ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: snowflake ที่ 25-10-2007, 21:06หัวข้อ: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 25-10-2007, 21:06
ทีมทนายอดีตนายกรัฐมนตรี ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” ออกจาก คตส.
ระบุศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเรียกทรัพย์ลูกความ จี้ทบทวนตัวเองก่อน
ถูกถอดถอนจะสง่างามกว่า เตรียมยื่นสภาทนายความลงโทษจันทร์นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายรัฐมนตรี
นำโดยนายประเกียรติ นาสิมมา อดีต ส.ว. ร้อยเอ็ด นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีต
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย และนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ อดีต ส.ว.ลำปาง
ยื่นหนังสือต่อนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขอให้
สนช. ถอดถอนนายสัก กอแสงเรือง โฆษกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากประพฤติตน "ผิด
คุณธรรม จริยธรรม" โดยมี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็น
ผู้รับหนังสือ

ด้าน นายประเกียรติ กล่าวว่า สาเหตุที่ยื่น สนช. ถอดถอนนายสัก เพราะศาลชั้นต้น
มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ให้นายสัก ผิดจริยธรรม มารยาทอาชีพ
ทนายความ และผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2475 ดังนั้น เมื่อนายสัก อยู่ใน
ตำแหน่งระดับสูงเป็น คตส. และนายสัก ก็เคยแถลงว่า เป็นเสมือนกับ ป.ป.ช. แต่
เมื่อมีการกระทำความผิด พวกตนจึงยื่นให้ สนช. ถอดถอนตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
17 สนช. มีสิทธิเข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้ร้องขอต่อศาลฎีกาแผนก
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อถอดถอนนายสัก ออกจากตำแหน่งได้

“เพื่อให้สภามีความศักดิ์สิทธิ์ในการสรรหาบุคลเข้าสู่ตำแหน่ง เมื่อพบคนไม่สุจริตก็
ต้องถอดถอน ผมไม่ได้โกรธเคืองนายสัก แต่อยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ และเป็น
บรรทัดฐานกับคนรุ่นหลัง เมื่อเพื่อนร่วมอาชีพทนายความทำหมิ่นเหม่ต่อจรรยาบรรณ
ก็ต้องให้สภาพิจารณา และขอให้นายสักทบทวนบทบาทของตนเอง เพราะศาลชั้นต้น
พิพากษาว่า มีส่วนได้เสียในคดี ดังนั้น นายสักควรถอดถอนตัวเองก็จะสง่างามดีกว่า
ให้คนอื่นมาถอดถอน และเราจะยื่นสภาทนายความเพื่อให้พิจารณาจรรยาบรรณและ
มารยาททนายในวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งอาจมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์และลบชื่อออกจาก
การเป็นสมาชิกสภาทนายความ” นายประเกียรติ กล่าว

ด้าน พล.อ.จรัล กล่าวว่า จะรับเรื่องไปศึกษาและดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป
ภายหลังการยื่นหนังสือ นายนิคม ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า กรณีนายสัก ในช่วงการ
เป็นทนายและเป็น คตส. มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันในการเรียกผลประโยชน์ โดยเมื่อ
เป็น คตส. ก็ออกระเบียบสินบนร้อยละ 25 โดยเรียกจากทรัพย์สินที่อายัด ซึ่งเหมือน
กับการเรียกทรัพย์จากลูกความ ดังนั้นขอให้ สนช. พิจารณาถอดถอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือที่ทีมทนายความ พ.ต.ท.ทักษิณ ยื่นต่อ สนช. ให้ถอด-
ถอนนายสัก ระบุว่า เนื่องด้วยศาลแพ่งธนบุรี มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน
2550 ในคดีหมายเลขดำที่ 2987/2549 หมายเลขแดงที่ 2028/2550 คดีระหว่าง
นายสัก โจทก์ ยื่นฟ้องนางอัญชลี กองอำนวยสุข จำเลยซึ่งเป็นลูกความของนายสัก
ให้นายสัก ในฐานะโจทก์ เป็นผู้แพ้คดี ทั้งนี้ คำพิพากษามีตอนหนึ่งระบุว่า วิชาชีพ
ทนายความต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับหลักจริยธรรมทางวิชาชีพ ทนายความไม่พึง
ทำสัญญากับลูกความในลักษณะที่ตนเองเข้าไปมีส่วนได้เสียโดยตรงในคดีจนกระทบ
กระเทือนการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่เกิดขึ้น มีการเรียกร้องค่าจ้างที่เป็นส่วนแบ่งจาก
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทระหว่างจำเลยกับบุคคลภายนอก เป็นการหาประโยชน์จาก
การที่ผู้อื่นเป็นความกัน ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชา-
ชน ทั้งนี้ ทีมทนายความยังแนบสำเนาคำพิพากษาดังกล่าว 1 ชุดให้ สนช. ด้วย

http://www.innnews.co.th/Politic.php?nid=69159

สนช. ถอดถอน คตส. ได้ด้วยหรือ?
ไม่รู้หรือไง ว่าใครพ่อ เอ๊ย ตั้ง คตส. เข้ามาทำหน้าที่

อีกอย่างเพิ่งศาลชั้นต้นตัดสินเอง
กมธ. ที่ติดคุกไป เขายังตั้งมาร่าง รธน. ได้
จนศาลฏีกาส่งไปเข้าคุกเลย

ให้มันรู้ซะบ้างว่า นักการเมืองเท่านั้น ที่ต้องมีจริยธรรมสูงส่ง
พวกเผด็จการ คนละชั้น อย่าบังอาจใช้มาตรฐานเดียวกันมาตัดสิน


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 25-10-2007, 22:36
ทนายโจรปล้นแผ่นดิน ก็เล่นไปเรื่อย เพื่อแย่งชิงพื้นที่ข่าว

นักกฎหมายขี้เท่อ ไม่อ่านบทเฉพาะกาล...น่าจะไล่ไปกินหญ้าได้แล้ว


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 25-10-2007, 22:48
ทีมทนายอดีตนายกรัฐมนตรี ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” ออกจาก คตส.
ระบุศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเรียกทรัพย์ลูกความ จี้ทบทวนตัวเองก่อน
ถูกถอดถอนจะสง่างามกว่า เตรียมยื่นสภาทนายความลงโทษจันทร์นี้

...................................................................................................
ผู้http://www.innnews.co.th/Politic.php?nid=69159

สนช. ถอดถอน คตส. ได้ด้วยหรือ?
ไม่รู้หรือไง ว่าใครพ่อ เอ๊ย ตั้ง คตส. เข้ามาทำหน้าที่

อีกอย่างเพิ่งศาลชั้นต้นตัดสินเอง
กมธ. ที่ติดคุกไป เขายังตั้งมาร่าง รธน. ได้
จนศาลฏีกาส่งไปเข้าคุกเลย

ให้มันรู้ซะบ้างว่า นักการเมืองเท่านั้น ที่ต้องมีจริยธรรมสูงส่ง
พวกเผด็จการ คนละชั้น อย่าบังอาจใช้มาตรฐานเดียวกันมาตัดสิน

คุณ snowflake เห็นด้วยกับ'ข้ออ้าง' ของทีมทนายอดีตนายกฯ จำเลยคดีทุจริตต่าง ๆ ของคณะกรรมการ คตส.
ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” ออกจาก คตส. เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม" หรือ.... :?:

หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Gamobank ที่ 25-10-2007, 22:49
พวกขยันแล้วโง่ฮิตเลอร์บอกให้เอาไปฆ่าทิ้งให้หมดแล้วใครเจือกใช้คนโง่มาทำงานคิดเอาเองละกันทนายอะไรว้าตามันยังไม่สามัคคีกันเลย คริ คริ
 :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 25-10-2007, 22:52
ทนายโจรปล้นแผ่นดิน ก็เล่นไปเรื่อย เพื่อแย่งชิงพื้นที่ข่าว

นักกฎหมายขี้เท่อ ไม่อ่านบทเฉพาะกาล...น่าจะไล่ไปกินหญ้าได้แล้ว


สุจริตชนคนใดที่สามารถแนะนำให้
'นักกฎหมาย' ทีมงานของอดีตนายกฯ จำเลยหนี"หมายจับ" ของศาลยุติธรรม
แสดงความคิดเห็นในกรอบ'คุณธรรม จริยธรรม' ได้...


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: mebeam ที่ 25-10-2007, 23:19
อ่านแต่ละความเห็นแล้วงง

ด่าแต่คนยื่นถอดถอน  ไอ้คนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ด่า
หรือไอ้คนไม่มีคุณธรรม มันสงวนไว้ฝ่ายหน้าเหลี่ยมฝ่ายเดียว
หรือการกระทำของคุณสักนั้น คุณเห็นว่ามัน เป็นการกระทำที่ชอบแล้ว แย้งกับศาล

โชคร้ายของลูกความที่เจอทนายจอมยึดเหมือนท่านสัก คิดแล้วทำไปได้
  :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: อยากประหยัดให้ติดแก๊ส ที่ 25-10-2007, 23:54
บทเฉพาะกาลมีไว้ปกป้องเฉพาะการกระทำขององค์กรเถื่อนที่ตั้งโดยคณะปฏิวัติเถื่อน
ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแต่เก่าก่อน ถ้าการกระทำของคนในองค์กรเถื่อนนั้นมันเข้าข่าย
ห่ารากมาแต่อดีตแล้ว ไม่ถูกต้องกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ เท่ากับสร้างความห่ารากให้
กับองค์กรเถื่อนให้เลวชาติลงไปอีกร้อยเท่าพันทวี แทนที่จะให้ดูดีขึ้นนิดนึง การกำจัด
ความห่ารากออกจากองค์กรเลวชาตินี้ จึงชอบแล้วเพื่อไม่ทำให้ประเทศชาติเจอเรื่อง
ซังกะบ๊วยไปมากกว่านี้ ไม่เช่นนั้นจรรยาบรรณอันมีเกียรติในวิชาชีพจะถูกสงสัยว่าเป็น
จรรยาบรรณไม้ประดับ แม้คนทำผิดต่อจรรยาบรรณขนาดไหน ก็ยังสามารถนำความห่า
รากนั่นลากต่อไปใช้ในองค์กรอื่นๆ ได้อีก จะสร้างความเสื่อมเสียกับองค์กรที่ไร้ความ
น่าเชื่อถือนี้ให้มากจนถึงขั้นเน่า ทีมทนายเค้าเป็นห่วง คตส. ด้วยความจริงใจนะเนี่ย :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Solidus ที่ 26-10-2007, 00:11
นั่นสิสมควรลาออก โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคที่โดยโทษจำคุก


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 26-10-2007, 00:45
นั่นสิสมควรลาออก โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคที่โดยโทษจำคุก

หัวหน้าพรรคไหน ลาออกจากอะไร

มาผิดกระทู้หรือเปล่าเนี่ย


 :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 01:39
ทนายขี้เท่อ...แค่ศาลชั้นต้น ดันมาโวยวาย ต้องไล่ไปเรียยนปี 1 ใหม่

มันไม่รู้เหรอว่า ศาล มี 3 ศาล คดีไปสิ้นสุดตรงใหน

ระดับอดีตประธานสภาทนายความ ไม่มีคุณธรรม แสดงว่าทนายความทั่วประเทศ ขี้เท่อ ดันเลือกเข้าไปได้

สมควรแล้วที่ไปทำหน้าที่ ทนายโจรปล้นแผ่นดิน

แบบนี้ต้องเรียกว่า ทนายความหน้าเงิน


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 26-10-2007, 01:59
ทีมทนายอดีตนายกรัฐมนตรี ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” ออกจาก คตส.
ระบุศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเรียกทรัพย์ลูกความ จี้ทบทวนตัวเองก่อน
ถูกถอดถอนจะสง่างามกว่า เตรียมยื่นสภาทนายความลงโทษจันทร์นี้


ทีมทนายเหลี่ยมไหนๆ ก็อ้างศาลแล้ว
ช่วยบอกเจ้านายให้กลับมาตามหมายศาลด้วยยย :slime_evil:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ปรมาจารย์เจได ที่ 26-10-2007, 04:07
ทนายขี้เท่อ...แค่ศาลชั้นต้น ดันมาโวยวาย ต้องไล่ไปเรียยนปี 1 ใหม่

มันไม่รู้เหรอว่า ศาล มี 3 ศาล คดีไปสิ้นสุดตรงใหน

ระดับอดีตประธานสภาทนายความ ไม่มีคุณธรรม แสดงว่าทนายความทั่วประเทศ ขี้เท่อ ดันเลือกเข้าไปได้

สมควรแล้วที่ไปทำหน้าที่ ทนายโจรปล้นแผ่นดิน

แบบนี้ต้องเรียกว่า ทนายความหน้าเงิน

ทนายตาหวานต่างหากล่ะ อิอิ

เออ ว่าแต่สมัยก่อน ท๊ากสิน มันใช้ทนายอีกตัวนี่นา (ธนา)
สมัยก่อนตอนจะเลือก สว ก่อน รัฐประหารน่ะ
ตอนผมไปทำงาน ผมเจอมันที่ทางขึ้น BTS มันมาแจกการ์ดหาเสียง

โอ๊ย ลุง

อยากให้ตอนนั้นเป็นคืนเดือนมืดกับปลอดคนจริงๆ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Kittinunn ที่ 26-10-2007, 09:13
ทนายกระจอก ให้ราคาก็โง่เต็มทน
โดยเฉพาะสามเกลอตลกฝืด
น่าถอดครุยออกไปเล่นลิเก
 :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: อยากประหยัดให้ติดแก๊ส ที่ 26-10-2007, 16:17
ทนายขี้เท่อ...แค่ศาลชั้นต้น ดันมาโวยวาย ต้องไล่ไปเรียยนปี 1 ใหม่

มันไม่รู้เหรอว่า ศาล มี 3 ศาล คดีไปสิ้นสุดตรงใหน

ระดับอดีตประธานสภาทนายความ ไม่มีคุณธรรม แสดงว่าทนายความทั่วประเทศ ขี้เท่อ ดันเลือกเข้าไปได้

สมควรแล้วที่ไปทำหน้าที่ ทนายโจรปล้นแผ่นดิน

แบบนี้ต้องเรียกว่า ทนายความหน้าเงิน

ถ้าระดับอดีตนายกรัฐมนตรี ไม่มีคุณธรรม แสดงว่าประชาชนทั่วประเทศ ขี้เท่อ ดันเลือกเข้าไปได้
สมควรแล้วที่ไปทำหน้าที่ ทหารโจรปล้นแผ่นดิน  :slime_bigsmile:
แบบนี้ต้องเรียกว่า ทหารควายหน้าหมา


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 26-10-2007, 17:10
ทนายกระจอก ให้ราคาก็โง่เต็มทน
โดยเฉพาะสามเกลอตลกฝืด
น่าถอดครุยออกไปเล่นลิเก
 :slime_bigsmile:

ข้อเท็จจริง คือ ศาลตัดสินให้ คุณ สัก แพ้คดี
และวินิจฉัยว่ากระทำการโดยไม่มีจริยธรรม

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อน และเป็นคนละส่วนกับการยื่นถอดถอน

ส่วนเรื่อง โง่
Stupid is what stupid does.


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 26-10-2007, 17:16
ทนายโจรปล้นแผ่นดิน ก็เล่นไปเรื่อย เพื่อแย่งชิงพื้นที่ข่าว

นักกฎหมายขี้เท่อ ไม่อ่านบทเฉพาะกาล...น่าจะไล่ไปกินหญ้าได้แล้ว

บทเฉพาะกาล ตรงไหนคะ
อ่านดีแล้วก็เอามาแสดงให้ดูหน่อยเป็นไร


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 18:32
อ่านมาตรา 309 สิ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: กาลามชน ที่ 26-10-2007, 18:44
อ่านแต่ละความเห็นแล้วงง

ด่าแต่คนยื่นถอดถอน  ไอ้คนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ด่า
หรือไอ้คนไม่มีคุณธรรม มันสงวนไว้ฝ่ายหน้าเหลี่ยมฝ่ายเดียว
หรือการกระทำของคุณสักนั้น คุณเห็นว่ามัน เป็นการกระทำที่ชอบแล้ว แย้งกับศาล

โชคร้ายของลูกความที่เจอทนายจอมยึดเหมือนท่านสัก คิดแล้วทำไปได้
  :slime_doubt:


แทงทะลุประเด็น..

..ไม่มีใครค้าน  


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: กาลามชน ที่ 26-10-2007, 18:49
อ่านมาตรา 309 สิ

ม 309 เขายกเว้นให้เฉพาะการปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศของ คมช
ถ้า คมช สั่งให้นายสักไปตบทรัพย์ลูกความ นายสักก็ไม่ผิด
แต่ถ้า คมช ไม่ได้สั่งให้ไปทำ.. ม 309 ก็ช่วยอะไรไม่ได้


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: meriwa ที่ 26-10-2007, 18:50
แทงทะลุประเด็น..

..ไม่มีใครค้าน  


โถ ทะลุประเด็น รู้จักคำว่า จริยธรรมคุณธรรมกันแค่ไหน

เห็นคนอื่นเค้าอ้างก็ออกมาหอนรับตามกันไป แต่ไม่รู้ความหมาย

อะอ๊ะ ไม่ต้องไปเปิดพจนานุกรมหาความหมายหรอกนะ

คนไม่มีจิตสำนึก  ต่อให้เอาอะไรมาอ้างมันก็ไม่ได้ทำให้ดูดีขึ้นมาได้

ความดีความชั่วต่างกันเพียงแค่พลิกฝ่ามือ  ถ้ายังไม่รู้ว่าด้านไหนคือหน้ามือหลังมือ

จะพลิกข้างไหนมันก็ดูไม่ออก ว่าอะไรดีอะไรชั่ว


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 18:59
รู้หรือเปล่าการยื่นถอดถอน ตามมาตรา 270 มีกระบวนการอะไรบ้าง ถอดถอนได้ในกรณีใดบ้าง


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: กาลามชน ที่ 26-10-2007, 19:00
โถ ทะลุประเด็น รู้จักคำว่า จริยธรรมคุณธรรมกันแค่ไหน

เห็นคนอื่นเค้าอ้างก็ออกมาหอนรับตามกันไป แต่ไม่รู้ความหมาย

อะอ๊ะ ไม่ต้องไปเปิดพจนานุกรมหาความหมายหรอกนะ

คนไม่มีจิตสำนึก  ต่อให้เอาอะไรมาอ้างมันก็ไม่ได้ทำให้ดูดีขึ้นมาได้

ความดีความชั่วต่างกันเพียงแค่พลิกฝ่ามือ  ถ้ายังไม่รู้ว่าด้านไหนคือหน้ามือหลังมือ

จะพลิกข้างไหนมันก็ดูไม่ออก ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

ไปค้านความแห็นของคุณ mebeam ซิ
หรือว่าค้านไม่ได้ ถึงได้แถไถมาค้านผม


หัวข้อ: นาม บอกจะถอดถอน สัก ได้ ต้อง ฆ่าคนตาย
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 26-10-2007, 19:18
"นาม" เมินทีมทนายทักษิณฟ้อง สนช. ปลดโฆษก คตส.   

โดยทีมข่าว INN News 26 ตุลาคม 2550 17:20:49 น.  

ประธาน คตส. เมิน ทีมทนาย พ.ต.ท.ทักษิณ จี้ สนช. ปลด
"สัก กอแสงเรือง" พ้นตำแหน่งโฆษกฯ ยัน คณะกรรมการจะ
พ้นหน้าที่ต่อเมื่อ ต้องคดีอาญา ครบวาระ หรือถูก คมช. ถอด-
ถอนเท่านั้น


นายนาม ยิ้มแย้ม ประธาน คตส. กล่าวถึงกรณีที่ทีมทนายความ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นหนังสือถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน สนช.
เพื่อขอให้ถอดถอน นายสัก กอแสงเรือง โฆษก คตส. ออกจากตำแหน่ง เนื่อง
จากประพฤติผิดคุณธรรม จริยธรรม กรณีถูกศาลพิพากษาให้มีความผิดจริยธรรม
และมารยาทอาชีพทนายความว่า โดยส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยกับ นายสัก เพราะ
เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย  และนายสัก เองเป็นกรรมการ คตส. ที่แต่งตั้งตาม
ประกาศ คปค. ฉบับที่ 30 และไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของ คตส.

ทั้งนี้ยังเห็นว่า หากจะมีการถอดถอน นายสัก แล้ว จะมี 3 กรณีคือ
นายสัก ฆ่าคนตาย
คตส. หมดวาระการทำงาน
หรือ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธาน คมช. เป็นผู้ถอดถอน

http://www.innnews.co.th/Politic.php?nid=69485

โอ้ว ว้าว ระดับ คตส. ผิดจริยธรรมด้วยการตบทรัพย์ลูกความ เรื่องจิ๊บๆ
ต้องระดับ ฆ่าคนตาย นะคะ ถึงจะผิดจริยธรรมได้
มาตรฐานมันคนละอย่างจริงๆ


 :slime_surrender:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 26-10-2007, 19:28
เรียน สภาทนายความ

เนื่องด้วยข้าพเจ้าสับสน กะรัฐธรรมนูญ และ ผู้ถือบัตรสมาชิก สภาทนายความ

ว่า

สมาชิกสภาทนายความ สามคน มีสิทธิ ยื่นเรื่องถอดถอน บุคคล ตามบทบัญญํติ รัฐธรรมนูญ ได้หรือไม่


หรือว่า สมาชิกเหล่านั้น เล่นจำอวดเพื่อให้เสื่อมเสีย แก่วิชาชีพ ทนายความขอแสดงความนนับถือ

soco


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: An.mkII ที่ 26-10-2007, 19:39
ก่อนอื่นผมต้องถามว่าคดีที่คุณสักแกโดนนั้นเนื้อความเป็นอย่างไร..

ที่ว่าแกทำโดยเจตณารึไม่...นี้คือประเด็นที่ผมจะมอง... แบบกรณีเขายายเที่ยง...

แล้วจะพูดต่อไปว่า...


ถ้าคดี....เขามีรายละเอียดว่าคุณสักมีเจตณากระทำผิดจริงโดยจงใจ..

ผมก็คิดว่าคุณสักสมควรจะลาออกครับ...เพราะถึงใครจะอ้างว่ามันก็เเค่ศาลชั้นต้นมันก็เเค่เกมการเมือง...

ซึ่งผมก็ไม่เถียง....


แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีใครเอาปืนไปจ่อคอให้คุณสักแกกระทำแบบนั้นรึไม่..

ฉะนั้นก่อนที่คุณจะโทษใคร..คุณควรที่จะโทษตัวคุณเองก่อน..


และถ้าคุณสักยิ่งไม่ออก...มันจะทำให้ภาพของคตส.แย่ลง...

และโดยเฉพาะที่คุณนามออกมาปกป้องคุณสักแบบนี้ผมว่ามันไม่งาม...
 

อ้อและใครก็ไม่ต้องคิดว่าผมกินยาไม่ได้เขย่าขวดมารึเปล่าเลยโพสแบบนี้...ก็ตอบว่าไม่ใช้ครับ..

แต่เป็นเพราะผมถือคติว่า...

ผมยอมเสียคุณสักไปแค่คนเดียว..ดีกว่าต้องทำให้ภาพคตส.ในฐานของคนที่เขาเป็นกลางจริงๆไม่เลือกข้างไหนต้องออกมาในเเง่ลบมากกว่านี้ก็เเค่นั้นเอง..

 เพราะผมก็ไม่เคยเเคร์สายตาแลคำพูดของไอ้พวกคนทีมันเลือกข้าง..เพราะคนพวกนี้ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ด่าอยู่วันยังคำโดยไม่สนใจอะไร..

นอกจากปกป้องนายมัน...
 

แต่เพราะเราต้องมองภาพการมืองในระยะยาวครับ..

มิใช้มองแค่ว่าต้องออกมาปกป้องคุณสักแค่นั้น..เพราะแกเป็นคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้เเละแกถูกเกมการเมืองเล่นงานก็๋เลยต้องออกมาปกป้องแก..

 

 


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 26-10-2007, 19:42
เรียน สภาทนายความ

เนื่องด้วยข้าพเจ้าสับสน กะรัฐธรรมนูญ และ ผู้ถือบัตรสมาชิก สภาทนายความ

ว่า

สมาชิกสภาทนายความ สามคน มีสิทธิ ยื่นเรื่องถอดถอน บุคคล ตามบทบัญญํติ รัฐธรรมนูญ ได้หรือไม่

หรือว่า สมาชิกเหล่านั้น เล่นจำอวดเพื่อให้เสื่อมเสีย แก่วิชาชีพ ทนายความ

ขอแสดงความนนับถือ

soco

เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
เขาไปยื่นหนังสือขอให้ สนช. ดำเนินการ
ชาวบ้านที่ไหนก็มีสิทธิทำได้
ส่วน สนช. จะไปดำเนินการให้ หรือไม่ อย่างไร
ก็เป็นส่วนของ สนช.

ส่วนเรื่องสภาทนายฯ เห็นบอกจะไปยื่นวันจ้นทร์นี้
คุณ soco สนใจก็ตามไปดู/ถามสิคะ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 19:46
น่าจะลองเอาคำพิพากษาศาลชั้นต้น มาอ่านกันมั่ง จะได้รู้ว่าศาลท่านว่ายังไง

เพราะคดีนั้น นายสัก เป็นโจทก์ ไม่ใช่เหรอ โจทก์ที่ฟ้องเรียกค่าทนายใช่มั๊ย

ลูกความเบี้ยวค่าทนายใช่มั๊ย เอาตรงเนื้อมาเล่าให้ฟังหน่อย
หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 26-10-2007, 19:51
ทีมทนายอดีตนายกรัฐมนตรี ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” ออกจาก คตส.
ระบุศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเรียกทรัพย์ลูกความ จี้ทบทวนตัวเองก่อน
ถูกถอดถอนจะสง่างามกว่า เตรียมยื่นสภาทนายความลงโทษจันทร์นี้


[/color] [/size]

เข้าใจผิดยังไงครับ  ปรกติ ต้อง สนช.เท่าไหร่ หรือประชาชน กี่ชื่อ มิใช่รือ

ผมนึกว่า พวกอยากดัง ทะแนะ อยากเป็นข่าว

แค่ ทแนะสามคน ก็ยื่นถอดถอนคนได้แล้ว


ทุเรดน่ะ ผมว่า


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 19:58
เข้าใจผิดยังไงครับ  ปรกติ ต้อง สนช.เท่าไหร่ หรือประชาชน กี่ชื่อ มิใช่รือ

ผมนึกว่า พวกอยากดัง ทะแนะ อยากเป็นข่าว

แค่ ทแนะสามคน ก็ยื่นถอดถอนคนได้แล้ว


ทุเรดน่ะ ผมว่า

บอกให้ไปอ่านหมวดถอดถอน มาตรา 270 ไงครับ

ไปดูซิ มันเข้าข่ายยื่นถอดถอน กรณีใหน


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 26-10-2007, 20:01
เข้าใจผิดยังไงครับ  ปรกติ ต้อง สนช.เท่าไหร่ หรือประชาชน กี่ชื่อ มิใช่รือ

ผมนึกว่า พวกอยากดัง ทะแนะ อยากเป็นข่าว

แค่ ทแนะสามคน ก็ยื่นถอดถอนคนได้แล้ว


ทุเรดน่ะ ผมว่า

อ้อ ที่แท้ ติดใจที่ "จำนวน"
อย่างที่เขียนไปแล้วนะคะ สนช. จะทำหรื่อไม่ทำ อะไรก็ได้
แต่ถ้าประชาชนเข้าชื่อครบตามจำนวน มิอาจไม่กระทำ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 26-10-2007, 20:04
เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
เขาไปยื่นหนังสือขอให้ สนช. ดำเนินการ
ชาวบ้านที่ไหนก็มีสิทธิทำได้
ส่วน สนช. จะไปดำเนินการให้ หรือไม่ อย่างไร
ก็เป็นส่วนของ สนช.

ส่วนเรื่องสภาทนายฯ เห็นบอกจะไปยื่นวันจ้นทร์นี้
คุณ soco สนใจก็ตามไปดู/ถามสิคะถามจริง ๆ น่ะครับ ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญบ้างเลยหรือครับว่า

ประชาชน กี่หมื่นชื่อ ถึงจะยื่นให้ สนช. ถอดถอนบุคคลได้


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 20:08
ถ้าเข้าข่ายตาม 270 ก็ไปใช้สิทธิ์ ตาม 271

นี่ยังดีนะ มี ปปช. ทำงานให้ ถ้าเป็นยุคหน้าเหลี่ยม ก็ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่มีปปช.

เออ..รัฐธรรมนูญของเผด็จการนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแฮะ

ฝากไปถามทนายหน้าเหลี่ยมด้วยว่า ที่ไปยื่นนะ อยากให้ สนช. ใช้อำนาจตามมาตราใหน

ถ้าบอกไม่ได้ ก็ให้พวก คนวันเสาร์หรือ สมาคมสามล้อ ไปยื่นแทน ยังพอจะอภัยให้ เพราะเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อน

แต่ถ้าทนายราคาเป็นล้านดำเนินการได้แค่นี้ เอาเงินไปซื้อหญ้าให้วัวดีกว่าครับ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 26-10-2007, 20:09
อ้อ ที่แท้ ติดใจที่ "จำนวน"
อย่างที่เขียนไปแล้วนะคะ สนช. จะทำหรื่อไม่ทำ อะไรก็ได้
แต่ถ้าประชาชนเข้าชื่อครบตามจำนวน มิอาจไม่กระทำ


จะเล่นจำอวดว่างั้น แต่ดูแล้วพวกนี้น่าจะรู้กฎหมายน่ะครับ


ไม่งั้นต่อไป ประชาชนอย่างเรา ๆ ไปยื่นให้ สนช.ถอดถอนใคร ก็ได้ซิครับ เราก็ไปกันสักสิบคน ประชาชนเต็มขั้น

แล้วบอกว่า ทำหรือไม่ ก็เป็นเรื่อง ของ สมาชิกรัฐสภา

******

คุณเพ่ครับ หัวบรรใดไม่แห้งแน่นอน เตรียมโรงเลี้ยงใว้ได้เลย


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: RiDKuN ที่ 26-10-2007, 20:12
เรียกเก็บค่าทนายก็ผิดวุ้ย ประเทศนี้มันแปลกๆ ชอบกล


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 26-10-2007, 20:17
ถ้าเข้าข่ายตาม 270 ก็ไปใช้สิทธิ์ ตาม 271

นี่ยังดีนะ มี ปปช. ทำงานให้ ถ้าเป็นยุคหน้าเหลี่ยม ก็ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่มีปปช.

เออ..รัฐธรรมนูญของเผด็จการนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแฮะ

ฝากไปถามทนายหน้าเหลี่ยมด้วยว่า ที่ไปยื่นนะ อยากให้ สนช. ใช้อำนาจตามมาตราใหน

ถ้าบอกไม่ได้ ก็ให้พวก คนวันเสาร์หรือ สมาคมสามล้อ ไปยื่นแทน ยังพอจะอภัยให้ เพราะเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อน

แต่ถ้าทนายราคาเป็นล้านดำเนินการได้แค่นี้ เอาเงินไปซื้อหญ้าให้วัวดีกว่าครับ

เป็นทนายซ่ะเปล่า เร่ไป ฟ้องโน่นฟ้องนี่ แต่พอถาม เอากฎหมายข้อไหนมา บอกไม่มี ใครทำหรือไม่ก็ได้ แน๊ะ

ตอบแบบ กินหญ้า ผมก็ว่าอาหารชั้นดีไป พวกนี้ต้อง รำข้าวอย่างเดียวหัวข้อ: กินอาหารที่มีวิตามินเอ มากๆ จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสายตา
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 26-10-2007, 20:34
ถ้าเข้าข่ายตาม 270 ก็ไปใช้สิทธิ์ ตาม 271

นี่ยังดีนะ มี ปปช. ทำงานให้ ถ้าเป็นยุคหน้าเหลี่ยม ก็ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่มีปปช.

เออ..รัฐธรรมนูญของเผด็จการนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแฮะ

ฝากไปถามทนายหน้าเหลี่ยมด้วยว่า ที่ไปยื่นนะ อยากให้ สนช. ใช้อำนาจตามมาตราใหน

ถ้าบอกไม่ได้ ก็ให้พวก คนวันเสาร์หรือ สมาคมสามล้อ ไปยื่นแทน ยังพอจะอภัยให้ เพราะเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อน

แต่ถ้าทนายราคาเป็นล้านดำเนินการได้แค่นี้ เอาเงินไปซื้อหญ้าให้วัวดีกว่าครับ

เป็นทนายซ่ะเปล่า เร่ไป ฟ้องโน่นฟ้องนี่ แต่พอถาม เอากฎหมายข้อไหนมา บอกไม่มี ใครทำหรือไม่ก็ได้ แน๊ะ

ตอบแบบ กินหญ้า ผมก็ว่าอาหารชั้นดีไป พวกนี้ต้อง รำข้าวอย่างเดียว

แล้วพวกคุณกินอะไรกันล่ะคะ
ขอแนะนำให้กินอาหารที่มีวิตามินเอ มากๆ
จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสายตา...

ด้าน นายประเกียรติ กล่าวว่า สาเหตุที่ยื่น สนช. ถอดถอนนายสัก เพราะศาลชั้นต้น
มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ให้นายสัก ผิดจริยธรรม มารยาทอาชีพ
ทนายความ และผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2475 ดังนั้น เมื่อนายสัก อยู่ใน
ตำแหน่งระดับสูงเป็น คตส. และนายสัก ก็เคยแถลงว่า เป็นเสมือนกับ ป.ป.ช. แต่
เมื่อมีการกระทำความผิด พวกตนจึงยื่นให้ สนช. ถอดถอนตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ 17
สนช. มีสิทธิเข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธาน
วุฒิสภา เพื่อให้ร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อถอดถอน
นายสัก ออกจากตำแหน่งได้
...
http://www.innnews.co.th/Politic.php?nid=69159


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: mebeam ที่ 26-10-2007, 22:14
เรียกเก็บค่าทนายก็ผิดวุ้ย ประเทศนี้มันแปลกๆ ชอบกล

ถ้าเรียกเก็บอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามประสาที่ทนายพึงทำ ก็ไม่มีปัญหาครับ
ของท่านอดีตนายก ก็แปลกๆอย่างนี้แหละครับ เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย   :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 22:40
ด้าน นายประเกียรติ กล่าวว่า สาเหตุที่ยื่น สนช. ถอดถอนนายสัก เพราะศาลชั้นต้น
มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ให้นายสัก ผิดจริยธรรม มารยาทอาชีพ
ทนายความ และผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2475 ดังนั้น เมื่อนายสัก อยู่ใน
ตำแหน่งระดับสูงเป็น คตส. และนายสัก ก็เคยแถลงว่า เป็นเสมือนกับ ป.ป.ช. แต่
เมื่อมีการกระทำความผิด พวกตนจึงยื่นให้ สนช. ถอดถอนตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ 17 สนช. มีสิทธิเข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธาน
วุฒิสภา เพื่อให้ร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อถอดถอน
นายสัก ออกจากตำแหน่งได้
...
http://www.innnews.co.th/Politic.php?nid=69159


ทนายกินแกลบพวกนี้เป็น สนช. เหรอครับ

แล้วมันไปเกี่ยวกับ มาตรา 270-271 ได้ยังไงบ้าง

การถอดถอน ต้องไปเริ่มที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ

หากจะเล่นกฎหมาย ปปช. ก็ไปร้องที่ ปปช. ไม่ใช่ไปร้องที่สนช.

ฟ้องผิดศาลนะจ๊ะ ทนายแกลบ

กลับไปอ่านอีกทีนะ...ทนายกินแกลบทั้งหลาย


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ปรมาจารย์เจได ที่ 26-10-2007, 23:26
ถ้าระดับอดีตนายกรัฐมนตรี ไม่มีคุณธรรม แสดงว่าประชาชนทั่วประเทศ ขี้เท่อ ดันเลือกเข้าไปได้
สมควรแล้วที่ไปทำหน้าที่ ทหารโจรปล้นแผ่นดิน  :slime_bigsmile:
แบบนี้ต้องเรียกว่า ทหารควายหน้าหมา

ถ้าคนเยอรมัน มันรู้ล่วงหน้าว่าฮิตเลอร์จะพาคนเยอรมันไปตายสิบล้านในสงครามโลก มันจะกามั้ยบักแถ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 26-10-2007, 23:29
ด้าน นายประเกียรติ กล่าวว่า สาเหตุที่ยื่น สนช. ถอดถอนนายสัก เพราะศาลชั้นต้น
มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ให้นายสัก ผิดจริยธรรม มารยาทอาชีพ
ทนายความ และผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2475 ดังนั้น เมื่อนายสัก อยู่ใน
ตำแหน่งระดับสูงเป็น คตส. และนายสัก ก็เคยแถลงว่า เป็นเสมือนกับ ป.ป.ช. แต่
เมื่อมีการกระทำความผิด พวกตนจึงยื่นให้ สนช. ถอดถอนตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ 17 สนช. มีสิทธิเข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธาน
วุฒิสภา เพื่อให้ร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อถอดถอน
นายสัก ออกจากตำแหน่งได้
...
http://www.innnews.co.th/Politic.php?nid=69159


ทนายกินแกลบพวกนี้เป็น สนช. เหรอครับ

แล้วมันไปเกี่ยวกับ มาตรา 270-271 ได้ยังไงบ้าง

การถอดถอน ต้องไปเริ่มที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ

หากจะเล่นกฎหมาย ปปช. ก็ไปร้องที่ ปปช. ไม่ใช่ไปร้องที่สนช.

ฟ้องผิดศาลนะจ๊ะ ทนายแกลบ

กลับไปอ่านอีกทีนะ...ทนายกินแกลบทั้งหลาย

ถอดถอนตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ 17

ก็เข้าอีหร๊อบเดิมครับ

คือไม่ให้ ทะแน๊ะ สามคน สามารถยื่นถอดถอนใครก็ได้

เล่นปาหี่ไปวัน ๆ  เฮ้อเมื่อไหร่พวกนี้จะพัฒนา ทางด้านกฎหมายบ้างนา

เสียชื่อวิชาชีพหมด


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 26-10-2007, 23:42
น้ำเน่าไปวัน ๆ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 27-10-2007, 01:11
ทนายมั่วๆ น่าจะมีการยึดใบประกอบวิชาชีพ
ถ้าเป็นวิศวกร ตึกคงพังไปหลายหลัง คนตายหลายร้อย :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 27-10-2007, 01:50
ยื่นให้ ปปช. สอบ น่าจะได้ครับ แต่ ปปช. จะรับเรื่องหรือไม่ เป็นอีกประเด็น

จะว่าไปหากยื่นถอดถอน ตาม 170-171 ต้องระบุความผิดเป็นข้อ ๆ ให้เห็นชัดเจน

ถ้าอ้างแค่นี้ ผมคิดว่า สนช. ขำกลิ้งลิงกับหมา ให้พวก นปก. สามล้อถูกหวยพวกนั้นยื่นดีกว่า

ไปแย่งอาชีพ แย่งผลงานเค้าทำไมก็ไม่รู้ อย่างน้อย ให้พวกนั้นยื่นพวกนั้นยังวางบิลกับหน้าเหลี่ยมได้บ้าง

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 27-10-2007, 02:09
ลุงแคนอย่าว่าไป

อะไรอยู่ดีๆ มาขำกลิ้งลิงกับหมา

อิอิ

ลุงไม่เห้นเหรอหมาตัวเมีย มันรีบแจ้นมาเห่า ใหญ่แล้วเนี่ย


หัวข้อ: Re: 'นาม'เย้ยทีมทนาย'ทักษิณ'ถอดถอน'สัก'ไม่ได้
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 27-10-2007, 05:52
'นาม'เย้ยทีมทนาย'ทักษิณ'ถอดถอน'สัก'ไม่ได้

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายนาม ยิ้มแย้ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) กล่าวถึงกรณีทีมทนายของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสือถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อให้ถอดถอนนายสัก กอแสงเรือง กรรมการ คตส.ออกจากตำแหน่งว่า ขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายสัก เป็นการส่วนตัว เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งนายสักเป็นกรรมการคตส.ที่แต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.) ฉบับที่ 30 และไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของคตส.ในภาพรวม

ทั้งนี้ นายนามกล่าวว่า การถอดถอนนายสักได้ มี 3 กรณีคือ นายสักฆ่าคนตาย คตส.หมดวาระลง หรือ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธานคณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู้ถอดถอน

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=8681&catid=1


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: สมปอง ที่ 27-10-2007, 07:10
ต้องมีจริยธรรมแบบนายกแม้วใช่ไหมถึงไม่ถูกถอดถอน :slime_smile2:


หัวข้อ: Re: 'นาม'เย้ยทีมทนาย'ทักษิณ'ถอดถอน'สัก'ไม่ได้
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 27-10-2007, 08:52
'นาม'เย้ยทีมทนาย'ทักษิณ'ถอดถอน'สัก'ไม่ได้

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายนาม ยิ้มแย้ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) กล่าวถึงกรณีทีมทนายของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสือถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อให้ถอดถอนนายสัก กอแสงเรือง กรรมการ คตส.ออกจากตำแหน่งว่า ขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายสัก เป็นการส่วนตัว เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งนายสักเป็นกรรมการคตส.ที่แต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.) ฉบับที่ 30 และไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของคตส.ในภาพรวม

ทั้งนี้ นายนามกล่าวว่า การถอดถอนนายสักได้ มี 3 กรณีคือ นายสักฆ่าคนตาย คตส.หมดวาระลง หรือ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ประธานคณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู้ถอดถอน

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=8681&catid=1


ไปตัดแว่นได้แล้ว (#22)

ทางที่ดีควรจะเลิกพล่ามเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซะด้วย
ยิ่งเขียนก็ยิ่งแสดงธาตุแท้ออกมา ว่าที่อ้างนักอ้างหนานั้น
ที่แท้เป็นอย่างไร


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 27-10-2007, 12:52
ยื่นให้ ปปช. สอบ น่าจะได้ครับ แต่ ปปช. จะรับเรื่องหรือไม่ เป็นอีกประเด็น

จะว่าไปหากยื่นถอดถอน ตาม 170-171 ต้องระบุความผิดเป็นข้อ ๆ ให้เห็นชัดเจน

ถ้าอ้างแค่นี้ ผมคิดว่า สนช. ขำกลิ้งลิงกับหมา ให้พวก นปก. สามล้อถูกหวยพวกนั้นยื่นดีกว่า

ไปแย่งอาชีพ แย่งผลงานเค้าทำไมก็ไม่รู้ อย่างน้อย ให้พวกนั้นยื่นพวกนั้นยังวางบิลกับหน้าเหลี่ยมได้บ้าง

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:ก่อนอื่น ๆ จำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของนายประเกียรติ
อดีตสว สายกลุ่มอำนาจเก่าและ'ทนายหน้าหอ' ในปัจจุบันด้วย.....
มีเจตนาซ่อนเร้น ทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือ กำลังใจ
และประวิงเวลาพิจารณาคดีของกรรมการ คตส

ก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ปปช. จะต้อง"รู้ทัน"
เจตนาและวัตถุประสงค์ของ'ทนายหน้าหอ'
จะต้องไม่เล่นตาม'เกม'.......


 ถ้าคิดว่าเป็น'ทนายหน้าหอ' หรือ หมู หมา กา ไก่ ของจำเลยฯ ก็รับพิจารณาหมด..
ทักษิณ จำเลยหนี"หมายจับ"ของศาลยุติธรรม ยังมีเงินว่าจ้างอีกมากมาย....... :!:
หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 27-10-2007, 13:06
ต้องมีจริยธรรมแบบนายกแม้วใช่ไหมถึงไม่ถูกถอดถอน :slime_smile2:

คนตรวจสอบเอง ควรจะมี "จริยธรรม" (มากกว่า) หรือเปล่า?
ไม่งั้น เอาอะไรไปตรวจสอบคนอื่นเขาล่ะ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: สมปอง ที่ 27-10-2007, 18:33
แสดงว่าทนายแม้วมีจริยธรรมสูงสุดเลยเพราะเที่ยวไปตรวจสอบคนอื่น :slime_smile2:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 27-10-2007, 18:46
ยื่นให้ ปปช. สอบ น่าจะได้ครับ แต่ ปปช. จะรับเรื่องหรือไม่ เป็นอีกประเด็น

จะว่าไปหากยื่นถอดถอน ตาม 170-171 ต้องระบุความผิดเป็นข้อ ๆ ให้เห็นชัดเจน

ถ้าอ้างแค่นี้  ผมคิดว่า สนช. ขำกลิ้งลิงกับหมา  ให้พวก นปก. สามล้อถูกหวยพวกนั้นยื่นดีกว่า

ไปแย่งอาชีพ แย่งผลงานเค้าทำไมก็ไม่รู้ อย่างน้อย ให้พวกนั้นยื่นพวกนั้นยังวางบิลกับหน้าเหลี่ยมได้บ้าง

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:

คำพิพากษาของศาล ตลกยังไงเหรอ

ดูน่าเชื่อถือกว่า "การ์ตูนปลาหมึกยักษ์"
ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปีกลายอีก


 :slime_smile2:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 27-10-2007, 18:57
คำพิพากษาของศาล ตลกยังไงเหรอ

ดูน่าเชื่อถือกว่า "การ์ตูนปลาหมึกยักษ์"
ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปีกลายอีก


 :slime_smile2:

ศาลสั่งจำคุก'สมัคร-ดุสิต'คนละ 2 ปีไม่รอลงอาญาคดีหมิ่น
 
12 เมษายน พ.ศ. 2550 10:10:00
 
http://www.bangkokbiznews.com/2007/04/12/WW10_WW10_news.php?newsid=63982
**********************************************************************

คดีนี้ คือคดีที่จำเลย ขันอาสาจะมาบริหารประเทศ และเค้าคิดว่า เค้าไม่เคยด่าชาวบ้านเลย  จริยธรรม และคุณธรรมสูงนักแล


ส่วนในกระทู้ คือคดีโจทย์ ซึ่งไม่ชนะคดี แค่นั้นเอง และจริง ๆ ไม่มีใครตลกกะคำพิพากษาดอกครับ นอกจากคุณ ที่พิมพ์ขึ้นมา


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 27-10-2007, 19:11
ศาลสั่งจำคุก'สมัคร-ดุสิต'คนละ 2 ปีไม่รอลงอาญาคดีหมิ่น
 
12 เมษายน พ.ศ. 2550 10:10:00
 
http://www.bangkokbiznews.com/2007/04/12/WW10_WW10_news.php?newsid=63982
**********************************************************************

คดีนี้ คือคดีที่จำเลย ขันอาสาจะมาบริหารประเทศ และเค้าคิดว่า เค้าไม่เคยด่าชาวบ้านเลย  จริยธรรม และคุณธรรมสูงนักแล


ส่วนในกระทู้ คือคดีโจทย์ ซึ่งไม่ชนะคดี แค่นั้นเอง และจริง ๆ ไม่มีใครตลกกะคำพิพากษาดอกครับ นอกจากคุณ ที่พิมพ์ขึ้นมา

คดีของคุณ 'สมัคร-ดุสิต' เกี่ยวอะไรกับ คดีของคุณ สัก ไม่ทราบ?

'สมัคร-ดุสิต' ไม่มีจริยธรรม แล้วทำให้ สัก มีจริยธรรมสูงส่งขึ้นมารึไง?

แล้วก็อย่ามามั่วหน่อยเลย
ดิฉันไม่ใช่คนที่บอกว่า หลักฐานแค่นี้ ขำกลิ้งลิงกับหมา


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 27-10-2007, 19:15
คดีของคุณ 'สมัคร-ดุสิต' เกี่ยวอะไรกับ คดีของคุณ สัก ไม่ทราบ?

'สมัคร-ดุสิต' ไม่มีจริยธรรม แล้วทำให้ สัก มีจริยธรรมสูงส่งขึ้นมารึไง?

แล้วก็อย่ามามั่วหน่อยเลย
ดิฉันไม่ใช่คนที่บอกว่า หลักฐานแค่นี้ ขำกลิ้งลิงกับหมา


คุณพิมพ์เอง แล้วจะตีหน้าเซ่อ แร๋ ซึ่งหน้าได้ไงครับ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 27-10-2007, 20:34
อย่ามาสู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเลยครับ มันจะเข้าตัวพวกลิ่วล้อหน้าเหลี่ยมตลอด

เพราะคำว่า คุณธรรมจริยธรรม มันเป็น "นามธรรม"
แต่จะส่งผลให้เกิดถึงขั้น "ประชามติ" จนออกมาขับไล่
มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วคิดอีก อะไรที่ยอมได้ อะไรที่ยอมไม่ได้ ประชาชนย่อมรู้อยู่แก่ใจ

แค่เรื่อง ทวงหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ยอมจ่าย มันผิดอะไรนักหนา


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 29-10-2007, 21:52
เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
เขาไปยื่นหนังสือขอให้ สนช. ดำเนินการ
ชาวบ้านที่ไหนก็มีสิทธิทำได้
ส่วน สนช. จะไปดำเนินการให้ หรือไม่ อย่างไร
ก็เป็นส่วนของ สนช.

ส่วนเรื่องสภาทนายฯ เห็นบอกจะไปยื่นวันจ้นทร์นี้
คุณ soco สนใจก็ตามไปดู/ถามสิคะ


บังเอิญผมไม่ว่างไปที่สภาทนาย

เห็นตัวทะแนะสามตัว ไปสภาทนายวันนี้  ข่าวออกทุกช่องทุกฉบับเลย  :slime_fighto:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ริวเซย์ ที่ 01-11-2007, 01:48
ในฐานะทนายความด้วยกัน รู้สึกเสียใจแทนเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพทั้งสามคนจริงๆครับ ทำไปได้ สงสัยจะอ่านรัฐธรรมนูญฉบับ50ไม่เคลียร์

แบบนี้ไม่น่าเป็นทนายความเลย อับอายชาวบ้านชาวช่องไปเปล่าๆ กลับไปเรียนปี1ใหม่เถอะ  :slime_bigsmile:หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 01-11-2007, 02:18
ทีมทนายฝ่ายทักษิณจะบ้าบอไปกันใหญ่แล้วครับ
เรื่องนี้เป็นคดีแพ่ง คุณสักเป็นโจทก์ ไม่ใช่จำเลย
ที่ศาลพิพากษามาทั้งหมดคุณสักจึงไม่มีความผิด
ไม่ต้องรับโทษอะไรทั้งนั้น และยังอยู่แค่ศาลชั้นต้น

...

รายละเอียกที่ตกลงไว้กับลูกความเป็นอย่างไรบ้าง
เราก็ไม่เห็น ถ้าเกิดเขาตกลงกันว่าไม่คิดค่าว่าความ
แต่ไปแบ่งสัดส่วนกันตอนได้ทรัพย์ในคดี แล้วพอถึง
จบคดีลูกความเบี้ยวไ่ม่จ่ายส่วนแบ่ง จริงๆ ก็คือว่า
คุณสักโดนโกงนะครับ เพราะไม่ว่ายังไงก็ต้องได้รับ
เงินค่าว่าความ เพียงแต่จะคำนวณจากอะไรเท่านั้น

ที่ศาลพิพากษามาก็คือไม่ควรไปคิดจากทรัพย์ในคดี
เรื่องนี้คุณสักไม่ได้โกงเพราะเป็นการตกลงกัน 2 ฝ่าย
คนที่เบี้ยวคือลูกความที่เป็นจำเลย และคดีเพิ่งจะผ่าน
แค่ศาลชั้นต้น

ทำยังกับคุณสักตกเป็นจำเลย ถูกศาลฎีกาพิพากษา
ว่ามีความผิด งานนี้ทนายทักษิณฟ้องร้องไปก็ไม่ได้
เรื่องอะไรขึ้นมาหรอกครับ

ทักษิณต้องจ่ายค่าทนายเรื่องนี้หรือเปล่า ถ้าต้องจ่าย
ถามว่าทนายทักษิณเอาเรื่องแค่นี้มาทำคดีมีจริยธรรม
ในการคิดค่าทนายไหม?


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 01-11-2007, 03:15
วันนี้ผ่าน ๆ ตา ข่าวสักชี้แจงเรื่องนี้แต่ลืมอ่านรายละเอียด อิ อิ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: กาลามชน ที่ 01-11-2007, 08:05
ทีมทนายฝ่ายทักษิณจะบ้าบอไปกันใหญ่แล้วครับ
เรื่องนี้เป็นคดีแพ่ง คุณสักเป็นโจทก์ ไม่ใช่จำเลย
ที่ศาลพิพากษามาทั้งหมดคุณสักจึงไม่มีความผิด
ไม่ต้องรับโทษอะไรทั้งนั้น และยังอยู่แค่ศาลชั้นต้น

...

รายละเอียกที่ตกลงไว้กับลูกความเป็นอย่างไรบ้าง
เราก็ไม่เห็น ถ้าเกิดเขาตกลงกันว่าไม่คิดค่าว่าความ
แต่ไปแบ่งสัดส่วนกันตอนได้ทรัพย์ในคดี แล้วพอถึง
จบคดีลูกความเบี้ยวไ่ม่จ่ายส่วนแบ่ง จริงๆ ก็คือว่า
คุณสักโดนโกงนะครับ เพราะไม่ว่ายังไงก็ต้องได้รับ
เงินค่าว่าความ เพียงแต่จะคำนวณจากอะไรเท่านั้น

ที่ศาลพิพากษามาก็คือไม่ควรไปคิดจากทรัพย์ในคดี
เรื่องนี้คุณสักไม่ได้โกงเพราะเป็นการตกลงกัน 2 ฝ่าย
คนที่เบี้ยวคือลูกความที่เป็นจำเลย และคดีเพิ่งจะผ่าน
แค่ศาลชั้นต้น

ทำยังกับคุณสักตกเป็นจำเลย ถูกศาลฎีกาพิพากษา
ว่ามีความผิด งานนี้ทนายทักษิณฟ้องร้องไปก็ไม่ได้
เรื่องอะไรขึ้นมาหรอกครับ

ทักษิณต้องจ่ายค่าทนายเรื่องนี้หรือเปล่า ถ้าต้องจ่าย
ถามว่าทนายทักษิณเอาเรื่องแค่นี้มาทำคดีมีจริยธรรม
ในการคิดค่าทนายไหม?

เปรียบได้กับนายทุนหน้าเลือด ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินทำนา
แต่ทำสัญญารีดนาทาเร้น มิชอบด้วยกฎหมาย
วันหนึ่งชาวนาเกิดรู้ว่าสัญญาไม่ถูกต้อง จึงเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่าตอบแทนตามสัญญา
นายทุนหน้าเลือดก็เป็นโจทก์ ไปฟ้องศาลว่าชาวนาผิดสัญญา
ศาลพิจารณาแล้วตัดสินว่าสัญญามิชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิด จึงยกฟ้อง
คดีนี้เป็นคดีแพ่ง โทษที่โจทก์ได้รับคือ สูญเสียสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญา

+++++++++

ทนาย เรียกค่าทนายได้
แต่ไม่ควรคิดเป็นเปอร์เซนต์ส่วนแบ่งจากทรัพย์ที่เป็นข้อพิพาท
เพราะการได้รับค่าจ้างเป็นส่วนแบ่ง ทำให้ทนายมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดี
เกิดเป็นแรงจูงใจให้พยายามเชือดเฉือนทรัพย์ที่เป็นข้อพิพาทให้มากที่สุด
โดยไม่คำนึงถึงเส้นแบ่งที่ยุติธรรมระหว่างลูกความกับคู่กรณี
หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Cherub Rock ที่ 01-11-2007, 08:46
เปรียบได้กับนายทุนหน้าเลือด ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินทำนา
แต่ทำสัญญารีดนาทาเร้น มิชอบด้วยกฎหมาย
วันหนึ่งชาวนาเกิดรู้ว่าสัญญาไม่ถูกต้อง จึงเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่าตอบแทนตามสัญญา
นายทุนหน้าเลือดก็เป็นโจทก์ ไปฟ้องศาลว่าชาวนาผิดสัญญา
ศาลพิจารณาแล้วตัดสินว่าสัญญามิชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิด จึงยกฟ้อง
คดีนี้เป็นคดีแพ่ง โทษที่โจทก์ได้รับคือ สูญเสียสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญา

+++++++++

ทนาย เรียกค่าทนายได้
แต่ไม่ควรคิดเป็นเปอร์เซนต์ส่วนแบ่งจากทรัพย์ที่เป็นข้อพิพาท
เพราะการได้รับค่าจ้างเป็นส่วนแบ่ง ทำให้ทนายมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดี
เกิดเป็นแรงจูงใจให้พยายามเชือดเฉือนทรัพย์ที่เป็นข้อพิพาทให้มากที่สุด
โดยไม่คำนึงถึงเส้นแบ่งที่ยุติธรรมระหว่างลูกความกับคู่กรณี
แบ๊วว.. นะเนี่ย :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 01-11-2007, 08:55
เปรียบได้กับนายทุนหน้าเลือด ให้ชาวบ้านเช่าที่ดินทำนา
แต่ทำสัญญารีดนาทาเร้น มิชอบด้วยกฎหมาย
วันหนึ่งชาวนาเกิดรู้ว่าสัญญาไม่ถูกต้อง จึงเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่าตอบแทนตามสัญญา
นายทุนหน้าเลือดก็เป็นโจทก์ ไปฟ้องศาลว่าชาวนาผิดสัญญา
ศาลพิจารณาแล้วตัดสินว่าสัญญามิชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิด จึงยกฟ้อง
คดีนี้เป็นคดีแพ่ง โทษที่โจทก์ได้รับคือ สูญเสียสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญา

+++++++++

ทนาย เรียกค่าทนายได้
แต่ไม่ควรคิดเป็นเปอร์เซนต์ส่วนแบ่งจากทรัพย์ที่เป็นข้อพิพาท
เพราะการได้รับค่าจ้างเป็นส่วนแบ่ง ทำให้ทนายมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดี
เกิดเป็นแรงจูงใจให้พยายามเชือดเฉือนทรัพย์ที่เป็นข้อพิพาทให้มากที่สุด
โดยไม่คำนึงถึงเส้นแบ่งที่ยุติธรรมระหว่างลูกความกับคู่กรณี
ยังขาดประเด็นเรื่องเป็นแค่ศาลชั้นต้นไปนะครับ จะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ให้หมด
แล้วการไปลากโยงว่าโจทก์ได้ัรับการลงโทษผมว่าก็ลากไกลไปหน่อยครับ

ที่ใช้คำ่ว่าทนาย "หน้าเลือด" ก็เหมือนกัน เอาอะไรตัดสินครับ รู้ไหมว่าเขาคิด
ค่าทนายเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของมูลหนี้ ทำไมเขาต้องคิดเงินส่วนนี้

และถ้าไม่ได้เงินส่วนนี้ได้แต่ค่าทนาย มันคุ้มค่าว่าความของเขาหรือเปล่า?


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ปุถุชน ที่ 01-11-2007, 15:54
ยังขาดประเด็นเรื่องเป็นแค่ศาลชั้นต้นไปนะครับ จะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ให้หมด
แล้วการไปลากโยงว่าโจทก์ได้ัรับการลงโทษผมว่าก็ลากไกลไปหน่อยครับ


ที่ใช้คำ่ว่าทนาย "หน้าเลือด" ก็เหมือนกัน เอาอะไรตัดสินครับ รู้ไหมว่าเขาคิด
ค่าทนายเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของมูลหนี้ ทำไมเขาต้องคิดเงินส่วนนี้

และถ้าไม่ได้เงินส่วนนี้ได้แต่ค่าทนาย มันคุ้มค่าว่าความของเขาหรือเปล่า?
นี่เป็นคดีของคุณสัก กอแสงเรือง
ถ้าเป็นคดีของทักษิณ ศาลฏีกาพิพากษาแล้ว ก็ยังไม่เป็นผลหรอก.......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 01-11-2007, 17:28
ทีมทนายฝ่ายทักษิณจะบ้าบอไปกันใหญ่แล้วครับ
เรื่องนี้เป็นคดีแพ่ง คุณสักเป็นโจทก์ ไม่ใช่จำเลย
ที่ศาลพิพากษามาทั้งหมดคุณสักจึงไม่มีความผิด
ไม่ต้องรับโทษอะไรทั้งนั้น และยังอยู่แค่ศาลชั้นต้น

...

รายละเอียกที่ตกลงไว้กับลูกความเป็นอย่างไรบ้าง
เราก็ไม่เห็น ถ้าเกิดเขาตกลงกันว่าไม่คิดค่าว่าความ
แต่ไปแบ่งสัดส่วนกันตอนได้ทรัพย์ในคดี แล้วพอถึง
จบคดีลูกความเบี้ยวไ่ม่จ่ายส่วนแบ่ง จริงๆ ก็คือว่า
คุณสักโดนโกงนะครับ เพราะไม่ว่ายังไงก็ต้องได้รับ
เงินค่าว่าความ เพียงแต่จะคำนวณจากอะไรเท่านั้น

ที่ศาลพิพากษามาก็คือไม่ควรไปคิดจากทรัพย์ในคดี
เรื่องนี้คุณสักไม่ได้โกงเพราะเป็นการตกลงกัน 2 ฝ่าย
คนที่เบี้ยวคือลูกความที่เป็นจำเลย และคดีเพิ่งจะผ่าน
แค่ศาลชั้นต้น

ทำยังกับคุณสักตกเป็นจำเลย ถูกศาลฎีกาพิพากษา
ว่ามีความผิด งานนี้ทนายทักษิณฟ้องร้องไปก็ไม่ได้
เรื่องอะไรขึ้นมาหรอกครับ

ทักษิณต้องจ่ายค่าทนายเรื่องนี้หรือเปล่า ถ้าต้องจ่าย
ถามว่าทนายทักษิณเอาเรื่องแค่นี้มาทำคดีมีจริยธรรม
ในการคิดค่าทนายไหม?

โจทก์ คือ ฝ่ายถูก จำเลย คือ ฝ่ายผิด?
ไปเอาหลักการคิดแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ย

ขนาดศาลตัดสินแล้วอบรม "โจทก์ ว่า ไม่มี "คุณธรรม จริยธรรม"
ที่ฟ้องเรียกเงินจากจำเลย ยังอุตส่าห์เถียงแทนให้อีกนะ

ขอแนะนำให้ไปอุทธรณ์แล้วรับแก้ต่างให้คุณสักเลย ค่ะ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 01-11-2007, 17:47
ยังขาดประเด็นเรื่องเป็นแค่ศาลชั้นต้นไปนะครับ จะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ให้หมด
แล้วการไปลากโยงว่าโจทก์ได้ัรับการลงโทษผมว่าก็ลากไกลไปหน่อยครับ

ที่ใช้คำ่ว่าทนาย "หน้าเลือด" ก็เหมือนกัน เอาอะไรตัดสินครับ รู้ไหมว่าเขาคิด
ค่าทนายเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของมูลหนี้ ทำไมเขาต้องคิดเงินส่วนนี้

และถ้าไม่ได้เงินส่วนนี้ได้แต่ค่าทนาย มันคุ้มค่าว่าความของเขาหรือเปล่า?


นั่นสิเนอะ
จริยธรรม คตส. ต้องรอ ให้ศาลฏีกาตัดสิน ถึงจะเชื่อได้
แต่คนที่ คตส. ตรวจสอบนั้น ไม่ต้องรอศาลยุติธรรมตัดสิน
แค่ "ศาลเตี้ย" ก็พอ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 01-11-2007, 17:52
โจทก์ คือ ฝ่ายถูก จำเลย คือ ฝ่ายผิด?
ไปเอาหลักการคิดแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ย

ขนาดศาลตัดสินแล้วอบรม "โจทก์ ว่า ไม่มี "คุณธรรม จริยธรรม"
ที่ฟ้องเรียกเงินจากจำเลย ยังอุตส่าห์เถียงแทนให้อีกนะ

ขอแนะนำให้ไปอุทธรณ์แล้วรับแก้ต่างให้คุณสักเลย ค่ะ


แล้วมีที่ไหนล่ะครับนอกจากครั้งนี้ คุณสักเป็นฝ่าย "โจทก์" ไปฟ้องร้อง
เรียกค่าทนายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ก่อนว่าความ ไ่ม่ใช่เป็น"จำเลย"
ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาทุจริต แล้วแพ้คดี

แล้วที่ว่าศาลอบรมโจทก์ อะไรของคุณ snowflake นั้นเป็นคำพูด
ของคุณ snowflake เองนะครับ ศาลไม่ใช่พระ หรือคุณครู ที่จะมี
หน้าที่มาอบรมสั่งสอนใคร ถ้าจะทำก็อยู่นอกเหนือหน้าที่ของศาล

คดีก็เพิ่งผ่านศาลชั้นต้น คำให้สัมภาษณ์ทางคุณสัก ผมก็ยังไม่เห็น
แล้วเรื่องแค่นี้จะใช้เป็นเหตุ  ไปฟ้องให้ปลดใครออกจากตำแหน่ง
ที่อยู่คนละองค์กรกันเลยมันตลกครับ .. ทำไปได้
ถ้ายื่นคำร้องให้ปลดจากเป็น "ทนายความ" ยังพอเข้าเรื่องหน่อย  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: jerasak ที่ 01-11-2007, 17:55
นั่นสิเนอะ
จริยธรรม คตส. ต้องรอ ให้ศาลฏีกาตัดสิน ถึงจะเชื่อได้
แต่คนที่ คตส. ตรวจสอบนั้น ไม่ต้องรอศาลยุติธรรมตัดสิน
แค่ "ศาลเตี้ย" ก็พอ


ไม่เข้าใจเรื่องศาลเตี้ยนะครับ .. ตอนนี้ก็รอให้เขามาขึ้นศาลอยู่ไง
ทำไมหนีหมายศาลไม่กลับมาเสียที คนที่นี่ยังรออยู่นะครับ  :slime_smile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 01-11-2007, 18:07
แถสิกา นี่ก็แปลก ๆ แฮะ

ว่าแต่ ทะแนะสามตัวตกลงไปยื่นตามคำพูดหรือปล่าวที่สภาทนายน่ะ


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 02-11-2007, 01:31
แล้วมีที่ไหนล่ะครับนอกจากครั้งนี้ คุณสักเป็นฝ่าย "โจทก์" ไปฟ้องร้อง
เรียกค่าทนายที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ก่อนว่าความ ไ่ม่ใช่เป็น"จำเลย"
ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาทุจริต แล้วแพ้คดี

แล้วที่ว่าศาลอบรมโจทก์ อะไรของคุณ snowflake นั้นเป็นคำพูด
ของคุณ snowflake เองนะครับ ศาลไม่ใช่พระ หรือคุณครู ที่จะมี
หน้าที่มาอบรมสั่งสอนใคร ถ้าจะทำก็อยู่นอกเหนือหน้าที่ของศาล

คดีก็เพิ่งผ่านศาลชั้นต้น คำให้สัมภาษณ์ทางคุณสัก ผมก็ยังไม่เห็น
แล้วเรื่องแค่นี้จะใช้เป็นเหตุ  ไปฟ้องให้ปลดใครออกจากตำแหน่ง
ที่อยู่คนละองค์กรกันเลยมันตลกครับ .. ทำไปได้
ถ้ายื่นคำร้องให้ปลดจากเป็น "ทนายความ" ยังพอเข้าเรื่องหน่อย  :slime_smile:

"โจทก์" คือ ฝ่ายที่คิดว่าตัวเองถูก
"จำเลย" คือ ผู้ที่โจทก์เห็นว่าผิด
คำพิพากษาคือเครื่องชี้ขาดว่าฝ่ายไหนผิด
นี้เป็นหลักโดยทั่วไป
ไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ หรือกรณีไหน
หรือเฉพาะคุณสัก คนเดียว

ศาลอบรม ประชาชน ได้หริอไม่ ในเมื่อไม่เชื่อถ้าไม่เจอกับตัวเอง
คุณ jerasak ควรไปอุทธรณ์แก้ต่างให้คุณสักดู จะได้ยินเองกับหู
หมดข้อสงสัย ได้ประสบการณ์ตรง

ส่วนเรื่องยื่น สนช. ให้ปลด ไม่ใช่เรื่องตลกแน่
ในเมื่อคุณสัก แกสำคัญตัวเอง เทียบเท่า ปปช.
ก็พึงมีคุณสมบัติเช่น ปปช.
นั่นคือ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

เมื่อมีหลักฐานปรากฏถึงความประพฤติดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้ร้องขอให้ สนช.
อันอ้างตัวว่าเป็น วุฒิสภา พิจารณาถอดถอน ผู้อ้างตัวเสมือน ปปช. ได้
คุณ jerasak จะไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ที่วินิจฉัยคุณสัก ไม่มีจริยธรรม
ต้องการคำชี้ขาดถึงศาลฏีกา ก็รีบๆ ไปอุทธรณ์เข้านะคะ

ยื่นสภาทนายความ ก็เป็นอีกเรื่อง เนื่องจากคุณ สัก สวมหมวกสองใบ

ทนายที่บกพร่องด้านจริยธรรม สมควรเป็นทนายหรือไม่
คนบกพร่องด้านจริยธรรม สมควรมาทำหน้าที่สอบสวนความผิดผู้อื่นหรือไม่


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 02-11-2007, 01:42
แถสิกา นี่ก็แปลก ๆ แฮะ

ว่าแต่ ทะแนะสามตัวตกลงไปยื่นตามคำพูดหรือปล่าวที่สภาทนายน่ะ  

บังเอิญผมไม่ว่างไปที่สภาทนาย

เห็นตัวทะแนะสามตัว ไปสภาทนายวันนี้  ข่าวออกทุกช่องทุกฉบับเลย   :slime_fighto:


ความจำเสื่อม ละเมอ สับสน หรือโกหก?

 :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Can ไทเมือง ที่ 02-11-2007, 01:47
ลองไปอ่านมาตรา 170-171 หรือยังล่ะ

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ********Q******** ที่ 02-11-2007, 03:04
 :slime_inlove: :slime_cool:

จะเลือกตั้งกันแล้ว ยังติดอยุ่ที่คมช.

และองค์กรคตส. อิอิ

ประเด็นที่ยกมามัน ไม่หนักหนาพอจะถอดถอนได้หรอก

เป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นเอง

ยกตัวอย่างองค์กรที่นพดลพยายามจะตั้งดูท่าจะเป็นองค์กรเถื่อนเฉพาะกิจเรียกร้องความสนใจไปวันๆเนติบริกรยุคทักษิณ หายกันกระเจิงก็เพราะแพ้คดีแพ้หลักการนั้นแหละ อยากให้ระบบตรวจสอบดีก็ไม่ควรเอาเรื่องเก่าๆที่ผ่านพ้นไปแล้วมาไล่โจมตีเรื่องใหม่ที่หยิบยกขึ้นมา


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 04-11-2007, 16:11
"วิชิต"แฉ"สัก"เป็นปรปักษ์ทักษิณ
--------------------------------------------------------------------------------

โดย Post Digital 4 พฤศจิกายน 2550 16:00 น.

ทนายทักษิณ จี้สัก กอแสงเรือง ทบทวนเรื่องจริยธรรม ชี้คตส.แจ้งจับเอม สะเทือนความรู้สึก ประชาชน และนักกฏหมาย

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล โฆษกทีมทนายความพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี ว่า นายสัก กอแสงเรือง กรรมการ คตส. ได้แสดงตัวเป็นปรปักษ์กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในสมัยเป็นนายกสภาทนายความ และพ.ต.ท.ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยได้ออกแถลงการณ์ว่ากล่าวหา พ.ต.ท.ทักษิณ ที่พูดถึงนายแฮร์รี ทรูแมน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในรายการนายกฯทักษิณพบประชาชน ที่กล่าวถึงการเข้าไปช่วยผู้กระทำผิด หลังการกระทำผิดเสร็จเรียบร้อยนั้นเรียกว่าทนายความ แต่คนที่ไปช่วยกระทำผิดหรือขณะกระทำผิดนั้นเรียกว่าผู้สมรู้ร่วมคิด ซึ่งนายสักออกแถลงการณ์ระบุว่า พ.ต.ท.ทักษิณ พูดจาโอ้อวดตกตนข่มท่านเพื่อให้เห็นว่าตนเองวิเศษกว่าคนอื่น และอ้างถึงคุณภาพของตัวเองโดยไม่กระดากปาก


นอกจากนี้ยังมีข้อความอื่นๆอีกมากมายที่แสดงออกว่านายสักเป็นปรปักษ์กับพ.ต.ท.ทักษิณ อย่างชัดเจน ซึ่งการเป็นปรปักษ์กับผู้ถูกกล่าวหานั้นนานสักยังควรจะเป็นกรรมการ คตส.อีกหรือไม่ ซึ่งขอเรียกร้องให้นายสักพิจารณาถึงจริยธรรมของตัวเอง


นายวิชิต กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ คตส.แจ้งความจับน.ส.พิณทองทา ชินวัตร บุตรสาวของพ.ต.ท.ทักษิณ ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนความรู้สึกของนักกฎหมายและประชาชนพอสมควร ซึ่งสังคมมองว่า คตส.นั้นกลั่นแกล้งโดยอาศัยอำนาจที่ถูกใช้โดยไม่ทราบว่าชอบธรรมหรือไม่ โดยในระเบียบ คตส.หมวดที่ 4 ข้อที่ 28 วรรค 2 ในกรณีที่พยานเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่แต่ไม่ให้ถ้อยคำ หรือไม่มา ผู้รับผิดชอบก็ไม่ต้องสอบปากคำก็ได้ ซึ่ง คตส.ควรทบทวนการแจ้งความจับ น.ส.พิณทองทา อย่ารอให้ศาลสั่งไม่ฟ้อง เพราะเรื่องดังกล่าวฝืนหลักการของสังคมและสิทธิขั้นพื้นฐาน

http://www.posttoday.com/breakingnews.php?sec=breaking&id=201580
******************

ขุดได้มาอีกหนึ่งเรื่องแร๊ะ  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 04-11-2007, 16:18
นี่คือหัวใจอีกอันหนึ่งที่ท่านต้องคิดต้องทำ ถ้าท่านทำตรงนี้ได้ ท่านจะมีบารมีท่านต้องมอบอำนาจแต่ท่านต้องมีความรับผิดชอบอยู่ ไม่ใช่มอบอำนาจแล้วฉันไม่เกี่ยว อย่างนี้ไม่มีความเป็นผู้นำ ผมมอบอำนาจแล้วผมรับผิดชอบต่อความสำเร็จและความผิดพลาดนั้นๆ ความรับผิดชอบนี้ต่างกับที่ประธานาธิบดีทรูแมนพูด ท่านบอกว่าการที่ไปช่วยเหลือผู้กระทำผิดขณะกำลังทำความผิด เขาเรียกว่าผู้สมรู้ร่วมคิด การที่ไปช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลังจากที่ทำผิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาเรียกว่าทนายความ เพราะฉะนั้นผู้บริหารจะต้องไม่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและเป็นทนายความ (accomplice and lawyer) ในตัวคนเดียวกัน คือไปร่วมกันโกงกับลูกน้องแล้วมาปกป้องลูกน้อง มันคนละเรื่องกับการมอบอำนาจ (delegation of power) แต่ยังมีความรับผิดชอบ การมอบอำนาจแต่ยังคงความรับผิดชอบต่อความสำเร็จและความล้มเหลว อย่างนี้เป็นผู้นำ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงความเป็นผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการ ซึ่งผมภูมิใจในข้าราชการไทย เพราะว่าผมได้สัมผัสชีวิตราชการมา 10 กว่าปี ผมรู้ว่าข้าราชการมีความรู้ มีวินัย แต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของข้าราชการก็คือระบบและประเพณีที่ผิด ๆ ในอดีต ซึ่งจะต้องเปลี่ยนและท่านต้องใจกว้าง ความเห็นที่แตกต่างมันจะสมบูรณ์ถ้าสร้างสรรค์ แต่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยอย่างไม่สร้างสรรค์ ผมยินดีที่จะได้รับความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะผมจะได้รอบคอบขึ้นแต่แน่นอนผู้นำคือผู้ที่จะต้องตัดสิน ความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมาต้องตัดสินแต่ตัดสินบนพื้นฐานที่รู้จริงและ รู้เพียงพอบนพื้นฐานแห่งการเข้าไปสู่ภารกิจที่ตนเองทำให้สำเร็จ

http://www.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=467&directory=1997&contents=4504&searchtxt= (http://www.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=467&directory=1997&contents=4504&searchtxt=)

ตอนหนี่งใน

การแสดงปาฐกถาพิเศษ

ของ

พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน

เรื่อง ผู้นำภาคราชการ : ประสิทธิผลและความรับผิดชอบ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2544

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้
**************************

ทนายความทั้งหลายจำใว้  :slime_smile2:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Chin Music ที่ 04-11-2007, 16:28
เรื่องฟ้องอะ ชอบกันจัง

แต่ไม่ยักจะชอบไปศาล


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 04-11-2007, 16:29
http://www.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=467&directory=1995&contents=4032&searchtxt= (http://www.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=467&directory=1995&contents=4032&searchtxt=)

คำกล่าวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน”

คลื่นเอฟ.เอ็ม 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เวลา 08.00 น. วันเสาร์ 4 มกราคม 2546
----------------------------------

ในคณะรัฐมนตรีผมได้สั่งการอีกเรื่องครับคือเรื่องการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น  วันนี้ผมได้รับรายงานและสั่งการให้นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดูองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือ  อ.ต.ก. เพราะได้รับรายงานเรื่องข้าวใน อ.ต.ก.มีการทุจริตมาก  มีการร่วมมือกับบริษัทที่เข้าไปจัดการ   และเรื่องของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยด้วย   นอกจากนั้น  ได้สั่งการเรื่องของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด  โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนไปทำแผนฟื้นฟูมา  ถ้าไม่มีแผนไม่มีแนวทางในการฟื้นฟูถือว่าผู้บริหารหมดประสิทธิภาพ  ต้องเปลี่ยนจะปล่อยไว้ต่อไปไม่ได้   แล้วถ้ามีทุจริตหรือสงสัยจะมีการทุจริตให้ไปจัดการเสีย  วางระบบรายงานให้ชัดเจนเพื่อให้การทุจริตทำได้ยากขึ้น  คงไม่สามารถกันได้ 100% แต่ว่าต้องทำให้ยากขึ้นเราต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทำได้ยากทำลำบากและคนทำเมื่อจับได้ต้องลงโทษเด็ดขาด  นี่คือสิ่งที่ได้สั่งการไป และผมจะแวะไปตรวจเยี่ยมไปดูแผนด้วยตัวเองตามที่ต่าง ๆ          ต่อไป   ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่พี่น้องเป็นห่วง  ผมก็เป็นห่วงและลงมือทำ  แต่บางอย่างอาจจะใช้เวลานิดหน่อยเพราะหมักหมมมาเป็นสิบ ๆ ปี  ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิด แต่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่ปกปิด  อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คือ นายเฮนรี่  ทรูแมน  ท่านได้พูดว่าคนที่ไปช่วยผู้กระทำความผิดหลังจากกระทำความผิดเสร็จเรียบร้อย เขาเรียกว่าเป็นทนายความหรือ Lawyer  แต่คนที่ช่วยผู้กระทำผิดให้ไปกระทำผิดหรือขณะกระทำผิด  เขาเรียกว่าผู้สมรู้ร่วมคิดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Accomplice ขอเรียนพี่น้อง      ประชาชนว่าผมจะไม่ยอมเป็นทั้งผู้สมรู้ร่วมคิดและเป็นทั้งทนายความหรือไม่เป็นทั้ง Accomplice หรือ Lawyer   ให้กับผู้กระทำความผิดแน่นอน  ขอเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าผมจะทำงานเต็มที่ในเรื่องการขจัดปัญหายาเสพติด เรื่องคอรัปชั่น เรื่องการแก้ปัญหาความยากจน  แต่เป็นสงครามที่ต้องใช้เวลาต่อสู้และต้องใช้ความอดทนมาก  ขอให้วางใจว่าจะทำอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ครับ

***********
คัดลอกมาหนึ่งตอน อีกฉากของการลากใส้ ลอร์เย่อ หรือ ผู้สมรู้ ไม่แน่ใจ  :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: meriwa ที่ 04-11-2007, 17:10
:slime_inlove: :slime_cool:

จะเลือกตั้งกันแล้ว ยังติดอยุ่ที่คมช.

และองค์กรคตส. อิอิ

ประเด็นที่ยกมามัน ไม่หนักหนาพอจะถอดถอนได้หรอก

เป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นเอง

ยกตัวอย่างองค์กรที่นพดลพยายามจะตั้งดูท่าจะเป็นองค์กรเถื่อนเฉพาะกิจเรียกร้องความสนใจไปวันๆเนติบริกรยุคทักษิณ หายกันกระเจิงก็เพราะแพ้คดีแพ้หลักการนั้นแหละ อยากให้ระบบตรวจสอบดีก็ไม่ควรเอาเรื่องเก่าๆที่ผ่านพ้นไปแล้วมาไล่โจมตีเรื่องใหม่ที่หยิบยกขึ้นมา


พวกนี้ยังมองไม่ออกว่ากรณ๊ปัญหาของทักษิณทำผิด กับ นายกฯ สุรยุทธ หรือ นาย สัก ฯ ที่มีเรื่องต่างๆ นั้น ต่างกันอย่างไร

ยังคงคิดแต่เพียงว่าถ้าขุดความผิดไม่ว่าจะนานแค่ไหน หรืออยู่ในช่วงไหนขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งนั้น


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: snowflake ที่ 05-11-2007, 12:19
พวกนี้ยังมองไม่ออกว่ากรณ๊ปัญหาของทักษิณทำผิด กับ นายกฯ สุรยุทธ หรือ นาย สัก ฯ ที่มีเรื่องต่างๆ นั้น ต่างกันอย่างไร

ยังคงคิดแต่เพียงว่าถ้าขุดความผิดไม่ว่าจะนานแค่ไหน หรืออยู่ในช่วงไหนขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งนั้น

นานแค่ไหนกันเหรอ ที่ว่านานน่ะ

"โจรกลับใจ" เค้ากลับใจจริง หรือแค่หาเปลือกมาห่อหุ้ม?

มาตรฐานจริยธรรม มันมีกี่ระดับกัน

หรือว่าไม่มี แล้วแต่ว่าใครพวกใคร


 :slime_doubt:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: ล้างโคตรทักษิณ ที่ 05-11-2007, 12:35


ไม่มี แล้วแต่ว่าใครพวกใคร

:slime_doubt:

มาตรรฐานแบบคุณตัวเช่าแล้วถีบหัวไง โคตรพ่อทำอะไรไม่ยุ่งไม่แตะ ต่อมจริยธรรมศีลธรรมเสื่อมสมรรถภาพกะทันหัน ปลุกไม่ขึ้น ไวอากร้าก็ไม่ช่วย แต่เป็นเรื่องศัตรูของสุดที่รัก ต่อมคุณธรรมจะพุ่งปรี๊ด ควันออกจมูก ไม่ต้องชาร์จแบตฯ

รักประชาธิปไตยสุดขั้ว ทีตอนโคตรพ่อเป้นเผด็จการนายทุน รวบเสียงในสภา ซื้อองค์การอิสระ คุณตัวจะใบ้รับประทาน เพราะ กำลังอมหญ้าทักษิณอยู่ :slime_smile2: 


รักประชาธิปไตยฮ่า :slime_sentimental:


หัวข้อ: Re: ยื่น สนช. ถอดถอน “สัก” เนื่องจากประพฤติตนผิด "คุณธรรม จริยธรรม"
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 05-11-2007, 12:47
'วิชิต ปลั่งศรีสกุล' คนหัวหมอ ผู้ภักดีต่อ'ทักษิณ'
 
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 04:34:00
 
 
จัดเป็น "หัวหมอ"มือกฎหมายของพรรคไทยรักไทย เพราะจบนิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์มหาบัญฑิต ม.ธรรมศาสตร์ สอบได้เนติบัณฑิตไทย และยึดอาชีพทนายความ

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : เริ่มเปิดสำนักงานกฎหมาย "นายวิชิตและเพื่อน" ก่อนจะหันมาทำธุรกิจ เป็นกรรมการบริหารห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว เป็นกรรมการ และเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลกลาง

วิชิต ปลั่งศรีสกุล เกิดเมื่อ 13 ตุลาคม 2494 เริ่มลู่ทางการเมืองจาก สมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.)ประจวบคีรีขันธ์ แล้วลงสนามการเมืองใหญ่ในนามพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้ง 2544 อยู่ในผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับ 73 

จนกระทั่งส้มหล่นเมื่อ "ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์" ปาตี้ลิสต์อันดับ 72 นักพูดฝีปากดี แต่ตายเพราะปาก ถูกกระแสสังคมกระหน่ำ เพราะประโยคคะนองปากใช้ “ระเบิดน้ำมันหมู” ถล่มมุสลิม หลังเกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน 2541 ต้องลาออก "วิชิต" จึงได้เลื่อนขึ้นเป็นส.ส.แทน

ปัจจุบันต้องโทษทางการเมือง 1 ใน 111 คน ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งเว้นวรรคการเมือง 5 ปี ปัจจุบันรับหน้าที่โฆษกทีมทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

เป็น"ทีมหัวหมอ" ที่คอยออกมาตอบโต้ฝ่ายพันธมิตรประชาธิปไตยฯ โดยขู่จะฟ้อง สนธิ ลิ้มทองกุล ข้อหาพยายามล้มล้างรัฐบาล แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและปลุกระดม จะแฉเรื่องเป็นหนี้สถาบันการเงิน 65 แห่ง

เป็นคนในพรรคไทยรักไทย ปากแรกๆ ที่ให้สัมภาษณ์แดกดันศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยและสั่งเว้นวรรคทางการเมือง 111 กรรมการบริหารพรรค กระทั่งถูกศาลปรามอย่างแรกจนต้องขอขมาศาล

ล่าสุด(4พ.ย.2550) เปิดโรงแรมแถลงเรียกร้องให้ "สัก กอแสงเรือง" กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียสายต่อรัฐ(คตส.) ถอนตัวไป อ้างว่ามีพฤติกรรมแสดงตัวเป็นปฎิปักษ์กับ พ.ต.ท.ทักษิณ มาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยที่เป็นนายกสภาทายความ และตอนเป็น ส.ว.เคยร่วมเข้าชื่อให้ถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ ออกจากตำแหน่ง 

อีกทั้งตี คตส.ตรงจุดที่แจ้งความจับดำเนินคดีกับ "เอม- พิณทองทา ชินวัตร" บุตรสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ว่าเป็นเรื่องสะเทือนความรู้สึกของนักกฎหมาย และประชาชน ถูกคตส.กลั่นแกล้ง กรณีปฏิเสธมาให้ปากคำข้อมูลในคดีโอนหุ้นชินวัตรเลี่ยงภาษี โดยเรียกร้องให้ คตส.ทบทวนการแจ้งความจับ เพราะเชื่อว่าศาลสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากฝืนหลักการของสังคมและสิทธิขั้นพื้นฐาน 

วิชิต ปลั่งศรีสกุล ยังยึดวิชากฎหมายที่ได้ร่ำเรียนมา ค้าความเป็น"คนหัวหมอ" รับใช้คนตระกูลชินวัตร อย่างซื่อสัตย์ยิ่ง
 
 
http://www.bangkokbiznews.com/2007/11/05/WW65_WW65_news.php?newsid=198984
************************************************************************ :slime_p: