ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: สมชายสายชม ที่ 17-02-2008, 02:35หัวข้อ: ครบรอบ 400 ปี วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เริ่มหัวข้อโดย: สมชายสายชม ที่ 17-02-2008, 02:35
จากเว็บของชาวไทยใหญ่ (จากเว็บเสธแดง)

http://www.taifreedom.com/Thai/sarmluangfa.com/statement/new21.htm

เมื่อเวลา 9 นาฬิกาของวันอังคารที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา ประชาชนและทหารไทยใหญ่แกนนำกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ เอส เอส เอ ซึ่งนำโดยเจ้ายอดศึกได้ร่วมกันจัดพิธีครบรอบ 400 ปี วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ดอยไตแลง กองบัญชาการใหญ่ของเอส เอส เอ ตรงข้ามอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เจ้ายอดศึก ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน ผู้นำกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ว่า

 

“ ถึงแม้สมเด็จพระนเรศวรจะสวรรคตนานถึง 400 ปี แต่ในจิตใจของประชาชนชาวไทยใหญ่ ซึ่งมีใจรักชาติบ้านเมืองสืบต่อกันมายังคงมีใจเคารพนับถือสมเด็จพระนเรศวร อยู่ตลอดเวลา พระนเรศวรทรงเป็นผู้รักชาติบ้านเมือง ไม่ยอมให้แผ่นดินไทยของตนต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่น จึงตั้งใจต่อสู้ให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง

 

“ พระนเรศวรทรงรักชาติบ้านเมืองและได้ทรงนำประเทศไทยให้พ้นจากการเป็นเมือง ขึ้นของชนชาติอื่น และยังมีพระประสงค์จะนำไทยใหญ่ให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่นเช่น กัน พระองค์ทรงร่วมมือกับเจ้าคำก่ายน้อยของชาวไทยใหญ่เพื่อขับไล่ศัตรู พระองค์ได้นำกำลังทหารเข้าไปถึงแผ่นดินของไทยใหญ่ที่เขตเมืองหาง จังหวัดเมืองโต๋น ตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่ แต่ทรงพระประชวรเป็นโรคฝีดาษและเสด็จสวรรคตที่นี่ ซึ่งเหล่าทหารได้ถวายพระเพลิงศพและสร้างสถูปของพระองค์ท่านไว้ที่หมู่บ้าน ห้วยอ้อ เขตเมืองหาง จังหวัดเมืองโต๋น

 

“ และในช่วงที่พระนเรศวรทรงเสด็จประทับในฐานะเชลยศึกอยู่ที่เมืองหงสาวดี พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับเจ้าฟ้าไทยใหญ่ซึ่งมีฐานะเป็นเชลยเช่นกัน ทั้งสองพระองค์ได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตลอด จนกระทั่งเสด็จกลับพิษณุโลก ทหารไทยใหญ่บางส่วนได้เดินทางกลับมาพร้อมกับพระองค์มากเท่าที่จะมาได้ และได้ทรงให้ความช่วยเหลือพระองค์มาโดยตลอด

 

“ หลังจากบุเรงนองเสด็จสวรรคต โอรสของบุเรงนองคือนันทบุเรงขึ้นเสวยราชย์ ได้จัดเตรียมกำลังเพื่อเข้ายึดเมืองพิษณุโลกและเรียกร้องให้สมเด็จพระ นเรศวรนำตัวเจ้าฟ้าไทยใหญ่และประชาชน
ซึ่งตามเสด็จพระองค์อยู่ที่เมืองพิษณุโลกมอบให้พม่า แต่พระนเรศวรไม่ยอม สมเด็จพระนเรศวรไม่เพียงเป็นผู้มีบุญญาาธิการที่ชาวไทยแสดงความเคารพนับถือ แต่พระองค์ยังเป็นผู้ที่ชาวไทยใหญ่แสดงความนับถือมาโดยตลอดเช่นกัน ในสมัยที่เจ้าน้อยซอหยั่นต๊ะ เป็นผู้นำกลุ่มหนุ่มศึกหาญ ซึ่งเป็นกลุ่มกู้ชาติของไทยใหญ่กลุ่มแรกก็ได้ผลิตเหรียญพระนเรศวรแจกให้ ทหารไทยใหญ่ในกองทัพไว้เป็นที่เคารพ
บูชาเช่นกัน

 

“ ในเวลาต่อมา ทางฝ่ายพม่าได้ทำลายสถูปพระนเรศวรที่หมู่บ้านห้วยอ้อ เมืองหางจนเหลือแต่ซากอิฐ กลุ่มทหารไทยใหญ่จึงวิตกว่าหลักฐานทางประวัติของพระนเรศวรจะถูกทำลายหายไป เจ้ากอนเจิงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชากองพลน้อยที่ 7 ของกลุ่มหนุ่มศึกหาญจึงนำกำลังลูกน้อง 21 คน ไปเอาซากอิฐจากสถูปเดิมมาส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ไทย ประจำอยู่ที่ตำบลเมืองงาย จ.เชียงใหม่ ทางการไทยจึงได้สร้างสถูปพระนเรศวรไว้ที่เมืองงาย ซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งในขณะที่สร้างพระสถูปนั้น ชาวไทยใหญ่ก็ได้ร่วมมือร่วมใจในการก่อสร้างเป็นอย่างดี ”

 

“ จนถึงปัจจุบันนี้ กระผมได้เป็นผู้นำของกลุ่มกู้ชาติไทยใหญ่ เอส เอส เอ กระผมจึงดำเนินการสร้างเหรียญพระนเรศวรแจกจ่ายให้แก่ทหารในกองทัพของกระผม อีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกกระผมมีความเคารพนับถือในบุญญาธิการและเจตนารมณ์ของ พระองค์

 

“ บุคคลที่มีความคิดสูงส่ง มีความสามารถ มีจิตใจรักเชื้อชาติบ้านเมืองแผ่นดิน ดังเช่นพระนเรศวรนี้ ถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตนานถึง 400 ปีก็ตามชื่อเสียงและบารมีของพระองค์ก็ยังไม่ลืมเลือนไปจากจิตใจของชาวไทย และไทยใหญ่และกระผมมีความเชื่อ
มั่นว่า ถึงเวลาจะผ่านไปอีกหนึ่งพันปี พระองค์ก็จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

 

“ ในวันนี้ พวกเราได้มารวมกันจัดงานครบรอบ 400 ปีสมเด็จพระนเรศวร ด้วยเหตุผลที่พวกเราทุกคนมีจิตใจที่ระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ในใจเสมอมา ขอพรจากพระองค์ท่านจงช่วยคุ้มครองพวกเราชาวไทยใหญ่ ดังเช่นที่พระองค์ท่านเคยมีพระประสงค์ต้องการให้ไทยใหญ่พ้นจากการเป็นเมือง ขึ้นของชนชาติอื่น ขอให้พวกเราชาวไทยใหญ่ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของชนชาติอื่นโดยเร็ว ขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านจงช่วยคุ้มครองชาวไทยใหญ่ของเราทั้งหลายที่ ทุกข์ยากลำบากอยู่ในขณะนี้ให้
พ้นจากการกดขี่ข่มเหงของชนชาติอื่นในเร็ววันด้วยเทอญ

....................................................................................................................

เมื่อเหล่าสมุนแม้วได้อ่านกระทู้นี้แล้ว ได้โปรด FW หรือพิมพ์ส่งไปให้ทักษิณ หยุดขายสมบัติชาติ
หรือมอบผลประโยชน์ใดอันเป็นของชาติ ให้แก่ต่างชาติ

บูรพมหากษัตราธิราช ได้สร้างชาติมาด้วยเลือดเนื้อมาเป็นเวลากว่า ๗๐๐ ปี
พวกนักการเมืองหลงหอ ขออย่าได้ขายชาติอีกเป็นอันขาด

หรือถ้านายสมศักดิ์(เห่าฟ้า) จะนำไปสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยไม่บิดเบือน ก็น่าจะดี นะ
 
...