ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: mangaopera ที่ 15-08-2008, 10:23หัวข้อ: ฟังมุมมองเรื่องปราสาทเขาพระวิหารจากอ.ธเนศวร์ เวทย์ธาดา พร้อมฟังคอนเสิร์ต
เริ่มหัวข้อโดย: mangaopera ที่ 15-08-2008, 10:23
คอนเสิร์ตปราสาทเขาพระวิหาร
จากเพลงประวัติศาสตร์ยุค “เสียดินแดน”
สู่ดนตรีไม่มีเส้นกั้น : เสียงเครือญาติชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ
   
   วงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University POP Orchestra) ขอเสนอ คอนเสิร์ตปราสาทเขาพระวิหาร ในบทเพลงประวัติศาสตร์ “ยุคเสียดินแดน” อีกทั้งเชิญสดับรับฟังบทเพลงสายสัมพันธ์ไทย-เขมร ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ “เขมรลออองค์” ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเพลงแต่งใหม่ ดนตรีไร้พรมแดน เสียงเครือญาติชาติพันธุ์สุวรรณภูมิได้แก่ ศิลปินรับเชิญ ชัยชนะ บุญนะโชติ (ศิลปินแห่งชาติ), ชาย เมืองสิงห์ (ศิลปินแห่งชาติ), ก้าน แก้วสุพรรณ, ประสิทธ์ คมภักดี และนักร้องประจำวงซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังจะมีการแสดงเต้นฟ้อนดึกดำบรรพ์ของ B-floor theater
   และในการนี้ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
“ลบรอยแตกร้าว สร้างความเข้าใจ แล้วไปให้พ้นจากประวัติศาสตร์อาณานิคม”

วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
บัตรราคา ๕๐๐, ๓๐๐ และ ๑๐๐ บาทสำหรับนักเรียนและนักศึกษา
สำรองที่นั่งโทร ๐๒-๘๐๐-๒๕๑๕ ต่อ ๑๕๔-๑๕๕