ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: Can ไทเมือง ที่ 10-05-2008, 12:27หัวข้อ: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 10-05-2008, 12:27
แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ 
 
โดย ผู้จัดการรายวัน 9 พฤษภาคม 2551 21:46 น.
http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9510000054472
 
       แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
       เรื่องขออภัยต่อกรณีการใช้คำพูดไม่เหมาะสมในการจัดรายการ
       
       ตามที่มีการกล่าวหาว่ารายการ Metro Life ของวิทยุผู้จัดการมีการส่งเสริมยุให้ประชาชนเข้าไปทำร้ายร่างกายของผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่องสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น
       
       สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ จึงขอแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนต่อกรณีที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
       
       ประการแรก จากการตรวจสอบของ สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ พบว่า ข้อความตามที่ถูกกล่าวหานั้น มีมูลความจริง และเป็นคำพูดจากผู้ดำเนินรายการคนหนึ่งในรายการ Metro Life
       
       ประการที่สอง สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ ขอปฏิเสธว่า คำพูดดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นนโยบายของทางสถานี และไม่ได้เป็นการดำเนินการที่เป็นขบวนการ หากแต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยปัจเจกบุคคลในฐานะผู้ดำเนินรายการเท่านั้น ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายสื่อในเครือผู้จัดการ หรือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ตามที่มีความพยายามหยิบยกประเด็นดังกล่าว เพื่อขยายผลทางการเมืองแต่ประการใด
       
       ประการที่สาม สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ มีความเชื่อบนพื้นฐานของข้อมูลโดยบริสุทธิ์ใจว่า การกระทำที่จาบจ้วง และคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดขึ้นเป็น “ขบวนการ” ต่างกรรมต่างวาระอย่างชัดเจน ทั้งปรากฏในรูปการนำเสนอผ่าน เว็บไซต์, ใบปลิว, การกระทำผ่านสื่อสารมวลชน, แผ่นซีดี, นิตยสาร ฯลฯ ที่ปราศจากการแก้ไข และดำเนินการใดๆจากภาครัฐ
       
       นอกจากนี้ “ขบวนการคุกคามต่อสถาบันพระมหา-กษัตริย์” กลับอำพรางแฝงเร้นตัวเองอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนักสื่อสารมวลชน นักวิชาการ และนักการเมือง ที่ไม่กล้าแสดงตัวชัดเจน เพราะทราบดีอยู่แก่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนส่วนน้อยในสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีความเคารพ รัก และเทิดทูนสถาบันนพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้
       
       สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ จึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะประชาชนชาวไทย และผู้ดำเนินรายการทุกคนที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จะปกป้อง พิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ให้พ้นจากภัยคุกคามในครั้งนี้ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเรายอมรับว่าการดำเนินการของผู้ดำเนินรายการ Metro Life ที่กระทำไปเพราะรู้ไม่เท่าถึงการณ์ และเกินกรอบของกฎหมายไปนั้นเป็นความผิดพลาด แต่ก็ได้กระทำไปด้วยเจตนาแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น
       
       ประการที่สี่ สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ ขอแสดงความเสียใจและขออภัยจากคำพูดที่ไม่เหมาะสม ในรายการ Metro Life ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ และผู้ดำเนินรายการคนดังกล่าวต่างเห็นชอบพร้อมใจกันที่จะแสดงความรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยุติการจัดรายการ Metro Life ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2551 และเพื่อป้องกันการฉกฉวยโอกาส เพื่อทำลายการเคลื่อนไหวของภาคประชา-ชนที่บริสุทธิ์ในช่วงระยะเวลาที่อ่อนไหวเช่นนี้
       
       ประการที่ห้า สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ ขอประกาศว่าจะยืนอยู่ฝ่ายที่ต่อต้านขบวนการคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกรูปแบบตามรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน และประชาชนโดยทั่วไป ได้ช่วยกันตรวจสอบขบวนการคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจัง ตลอดจนแสดงความกล้าหาญในการที่จะประกาศจุดยืนต่อสถานการณ์ดังกล่าวให้มีความชัดเจน
       
       ประการที่หก สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ ขอเรียกร้องให้กลุ่มนักวิชาการทั้งหลายที่ได้ตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ นั้นอย่าได้ละเลยการตรวจสอบสื่อสารมวลชนในระบอบทักษิณ เช่น สถานีวิทยุชุมชน คนแท็กซี่ 92.75 MHZ และวิทยุชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศ ที่มีพฤติกรรมในการยุยง คุกคาม ให้ทำร้ายร่างกายประชาชนที่สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเช่นเดียวกัน
       
       ขอแสดงความนับถือ
       สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
 


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 10-05-2008, 14:09
นักสหภาพแรงงาน นักกิจกรรมทางสังคม นักศึกษา และนักวิชาการกว่า 130 คน

ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกประณามพฤติกรรมของสื่อ ผู้จัดการ


บุคคลที่ลงชื่อประณามสื่อ ผู้จัดการ มีนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีอดีต ส.ว. กรุงเทพฯ จอน อึ๊งภากรณ์  เรวดี ประเสริฐเจริญสุข (ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน) อาจารย์ นิธิ เอียวศรีวง ผู้นำสหภาพแรงงานในภาคสิ่งทอและยานยนต์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ร.ศ. ใจ อึ๊งภากรณ์
ผู้ประสานงานจดหมายเปิดผนึก


เราขอประณามพฤติกรรมของสื่อในเครือข่าย ผู้จัดการ

กรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ


เรา ผู้ลงชื่อท้ายจดหมายนี้ ขอประณามพฤติกรรมของสื่อ ผู้จัดการ ในการยุให้เกิดความรุนแรงกับผู้ที่มองต่างมุม กรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ในรายการ Metro Life ของวิทยุผู้จัดการมีการส่งเสริมยุให้ประชาชนเข้าไปทำร้ายร่างกายของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และก่อนหน้านั้นสื่อ ผู้จัดการ ได้เปิดเวปไซท์ให้ผู้ที่ส่งเสริมการทำร้ายร่างกายของบุคคลที่ไม่ยอมยืนในโรงภาพยนตร์ และผู้ที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นในการแสดงออกอีกด้วย มีการโฆษณาทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และแนะนำให้คนร้ายไปรอดักทำร้ายร่างกาย

การส่งเสริมความรุนแรงต่อผู้ที่มองต่างมุม ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และเป็นพฤติกรรมคล้ายกับการกระทำของพวกฝ่ายขวาจัดที่นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

เราขอเรียกร้องให้ทุกคนที่รักสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ร่วมกันบอยคอตสื่อทุกชนิดในเครือข่ายผู้จัดการ ขอเรียกร้องให้ สมศักดิ์ โกศัยสุข  พิภพ ธงไชย และสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ออกมาประณามการกระทำของสื่อนี้ด้วย

ลงชื่อ


ใจ อึ๊งภากรณ์                   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาพล อิ๋วสกุล                สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

บุญยืน สุขใหม่                 เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก

บังอร แสงงาม                  รองเลขาธิการสภาแรงงานศูนย์กลางฯ

สิทธิ์ จันทาเทศ                ประธาน สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

ศุกาญตา สุขไผ่ตา            ประธาน กลุ่ม สหภาพแรงงาน ย่านรังสิต และใกล้เคียง

วิเชษฐ์ เชยนิ่ม                 ประธานกลุ่มเยาวชน คนงานแห่งประเทศไทย

ศรีไพร นนทรีย์                นักเคลื่อนไหวแรงงานย่านรังสิต

ไพริน ผ่อนจรุง                 ประธาน สหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม ของเด็กเล่น

จะเด็จ เชาวน์วิไล              มูลนิธิเพื่อนหญิง

จรรยา ยิ้มประเสริฐ            โคงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข       ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กปอพช.)

จอน อึ๊งภากรณ์                อดีต ส.ว. กรุงเทพฯ

ไชยันต์ ไชยพร                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จรัส สุวรรณมาลา              คณบดี คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล ทับจุมพล               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤตยา อาชวนิจกุล           อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดนัย ลินจงรัตน์                นักเคลื่อนไหวสิทธิคนรักเพศเดียวกัน

จันทวิภา อภิสุข                นักเคลื่อนไหวสิทธิบริการ Empower

จุมพล อภิสุข                   ศิลปิน

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

นิธิ เอียวศรีวงศ์

สุชาดา จักรพิสุทธิ์

ศิริชัย  สิงห์ทิศ                 ผู้ประสานงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อาจารย์สายแรงงาน

มาลี พฤกษ์พงศาวลี          อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิภา ดาวมณี                    อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกษียร เตชะพีระ              อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมเกียรติ ตั้งนโม              มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สมบัติ บุญงามอนงค์          มูลนิธิกระจกเงา

เจษฎา โชติกิจภิวาท          กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ

บาหยัน อิ่มสำราญ            อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุชาย ตรีรัตน์                   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุสรณ์ ลิ้มมณี                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภมิตร ปิติพัฒน์               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีระ สมบูรณ์                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตระกูล มีชัย                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง            อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทิพย์อักษร มันปาติ           ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาธรรม

ประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์        พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี          นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุมพล อุนพัฒนาศิลป์        นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฎฐณิชา นันตา               นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิพสุดา ญาณาภิรัตน์         นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตรา คชเดช                   ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

สมสมัย นิมา                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

บุญรอด สายวงค์              กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วิภา มัจฉาชาติ                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

รติพร จันทรตรี    ประธานสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

บุญเสริม คำรส                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

ศรุดา ดอนกระโทก          กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วิภร ขวัญศร                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วาสนา คงหินตั้ง    กรรมการสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

จินตรา ขวานทอง            กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

พรมมา ภูมิพันธ์                ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

เซีย จำปาทอง    เลขาธิการสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

อินชวน ขันคำ                  เลขาธิการกรรมกรปฎิรูป

บรรจง เจริญผล                กรรมกรปฎิรูป

สุนทร บุญยอด                 กรรมกรปฎิรูป

วันชัย แหลมทองหลาง       กรรมการสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

วสุ แดงสูงเนิน                สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

รัชดากร คงภักดี              สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

พรทิพย์ ดีพร้อม              สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

มิ่งขวัญ ศรีเลิศ               กรรมการสหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

เสณีย์ พูลสระน้อย            เจ้าหน้าที่สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ

ประยงค์ เอมโอด              ประธานสหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ

ธนวัฒน์ ปูพบุญ                ประธานสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

วิโรจน์ ใกลชิต                 กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ชุน บุญเชิญ                     กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

นิกร เพ็งมาก                   กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

เพรชรุ่ง พุฒบ้านหลุม         กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

รัตนา ขันสัมฤทธิ์              กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ชญาดา ศรีวิเสฐ                กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ประสิทธิ์  ยอดโค้น            เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามอินเตอร์

ประวร มาดี                      กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์

ชุมพล ภูมิพันธ์                 กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์

นายภูมิวัฒน์  นุกิจ             นักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ           นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

นุ่มนวล ยัพราช                โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

เปรมใจ ใจกล้า                 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ          โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

สุริยา โพธิ์ชัยเลิศ              นักสหภาพแรงงาน

เอกรินทร์ ต่วนศิริ              เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ

ชารีป สะอิ                       สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดปัตตานี

ซูลกิฟลี ปูต๊ะ                   สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดยะลา

อาฟันดี เด็ง                     สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดสงขลา

รอมซี ดอฆอ                   สหพันธ์นิสิตนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อนุธีร์ เดชเทวพร              กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุทธิพงษ์ พูนกล้า             มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิริภาส ยมจินดา               นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศัษยา บุรณษถิตย์พร         นักศึกษา ป.โท Imperial College, University of London   

ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย์   พนักงานบริษัท
วิทยา  อาภรณ์                 นักกิจกรรมภาคประชาชน

พรพรรณ แก้วมุงคุณ                               

ดำรงพล แสงมณี

ปิยวีร์  รื่นจินดา

อานนท์ ชวาลาวัณย์           นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กานต์ ยืนยง

ขวัญระวี หวังอุดม

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

อดิศร เกิดมงคล

โอภาส ภาสบุตร               เครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม

จริยา พงศ์วิวัฒน์               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วรดุลย์ ตุลารักษ์

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ           นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาวสิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์

สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร    นักศึกษา interior design

วรดุลย์ ตุลารักษ์

พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์

ปรัชญา สุรกำจรโรจน์

สฤณี อาชวานันทกุล          นักวิชาการอิสระ

รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ         นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี4

นรสิงห์  ศรีโรจน์

พรทิพย์  ธรรมศรีใจ

เทวฤทธิ์  มณีฉาย นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริณดา  มีฉลาด  นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กุสุมา  โกศล     นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฤทธิวัฒน์  ทั่งกลาง นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชโลธร  สายทัด      นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ฉกาจ  ลอยทอง      นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชยา  อุทยานิก        นักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณัฐพร   อาจหาญ             นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นที  วลัญชพฤษ์               นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกรินทร์  ต่วนศิริ             เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ธีระพจน์  คำรณฤทธิศร      อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

สันต์  ดอนศรี                   อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

อารยะ  มังกรานนท์ชัย       อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

ประกอบ  สุทธิกาโมทย์

กานต์  ธงไชย

ขุนกลาง  ขุขันชิน

คณิศร  ทับทัม

สุภาพร  ชัยฤกษ์

จารุวรรณ สาทลาสัย          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภรทิพย์ มั่นคง                  กลุ่ม Food Not Bomb

โยฮัน สาตออุมา               อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี

นูรุดดี โตะตาหยง              อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี                                                               


10 พฤษภาคม 2551

http://www.pcpthai.org/autopagev3/show_page.php?group_id=1&auto_id=1&topic_id=566&topic_no=276&page=1&gaction=on

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน ตู้ ป.ณ.2049 ป.ณ.ฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332 Email : pcpthai@gmail.com
หมายเหตุ พรรคฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายพรรคการเมือง   


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: ชัย คุรุ เทวา โอม ที่ 10-05-2008, 19:34
ขอแสดงความชื่นชม เหล่าอาจารย์ และประชาชน


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 10-05-2008, 22:01
ผู้ที่ร่วมลงนามด้วยมี...
จิตรา คชเดช  ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย....


ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อดำมีข้อความอย่างเดียวกับ'โชติศักดิ์' ไปออกรายการ NBT ใช่ไหม.... :?:


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: Kittinunn ที่ 10-05-2008, 22:07

ใจ อึ๊งภากรณ์                   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาพล อิ๋วสกุล                สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

บุญยืน สุขใหม่                 เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก

บังอร แสงงาม                  รองเลขาธิการสภาแรงงานศูนย์กลางฯ

สิทธิ์ จันทาเทศ                ประธาน สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

ศุกาญตา สุขไผ่ตา            ประธาน กลุ่ม สหภาพแรงงาน ย่านรังสิต และใกล้เคียง

วิเชษฐ์ เชยนิ่ม                 ประธานกลุ่มเยาวชน คนงานแห่งประเทศไทย

ศรีไพร นนทรีย์                นักเคลื่อนไหวแรงงานย่านรังสิต

ไพริน ผ่อนจรุง                 ประธาน สหภาพแรงงาน อุตสาหกรรม ของเด็กเล่น

จะเด็จ เชาวน์วิไล              มูลนิธิเพื่อนหญิง

จรรยา ยิ้มประเสริฐ            โคงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข       ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กปอพช.)

จอน อึ๊งภากรณ์                อดีต ส.ว. กรุงเทพฯ

ไชยันต์ ไชยพร                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จรัส สุวรรณมาลา              คณบดี คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล ทับจุมพล               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤตยา อาชวนิจกุล           อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดนัย ลินจงรัตน์                นักเคลื่อนไหวสิทธิคนรักเพศเดียวกัน

จันทวิภา อภิสุข                นักเคลื่อนไหวสิทธิบริการ Empower

จุมพล อภิสุข                   ศิลปิน

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

นิธิ เอียวศรีวงศ์  :slime_inlove: สุชาดา จักรพิสุทธิ์

ศิริชัย  สิงห์ทิศ                 ผู้ประสานงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อาจารย์สายแรงงาน

มาลี พฤกษ์พงศาวลี          อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิภา ดาวมณี                    อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกษียร เตชะพีระ              อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมเกียรติ ตั้งนโม              มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สมบัติ บุญงามอนงค์          มูลนิธิกระจกเงา

เจษฎา โชติกิจภิวาท          กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ

บาหยัน อิ่มสำราญ            อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุชาย ตรีรัตน์                   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุสรณ์ ลิ้มมณี                อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภมิตร ปิติพัฒน์               อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีระ สมบูรณ์                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตระกูล มีชัย                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง            อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทิพย์อักษร มันปาติ           ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาธรรม

ประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์        พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี          นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุมพล อุนพัฒนาศิลป์        นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฎฐณิชา นันตา               นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิพสุดา ญาณาภิรัตน์         นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตรา คชเดช                   ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

สมสมัย นิมา                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

บุญรอด สายวงค์              กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วิภา มัจฉาชาติ                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

รติพร จันทรตรี    ประธานสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

บุญเสริม คำรส                 กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

ศรุดา ดอนกระโทก          กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วิภร ขวัญศร                    กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

วาสนา คงหินตั้ง    กรรมการสตรีสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

จินตรา ขวานทอง            กรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

พรมมา ภูมิพันธ์                ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

เซีย จำปาทอง    เลขาธิการสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์หนังฯ

อินชวน ขันคำ                  เลขาธิการกรรมกรปฎิรูป

บรรจง เจริญผล                กรรมกรปฎิรูป

สุนทร บุญยอด                 กรรมกรปฎิรูป

วันชัย แหลมทองหลาง       กรรมการสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

วสุ แดงสูงเนิน                สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

รัชดากร คงภักดี              สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

พรทิพย์ ดีพร้อม              สมาชิกสหภาพแรงงานสิ่งทอไทย(พิพัฒน์สัมพันธ์)

มิ่งขวัญ ศรีเลิศ               กรรมการสหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

เสณีย์ พูลสระน้อย            เจ้าหน้าที่สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ

ประยงค์ เอมโอด              ประธานสหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มฯ

ธนวัฒน์ ปูพบุญ                ประธานสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

วิโรจน์ ใกลชิต                 กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ชุน บุญเชิญ                     กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

นิกร เพ็งมาก                   กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

เพรชรุ่ง พุฒบ้านหลุม         กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

รัตนา ขันสัมฤทธิ์              กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ชญาดา ศรีวิเสฐ                กรรมการสหภาพแรงงานแอมคอร์ประเทศไทย

ประสิทธิ์  ยอดโค้น            เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามอินเตอร์

ประวร มาดี                      กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์

ชุมพล ภูมิพันธ์                 กรรมการสหภาพแรงงานไทยอคิริคไฟเบอร์

นายภูมิวัฒน์  นุกิจ             นักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ           นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

นุ่มนวล ยัพราช                โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

เปรมใจ ใจกล้า                 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ          โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

สุริยา โพธิ์ชัยเลิศ              นักสหภาพแรงงาน

เอกรินทร์ ต่วนศิริ              เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ

ชารีป สะอิ                       สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดปัตตานี

ซูลกิฟลี ปูต๊ะ                   สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดยะลา

อาฟันดี เด็ง                     สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดสงขลา

รอมซี ดอฆอ                   สหพันธ์นิสิตนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อนุธีร์ เดชเทวพร              กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุทธิพงษ์ พูนกล้า             มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิริภาส ยมจินดา               นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศัษยา บุรณษถิตย์พร         นักศึกษา ป.โท Imperial College, University of London   

ศุษม อรรถวิภาคไพศาลย์   พนักงานบริษัท
วิทยา  อาภรณ์                 นักกิจกรรมภาคประชาชน

พรพรรณ แก้วมุงคุณ                               

ดำรงพล แสงมณี

ปิยวีร์  รื่นจินดา

อานนท์ ชวาลาวัณย์           นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กานต์ ยืนยง

ขวัญระวี หวังอุดม

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

อดิศร เกิดมงคล

โอภาส ภาสบุตร               เครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม

จริยา พงศ์วิวัฒน์               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วรดุลย์ ตุลารักษ์

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ           นิสิตปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาวสิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์

สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร    นักศึกษา interior design

วรดุลย์ ตุลารักษ์

พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์

ปรัชญา สุรกำจรโรจน์

สฤณี อาชวานันทกุล          นักวิชาการอิสระ

รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ         นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี4

นรสิงห์  ศรีโรจน์

พรทิพย์  ธรรมศรีใจ

เทวฤทธิ์  มณีฉาย นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริณดา  มีฉลาด  นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กุสุมา  โกศล     นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฤทธิวัฒน์  ทั่งกลาง นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชโลธร  สายทัด      นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ฉกาจ  ลอยทอง      นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชยา  อุทยานิก        นักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณัฐพร   อาจหาญ             นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นที  วลัญชพฤษ์               นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกรินทร์  ต่วนศิริ             เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นิสิตปโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ธีระพจน์  คำรณฤทธิศร      อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

สันต์  ดอนศรี                   อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

อารยะ  มังกรานนท์ชัย       อดีตนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย

ประกอบ  สุทธิกาโมทย์

กานต์  ธงไชย

ขุนกลาง  ขุขันชิน

คณิศร  ทับทัม

สุภาพร  ชัยฤกษ์

จารุวรรณ สาทลาสัย          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภรทิพย์ มั่นคง                  กลุ่ม Food Not Bomb

โยฮัน สาตออุมา               อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี

นูรุดดี โตะตาหยง              อดีตนักกิจกรรม มอ.ปัตตานี                                                               


10 พฤษภาคม 2551

http://www.pcpthai.org/autopagev3/show_page.php?group_id=1&auto_id=1&topic_id=566&topic_no=276&page=1&gaction=on

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน ตู้ ป.ณ.2049 ป.ณ.ฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332 Email : pcpthai@gmail.com
หมายเหตุ พรรคฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายพรรคการเมือง   


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 10:48
สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า แถลงการณ์ได้ชัดเจนดีครับ  :slime_agreed:

ชั่วโมงนี้ต้องพูดกันตรงๆ แล้วว่ามีพวกขบวนการต่อต้านฯ
และการกระทำของพวกนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

ความจริงพวกที่ลงชื่อประนามน่าจะคิดในมุมกลับด้วยว่า
ผู้จัดรายการวิทยุก็มีสิทธิในการพูด แสดงความคิดเห็น
ผมดูแล้วเขาก็แค่คุยกันระบายความรู้สึกและแจ้งข่าวสาร
ให้กับผู้สนใจมีส่วนร่วมแสดงออกต่อต้านการจัดกิจกรรม
มีการพูดกันถึงการปาขวดน้ำ และโห่ มีคนมาแจมถึงว่า
สามารถปารองเท้าถึงได้เพราะห้องมีขนาดเล็กฯ

ทั้งหมดไม่ถึงขนาดรณรงค์ให้คนไปใช้กำลังบุกถล่มงาน
หรือรุมทำร้ายร่างกายผู้ร่วมสัมมนา แต่กลับมีการเขียน
บทความโจมตีว่าเครือผู้จัดการมีการกระทำคล้ายกับ
ดาวสยาม กรณี 6 ตุลา

ทั้งที่คราวก่อนเป็นการใส่ร้าย แต่คราวนี้คิดร้ายของจริง!!!

เทียบกับการรณรงค์ของกลุ่มโชติศักดิ์ถึงขนาดบังอาจ
ยุยงประชาชนว่าไม่จำเป็นต้องถวายความเคารพในหลวง
กลุ่มผู้ลงชื่อน่าจะไปลงชื่อประนามกลุ่มโชติศักดิ์มากกว่า


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: แอบอ่าน ซุ่มเงียบ ที่ 11-05-2008, 11:02
หึ หึ แถลงการณ์ แบบปัดสวะ แปะหัวเอาไว้คำนึงว่า ขออภัย
แต่ลงมาท่อนล่าง อ้างว่า ตัวเองทำถูกหมดแล้วทุกอย่าง มีการปลุกระดมตามท้ายอีกต่างหาก
ไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่นิดเดียว ว่า กำลังจุดไฟ หรือความจริงชอบอยู่แล้วที่จะทำ

พวกอีแร้งชอบหากินกับซากศพชาวบ้านนี่ มีเยอะเหลือเกินประเทศนี้


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 11-05-2008, 11:11
ก็บอกแล้ว เหตุแห่งการปฏิวัติครบถ้วนแล้ว

ถ้ายังไงก็ตัวใครตัวมันไว้ก่อน ใครอยากเป็นวีรชนก็เตรียมตัวไว้ได้เลยครับ

1. ประชาชนแตกแยก
2. สถาบันกระทบกระเทือน
3. เศรษฐกิจแย่
4. นักการเมืองแก้กฎหมายหลักของประเทศชาติเพื่อตนเอง ( ฉีกรัฐธรรมนูญ )
5. รัฐบาลปลุกปั่นประชาชน รังแกข้าราชการ
6. สื่อมวลชนทำตัวยุแยงตะแคงรั่ว
7. นักการเมืองรุ่นเก่า ปลุกปั่นอยู่เบื้องหลังเพื่อสร้างฐานอำนาจ

บ้านเมืองจะไปไม่รอดจึงจำเป็นต้องปฏิวัติ


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: ธาตุน้ำ ที่ 11-05-2008, 11:53
ทำไมต้องเจ้าฟ้า  :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 11-05-2008, 12:22
ผมลองฟังดูแล้วไม่ไ้ด้เป็นการปลุกระดมรณรงค์ให้คนยกขบวนไปถล่มงาน
หรือนัดกันไปทำร้ายร่างกาย อย่างที่กลุ่มผู้ลงชื่อพยายามลากโยงใหญ่โต

แต่เป็นแค่พูดคุยกันในรายการที่มีการแสดงความคิดความรู้ึสึุกเท่านั้นเอง

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎเมืองกฎหมาย : หลัง 19 กันยา/ก่อน 6 ตุลา
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
http://www.bangkokbiznews.com/2008/05/08/news_26347863.php?news_id=26347863

รายการวิทยุแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ออกอากาศเวลา 21.30 น. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551
มีการหยิบยกประเด็นงานเสวนาที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
หัวข้อสิทธิมนุษยชนกับความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งในงานนี้ ก็ได้มีการเชิญวิทยากรจำนวนมาก
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งในรายการก็มีการเชิญชวนผู้ฟังรายการให้มาร่วมงาน
เสวนางานนี้ โดยผู้ดำเนินรายการ 2 คน

เนื้อหาส่วนหนึ่งของรายการเป็นดังนี้

"ผู้ดำเนินรายการ 1 : วันศุกร์นะฮะ ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          ไปอวยพรเขาหน่อย

ผู้ดำเนินรายการ 2 : ศุกร์ที่ 2 นี้นะฮะ ศุกร์ที่ 2 นี้นะฮะ (พูดเน้นเสียง) ใครที่อยากเจอโชติศักดิ์ อ่อนสูง
                        ผู้ที่ใส่เสื้อ "คิดต่างไม่ใช่อาชญากรรม ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากร" ผมอยากให้ไปกันนะฮะ
                        งานนี้ใครจะไปผมไม่สน ผมเห็นชื่อโชติศักดิ์ อ่อนสูง แล้วผมสนใจ เราก็แสดงสิทธิ
                        ด้วยการขว้างขวดน้ำ หรืออะไร

                        (ไม่ได้-ผู้ดำเนินรายการอีกคนแทรก)

                        ได้ๆๆๆ ในกฎระเบียบห้องนั้นผมไม่เคยเห็นว่ามีห้ามขว้างขวดน้ำหรืออะไร ห้ามสูบบุหรี่มี
                        แล้วก็ห้ามส่งเสียงดังตอนบรรยายอะไรคงไม่ได้ แต่ผมว่าถ้าจะมีขวดน้ำน่ะได้
                        ถ้าเขาพูดอะไร ที่เราไม่เห็นด้วย โห่ได้มั้งผมว่า

(เปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้าน)

ผู้ฟังทางบ้าน : คือห้อง 101 ผมว่ามันไม่ใหญ่นะ ปารองเท้าไปยังถึงเลย คือ ผมอยู่ตึกข้างบนอยู่แล้ว
                     มีคนไม่ชอบกันเยอะ ผมจะระดมกันไปให้เยอะๆ

ผู้ดำเนินรายการ 1 : มีผู้ฟังทางบ้านถามว่า ถ้าเราตีหัวคนนี่เราต้องจ่าย 500 หรือเปล่า เข้าใจว่าต้องจ่าย
                        แต่ต้องไม่ให้เกิดเลือด อย่าใช้อาวุธ ต้องให้ไม่เกิดเลือดถึงเลือดออกก็ 500 แต่ส่วนใหญ่
                        ก็จ่ายแค่ค่าเข็มเท่านั้นเอง ...ห้อง 101 นะฮะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                        หาไม่ยากหรอก ติดโรงอาหาร

ผู้ฟังทางบ้าน : ชกครับ ชก ไม่ต้องเสียค่าเย็บปาก เสียค่าพยาบาล ค่าปรับ 500 บาท กำถ่านไฟฉายไปด้วยนะฮะ

ผู้ฟังทางบ้าน : เขามีตรวจอาวุธหรือเปล่าพี่...

ผู้ดำเนินรายการ 1 : ไม่มีหรอก แล้วคุณจะเอาอาวุธไปทำไม…

ผู้ดำเนินรายการ 2 : โชติศักดิ์บอกว่า ไม่ว่าใครทำอะไรผิดถูกอย่างไร เขาต่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
                         ที่จะไม่ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกดู หมิ่น...แล้วเยี่ยวใส่หน้าบุพการีของคุณเลยฮะ ไม่ผิดกฎหมายดีฮะ

ผู้ฟังทางบ้าน : ผมอึดอัดครับ...ไอ้คนนี้มันน่ากระทืบครับ"


หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 11-05-2008, 13:59
ถ้าระบุว่า 'ผู้จัดการ' คือ'ดาวสยามยุคใหม่'...
บรรดาผู้ลงชื่อได้คิดถึงว่า NBT(ช่อง 11) คือ...
สถานีวิทยุ'ยานเกราะยุคใหม่' ของ'หมัก เมถุน' 'เจ๊เพ็ญ' และ 'แนวร่วมเป็ดไก่' ด้วยไหม.... :?:หัวข้อ: Re: แถลงการณ์สถานีวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 MHZ
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 11-05-2008, 14:22
มันเป็นสงครามสื่อ / สงครามประชาชน

เมื่อก่อน สื่อฝ่ายทักษิณเล่นได้แต่ใต้ดิน/อินเตอร์เน็ต

ไอทีวี ก็เล่นได้จำกัด เพราะอำนาจรัฐอยู่ฝ่ายทหาร

มาเดี๋ยวนี้ ฝ่ายทักษิณถืออำนาจรัฐ  สงครามสื่อก็ขยายวง

ฝ่ายทักษิณ ผสานกับพวกเกลียดเจ้า ออกมาวาดลวดลาย

เรื่องเหตุผล/กฎหมาย เก็บเอาไว้ทีหลัง

หากมีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ วันนั้นจะเป็นวันตัดสินชะตากรรมของชาติ

แต่เชื่อเถอะในสายตาผมอยากบอกว่า "แก้ไม่ได้และไม่ได้แก้"...เหตุผลก็อย่างที่บอก

ถ้าหาเหตุผลมาหักล้างเรื่องประชาชนลงประชามติรับแล้ว สส.มาเล่นกันดื้อๆ ในสภา

รับประกันไปไม่รอด ยิ่งมาโดนเรื่องแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตัวเอง ก็จอดแล้วครับ

เดี๋ยวฝ่ายที่ไม่อยากให้แก้ ก็ออกมาเต็มถนน ฝ่ายม้อบเติมเงินก็ออกมาก่อกวนแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรง

ก็เข้าทางที่จะนำไปสู่การใช้กำลังทหารออกมาจัดการ

คนอย่างสมัคร บางทีก็อาจย้ายข้างไปเป็นนายกให้ฝ่ายทหาร

แล้วทีนี้ก็คงมีการเช็คบิลกันขนานใหญ่ คือทั้งไล่ล่า "ทักษิณ และ ไอ้หัวเถิก" จะโดนก่อน

ล่อไอ้สองตัวนี้ก่อน บ้านเมืองเป็นสุข

เพราะถ้าเล่นงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จบครับ

ไอ้หัวโจกคนไหน ชอบความรุนแรง ต้องเก็บเข้ากรุก่อนเพื่อน

ฝ่ายหนึ่งบอก หน้าเหลี่ยมคือตัวปัญหา

อีกฝ่ายหนึ่งบอก ไอ้หัวเถิก คือตัวปัญหา

ฝ่ายคนที่อยากจะให้จบ ก็ล่อไอ้ตัวหัวหน้าทั้งสองฝ่ายนั่นแหละก่อนเพื่อน

ปฏิวัติเที่ยวนี้ รับประกัน ต้องมีเลือดตกยางออก เตรียมผ้ากอสไว้ได้เลยครับ เตรียมไว้เยอะๆ