ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: jerasak ที่ 18-11-2007, 00:59หัวข้อ: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 18-11-2007, 00:59
ไปเจอบทความนี้ของ ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายระบบการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
คิดว่าสรุปนโยบายของประชาธิปัตย์ได้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และยังมีการวิเคราะห์ประเมินในด้านต่างๆ ไว้ด้วย
ก็เลยเอามาฝากกันนะครับ

น่าเสียดายที่ตัวเลขกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในอีก 4 ปีข้างหน้า ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากมติคณะรัฐมนตรี
ไว้เป็นตาราง ไม่มีมาด้วยและผมหาหน้าจริง ที่กรุงเทพธุรกิจไม่พบเนื่องจากลิงค์เสีย และเป็นไปได้ว่าแม้แต่ในเว็บ
ของกรุงเทพธุรกิจก็ไม่ได้เอามาลง อาจต้องหาดูในหนังสือพิมพ์จริงๆ
ถ้าบังเอิญหาพบก็จะเอามาลงเพิ่มเติมให้นะครับ ตอนนี้ก็มีเฉพาะบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนี้ก่อน :slime_smile:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q4/2007october25p1.htm
กรุงเทพธุรกิจ : วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550
บทความ : ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์

เมื่อ เร็วๆ นี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดแถลงนโยบายเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ โดยเป็นพรรคแรก ๆ ที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ และนโยบายด้านเศรษฐกิจต่อคณะทูตพาณิชย์จากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งบรรดานักธุรกิจชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาชุมนุมกัน
จำนวนกว่า 300 คน การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ ใช้ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มติชน
และ บางกอก โพสต์ เนื่องจากผมไม่ได้ไปร่วมฟังด้วยตนเอง

นโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เน้น 5 จุดสำคัญที่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ โครงสร้างเศรษฐกิจ ภาษีและงบประมาณ
ประสิทธิภาพของรัฐบาล กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และโครงสร้างตลาดเงินและตลาดทุน

ซึ่งโครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายเป็นมิตรกับการลงทุน โดยเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้กำกับดูแล
ประกอบกับการส่งสัญญาณใหม่เร่งแก้ไขมาตรการปัจจุบันที่เป็นอุปสรรค เช่น การยกเลิกข้อกำหนดการกันสำรอง 30%
ยุติการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว เพราะจากการปกป้องคุ้มครองควรเป็นตามมาตรฐานสากล

อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีนโยบายรักษาเงินบาทอ่อนค่า แต่ต้องแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจขาดความสมดุล
โดยปัจจุบันไทยต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออก แต่เศรษฐกิจในประเทศกลับอ่อนแอ โดยพรรคตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้
เศรษฐกิจแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหลัก ๆ มี 9 ข้อดังนี้

1. เพิ่มรายได้เกษตรกร 40-50% ในช่วง 4 ปีข้างหน้า จากการเพิ่มผลผลิต และขยายพื้นที่ทำการเกษตร
2. ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวปีละ 7% - 8% อย่างต่อเนื่อง
3. สร้างงานใหม่ปีละ 400,000 ตำแหน่ง
4. เพิ่มรายได้ต่อหัวถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 ต่อคน)
5. เรียนฟรีจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. รักษาฟรีที่คลินิกใกล้บ้าน
7. ขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนด้อยโอกาส
8. ลดต้นทุนการขนส่งลง 25-30%
9. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการขึ้น เท่าตัวภายใน 4 ปี

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายที่น่าสนใจ เช่น ลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 25% เพิ่มรถไฟฟ้า 3 สาย ที่ไปถึงปากน้ำ
สมุทรปราการ พุทธมณฑล สะพานใหม่ดอนเมือง การเรียนหลักสูตร 2 ภาษา และเพิ่มโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในสัดส่วน
1 เครื่องต่อนักเรียน 10 คน


ประเมินนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์

1. นโยบายเศรษฐกิจที่กำหนดขึ้นแสดงให้เห็นว่า ทีมงานเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ มีความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจไทยดี
    ว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง เพราะไม่มีการลงทุนใหม่ ๆ และการฟุบตัวของการบริโภคภายในประเทศ

2. โดยรวมนโยบายและเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นไปได้และไม่ได้เพ้อฝัน และสามารถบรรลุได้หากดำเนินการ (EXECUTION) ได้ดี

3. นโยบายหลายอย่างแสดงถึงความกล้าหาญ (ในการตัดสินใจทางการเมือง) เช่น การยกเลิกข้อกำหนดการกันสำรอง 30%
    ซึ่งขัดกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรื่องการยุติการแก้ไขกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

4. นโยบายให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจและนักลงทุน แต่ก็ยังมีความเป็นประชานิยมอยู่พอสมควร

5. นโยบายเศรษฐกิจโดยรวม แสดงความสอดคล้องกันของนโยบาย มีตรรกะเหตุผล วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องควบคู่ไปกับมาตรการ
    และเป้าหมาย ซึ่งสามารถใช้วัดประเมินผลงานได้

6. วิสัยทัศน์ของนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจน แต่คงต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงมาตรการที่จะทำเพื่อให้เป็นไป
     ตามนโยบายกรอบใหญ่ จึงยังขาดความชัดเจนเรื่องวิธีการทำงานตามนโยบาย

7. นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์กำหนดให้รัฐบาลเพิ่มหนี้ในการลงทุนโครงการต่าง ๆ ซึ่งต้องระมัดระวังบริหารจัดการให้ดี
    ไม่ให้ภาวะการคลังของประเทศเสี่ยงเกินไป

8. สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการทำ ส่วนใหญ่ต้องการความร่วมมือจริงจังและหนักแน่น (UNWAIVERING SUPPORT)
     จากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือกลไกภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการเป็นฟันเฟืองให้สิ่งเหล่านี้
     เกิดขึ้นได้ด้วยการนำนโยบายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนจนสัมฤทธิผล

9. นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้กล่าวถึงว่าจะทำอย่างไรกับรัฐวิสาหกิจ การทำงานของรัฐวิสาหกิจมีส่วนสำคัญมาก
     ที่จะช่วยให้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ประสบความสำเร็จ เพราะประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจ
     เป็นหัวใจต่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคจะเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ
     ให้สำเร็จอย่างไร จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม่อย่างไร ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจมีมาก ซึ่งอาจดูได้จากตัวเลข
     กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในอีก 4 ปีข้างหน้า ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากมติคณะรัฐมนตรีตามตารางข้างล่าง

10. พรรคไม่ได้พูดถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือทางการค้าแบบทวิภาคี หรือ FTA หรือนโยบาย
     ที่จะขยายโอกาส และเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น ด้วยการเป็นเจ้าของในอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น การเงิน
     ธนาคาร ประกันชีวิต ประกันภัย เป็นต้น

11. พรรคยังไม่ได้แสดงนโยบายที่ชัดเจนด้านพลังงานของประเทศ ขาดบทสรุปในการหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
     ว่าจะดำเนินการอย่างไร

12. การมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ มักจะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
      ของโลก ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบด้าน
      สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

13. พรรคไม่ได้พูดถึงกฎหมายสำคัญทางการเงิน 5 ฉบับ ว่ามีนโยบายอย่างไร กฎหมายดังกล่าว ได้แก่กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก
      กฎหมายธุรกิจ สถาบันการเงิน กฎหมายเงินตรา กฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมาย ก.ล.ต.


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกหินฮะ๛ ที่ 18-11-2007, 01:36
อ้างถึง
1. นโยบายเศรษฐกิจที่กำหนดขึ้นแสดงให้เห็นว่า ทีมงานเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ มีความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจไทยดี
    ว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง เพราะไม่มีการลงทุนใหม่ ๆ และการฟุบตัวของการบริโภคภายในประเทศ

2. โดยรวมนโยบายและเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นไปได้และไม่ได้เพ้อฝัน และสามารถบรรลุได้หากดำเนินการ (EXECUTION) ได้ดี

3. นโยบายหลายอย่างแสดงถึงความกล้าหาญ (ในการตัดสินใจทางการเมือง) เช่น การยกเลิกข้อกำหนดการกันสำรอง 30%
    ซึ่งขัดกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรื่องการยุติการแก้ไขกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

4. นโยบายให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจและนักลงทุน แต่ก็ยังมีความเป็นประชานิยมอยู่พอสมควร

5. นโยบายเศรษฐกิจโดยรวม แสดงความสอดคล้องกันของนโยบาย มีตรรกะเหตุผล วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องควบคู่ไปกับมาตรการ
    และเป้าหมาย ซึ่งสามารถใช้วัดประเมินผลงานได้

6. วิสัยทัศน์ของนโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจน แต่คงต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงมาตรการที่จะทำเพื่อให้เป็นไป
     ตามนโยบายกรอบใหญ่ จึงยังขาดความชัดเจนเรื่องวิธีการทำงานตามนโยบาย


แค่ข้อ 1-6 ที่ ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์......เขา วิจารณ์..

:slime_hmm: ลูกหินว่า ปชป ก็เจ๊ง  พอแร๊วววฮะ

-----------------------------------------------------------------------  :slime_whistle:  ลูกหิน สงสัยจริงๆว่า..

เมื่อ ปชป. คิดเรื่อง ..กลยุทธ์ พัฒนาเศรษฐกิจ (อ่านดูดีพอใช้)แล้ว???
 :slime_whistle: ทำม๊าย...อีก นิดเดียวเท่านั้น?!@

คือไม่ รู้จัก..เอามาทำเป็น ."กลยุทธ์ ในการ โคสะนา หาเสียง" ..สักกะที
แบบ โปรโมชั่นการตลาด.. หน่ะ :slime_agreed:

เด็กธรรมศาสตร์.. ด้าน การตลาด ...ใน ปชป ไม่มีรบ้างเลยหรือ? :slime_doubt:
(ความเห็น ส่วนตัว..ลูกหินชอบธรรมศาสตร์ เขาจะเก่งเรื่องนี้มากๆหน่ะฮะ)

 :slime_surrender:เฮ้อ...หากพี่มาก..มัวยังเดินตาม ..ลุงเทพเทิอก..อย่างเดียวเนี่ย..จบแห่ แน่@  

โจทย์ สำคัญเร่งด่วน ..ในขณะนี้ ..
*-------* เทศกาล..น้ำมันขึ้นราคา..เราเจอเงินฝืด.หน่ะฮะ..*------*


(ที่ลูกหิน ระบายสีแดง..เจ๊งแน่ฮะ)

1. เพิ่มรายได้เกษตรกร 40-50% ในช่วง 4 ปีข้างหน้า จากการเพิ่มผลผลิต และขยายพื้นที่ทำการเกษตร
(ผลผลิตทางการเกษตร จะเพิ่มและขยายด๊าย..ต้องดูที่ การค้า..ส่งระหว่างต่างประเทศด๊วย..ขนาด ปีที่ผ่านมา ผลผลิตสูง แต่รายได้ตกต่ำนะฮะ อันนี้ ม่ายทราบว่า.. ใครคิดข้อนี๊หนอ?)

2. ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวปีละ 7% - 8% อย่างต่อเนื่อง
( ใครเป็นรัฐบาล ยังไง ก็ ม่ายเกิน 4 %แน่นอนฮะ)

3. สร้างงานใหม่ปีละ 400,000 ตำแหน่ง

4. เพิ่มรายได้ต่อหัวถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 ต่อคน)
 (ต่อปี ? ...หรือต่อเดือนหว่า?) :slime_doubt:

5. เรียนฟรีจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. รักษาฟรีที่คลินิกใกล้บ้าน
7. ขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนด้อยโอกาส

8. ลดต้นทุนการขนส่งลง 25-30%
( ลดต้นทุน..ยังไงหนอ?....ก็น้ำมัน มันขึ้นราคาหง่ะ)

9. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการขึ้น เท่าตัวภายใน 4 ปี
(ปี 2008-2009 คงยาก ตอนนี๊ จะสู้ เทศกาลท่องเที่ยวจีน ด๊ายไหมหนอ? )

หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกหินฮะ๛ ที่ 18-11-2007, 06:21

ลูกหิน ไม่ได้ ว่า ..ประชาธิปัตย์ ..ห่วยแตก ในนโยบายนะฮะ

เพราะ ลูกหินเชื่อว่า ทุกพรรค มีความหวังดี..เพื่อชาติบ้านเมืองทุกพรรค

สิ่ง ที่ พรรคประชาธิปปัติ ควร แก้ไข??.  
(โดยไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยน นโยบาย 9 ข้อ นั้น ก็กระทำได้ฮะ)

เพียงแค่..พรรคประชาธิปัตย์ ..ต้องตอบ  5 คำถามตัวอย่างให้จงได้
(ใน วงเล็บ สีน้ำเงิน ดังกล่าวที่ลูกหิน MARKไว้)  

 :slime_fighto: แล้ว นำ วิธี แก้ไขปัญหา มาสรุป เป็น ..กลยุทธิ์ ทางการตลาดอีกที

เช่น.หัวข้อ 1. ..จะเพิ่มผลผลิต ด๊วย วิธีใดบ้าง?
ส่งเสริม.การเกษตร.. งดภาษี ?...ฟรีปุ๋ย?...แจกควาย?...ให้เช่าเครื่องมือ?
 โอ๊ย...สารพัด.. เยอะแยะ วิธีที่จะ พูดออกมา :slime_agreed:

 :slime_hmm: (นี่แหละ ความอ่อน..ในการตลาด ของ พรรคประชาธิปัติ..ลูกหินเซ็งมานาน.)


SWOT หน่ะ .. มันต้อง ANALYSIS ด๊วยฮะ
พรรคประชาธิปัตย์ .. ต้อง ทำให้ มากกว่านี้ เพื่อ สรุป ให้
.. ประชาชนระดับ รากหญ้า เขา เห้น..เป็น ภาพ ที่ง่ายกว่า นี๊

ไม่เช่นนั้นแล้ว

พรรค อื่นๆ ที่ไม่ใช่ แค่ พลังประชาชน.. เขาก็ จะเอาเสียง ไปกิน สบายๆ.. :slime_v:  ไหนๆ งวดนี๊ ลูกหิน ..ก็คิดว่าจะ เลือก ปชป ในเขต กทม.. อยู่แล้ว
ก้ ขอ ..ต่อว่าต่อขาน ปชป.. สักหน่อยเถอะ..


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 18-11-2007, 10:24

แค่ข้อ 1-6 ที่ ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์......เขา วิจารณ์..

:slime_hmm: ลูกหินว่า ปชป ก็เจ๊ง  พอแร๊วววฮะ

-----------------------------------------------------------------------
:slime_whistle:  ลูกหิน สงสัยจริงๆว่า..

เมื่อ ปชป. คิดเรื่อง ..กลยุทธ์ พัฒนาเศรษฐกิจ (อ่านดูดีพอใช้)แล้ว???
 :slime_whistle: ทำม๊าย...อีก นิดเดียวเท่านั้น?!@

คือไม่ รู้จัก..เอามาทำเป็น ."กลยุทธ์ ในการ โคสะนา หาเสียง" ..สักกะที
แบบ โปรโมชั่นการตลาด.. หน่ะ :slime_agreed:

เด็กธรรมศาสตร์.. ด้าน การตลาด ...ใน ปชป ไม่มีรบ้างเลยหรือ? :slime_doubt:
(ความเห็น ส่วนตัว..ลูกหินชอบธรรมศาสตร์ เขาจะเก่งเรื่องนี้มากๆหน่ะฮะ)

 :slime_surrender:เฮ้อ...หากพี่มาก..มัวยังเดินตาม ..ลุงเทพเทิอก..อย่างเดียวเนี่ย..จบแห่ แน่@  

โจทย์ สำคัญเร่งด่วน ..ในขณะนี้ ..
*-------* เทศกาล..น้ำมันขึ้นราคา..เราเจอเงินฝืด.หน่ะฮะ..*------*


(ที่ลูกหิน ระบายสีแดง..เจ๊งแน่ฮะ)

1. เพิ่มรายได้เกษตรกร 40-50% ในช่วง 4 ปีข้างหน้า จากการเพิ่มผลผลิต และขยายพื้นที่ทำการเกษตร
(ผลผลิตทางการเกษตร จะเพิ่มและขยายด๊าย..ต้องดูที่ การค้า..ส่งระหว่างต่างประเทศด๊วย..ขนาด ปีที่ผ่านมา ผลผลิตสูง แต่รายได้ตกต่ำนะฮะ อันนี้ ม่ายทราบว่า.. ใครคิดข้อนี๊หนอ?)

2. ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวปีละ 7% - 8% อย่างต่อเนื่อง
( ใครเป็นรัฐบาล ยังไง ก็ ม่ายเกิน 4 %แน่นอนฮะ)

3. สร้างงานใหม่ปีละ 400,000 ตำแหน่ง

4. เพิ่มรายได้ต่อหัวถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 ต่อคน)
 (ต่อปี ? ...หรือต่อเดือนหว่า?) :slime_doubt:

5. เรียนฟรีจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. รักษาฟรีที่คลินิกใกล้บ้าน
7. ขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนด้อยโอกาส

8. ลดต้นทุนการขนส่งลง 25-30%
( ลดต้นทุน..ยังไงหนอ?....ก็น้ำมัน มันขึ้นราคาหง่ะ)

9. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการขึ้น เท่าตัวภายใน 4 ปี
(ปี 2008-2009 คงยาก ตอนนี๊ จะสู้ เทศกาลท่องเที่ยวจีน ด๊ายไหมหนอ? )


เรื่องรายละเอียดเขาก็คงมีคิดกันเอาไว้แล้วล่ะครับ แต่ที่ ดร.โชติชัย สรุปมาคือเป้าหมายมี 9 ข้อ
วิธีการไปให้ถึงเป้าหมายจะทำอย่างไรก็ต้องลงลึกกันไปอีกที อาจไม่สามารถอธิบายจนละเอียด
ให้ประชาชนทั่วไปรู้ทั้งหมด และไม่สำคัญว่าประชาชนต้องรู้ แต่สำคัญที่ "ต้องเชื่อ" ว่าทำได้

อย่างตอนพรรคไทยรักไทยหาเสียง โครงการกองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการ 30บาทรักษาทุกโรค
ชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าหางบประมาณมาจากไหน หรือบริหารจัดการกันอย่างไร แค่เขารู้ว่าทำแล้ว
จะเกิดผลอะไรขึ้นที่เขารับรู้ได้ชัดๆ และเขาเชื่อว่าพรรคจะทำได้ แค่นี้ก็พอแล้วครับ

ผมคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีรายละเอียด แต่อยู่ที่นำเสนอคำว่า "ประชาชนต้องมาก่อน" มากไป
และมาถึงขนาดนี้จะหยุดแคมเปญก็ทำท่าจะหยุดไปเฉยๆ ไม่ได้เสียแล้ว

ความจริงแค่นำเสนอตามข้อสรุปของ ดร.โชติชัย ให้ประชาชนทราบทั่วไปก็ดีกว่าเดิมมากแล้ว
บอกไปเลยว่า "วาระประชาชน เน้น 5 จุดสำคัญ มีเป้าหมายหลัก 9 ข้อ"
โฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปให้ทั่วๆ แค่นี้ผมว่าก็ได้คะแนนดีกว่า "ประชาชนต้องมาก่อน" เห็นๆ  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: mebeam ที่ 18-11-2007, 11:52
  อ่านดู แล้วก็ดูดี  แต่ไม่เชื่อว่าจะทำได้ ไม่เชื่อจริงๆ ยังไงก็ไม่เชื่อ เขียนมาได้ไง
 
ผมเชื่อว่า  คุณจี จะเขียนนโยบาย เศรษฐกิจพรระประชาธิปปัตย์ ได้ดีกว่าน่าเชื่อถือได้มากกว่าแน่นอน

เขียนนโยบาย ต้องอยู่บนหลักความจริง   
1 เพิ่มรายได้เกษตรกร  40 - 50 เปอร์เซ็นต ใน 4 ปี
   ( ทำไง )

2.ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวปีละ 7% - 8% อย่างต่อเนื่อง
 ( คุณจีเชื่อมั๊ย   )
   
3. สร้างงานใหม่ปีละ 400,000 ตำแหน่ง  
  ( ทำไง ลดอัตราลง 400000  ยังจะน่าเชื่อกว่า )

4. เพิ่มรายได้ต่อหัวถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 ต่อคน)
  ( อยากรู้จริงๆ ว่าวันที่เขาแถลง นโยบาย ได้บอกมั๊ยว่าจะทำอะไรบ้าง 1 2 3...  เพิ่อจะได้ ไอ้ 4 ข้อแรก )

5. เรียนฟรีจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ( ขำมากครับ กับ เงินงบประมาณประเทศยอดระดับนี้  พลังประชาชนโคตรประชานิยมยังไม่กล้าสัญญาเลย   )

6. รักษาฟรีที่คลินิกใกล้บ้าน     
 ( 30 บาทรักษาทุกโรค เว้นบางโรค เงินยังไม่พอ เจียดแล้วเจียดอีก ยังโดนโจมตี ยังลามไปคลีนิคช่วยฟันงบประมาณอีก
   ทำไมไม่ปล่อยให้คลินิคและรพ.เอกชนเป็นทางเลือกของผู้พอที่จะช่วยตัวเองได้)

7. ขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนด้อยโอกาส  
  (   ทำอะไรบ้างครับ  ขอเท่าที่รัฐบาล ท่านทักษิณทำให้ประชาชนคงเดิมก็ดีแล้ว )

8. ลดต้นทุนการขนส่งลง 25-30%
   ( บอกหน่อยทำยังไง  )

9. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการขึ้น เท่าตัวภายใน 4 ปี  
   ( อันนี้เชื่อเพราะฟังแนวทางจากคุณมิ่งขวัญแล้ว มันมีทางทำได้ )

     เสริมอีกนิดครับ สวัสดิการที่เรามีสมัย รัฐบาลทักษิณ สามารถทำได้ แต่ยังไม่ค่อยดี เพราะเงินยังไม่พอ
ขนาด ลด งบประมาณด้านทางการทหาร ไปกี่เปอร์เซ็น ตอนนี้งบประมาณทหารกลับมาเหมือนเดิมแล้วแถมมากกว่าเดิมเสียอีก
จะเหลืองบประมาณที่ไหนมา ทำนโยบาย นอกจากไปกู้เขา ซึ่งปชป.เค้าบอกแล้วเพดานหนี้สาธาณะยังเหลืออีก
 ไปกู้เขาเพื่อทำโครงการประชานิยม ( ถ้าเป็นปชป เรียก สวัสดิการนิยม  ) คุณจีเห็นว่าไงครับ กู้เงินมาทำ
:slime_smile:


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 18-11-2007, 13:38
อ่านดู แล้วก็ดูดี  แต่ไม่เชื่อว่าจะทำได้ ไม่เชื่อจริงๆ ยังไงก็ไม่เชื่อ เขียนมาได้ไง
 
ผมเชื่อว่า  คุณจี จะเขียนนโยบาย เศรษฐกิจพรระประชาธิปปัตย์ ได้ดีกว่าน่าเชื่อถือได้มากกว่าแน่นอน

เขียนนโยบาย ต้องอยู่บนหลักความจริง   
1 เพิ่มรายได้เกษตรกร  40 - 50 เปอร์เซ็นต ใน 4 ปี
   ( ทำไง )

2.ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวปีละ 7% - 8% อย่างต่อเนื่อง
 ( คุณจีเชื่อมั๊ย   )
   
3. สร้างงานใหม่ปีละ 400,000 ตำแหน่ง  
  ( ทำไง ลดอัตราลง 400000  ยังจะน่าเชื่อกว่า )

4. เพิ่มรายได้ต่อหัวถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 ต่อคน)
  ( อยากรู้จริงๆ ว่าวันที่เขาแถลง นโยบาย ได้บอกมั๊ยว่าจะทำอะไรบ้าง 1 2 3...  เพิ่อจะได้ ไอ้ 4 ข้อแรก )

5. เรียนฟรีจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ( ขำมากครับ กับ เงินงบประมาณประเทศยอดระดับนี้  พลังประชาชนโคตรประชานิยมยังไม่กล้าสัญญาเลย   )

6. รักษาฟรีที่คลินิกใกล้บ้าน     
 ( 30 บาทรักษาทุกโรค เว้นบางโรค เงินยังไม่พอ เจียดแล้วเจียดอีก ยังโดนโจมตี ยังลามไปคลีนิคช่วยฟันงบประมาณอีก
   ทำไมไม่ปล่อยให้คลินิคและรพ.เอกชนเป็นทางเลือกของผู้พอที่จะช่วยตัวเองได้)

7. ขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนด้อยโอกาส  
  (   ทำอะไรบ้างครับ  ขอเท่าที่รัฐบาล ท่านทักษิณทำให้ประชาชนคงเดิมก็ดีแล้ว )

8. ลดต้นทุนการขนส่งลง 25-30%
   ( บอกหน่อยทำยังไง  )

9. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการขึ้น เท่าตัวภายใน 4 ปี  
   ( อันนี้เชื่อเพราะฟังแนวทางจากคุณมิ่งขวัญแล้ว มันมีทางทำได้ )

     เสริมอีกนิดครับ สวัสดิการที่เรามีสมัย รัฐบาลทักษิณ สามารถทำได้ แต่ยังไม่ค่อยดี เพราะเงินยังไม่พอ
ขนาด ลด งบประมาณด้านทางการทหาร ไปกี่เปอร์เซ็น ตอนนี้งบประมาณทหารกลับมาเหมือนเดิมแล้วแถมมากกว่าเดิมเสียอีก
จะเหลืองบประมาณที่ไหนมา ทำนโยบาย นอกจากไปกู้เขา ซึ่งปชป.เค้าบอกแล้วเพดานหนี้สาธาณะยังเหลืออีก
 ไปกู้เขาเพื่อทำโครงการประชานิยม ( ถ้าเป็นปชป เรียก สวัสดิการนิยม  ) คุณจีเห็นว่าไงครับ กู้เงินมาทำ
:slime_smile:

ก่อนอื่นต้องขอย้ำว่าทั้งหมดเป็นการสรุป และวิเคราะห์ของ ดร.โชติชัย ไม่ใช่ตัวผมสรุปเอง
เขาเขียนว่ายังไงผมก็เอามาลงอย่างนั้น

เรื่องที่คุณ mebeam เชื่อว่าผมจะเขียนนโยบายเศรษฐกิจได้ดีกว่าน่าเชื่อถือกว่าคงไม่ถึงขนาดนั้น
ที่พรรคเขาด็อกเตอร์เดินกันออกจะคึกคักไป หัวหน้าพรรคก็ระดับ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอ็อกฟอร์ด
ขนาดคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ดูเหมือนกำนันอย่างนั้น ก็นักเีรียนนอก จบจากอเมริกานะครับ

และเขายังมีโครงการยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Strategy Project ชื่อย่อ TSP)
เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เพื่อวางนโยบายพรรค ตอนนี้เขามีทำเป็นเว็บไซต์แล้ว
อยู่ที่ http://www.thailandstrategy.com ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แต่ผมก็ไปโหลดอะไรๆ
มาอ่านหลายเรื่องแล้วครับ

แต่ถ้าถามว่าผมเชื่อหรือเปล่าว่าเป้าหมายต่างๆ 9 ข้อนั้นจะสามารถทำได้จริงๆ คงต้อง
แยกดูกันเป็นประเด็นๆ ไปแล้วล่ะครับ

1. เพิ่มรายได้เกษตรกร 40-50% ในช่วง 4 ปีข้างหน้า จากการเพิ่มผลผลิต และขยายพื้นที่ทำการเกษตร
ผมคิดว่าเป็นไปได้เพราะไม่ใช่เป้าหมายที่มากมายโอเวอร์ สมมุติรายได้ตอนนี้เดือนละ 5000 บาท
เพิ่มขึ้น 40-50% ก็คือ 2000-2500 บาท กลายเป็นรายได้ 7000-7500 บาทต่อเดือน และมีเวลา
กำหนดคือในช่วง 4 ปี เท่ากับเพิ่มเฉลี่ยปีละ 500-600 บาท ไม่น่ามีปัญหานะครับ

2. ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวปีละ 7% - 8% อย่างต่อเนื่อง
อันนี้ผมนึกไม่ออกว่าจะขยายตัวขนาดนี้ได้อย่างไร แต่ก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งส่งเดช น่าจะมีข้อมูล
และมีแผนจะทำให้ถึงรองรับ (แต่ต้องยอมรับว่าสูงเกินไปครับได้ปีละ 6% ก็หรูมากแล้ว)

3. สร้างงานใหม่ปีละ 400,000 ตำแหน่ง
เรื่องนี้ผมไม่เห็นรายละเอียดเหมือนกัน แต่ถ้าประเมินจากจำนวนแรงงานทั้งประเทศคร่าวๆ 30 ล้านคน
เท่ากับเพิ่มขึ้นเพียงปีละ 1% กว่าๆ โดยที่อัตราการเกิดประชากรไทยอยู่ที่ปีละประมาณ 6 แสนคน
อัตราการตายอยู่ที่ปีละประมาณ 3 แสนคน ตัวเลขนี้ในสายตาของผมไม่โอเวอร์ครับ แต่ที่ควรจะดูคือ
งานที่เพิ่มเป็นงานอะไร รายได้เท่าไหร่มากกว่าซึ่งผมไ่ม่ทราบเป้าหมายของพรรคเขา

4. เพิ่มรายได้ต่อหัวถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 ต่อคน)
ผมไม่ค่อยแน่ใจกับตัวเลขนี้ เพราะปัจจุบันรายได้ต่อหัวของคนไทยอยู่แถวๆ 3,000 USD ต่อปีอยู่แล้ว
เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้นมามากวิ่งจาก 40 บาท/USD จนมาเป็น 30 บาทต้นๆ พอคิดเป็นดอลลาร์
ก็เลยวิ่งจาก 2 พันกว่าๆเ้ข้าไปแตะ 3 พันดอลลาร์เอง เป้าหมายจึงไม่ควรอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์อยู่แล้วครับ
แต่น่าจะไปที่ 4,000-5,000 ภายในเวลา 4 ปีมากกว่า

5. เรียนฟรีจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้เครดิตที่สุดว่าจะทำได้ เพราะประชาธิปัตย์ใส่ใจกับเรื่องนี้มาก เป็นนโยบายหลักเลย
และคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นคนจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรกของไทยกับมือ ตอนที่เป็นรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกฯ กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และเป็น ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรียกว่าทำเรื่องเรียนฟรี 12 ปี ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตั้งแต่ต้น
จนถึงตอนนี้เป็นรัฐธรรมนูญ 2550 เลยกลายเป็นพรรคเดียวที่กล้ารับปากว่าจะทำให้เรื่องนี้เป็นจริงครับ

6. รักษาฟรีที่คลินิกใกล้บ้าน
ถ้ารักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้จริง ก็รักษาฟรีที่คลินิกได้ครับใช้ขั้นตอนวิธีการเดียวกันเลยก็ได้

7. ขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนด้อยโอกาส
ไม่รู้รายละิเอียดเหมือนกันครับว่าเขาจะทำอะไร ถ้าไปเจอข้อมูลเพิ่มเติมจะมาตอบเพิ่มนะครับ

8. ลดต้นทุนการขนส่งลง 25-30%
เรื่องนี้แน่นอนว่า จะต้องเป็นเรื่องระบบขนส่งทางราง ซึ่งมีงานวิจัยออกมาว่าไทยเราขนส่งด้วยรถบรรทุก
สูงถึงกว่า 85% แต่ขนส่งทางรถไฟแค่ 2% ในขณะที่่เปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อ 1 ลิตร
รถบรรทุกจะอยู่ที่ 25  ตัน/กม./ลิตร และรถไฟอยู่ที่ 85 ตัน/กม./ลิตร (ตัวเลขคร่าวๆ) แค่เพิ่มสัดส่วนการ
ขนส่งด้วยรถไฟก็จะลดต้นทุนการขนส่งได้มโหฬารแล้วครับ

ความจริงการขนส่งทางน้ำทำไ้ด้ถึงกว่า 200 ตัน/กม./ลิตร แต่ข้อจำกัดในการเข้าถึงจุดขนส่งน้อยกว่ามาก
ผมยังไม่เห็นใครมีโครงการเรื่องขนส่งทางน้ำ ไทยเราขนข้าวด้วยรถบรรทุกแต่เวียดนามขนด้วยเรือเป็นหลัก
ประหยัดกว่าเราแบบเทียบไม่ได้เลยครับ

9. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการขึ้น เท่าตัวภายใน 4 ปี
ใช้เวลา 4 ปีเท่ากับว่าเพิ่มเฉลี่ยเพียงปีละ 25% ไม่ได้ตั้งเป้าเกินความจริงเลยครับ และคุณ mebeam
ก็เชื่อก่อนแล้วว่าทำได้ ตามไอเดียคุณมิ่งขวัญ (ซึ่งผมแย้งความเห็นแกไว้ที่กระทู้คุณ pig.amry นะครับ)

...

เรื่องกู้เงินที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่า ระดับหนี้ของเรายังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานก็จริงตามนั้นครับ
ถ้ากู้มาลงทุนอย่างสร้างระบบขนส่งทางรางผมก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: mebeam ที่ 18-11-2007, 18:02
ระบบรางนั่น ต้องกู้อยู่แล้วค่รับคุณจี โครงการเมกะโปรเจ็ค ต้องกู้ทั้งนั้นผมเห็นด้วย เพราะมันใช้คืนด้วย
ตัวมันเอง

  แต่ พวก เงินไม่พอเสื้อผ้าชุดนักเรียน หนังสือสมุด ค่าเทอมค่าอาหาร  เงินให้หมอตามรพ. เงิน ให้ คนแก่  เงินไม่มีครับ งบประมาณไม่พอครับ
พวกนี้มันเกือบเป็นงบประจำแล้วครับ  แล้ว งบทหารถ้า ปชปมา รับรองตัดไม่ได้   ต้องกู้ครับ ต้องกู้ เห็นด้วยมั๊ยครับ
กลัวว่ามันจะประชานิยมกว่าครับ กู้มาแจก   
:slime_smile:


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกหินฮะ๛ ที่ 18-11-2007, 18:48
ระบบรางนั่น ต้องกู้อยู่แล้วค่รับคุณจี โครงการเมกะโปรเจ็ค ต้องกู้ทั้งนั้นผมเห็นด้วย เพราะมันใช้คืนด้วย
ตัวมันเอง

  แต่ พวก เงินไม่พอเสื้อผ้าชุดนักเรียน หนังสือสมุด ค่าเทอมค่าอาหาร  เงินให้หมอตามรพ. เงิน ให้ คนแก่  เงินไม่มีครับ งบประมาณไม่พอครับ
พวกนี้มันเกือบเป็นงบประจำแล้วครับ  แล้ว งบทหารถ้า ปชปมา รับรองตัดไม่ได้   ต้องกู้ครับ ต้องกู้ เห็นด้วยมั๊ยครับ
กลัวว่ามันจะประชานิยมกว่าครับ กู้มาแจก
   
:slime_smile:

:slime_smile:  อืมม ..ท่าทางพี่ mebeam เก่งจัง..คิดว่าควรทำเช่นไรดีฮะ?

ช่วย หน่อย จิ... เพราะ สมัย อาแม๊ว เป็นรัฐบาล ( ลูกหิน ก็ โหวต อาแม๊วนะ ตอนนั้น)
อาแม๊ว ยังม่ายมี ปัญญา จ่าย เงน เดือน ครู ทั่ว ประเทศ ...เลยหน่ะฮะ?
อับอาย ไป ทั่ว ประเทศ ในวงการ ครู ..เลยทีเดียวเชียวหล่ะ ตอนนั้น..อาแม๊ว หน้าซีด มากๆ เลย  ( เห็น จริงๆ)


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: 55555 ที่ 18-11-2007, 19:01
ผมอ่านตรงไหนตกไปป่าวครับ.....ผมยังไม่ เห็นมีการพูดถึงการตัดงบประมาณทหาร ตรงไหนนี่ครับ

ส่วนเรื่องการลงทุนในโครงการเมกกะโปรเจ็ค ทั่วไป ผมว่า มันน่าจะมีอีกหลายวิธี บางวิธี อาจไม่ต้องกู้ได้น๊ะครับ รอดูเค้าอีกหน่อยดีกว่า

เรื่องประชานิยม ...มันมีมาอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ....เพียงแต่ เค้า ไม่ได้แจกกันแบบน่าเกลียด แบบในยุคทักษิณ เท่านั้นเอง...ดังนั้นเรื่องงบประมาณผมไม่คิดว่าจะเป็นปัญหา


..........

ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนัก กับ การยืนยัน จะ ยกเลิกมาตรการ 30 % ....อาจมีตัวเลขบางตัว ที่อยู่ในแบ็งค์ชาติ.....ซึ่ง ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทีมงานเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ จึงยังไม่ได้ นำมาเป็นปัจจัย ในการกำหนด มาตรการ

ข้อเสียของประชาธิปัตย์ คือ มักไม่ใช้ การประชาสัมพันธ์ แบบ ฮาร์ดเซล...จึงไม่ค่อย โดนใจ ประชาการชาวรากแก้ว...ซึ่ง อาจมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจ กับ นโยบายพรรค....


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกหินฮะ๛ ที่ 18-11-2007, 19:17

ข้อเสียของประชาธิปัตย์ คือ มักไม่ใช้ การประชาสัมพันธ์ แบบ ฮาร์ดเซล...จึงไม่ค่อย โดนใจ ประชาการชาวรากแก้ว...ซึ่ง อาจมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจ กับ นโยบายพรรค....


 :slime_smile:ตามพี่ 55555 แหละฮะ
มีข้อเสียเรื่อง ที่สู้ ทีม อาแม๊ว ม่ายค่อยด๊าย เหตุเพราะ
 :slime_smile2: ปชป. โกหกปลิ๊นปล๊อน กะล่อน..แอร์ตอหลี

 :slime_v: ม่ายค่อยจะเก่ง!...เหมือนทีม อาแม๊ว


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 18-11-2007, 19:34
ระบบรางนั่น ต้องกู้อยู่แล้วค่รับคุณจี โครงการเมกะโปรเจ็ค ต้องกู้ทั้งนั้นผมเห็นด้วย เพราะมันใช้คืนด้วย
ตัวมันเอง

  แต่ พวก เงินไม่พอเสื้อผ้าชุดนักเรียน หนังสือสมุด ค่าเทอมค่าอาหาร  เงินให้หมอตามรพ. เงิน ให้ คนแก่  เงินไม่มีครับ งบประมาณไม่พอครับ
พวกนี้มันเกือบเป็นงบประจำแล้วครับ  แล้ว งบทหารถ้า ปชปมา รับรองตัดไม่ได้   ต้องกู้ครับ ต้องกู้ เห็นด้วยมั๊ยครับ
กลัวว่ามันจะประชานิยมกว่าครับ กู้มาแจก   
:slime_smile:

ตกลงว่าเรื่องระบบรางไม่มีปัญหานะครับ ยังไงก็หาประโยชน์คืนได้มากมายอยู่แล้ว

สำหรับเรื่องการศึกษาฟรีนั้น ทางประชาธิปัตย์ยืนยันหนักแน่นว่าได้พิจารณาถึงเรื่องงบประมาณ
ไว้แล้วอย่างละเอียด "ยืนยันว่าทำได้แน่ๆ" นะครับ

อย่างเงินให้คนแก่แค่เดือนละ 500 บาท เขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าคำนวณมาแล้วถ้าเดือนละเท่านี้
สามารถทำได้แน่ๆ อีกเหมือนกัน

ผมสังเกตว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของโครงการประชาธิปัตย์ก็คือเขาตั้งงบประมาณบนพื้นฐาน
ของเงินงบประมาณประจำปีที่มีอยู่แล้วแน่ๆ ไม่ใช่ไปวัดดวงว่าจะมีรายได้เพิ่มในอนาคต ที่ไม่รู้
ว่าเอาเข้าจริงจะมีมาเพิ่มหรือเปล่า

จากการที่ยืนยันหนักแน่นทำให้ผมเชื่อว่ามีเงินทำได้จริง เขาระบุด้วยว่าที่ต้องให้เรียนฟรี 12 ปี
เพราะตอนนี้มีงบได้แค่ 12 ปี ที่ให้คนแก่เดือนละ 500 เพราะมีงบจัดให้ได้แค่ 500

ไม่ใช่ว่าจะแจกโคล้านตัว แต่ทำไปทำมาแจกได้แค่ไม่กี่ตัว (ผมไม่แน่ใจว่าได้ถึงหมื่นตัวไหม)
หรือจะทำบ้านมั่นคง 3 แสนหลัง บ้านเอื้ออาทร 6 แสนหลัง บ้านน็อคดาวน์อีก 1 แสนหลัง
ในกำหนดแค่ 5 ปี พอเอาเข้าจริงส่งมอบได้กี่หลัง? .. แบบนั้นครับคือตั้งเป้าตามใจฉัน

ส่วนเรื่องการกู้เงินเขาไม่กู้มาแจกเฉยๆ หรอกครับ จะมีปัญหาก็เงินกู้จากยุคก่อนๆ ที่ถึงกำหนด
ซึ่งอาจต้องกู้รายใหม่ไปปิดรายเดิม เพราะสะสมกันไว้มากเหลือเกินครับ


หัวข้อ: Re: ==วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์-ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์==
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 19-11-2007, 21:41
ไม่ใช่ว่าจะแจกโคล้านตัว แต่ทำไปทำมาแจกได้แค่ไม่กี่ตัว (ผมไม่แน่ใจว่าได้ถึงหมื่นตัวไหม)
 หรือจะทำบ้านมั่นคง 3 แสนหลัง บ้านเอื้ออาทร 6 แสนหลัง บ้านน็อคดาวน์อีก 1 แสนหลัง
ในกำหนดแค่ 5 ปี พอเอาเข้าจริงส่งมอบได้กี่หลัง? .. แบบนั้นครับคือตั้งเป้าตามใจฉัน

ส่วนเรื่องการกู้เงินเขาไม่กู้มาแจกเฉยๆ หรอกครับ จะมีปัญหาก็เงินกู้จากยุคก่อนๆ ที่ถึงกำหนด
ซึ่งอาจต้องกู้รายใหม่ไปปิดรายเดิม เพราะสะสมกันไว้มากเหลือเกินครับ
 


การประมูลบ้านเอื้ออาทรจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
บริษัทประมูลได้ ก็จ่ายให้ยูนิตละ 20,000 บาทให้การเคหะและเจ้ากระทรวงฯแล้ว....

แต่สร้างต่อไม่ได้ ส่วนหนึ่งติดขัดการสอบสวนของคณะกรรมการ คตส. กลัวโครงการทุจริต
สร้างไปแล้วจะไม่ได้เงินครบ.....
'ประชาชนตัวปลอม' ที่จองบ้านตามแผน เพื่อจะได้เป็นข้ออ้างให้ประมูลโครงการต่อไป ๆ
เพื่อจะได้'ค่าหัวคิว' มาก ๆ ก็ถูกตรวจสอบ และระงับไปบ้างแล้ว...

'ประชาชนตัวจริง' ที่ต้องการบ้านจริง ๆ จองได้แล้ว
ก็เริ่ม'รู้สึก' ถึงราคาและคุณภาพที่แท้จริง ปฎิเสธที่จะรับมอบ....