ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: FireSatongNorth ที่ 12-10-2008, 19:40หัวข้อ: รบกวนพี่น้องเสรีไทยช่วยขัดเกลาข้ดความ ข้อมูล ของจดหมายฉบับนี้ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: FireSatongNorth ที่ 12-10-2008, 19:40
โปรดช่วยกันพิจารณาข้อมูลในจดหมายนี้ด้วย ผู้รู้ท่านใดมีความเห็นที่ควรเพิ่มเติมลงไป ช่วยขัดเกลาด้วยครับ
===================================================================

เรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย

ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านได้ร่วมกันจ่ายเงินเข้ารัฐเพื่อพัฒนาประเทศกันแล้วทุกคน อย่างน้อย 2 ข้อ
-   เมื่อท่านมีรายรับรายได้ ท่านจ่ายเข้ารัฐอย่างน้อย 5% (เสียภาษีส่วนบุคคล)
-   เมื่อท่านมีรายจ่าย ท่านจ่ายเข้ารัฐด้วย 7% (VAT)
-   เมื่อท่านขับรถ จ่ายค่าน้ำมันเข้ารัฐ ประมาณ 11 บาทต่อลิตร (ภาษีน้ำมัน)
-   เมื่อท่านดื่มเหล้า ท่านได้จ่ายเข้ารัฐแล้วประมาณขวดละ 100 บาท (ภาษีเหล้า)
-   เมื่อท่านสูบบุหรี่ ท่านจ่ายเข้ารัฐแล้วประมาณ ซองละ 25 บาท (ภาษีบุหรี่ 80%)
-   และอื่นๆ อีกมากมายในแต่ละปีที่ท่านได้ร่วมกันจ่ายเงินเข้ารัฐ (ภาษีรถยนต์ มอเตอร์ไซด์)

สมมติว่าท่านมีรายได้เดือนละ 10,000 บาท ท่านจะเหลือเงินสำหรับใช้จ่าย 9,500 บาท หักเข้ารัฐ 500 บาทต่อเดือน และสมมติว่าเก็บเงินออมไว้ 1,500 บาท ที่เหลือ 8,000 บาท นำไปใช้ซื้อจับจ่ายสิ่งของจำเป็นประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ซื้ออาหาร ซื้อเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกจิปาถะ นั่นหมายความว่าท่านมีส่วนร่วมจ่ายเงินเข้ารัฐแล้ว 7% x 8,000 = 560 บาทต่อเดือน เมื่อท่านขับมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ ใช้น้ำมันวันละ 1 ลิตร นั่นหมายความว่าท่านสมทบเงินเข้ารัฐแล้วเดือนละ 330 บาท ถ้าท่านสูบบุหรี่วันละครึ่งซอง ก็จ่ายเข้ารัฐแล้วเดือนละ 750 บาท ดื่มเหล้าเดือนละ 2 ขวด ก็จ่ายเข้ารัฐแล้ว 200 บาท ซึ่งรวมแล้วเดือนๆหนึ่งท่านร่วมกันจ่ายเงินเข้ารัฐโดยไม่รู้ตัวแล้วประมาณ 2,340 บาท ตกปีละอย่างน้อย 28,000 บาท สำหรับคนที่มีรายได้เดือนละ 10,000 บาท ส่วนผู้มีรายได้น้อยกว่าหรือมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือนก็จ่ายกันมากน้อยตามสัดส่วนของรายได้และรายจ่าย เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณแผ่นดิน

ปีละ1,800,000,000,000 บาท
[/size][/b][/u][/color]

เท่ากับว่าสี่ปีท่านจ่ายเงินเข้ารัฐอย่างน้อย 4 x 28,000 = 112,000 บาท
รวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณแผ่นดิน 7,200,000,000,000 บาท

เลือกตั้ง

นักการเมืองซื้อเสียง 500 บาท เพื่อเข้าไปจัดการเงินกอง 72 แสนล้านบาท โดยการถอนทุนคืนอย่างน้อย 30% เหลือเงินสำหรับใช้พัฒนาประเทศชาติ 50 แสนล้านบาท เพื่อจ่ายเงินเดือนให้นักการเมืองเดือนละเกือบ 200,000 บาทต่อคน จ่ายเงินเดือนให้ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นำส่วนที่เหลือไปซื้ออาวุธ รถถัง เครื่องบิน สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน อ่างเก็บน้ำ ฝาย รถไฟฟ้า และอื่นๆ เงินไม่พอสร้างก็ไปกู้ต่างชาติ ทำให้ท่านเป็นหนี้สาธารณะอีกโดยไม่รู้ตัว

สรุปแล้ว คนที่ขายเสียงขาดทุน เท่ากับ 112,000 – 500 = 111,500  บาท แล้วยังได้ใช้ ถนน ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ ไม่มีคุณภาพ ไม่รู้จะพังมาท่วมบ้านเมื่อไหร่ เป็นของแถม

ดังนั้น โปรดช่วยกันดูแลรักษาเงินที่ท่านได้ร่วมกันจ่ายเพื่อพัฒนาประเทศไทย โดยการเลือกคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ ไม่ซื้อเสียง เพราะเมื่อใดก็ตามที่ท่านขายเสียง คนที่ซื้อเสียงท่านจะหัวเราะเยาะท่านทันที เพราะท่านเสียรู้มันแล้ว โดนมันโกงเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ท่านรับเงิน


เมื่อท่านได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ถามผู้รู้ พูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนบ้าน ว่าสิ่งที่นำเสนอนี้ถูกต้องหรือผิดพลาดประการใด เพื่อให้รู้ทันเหตุการณ์ที่เป็นไปในสังคมไทยปัจจุบัน

ด้วยความเคารพ และรักในประเทศชาติ