ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: จงเจริญ ที่ 05-08-2008, 18:48หัวข้อ: การแต่งตั้ง พล.ต.อ. โกวิทฯ เป็นรองนายกฯและ มท. 1 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ?
เริ่มหัวข้อโดย: จงเจริญ ที่ 05-08-2008, 18:48
ตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 ม.182 (3) ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดเฉพาะตัวเมื่อ (3) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก  แม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ

เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

จากบทบัญญัติใหม่ตามรัฐธรรมนูญ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบัญญัติไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าหากต้องคำพิพากษาจำคุกแม้คดียังไม่ถึงที่สุดหรือ

มีการรอการลงโทษ ก็ถือว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  ไม่ต้องมาตีความกฏหมายกันอีกแต่อย่างใด แต่มาตรานี้ก็บัญญัติข้อยกเว้นไว้ในกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุด

หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้แก่ความผิดโดยประมาท ลหุโทษ และความผิดหมิ่นประมาท จากข้อยกเว้นดังกล่าวก็เห็นอย่างชัดเจนว่าความผิดฐานหมิ่นประมาท

หากคดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ ความเป็นรัฐมนตรีก็ไม่สิ้นสุดลงแต่อย่างใด