ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: นทร์ ที่ 20-09-2006, 21:19หัวข้อ: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 20-09-2006, 21:19
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ [20 ก.ย. 49 - 19:25]
 
ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบุว่า ด้วย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ได้นำความกราบบังคมทูลว่า

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอันมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย สลายความรู้สึกรู้รักสามัคคีของชนในชาติอย่างที่ไม่เคยปรากฎในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยว่า การบริหารราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงานอิสระถูกการเมืองครอบงำ ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ

แม้หลายภาคส่วนของสังคมจะได้พยายามประนีประนอม คลี่คลายสถานการณ์มาต่อเนื่องแล้ว ก็ไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้


ทั้งนี้ คณะทหาร ตำรวจ และพลเรือน ซึ่งมีพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้า ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองไว้ได้ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่ประเทศ

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอให้ประชาชนทั้งหลายจงอยู่ในความสงบ และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ฟังคำสั่งพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก
 
 
http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=20323

หลักการเหตุผล และพระบรมราชโองการโปรดเกล้า


หัวข้อ: Re: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ทำลาย ที่ 20-09-2006, 21:24
 :slime_sentimental:


หัวข้อ: Re: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ
เริ่มหัวข้อโดย: dead ที่ 20-09-2006, 21:24
ไหนสัญลักษณ์ของพระองค์ ..
ไหนภปร อยู่ไหน

กินเองชงเอง หรือเปล่า


หัวข้อ: Re: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ทำลาย ที่ 20-09-2006, 21:27
ไหนสัญลักษณ์ของพระองค์ ..
ไหนภปร อยู่ไหน

กินเองชงเอง หรือเปล่า

ไม่เอาๆ อย่าเอาติดนิสัยทักษิณมาใช้ดิ   :slime_whistle:


หัวข้อ: Re: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sumaei ที่ 20-09-2006, 21:31
ตลกไอ้แม้วกับลูกน้อง ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมาไม่ผิดเพี้ยน
ทำชั่วไว้ก็เช่นนี้แล แผ่นดินไม่มีจะอยู่ ต้องไปยืนกุมไข่ขอไอ้แบร์ นอน :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 20-09-2006, 21:33
...
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืน หรือการประกาศเคอร์ฟิว ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติ

http://www.komchadluek.net/2006/09/20/a001_49244_report.php?news_id=49244


หัวข้อ: Re: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สนธิ บุญยรัตกลิน” เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ
เริ่มหัวข้อโดย: Solidus ที่ 20-09-2006, 21:37
ไหนสัญลักษณ์ของพระองค์ ..
ไหนภปร อยู่ไหน

กินเองชงเอง หรือเปล่า
อยากเห็นก็ไปขอดุสิครับ พาพวกไปอีก5คนก็ได้