ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: 55555 ที่ 24-04-2008, 20:04หัวข้อ: อัยการ จะยอมให้นักการเมืองมาเหยียบ หัว อีกหรือ
เริ่มหัวข้อโดย: 55555 ที่ 24-04-2008, 20:04
ค่อนข้างจะแน่นอนแล้ว ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะใช้ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 40 เป็นหลัก.....

เกือบทั้งหมดของเนื้อหาหลังการแก้ไข ก็น่าจะเป็นอันเดียวกัน กับ รัฐธรรมนูญ ปี 40.......

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว....สำนักอัยการ มีโอกาสเป็นไปได้สูง ที่จะต้องกับไปขึ้นตรงต่อ กระทรวงยุติธรรม

ตามรัฐธรรมนูญปี 40........อัยการสูงสุด ก็จะตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของกระทรวง ยุติธรรม โดย อัตโนมัติ

ปัจจุบัน ในรัฐธรรมนูญ ปี 50 ..สำนักงานอัยการสูงสุด ถูกจัดให้เป็นองค์กร อิสสระ ไม่ขึ้นต่อฝ่ายการเมือง

เช่นเดียว กับ ศาล.......

หาก สำนักอัยการ จะต้องไปขึ้น ตรง ต่อ กระทรวงยุติธรรม.....นักการเมืองที่ เป็นเจ้ากระทรวง
ก็สามารถ ตบหัวเล่น เพราะ สามารถ ให้คุณ ให้โทษ ต่อ บรรดาอัยการท้งกลาย.....

คอยจับตาดูกันครับ....อัยการสูงสุด เป็น ส่วนหนึ่งในกระบวนยุติธรรม ที่ต้องการความเป็นอิสสระ
หากต้องไปอยู่ภายใต้ อำนาจทางการเมือง ....ก็น่าจะเป็นอุปสรรค ในการตรวจสอบนักการเมือง
เลว ๆ ที่ชอบโกงกินบ้านเมือง