ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: oho ที่ 10-05-2008, 19:31หัวข้อ: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: oho ที่ 10-05-2008, 19:31
http://www.badict.2hell.com/ (http://www.badict.2hell.com/)
แหล่งซ่องสุม แก๊งอั้ยเหลี่ยม   เป็นสถานีจัดรายการวิทยุ
*****************************************************
พรรคแนวร่วมภาคประชาชน
เว็บไซด์ :  http://www.pcpthai.org/autopagev3/show_page.php?group_id=1&auto_id=1&topic_id=566&topic_no=276&page=1&gaction=on (http://www.pcpthai.org/autopagev3/show_page.php?group_id=1&auto_id=1&topic_id=566&topic_no=276&page=1&gaction=on)
ด่าสื่อผู้จัดการ กรณีที่ สื่อผู้จัดการประณาม และต่อว่าพฤติกรรมสันดานที่น่ารังเกียจของ  "นายโชติศักดิ์ แก๊ง นปก. ที่ต่อต้านเพลงสรรเสริญพระบารมีในหลวง ไม่ยืนถวายความเคารพในโรงหนัง"
---------------------------------------------------------------------------------------------
นักสหภาพแรงงาน นักกิจกรรมทางสังคม นักศึกษา และนักวิชาการ

กว่า 130 คนลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกประณามพฤติกรรมของสื่อ

ผู้จัดการ

 

บุคคลที่ลงชื่อประณามสื่อ ผู้จัดการ มีนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีอดีต ส.ว. กรุงเทพฯ จอน อึ๊งภากรณ์  เรวดี ประเสริฐเจริญสุข (ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน) อาจารย์ นิธิ เอียวศรีวง ผู้นำสหภาพแรงงานในภาคสิ่งทอและยานยนต์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

 

ร.ศ. ใจ อึ๊งภากรณ์

ผู้ประสานงานจดหมายเปิดผนึก

 

เราขอประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือข่าย ผู้จัดการ

กรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ


 

เรา ผู้ลงชื่อท้ายจดหมายนี้ ขอประณามพฤติกรรมของสื่อ ผู้จัดการ ในการยุให้เกิดความรุนแรงกับผู้ที่มองต่างมุม กรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

 

ในรายการ Metro Life ของวิทยุผู้จัดการมีการส่งเสริมยุให้ประชาชนเข้าไปทำร้ายร่างกายของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และก่อนหน้านั้นสื่อ ผู้จัดการ ได้เปิดเวปไซท์ให้ผู้ที่ส่งเสริมการทำร้ายร่างกายของบุคคลที่ไม่ยอมยืนในโรงภาพยนตร์ และผู้ที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นในการแสดงออกอีกด้วย มีการโฆษณาทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และแนะนำให้คนร้ายไปรอดักทำร้ายร่างกาย

 

การส่งเสริมความรุนแรงต่อผู้ที่มองต่างมุม ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และเป็นพฤติกรรมคล้ายกับการกระทำของพวกฝ่ายขวาจัดที่นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

 

เราขอเรียกร้องให้ทุกคนที่รักสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ร่วมกันบอยคอตสื่อทุกชนิดในเครือข่ายผู้จัดการ ขอเรียกร้องให้ สมศักดิ์ โกศัยสุข  พิภพ ธงไชย และสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ออกมาประณามการกระทำของสื่อนี้ด้วย


ลงชื่อ

ใจ อึ๊งภากรณ์                   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาพล อิ๋วสกุล                สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

บุญยืน สุขใหม่                 เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก

บังอร แสงงาม                  รองเลขาธิการสภาแรงงานศูนย์กลางฯ

สิทธิ์ จันทาเทศ                ประธาน สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

ศุกาญตา สุขไผ่ตา            ประธาน กลุ่ม สหภาพแรงงาน ย่านรังสิต และใกล้เคียง

วิเชษฐ์ เชยนิ่ม                 ประธานกลุ่มเยาวชน คนงานแห่งประเทศไทย

ศรีไพร นนทรีย์                นักเคลื่อนไหวแรงงานย่านรังสิต

ไพริน ผ่อนจรุง                 ประธาน สหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม ของเด็กเล่น

จะเด็จ เชาวน์วิไล              มูลนิธิเพื่อนหญิง

จรรยา ยิ้มประเสริฐ            โคงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข       ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กปอพช.)

จอน อึ๊งภากรณ์                อดีต ส.ว. กรุงเทพฯ

ไชยันต์ ไชยพร                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จรัส สุวรรณมาลา              คณบดี คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล ทับจุมพล               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤตยา อาชวนิจกุล           อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดนัย ลินจงรัตน์                นักเคลื่อนไหวสิทธิคนรักเพศเดียวกัน

จันทวิภา อภิสุข                นักเคลื่อนไหวสิทธิบริการ Empower

จุมพล อภิสุข                   ศิลปิน

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

นิธิ เอียวศรีวงศ์

สุชาดา จักรพิสุทธิ์

ศิริชัย  สิงห์ทิศ                 ผู้ประสานงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อาจารย์สายแรงงาน

มาลี พฤกษ์พงศาวลี          อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิภา ดาวมณี                    อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกษียร เตชะพีระ              อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมเกียรติ ตั้งนโม              มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สมบัติ บุญงามอนงค์          มูลนิธิกระจกเงา

เจษฎา โชติกิจภิวาท          กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ

บาหยัน อิ่มสำราญ            อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุชาย ตรีรัตน์                   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุสรณ์ ลิ้มมณี                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภมิตร ปิติพัฒน์               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีระ สมบูรณ์                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตระกูล มีชัย                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง            อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทิพย์อักษร มันปาติ           ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาธรรม

ประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์        พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี          นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุมพล อุนพัฒนาศิลป์        นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฎฐณิชา นันตา               นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิพสุดา ญาณาภิรัตน์         นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตรา คชเดช                   ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

สมสมัย นิมา                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

บุญรอด สายวงค์              กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วิภา มัจฉาชาติ                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

รติพร จันทรตรี    ประธานสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

บุญเสริม คำรส                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

ศรุดา ดอนกระโทก          กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วิภร ขวัญศร                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วาสนา คงหินตั้ง    กรรมการสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

จินตรา ขวานทอง            กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

พรมมา ภูมิพันธ์                ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

เซีย จำปาทอง    เลขาธิการสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

อินชวน ขันคำ                  เลขาธิการกรรมกรปฎิรูป

บรรจง เจริญผล                กรรมกรปฎิรูป

สุนทร บุญยอด                 กรรมกรปฎิรูป

วันชัย แหลมทองหลาง       กรรมการสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

วสุ แดงสูงเนิน                สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

รัชดากร คงภักดี              สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

พรทิพย์ ดีพร้อม              สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

มิ่งขวัญ ศรีเลิศ               กรรมการสหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

เสณีย์ พูลสระน้อย            เจ้าหน้าที่สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ

ประยงค์ เอมโอด              ประธานสหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ

ธนวัฒน์ ปูพบุญ                ประธานสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

วิโรจน์ ใกลชิต                 กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ชุน บุญเชิญ                     กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

นิกร เพ็งมาก                   กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

เพรชรุ่ง พุฒบ้านหลุม         กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

รัตนา ขันสัมฤทธิ์              กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ชญาดา ศรีวิเสฐ                กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ประสิทธิ์  ยอดโค้น            เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามอินเตอร์

ประวร มาดี                      กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์

ชุมพล ภูมิพันธ์                 กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์

นายภูมิวัฒน์  นุกิจ             นักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ           นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

นุ่มนวล ยัพราช                โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

เปรมใจ ใจกล้า                 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ          โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

สุริยา โพธิ์ชัยเลิศ              นักสหภาพแรงงาน

เอกรินทร์ ต่วนศิริเครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ

ชารีป สะอิ                       สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดปัตตานี

ซูลกิฟลี ปูต๊ะ                   สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดยะลา

อาฟันดี เด็ง                     สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดสงขลา

รอมซี ดอฆอ                   สหพันธ์นิสิตนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อนุธีร์ เดชเทวพร              กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุทธิพงษ์ พูนกล้า             มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิริภาส ยมจินดา               นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศัษยา บุรณษถิตย์พร         นักศึกษา ป.โท Imperial College, University of London   

ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย์   พนักงานบริษัท
วิทยา  อาภรณ์                 นักกิจกรรมภาคประชาชน

พรพรรณ แก้วมุงคุณ                               

ดำรงพล แสงมณี

ปิยวีร์  รื่นจินดา

อานนท์ ชวาลาวัณย์           นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กานต์ ยืนยง

ขวัญระวี หวังอุดม

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

อดิศร เกิดมงคล

โอภาส ภาสบุตร               เครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม

จริยา พงศ์วิวัฒน์               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วรดุลย์ ตุลารักษ์

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ           นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาวสิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์

สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร    นักศึกษา interior design

วรดุลย์ ตุลารักษ์

พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์

ปรัชญา สุรกำจรโรจน์

สฤณี อาชวานันทกุล          นักวิชาการอิสระ

รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ         นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี4

นรสิงห์  ศรีโรจน์

พรทิพย์  ธรรมศรีใจ

เทวฤทธิ์  มณีฉาย นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริณดา  มีฉลาด               นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กุสุมา  โกศล     นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฤทธิวัฒน์  ทั่งกลาง นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชโลธร  สายทัด      นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ฉกาจ  ลอยทอง      นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชยา  อุทยานิก        นักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณัฐพร   อาจหาญ             นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นที  วลัญชพฤษ์               นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกรินทร์  ต่วนศิริ             เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

สุธัมมะ  ธรรมศักดิ์            อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

ธีระพจน์  คำรณฤทธิศร      อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

สันต์  ดอนศรี                   อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

อารยะ  มังกรานนท์ชัย       อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

ประกอบ  สุทธิกาโมทย์

กานต์  ธงไชย

ขุนกลาง  ขุขันชิน

คณิศร  ทับทัม

สุภาพร  ชัยฤกษ์

จารุวรรณ สาทลาสัย          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภรทิพย์ มั่นคง                  กลุ่ม Food Not Bomb

โยฮัน สาตออุมา               อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี

นูรุดดี โตะตาหยง              อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี                                                               

10 พฤษภาคม 2551


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: lekapuk ที่ 10-05-2008, 19:37
แล้วมันมีดีตรงไหน


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: oho ที่ 10-05-2008, 19:47
สงสัยอั้ยพวก อ.และพวกแก๊งอั้ยเหลี่ยม มันคงคิดว่า
มีดีตรงที่...
"ไม่ยืน"  หรือเปล่าหว่ะ!???? (สงสัยหว่ะ..)


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ชัย คุรุ เทวา โอม ที่ 10-05-2008, 19:54
สงสัยอั้ยพวก อ.และพวกแก๊งอั้ยเหลี่ยม มันคงคิดว่า
มีดีตรงที่...
"ไม่ยืน"  หรือเปล่าหว่ะ!???? (สงสัยหว่ะ..)
ผมไม่รู้ว่าเขาดีรึป่าวนะ

แต่ยังดีกว่ามุดหัวอยู่ในเว็บละ


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: Tuba ✿゚✎..✿.。.:。ღ ที่ 10-05-2008, 20:36
เรื่องนี้ ทาง ผู้จัดการได้ลงขอโทษไว้ใน manager online แล้วครับ

แสดงว่า แม้กระทั่งตัวผู้จัดรายการเอง ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ หรือคนเหล่านี้ จะเห็นด้วยกับโชติศักดิ์ หรือไม่หรอกครับ

ใครทำผิด ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย ไม่ใช่ไปยุให้คนเขากระทืบกัน หรือดักทำร้ายกัน

ส่วนใครเขาจะกระทืบไอ้เวรนี่ มันก็เรื่องของเขา ไม่ใช่หน้าที่ ที่สื่อจะมาทำการยุยงส่งเสริมครับ


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: 999 ที่ 10-05-2008, 21:16

แป๊ะลิ้มจนมุมกี่ครั้งมันก็ออกมาขอโทษทุกครั้ง

แล้วยังเป็นสื่อตัวแรกที่ดันก้นทักษิณด้วย


คนไทยลืมง่ายเหลือกเกิน


แสดงว่าพวกนี้ยกมัน และพรรคที่มันหนุนเป็นศาสดากลายๆ ไม่ว่ามันจะบอกอะไร ก็หูกระดิกตามแฮะ


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: sk-sint ที่ 10-05-2008, 22:28
เกิดเป็นคนในสังคม มีใครไม่เคยทำผิด แต่คนที่ผิดแล้วรู้จักขอโทษ

ก็ยังดีกว่าผิดแล้วยังไม่รู้สำนึก ผิดแล้วยังไม่เคยแก้ไข ผิดแ้ล้วทำ้เฉยๆ

ยิ่งพวกที่เอาชื่อไปแปะหราอยู่บนธงชาติ แล้วทำได้แค่บอกว่า เสียใจ .... แต่ไม่ขอโทษ

หรือคนที่ด่าประธานองคมนตรีที่สนามบินแล้วโดนอัดเทปแฉออกมา แล้วทำเฉยๆ

พวกที่โดนข้อกล่าวหาโกงกินคอรัปชั่นนับสิบๆกรณี .... แต่ไม่เคยชี้แจงความบริสุทธิ์ แถมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองไม่ต้องขึ้นศาล

........ พวกนี้ .... เรียกว่าอะไรดี  :slime_agreed:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: (ลุง)ถึก สไลเดอร์ ที่ 10-05-2008, 22:53
เกิดเป็นคนในสังคม มีใครไม่เคยทำผิด แต่คนที่ผิดแล้วรู้จักขอโทษ

ก็ยังดีกว่าผิดแล้วยังไม่รู้สำนึก ผิดแล้วยังไม่เคยแก้ไข ผิดแ้ล้วทำ้เฉยๆ

ยิ่งพวกที่เอาชื่อไปแปะหราอยู่บนธงชาติ แล้วทำได้แค่บอกว่า เสียใจ .... แต่ไม่ขอโทษ

หรือคนที่ด่าประธานองคมนตรีที่สนามบินแล้วโดนอัดเทปแฉออกมา แล้วทำเฉยๆ

พวกที่โดนข้อกล่าวหาโกงกินคอรัปชั่นนับสิบๆกรณี .... แต่ไม่เคยชี้แจงความบริสุทธิ์ แถมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองไม่ต้องขึ้นศาล

........ พวกนี้ .... เรียกว่าอะไรดี  :slime_agreed:
ใช่เลยครับ.....อยากตอบแบบเดียวกับคุณพอดี........เอิ้กกก


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 10-05-2008, 23:06
แป๊ะลิ้มจนมุมกี่ครั้งมันก็ออกมาขอโทษทุกครั้ง

แล้วยังเป็นสื่อตัวแรกที่ดันก้นทักษิณด้วย


คนไทยลืมง่ายเหลือกเกิน


แสดงว่าพวกนี้ยกมัน และพรรคที่มันหนุนเป็นศาสดากลายๆ ไม่ว่ามันจะบอกอะไร ก็หูกระดิกตามแฮะเกิดเป็นคนในสังคม มีใครไม่เคยทำผิด แต่คนที่ผิดแล้วรู้จักขอโทษ

ก็ยังดีกว่าผิดแล้วยังไม่รู้สำนึก ผิดแล้วยังไม่เคยแก้ไข ผิดแ้ล้วทำ้เฉยๆ

ยิ่งพวกที่เอาชื่อไปแปะหราอยู่บนธงชาติ แล้วทำได้แค่บอกว่า เสียใจ .... แต่ไม่ขอโทษ

หรือคนที่ด่าประธานองคมนตรีที่สนามบินแล้วโดนอัดเทปแฉออกมา แล้วทำเฉยๆ

พวกที่โดนข้อกล่าวหาโกงกินคอรัปชั่นนับสิบๆกรณี .... แต่ไม่เคยชี้แจงความบริสุทธิ์ แถมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองไม่ต้องขึ้นศาล

........ พวกนี้ .... เรียกว่าอะไรดี  :slime_agreed:


ใช่เลยครับ.....อยากตอบแบบเดียวกับคุณพอดี........เอิ้กกกคนที่ยอมรับ'บิดาแม๊ว' ยังเถียงแทน แม้ว่าจะมีผลการสอบสวนของคณะกรรมการ คตส. คณะกรรมการ ปปช. และศาลยุติธรรม ออกหมายจับ แล้วก็ตาม ก็ยังบอกว่า'บิดาแม๊ว' ไม่ผิด เชื่อไม่ได้.....


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: 999 ที่ 11-05-2008, 00:03


ใครเกลียดสนธิ ลองไปดูกัน  :slime_fighto:


ย้าย... คนเกลียดสนธิ เนื่องจากรองรับสมาชิกไม่ไหว เย๊อะมั่กๆ{แตกประเด็นจาก P6594780}

กระทู้นี้แตกประเด็นมาจาก P6594780

ซาหมักแร้ว ได้รับเมล์มาตะกี๋นี้ จากแอดมินเวปเดิมจ้า


เนื่องจากประชากรคนเกลียดสนธิมาแสดงตัวในเว็ปบอร์ดของเราอย่างท่วมท้นและอย่างรวดเร็ว ทำให้เว็ป http://wehatesondhi.freeforums.org เริ่มออกอาการเหมือนจะรับจำนวนคนเกลียดสนธิทั้งหมดไม่ไหว ทางผู้จัดทำจึงขอย้าย server มาที่ใหม่แทน

เนื่องจาก freeforums.org ไม่มีระบบส่งออกฐานข้อมูล  จึงต้องรบกวนท่านผู้เกลียดสนธิลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับ

เจ้าของกระทู้และความเห็นเก่ายังคงเข้าไปที่เวป http://wehatesondhi.freeforums.org เพื่อคัดลอกข้อความมาโพสต์ใหม่ได้ครับ

ทางเข้าเว็ปยังเป็น  http://wehatesondhi.xm.com เช่นเดิมครับ

จากคุณ : Compass - [ 10 พ.ค. 51 20:29:40 A:124.121.131.42 X: ]


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: สมชายสายชม ที่ 11-05-2008, 00:11
 :slime_bigsmile:  ทีตอนที่ไอ้อ้วนตัวดำไม่ยืนถวายความเคารพ และนางคนที่ใส่เสื้อยืด
สกรีนคำว่า "ไม่ยืน ไม่ใช่อาชญากร" .. ทำไมไอ้พวกที่ลงชื่อข้างบนไม่ประณาม   :slime_doubt:

...


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: RiDKuN ที่ 11-05-2008, 02:30
:slime_bigsmile:  ทีตอนที่ไอ้อ้วนตัวดำไม่ยืนถวายความเคารพ และนางคนที่ใส่เสื้อยืด
สกรีนคำว่า "ไม่ยืน ไม่ใช่อาชญากร" .. ทำไมไอ้พวกที่ลงชื่อข้างบนไม่ประณาม   :slime_doubt:

...

เพราะว่า "ถูกใจ" ไงครับ  :slime_worship:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: VDC ที่ 11-05-2008, 08:42
ไอพวกรายชื่อข้างบนนี่มัน ฝูงเฮี่ย ชัดๆ ทีไอโชติศักดิ์มันหมิ่น มรึงบอกมีสิทธิ์คิดต่าง พอคนอื่นเขาใช้สิทธิ์ในการประณามมันบ้าง มรึงบอกขอประณาม ตกลงมรึงรักการกระทำแบบนั้นใช่มั้ย ประเทศนี้ใครจะแสดงอาการไม่เคารพในหลวงคือสิ่งที่ถูกใช่มั้ย ถุย มรึงก็ประกาศไปเลยซิว่ามรึงสนับสนุนไอโชติชั่ว แล้วจะได้รอดูวาระสุดท้ายของพวกมรึงรายตัวกันไปเลย  :slime_mad:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 08:51
ไม่ยืนคืออาชญากร เพราะการไม่ยืนดังกล่าวผิดกฎหมายอาญา
ที่บัญญัติไว้ให้โชติศักดิ์ต้องปฏิบัติตาม

คิดต่างคืออาชญากรรม เพราะไม่ได้แค่คิดต่างเฉยๆ แต่คิดแล้ว
ลงมือกระทำผิดกฎหมาย มันก็คือก่ออาชญากรรมนั่นเอง

พฤติกรรมของนายโชติศักดิ์ และกลุ่มสนับสนุน คือการเผยแพร่แนวคิด
ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องถวายความเคารพในหลวง

และบังอาจรณรงค์ให้ประชาชนปฏิเสธการถวายความเคารพในหลวงอีกด้วย!!!

----

แนวร่วมของนายโชติศักดิ์ยังพยายามยกระดับกระแสในต่างประเทศ
ไปเป็นการต่อต้านสถาบันกษัตริย์ โดยมีการทำคลิปเชียร์โชติศักดิ์
พ่วงด้วยการโจมตีสถาบันฯ ไปลงใน YouTube อย่างต่อเนื่อง

ทั้งที่ กฎหมายหมิ่นฯ เกิดมาจากกระบวนการนิติบัญญัติ ทั้งสิ้น
คือมาจาก สภาผู้แทนราษฎร หรือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

*ในหลวงจึงไม่ได้เป็นผู้ใช้อำนาจบาตรใหญ่กับผู้หมิ่นสถาบันฯ*

กฎหมายหมิ่นฯ มาจากผู้มีอำนาจออกกฎหมายในขณะนั้นๆ
เห็นควรที่จะปกป้องสถาบันฯ ไว้สูงสุดตามขนบประเพณีไทย
จึงได้ตรากฎหมายกำหนดโทษร้ายแรงเพื่อห้ามอย่างเด็ดขาด
ไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่จะกระทบกระเทือนสถาบันฯ

บรรดาผู้ที่ทำคลิปโจมตีสถาบันฯ ใน YouTube ตั้งแต่ครั้งแรก
มาจนถึงกรณีโชติศักดิ์ จึงโจมตีผิดๆ โดยไม่สมควรเลย

ถ้าหากจะประท้วงโจมตีกันให้ถูกคน ก็ต้องโจมตีผู้ออกกฎหมายหมิ่นฯ
รวมทั้งโจมตีคนไทย 14 ล้านเสียงที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ที่มีการบัญญัติปกป้องสถาบันฯ ไว้ชัดเจน

----

ผมอยากสรุปเอาไว้่ด้วยว่ากรณีของนายโชติศักดิ์ และพวกพ้อง
ไม่ใช่เรืองของ กลุ่มนายโชติศักดิ์กับสถาบันฯ

แต่เป็นเรื่องของกลุ่มนายโชติศักดิ์ กับประชาชนคนไทยทั่วไป
ที่รักเทิดทูนสถาบันฯ และไม่ยอมรับให้มีการล่วงละเมิดสถาบันฯ

..สรุปง่ายๆ ก็คือกลุ่มโชติศักดิ์มีปัญหากับคนไทยทั้งประเทศ..

รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับก่อนๆ ที่บรรพบุรุษของเราร่าง  มาจนถึง
ฉบับปัจจุบันที่คนไทยลงประชามติ ก็บัญญัติให้คนไทยทุกคน
มีหน้าที่ต้องปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ
หากมีใครคิดร้ายกับสถาบันฯ คนไทยเราก็ต้องทำตามหน้าที่  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: eAT ที่ 11-05-2008, 09:20
ถ้านาย Q ยอมรับคำขอโทษ ก็ประหลาดแล้ว

ต้องอย่าง สมัคร ออกมาพูดว่า แบ็งค์เจ๊ง แล้วมาโกหกว่าไม่ได้พูด
ทั้งๆ ที่ออกข่าวไปทั่วโลกแล้ว (ผ่านเน็ตไง) นาย Q กลับยกย่อง
ว่าเป็นคนดีศรีสยาม 55555555555 ถ้า manager ทำแบบนี้บอก
ว่าไม่เคยบอก ไม่เคยพูด ไม่เคยลงเว็บ อ้าย Q มันก็ด่าอีก

มาตราฐานมันสุดยอดมาก


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 09:40
เอารายชื่อมาลงไว้แบบตัวเล็กอ่านง่าย สรุปว่าเป็นรายชื่อกลุ่มคนที่สนับสนุน
การกระทำของโชติศักดิ์ (แม้ว่าตามหัวข้อที่ลงชื่อจะเป็นการประนามการกระทำ
ของสื่อในเครือผู้จัดการก็ตาม)

ผมเชื่อด้วยว่ารายชื่อบุคคลตาม list นี้ มีส่วนหนึ่งอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง-
การปกครองไปสู่รูปแบบอื่นนอกจากรูปแบบปัจจุบัน เรียกง่ายๆ ว่าเป็นพวก
ต่อต้านสถาบันฯ

โดยทั่วไปคิดต่างไม่ใช่อาชญากรรมก็จริง
แต่ยกเว้นการคิดต่างต่อสถาบันฯ ผิดตั้งแต่คิดแล้วล่ะครับ
พวกนี้ถึงเดือดร้อนกันเหลือเกินกับกฎหมายหมิ่นฯ  :slime_smile:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ใจ อึ๊งภากรณ์                  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาพล อิ๋วสกุล                สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
บุญยืน สุขใหม่                 เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก
บังอร แสงงาม                  รองเลขาธิการสภาแรงงานศูนย์กลางฯ
สิทธิ์ จันทาเทศ                ประธาน สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
ศุกาญตา สุขไผ่ตา             ประธาน กลุ่ม สหภาพแรงงาน ย่านรังสิต และใกล้เคียง
วิเชษฐ์ เชยนิ่ม                 ประธานกลุ่มเยาวชน คนงานแห่งประเทศไทย
ศรีไพร นนทรีย์                 นักเคลื่อนไหวแรงงานย่านรังสิต
ไพริน ผ่อนจรุง                 ประธาน สหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม ของเด็กเล่น
จะเด็จ เชาวน์วิไล              มูลนิธิเพื่อนหญิง
จรรยา ยิ้มประเสริฐ            โคงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
เรวดี ประเสริฐเจริญสุข       ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กปอพช.)
จอน อึ๊งภากรณ์                อดีต ส.ว. กรุงเทพฯ
ไชยันต์ ไชยพร                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จรัส สุวรรณมาลา              คณบดี คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นฤมล ทับจุมพล               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤตยา อาชวนิจกุล           อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดนัย ลินจงรัตน์                 นักเคลื่อนไหวสิทธิคนรักเพศเดียวกัน
จันทวิภา อภิสุข                นักเคลื่อนไหวสิทธิบริการ Empower
จุมพล อภิสุข                    ศิลปิน
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ           อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
นิธิ เอียวศรีวงศ์
สุชาดา จักรพิสุทธิ์
ศิริชัย  สิงห์ทิศ                ผู้ประสานงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา    อาจารย์สายแรงงาน
มาลี พฤกษ์พงศาวลี           อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิภา ดาวมณี                    อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกษียร เตชะพีระ               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมเกียรติ ตั้งนโม              มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สมบัติ บุญงามอนงค์          มูลนิธิกระจกเงา
เจษฎา โชติกิจภิวาท         กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
บาหยัน อิ่มสำราญ            อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุชาย ตรีรัตน์                  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุสรณ์ ลิ้มมณี                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภมิตร ปิติพัฒน์               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วีระ สมบูรณ์                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตระกูล มีชัย                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง            อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทิพย์อักษร มันปาติ           ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาธรรม
ประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์        พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี          นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุมพล อุนพัฒนาศิลป์         นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฎฐณิชา นันตา               นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิพสุดา ญาณาภิรัตน์          นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตรา คชเดช                   ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
สมสมัย นิมา                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
บุญรอด สายวงค์              กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
วิภา มัจฉาชาติ                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
รติพร จันทรตรี                  ประธานสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ
บุญเสริม คำรส                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
ศรุดา ดอนกระโทก            กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
วิภร ขวัญศร                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
วาสนา คงหินตั้ง               กรรมการสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ
จินตรา ขวานทอง             กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
พรมมา ภูมิพันธ์                 ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ
เซีย จำปาทอง                เลขาธิการสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ
อินชวน ขันคำ                  เลขาธิการกรรมกรปฎิรูป
บรรจง เจริญผล                กรรมกรปฎิรูป
สุนทร บุญยอด                 กรรมกรปฎิรูป
วันชัย แหลมทองหลาง       กรรมการสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)
วสุ แดงสูงเนิน                 สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)
รัชดากร คงภักดี               สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)
พรทิพย์ ดีพร้อม                สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)
มิ่งขวัญ ศรีเลิศ                กรรมการสหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
เสณีย์ พูลสระน้อย             เจ้าหน้าที่สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ
ประยงค์ เอมโอด              ประธานสหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ
ธนวัฒน์ ปูพบุญ                ประธานสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย
วิโรจน์ ใกลชิต                 กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย
ชุน บุญเชิญ                   กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย
นิกร เพ็งมาก                   กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย
เพรชรุ่ง พุฒบ้านหลุม         กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย
รัตนา ขันสัมฤทธิ์              กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย
ชญาดา ศรีวิเสฐ               กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย
ประสิทธิ์  ยอดโค้น            เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามอินเตอร์
ประวร มาดี                     กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์
ชุมพล ภูมิพันธ์                  กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์
นายภูมิวัฒน์  นุกิจ             นักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ            นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
นุ่มนวล ยัพราช                 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
เปรมใจ ใจกล้า                 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ           โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
สุริยา โพธิ์ชัยเลิศ               นักสหภาพแรงงาน
เอกรินทร์ ต่วนศิริ               เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ
ชารีป สะอิ                       สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดปัตตานี
ซูลกิฟลี ปูต๊ะ                    สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดยะลา
อาฟันดี เด็ง                     สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดสงขลา
รอมซี ดอฆอ                    สหพันธ์นิสิตนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อนุธีร์ เดชเทวพร               กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุทธิพงษ์ พูนกล้า               มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิริภาส ยมจินดา                นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศัษยา บุรณษถิตย์พร           นักศึกษา ป.โท Imperial College, University of London 
ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย์      พนักงานบริษัท
วิทยา  อาภรณ์                  นักกิจกรรมภาคประชาชน
พรพรรณ แก้วมุงคุณ                             
ดำรงพล แสงมณี
ปิยวีร์  รื่นจินดา
อานนท์ ชวาลาวัณย์            นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กานต์ ยืนยง
ขวัญระวี หวังอุดม
บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์
อดิศร เกิดมงคล
โอภาส ภาสบุตร                เครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม
จริยา พงศ์วิวัฒน์                มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วรดุลย์ ตุลารักษ์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ             นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาวสิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์
สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร       นักศึกษา interior design
วรดุลย์ ตุลารักษ์
พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
ปรัชญา สุรกำจรโรจน์
สฤณี อาชวานันทกุล            นักวิชาการอิสระ
รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ           นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี4
นรสิงห์  ศรีโรจน์
พรทิพย์  ธรรมศรีใจ
เทวฤทธิ์  มณีฉาย              นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริณดา  มีฉลาด                นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กุสุมา  โกศล                    นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม       นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฤทธิวัฒน์  ทั่งกลาง            นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชโลธร  สายทัด                นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ฉกาจ  ลอยทอง                นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชยา  อุทยานิก                 นักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณัฐพร   อาจหาญ              นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นที  วลัญชพฤษ์                นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกรินทร์  ต่วนศิริ              เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
สุธัมมะ  ธรรมศักดิ์              อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย
ธีระพจน์  คำรณฤทธิศร        อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย
สันต์  ดอนศรี                   อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย
อารยะ  มังกรานนท์ชัย        อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย
ประกอบ  สุทธิกาโมทย์
กานต์  ธงไชย
ขุนกลาง  ขุขันชิน
คณิศร  ทับทัม
สุภาพร  ชัยฤกษ์
จารุวรรณ สาทลาสัย          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภรทิพย์ มั่นคง                  กลุ่ม Food Not Bomb
โยฮัน สาตออุมา               อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี
นูรุดดี โตะตาหยง              อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: แอบอ่าน ซุ่มเงียบ ที่ 11-05-2008, 10:35
รัก      มากจนกลายเป็นคลั่ง ทำให้ขาดสติ
เกลียด มากจนกลายเป็นคลั่ง ยิ่งขาดสติไปกันใหญ่

กรุณาอ่านให้เข้าใจกันก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ ว่า เขาลงชื่อเพื่อจุดประสงค์อะไร
การประนามสื่อ ที่ขาดจรรยาบรรณ ยั่วยุให้คนใช้ความรุนแรงโดยไม่สนใจกฎหมายบ้านเมือง เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างนั้นหรือ

ตลกดี เอาอะไรมานั่งคิดเอง ฝันเอง เรียกร้องว่า จะต้องประนามทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อความยุติธรรม
นายโชติศักดิ์ ก็กำลังโดนกฎหมายเล่นงานอยู่ เขาก็ไม่ได้ออกมาคัดค้านอะไรสักหน่อย
แต่เขาเรียกร้องให้ประนามพวกสื่อชั่วๆ ที่ฉวยโอกาศปลุกระดมคน เพื่อสร้างฐานอำนาจต่อรองให้ตัวเอง

เวบนี้ชักจะเหมือน เวบผู้จัดการเข้าไปทุกวันๆแล้ว หน้ามืดตามัวกันหมด ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: THEHERO ที่ 11-05-2008, 11:36
 :slime_bigsmile:

จะเหมือนผู้จัดการก็ไม่ห็นแปลกนี่ครับ

หรือจะให้เหมือนฟ้าเดียวกัน  ประชาไท   และเว็บลิ่วล้อเหลี่ยมทั้งหลาย

สมองคิดจั***แบบนั้นได้....... :slime_hitted:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 11:43
จุดประสงค์เบื้องต้นของการเคลื่อนไหวตอนนี้ ก็คือพยายามล้มกฎหมายหมิ่นฯ
ซึ่งถ้าสามารถทำได้ กลายเป็นมีสิทธิเสรีภาพที่จะหมิ่นฯ ก็จะลุกลามไปถึง
ขั้นตอนต่อไปที่ใหญ่ยิ่งกว่า คิดต่อเนื่องไปทั้งหมดก็มองไปได้แค่ทางเดียว
คือเป็นขบวนการล้มล้างฯ

เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การลงชื่อประนามสื่อเฉยๆ แต่คือการหนุนหลังโชติศักดิ์
ที่กำลังดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนไม่ถวายความเคารพในหลวง!!!

---

โดยถือโอกาสนี้รวมชื่อกันมาโชว์ต่อสาธารณะ ชนกับเครือผู้จัดการทั้งหมด
ทั้งที่ต้นเรื่องก็แค่คุยกันในรายการ คนที่พูดรุนแรงจริงๆ ก็คือผู้ฟังทางบ้าน
รองลงมาคือ ผู้ดำเนินรายการ 2 ที่พูดทีเล่นทีจริง

ผมลองฟังดูแล้วไม่ไ้ด้เป็นการปลุกระดมรณรงค์ให้คนยกขบวนไปถล่มงาน
หรือนัดกันไปทำร้ายร่างกาย อย่างที่กลุ่มผู้ลงชื่อพยายามลากโยงใหญ่โต

แต่เป็นแค่พูดคุยกันในรายการที่มีการแสดงความคิดความรู้ึสึุกเท่านั้นเอง

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎเมืองกฎหมาย : หลัง 19 กันยา/ก่อน 6 ตุลา
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
http://www.bangkokbiznews.com/2008/05/08/news_26347863.php?news_id=26347863

รายการวิทยุแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ออกอากาศเวลา 21.30 น. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551
มีการหยิบยกประเด็นงานเสวนาที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
หัวข้อสิทธิมนุษยชนกับความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งในงานนี้ ก็ได้มีการเชิญวิทยากรจำนวนมาก
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งในรายการก็มีการเชิญชวนผู้ฟังรายการให้มาร่วมงาน
เสวนางานนี้ โดยผู้ดำเนินรายการ 2 คน

เนื้อหาส่วนหนึ่งของรายการเป็นดังนี้

"ผู้ดำเนินรายการ 1 : วันศุกร์นะฮะ ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          ไปอวยพรเขาหน่อย

ผู้ดำเนินรายการ 2 : ศุกร์ที่ 2 นี้นะฮะ ศุกร์ที่ 2 นี้นะฮะ (พูดเน้นเสียง) ใครที่อยากเจอโชติศักดิ์ อ่อนสูง
                        ผู้ที่ใส่เสื้อ "คิดต่างไม่ใช่อาชญากรรม ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากร" ผมอยากให้ไปกันนะฮะ
                        งานนี้ใครจะไปผมไม่สน ผมเห็นชื่อโชติศักดิ์ อ่อนสูง แล้วผมสนใจ เราก็แสดงสิทธิ
                        ด้วยการขว้างขวดน้ำ หรืออะไร

                        (ไม่ได้-ผู้ดำเนินรายการอีกคนแทรก)

                        ได้ๆๆๆ ในกฎระเบียบห้องนั้นผมไม่เคยเห็นว่ามีห้ามขว้างขวดน้ำหรืออะไร ห้ามสูบบุหรี่มี
                        แล้วก็ห้ามส่งเสียงดังตอนบรรยายอะไรคงไม่ได้ แต่ผมว่าถ้าจะมีขวดน้ำน่ะได้
                        ถ้าเขาพูดอะไร ที่เราไม่เห็นด้วย โห่ได้มั้งผมว่า

(เปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้าน)

ผู้ฟังทางบ้าน : คือห้อง 101 ผมว่ามันไม่ใหญ่นะ ปารองเท้าไปยังถึงเลย คือ ผมอยู่ตึกข้างบนอยู่แล้ว
                     มีคนไม่ชอบกันเยอะ ผมจะระดมกันไปให้เยอะๆ

ผู้ดำเนินรายการ 1 : มีผู้ฟังทางบ้านถามว่า ถ้าเราตีหัวคนนี่เราต้องจ่าย 500 หรือเปล่า เข้าใจว่าต้องจ่าย
                        แต่ต้องไม่ให้เกิดเลือด อย่าใช้อาวุธ ต้องให้ไม่เกิดเลือดถึงเลือดออกก็ 500 แต่ส่วนใหญ่
                        ก็จ่ายแค่ค่าเข็มเท่านั้นเอง ...ห้อง 101 นะฮะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                        หาไม่ยากหรอก ติดโรงอาหาร

ผู้ฟังทางบ้าน : ชกครับ ชก ไม่ต้องเสียค่าเย็บปาก เสียค่าพยาบาล ค่าปรับ 500 บาท กำถ่านไฟฉายไปด้วยนะฮะ

ผู้ฟังทางบ้าน : เขามีตรวจอาวุธหรือเปล่าพี่...

ผู้ดำเนินรายการ 1 : ไม่มีหรอก แล้วคุณจะเอาอาวุธไปทำไม…

ผู้ดำเนินรายการ 2 : โชติศักดิ์บอกว่า ไม่ว่าใครทำอะไรผิดถูกอย่างไร เขาต่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
                         ที่จะไม่ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกดู หมิ่น...แล้วเยี่ยวใส่หน้าบุพการีของคุณเลยฮะ ไม่ผิดกฎหมายดีฮะ

ผู้ฟังทางบ้าน : ผมอึดอัดครับ...ไอ้คนนี้มันน่ากระทืบครับ"


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 12:58
น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 11-05-2008, 13:56
ถ้าระบุว่า 'ผู้จัดการ' คือ'ดาวสยามยุคใหม่'...
บรรดาผู้ลงชื่อได้คิดถึงว่า NBT(ช่อง 11) คือ...
สถานีวิทยุ'ยานเกราะยุคใหม่' ของ'หมัก เมถุน' 'เจ๊เพ็ญ' และ 'แนวร่วมเป็ดไก่' ด้วยไหม.... :?:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ชัย คุรุ เทวา โอม ที่ 11-05-2008, 14:29
น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:
ผมพึ่งรู้ว่าคนนี้ ไชยันต์ ไชยพร                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อต้านรัฐธรรมนูญเผด็จการ


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: northstar ที่ 11-05-2008, 14:48
น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:
สังสัยว่า.. บังเอิญไปเจอเงินใครทำหล่นเอาไว้..ก็เลยขอเก็บไว้เป็นขวัญถุงอ่ะครับ คุณ Jerasak  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: แอบอ่าน ซุ่มเงียบ ที่ 11-05-2008, 15:03
น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:
[/quote

หึ หึ ความเห็นนี้ มองในแง่ดี ก็เป็น พวกเพ้อเจ้อ สติเฟื่อง ชอบทฤษฏีสมคบคิด
มองในแง่ร้าย ก็เป็นพวกชอบเอาสถาบันมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น อาจจะพวกที่เกาะสถาบันหากิน
ชอบเอาสถาบันมาคลุมตัวแล้วยื่นเท้าออกไปไล่เตะชาวบ้าน

ในเวลานี้ คนที่ไม่ชอบ แป๊ะลิ้ม ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ปี 50
กลายเป็นพวกที่รับเงินจากทักษิณ มาเพื่อล้มล้างสถาบันไปซะแล้ว

คน ประเทศนี้ จะต้องเทอดทูนแป๊ะลิ้มไว้เหนือหัวกันให้หมด อย่าบังอาจคิดแตกต่างจากนั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: northstar ที่ 11-05-2008, 15:08
น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:
[/quote

หึ หึ ความเห็นนี้ มองในแง่ดี ก็เป็น พวกเพ้อเจ้อ สติเฟื่อง ชอบทฤษฏีสมคบคิด
มองในแง่ร้าย ก็เป็นพวกชอบเอาสถาบันมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น อาจจะพวกที่เกาะสถาบันหากิน
ชอบเอาสถาบันมาคลุมตัวแล้วยื่นเท้าออกไปไล่เตะชาวบ้าน

ในเวลานี้ คนที่ไม่ชอบ แป๊ะลิ้ม ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ปี 50
กลายเป็นพวกที่รับเงินจากทักษิณ มาเพื่อล้มล้างสถาบันไปซะแล้ว

คน ประเทศนี้ จะต้องเทอดทูนแป๊ะลิ้มไว้เหนือหัวกันให้หมด อย่าบังอาจคิดแตกต่างจากนั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่

แปลกดีเหมือนกันนะครับ... คนที่ไม่ชอบทักษิณ...ก็กลายเป็นพวกแป๊ะลิ้มไปซะอย่างงั้น  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 15:17
ผมพึ่งรู้ว่าคนนี้ ไชยันต์ ไชยพร                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อต้านรัฐธรรมนูญเผด็จการ

ผมบอกว่า "มีเป็นจำนวนมาก" ไม่ใช่บอกว่า "ทุกคน" นะครับ
ผมไม่ได้บอกนะครับว่า อ.ไชยันต์ ต่อต้านรัฐธรรมนูญ  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: AmeriCA ที่ 11-05-2008, 15:21
อาจารย์ มันคงยอมให้ไม่ยืนมั้ง งิงิ  :slime_hitted:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: northstar ที่ 11-05-2008, 15:25
น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:
[/quote

หึ หึ ความเห็นนี้ มองในแง่ดี ก็เป็น พวกเพ้อเจ้อ สติเฟื่อง ชอบทฤษฏีสมคบคิด
มองในแง่ร้าย ก็เป็นพวกชอบเอาสถาบันมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น อาจจะพวกที่เกาะสถาบันหากิน
ชอบเอาสถาบันมาคลุมตัวแล้วยื่นเท้าออกไปไล่เตะชาวบ้าน

ในเวลานี้ คนที่ไม่ชอบ แป๊ะลิ้ม ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ปี 50
กลายเป็นพวกที่รับเงินจากทักษิณ มาเพื่อล้มล้างสถาบันไปซะแล้ว

คน ประเทศนี้ จะต้องเทอดทูนแป๊ะลิ้มไว้เหนือหัวกันให้หมด อย่าบังอาจคิดแตกต่างจากนั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่


แป๊ะลิ้มนี่...คนเดียวกันกับ แป๊ะยิ้ม ที่เห็นตอนเค้าเชิดมังกรหรือเปล่าครับ  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 15:26

น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:


หึ หึ ความเห็นนี้ มองในแง่ดี ก็เป็น พวกเพ้อเจ้อ สติเฟื่อง ชอบทฤษฏีสมคบคิด
มองในแง่ร้าย ก็เป็นพวกชอบเอาสถาบันมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น อาจจะพวกที่เกาะสถาบันหากิน
ชอบเอาสถาบันมาคลุมตัวแล้วยื่นเท้าออกไปไล่เตะชาวบ้าน

ในเวลานี้ คนที่ไม่ชอบ แป๊ะลิ้ม ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ ปี 50
กลายเป็นพวกที่รับเงินจากทักษิณ มาเพื่อล้มล้างสถาบันไปซะแล้ว

คน ประเทศนี้ จะต้องเทอดทูนแป๊ะลิ้มไว้เหนือหัวกันให้หมด อย่าบังอาจคิดแตกต่างจากนั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่


เป็นอย่างนั้นไป ผมบอกตรงไหนว่ามีใครรับเงินจากทักษิณ มาล้มล้างสถาบัน
คุณแอบอ่านฯ ต่างหากที่แต่งเรื่องต่ออย่างกับชอบทฤษฎีสมคบคิดนะครับ

ผมก็แค่เสนอข้อสังเกตว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เคยอยู่ในกลุ่มเคลื่อนไหวเดียวกัน
ที่ออกมารณรงค์ Vote No คราวก่อน (บังเิอิญเป็นแนวร่วม พปช. พอดี)
ว่าแต่เรื่องเทิดทูนแป๊ะลิ้มอะไรนั่น เข้ามาปนอยู่ในเรื่องนี้ได้ยังไง ผมงง?  :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: แอบอ่าน ซุ่มเงียบ ที่ 11-05-2008, 15:51
ผมก็คิดไปตามจากสิ่งที่คุณแสดงความเห็น ยังไงล่ะ
คุณบอกว่า บังเอิญ ที่พวกนักวิชาการเหล่านี้บางคน เคยต่อต้าน รธน.50
บังเอิญที่คนเหล่านี้ออกมาประนาม สื่อผู้จัดการ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ เยอะแยะไปหมด
จนไม่น่าเชื่อว่าจะบังเอิญเลยจริงๆนะ

ที่พูดกันถึง แป๊ะลิ้ม ในกระทู้นี้ก็คือ เห็นว่าที่พวกคุณกำลังออกมาโจมตีเหล่านักวิชาการพวกนี้
ก็เพราะพวกเขาบังเอิญออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านสื่อในเครือของผู้จัดการ ยังไงล่ะ

ขอให้ลองดูรายชื่อแต่ละคนหน่อยเถอะ ว่า มีคนไหนที่สนับสนุนการกระทำของนายโชติศักดิ์บ้าง
เพียงแค่ จะออกมาเตือนสติผู้คนว่า อย่าโดนสื่อยั่วยุให้ก่อความรุนแรง เท่านั้นเองหัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: Tuba ✿゚✎..✿.。.:。ღ ที่ 11-05-2008, 16:20
ผมยังเชื่อว่า หลาย ๆ คนที่ลงชื่อยาวเป็นหางว่าว

ไม่ได้เห็นชอบกับโชติศักดิ์ และไม่ได้เข้าข้างโชติศักดิ์

ตัวผมเอง ก็ต่อต้านการกระทำของโชติศักดิ์ ด้วย

แต่ผมว่า ในที่นี้ สื่อควรจะต้องถูกประท้วงด้วย ในฐานะที่

ยุยงให้มีการใช้ความรุนแรง ครับ

มันไม่ใช่หน้าที่ของสื่อ ที่จะมาชี้ถูก ชี้ผิด และพิพากษา

ว่าไอ้โรคจิต และบุคคลในครอบครัว ควรถูกกระทืบจากประชาผู้รักในหลวง

ผมยังยืนยันว่า การจะกระทืบไอ้หมอนี่ ควรจะเป็นเรื่องความรู้สึก ของปัจเจก

โดยไม่ต้องมีใครมายุยง ส่งเสริมหัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 17:43
ผมก็คิดไปตามจากสิ่งที่คุณแสดงความเห็น ยังไงล่ะ
คุณบอกว่า บังเอิญ ที่พวกนักวิชาการเหล่านี้บางคน เคยต่อต้าน รธน.50
บังเอิญที่คนเหล่านี้ออกมาประนาม สื่อผู้จัดการ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ เยอะแยะไปหมด
จนไม่น่าเชื่อว่าจะบังเอิญเลยจริงๆนะ

ที่พูดกันถึง แป๊ะลิ้ม ในกระทู้นี้ก็คือ เห็นว่าที่พวกคุณกำลังออกมาโจมตีเหล่านักวิชาการพวกนี้
ก็เพราะพวกเขาบังเอิญออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านสื่อในเครือของผู้จัดการ ยังไงล่ะ

ขอให้ลองดูรายชื่อแต่ละคนหน่อยเถอะ ว่า มีคนไหนที่สนับสนุนการกระทำของนายโชติศักดิ์บ้าง
เพียงแค่ จะออกมาเตือนสติผู้คนว่า อย่าโดนสื่อยั่วยุให้ก่อความรุนแรง เท่านั้นเอง

งั้นเอาความเห็นแบบชัดๆ เลยนะครับ.. คุณแอบอ่านฯ

นายโชติศักดิ์ที่ทำตัวมีปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวต้านรัฐประหาร
และ รณรงค์ Vote No รัฐธรรมนูญ 2550 มาก่อน กลุ่มของโชติศักดิ์มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับเครือข่ายที่ต่อต้านสถาบันฯ หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าวเอง
การไม่ยืนถวายความเคารพจึงเป็นแค่จุดเล็กๆ หรือยอดภูเขาน้ำแข็ง

ขณะที่สื่อเครือผู้จัดการประกาศหนุนรัฐธรรมนูญ 2550 มาตั้งแต่ต้น และประกาศตัว
ปกป้องสถาบันเป็นหนึ่งในประเด็นหลักในการจัดชุมนุม โดยเป็นสื่อเดียวในขณะนั้น
ที่เปิดเผยถึงการมีอยู่ของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันฯ

ตอนนี้ก็เห็นๆ แล้วว่าขบวนการดังกล่าวมีอยู่จริง รายชื่อผู้ประนามสื่อเครือผู้จัดการ
ลองตรวจสอบดูก็จะรู้ว่ามีใครบ้างที่ต่อต้านสถาบัน เริ่มต้นจากชื่อแรกมาเลยครับ

การที่ระบุชื่อสื่อเครือผู้จัดการตลอดเวลา เป็นการจงใจให้เหมือนว่าทั้งเครือผู้จัดการ
ดำเนินการยุยงให้คนใช้ความรุนแรง ทั้งที่ต้นเหตุเป็นแค่รายการวิทยุที่ออกอากาศ
เป็นรายการสด และคนที่พูดรุนแรงมากๆ ก็คือผู้ฟังทางบ้านที่รับนายโชติศักดิ์ไม่ได้
โดยที่ผู้จัดรายการวิทยุก็แจ้งชื่อเอาไว้ชัดเจน แต่กลับมุ่งโจมตีผู้จัดการทั้งเครือ

ชั่วโมงนี้ถ้าตัดเครือผู้จัดการออกไป ถามว่ามีใครเกาะติดเรื่องคิดร้ายสถาบันฯ บ้าง?


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: แอบอ่าน ซุ่มเงียบ ที่ 11-05-2008, 18:01
คุณบอกมาชัดๆเลยสิครับว่า นักวิชาการคนไหนที่คิดล้มล้างสถาบัน  ผมจะได้ร่วมด่าด้วย
การปกป้องสถาบัน ไม่ใช่การที่จะมายุยงผู้คนที่คิดเห็นทางการเมืองต่างกัน ให้ชี้หน้าด่าอีกฝ่ายว่า ไม่จงรักภักดี
สื่อผู้จัดการ ทำมานานแล้ว แบ่งแยกคนไทยออกเป็น 2 ฝ่าย
แล้วใส่ร้ายป้ายสีว่า ฝ่ายคนที่รักทักษิณเลือกพรรคพลังประชาชน คือ พวกที่ต้องการจะล้มล้างสถาบัน
แอบอ้างมานานแล้ว ว่า ตัวเองได้รับการสนับสนุนจากคนของสถาบัน
มาวันนี้จัดรายการตามเกาะกระแสคนรักสถาบัน นั่งหัวเราะกันที่จะมีการใช้ความรุนแรง ศาลเตี้ย มาละเมิดกฎหมายบ้านเมือง

การปกป้องของพวกคุณ คือการนำสถาบันลงมาสู่การขัดแย้งทางการเมือง อย่างนั้นหรือ

การจัดการกับ ขบวนการจ้องล้มสถาบัน ต้องดำเนินการอย่างละเอียดอ่อน
จะต้องไม่่เปิดโอกาสให้คนที่เกาะสถาบันหากินมาเก็บเกี่ยวเศษเล็กเศษน้อย ซึ่งจะนำความเสื่อมมาสู่สถาบัน


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: stromman ที่ 11-05-2008, 18:21
เอาชัดกว่านั้นมะครับ ถ้าผมเจอนายโชติศักดิ์ โดนตืบแน่มรึง    :slime_slapped:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 18:38
คุณบอกมาชัดๆเลยสิครับว่า นักวิชาการคนไหนที่คิดล้มล้างสถาบัน  ผมจะได้ร่วมด่าด้วย
การปกป้องสถาบัน ไม่ใช่การที่จะมายุยงผู้คนที่คิดเห็นทางการเมืองต่างกัน ให้ชี้หน้าด่าอีกฝ่ายว่า ไม่จงรักภักดี
สื่อผู้จัดการ ทำมานานแล้ว แบ่งแยกคนไทยออกเป็น 2 ฝ่าย
แล้วใส่ร้ายป้ายสีว่า ฝ่ายคนที่รักทักษิณเลือกพรรคพลังประชาชน คือ พวกที่ต้องการจะล้มล้างสถาบัน
แอบอ้างมานานแล้ว ว่า ตัวเองได้รับการสนับสนุนจากคนของสถาบัน
มาวันนี้จัดรายการตามเกาะกระแสคนรักสถาบัน นั่งหัวเราะกันที่จะมีการใช้ความรุนแรง ศาลเตี้ย มาละเมิดกฎหมายบ้านเมือง

การปกป้องของพวกคุณ คือการนำสถาบันลงมาสู่การขัดแย้งทางการเมือง อย่างนั้นหรือ

การจัดการกับ ขบวนการจ้องล้มสถาบัน ต้องดำเนินการอย่างละเอียดอ่อน
จะต้องไม่่เปิดโอกาสให้คนที่เกาะสถาบันหากินมาเก็บเกี่ยวเศษเล็กเศษน้อย ซึ่งจะนำความเสื่อมมาสู่สถาบัน

แล้วตอนนี้คุณแอบอ่านฯ ไม่รู้จริงๆ หรือครับ ว่ามีขบวนการล้มล้างฯ กำลังเคลื่อนไหวอยู่จริง

คุณแอบอ่านฯ ยังเสนอตัวเลยว่า ถ้ามีนักวิชาการคนไหนคิดล้มล้างสถาบัน คุณจะร่วมด่าด้วย
ถ้าคุณแอบอ่านฯ ทำแบบนั้นไม่เป็นการนำความเสื่อมมาสู่สถาบันหรือครับ

แต่ใน คคห.เดียวกันคุณกลับสรุปว่า ที่สื่อเครือผู้จัดการปกป้องสถาบันฯ เป็นการกระทำที่ผิด
เหมาว่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์  ขณะที่กลุ่มเชียร์โชติศักดิ์ทุกคนลงชื่อแสดงออกอย่างบริสุทธิ์
ทำไมกลายเป็นอย่างนั้นไปล่ะครับ  คนในเครือผู้จัดการจงรักภักดีไม่เป็นหรืออย่างไร

ที่เขาคุยกันในรายการมันก็แค่การคุยกัน ผู้ฟังทางบ้านเกิดความอัดอั้นก็โทรเข้าไปเพื่อระบาย
ไม่เห็นมีใครไปลงมือทำร้ายโชติศักดิ์จริงๆ สักหน่อย ผมเห็นมีแต่แก็งค์เชียร์เหลี่ยมเท่านั้น
ที่โผล่ไปก่อความวุ่นวาย+อุบาทว์ ที่หน้า ม.ธรรมศาสตร์

เรื่องบอกว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจมันคนละเรื่องกับการกระทำจริงๆ
ยกตัวอย่างในบอร์ดเสรีไทยของเรา ก็มีการโพสข้อความกันเป็นประจำทั้งสาบแช่ง ทั้งกล่าวถึง
การกระทำการต่างๆ กับระบอบทักษิณ ที่ถ้าทำจริงก็ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่เห็นมีใครไปทำอะไร
แบบนั้นจริงๆ กับพลพรรคเหลี่ยม จริงไหมครับ

ที่ฝ่ายเชียร์โชติศักดิ์ร่วมกันลงนามจึงเป็นการหาเหตุโจมตีเครือผู้จัดการ+ปกป้องคนของตัวเท่านั้น
ทั้งที่เหตุจริงๆ ไม่มีอะไรมากไปกว่าการจัดรายการสดที่ผู้ฟังทางบ้านเข้ามาแจมด้วยอารมณ์รุนแรง
โดยมีนายโชติศักดิ์ของเราเป็นต้นเหตุ

..ทำให้คนไทยทะเลาะกันทั่วประเทศ แบบนี้ยังไม่เรียกว่าก่ออาชญากรรมอีกหรือ..

การจัดการกับขบวนการจ้องล้มสถาบัน ตอนนี้มีปัญหาคือไม่มีแกนนำดำเนินการ ไม่มีความต่อเนื่อง
ในขณะที่ฝ่ายขบวนการฯ น่าจะมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ สามารถประสานกันทำงานอย่างต่อเนื่อง

ตอนนี้ถ้าไม่มีเครือผู้จัดการเป็นตัวตั้งตัวตี ถามว่าจะอาศัยองค์กรไหนได้..  ทหารหรือครับ?


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 20:54
ล่าสุดเข้าไปอ่านข้อความในเว็บฟ้าเดียวกัน โดยเฉพาะ Login สหายดอกหญ้า
เนื้อความอยู่ในระดับเดียวกันกับพระยาพิชัย ที่เคยตั้งบอร์ดใต้ดินโจมตีสถาบัน
มีการนำรูปฮิตเลอร์มาตกแต่งสื่อความหมาย มีการลงข้อความแสดงเจตนาชัดๆ

คนแบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ได้เดินถนนแล้ว (ถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะ สิ่งที่นำมาโพส
มันทำให้คนบันดาลโทสะอยากฆ่าคนเอาง่ายๆ)

สหายดอกหญ้าคนนี้คือแนวร่วมโชติศักดิ์ระดับ hard core การมองว่ากรณี
โชติศักดิ์ไม่ยืนถวายความเคารพเป็นการกระทำที่ใสซื่อ เพื่อแสดงสิทธิเฉยๆ
จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทั้งหมดคือขบวนการต่อต้านสถาบันโดยเปิดเผย
และไม่ได้เป็นการกระทำโดยบริสุทธิ์ใจ จากความศรัทธาในประชาธิปไตย
แต่กระทำด้วยจากความเกลียดชังโง่ๆ ที่ถูกอาจารย์ซ้ายจัดฝังให้ในหัว

กลุ่มที่ร่วมลงชื่อประนามเครือผู้จัดการ ความจริงก็เท่ากับเป็นแนวร่วมชัดๆ
ผมไม่เชื่อว่าผู้ลงชื่อแต่ละคนไม่รู้ว่ากลุ่มโชติศักดิ์กำลังทำอะไร


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ชัย คุรุ เทวา โอม ที่ 11-05-2008, 21:06
ล่าสุดเข้าไปอ่านข้อความในเว็บฟ้าเดียวกัน โดยเฉพาะ Login สหายดอกหญ้า
เนื้อความอยู่ในระดับเดียวกันกับพระยาพิชัย ที่เคยตั้งบอร์ดใต้ดินโจมตีสถาบัน
มีการนำรูปฮิตเลอร์มาตกแต่งสื่อความหมาย มีการลงข้อความแสดงเจตนาชัดๆ

คนแบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ได้เดินถนนแล้ว (ถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะ สิ่งที่นำมาโพส
มันทำให้คนบันดาลโทสะอยากฆ่าคนเอาง่ายๆ)

สหายดอกหญ้าคนนี้คือแนวร่วมโชติศักดิ์ระดับ hard core การมองว่ากรณี
โชติศักดิ์ไม่ยืนถวายความเคารพเป็นการกระทำที่ใสซื่อ เพื่อแสดงสิทธิเฉยๆ
จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทั้งหมดคือขบวนการต่อต้านสถาบันโดยเปิดเผย
และไม่ได้เป็นการกระทำโดยบริสุทธิ์ใจ จากความศรัทธาในประชาธิปไตย
แต่กระทำด้วยจากความเกลียดชังโง่ๆ ที่ถูกอาจารย์ซ้ายจัดฝังให้ในหัว

กลุ่มที่ร่วมลงชื่อประนามเครือผู้จัดการ ความจริงก็เท่ากับเป็นแนวร่วมชัดๆ
ผมไม่เชื่อว่าผู้ลงชื่อแต่ละคนไม่รู้ว่ากลุ่มโชติศักดิ์กำลังทำอะไร

ล่ารายชื่อไล่เหล่าอาจารย์พวกนั้นเลยครับ

หรือจะฟ้องเขาข้อหา หมิ่นพระบรมก็ได้

เชิญเลยครับ


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: แอบอ่าน ซุ่มเงียบ ที่ 11-05-2008, 21:19
การออกมาประนามสื่อ ที่ขาดจรรยาบรรณ และยั่วยุให้เกิดความรุนแรง มันสนับสนุนการกระทำของนายโชติศักดิ์ ตรงไหนครับ
นายโชติศักดิ์ กำลังถูกดำเนินคดีตามกฏหมายอยู่แล้ว มีนักวิชาการคนใดใน 100 กว่าคนนั้นประท้วงหรือต่อต้านเรื่องนี้
ดูรายชื่อแต่ละท่านสิครับ อย่าเพิ่งหน้ามืดตามัว จนขาดสติ
มีอาจารย์็ท่านใดบ้างที่มีการกระทำที่ส่อว่า นิยมลัทธิอื่นจนจะต้องทำการล้มล้างสถาบัน

ขบวนการล้มล้างสถาบันจะมีหรือไม ่ผมไม่ทราบ แต่คนที่ไม่นิยมสถาบันนั้น มีแน่นอนและต่างก็มีเหตุผลของตัวเอง
บางคนอาจจะไม่ชอบกับระบบอภิสิทธิ์ชน บางคนก็มีความหลังฝังใจกับการกระทำของคนในสถาบัน
แต่หากคิดจะล้มล้างจริงๆ จะต้องจัดตั้งกันอย่างเป็นรูปธรรม โจมตีใส่ร้ายแล้วเสนอแนวทางการปกครองที่จะไม่มีสถาบัน
เช่นผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งการล้มล้างสถาบันถือเป็นเรื่องที่จะต้องทำเป็นลำดับแรก
แต่ไม่ใช่ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเน็ต ทำแค่นั้นมันจะไปได้ผลอะไร
ก็คงเหมือนที่คุณเปรียบเทียบกับที่พวกคุณวิจารณืสาปแช่งเหลี่ยมเฉยๆ ไม่ได้ลงมือทำ เพราะมันผิดกฏหมาย

การวิพากษ์วิจารณ์ หรือนินทาสถาบัน มีมานานแล้วนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่า คนที่ทำอย่างนั้นจะต้องคิดล้มล้าง
คนที่วิจารณ์เพราะอยากเห็นการปรับท่าทีจุดอ่อนของสถาบัน น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรักและหวังดีต่อสถาบันอย่างยิ่งเสียด้วยซ้ำ

สิ่งที่พวกเราจะต้องก้าวข้ามให้พ้นคือ การขาดหลักการ ละเลยเหตุผล ป่าเถื่อน เอาแต่อารมณ์และความสะใจเป็นหลัก
 ศาลสถิตย์ยุติธรรม ครับ คือที่พึ่งของพวกเรา


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: qazwsx ที่ 11-05-2008, 21:21
น่าสนใจอย่างหนึ่งว่า กลุ่มสนับสนุนโชติศักดิ์ (ผ่านการประนามสื่อเครือผู้จัดการ)
มีจำนวนมากทีี่เป็น สมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญ 2550 มาด้วยกัน
นับว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจ หรือจะบอกว่าไม่บังเอิญดี?  :slime_smile:

พวกนี้พยายามทำตัวเป็น "นีโอคอมมิวนิสต์"
แต่พฤติกรรมเดินตามแนวทาง "เขมรแดง" อย่างเป๊ะ ๆ

1. ล้มเจ้า
2. เอาชนชั้นล่างขึ้นมาคุม ( ถืออาวุธ )  หรือ "กลับทิศทางสังคม" ซะ
3. ชนชั้นกลาง - บัณฑิต - คนมีการศึกษาต้องกลายเป็นผู้รับใช้
4. โดยมี "ชนชั้นมันสมอง" อันได้แก่บุคคลจำพวกมัน และบุคคลใน "อังกอร์" ( ซึ่งตอนนี้ขอให้เป็น "พลังประชาชน" ไปพลาง ๆ ก่อน ) เป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศหัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: Kittinunn ที่ 11-05-2008, 21:24

การวิพากษ์วิจารณ์ หรือนินทาสถาบัน มีมานานแล้วนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่า คนที่ทำอย่างนั้นจะต้องคิดล้มล้าง
คนที่วิจารณ์เพราะอยากเห็นการปรับท่าทีจุดอ่อนของสถาบัน น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรักและหวังดีต่อสถาบันอย่างยิ่งเสียด้วยซ้ำ


ขออนุญาตขำให้ตกเก้าอี้  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 22:20
การออกมาประนามสื่อ ที่ขาดจรรยาบรรณ และยั่วยุให้เกิดความรุนแรง มันสนับสนุนการกระทำของนายโชติศักดิ์ ตรงไหนครับ
นายโชติศักดิ์ กำลังถูกดำเนินคดีตามกฏหมายอยู่แล้ว มีนักวิชาการคนใดใน 100 กว่าคนนั้นประท้วงหรือต่อต้านเรื่องนี้
ดูรายชื่อแต่ละท่านสิครับ อย่าเพิ่งหน้ามืดตามัว จนขาดสติ
มีอาจารย์็ท่านใดบ้างที่มีการกระทำที่ส่อว่า นิยมลัทธิอื่นจนจะต้องทำการล้มล้างสถาบัน

ก็ที่เป็นเรื่องขึ้นมาสื่อเขาวิพากษ์วิจารณ์กรณีการกระทำของนายโชติศักดิื์์ และขบวนการต่อต้านสถาบันไงครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรง คนจำนวนมากรับไม่ได้ ถึงขนาดเคียดแค้นนายโชติศักดิ์ และขบวนการสนับสนุนโชติศักดิ์

กลุ่มผู้ประนามแทนที่จะประนามการกระทำของโชติศักดิ์ กลับเดือดร้อนแทนนายโชติัศักดิ์ที่ถูกคนเคียดแค้น
ขนาดล่ารายชื่อประนามสื่อเครือผู้จัดการ และรณรงค์ให้บอยคอต ทั้งที่จริงๆ ผู้แสดงความเคียดแค้นในรายการ
อย่างรุนแรงไม่ใช่ผู้ดำเนินรายการ แต่เป็นผู้ฟังทางบ้านที่โทรเข้าไปแจม

พอดูรายชื่อที่ล่ามาได้กลายเป็นว่าอยู่ในขบวนการเดียวกับโชติศักดิ์เป็นจำนวนมาก สรุปคือผู้ลงชื่อจำนวนมาก
ประนามเครือผู้จัดการ เพราะตัวเองถูกคนเคียดแค้นจากการสนับสนุนโชติศักดิ์ให้รณรงค์ไม่ต้องเคารพในหลวง!!!
และถ้าคุณแอบอ่านฯ ไม่มีข้อมูลจริงๆ ว่ารายชื่อเหล่านั้นมีใครต่อต้านสถาบันฯ ก็อย่ามาร่วมวิจารณ์เลยครับ  :slime_hmm:

ขบวนการล้มล้างสถาบันจะมีหรือไม่ผมไม่ทราบ แต่คนที่ไม่นิยมสถาบันนั้น มีแน่นอนและต่างก็มีเหตุผลของตัวเอง
บางคนอาจจะไม่ชอบกับระบบอภิสิทธิ์ชน บางคนก็มีความหลังฝังใจกับการกระทำของคนในสถาบัน
แต่หากคิดจะล้มล้างจริงๆ จะต้องจัดตั้งกันอย่างเป็นรูปธรรม โจมตีใส่ร้ายแล้วเสนอแนวทางการปกครองที่จะไม่มีสถาบัน
เช่นผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งการล้มล้างสถาบันถือเป็นเรื่องที่จะต้องทำเป็นลำดับแรก
แต่ไม่ใช่ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเน็ต ทำแค่นั้นมันจะไปได้ผลอะไร
ก็คงเหมือนที่คุณเปรียบเทียบกับที่พวกคุณวิจารณืสาปแช่งเหลี่ยมเฉยๆ ไม่ได้ลงมือทำ เพราะมันผิดกฏหมาย

การวิพากษ์วิจารณ์ หรือนินทาสถาบัน มีมานานแล้วนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่า คนที่ทำอย่างนั้นจะต้องคิดล้มล้าง
คนที่วิจารณ์เพราะอยากเห็นการปรับท่าทีจุดอ่อนของสถาบัน น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรักและหวังดีต่อสถาบันอย่างยิ่งเสียด้วยซ้ำ

สิ่งที่พวกเราจะต้องก้าวข้ามให้พ้นคือ การขาดหลักการ ละเลยเหตุผล ป่าเถื่อน เอาแต่อารมณ์และความสะใจเป็นหลัก
 ศาลสถิตย์ยุติธรรม ครับ คือที่พึ่งของพวกเรา[/font][/color]

อย่าแกล้งไม่รู้สิครับว่ามีขบวนการล้มล้างอยู่จริงๆ ที่โพสข้อความโจมตีให้เห็นอยู่ทุกวันคุณคิดว่าเป็นแค่ความเห็น
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเลยหรือ และพวกนั้นไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แต่ที่ทำคือลบหลู่ดูหมิ่น

ถ้าจะบอกว่าทำไปด้วยความรักและหวังดี นั่นคุณหลับหูหลับตาให้ความเห็น เหมือนไม่รู้อะไรเลยแล้วครับ


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 11-05-2008, 22:37
ล่ารายชื่อไล่เหล่าอาจารย์พวกนั้นเลยครับ

หรือจะฟ้องเขาข้อหา หมิ่นพระบรมก็ได้

เชิญเลยครับ


เมื่อพวกนั้นวิพากษ์วิจารณ์...
คนอื่นๆ ก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นกัน.....

คงไม่'ยุ'ให้เปิด'จู๋'อย่างพวกแนวร่วมเป็ดไก่น่ะ.....ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: (ลุง)ถึก สไลเดอร์ ที่ 11-05-2008, 23:32
แล้วที่มันเข้าชื่อกันแสดงพลัง มันแค่รุมด่าเว็บ ผจก..แค่นั้นเองหรือ อันนี้ยังสงสัยอยู???
ทางผจก..เขาก็ออกมาขอโทษแล้ว
  ไม่ได้เข้าข้างใคร แต่ประมวลดูแล้ว ผู้ดำเนินรายการก็มีส่วนผิด ที่ปล่อยให้ผู้ชมทางบ้านระบายอารมณ์กันมา
รายการสดๆก็เป็นแบบนี้แหละครับ โอกาสผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายๆ


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: oho ที่ 13-05-2008, 09:30
โปรดทราบ..
ใคร มันผู้ใด ที่บังอาจ ไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์" ผู้ต่อต้านเพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่ยืนถวายความเคารพ
ซึ่ง นายโชติศักดิ์ เป็นสมาชิก 1 ใน นปก. และตั้งแก๊งตั้งชมรม ร่วมกันต่อต้าน เพลงสรรเสริญพระบารมี

หากใครบังอาจไปด่า "นายโชติศักดิ์" ..ให้ระวังเหล่าอาจารย์คอมฯ ทั้งหลายจะออกมาเขียนหนังสือขับไล่
อิอิ+


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 13-05-2008, 10:37
สนับสนุนโชติศักดิ์ กับ ต่อต้านกรณีที่สื่อมวลชน กระทำตัวเป็นผู้ยุยงให้เกิดความรุนแรง มันน่าจะคนละเรื่อง


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ริวเซย์ ที่ 13-05-2008, 10:42
คนเลวอย่างไอ้โชติศักดิ์ต้องกระทืบให้จมดินเท่านั้นจึงจะสาสม :slime_mad:


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: sensei ที่ 13-05-2008, 10:48
ฝนตกขี้หมูไหล คน.............ลงชื่อร่วมกัน


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: northstar ที่ 13-05-2008, 13:00
การออกมาประนามสื่อ ที่ขาดจรรยาบรรณ และยั่วยุให้เกิดความรุนแรง มันสนับสนุนการกระทำของนายโชติศักดิ์ ตรงไหนครับ
นายโชติศักดิ์ กำลังถูกดำเนินคดีตามกฏหมายอยู่แล้ว มีนักวิชาการคนใดใน 100 กว่าคนนั้นประท้วงหรือต่อต้านเรื่องนี้
ดูรายชื่อแต่ละท่านสิครับ อย่าเพิ่งหน้ามืดตามัว จนขาดสติ
มีอาจารย์็ท่านใดบ้างที่มีการกระทำที่ส่อว่า นิยมลัทธิอื่นจนจะต้องทำการล้มล้างสถาบัน

ขบวนการล้มล้างสถาบันจะมีหรือไม ่ผมไม่ทราบ แต่คนที่ไม่นิยมสถาบันนั้น มีแน่นอนและต่างก็มีเหตุผลของตัวเอง
บางคนอาจจะไม่ชอบกับระบบอภิสิทธิ์ชน บางคนก็มีความหลังฝังใจกับการกระทำของคนในสถาบัน
แต่หากคิดจะล้มล้างจริงๆ จะต้องจัดตั้งกันอย่างเป็นรูปธรรม โจมตีใส่ร้ายแล้วเสนอแนวทางการปกครองที่จะไม่มีสถาบัน
เช่นผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งการล้มล้างสถาบันถือเป็นเรื่องที่จะต้องทำเป็นลำดับแรก
แต่ไม่ใช่ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเน็ต ทำแค่นั้นมันจะไปได้ผลอะไร
ก็คงเหมือนที่คุณเปรียบเทียบกับที่พวกคุณวิจารณืสาปแช่งเหลี่ยมเฉยๆ ไม่ได้ลงมือทำ เพราะมันผิดกฏหมาย

การวิพากษ์วิจารณ์ หรือนินทาสถาบัน มีมานานแล้วนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่า คนที่ทำอย่างนั้นจะต้องคิดล้มล้าง
คนที่วิจารณ์เพราะอยากเห็นการปรับท่าทีจุดอ่อนของสถาบัน น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรักและหวังดีต่อสถาบันอย่างยิ่งเสียด้วยซ้ำ

สิ่งที่พวกเราจะต้องก้าวข้ามให้พ้นคือ การขาดหลักการ ละเลยเหตุผล ป่าเถื่อน เอาแต่อารมณ์และความสะใจเป็นหลัก
 ศาลสถิตย์ยุติธรรม ครับ คือที่พึ่งของพวกเรา

ส่วนผมเองก็ขำจนขี้เกิบแตก... ผมอยากทราบจริงๆเลยนะครับที่ว่า "คนที่วิจารณ์เพราะอยากเห็นการปรับท่าทีจุดอ่อนของสถาบัน"
จุดอ่อนที่ท่านกล่าวมานี้มีจุดอ่อนอะไรบ้างครับ...และควรปรับตรงไหนบ้าง พอจะบอกเป็นวิทยาทานบ้างได้ไหมครับ ผมมันคนสมอง
กลวงอ่ะครับเผื่อจะฉลาดอย่างท่านบ้าง แล้วที่บอกว่า "น่าจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรักและหวังดีต่อสถาบันอย่างยิ่งเสียด้วยซ้ำ"
ตรงนี้แหละครับที่ผมขำจนขี้แตกขี้แตน สรุปพวกกระผมควรจะกราบขอบพระคุณพวกท่านในความกรุณาการุณที่พวกท่านเป็นผู้ที่มีความรัก
และหวังดีต่อสถาบันอย่างยิ่งใช่ไหมครับ
แต่ที่อาจารย์ไปลงชื่อแบบนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการจุดชนวนให้เกิดคความแตกเหมือนกันนะครับ ซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลย ในเมื่อ
เชื้อไฟมันมีอยู่แล้ว...เอาน้ำมันไปราดมันก็ยิ่งไปกันใหญ่สิครับ ดูแล้วเหมือนกับว่ามีใครบางคนอยากให้เหตุการณ์เป็นเหมือนโดมิโน่
แต่ที่สำคัญมันเกิดจากไอ้เดรัจฉานมั่นแท้ๆเลย คิดแล้วก็อยากตามเข้าไปในคุกจัง  :slime_dizzy:


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: Solidus ที่ 13-05-2008, 19:52
สำหรับผู้ที่อ้างเรื่องสิทธิก็อ่านบทบัญญัติให้จบซะก่อนว่ามีข้อยกเว้นอะไร

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน


ส่วนผู้ที่จะกระทืบคนก็อ่านบทบัญญัติให้จบซะก่อนว่ามีหน้าที่อะไร  :slime_smile2:

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: meriwa ที่ 14-05-2008, 00:28
พวกปากกล้าขาสั่นก็แบบนี้   ที่ตอนตัวเองทำไม่รู้จักคิด 

ทำอะไรก็อย่าทำเป็นพวกสองมาตรฐานเลย

จะยึดหลักอะไรก็เอาสักอย่าง

ไม่ใช่พอตัวเองทำผิด ขัดกับหลักกฏหมายที่สังคมตั้งไว้ แมร่งก็อ้างหลักสิทธิเสรีภาพ

แต่พอแมร่งจะโดนตีน เสือกจะมาอ้างให้ใช้หลักกฏหมาย 

ไหนๆ ตั้งใจจะทำแล้ว ก็อย่าไปกลัวเลย  ก่อนทำมันก็ต้องรู้อยู่แล้วนี่ว่าจะต้องโดนอะไร
หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศัก
เริ่มหัวข้อโดย: VeN ที่ 14-05-2008, 00:33
อนุธีร์ เดชเทวพร               กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยากรู้ว่ากลุ่มที่ว่านี่คือกลุ่มกึ่ง socialist กึ่่งประชาธิปไตยหรือยังไง


หัวข้อ: Re: เว็บไซด์พรรคแนวร่วมภาคประชาชน รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 14-05-2008, 01:01
ผมพึ่งรู้ว่าคนนี้ ไชยันต์ ไชยพร                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อต้านรัฐธรรมนูญเผด็จการ


ผมบอกว่า "มีเป็นจำนวนมาก" ไม่ใช่บอกว่า "ทุกคน" นะครับ
ผมไม่ได้บอกนะครับว่า อ.ไชยันต์ ต่อต้านรัฐธรรมนูญ  :slime_smile:


ผมไม่ได้นับดูว่า 'จำนวนมาก' หรือ 'จำนวนน้อย'
มีจำนวนหนึ่งแน่นอนครับที่ต่อต้านและเรียกว่า'รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550'
เป็น 'รัฐธรรมนูญเผด็จการ' อย่าง'หัวชนฝา'ตามนักประชาธิปไตยแม๊วๆ
แนวร่วมเป็ดไก่ พรรคปล้นชาติ....

และยอมรับว่ารัฐบาลทักษิณเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง
ปฎิเสธจะวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงพฤติกรรม
'เผด็จการจากการเลือกตั้ง' หรือ 'เผด็จการรัฐสภา'....


อจ.ไชยันต์ และ อจ.จรัส เป็นต้น
ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ของพรรคพลังประชาชน...


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: Caocao ที่ 14-05-2008, 01:52
ผมไม่แปลกใจ อ.ใจ กับ ไอ้โชติ รู้จักกันดี เคยร่วมงานกันบ่อย  :slime_hitted:


หัวข้อ: Re: เหล่าอาจารย์+นิสิต+สหภาพแรง.. รุมด่าสื่อผู้จัดการ บังอาจไปต่อว่า "นายโชติศักดิ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 23-05-2008, 00:02
“ไชยันต์” ย้ำ “ผู้จัดการ” ไม่เหมือน “ดาวสยาม” - ชี้ “จักรภพ” จาบจ้วงสถาบันแรงกว่า 6 ตุลาฯ
 
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2551 13:48 น.
 
 
 จากกรณีที่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา ในแวดวงวิชาการได้มีการล่ารายชื่อนักวิชาการ-นักกิจกรรมเพื่อประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือข่ายผู้จัดการ โดยระบุว่า สื่อผู้จัดการมีส่วนก่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรง โดยเฉพาะในกรณีของ นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จากกรณีการไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโรงภาพยนตร์ โดยระบุว่า การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และคล้ายกับพฤติกรรมของพวกฝ่ายขวาจัดที่นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519
       
       ต่อมา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ผู้บริหารของสถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHz ก็ออกแถลงการณ์เรื่อง ขออภัยต่อกรณีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมในการจัดรายการ พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบด้วยการถอดถอนรายการ และผู้ดำเนินรายการดังกล่าวออกจากผังของสถานี
       
       สำหรับแถลงการณ์ประณามสื่อเครือผู้จัดการฉบับดังกล่าวนั้น มีบุคคลในแวดวงวิชาการที่เข้าร่วมลงชื่อกว่า 130 คน โดยหนึ่งในนั้น ก็คือ รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผู้ที่สังคมวงกว้างรู้จักเขาในฐานะ “ปัญญาชนผมยาว” ผู้หาญกล้าฉีกบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งอัปยศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ว่า เป็นการประท้วงอำนาจรัฐอย่างสันติ
       
       ณ วันนี้เขามีทัศนะอย่างไรต่อสื่อในเครือผู้จัดการ รวมถึงคำกล่าวหาที่นักวิชาการ-นักเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งกำลังยัดเยียดให้สื่อผู้จัดการกลายเป็น “ดาวสยามยุคใหม่” และ “วิทยุยานเกราะยุคดิจิตอล” รวมไปถึงมุมมองของเขาต่อบรรยากาศของการเมืองไทยในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับเมื่อครั้งปี 2519
       
       ในฐานะเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ลงนามด้วย อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างกับกรณีการออกมาประณามสื่อเครือผู้จัดการ และการออกมาแสดงความรับผิดชอบของสถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า?
       
       เท่าที่อ่านจดหมายเปิดผนึกจากอีเมลที่ส่งต่อกันต่อๆ มา เขาพูดถึงรายการวิทยุในคลื่นของเครือผู้จัดการที่คล้ายๆ กับ ว่า คนดำเนินรายการ คล้ายๆ ออกแนวปลุกระดมให้คนไปใช้ความรุนแรงกับคนที่ไม่ยืนในโรงหนัง (นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง) ซึ่งผมคิดว่า ผมไม่ได้สนับสนุนการไม่ยืนในโรงหนังนะครับ แต่ผมคิดว่า เมื่อเขาทำผิดอย่างนั้น และมีการแจ้งความแล้ว มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม การที่จะไปปลุกเร้าอารมณ์ในประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวเช่นนี้ผมคิดว่าไม่สมควร ที่จริงมันก็ไม่มีประเด็นไหนสมควร อย่างเช่น สมมติว่า มีคนๆ หนึ่งไปทำความผิดในคดีข่มขืนแล้วตำรวจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หรือประชาชนในชุมชนนั้นปลุกระดมให้คนไปกระทืบคนที่ข่มขืนมันก็ทำไม่ถูกหรอก มันต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม แต่อย่างว่าประเด็นเรื่องข่มขืน มันคงไม่ได้เป็นเรื่องที่สามารถแพร่กระจายไปในสังคมได้รวดเร็วเท่ากับประเด็นเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ภายใต้บริบทของการเมืองในขณะนี้ ซึ่งมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับการนำสถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมือง ผมไม่เห็นด้วย
       
       ในขณะเดียวกับสถานีวิทยุของเครือผู้จัดการ หากมองในแง่หนึ่ง ในความเป็นมิตรที่ตักเตือนกันได้ ส่วนข้อความในจดหมายเปิดผนึกที่ขอให้แกนนำพันธมิตรฯ (นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายพิภพ ธงไชย และ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์) ออกมาประณามการกระทำของสื่อเครือผู้จัดการนั้น ผมชี้แจงว่า ผมไม่ได้เป็นคนเขียนนะครับ แต่ข้อความดังกล่าวน่าจะเป็นการชั่งหรือตรวจสอบเพื่อถามถึงตรวจสอบจุดยืนของพันธมิตรฯ กับเรื่องนี้ด้วย คำว่าจุดยืนของพันธมิตรฯ ผมก็ไม่ได้หมายถึงทั้ง 3 คน แต่ผมถามถึงจุดยืนของทุกคนที่เป็นแกนนำ รวมถึงคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ด้วยว่ามีจุดยืนอย่างไร ในฐานะที่สถานีวิทยุดังกล่าวอยู่ในการบริหารจัดการของท่าน
       
      เมื่อทางสถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้าออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วชี้ชัดต่อสาธารณะว่าการกระทำดังกล่าวเป็นประเด็นเรื่องส่วนตัว เป็นการกระทำส่วนตัว เป็นความคิดเป็นส่วนตัว ไม่ได้เป็นนโยบายของสถานี ไม่ได้เป็นนโยบายของผู้บริหารงาน ไม่ใช่นโยบายของพันธมิตรฯ ผมว่าอันนี้ก็ทำให้เกิดความสบายใจ สบายใจในฐานะที่ว่าพันธมิตรฯ และตัวสถานีเอง ก็มีความห่วงใยในประเด็นนี้ไม่ต่างจากนักวิชาการที่ลงชื่อ ผมคิดว่าเมื่อมีการแถลงออกมาแล้วมันก็น่าจะสบายใจกันทุกฝ่าย
       
        อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมไม่สบายใจเลย และเรียกร้องมาตลอด ก็คือ เรื่องสถานีวิทยุชุมชนคนแท็กซี่ 92.75MHz ซึ่งผมคิดว่านักวิชาการส่วนใหญ่ หรือนักวิชาการที่ผมร่วมเซ็นชื่อด้วยจำนวน 100 กว่าคน จะมีใครบ้างที่ฟังวิทยุชุมชมคนแท็กซี่บ้างหรือเปล่า ซึ่งผมเรียกร้องให้ฟังมานานแล้วนะครับ
       
        เมื่อเปรียบเทียบกับ สำหรับคลื่น 97.75MHz ผมคิดว่า นักวิชาการฟัง ชนชั้นกลางขึ้นไปก็ฟัง อาจเป็นเพราะว่ามันฟังได้ มันมีสาระที่ฟังได้ มันมีเนื้อหาข้อเท็จจริงที่รับได้ และเชื่อว่า มันน่าจะเป็นจริง  ในขณะที่ 92.75MHz นั้น จะมีเนื้อหาในเชิงของการปลุกระดมอย่างรุนแรงมาก ตั้งแต่ช่วงหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มาสักพักหนึ่ง วิทยุชุมชนคนแท็กซี่ก็จะปลุกระดมอย่างรุนแรง และใช้ถ้อยคำหยาบคาย นอกจากนี้ ยังปล่อยให้ผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นรุนแรงถึงขนาดว่าจะต้องกวาดล้างให้หมดแผ่นดิน จะฆ่ามันให้ตาย ใช้คำหยาบคายต่างๆ นานา นอกจากนี้ ก็ยังมีการใช้ข้อมูลที่ไม่จริง อย่างการกล่าวข้อมูลของพรรคประชาธิปัตย์เอง ทั้งๆ ที่ในหลายกรณีความขัดแย้งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์เลย ก็เอามารวมมั่วกันไปหมดแล้ว แล้วผู้ดำเนินรายการก็ไม่เคยที่จะพูดตัดบท หรือขอร้องให้อย่าใช้วาจาที่ยั่วยุ ปลุกระดม แล้วทำมาเป็นเวลานานแล้วด้วย
       
       สำหรับตัวผมเอง เมื่อผมมีความกังวลกับ 92.75 MHz มากเท่าใด ผมก็มีความเป็นห่วง 97.75 MHz มากเท่านั้น เมื่อ 97.75 MHz มีข้อความหรือเนื้อหาออกมาในลักษณะนั้น แม้จะมีเพียงอันเดียวผมก็ต้องรีบบอก และบอกแล้วผมก็เห็นว่าเขารับฟัง สามารถที่จะเตือนกันได้คุยกันได้ แต่กรณี 92.75 MHz ผมพูดและบอกไปในสังคมมานานแล้ว และขอฝากไปยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องสื่อมวลชนด้วยว่า ในฐานะท่านเคยระบุว่าจะลงมาที่จะดูแลเรื่องวิทยุชุมชน ก็ขอให้มาดูแลกรณี 92.75 MHz นี้ด้วย ซึ่งในระยะหลังผมคิดว่าเขาก็รู้ตัว เขาก็แผ่วลง แต่เผลอไม่ได้เลย เพราะเมื่อเผลอเขาก็ออกมาอีก
       
 
 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000057240