฎิวัติ ผมก็ย่อมมีสิทธิไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ และทุกคนย่อมต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่าย ใน

การใช้สิทธิ ส่วนใครจะจ่ายมากน้อยกว่ากันแค่ไหน มันก็ย่อมขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ ของการใช้สิทธินั้น


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 17-10-2006, 23:38
ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงและรัฐบาลนี้ จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ในการทำรัฐประหารอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว  ผมเชื่อประชาชน
ที่ไม่ได้เป็นคนรักทักษิณ สาวกฯ หวอรูม และคนที่เสียผลประโยชน์
จะพอใจและให้การสนับสนุน เป็นเกราะกำบังให้คณะมนตรีความมั่นคง
และรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน...
:!:


การรัฐประหารครั้งนี้ทำให้นักวิชาการ ผู้นำทางความคิด และประชาชนที่ศรัทธาต่อ
ระบอบประชาธิปไตยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายประชาธิปไตยรูปแบบ และประชาธิปไตย
ที่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงและความจำเป็นในการทำรัฐประหาร.....

ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงและรัฐบาลนี้ ยังยืนหยัดปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ
การทำร้ฐประหารประชาชน  ฝ่ายหลังยังจะสนับสนุนและให้กำลังใจต่อไป...หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 00:13
กติกาก็สำคัญ

แต่ที่สำคัญกว่าคือ...ใครถือกติกา

และใช้กติกาบนหลักคุณธรรมหรือไม่


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 00:26
อ่านเล่น ๆ ครับ
................
มีผู้หลัก-ผู้ใหญ่กันเสียที

คอลัมน์ เดินหน้าชน

โดย นงนุช สิงหเดชะนับจาก 19 กันยายน จนถึงขณะนี้ ผู้เขียนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีดำ หรือสิ่งใดที่เป็นสีดำแต่อย่างใด เหตุผลก็เพราะไทยเป็นเมืองร้อน สีดำเป็นสีที่ดูดความร้อน ขืนใส่ไปก็ทำความทรมานแก่ร่างกายเปล่าๆ

ผู้เขียนไม่ใช่คนสุดโต่ง ไม่ชอบมองอะไรแบบเหมาโหลยกเข่ง แบบตายตัวสำเร็จรูป ไม่ได้มองว่าใครจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตย เพราะเปลือกนอกที่หุ้มห่อเขาอยู่

ไม่ได้คิดโดยอัตโนมัติว่าทหารเท่านั้นจึงจะเป็นเผด็จการ ไม่ได้มองว่าพลเรือนใส่สูทราคาแพง ผูกเน็คไทเวอร์ซาเช่เท่านั้นจึงจะเป็นคนที่มีจิตใจประชาธิปไตย แต่มุ่งมองพฤติกรรมและการกระทำของบุคคลนั้นเป็นหลัก

ไม่กินโค้กและแมคโดนัลด์ ไม่ใช่เพราะอยากต่อต้านเพียงเพราะว่ามันเป็นสินค้าอเมริกัน แต่ไม่กินเพราะเหตุผลด้านคุณค่าโภชนาการเป็นหลัก แต่ไม่ใช่ว่าจะปิดประตูตายไม่กินเสียเลย อนุญาตให้ตัวเองกินบ้างนานๆ ครั้ง เพื่อเปลี่ยนรสชาติ แต่ปกติก็จะหันกลับไปสู่อาหารหลักแบบไทยๆ ที่ชอบ คือส้มตำ ต้มยำ น้ำพริก

นับจากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหัวหน้าคณะรัฐมนตรีชื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็รู้สึกได้อย่างเดียวว่าได้พบกับความเงียบสงบ อย่างที่โรงแรมตามชายหาดเขาโฆษณาว่า Tranquility ที่ขาดหายไปจากชีวิตเกือบ 6 ปี

เสมือนหนึ่งได้นั่งใต้ต้นมะพร้าวตามริมชายหาดอันเงียบสงบ พร้อมกับฟังเพลงแนวคลาสสิค ที่เปิดให้เราได้ใช้จินตนาการส่วนตัว ไม่ต้องมีคนมายัดเยียดร้องเนื้อเพลงน่าเกลียดๆ ยัดหู

เกือบ 6 ปีนั้น ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นภาวะที่น่ารำคาญ หนวกหู เสมือนไปนั่งอยู่ในดิสโก้เธคที่ไร้รสนิยม เปิดเพลงโฉ่งฉ่างเสียงดังหนวกหู ได้ยินแต่เสียงจิ๊กโก๋ผรุสวาทแต่คำหยาบ พูดมากและขี้โม้ ขว้างแก้ว ปาขวด บางครั้งก็ยกพวกตีกัน

มาบัดนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองมีผู้หลัก ผู้ใหญ่ กันเสียที ได้คนขับรถที่มีความสุขุม ขับรถนุ่มนวล ขับรถถูกต้องตามกฎความปลอดภัยเสียที

คนขับรถคนเก่า เป็นพวกชอบความเร็ว ใจถึง ไม่เคยฝึกหลักสูตรขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive driving) แถมไม่มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษารถอีกด้วย เช้าขึ้นมาไม่เคยเปิดดูระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง กว่าจะรู้ตัวอีกทีรถก็พังเสียหายหนักไปแล้ว

คนขับรถคนเก่าเขาเป็นพวก "ฝีเท้าเหนือฝีมือ" ซึ่งเป็นลักษณะของนักขับรถส่วนใหญ่ในเวลานี้ คือชอบขับเร็วเพื่อโชว์ออฟ โชว์สาว ว่าตัวเองแน่ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องในการควบคุมรถ เพราะไม่เคยฝึกหัดมาถ้าเป็นนักขับรถที่ถูกฝึกมาตามหลักสูตร Defensive driving ก่อนเข้าโค้งเขาจะทราบว่าต้องลดความเร็วและใช้เกียร์ให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตัวโค้ง เมื่อเข้าสู่ตัวโค้งแล้ว เท้าเขาจะละจากเบรกและคลัชต์ เขาจะไม่เหยียบเบรกหรือคลัชต์ เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รถลอยไม่ยึดเกาะถนน รถจะเสียหลักพังพาบได้ง่าย

นิก ลีสัน นักค้าเงิน-ค้าหุ้นวัย 26 ปี และอดีตผู้จัดการธนาคารแบริ่งส์ สาขาสิงคโปร์แห่งอังกฤษ ทำให้ธนาคารแบริ่งส์อายุ 200 ปีของอังกฤษซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกต้องล้มครืนมาแล้วเมื่อปี 2538 เหตุเพียงเพราะไว้ใจให้คนหนุ่มซึ่งไม่มีวุฒิภาวะและความรอบคอบ

ขณะนี้กำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึก โดยอ้างเหตุผลเรื่องการลิดรอนเสรีภาพภายในประเทศ อีกเหตุผลหนึ่งก็อ้างถึงภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาโลก ซึ่งเชื่อว่าคณะปฏิรูปฯย่อมรู้ดีว่าจังหวะใดจึงจะยกเลิกกฎอัยการศึกนี้

ถึงแม้จะมีแรงกดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา แต่เชื่อว่าไม่น่าซีเรียส เพราะอเมริกาแค่เต้นตามเพลงและคาถาประชาธิปไตยเท่านั้น ดูจาก ราล์ฟ บอยซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ เป็นชาติแรก ก็รู้แล้ว

นอกจากนี้หลายคนในคณะปฏิรูปฯ ทราบดีว่านายบอยซ์คิดอย่างไร และนายบอยซ์ก็ทราบตัวเองดีว่าเขาอยู่ที่ไหนในคืนรัฐประหาร

แน่นอนไทยต้องแคร์สายตาชาวโลก แต่ต้องเป็นการแคร์ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้วแม้จะมีการประกาศกฎอัยการศึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การบังคับใช้หรือในทางปฏิบัติ ก็ไม่ได้กระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันมากมาย

บางทีก็อาจไม่ได้เลวร้ายไปกว่ากฎอัยการศึกเงียบ ภาวะฉุกเฉินเงียบ ที่รัฐบาลทักษิณถึงแม้จะไม่ได้ประกาศใช้แต่ในทางปฏิบัติตลอดเวลา 5-6 ปีนั้น ก็เหมือนกับมีกฎอัยการศึกและลิดรอนเสรีภาพอยู่แล้ว

แต่พวกนักประชาธิปไตยแต่เปลือกอย่างหมอ 1-2 คน ที่อ้างตัวว่าเป็นนักพิทักษ์ประชาธิปไตยและออกมาคัดค้านการรัฐประหารแบบนกแก้วนกขุนทอง

รวมทั้ง "แกะดำ" ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง ตลอดระบอบทักษิณแทบไม่ได้คิดจะพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนในช่วงที่ถูกระบอบทักษิณย่ำยีเลย ตรงกันข้าม "แกะดำ" คนนี้กลับมีท่าทีสนับสนุนคาราวานคนจนด้วยซ้ำ

รวมทั้งบางคนที่ขึ้นเวทีงาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อย่างนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นั้น ฟังแล้วรู้เลยว่านี่เป็นการสำรากบะหมี่สำเร็จรูปประชาธิปไตยจากตะวันตกขนานแท้

อ้าง 16 ล้านเสียงของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ทำไมไม่ไปดูโพลหลังการรัฐประหารด้วยว่าคนทั่วประเทศกว่า 80% เห็นด้วยกับการรัฐประหาร นักธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย

บางทีก็ต้องยอมรับว่านี่คือทางเลือกและการตัดสินใจของประชาชนจำนวนไม่น้อยในสถานการณ์เฉพาะครั้งนี้เหมือนกัน

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act06181049&day=2006/10/18

ทำไมเราคิดเหมือนกัน นงนุช สิงหเดชะ : บ้านเมืองมีผู้หลักผู้ใหญ่กันเสียที


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 18-10-2006, 00:39
ใครจะชนะสงครามแย่งประชาชน: ระบอบทักษิณหรือประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
โดย ปราโมทย์ นาครทรรพ 17 ตุลาคม 2549 15:54 น. 
 
 ...................................................................................................................................
  บรรดาชนผิวขาวชาวต่างประเทศที่หยิ่งในความเหนือกว่าของวัฒนธรรมตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสื่อ ปัญญาชน หรือผู้นำรัฐบาล รวมทั้งนักวิชาการบริสุทธิ์หรือปัญญาชนหอคอยงาช้างเมืองไทย ก็จะมองเห็นเหมือนกันว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทหารทำลายประชาธิปไตยไทย โดยมองไม่เห็นว่า ภาคประชาชนและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ต่อสู้ขับไล่เผด็จการของระบอบทักษิณอย่างไม่ลดละมาเป็นเวลาปีเศษแล้ว ในที่สุดก็ได้พึ่งบารมีของในหลวง และกำลังใจจากพลเอกเปรม ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทัพบกตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทักษิณจะทำการยึดอำนาจและปราบประชาชนด้วยกำลัง
       
        ทักษิณได้ทำลายประชาธิปไตย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ สถาบันนิติบัญญัติ สิทธิมนุษยชน ระบบราชการและกลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี จนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือแล้ว นอกจากสัญลักษณ์อย่างเดียวคือการเลือกตั้ง
......................................................................................................................................

http://mgr.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000129247


นำความคิดเห็น ทัศนะของอาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ  นักวิชาการ ผู้นำทางความคิดคนหนึ่ง มาให้อ่านอีกแง่มุมมองหนึ่งต่างจากนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการทำรัฐประหารครั้งนี้.....

 


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 00:57
ปฏิวัติได้...แต่ต้องมานั่งหวาดระแวง เสียวสันหลังอยู่นี่นะ... :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


ระดับนี้ ไม่มีเสียวสันหลัง กลัวแต่ประชาชนผู้ไม่รู้อิโหน่อีเหน่ จะมาพลอยซวยเพราะอำนาจเงินหน้าเหลี่ยม

ถ้าวัดใจกันแล้ว "เสี่ยแม้ว" ไม่ึถึงครึ่งท่านผู้เฒ่าหรอก จะบอกให้

อย่างมากมันก็แค่ใช้เงินเป็นใบเบิกทางแค่นั้นแหละ...ตัวตนจริง ๆ ถ้าไม่มีเงินซะอย่าง มันก็แค่ "สารวัตรสอบสวนสืบสวน"
ที่แอบหนีราชการมาทำธุรกิจแต่นั้นเอง

ไม่ได้เก่งกาจมาจากใหน แถมได้ด็อกเตอร์ (ดร.) ก็ห้องแถวซะอีก...เฮ้อ...

เจ้าสัวใหญ่ ๆ เค้าบอก มันค้าขายหรือมันปล้นวะนี่...ทำไมมันรวยเอารวยเอา...ผิดปกติ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 18-10-2006, 01:19
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง

ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 18-10-2006, 08:50
อ้าวคุณเฟะ ไหงประชดประชันขนาดนั้น ฉีกรัฐธรรมนูญมันผิดที่ต้นทางเลยนะ เทียบกับพวกกฎหมายย่อยไม่ได้หรอก
เมื่อคืนอุตส่าห์นั่งอ่าน จริยธรรมอย่างน้อยหกอย่าง ลองเอามาเทียบกับข้าราชการทหารที่มีรถถัง

(1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล  
-- มันใช้วิธีฉีกรัฐธรรมนูญไปเลย และออกกฎนิรโทษกรรม เข้าหลักอันนี้หรือเปล่าหว่า อ้อใช่สังคมแถวนี้(ฝืนใจ)ยินยอม

(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ
-- การปฏิวัติเป็นความดีงาม(โคตร) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองคิดปฏิวัติมั่ง จนไม่ยอมเลิกกฎอัยการศึก

(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
-- โปร่งใสแท้อ่านข่าวดูข่าวตอนนี้มีแต่เรื่องดีๆ ประชาชนสนุกสนานจากน้ำท่วม เอ แต่ใช้เงินปฏิวัติไปเท่าไหร่ไม่เห็นทำบัญชีบอก

(4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ
-- ก็บอกตั้งแต่วันแรกแล้วไงว่าให้นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วม แค่ลืมบอกว่าเมื่อไหร่เอง ตอนนี้อย่าทะลึ่งเกิน 5 คนนะ

(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน-- ใช่ๆ ไล่รัฐบาลเก่าออก ก็รับผิดชอบตั้งรัฐบาลใหม่ แจ๋ว เยี่ยม

(6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน”
-- สามสิบบาทไม่คุ้มหรอก ฟรีไปเลย เวลาขนคนไปให้กำลังใจคนป่วยที จะได้แถมเข้าไปตรวจฟรีเอายากลับบ้านกันทุกคน คุ้มค่าฉิบ

จริยธรรมของการปฏิวัติครบหกข้อเลยนะเนี่ย


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: p ที่ 18-10-2006, 09:07

ยอมรับครับว่าคุณชอบแถเขาแถแถกได้ทุกเรื่อง
ถ้าอยู่ใกล้ๆจะหยิกให้พุงเขียวเลยนะเนี่ย

 :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 18-10-2006, 09:12

ยอมรับครับว่าคุณชอบแถเขาแถแถกได้ทุกเรื่อง
ถ้าอยู่ใกล้ๆจะหยิกให้พุงเขียวเลยนะเนี่ย

 :slime_bigsmile:
ความจริงปฏิวัติเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ ไม่ใช่น่ายินดี เห็นมั้ยว่าไม่มีอะไรถูกต้องตามจริยธรรมเลย
แต่จะมาสร้างสภาออกกฎหมายต่อยอดให้มีจริยธรรม คุณธรรม เหมือนที่ว่า ดอกไม้จากกองขยะจริงๆ คับ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Neoconservative ที่ 18-10-2006, 09:17
สิ่งสำคัญ อยู่ที่ ว่า

รัฐบาล จัดตั้ง ชุดนี้ จะสามารถ สร้างระบบ ที่ คนดี สามารถเข้า สภา ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หรือไม่

ช่วง หนึ่งปี ที่มีอำนาจ อยู่นี่ เรา ควร เร่งให้การศึกษา ทำความเข้าใจ กับ รากหญ้า ให้ รังเกียจ การซื้อขายเสียง

รัฐ ควรขอความร่วมมือ กับ พวกที่มี พลังเหลือเฟือ แรงเยอะๆ ที่ ออกมาประท้วงบ่อยๆ ให้ ช่วยกันเดินสาย สร้าง

ฐานกำลัง ทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม ให้ได้ ซัก ยี่สิบ สามสิบ ล้านคน

...................................................................................................................................

ประโยค ที่ได้ยินบ่อย ครั้งคือ

"บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ" อันนี้ มันทำให้ รากหญ้าที่ยากจน รับเงินแล้ว ต้องเลือก คนที่ให้เงินเขาเข้าสภา

การทำรัฐประหาร ภายใต้ การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้นไม่จำเป็น และยังเป็นการแก้ ปัญหาใน ระยะสั้น

การให้ความ รู้ และ สร้างบรรยากาศ ความรังเกียจเดียจฉัน ต่อ การโกง การให้และรับสินบน เพื่อสิ่งตอบแทน จึงเป็นวิธีที่ตรงกว่า

...................................................................................................................................

"ทุกครั้งที่เราโกง ทุกครั้งที่เรารับสินบน ทราบกันหรือไม่ว่า เรากำลังทำความผิด ต่อหน้าพระพักตร์

ทำไมหรือ ก็ เพราะเงินทุกบาททุก สตางค์ มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ประทับอยู่" - ดร. สุเมธ

 :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: นู๋เจ๋ง ที่ 18-10-2006, 09:42
 :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 18-10-2006, 09:45
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง

ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

เห็นด้วยกับเนื้อหา
แต่ลีลาภาษา ...ไม่ค่อยสร้างสรรค์
 :slime_hmm:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 11:55
นายชอบแถ แกไม่กล้าหยิบเอา "หลักการบริหารที่ดี" มาจับเข้ากับการทำงานของ ..."รัฐบาลเผด็จการหน้าเหลี่ยม"...

ทั้ง 6 ข้อนั่น แตะตรงใหนก็เลือดโชกชนิด หมอไม่รับเย็บ

ผิดกับ "รัฐบาลเผด็จการทหาร" ที่หยิบเอาหลัก " 4 ป." มาทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ที่จริงต้องเพิ่มอีก 1 ป.  เป็น "ป. ที่ 5"  คือ "ป๋าเปรม"

มองไปตรงคำว่า "รัฐบุรุษ" นั่นแหละ....คุณค่ามันแตกต่างจาก "ทรราช" อย่างฟ้ากับเหว

เพราะใครต่อใครในเมืองไทยต้องกลับมา "เชิดชูคุณธรรม" ให้เป็นรูปธรรม มิใช่พูดกันแต่ปาก

สังคมไทยจะได้ไม่มุ่งเน้น..."เด็กเก่ง" มากกว่า "เด็กดี" กันเสียที

เพราะทุกสังคม "คนเก่งมีน้อย" ทำยังไงให้เป็นสังคม "คนดี" ให้ไดมากที่สุด้ แม้ไม่เก่งแต่เป็นคนดี สังคมก็มีความสุข

ผิดกับสังคม "คนเก่ง...แต่เลว"...หรือ..."เก่ง...แต่ชั่ว"...แบบนั้นสังคมวุ่นวายแน่นอน


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 18-10-2006, 12:00
นายชอบแถ แกไม่กล้าหยิบเอา "หลักการบริหารที่ดี" มาจับเข้ากับการทำงานของ ..."รัฐบาลเผด็จการหน้าเหลี่ยม"...

ก็มันไม่มีกระทู้นี่ลุง ไม่งั้นจะวิเคราะห์ให้ดู ในนี้เดี๋ยวหาว่านอกเรื่อง พาออกทะเล เหมือนที่อีกลุงชอบว่า

อย่างไรเสีย ก็ขอขอบคุณ ลุงกระป๋อง อีกทีที่ช่วยป้อนเรื่อง จริยธรรม สำเร็จรูปหกข้อ ด้วยคร้าบ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 12:06
ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Neoconservative ที่ 18-10-2006, 12:23

เพราะใครต่อใครในเมืองไทยต้องกลับมา "เชิดชูคุณธรรม" ให้เป็นรูปธรรม มิใช่พูดกันแต่ปาก

สังคมไทยจะได้ไม่มุ่งเน้น..."เด็กเก่ง" มากกว่า "เด็กดี" กันเสียที

เพราะทุกสังคม "คนเก่งมีน้อย" ทำยังไงให้เป็นสังคม "คนดี" ให้ไดมากที่สุด้ แม้ไม่เก่งแต่เป็นคนดี สังคมก็มีความสุข

ผิดกับสังคม "คนเก่ง...แต่เลว"...หรือ..."เก่ง...แต่ชั่ว"...แบบนั้นสังคมวุ่นวายแน่นอน

อันนี้ เห็น ด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ส่งเสริม คนดี แล้ว ก็ เก่ง

เก่ง เพื่อ แข่งขันในสังคมโลก

ดี เพื่อความอยู่รอด ของ ชาติบ้านเมือง


หัวข้อ: ประเทศอะไรเอ่ย มีการปฏิวัติรัฐประหารเฉลี่ยทุก 3.7 ปี ?
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 18-10-2006, 13:19
ชินจนชา

โดย ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์

ถ้าพิจารณาจากปฏิกิริยาของคนในสังคมไทยที่มีต่อการรัฐประหารเมื่อคืนวันที่ 19
กันยายน 2549 ต่อรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยคณะทหารทุกเหล่าทัพภายใต้
การนำของ พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน นั้น ต้องถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

อาจจะมีบ้างที่ออกมาค้านเพราะเห็นว่าวิธีการดังกล่าวมันขัดกับหลักการตามมาตรฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ก็เป็นเพียงเสียงจากคนจำนวนน้อยนิดเหมือน
พวกแมลงหวี่ที่ได้แต่สร้างความรู้สึกรำคาญหูเท่านั้น

เหตุผลหลักที่คนไทยให้การยอมรับต่อการรัฐประหารในคืนดังกล่าวอาจจะเนื่องจากความ
รู้สึกเบื่อหน่ายและรับไม่ได้ต่อข่าวฉาวโฉ่สารพัดของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ที่มีเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว

แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะมีส่วนสัมพันธ์อยู่ไม่น้อยคือความรู้สึกเคยชินต่อการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของบ้านเราด้วยวิธีการปฏิวัติ รัฐประหาร

เพราะปรากฏการณ์ในลักษณะนี้มิใช่เรื่องใหม่ ถ้านับจากปี 2475 ที่มีการปฏิวัติจริงๆ
โดยคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เรามีการใช้กำลังอาวุธเข้าล้มล้างรัฐบาลเกิดขึ้นมากมาย

กรณีทำแล้วไม่สำเร็จต้องกลายเป็นกบฏก็ปาเข้าไปถึง 11 ครั้ง  คือ
กบฏบวรเดช (11 ตุลาคม พ.ศ.2476)
กบฏนายสิบ (3 สิงหาคม พ.ศ.2478)
กบฏพระยาทรงสุรเดช (29 มกราคม พ.ศ.2482)
กบฏเสนาธิการ (1 ตุลาคม พ.ศ.2491)
กบฏแบ่งแยกดินแดน (พ.ศ.2491)
กบฏวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492)
กบฏแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน พ.ศ.2494)
กบฏสันติภาพ (8 พฤศจิกายน พ.ศ.2497)
กบฏ พล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ (26 มีนาคม พ.ศ.2520)
กบฏยังเติร์ก (1 เมษายน พ.ศ.2524)
และกบฏทหารนอกราชการ (พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร) เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2528

ส่วนที่ทำแล้วสำเร็จกลายเป็นการรัฐประหารก็มากถึง 8 ครั้ง  คือโดย
พระยาพหลพลพยุหเสนา (20 มิถุนายน พ.ศ.2476)
จอมพลผิน ชุณหะวัณ (8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494)
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (20 มกราคม พ.ศ.2501)
จอมพลถนอม กิตติขจร (17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514)
พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ (20 ตุลาคม พ.ศ.2520)
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ (23 กันยายน พ.ศ.2534)

ถ้านับรวมกรณีวันที่ 19 กันยายน 2549 เข้าไปด้วย เหตุรัฐประหารก็มีถึง 9 ครั้ง

และหากนำเอาทั้งการก่อกบฏและการก่อรัฐประหารที่เกิดขึ้นนับแต่หลังปี พ.ศ.2475
จนถึงปัจจุบันมารวมกันก็จะได้ถึง 20 ครั้ง หรือเฉลี่ยทุก 3.7 ปีจะต้องมีการใช้อาวุธเข้า
ล้มล้างรัฐบาลกันครั้งหนึ่ง

เป็นสถิติที่นัยว่ามากที่สุดในโลก  แล้วจะไม่ให้ประชาชนคนไทยชินชาจนรู้สึกเฉยๆ กับ
เหตุการณ์ปฏิวัติ รัฐประหารกันได้อย่างไร

และจากความที่เห็นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นประจำนี้เอง ก็เลยมีหลายคนแปรปรากฏการณ์
ดังกล่าวออกมาว่านี่คือวิถีประชาธิปไตยแบบไทยไทย

เป็นประชาธิปไตยแบบเฉพาะของประเทศไทยเท่านั้น ส่วนที่ว่าประชาธิปไตยประเทศ
ไหนจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของพวกเขา แต่ของเราต้องเป็นอย่างนี้แหละ คือมีการก่อ
ปฏิวัติรัฐประหารสลับฉากเป็นช่วงๆ

เชื่อกันทั้งในกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือและประชาชนผู้สมัครใจอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก

เชื่อกันจนถึงขั้นกองทัพนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศต้องยกขบวน
ไปยังสถานทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย เพื่อชี้แจงให้ฝรั่งตาน้ำข้าวพวกนั้นเข้าใจถึงวิถี
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ จะได้ไม่หลงเชื่อแบบผิดๆ เหมือนเช่นที่เป็นอยู่อีก

และถ้าดูจากกงล้อประวัติศาสตร์ที่หมุนเวียนโดยเฉลี่ยทุก 3.7 ปีบวกกับความเชื่อของ
ประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ว่ารถถังคือองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยแบบ
ไทยไทยที่จะขาดเสียมิได้แล้ว

การก่อปฏิวัติรัฐประหารน่าจะยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปอีกนาน

นานจนน่าระบุไว้เป็นมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะมีการร่างขึ้นว่า กฎหมาย
ฉบับนี้พร้อมจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการก่อปฏิวัติรัฐประหาร

ที่มา มติชน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10448

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act02181049&day=2006/10/18

น่าภูมิใจจริงๆ ... ที่สุดในโลก
ผู้เขียนบทความนี้ คงไม่รู้ว่าเขาไปไกลกันถึงกับเสนอให้ทำรัฐประหารได้โดยไม่ผิด
กฏหมายแล้ว ... ถึงยังลงท้ายตอนจบแบบเชยๆ อยู่
ที่นี่ประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ... เป็นเช่นนี่เอง


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 13:27
ชินจนชา เหมือนหัวข้อบทความนั่นแหละ

พวกกินอาหารขยะ ไม่ค่อยเข้าใจ บริบทสังคมไทย...ลอง ๆ หาอ่านบทความแบบหมอประเวศ แบบของธีรยุทธดูสิ

เค้าเสนอทางออกหลากหลาย


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 13:30
ถ้าชอบบทความอ่านนี่เล่น ๆ ไปพลาง ๆ อย่าโกรธนะ เธอด่านายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์หมดราคาเลย
.........................................................
มีผู้หลัก-ผู้ใหญ่กันเสียที

คอลัมน์ เดินหน้าชน

โดย นงนุช สิงหเดชะ

นับจาก 19 กันยายน จนถึงขณะนี้ ผู้เขียนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีดำ หรือสิ่งใดที่เป็นสีดำแต่อย่างใด เหตุผลก็เพราะไทยเป็นเมืองร้อน สีดำเป็นสีที่ดูดความร้อน ขืนใส่ไปก็ทำความทรมานแก่ร่างกายเปล่าๆ

ผู้เขียนไม่ใช่คนสุดโต่ง ไม่ชอบมองอะไรแบบเหมาโหลยกเข่ง แบบตายตัวสำเร็จรูป ไม่ได้มองว่าใครจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตย เพราะเปลือกนอกที่หุ้มห่อเขาอยู่

ไม่ได้คิดโดยอัตโนมัติว่าทหารเท่านั้นจึงจะเป็นเผด็จการ ไม่ได้มองว่าพลเรือนใส่สูทราคาแพง ผูกเน็คไทเวอร์ซาเช่เท่านั้นจึงจะเป็นคนที่มีจิตใจประชาธิปไตย แต่มุ่งมองพฤติกรรมและการกระทำของบุคคลนั้นเป็นหลัก

ไม่กินโค้กและแมคโดนัลด์ ไม่ใช่เพราะอยากต่อต้านเพียงเพราะว่ามันเป็นสินค้าอเมริกัน แต่ไม่กินเพราะเหตุผลด้านคุณค่าโภชนาการเป็นหลัก แต่ไม่ใช่ว่าจะปิดประตูตายไม่กินเสียเลย อนุญาตให้ตัวเองกินบ้างนานๆ ครั้ง เพื่อเปลี่ยนรสชาติ แต่ปกติก็จะหันกลับไปสู่อาหารหลักแบบไทยๆ ที่ชอบ คือส้มตำ ต้มยำ น้ำพริก

นับจากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีหัวหน้าคณะรัฐมนตรีชื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็รู้สึกได้อย่างเดียวว่าได้พบกับความเงียบสงบ อย่างที่โรงแรมตามชายหาดเขาโฆษณาว่า Tranquility ที่ขาดหายไปจากชีวิตเกือบ 6 ปี

เสมือนหนึ่งได้นั่งใต้ต้นมะพร้าวตามริมชายหาดอันเงียบสงบ พร้อมกับฟังเพลงแนวคลาสสิค ที่เปิดให้เราได้ใช้จินตนาการส่วนตัว ไม่ต้องมีคนมายัดเยียดร้องเนื้อเพลงน่าเกลียดๆ ยัดหู

เกือบ 6 ปีนั้น ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นภาวะที่น่ารำคาญ หนวกหู เสมือนไปนั่งอยู่ในดิสโก้เธคที่ไร้รสนิยม เปิดเพลงโฉ่งฉ่างเสียงดังหนวกหู ได้ยินแต่เสียงจิ๊กโก๋ผรุสวาทแต่คำหยาบ พูดมากและขี้โม้ ขว้างแก้ว ปาขวด บางครั้งก็ยกพวกตีกัน

มาบัดนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองมีผู้หลัก ผู้ใหญ่ กันเสียที ได้คนขับรถที่มีความสุขุม ขับรถนุ่มนวล ขับรถถูกต้องตามกฎความปลอดภัยเสียที

คนขับรถคนเก่า เป็นพวกชอบความเร็ว ใจถึง ไม่เคยฝึกหลักสูตรขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive driving) แถมไม่มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษารถอีกด้วย เช้าขึ้นมาไม่เคยเปิดดูระดับน้ำในหม้อน้ำ ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง กว่าจะรู้ตัวอีกทีรถก็พังเสียหายหนักไปแล้ว

คนขับรถคนเก่าเขาเป็นพวก "ฝีเท้าเหนือฝีมือ" ซึ่งเป็นลักษณะของนักขับรถส่วนใหญ่ในเวลานี้ คือชอบขับเร็วเพื่อโชว์ออฟ โชว์สาว ว่าตัวเองแน่ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องในการควบคุมรถ เพราะไม่เคยฝึกหัดมาถ้าเป็นนักขับรถที่ถูกฝึกมาตามหลักสูตร Defensive driving ก่อนเข้าโค้งเขาจะทราบว่าต้องลดความเร็วและใช้เกียร์ให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตัวโค้ง เมื่อเข้าสู่ตัวโค้งแล้ว เท้าเขาจะละจากเบรกและคลัชต์ เขาจะไม่เหยียบเบรกหรือคลัชต์ เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รถลอยไม่ยึดเกาะถนน รถจะเสียหลักพังพาบได้ง่าย

นิก ลีสัน นักค้าเงิน-ค้าหุ้นวัย 26 ปี และอดีตผู้จัดการธนาคารแบริ่งส์ สาขาสิงคโปร์แห่งอังกฤษ ทำให้ธนาคารแบริ่งส์อายุ 200 ปีของอังกฤษซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกต้องล้มครืนมาแล้วเมื่อปี 2538 เหตุเพียงเพราะไว้ใจให้คนหนุ่มซึ่งไม่มีวุฒิภาวะและความรอบคอบ

ขณะนี้กำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึก โดยอ้างเหตุผลเรื่องการลิดรอนเสรีภาพภายในประเทศ อีกเหตุผลหนึ่งก็อ้างถึงภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาโลก ซึ่งเชื่อว่าคณะปฏิรูปฯย่อมรู้ดีว่าจังหวะใดจึงจะยกเลิกกฎอัยการศึกนี้

ถึงแม้จะมีแรงกดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา แต่เชื่อว่าไม่น่าซีเรียส เพราะอเมริกาแค่เต้นตามเพลงและคาถาประชาธิปไตยเท่านั้น ดูจาก ราล์ฟ บอยซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ เป็นชาติแรก ก็รู้แล้ว

นอกจากนี้หลายคนในคณะปฏิรูปฯ ทราบดีว่านายบอยซ์คิดอย่างไร และนายบอยซ์ก็ทราบตัวเองดีว่าเขาอยู่ที่ไหนในคืนรัฐประหาร

แน่นอนไทยต้องแคร์สายตาชาวโลก แต่ต้องเป็นการแคร์ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป เพราะในความเป็นจริงแล้วแม้จะมีการประกาศกฎอัยการศึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การบังคับใช้หรือในทางปฏิบัติ ก็ไม่ได้กระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันมากมาย

บางทีก็อาจไม่ได้เลวร้ายไปกว่ากฎอัยการศึกเงียบ ภาวะฉุกเฉินเงียบ ที่รัฐบาลทักษิณถึงแม้จะไม่ได้ประกาศใช้แต่ในทางปฏิบัติตลอดเวลา 5-6 ปีนั้น ก็เหมือนกับมีกฎอัยการศึกและลิดรอนเสรีภาพอยู่แล้ว

แต่พวกนักประชาธิปไตยแต่เปลือกอย่างหมอ 1-2 คน ที่อ้างตัวว่าเป็นนักพิทักษ์ประชาธิปไตยและออกมาคัดค้านการรัฐประหารแบบนกแก้วนกขุนทอง

รวมทั้ง "แกะดำ" ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง ตลอดระบอบทักษิณแทบไม่ได้คิดจะพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนในช่วงที่ถูกระบอบทักษิณย่ำยีเลย ตรงกันข้าม "แกะดำ" คนนี้กลับมีท่าทีสนับสนุนคาราวานคนจนด้วยซ้ำ

รวมทั้งบางคนที่ขึ้นเวทีงาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อย่างนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นั้น ฟังแล้วรู้เลยว่านี่เป็นการสำรากบะหมี่สำเร็จรูปประชาธิปไตยจากตะวันตกขนานแท้

อ้าง 16 ล้านเสียงของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ทำไมไม่ไปดูโพลหลังการรัฐประหารด้วยว่าคนทั่วประเทศกว่า 80% เห็นด้วยกับการรัฐประหาร นักธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย

บางทีก็ต้องยอมรับว่านี่คือทางเลือกและการตัดสินใจของประชาชนจำนวนไม่น้อยในสถานการณ์เฉพาะครั้งนี้เหมือนกัน

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act06181049&day=2006/10/18


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: aiwen^mei ที่ 18-10-2006, 13:35
ขอบคุณท่านลุงแคนค่ะ

อิอิอิ สะใจจริง ๆ    :slime_v: :slime_bigsmile: :slime_smile2:
 
แต่พวกนักประชาธิปไตยแต่เปลือกอย่างหมอ 1-2 คน ที่อ้างตัวว่าเป็นนักพิทักษ์ประชาธิปไตยและออกมาคัดค้านการรัฐประหารแบบนกแก้วนกขุนทอง

รวมทั้ง "แกะดำ" ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง ตลอดระบอบทักษิณแทบไม่ได้คิดจะพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนในช่วงที่ถูกระบอบทักษิณย่ำยีเลย ตรงกันข้าม "แกะดำ" คนนี้กลับมีท่าทีสนับสนุนคาราวานคนจนด้วยซ้ำ

รวมทั้งบางคนที่ขึ้นเวทีงาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อย่างนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นั้น ฟังแล้วรู้เลยว่านี่เป็นการสำรากบะหมี่สำเร็จรูปประชาธิปไตยจากตะวันตกขนานแท้
 

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act06181049&day=2006/10/18


หัวข้อ: สน.ปทุมวันส่งฟ้อง 4 ชายฉกรรจ์รุมทำร้ายกลุ่มต้านทักษิณ
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 18-10-2006, 13:47
13:21 น. เวลา 11.00 น.วันนี้ (18 ต.ค.) พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน นำตัวนายชัยสิทธิ์ ลอม๊ะห์ หรือฉายา เล็ก สตาร์ นายสุขสรร แก้วกลาง นายสุเมธ บุญยะรัตพันธ์ และนายมงคล บุญเต็ม ชายฉกรรจ์ที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านการทำหน้าที่ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งอัยการศาลแขวงปทุมวัน พร้อมสำนวนฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ส่วนนายจรัล จงอ่อน ซึ่งวันเกิดเหตุ สวมเสื้อเชิ้ตสีดำและได้ล็อกคอนายวิชัย เอื้อสิยาพันธุ์ และตกเป็นผู้ต้องหาอีกคน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
สำหรับนายชัยสิทธิ์ และนายมงคล หลังส่งฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวันเสร็จแล้ว พนักงานสอบสวนได้นำตัวไปส่งฟ้องต่ออัยการศาลอาญากรุงเทพใต้ทันที จากกรณีที่ร่วมกับนายจรัลทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน

ขณะที่สำนวนของ พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล 6 ที่ถูกตั้งข้อหาเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้สรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา

ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งถูกตั้งข้อหาส่งเสียงอื้ออึงในที่สาธารณะ ได้ประสานขอเลื่อนการส่งฟ้องออกไปก่อน


http://203.154.97.19/citizen_report/breaking/read.php?lang=T&newsid=219752


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 18-10-2006, 14:14
ที่จริง อ.เขียน บอกไว้ชัดเจนว่า หากจะป้องกันปฏิวัติโดยการเขียนรัฐธรรมนูญ มันป้องกันไม่ได้หรอก เลิกเสียเถอะ

และหากรัฐบาลมันเลวจนไปไม่รอด ทหารเค้าก็จะตัดสินใจของเค้าเอง อย่างคราวนี้ อาจารย์ก็บอกว่า "ทักษิณทำลายสัญญาประชาคมไปแล้ว"

เมื่อสัญญาประชาคมถูกทำลาย ประชาชนทุกหมู่เหล่า ก็มีสิทธิ์ที่จะยื้อแย่งอำนาจคืนอยู่แล้ว ไม่มีปราชญ์คนใหนค้าน "ตรรกะ" ข้อนี้ได้

และท้ายบทความ แม้จะลอง ๆ ตั้งตุ๊กตาขึ้นมาตามข้อ 2. ที่เสนอให้เขียนในรัฐธรรมนูญ อ.เขียนก็บอกอย่าไปเขียนในรัฐธรรมนูญเลย...มันไม่ดี

พูดแบบหน้าด้าน ๆ หากรัฐบาลมันเลวสุด ๆ...ก็อยากบอกว่ามันต้อง "วิสามัญฆาตกรรมรัฐธรรมนูญ" นั่นแหละ

ถ้าไม่เขียนห้ามทำรัฐประหาร มันก็ไม่ต้องมายกเลิกรัฐธรรมนูญ จริงมั๊ยล่ะ...

หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 18-10-2006, 14:32
ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย
รัฐบาลทักษิณเป็นอดีตไปแล้ว เหลือแต่ผลงานอันอุโฆษไว้กล่าวถึงเท่านั้นครับ อย่าฟื้นฝอยเลย

ลุงก็ผ่านโรคมาตั้งเยอะแล้วนี่ครับ น่าจะสะอึกใจคิดซักหน่อยว่า สมัยรัฐบาลทักษิณ มีหลักฐานให้

เล่นเพียบกว่ารัฐบาลใดๆ มันก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะทุจริตกันทุกวันหนักกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

แต่กลับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชน สื่อ มันพัฒนา

ไปไกลต่างหาก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ทหารกุมอำนาจเต็มแล้วใครจะไปกล้าตรวจ เรื่องทุจริตในกรมทหาร

จะมีใครกล้านำออกมาแฉ ต้องรอจนหมดหรือเสื่อมอำนาจโน่นไม่รู้กี่ปี ไม่รู้ลุงไปเห็นดีเห็นงามกับคณะ

ปฏิวัติได้ยังไง ไม่ชอบหรือเกลียดทักษิณมันก็คนละเรื่อง น่าจะสงวนฟอร์มไว้หน่อยว่ายังรักประชาธิปไตย

กันอยู่ แล้วเบื้องหลังขบวนการโค่นทักษิณก็เห็นอยู่แล้ว เล่นกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะไอ้ตัวประสานงาน

คาบไปป์ ไม่รู้ว่ายังมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังอีกชั้นสองชั้นหรือเปล่า พวกนี้มันไม่โปร่งใสก็ผิดจริยธรรมแล้ว

คิดแล้วถ้าไม่แย่กว่าก็เท่าๆ กับทักษิณนะแหละ ตอนนี้ดันรอคั่วประธานสภาอีก น่าจะเปลี่ยนมาแฉทหาร

มั่งนะลุง


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 18-10-2006, 14:37
ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย
รัฐบาลทักษิณเป็นอดีตไปแล้ว เหลือแต่ผลงานอันอุโฆษไว้กล่าวถึงเท่านั้นครับ อย่าฟื้นฝอยเลย

ลุงก็ผ่านโรคมาตั้งเยอะแล้วนี่ครับ น่าจะสะอึกใจคิดซักหน่อยว่า สมัยรัฐบาลทักษิณ มีหลักฐานให้

เล่นเพียบกว่ารัฐบาลใดๆ มันก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะทุจริตกันทุกวันหนักกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

แต่กลับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชน สื่อ มันพัฒนา

ไปไกลต่างหาก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ทหารกุมอำนาจเต็มแล้วใครจะไปกล้าตรวจ เรื่องทุจริตในกรมทหาร

จะมีใครกล้านำออกมาแฉ ต้องรอจนหมดหรือเสื่อมอำนาจโน่นไม่รู้กี่ปี ไม่รู้ลุงไปเห็นดีเห็นงามกับคณะ

ปฏิวัติได้ยังไง ไม่ชอบหรือเกลียดทักษิณมันก็คนละเรื่อง น่าจะสงวนฟอร์มไว้หน่อยว่ายังรักประชาธิปไตย

กันอยู่ แล้วเบื้องหลังขบวนการโค่นทักษิณก็เห็นอยู่แล้ว เล่นกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะไอ้ตัวประสานงาน

คาบไปป์ ไม่รู้ว่ายังมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังอีกชั้นสองชั้นหรือเปล่า พวกนี้มันไม่โปร่งใสก็ผิดจริยธรรมแล้ว

คิดแล้วถ้าไม่แย่กว่าก็เท่าๆ กับทักษิณนะแหละ ตอนนี้ดันรอคั่วประธานสภาอีก น่าจะเปลี่ยนมาแฉทหาร

มั่งนะลุง

เป๋ซะงั้นน..  :slime_whistle:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: visitna ที่ 18-10-2006, 17:05
ชอบอ่านของ หมอนงนุช สิงหะเดชะ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: อมพระมาพูด ที่ 18-10-2006, 17:16
ชอบอ่านของ หมอนงนุช สิงหะเดชะ

 :slime_agreed: :slime_agreed: :slime_agreed:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Kittinunn ที่ 18-10-2006, 17:23
ลองเปิดกระทู้ "จริยธรรมกับรัฐบาลหน้าเหลี่ยม"มั๊ยล่ะ...เดี๋ยวจะลงเล่นด้วย...ข้อมูลเยอะเลย
รัฐบาลทักษิณเป็นอดีตไปแล้ว เหลือแต่ผลงานอันอุโฆษไว้กล่าวถึงเท่านั้นครับ อย่าฟื้นฝอยเลย

ลุงก็ผ่านโรคมาตั้งเยอะแล้วนี่ครับ น่าจะสะอึกใจคิดซักหน่อยว่า สมัยรัฐบาลทักษิณ มีหลักฐานให้

เล่นเพียบกว่ารัฐบาลใดๆ มันก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะทุจริตกันทุกวันหนักกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

แต่กลับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชน สื่อ มันพัฒนา

ไปไกลต่างหาก แต่ถ้าเป็นตอนนี้ทหารกุมอำนาจเต็มแล้วใครจะไปกล้าตรวจ เรื่องทุจริตในกรมทหาร

จะมีใครกล้านำออกมาแฉ ต้องรอจนหมดหรือเสื่อมอำนาจโน่นไม่รู้กี่ปี ไม่รู้ลุงไปเห็นดีเห็นงามกับคณะ

ปฏิวัติได้ยังไง ไม่ชอบหรือเกลียดทักษิณมันก็คนละเรื่อง น่าจะสงวนฟอร์มไว้หน่อยว่ายังรักประชาธิปไตย

กันอยู่ แล้วเบื้องหลังขบวนการโค่นทักษิณก็เห็นอยู่แล้ว เล่นกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะไอ้ตัวประสานงาน

คาบไปป์ ไม่รู้ว่ายังมีไอ้โม่งอยู่ข้างหลังอีกชั้นสองชั้นหรือเปล่า พวกนี้มันไม่โปร่งใสก็ผิดจริยธรรมแล้ว

คิดแล้วถ้าไม่แย่กว่าก็เท่าๆ กับทักษิณนะแหละ ตอนนี้ดันรอคั่วประธานสภาอีก น่าจะเปลี่ยนมาแฉทหาร

มั่งนะลุง

มีคำถามในใจจากคำพูดด้านบน 3-4 ข้อ

1. อุโฆษ คืออะไร พอดีมันคำแปลก ผมไม่รู้  :?: :?:

2. ลุงคนท่านผ่านโรคอะไรบ้างครับ หรือพิมพ์ผิด  :!: :!:

3. รักประชาธิปไตย เป็นมุขใหม่ไล่หลังจากคำว่า รักชาติ แล้วต้องพ่วงด้วยคำว่า รักทักษิณ หรือเปล่า ?

4. ทหารมีอะไรให้น่าแฉบ้างครับ ผมไม่เคยเห็นเขาโกงกินหรือขายชาติให้คนอื่นเลยนิครับ

ปล. แต่ไม่ต้องการคำตอบนะ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 18-10-2006, 17:51

มีคำถามในใจจากคำพูดด้านบน 3-4 ข้อ

1. อุโฆษ คืออะไร พอดีมันคำแปลก ผมไม่รู้  :?: :?:

2. ลุงคนท่านผ่านโรคอะไรบ้างครับ หรือพิมพ์ผิด  :!: :!:

3. รักประชาธิปไตย เป็นมุขใหม่ไล่หลังจากคำว่า รักชาติ แล้วต้องพ่วงด้วยคำว่า รักทักษิณ หรือเปล่า ?

4. ทหารมีอะไรให้น่าแฉบ้างครับ ผมไม่เคยเห็นเขาโกงกินหรือขายชาติให้คนอื่นเลยนิครับ

ปล. แต่ไม่ต้องการคำตอบนะ
แต่กรูจะตอบครับ
1. =famous สำหรับคนเข้าใจภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย
2. ผ่านโลกมาตั้งเยอะ (มันก็แค่โลกเดียว)
3. พวกเด็กๆ ไม่รู้จักเผด็จการทหาร
4. มันเก่งไงเลยไม่รู้มันทำอะไรไว้บ้าง นี่แหละเนียนสุด


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 18-10-2006, 20:48
ตกลงคุณ CanCan ชอบทหารมาก
จนเห็นดีเห็นงามอยากให้มาทำรัฐประหาร “เป็นประจำ” จริงๆ น่ะเหรอ
อุตส่าห์คิดแก้ตัวแทนให้มาตลอดว่าเป็น Thaksinophobia
ถึงหลงใหลได้ปลื้มกับรัฐประหาร “ครั้งนี้”
แต่ยิ่งอ่านๆ ไป โดยเฉพาะกระทู้นี้ ชักไม่แน่ใจ
ว่าจะไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ แต่เป็นความคิดถาวร

 :slime_hmm:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 18-10-2006, 21:05
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง


ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอย่าคิดประชดแบบเด็ก ๆ....
 อย่าเอาวิธีคิดอย่างทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้ง
ไปยัดเยียดให้คณะปฏิรูปการปกครองและนายกรัฐมนตรีคนใหม่
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

 ถึงการทำรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองฯ
เพิ่งจะครบรอบหนึ่งเดือนวันนี้ก็ตามที่เถอะ

ผมเชื่อว่าหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
และนายกรัฐมนตรีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
จะไม่ออกลายเหมือนพล.อ.สุจินดา คราประยูร
 
จะไม่เดินทางเดียวกับรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมา
และจะไม่เป็นเผด็จการจากการเลือกตั้ง
หรือเผด็จการเสียงข้างมากอย่างพตท.ทักษิณ ชินวัตร


คนรู้ทันทักษิณ ต้องเคลื่อนไหว
ประท้วงทักษิณต้องรอเวลาถึง 6 ปี ถึงจะมีวันนี้...

คุณอดทนรอสักหนึ่งปี จะได้รู้ทันหรือไม่รู้
พล.อ.สนธิ และ พล.อ.สุรยุทธ์ เถอะ...หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบแถ ที่ 18-10-2006, 21:15
ไม่ออกลายเหมือน ก็แปลว่าออกลายไม่เหมือนกัน แต่ก็ต้องออกลายบ้างเพราะลงทุนเยอะ

มีประสบการณ์แล้ว ฉลาดหน่อยคงไม่เดินไปทางเดิม คราวนี้ก็ไม่มีมหาจำลองมาปลุกระดม

คุมสถานการณ์ง่ายกว่า ทักษิณก็ดูปอดๆ แต่เทียบไอคิวกันแล้วก๊วนบิ๊กสุฉลาดกว่าก๊วนนี้

มาก ยังไม่รอด ถ้าบริหารจัดการเรื่องปากท้องไม่ได้มีม็อบของแท้แล้วตอนนั้นดันมีคนบ้าๆ

ซักคนมาปลุกระดมเพิ่มก็คงไม่รอดเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหรอก ทักษิณรักสงบ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: AsianNeocon ที่ 18-10-2006, 21:24
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง


ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอย่าคิดประชดแบบเด็ก ๆ....
 อย่าเอาวิธีคิดอย่างทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้ง
ไปยัดเยียดให้คณะปฏิรูปการปกครองและนายกรัฐมนตรีคนใหม่
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

ไม่ใช่ประชดแบบเด็กๆหรอกครับ ไม่เด็กแล้วหรอกนั่น  ประชดแบบคนหมดมุขมากกว่า ตอนนี้เลยได้แต่ตัดแปะไปเรื่อยๆ  ไม่มีอะไรใหม่ แล้วก็หน้าแหกไปแล้วกี่เรื่องตั้งแต่เรื่อง scam ของนายลายด่าง วันหนึ่งพูดอย่าง อีกวันพูดอีกอย่าง ดูกันอีกที


วันนี้
สำหรับกระทู้นี้ ก็อยากสรุปให้ฟังอีกครั้งว่า การตรวจสอบหรือเช็คบิล มีจุดสุดท้ายคือ ศาลสถิตย์ยุติธรรม

ซึ่งจำเลยสามารถนำข้อเท็จจริง หลักฐาน หรือกระบวนการชี้แจงในศาลได้ โดยไม่ปิดกั้น

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้น ก็ทำหน้าที่เสมือนพนักงานสอบสวนในคดีอาญาเท่านั้นเอง

หากว่าการตัดสินของศาลไม่น่าเชื่อถือ คงไม่ต้องมองหาความเป็นธรรมจากที่อื่น

ที่สำคัญ มิใช่การกระทำจาก คปค. หรือ รัฐบาลใหม่แต่อย่างใด...ทุกอย่างจะจบลงด้วยคำสั่งศาลเท่านั้น

นั่นมันสรุปของคุณ แคน ค่ะ
อย่าหมายว่าเป็นสรุปของผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ข้องใจ

ความยุติธรรม กับความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม นั้นต่างกัน

ใครไม่แคร์ก็คงไปบังคับไม่ได้
ปฏิเสธไม่แยแส ไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดไป
รอให้เกิดการนองเลือดก็คงสายเกิน
หวังว่าคงไม่มีใครดีใจ ที่จะได้ลดจำนวนประชากรที่คิดว่าหลงผิดลง


เมื่อวานเชื่อมั่นในศาล
เจอกันที่ชุมนุนมแล้วกัน  ไม่กลัวตายแล้ว    ขอให้พันธมิตรจัดการชุมนุมใหญ่โดยเร็วที่สุด

จะรีบไปไหนล่ะคะ คุณ Trueman
รอศาลตัดสินก่อนก็ยังไม่สาย

ส่วนเรื่อง ตาย คิดดูใหม่ก่อนนะคะ

ชีวิตคุณมีค่ามากกว่าเงินแสนล้านบาท http://forum.serithai.net/index.php?topic=2957.msg40032#msg40032

และเมื่อวานบอกเคร่งครัดในศีล ๕ และเป็นพุทธศาสนิกชน
จุดอ่อนจุดแข็ง อะไรไม่สนใจค่ะ
ตราบเท่าที่มีแล้ว ไม่ไปทำร้ายใคร ก็พอใจ
และไม่เคยคิดว่าจะต้องสะสมจุดแข็งเอาไว้ในตัว
ให้มากๆ แต่ประการใด

ดิฉันเพียงเป็นพุทธศาสนิกชนที่พยายามถือศีลห้า
ที่ข้อหนึ่งมีว่า การฆ่าที่ดีนั้นไม่มี
ฆ่าคนเลวก็ไม่ถือเป็นการทำความดี
และเพียงแค่ “คิด” จิตก็เสื่อม
กลายเป็นเศร้าหมองแล้ว


ที่คอยคัดค้าน/ขัดคออยู่นี้
มิได้ทำเพื่อคุณทักษิณ และบริวาร
แต่ไม่อยากให้พวกเรา (ถึงคุณจะไม่นับดิฉันเป็นพวกด้วยก็ตาม)
ต้องกลายเป็นคนใจร้ายเพราะเขา
คงอธิบายได้เท่านี้ หวังว่าจะเข้าใจ

ส่วนเรื่องมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
คงตอบว่าถ้าทิศทางที่จะไปนั้นคือ ตกเหว
ก็จำเป็นต้องไม่ให้ความร่วมมือค่ะ


วันนี้ถามหา "มาตรวัดจริยธรรม"
ช่วยประดิษฐ์เครื่องวัดคุณธรรมที่แม่นยำให้ด้วยสิคะ
จะได้เอามาใช้วัดกับทุกคน

ใครไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งดีไหม?
แล้วอาจพบว่า คนจนและด้อยการศึกษามีคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์ สมควรมีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า
คนที่มีเงินและความรู้มากกว่า ก็เป็นได้

 :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: so what? ที่ 18-10-2006, 21:33
นักวิชาการและคอลัมนิสต์ในดวงใจของคุณเฟลคต้องสามประสานชุดนี้ครับ

ศิโรตม์ วรเจตน์ ใบตองแห้ง    :mrgreen: :lol: :mrgreen:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 18-10-2006, 21:35
ไม่ยอมให้ตรวจสอบก็ต้องสงสัยและเรียกร้องให้มีการทำ
ไม่ชอบ double standard หรือศรัทธาหน้ามืด
คนมาก เรื่องมาก หากไม่มีระบบตรวจสอบ
ก็ยากจะเชื่อว่าไม่มีการทุจริต ไม่ว่าผู้ใหญ่รับรู้หรือไม่


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: eAT ที่ 18-10-2006, 22:56
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ กับหัวข้อกระทู้
ห้ามรัฐประหารไม่ได้ ก็ทำให้ถูกกฏหมายไปเลย
เหมือนอย่างอื่นๆ
ห้ามเล่นหวยไมได้ ขายซะเองเลย - อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามเล่นการพนันไม่ได้ ตั้ง casino เลย
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ได้ ผลิตเองขายเองเลย – อ้าว ทำอยู่แล้วนี่นา
เอาใหม่ ห้ามค้ายาบ้าไม่ได้ ก็ผลิตเองขายเองเลย

ใช้ตรรกะแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
ดีจัง

ทุกวันนี้ ทหารลำบากใจมาก ออกมายึดอำนาจได้ยากเหลือเกิน
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต
เลยต้องรอทีละ 15 ปี

ต่อไปถ้ามีกฏหมายอนุญาตจะได้สะดวกหน่อย
ทำมันทุกปีเลยเป็นไง
ใครเอารถถังออกมาได้ก่อนก็ได้เป็นใหญ่
สนุกมากมาย ได้ไปถ่ายรูปกันทุกปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

อ่านข้อความแบบนี้แล้วรู้สึกดีจัง คนไทย ชอบพูดจาเสียดสี
แดกดัน ทำแบบนี้ประเทศชาติคงเจริญนะครับ

ไม่เชื่อว่าคนแถวนี้จะชอบการ "รัฐประหาร" เพียงแต่ว่า
ถ้าเทียบระหว่าง "รัฐประหาร จาก คปค." กับ "เหลี่ยม"
เขาเลือก คปค. เท่านั้นเอง

แต่คนอื่น เขาเลือกว่าไม่เอา คปค. ยอมที่จะอยู่กับ
"เหลียม" ที่สังหาร รธม. จนสิ้นใจไปดีกว่า
ประชาธิปไตย บ้าอะไรกัน ถ้าใครเลือก ทรท.
จะมีสิทธิได้รับการดูแลก่อนคนอื่น อย่างนี้เรียก
ประชาธิปไตย บ้านบิดามารดาใครกัน ไม่เคยได้ยิน

ประชาธิปไตยอะไร ใครได้รับเสียงเลือก สามารถทำ
ผิด กม. ได้ทุกอย่าง ขายหุ้นไม่เสียภาษีก็ได้
นายก มีอำนาจสั่งขายหุ้นของลูกตัวเองก็ได้
ทั้งๆ รธม. ก็บัญญัติห้ามไว้ มันมีผลบังคับได้ตรงไหน

ทำไมไม่ย้ายไป ลาว ซะเลย เพราะลาวมีประชาธิปไตย
"สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" เป็นไงล่ะ
ชื่อประเทศก็มีประชาธิปไตยด้วย ขอมีแค่ชื่อก็เป็น
ประชาธิปไตยแล้ว ไม่ต้องสนใจหรอกว่า รธม. กม.
มันเขียนอะไร ใครหือก็ว่า มี 16 ล้านเสียงอยู่ในมือ
ทำไรก็ได้ ไม่มมีวันผิด

นี่คือประชาธิปไตยที่ดีกว่า ตอนนี้มากมายนักอย่าง
งั้นหรือ??????


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 18-10-2006, 23:18
เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าเราจะเอาคนระดับ รมต รักเกียรติเข้าคุกได้
คนระดับ กกต 3 หนายังชิมคุกมาแล้ว

ต่อไปเราอาจจะได้เห็นระดับบิ้กๆอีกหลายคน

เพราะฉะนั้นใครมาดูถูกว่าประชาธิปไตยของเราถอยหลังเข้าคลอง-วงจรอุบาทว์ยังไง
ผมก็ไม่เสีย Self เท่าไหร เพราะถึงเราจะมีรัฐประหารให้สะดุดอยู่เป็นครั้งคราว

รัฐธรรมนูยถูกฉีกทิ้งไป
ความคิด-วัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยก็ยังอยู่

อย่างน้อยๆ คราวนี้ ยังมองได้ว่าเป็นรัฐประหารแบบประชาชนมีส่วนร่วม มากที่สุดในประวัติศาสตร์

รัฐประหารแบบประชาชนมีส่วนร่วม.. 555

 :slime_bigsmile:หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 18-10-2006, 23:46
ระบอบประชาธิปไตยต้องการให้คนในชาติแก้ไขข้อพิพาทกันโดยการใช้เหตุผล ไม่ใช่ข่มขู่กันด้วยกำลัง เมื่อเสียงปืนดัง เหตุผลย่อมเงียบ เมื่อปืนอยู่กับฝ่ายใด ฝ่ายนั้นย่อมชนะ แม้ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายอธรรมก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เราอย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทหารเมื่อติดอาวุธแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐานในทางการเมืองด้วย พวกเขายังมี "สิทธิธรรมชาติ" ที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ พวกเขายังมีสิทธิทางการเมืองที่จะใช้ดุลยพินิจของตัวเองที่จะตัดสินว่า เขาจะวางตัวเป็นกลางโดยใช้สิทธิของทหารในระบอบประชาธิปไตย หรือจะใช้สิทธิธรรมชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

ในที่สุด ทหารภายใต้การนำของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ได้ตัดสินใช้สิทธิธรรมชาติทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลทักษิณภายใต้ชื่อว่า "คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" (คปค.)

พวกเขาแจงเหตุผลของการปฏิรูปฯ ในแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ว่า รัฐบาลก่อให้เกิดความแตกแยกในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์บ่อยครั้ง

ในทัศนะของผู้เขียน(ดร.เขียน ธีรวิทย์)เหตุผลที่ คปค.อ้างนั้นเป็นความจริงทุกประการ มิได้มีการบิดเบือนหรือแต่งเสริมเติมต่อดังการทำรัฐประหารครั้งก่อนๆ หลายครั้ง

ยิ่งกว่านั้น ผู้เขียนเชื่อว่าพฤติกรรมของรัฐบาลทักษิณหลายอย่าง เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ การอ้างเสียงข้างมากโดยนับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งมาลบล้างการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและรัธฐรรมนูญนั้นฟังไม่ขึ้น


Adolph Hitler ผู้นำเยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากการเลือกตั้งมาอย่างท่วมท้นไม่แพ้ของรัฐบาลทักษิณ แต่ประวัติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเผด็จการทรราชโดยเสียงข้างมากนั้นเป็นอันตรายยิ่งกว่าลัทธิเผด็จการโดยทหารมากมาย

เมื่อเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวสร้างขึ้นโดยผู้นำระบบ "ทรราชโดยเสียงข้างมาก" จึงเข้าเงื่อนไขดังที่นักปราชญ์ชาวอังกฤษอธิบายไว้ว่า เมื่อสัญญาประชาคมถูกทำลาย ประชารัฐก็ล่มสลาย ทุกคนมีสิทธิธรรมชาติหันกลับไปใช้ "กฎหมายป่า" ผู้ถืออาวุธเข้าสนามรบต้องเสี่ยงภัยเอาเอง เชื่อว่าผู้ก่อการรัฐประหารและพรรคพวกตระหนักดีในสัจธรรมข้อนี้ และทำไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าตนทำเพื่อใคร

อย่าไร้เดียงสาเกินไปจนถึงกับไม่รู้ว่ารัฐบาลได้ละเมิดสัญญาประชาคมแล้วซ้ำซาก

 อย่าหลงกลฝรั่ง และพวกนิยมฝรั่งที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่า การโค่นล้มรัฐบาลเลือกตั้งต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

และอย่าเพ้อฝันว่ารัฐบาลทรราชตัวจริงนั้นจะลงจากเวทีไปเพราะมีม็อบจำนวนมากรวมตัวกันมาตะโกนด่าทอ รัฐบาลทรราชพร้อมที่จะใช้มวลชนและกำลังตำรวจเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจให้แก่พวกเขา

อย่าลืมว่ายังไม่มีนักปราชญ์ทางทฤษฎีรัฐศาสตร์คนใดที่ออกมาแนะว่ารัฐาธิปัตย์ที่เป็นทรราชโดยเสียงข้างมากในรัฐสภาหรือการหยั่งเสียง มีสิทธิที่จะละเมิดรัฐธรรมนูญหรือสัญญาประชาคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10447

http://forum.serithai.net/index.php?topic=8999.0


นี่เป็นอีกแง่คิดหนึ่งของนักวิชาการ นักคิด ดร.เขียน ธีรวิทย์ ที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึง ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำรัฐประหารครั้งนี้ ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรัฐบาลทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้ง หรือ เผด็จการเสียงข้างมาก

นักรัฐศาสตร์ที่ไม่ได้สนับสนุนการทำรัฐประหาร แต่ไม่ได้ต่อต้านการทำรัฐประหารคราวนี้ เพราะประชาชนเลือกที่อยู่กับทางเลือกใหม่ คณะปฏิรูปการปกครองฯ และรัฐบาลใหม่ที่จะนำไปสู่การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในหนึ่งปีข้างหน้า  แทนการจมปลักกับระบอบทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้งหรือเผด็จการเสียงข้างมาก ที่ใช้นิติกรบริการและอลัชชีกฏหมายสร้างกฎเกณฑ์ กฏหมายตามใจชอบของทักษิณ...
หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 18-10-2006, 23:58
ไม่ออกลายเหมือน ก็แปลว่าออกลายไม่เหมือนกัน 1. แต่ก็ต้องออกลายบ้างเพราะลงทุนเยอะ

2. มีประสบการณ์แล้ว ฉลาดหน่อยคงไม่เดินไปทางเดิม คราวนี้ก็ไม่มีมหาจำลองมาปลุกระดม

คุมสถานการณ์ง่ายกว่า ทักษิณก็ดูปอดๆ แต่เทียบไอคิวกันแล้วก๊วนบิ๊กสุฉลาดกว่าก๊วนนี้

มาก ยังไม่รอด ถ้าบริหารจัดการเรื่องปากท้องไม่ได้มีม็อบของแท้แล้วตอนนั้นดันมีคนบ้าๆ

ซักคนมาปลุกระดมเพิ่มก็คงไม่รอดเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหรอก ทักษิณรักสงบ


1. แต่ก็ต้องออกลายบ้างเพราะลงทุนเยอะ
    คุณชอบแถอธิบายได้หรือไม่ว่าพวกเขาลงทุนเยอะ ลงทุนเป็นอะไรบ้าง :?:

2.มีประสบการณ์แล้ว ฉลาดหน่อยคงไม่เดินไปทางเดิม
    ถ้าเขาไม่เดินทางสายเดิม ไม่ดีหรือ ถ้าเขาไม่เดินทางสายรัฐประหารเดิมและทักษิณ
   ประชาชน(ยกเว้นคนรักทักษิณ)น่าจะพอใจกว่า :!:หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: NiTeLiGhT ที่ 19-10-2006, 00:20
ความชอบธรรม ไม่เกี่ยวกับการทำรัฐประหาร

การทำรัฐประหาร ไม่จำเป็นต้องอาศัย คำว่า ชอบธรรม หรือไม่

แต่การทำรัฐประหาร ครั้งนี้  ถือว่าเป็นการตัดสินใจ ที่ถูกต้อง และถูกเวลา

เพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องครั้งนี้ ของผู้นำ คปค ช่วยรักษาชีวิตและเลือดเนื้อ

ประชาชนเอาไว้ และบรรเทาเหตุร้าย เหตุการณ์รุนแรง จากไอ้ชาติชั่ว ที่มันย่ำยีแผ่นดินไทย

มันคือ ความถูกต้องในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ(กำลังทหาร) ที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมือง...
 


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 19-10-2006, 00:28

นักรัฐศาสตร์ที่ไม่ได้สนับสนุนการทำรัฐประหาร แต่ไม่ได้ต่อต้านการทำรัฐประหารคราวนี้ เพราะประชาชนเลือกที่อยู่กับทางเลือกใหม่ คณะปฏิรูปการปกครองฯ และรัฐบาลใหม่ที่จะนำไปสู่การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในหนึ่งปีข้างหน้า  แทนการจมปลักกับระบอบทักษิณ เผด็จการจากการเลือกตั้งหรือเผด็จการเสียงข้างมาก ที่ใช้นิติกรบริการและอลัชชีกฏหมายสร้างกฎเกณฑ์ กฏหมายตามใจชอบของทักษิณ...


"ปลัก" ไหนก็ไม่น่าจมทั้งนั้นค่ะ

ที่ผ่านๆ มามีแต่นักการเมืองเท่านั้นที่โกง?
ข้าราชการบริสุทธิ์ใสสะอาด ไม่มีผิดใดๆ?
ไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรก็ได้?
จงเชื่อต่อไปด้วยรักและศรัทธา?

ผู้มีปัญญาย่อมเห็นว่าที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นไป
เข้าข่าย “ทีใครทีมัน พวกใครพวกมัน” บ้างหรือเปล่า?
ควรช่วยกันเฝ้าจับตามอง ไม่ใช่แก้ตัวให้
หนึ่งปีโกงไม่ได้มากเท่าไหร่ ยอมๆ เขาไป
เป็นค่าเหนื่อยค่าเสี่ยงตายค่ากำจัดทักษิณไป?


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: eAT ที่ 19-10-2006, 09:54
ใครๆ ก็โกงได้ ทรท ก็โกงได้ คปค ก็โกงได้ รบ. สุรยุทธ ก็โกงได้
รวมที้ง "นักวิชาการ" ก็โกงได้เหมือนกัน

เพียงแต่ ทรท มันเห็นแล้วว่าโกงชัดๆ แต่ รบ. ชุดนี้ยังไม่เห็น ต้อง
จับตามองต่อไป เพียงแต่เรื่องด่วน คือการจับ ทรท เข้าคุกก่อน


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 19-10-2006, 11:06
ตกลงคุณ CanCan ชอบทหารมาก
จนเห็นดีเห็นงามอยากให้มาทำรัฐประหาร “เป็นประจำ” จริงๆ น่ะเหรอ
อุตส่าห์คิดแก้ตัวแทนให้มาตลอดว่าเป็น Thaksinophobia
ถึงหลงใหลได้ปลื้มกับรัฐประหาร “ครั้งนี้”
แต่ยิ่งอ่านๆ ไป โดยเฉพาะกระทู้นี้ ชักไม่แน่ใจ
ว่าจะไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ แต่เป็นความคิดถาวร

 :slime_hmm:

ผมคิดว่ามันขึ้นกับสภาพการในแต่ละห้วงเวลา

14 ตุลา 16 เราต่อต้านเผด็จการทหาร เพราะเค้าทำการปฏิวัติตัวเอง ล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ร่างกันมา 11 ปี

6 ตุลา เราต่อต้าน การกลับมาของ "เณรถนอม" แต่ถูกเบี่ยงประเด็นเป็นการกระทำของ"คอมมูนิสต์" จนเกิดเหตุการณ์"วันล้อมปราบ"

พฤษภา 35 เราต่อต้านการ "สืบทอดอำนาจ" ของเหล่าทหาร ( แม้วันที่ที่เค้าทำการปฏิวัติ จะมีดอกไม้ไปเสียบปากกระบอกปืน )

19 กันยาย 2549 เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุขึ้นมาได้

ถึงยังไงก็ต้องปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไป ใช่ว่าปลื้มกับเหตุการณ์ แต่พอเดาได้ว่าเมื่อประชาชนต่อต้านหน้าเหลี่ยมไปเรื่อย ๆวันหนึ่งก็ต้องมีเหตุต้องเปลี่ยนมือผู้ถืออำนาจ ด้วยความรุนแรงไม่วันใดก็วันหนึ่ง

ผมชอบนะที่ใครซักคนหนึ่งบอกว่า "นี่เป็นการปฏิวัติของประชาชนโดยอาศัยมือของทหาร"

แค่นั้นเองครับ...


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 19-10-2006, 11:32
ไม่ยอมให้ตรวจสอบก็ต้องสงสัยและเรียกร้องให้มีการทำ
ไม่ชอบ double standard หรือศรัทธาหน้ามืด
คนมาก เรื่องมาก หากไม่มีระบบตรวจสอบ
ก็ยากจะเชื่อว่าไม่มีการทุจริต ไม่ว่าผู้ใหญ่รับรู้หรือไม่

สตง. - คตส. - ปปช. 3 หน่วยงานนี้ สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว ( ได้รับการเปิดไฟเขียวจาก คปค. )

ที่สำคัญ ประเด็นที่อีหลักอีเหลื่อ คือเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ของรัฐบาลหน้าเหลี่ยมซึ่ง"รัฐธรรมนูญและกฎหมายเดิม" เอาผิดไม่ได้

ดังนั้น รัฐบาลคนแก่ กำลังจะเสนอ"กฎหมายต่อต้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน" โดย รมต.ประจำสำนักนายก...

รอฟังนะครับ...ความจริงใจต่อบ้านเมืองหรือสังคมโดยรวม มันพิสูจน์กันไม่ยากครับ


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: NiTeLiGhT ที่ 19-10-2006, 11:45
ไม่ออกลายเหมือน ก็แปลว่าออกลายไม่เหมือนกัน แต่ก็ต้องออกลายบ้างเพราะลงทุนเยอะ

มีประสบการณ์แล้ว ฉลาดหน่อยคงไม่เดินไปทางเดิม คราวนี้ก็ไม่มีมหาจำลองมาปลุกระดม

คุมสถานการณ์ง่ายกว่า ทักษิณก็ดูปอดๆ แต่เทียบไอคิวกันแล้วก๊วนบิ๊กสุฉลาดกว่าก๊วนนี้

มาก ยังไม่รอด ถ้าบริหารจัดการเรื่องปากท้องไม่ได้มีม็อบของแท้แล้วตอนนั้นดันมีคนบ้าๆ

ซักคนมาปลุกระดมเพิ่มก็คงไม่รอดเหมือนกัน [size=12pt]แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหรอก ทักษิณรักสงบ[/size]

[size=14 :slime_smile:pt]ขืนไม่สงบ กระดี้กระด๊า เดียวก็โดนพานท้ายปืนตบหัวคว่ำเอาหรอก

แน่จริงลองกลับไทย ดูสิ คราวนี้ นี้คาร์ไม่ต้องบ๊อง ไม่ต๊อง ไม่บวม แน่ๆ อาจจะโดนของจริง
[/size] :slime_smile:


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 19-10-2006, 18:59
เกรงว่าจะมองอาจารย์เขียนผิด ๆ ขอนำบทความของอ.เขียน เมื่อปี 48 มาประกบ สังเกตเรื่อง กฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับ
ยิ่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ค่อนข้างชัดเจน...แก้บางมาตรา...
................................
ดร.เขียน ธีระวิทย์ "ไทยมีนักตีความรธน.มากเกินไป"

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548
   
"หากตราบใดที่สังคมไทยเป็นสังคมที่กระแสสร้างได้ ควบคุมได้ โดยอำนาจการเงิน อำนาจการเมือง และบรรยากาศอย่างนี้ก็คงจะไม่เอื้ออำนวยที่จะมาแต่งตั้งส.ส.ร.แก้รัฐธรรมนูญ เพราะผู้มีอำนาจเงินก็จะมาคุมได้อีก"

" หากใช้สามัญสำนึกของมนุษย์ว่าอะไรคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และให้ความสำคัญกับปัญหาคนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ก็หมดเรื่อง ทีนี้พอมาแกะตัวอักษรพูดกันมันเลยกลายเป็นปัญหา เพราะมีพวกหัวหมอออกมาตีความเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกมันมีมากเกินไป "

มวลชนจะกลับมาหากทุจริตมากขึ้น

ชนวนสำคัญที่เป็นเหตุให้นายเสนาะ เทียนทอง ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยจำต้องสวมหัวใจสิงห์ออกมาท้าชน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย แบบชนิดที่เรียกว่าเกือบจะ"ตัดบัวไม่เหลือใย"กันแล้ว หลังควันหลงการประชุมร่วม 2 สภาพิจารณาเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย

โดยประเด็นหนึ่งที่ทำให้สิงห์เฒ่าแห่งค่ายวังน้ำเย็นลุกขึ้นอภิปราย ก็คือขอให้มีการ"ปลดล็อก"ข้อห้ามส.ส.ต้องย้ายพรรคก่อนการเลือกตั้งภายใน 90 วัน แต่ดูเหมือนข้อเรียกร้องดังกล่าวแม้จะมีหลายฝ่ายที่เห็นด้วย หากเอาเข้าจริงแล้วดูเหมือนว่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้มากนัก กระนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามว่าผลกระทบจากความเข้มแข็งทางอำนาจของพรรคการเมืองที่เกิดจากหลักรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่ง
พึงประสงค์หรือไม่ และเมื่อมีปัญหาแล้วทางออกควรเป็นอย่างไร

ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และอดีตผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ ในฐานอดีตสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) กล่าวว่า ข้อเถียงตอนร่างรัฐธรรมนูญที่จะให้ ส.ส.สังกัดพรรคหรือไม่ ในขณะนั้นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ในฐานะส.ส.ร.เสียงข้างน้อยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่บังคับให้ส.ส.ต้องสังกัดพรรค เพราะเห็นว่าหากส.ส.สังกัดพรรคและคุมโดยหัวหน้าพรรคจะทำให้ส.ส.ไม่เป็นตัวของตัวเอง

"ปัญหาคุณเสนาะ ก็เป็นเช่นนั้น และถือเป็นปัญหาพิเศษที่ส.ส.ร.เองก็ไม่มีใครนึกถึงมาก่อน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของพรรคไทยรักไทยที่หัวหน้าพรรคไม่ใช่ได้เฉพาะอำนาจจากระบบอย่างเดียว แต่ว่าได้อำนาจจากอำนาจเงินที่อุปถัมภ์ไปทั้งหมด เราเคยได้ยินว่า มีการแจกเงินเดือนส.ส. เท่านั้นเท่านี้ กลายเป็นหนี้บุญคุณกัน แต่คุณเสนาะคงจะไม่ได้อยู่แบบนี้ แต่ส.ส.ลูกพรรคของคนอื่นๆ และพรรคพวกของแก ซึ่งตอนนี้คงจะเหลือไม่กี่คนหากจะแยกออกไป"ดร.เขียน ตั้งข้อสังเกต

และย้ำว่า การที่ส.ส.สังกัดพรรคแล้วแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้ เนื่องจากถูกควบคุมโดยพรรค ส.ส.ก็ไม่ต่างอะไรจากฝูงแกะ และจะเห็นได้ชัดในช่วงประชุมสภา

"..มีคนกี่คนไปนั่งฟังคนอื่น มีคนกี่คน ที่คิดจะลงมติโดยฟังเหตุผล ว่าคนอื่นเขามีเหตุผลและหลักการอย่างไร แต่พอถึงเวลาลงคะแนน เขามีสัญญาณไปเรียกต้อนแกะทั้งหลายเข้ามาเพื่อลงคะแนน บางทีส.ส.ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร ถามว่าจะเอายังไงจะโหวตรับหรือไม่รับ ก็ต้องถามคนเลี้ยงแกะ นั่นมันไม่ใช่สังคมมนุษย์ แต่เป็นสังคมฝูงแกะแสดงให้เห็นว่า พอสังส.ส.สังกัดพรรคแล้ว เหตุผลใช้ไม่ได้ต้องเป็นไปตามการบังคับบัญชาของหัวหน้าพรรค"อดีตส.ส.ร.กล่าว

เขายังบอกถึงข้อเสียของส.ส.สังคมฝูงแกะว่า การโหวตตามที่หัวหน้าพรรคต้องการ จะทำให้ส.ส.ไม่ทราบว่ามีการโหวตในประเด็นอะไร เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของพรรค ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลัก เหตุตรงนี้เพื่อป้องกันการซื้อตัวส.ส. ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ว่ากันมา

"ตอนนี้ผมว่าหากให้ส.ส.มาโหวตกันอีก เขาก็ยังมีความเห็นเหมือนพวกส.ส.ร. คือ ส.ส.ต้องสังกัดพรรค ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้น ถ้าคุณเสนาะไม่มีปัญหากับคุณทักษิณ และยังมีอิทธิพลในพรรค เขาก็ยังเห็นด้วย ซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายต่อระบบทุกระบบ และน่าเป็นห่วง เพราะเรามีนักกฎหมายที่แกะตัวอักษร ตีความตามตัวอักษรโดยไม่ใช้สามัญสำนึกมากเกินไป" ศ.ดร.เขียน กล่าว

สำหรับการแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนั้น อดีตส.ส.ร.เห็นว่า ยอมรับว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญขณะนั้นยอมรับว่ามีข้อบกพร่อง แต่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะปัญหาต่างๆเกิดจากการตีความของนักกฎหมายมากกว่าที่ตีความหมายแบบแกะตัวอักษร

"ที่จริงหากใช้สามัญสำนึกของมนุษย์ว่าอะไรคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และให้ความสำคัญ แก้ปัญหาคนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ มีกี่พรรคก็เอาเท่านั้น มันก็หมดเรื่อง ทีนี้พอมาแกะตัวอักษรพูดกันมันเลยกลายเป็นปัญหา เหมือนหลายๆ เรื่องที่เป็นอยู่ เพราะว่าสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมพวกหัวหมอออกมาให้ตีความตามตัวอักษรและพูดกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกมันมีมากเกินไป "อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าว

เมื่อถามว่าถึงเวลาจะต้องมีส.ส.ร.ชุด 2 เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือยัง ศ.ดร.เขียน กล่าวว่า หากระบบยังเป็นอย่างนี้คงไม่ต้องพูด อย่างไรเสียรัฐบาลชุดนี้คงจะต้องอยู่ต่อไป และน่าจะมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หากตราบใดที่สังคมไทยเป็นสังคมที่กระแสสร้างได้ ควบคุมได้ โดยอำนาจการเงิน อำนาจการเมือง และบรรยากาศอย่างนี้ก็คงจะไม่เอื้ออำนวยที่จะมาแต่งตั้งส.ส.ร. เพราะผู้มีอำนาจเงินก็จะมาคุมได้อีก

"จริง"แล้วลายลักษณ์อักษรมันมีความสำคัญน้อยกว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนใช้ รัฐธรรมนูญ คือ กติกาในการบริหารบ้านเมือง อาจจะดี แต่ถ้าผู้บังคับใช้ไม่ดี ก็ไปไม่ถึงไหนประชาธิปไตยก็มี ส่วนรัฐบาลที่มีอำนาจมากๆ และคุมสื่อได้มากๆ มันก็เป็นภัยเหมือนกัน เหมือนรัฐบาลเราที่กำลังเป็นอยู่ก็น่าขยาดว่าจะนำเข้ารกเข้าป่าไปหรือไม่ "

ศ.ดร.เขียน กล่าวว่า ขณะนี้ไม่เห็นด้วยว่าควรจะมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ เพราะของเดิมดีอยู่แล้ว และถ้ามีข้อบกพร่องจุดไหนก็ให้แก้ไขเป็นประเด็นๆ ไปน่าจะดีกว่า

หากมองในแง่ดี ตรงนี้ถ้ารัฐบาลเข้มแข็ง และผู้นำใช้อำนาจโดยไม่เห็นแก่ตัวและพรรคพวก และไม่คุมสื่อมวลชน ก็จะทำให้มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ และสังคมไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ

แต่ประเด็นก็คือ หากจะเอาประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายข้างน้อยถูกรุกรานหรือจำกัดสิทธิไป ในกรณีอย่างนี้หากได้รัฐบาลที่มีความซื่อสัตย์ บ้านเมืองก็จะไปได้และรวดเร็ว

เผอิญปัจจัยเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราปัจจุบัน ก็เลยได้รัฐบาลที่มีอำนาจมาก ซึ่งเกิดจากอำนาจเงิน เมื่อเจอปัจจัยใหม่ การแก้ไขโดยใช้รัฐธรรมนูญคงเป็นไปไม่ได้

ส่วนปัญหาการเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระของพรรคการเมืองนั้น ดร.เขียน กล่าวว่า ไม่ควรให้ความสำคัญ เพราะอย่างไรทั้งหมดก็ถูกคุม
โดยรัฐบาลอยู่แล้ว แต่เราควรให้ความสำคัญกับสื่อ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ซึ่งยังพึ่งพาได้บ้างในการทำหน้าที่ตรวจสอบได้อยู่ในหลายๆ เรื่องขณะเดียวกันนักวิชาการก็จะต้องทำงานของตัวเองด้วย

"จริงๆ ไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่สำคัญเลยทีเดียว มันก็เป็นพลังกระตุ้นเหมือนกัน แต่ไม่อยากให้ลืมพลังของสื่อกับมวลชน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อครั้ง 14 ตุลาก็ดี ก็เกิดจากพลังมวลชนทั้งสิ้น

และหากจะเกิดการเปลี่ยนอีกครั้ง มันก็คงจะเกิดจากพลังของมวลชน และตราบใดที่รัฐบาล นักการเมือง ยังคงใช้นโยบายมาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนรู้สึกทนไม่ไหว พลังนี้ก็คงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง "อดีตส.ส.ร.ทิ้งท้าย

หมายเหตุ อ. เขียน เขียนบทความนี้ ก่อนที่จะมีรายการสัญจรของนายสนธิ...


หัวข้อ: Re: ดร.เขียน ธีรวิทย์ ฟังธง..."ทหารมีสิทธิ์ปฏิวัติ"...ฮ่า ฮ่า
เริ่มหัวข้อโดย: Neoconservative ที่ 20-10-2006, 09:35
หาก แก้ไขเป็นประเด็นๆ ไป ก็ดี ครับ จะได้ไม่เสียเวลา

 :slime_fighto: