ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 08-05-2006, 12:50หัวข้อ: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 08-05-2006, 12:50
 :mozilla_cool:

ต่อไปก็รอดูว่า กกต จะลาออกหรือไม่  :arrow:


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 08-05-2006, 12:53
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000060312


ศาลรธน.มีมติ 8 ต่อ 6 ชี้เลือกตั้ง 2 เมษาฯมิชอบ-สั่งเลือกใหม่  
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 พฤษภาคม 2549 12:56 น.
 
 
              ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8 ต่อ 6 ชี้ว่า การเลือกตั้ง 2 เม.ย. 49 เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
       
       วันนี้ (8พ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 กรณีการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2549 จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยให้เพิกถอนการเลือกตั้ง และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยมี4ประเด็นสำคัญคือ
       
       1.กกต.ให้ความเห็นเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาโดยไม่เหมาะสมและไม่เที่ยงธรรม ซึ่งเมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้ง 2 เมษายน ซึ่งห่างจากวันยุบสภาเพียง 35 วันเท่านั้น ทั้งๆ ที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดเลือกตั้งไว้ให้ดำเนินการภายใน 60 วันนับแต่วันยุบสภา ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการให้มีเวลาที่พอเพียงสำหรับจัดเลือกตั้งโดยไม่มีการกำหนดล่วงหน้ามาก่อน ซึ่งการให้ความเห็นดังกล่าวของ กกต.แม้จะอยู่ภายใต้กรอบมาตรา 116 แต่เป็นการดำเนินการที่ไม่เที่ยงธรรม เอื้อประโยชน์แก่พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจยุบสภา ซึ่งขัดกับหลักความเป็นกลางทางการเมืองของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 และขัดหลักการจัดเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมตามมาตรา 144
       
       2.การเลือกตั้ง 2 เมษายน กกต.ได้กำหนดการจัดคูหาในลักษณะที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ว่าผู้เลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งหมายเลขใด อันเป็นการละเมิดหลักการลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งต้องดำเนินการโดยลงคะแนนโดยตรงและลับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 104 วรรค 3
       
       3.ผลการสอบสวนของอนุกรรมการสอบสวนกรณีพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ส่งผู้สมัครในทุกเขตทุกจังหวัดว่าจ้างให้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคส่งผู้สมัครลงแข่งขันเลือกตั้งตามที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีผู้สมัครคนเดียวในหลายเขตเลือกตั้ง จนเป็นเหตุให้ กกต.มีมติร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองขนาดเล็กที่รับจ้างส่งผู้สมัคร และดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าพรคการเมืองขนาดเล็กที่เกี่ยวข้อง พฤติการณ์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.แล้วยังละเมิดหลักรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 ที่กำหนดว่า พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้เพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เพราะกรณีดังกล่าวหมายความว่า พรรคการเมืองขนาดใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดและดำเนินการให้มีผู้สมัคร 2 คนนั่นเอง
       
       4.การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.มีมติ สั่งการ ออกประกาศและออกคำสั่งในเรื่องต่างๆ การสืบสวนเพื่อวินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยไม่ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ หรือมิได้มีการปรึกษาหารือกันโดยกรรมการครบถ้วนตามจำนวนที่มีอยู่ รวมถึงการให้ความเห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน ตามหลักเกณฑ์ของ พร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า กกต.มาตรา 10 ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 (6) และขัดแย้งกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรกลุ่มตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136
       
       ต่อมาในเวลา 12.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติด้วยคะแนน 8 ต่อ 6 วินิจฉัยว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งใน 2 ประเด็น คือการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้ความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาจนนำไปสู่การเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 และการจัดคูหาเลือกตั้งโดยหันหลังให้คณะกรรมการมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญยยังมีมติด้วยคะแนะเสียง 9 ต่อ 5 ให้การเลือกตั้งมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
       
       สำหรับเสียงข้างมากของตุลาการทั้ง8 คนมีดังนี้
       
       1.นายผัน จันทรปาน
       2.นายอภัย จันทนจุลกะ
       3.นายมงคล สระฏัน
       4.นายปรีชา เฉลิมวณิชย์
       5.ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์
       6.นายอุระ หวังอ้อมกลาง
       7.นายจิระ บุญพจนสุนทร
       8.นายนพดล เฮงเจริญ
       (รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป)
 
 


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: In The Name Of Justice. ที่ 08-05-2006, 13:11
2,200 ล้านละลายไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างสิ้นเชิง

แล้วอย่างนี้ เลือกครั้งต่อไป เมื่อไรดีล่ะ 60 วันเต็มตรีนไปเลยดีไหมครับ?

ห่วง ปชป. เวลาไปปราศรัยต่างจังหวัดจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 08-05-2006, 13:25
ถ้า กกต ชุดนี้ยังอยู่

ฟันธง ทรท ได้สบายๆ และ ปชป ชาติไทย โดนใบแดง ตั้งแต่ยังไม่สมัครครับ ฟันธง  :!: :!: :!:


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Chin Music ที่ 08-05-2006, 14:08
ถ้าเกิด กกต ลาออกจริง ทรท ยิ้มเลยครับ ได้เป็นรัฐบาลรักษาการไปเรื่อยๆ

หรือ กกต ไม่ลาออก ทำงานต่อไป... เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า กกต ปฏิบัติหน้าทีด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

ลาออกหรือไม่ลาออก มีปัญหาทั้งสิ้นครับ


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แม่นกฮูก ที่ 08-05-2006, 14:10
โมฆะแล้ว เหล่าบรรดาโมฆะชนไม่รู้จะว่ายังไงต่อ :lol:


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: มด 5.11 ที่ 08-05-2006, 14:34
- ฝ่ายค้าน ลงมาสมัครให้เชือดซะดีๆ คราวนี้ไม่มีมั่วเอา no vote เป็นของตัวเองแล้วนะ
- กกต เปลี่ยนชุดก็ดี ใครแพ้จะได้ไม่มีข้ออ้าง
- ทักษิณ จะไม่เว้นวรรคก็ย่อมได้ ที่แน่ๆ ยุบสภา ไม่ผิด
- แล้วถ้าส่วนของการกำหนดวันเลือกตั้ง ไม่ผิดอีกอย่าง พวกม๊อบ และพวก ม.7 ก็หมดตัวช่วยสิเนี่ย ว่ามาป่วนชาติทำไม

ฟังแล้วเป็นมติที่ทรมานฝ่ายค้านจริงๆ


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: RiDKuN ที่ 08-05-2006, 14:48
- ฝ่ายค้าน ลงมาสมัครให้เชือดซะดีๆ คราวนี้ไม่มีมั่วเอา no vote เป็นของตัวเองแล้วนะ
- กกต เปลี่ยนชุดก็ดี ใครแพ้จะได้ไม่มีข้ออ้าง
- ทักษิณ จะไม่เว้นวรรคก็ย่อมได้ ที่แน่ๆ ยุบสภา ไม่ผิด
- แล้วถ้าส่วนของการกำหนดวันเลือกตั้ง ไม่ผิดอีกอย่าง พวกม๊อบ และพวก ม.7 ก็หมดตัวช่วยสิเนี่ย ว่ามาป่วนชาติทำไม

ฟังแล้วเป็นมติที่ทรมานฝ่ายค้านจริงๆ


มันทรมานฝ่ายค้านตรงไหน ผมละงงจริงๆ  :lol:


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 08-05-2006, 16:02
 :mozilla_cool:

กกต ลาออกไป ไม่มีปัญหาครับ เพราะสามารถให้ศาลตั้งได้นี่ แต่ถ้า สว ตั้งอีกก็มีปัญหาแน่ๆ เพราะ รักษาการประธาน สว ไปออกรอบ กะ เหลี่ยมแล้ว


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Muikung ที่ 08-05-2006, 20:23
เลือกตั้งใหม่ ทุกคนกลับมาอยู่ในกติกา และเพื่อความสงบ เพื่อสนองพระราชดำรัส

เลื่อกตั้งครั้งนี้จุดหมายอยู่ที่แก้ไข รัฐธรรมนูญ มิใช่เลือกเพื่อแพ้ชนะในสภา


หัวข้อ: Re: ในที่สุด ก็ต้องเลือกตั้งใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษไร้นาม ที่ 08-05-2006, 23:08
เลือกตั้งใหม่ ทุกคนกลับมาอยู่ในกติกา และเพื่อความสงบ เพื่อสนองพระราชดำรัส

เลื่อกตั้งครั้งนี้จุดหมายอยู่ที่แก้ไข รัฐธรรมนูญ มิใช่เลือกเพื่อแพ้ชนะในสภา

แล้ว ถ้าได้รัฐบาลที่ ไม่โปร่งใส ไร้จริยธรรม มาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มันจะไม่หายนะเหรอครับ  :!: