ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: นทร์ ที่ 08-05-2006, 13:20หัวข้อ: ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างมากสั่งเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 08-05-2006, 13:20
ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างมากสั่งเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน

 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะตุลาการศาลรธน.ได้มีมติวินิจฉัยใน 2 ประเด็นจาก 4 ประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาได้ยื่นเรื่องมาแล้ว โดย 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) กำหนดวันเลือกตั้งหลังจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรในระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป  2.การจัดคูหาเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน ในลักษณะที่ให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องหันหน้าเข้าคูหาลงคะแนน และหันหลังออกด้านนอก จนทำให้บุคคลอื่นสังเกตเห็นการลงคะแนนได้ 3. การปล่อยให้มีการเลือกตั้งทั้งๆ ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคจ้างผู้สมัครจากพรรคการเมืองเล็กหลายพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงเกณฑ์ 20% หากเขตเลือกตั้งนั้นมีผู้สมัครเพียงรายเดียว    และ 4.การที่ กกต.ใช้วิธีรับรองผลการเลือกตั้งทางโทรศัพท์ โดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรึกษาหารือกันให้ครบองค์ประชุม  


โดยมติที่ประชุมคณะตุลาการศาลรธน.ได้วินิจฉัยและลงมติในประเด็นที่ 1 และ2 ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  แต่ในส่วนของประเด็นที่ 3และ4 นั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไป
       
สำหรับมติด้วยคะแนน 8 ต่อ 6 วินิจฉัยว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งใน 2 ประเด็น คือการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เสียงข้างมากของตุลาการทั้ง8 คนมีดังนี้

 1.นายผัน จันทรปาน 2.นายอภัย จันทนจุลกะ 3.นายมงคล สระฏัน 4.นายปรีชา เฉลิมวณิชย์  5.ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์  6.นายอุระ หวังอ้อมกลาง 7.นายจิระ บุญพจนสุนทร  8.นายนพดล เฮงเจริญ       

ขณะที่เสียงข้างน้อยของตุลาการทั้ง6 คน ได้แก่
1.นายศักดิ์ เตชาชาญ       2.พล.ต.อ สุวรรณ สุวรรณเวโช       3.นายจุมพล ณ สงขลา       4.นายมานิต วิทยาเต็ม 5.นายสุวิทย์ ธีรพงษ์       6.นายอุระ หวังอ้อมกลาง       

ส่วนมติด้วยคะแนะเสียง 9 ต่อ 5 ให้การเลือกตั้งมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน ซึ่งเสียงข้างมากของตุลาการทั้ง9 คนมีดังนี้       1.นายผัน จันทรปาน       2.นายอภัย จันทนจุลกะ       3.นายมงคล สระฏัน   4.นายปรีชา เฉลิมวณิชย์       5.ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์       6.นายอุระ หวังอ้อมกลาง       7.นายจิระ บุญพจนสุนทร      8.นายนพดล   เฮงเจริญ       9.นายมานิต วิทยาเต็ม
       
ขณะที่เสียงข้างน้อยของตุลาการทั้ง5ได้แก่
   1.นายศักดิ์ เตชาชาญ       2.พล.ต.อ สุวรรณ สุวรรณเวโช       3.นายจุมพล ณ สงขลา       4.นายสุวิทย์ ธีรพงษ์
   5.นายอุระ หวังอ้อมกลาง

http://www.naewna.com/news.asp?ID=7462


หัวข้อ: Re: ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างมากสั่งเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน
เริ่มหัวข้อโดย: นทร์ ที่ 08-05-2006, 13:39
ศาล รธน.มีมติ 9 ต่อ 5 วินิจฉัยให้เลือกตั้งใหม่
 
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 พฤษภาคม 2549 13:23 น.
 
              ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8 ต่อ 6 เห็นว่าการจัดคูหาเลือกตั้งของ กกต. ขัดรัฐธรรมนูญ และตุลาการวินิจฉัยให้เลือกตั้งใหม่ 9 ต่อ 5 โดยนายมานิต วิทยาเต็ม เป็นผู้ที่เห็นว่าการจัดคูหาเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่เห็นควรให้มีการเลือกตั้งใหม่
 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000060327


หัวข้อ: Re: ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างมากสั่งเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน
เริ่มหัวข้อโดย: aiwen^mei ที่ 09-05-2006, 11:09
อยากเปรียบเทียบเสียงข้างมาก-น้อย กับคดีซุกหุ้นภาคหนึ่งจังค่ะ