ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: 1133 ที่ 04-09-2008, 17:31หัวข้อ: ไม่ต้องเปลียนระบบการปกครอง..แค่ปรับระบบยุติธรรมให้ดีขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: 1133 ที่ 04-09-2008, 17:31
ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยบระบบการปกครอง โดยไม่ใช่เกิดจากการออกความเห็นจากหลายๆฝ่าย

ปัญหาหลักของประเทศไทยคือ ระบบยุติธรรมยังไม่ดีพอ ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ

ทำให้อำนาจเงินและอิทธิพลเข้ามาแทรกระบบเลือกตั้ง เราจึงมีปัญหาไม่จบสิ้น