ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: นทร์ ที่ 20-07-2006, 10:16หัวข้อ: โยก"บิ๊กขรก."ยุครบ.รักษาการ
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 20-07-2006, 10:16

แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการ แต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับเดินหน้าเต็มสูบในการแต่งตั้งโยกย้าย "บิ๊กข้าราชการ" โดยซี 11 ได้สั่งการเสนอรายชื่อต่อที่ประชุม ครม. 1 สิงหาคม ส่วนซี 10 ให้ชงเข้า ครม. 8 สิงหาคม

ที่สำคัญก่อนจะถึงวันนั้น พ.ต.ท.ทักษิณได้ลงมา "ล้วงลูก" ด้วยตนเองด้วยการเรียกประชุมรัฐมนตรีที่มีข้าราชการระดับสูงเกษียณในช่วงเช้า 19 กรกฎาคม

คำถามที่เกิดขึ้นคือ รัฐบาลรักษาการสามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ตามอำเภอใจเหมือนภาวะปกติหรือไม่?

อดีตซี 11 ผู้คร่ำหวอดอยู่วงราชการมากว่า 20 ปี อธิบายว่า กระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจะสิ้นสุดเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แม้ข้าราชการคนนั้นๆ จะผ่านการพิจารณาของผู้บริหารกระทรวง และได้รับอนุมัติแต่งตั้งจาก ครม. โดยได้รับความเห็นชอบจาก กกต.แล้ว

แต่ถือว่ากระบวนการยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ในระหว่างนี้ฝ่ายบริหารสามารถออกคำสั่งให้ข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจาก ครม. รักษาราชการแทน... ไปพลางๆ ก่อน เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการข้าราชการในหน่วยงานนั้นๆ เช่น กรณีของนายรองพล เจริญพันธุ์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ครม.อนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ครม. โดยได้รับความเห็นชอบจาก กกต.ไปแล้ว โดยที่ฝ่ายบริหารมักคาดหวังว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ย้อนหลังให้ ถือเป็นการวางแนวทางปฏิบัติเพื่อลดสุญญากาศในช่วงรอยต่อ

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯลงมา ก็ต้องเห็นใจคนเหล่านี้เพราะเมื่อฝ่ายบริหารมีคำสั่งออกมา ถ้าไม่ไปปฏิบัติตามก็เท่ากับขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

แต่ก็มีบิ๊กข้าราชการหลายคนก็ยึดพระบรมราชโองการฯเป็นหลักคือ ถ้าไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ก็จะไม่เข้าไปทำหน้าที่ เช่น รองผู้ว่าฯ หลายคนที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯ จนขณะนี้ยังไม่เข้าพื้นที่

ไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สรุปง่ายๆ คือต้องยึดคือ 1.หลักกฎหมาย ต้องพิจารณาว่าผู้ออกคำสั่งอยู่ในสถานะที่สามารถออกคำสั่งได้หรือไม่ และ 2.หลักธรรมชาติ ที่ให้มีผู้รับผิดชอบงานราชการแผ่นดินต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำว่าหากกลัววิจารณ์มาก ควรตั้งเบอร์ 2 หน่วยงานนั้นรักษาการแทน ส่วนคนใหม่ที่ ครม.มีมติก็ควรให้เริ่มงานเมื่อมีพระบรมราชโองการฯแล้ว

หน้า 11
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01pol04200749&day=2006/07/20

ยึดมั่นกติกา กำลังกลายเป็นยึดมั่นกติก..