ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:04หัวข้อ: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:04
 :slime_doubt: :slime_doubt: :slime_agreed: :slime_agreed: :slime_fighto: :slime_fighto:


รัฐบาลได้แปรสภาพศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
ให้กลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่
ที่อัดแน่นด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด

และข้าราชการระดับสูงมาเรียนรู้เรื่อง
"การเรียนรู้การเปลี่ยน แปลงของโลก"

โดยมีนักวิชาการระดับโลกมาเป็นวิทยากรพิเศษ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการจริง


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:07
ฮวน เอนริเก้
ผู้อำนวยการโครงการชีววิทยาศาสตร์
จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด
และเจ้าของหนังสือขายดี
As the Future Catches You
ขึ้นเวทีเป็นคนแรก
ในการถ่ายทอดมุมมองในอนาคต
ให้บรรดาผู้ว่าฯซีอีโอมองเห็นภาพของโลกอนาคตอันใกล้
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสต์ร์และเทคโนโลยี
ซึ่งจะมีผลให้เศรษฐกิจต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
มาเป็นการขับเคลื่อนด้วย "ทุนทางปัญญา"
มากกว่าอุตสาหกรรมรูปแบบเดิม

ดร.เอนริเก้ เชื่อมั่นว่า
พลังของเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่
จะสามารถพลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจสู่ความมั่งคั่งได้

เพราะจะเป็นส่วนสำคัญ
ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับธุรกิจ
และระดับประเทศ

รวมถึงความเป็นไปได้ที่ธุรกิจเหล่านี้
จะมีต่อโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้นถ้าประเทศไหนครอบครองทรัพย์สินทางปัญญามาก
ก็จะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เพราะทุนทางปัญญาเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างรายได้

คำแนะนำสำหรับประเทศไทยที่จะฝ่ากระแสต่างๆ
เข้าไปโลดแล่นในตลาดโลก คือ
รัฐบาลและคนไทยต้องร่วมกันลงทุน

เพื่อพัฒนาลูกหลานให้เข้าใจวิทยาการใหม่ๆ
ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (life science)
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรมศาสตร์
หรือแม้กระทั่งนาโนเทคโนโลยี
จนถึงเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

เพราะสามารถจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ การทำงาน สุขภาพ
และความมั่งคั่งของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:09
นารายณ์ มูรติ ประธาน บริษัทอินโฟซิส ของอินเดียสามารถต่อยอดความคิดของ ฮวน เอนริเก้ ได้อย่างลงตัว
โดยเฉพาะในแง่พลังเชิงสร้าง สรรค์ของเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

โดยระบุว่า นับวันแรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกมากขึ้นทุกที

การหลอมรวมกันและการแพร่หลาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
ทำให้เกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ขึ้น เรียกว่า
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (knowledge-based economy)

"ความรู้และนวัตกรรมจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการผลิต
และเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในทางการค้า
ซึ่งในทางกลับกัน นวัตกรรมก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่ง"

มูรติเชื่อว่า ประเทศที่กำลังพัฒนา
สามารถตักตวงประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เช่นกัน
หากมีการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจ
เช่น การประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจเอกชน

ช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิต และโอกาสทางการตลาด
แม้แต่ในระดับมหภาครัฐบาลสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน
ของรัฐได้ในรูปของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-government
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและภาคเอกชน

ซึ่งช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อกับทางราชการ
อีกทั้งยังทำให้การดำเนินงานของรัฐบาลมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะมีโครงสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ได้นั้น
มูรติเสนอแนะว่ารัฐบาลควรจะลงทุนในด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
โดยพยายามเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน

รวมทั้งระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ให้มีความสามารถแข่งขันได้และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
และสามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้น

แต่ผู้ว่าฯซีอีโอจะเข้าใจเพียงมิติในด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้
จะต้องเข้าใจในเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ด้วย

โดยเฉพาะในด้านพันธุกรรม (genomics)
เพราะความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรม
จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในโลกเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิถีชีวิตมนุษย์


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:11

ซึ่งในหัวข้อนี้ ดร.จอห์น เครก เวนเทอร์
รับผิดชอบในการถ่ายทอด
การเข้าใจในเรื่องรหัสพันธุกรรมของคนและสัตว์
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆ กรณี เช่น
นำมาสร้างอวัยวะทดแทน

ค้นหาความบกพร่องในยีนมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคต่างๆ
หรือแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ต่างๆ

แต่สิ่งที่ ดร.เวนเทอร์เตือนก็คือ
ควรจะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพราะกว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
จะต้องมีการแข่งขันกันทำวิจัย
และอาจทำลายทรัพยากรประเภทนี้ไปมากมายเช่นกัน


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:13

ศาสตราจารย์ดิพัก ซี เจน
คณบดี Kellogg School of Management
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา
หลังจากเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว
ศาสตราจารย์ดิพัก ซี เจน
คณบดี Kellogg School of Management
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา

ก็รับผิดชอบในการแนะแนวทางสร้างสินค้าไทย
สู่สินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เสนอแนะว่า ผู้ประกอบการต้องพยายามนำ "ความเป็นไทย"
มาเป็นจุดขายสินค้าและบริการ

ทั้งนี้มีโอกาสทางธุรกิจสำคัญ 3 แนวทาง
ที่ผู้ประกอบการอาจนำไปประยุกต์ใช้ได้

แนวทางแรก คือ
การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ
ผลักดันเมืองไทยเป็น "ศูนย์ กลางการแพทย์" ประจำภูมิภาค
โดยชูจุดขายในแง่ของความเป็นมิตร
ความพร้อมให้บริการของคนไทย

ทั้งนี้ในอนาคตจำนวนผู้สูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในญี่ปุ่น
และรัฐบาลพร้อมให้เงินดูแลคนเหล่านี้

ไทยควรใช้โอกาสนี้
ในการมอบบริการที่ตอบสนองกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว

แนวทางที่ 2 คือ
การสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
ไทยเป็นอู่วัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง
แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ควรหันมาใช้ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ
เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เช่น

การเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพระนคร ศรีอยุธยา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในอดีต
และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม

ควรคิดในมุมมองของนักท่องเที่ยวว่าพวกเขาต้องการอะไร
มากกว่าคิดในมุมของผู้ให้บริการเพียงฝ่ายเดียว

แนวทางสุดท้าย คือ
การนำเสนอวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
รสชาติแบบไทยๆ
ผ่านธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหาร

โดยในแง่ของการท่องเที่ยว
ต้องหันมาจับกลุ่มลูกค้าระดับบนมากขึ้น อาทิ

กลุ่มนักบริหารที่เข้ามาประชุม
หรือทำธุรกิจในเมืองไทย
เพราะคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูง

พร้อมจับลูกค้าใหม่จากจีน อินเดีย รัสเซีย
รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมคือตลาดยุโรป
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นไว้ด้วย

ศาสตราจารย์ดิพักย้ำว่า สิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ คือ
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาวิจัยนวัตกรรมต่างๆ
สร้างความแตกต่างจากสินค้าในตลาดปัจจุบัน

ซึ่งเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
ไทยยังไม่ได้เน้นเรื่องเทคโนโลยีและการออกแบบมากนัก
จึงแนะนำว่าไทยควรทุ่มเทความสนใจด้านนี้


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:17


อ้อ ลืมบอกชื่อไป


1.ฮวน เอนริเก้
ผู้อำนวยการโครงการชีววิทยาศาสตร์
จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด
และเจ้าของหนังสือขายดี
As the Future Catches You

2.นารายณ์ มูรติ
ประธาน บริษัทอินโฟซิส ของอินเดีย

3.ดร.จอห์น เครก เวนเทอร์

และ ท่านที่ 4.ศาสตราจารย์ดิพัก ซี เจน
คณบดี Kellogg School of Management
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ...
2.4 ตอบได้ว่ามีที่มาอย่างไร สำคัญแค่ไหน
-----หากตอบได้ ยกให้เป็นอาจารย์ เลยเอ๊า...

ปล.ผู้ว่าที่เข้าอบรมในครั้งนั้น ถูกย้ายเข้ากรุ เรียบร้อย แล้ว
ส่วนที่ยังเหลืออยู่ ได้เปลี่ยนไปเป็นสีเดิมจนสิ้น อนาถไหม พี่น้อง...
หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:19
"อินโฟซิส เทคโนโลยีส์ จำกัด" ซึ่งมีนายนารายณ์ มูริติ
สมาชิกสภาที่ปรึกษาด้านไอที
ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานคณะที่ปรึกษา

เป็นหนึ่งในจำนวน 300 บริษัทไอที
ที่เป็นประชากรของอิเล็กทรอนิกส์ ซิตี้
มาทำความรู้จักกับอินโฟซิส

แม้ก่อนหน้าที่ พ.ต.ท.ทักษิณ
จะแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของอินโฟซิส
ให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาด้านไอที

บริษัทแห่งนี้อาจไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในแวดวงไอทีไทย
แต่ในแง่ของระบบงานธนาคาร และบริการด้านที่ปรึกษาแล้ว อินโฟซิส

ถือเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่โด่งดังในตลาดโลก
และเป็นบริษัทอินเดียรายแรก
ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดแนสแด็กตั้งแต่ปี 2542

และด้วยตัวเลขผลประกอบการ 753 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา
ทำให้บริษัทแห่งนี้ยังครองตำแหน่งผู้ส่งออกซอฟต์แวร์เบอร์ 1 ของอินเดียไว้ต่อไป

ขณะที่หากนับเป็นมูลค่าส่งออกด้านไอทีโดยรวมแล้ว
ก็จะอยู่ในอันดับ 2 รองจากบริษัท ตาตา คอนซัลแทนซ์
ซึ่งมีธุรกิจด้านเทเลคอมรวมอยู่ด้วย


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:22
คำกล่าวของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
ทางคลื่นเอฟ.เอ็ม. 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2547คัดมาบางตอน

...........................................................................


ส่งเด็กไทยไปเข้าฝึกอบรมด้านซอฟต์แวร์ที่บริษัท อินโฟซิส


มีอีกเรื่องเกี่ยวกับอินเดียคือว่า
ที่ปรึกษาของผมซึ่งเป็นเจ้าของ
บริษัท INFOSYS Technologies Ltd. ของอินเดีย

เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ส่งไปขายที่สหรัฐอเมริกา
นาย Narayana Murthy
เขาเป็นคนเก่งมากในเรื่องของซอฟต์แวร์

เขามี campas ในการฝึกนักทำซอฟต์แวร์์
เขาจะเปิดฝึกให้คนไทยฟรี 100 คน
ใช้ระยะเวลาฝึกประมาณ 82 วัน

ผมจึงมอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปคัดเลือกคน คือเขาต้องการให้จบการศึกษา
และอายุประมาณไม่เกิน 26-27 ปี

แล้วส่งไป โดยเราออกค่าเครื่องบิน
แล้วเขาจะฝึกให้ 82 วัน
รับรองกลับมาแล้วมีแต่คนแย่งตัวกันแน่

และจะเป็นนักซอฟต์แวร์ที่เก่ง
เพราะที่นี่เขาเก่งมาก เขาฝึกให้เราฟรี


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:22
.หลังจากนั้นได้มีการรับสมัครสิบคัดเลือก คนไทยหัวกะทิ
จำนวน 100 คน ไปทำการศึกษายังเมืองไมซอว์ อินเดีย
ปัจจุบันสำเร็จการอบรมกลับสู่ประเทศไทย บ้างก้าวไกลไปทั่วโลก

นี้คือทองเปลวอีกหนึ่งแผ่น ที่ท่าน นายกฯทักษิณ
ทำการปิดไว้่หลังวงการศึกษา โดยมิเคยนำมากล่าว
เรื่องราวเช่นนี้ หากมีคุณอยู่บ้าง ขอให้ผู้ได้รับประโยชน์

โปรดเผยตน แสดงกตเวที อย่าทันได้มีความเสียใจเกิดก่อน
อีกทั้งผู้ได้รับประโยชน์ใน นโยบายทั้งหลาย
ท่านอย่ามัวหลบอยู่ ผู้ต่อสู้เพื่อท่าน บัดนี้ตกที่นั่งลำบาก
หากท่านไม่ประกาศให้โลกรู้ พิเภก เกรงท่านอดสูไปตลอดชาติ...


พิเภก ทนไม่ได้ มาทวงให้ เพื่อเป็นธรรม

.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:24วันนี้พูดเรื่อง นักเรียนทุน ไอที
พรุ่งนี้พูดเรื่องนักเรียนทุนหวย
ไปเรียนที่ฝรั่งเศษ กระทั่งสร้างชื่อลือลั่น
ท่านทั้งหลายเคยรับฟังหรือไม่

อนิจจา มติคณะรัฐตรีขิงแก่ แก่กติกาหวยบนดิน
เกิดกรรม กระเทือนไปยัง นักเรียนที่ว่านี้
มีบัญชาให้ส่งกลับ ระงับการศึกษา

วงการฝรั่งเศษ งงแทบบ้า ให้ลากลับทำไม
รัฐบาลฝรั่งเศษทนไม่ได้ เสียดายจีเนียสไทย
ลงทุนให้เรียนต่อ ไม่ง้อเงินทุนไทย

ครม.ขิงแก่ นำเข้าที่ประชุม ยอมอนุมัติให้อยู่ได้
อยากเสียตังค์เชิญตามสบาย ขิงแก่หน้าไม่อาย
นึกว่าช่วยประหยัดรายจ่าย หน้าไม่อายพวกเห็นแก่ตัว...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: soco ที่ 07-07-2007, 19:24
ทาสเหลี่ยม

หลงคอกมาจากไหนว่ะ

ไปไปกินหญ้าแถวหนามหลวงก่ะเค้าเร๊อะ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:30
ทาสเหลี่ยม

หลงคอกมาจากไหนว่ะ

ไปไปกินหญ้าแถวหนามหลวงก่ะเค้าเร๊อะ


วันนี้ฝนตก ไม่ จบาย งดหนึ่งวัน
ทาสเหลี่ยม ดีกว่าทาส ตุ๊ด
ลูกหลานไม่ได้ผุดได้เกิด...อิอิ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 07-07-2007, 19:33

.
ตั้งแต่ต้นจนจบนี้แหละ
ช่องทางการโกงเชิงนโยบาย
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในความรวย
.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: (ก้อนหิน) ละเมอ ที่ 07-07-2007, 22:11
อ้าว นึกว่าโดนโรคมือหงิกเล่นงานจนพิมพ์แป้นพิมพ์ไม่ได้แล้วซะอีก...  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: meriwa ที่ 07-07-2007, 22:23
นี้คือทองเปลวอีกหนึ่งแผ่น ที่ท่าน นายกฯทักษิณ
ทำการปิดไว้่หลังวงการศึกษา โดยมิเคยนำมากล่าว
เรื่องราวเช่นนี้ หากมีคุณอยู่บ้าง ขอให้ผู้ได้รับประโยชน์

---------------------------------------

แหมนี่ขนาดปิดทองหลังพระนะเนี่ย
ยังเห็นโม้ซะยนาด 


เรียนจบมาแล้วทำไรได้อ่ะ

ไปทำงานกับเอกชน ได้เงินเดือนสูง  ทำงานให้ต่างประเทศ  แล้วไงต่อ


ว่าแต่เภกได้ยินข่าวการแข่งหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดอะป่าว  ได้ตั้งอันดับ 1 2 3ของโลกเลยนะ
อันนี้จะบอกว่าเป็นผลงานของทักกี้อีกหรือเปล่าละนี่


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: Anthony ที่ 07-07-2007, 23:10
ยินดีต้อนรับ คุณพิเภกอินเตอร์ที่เสรีไทยครับ แล้วมาโชว์ความโง่ที่นี่บ่อยๆนะ

ทาส ตุ๊ด=ทาสของ ศิเทย+จักรภพ นะเหรอ คุณเภกก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

วันหลังชวน โรดัก มาโชว์ความโง่ที่นี่อีกคนสิ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: qazwsx ที่ 07-07-2007, 23:18

ปิดทองหลังพระซะรู้กันไปทั่วเลยฟว่ะ
เออ...แล้วจะกลับมา "รับใช้ชินวัตร" แบบไอ้เขหรือเปล่า ?

รู้จักปะ...ไอ้เข น่ะ
ไอ้คนที่มันรับเงินทุนเล่าเรียนหลวง
แล้วกลับมาเป็นขี้ข้ารับใช้คนโกงบ้านผลาญแผ่นดิน อ้ะ ...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 07-07-2007, 23:45
เภก800

ไปวงไหนก็โดนไล่ เหมือนหมูเหมือนหมา

แต่ก็ไม่สำเหนียก ....


สงสัย เพราะชาติกำเนิด เป็นหมูเป็นหมา เลยมีภูมิต้านทาน

และความซื่อสัตว์ ต่อ นายเหลี่ยม สูง


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ภัทร ที่ 08-07-2007, 00:39
คนที่นี่เค้าไม่เข้าใจความเป็นไปของโลกหรอกครับ

เพราะมัวแต่กำลังคลั่งระบอบเผด็จการ ที่เอาทฤษฎีพอเพียงของปลอมมาหลอกขายไปวันๆ (ของจริงนะ เขาไม่ทำกันแบบนั้น)


เสร็จแล้วก็ไปเปิดเมเนอเจอร์ กับฟังพวกเผด็จการออกทีวีโชว์พาว รับข้อมูลล้างสมองหน่อยๆ เพื่อความบันเทิงใจ ว่าทักษินกำลัง จ้างนู่น จ้างนี่ จ้างนั่น มาถล่มประเทศไทย

เฮ้อออ เชื่อกันเข้าไปได้ มีเรื่องใส่ความทักษินวันๆนึงเป็น 100 เรื่องได้แล้วมั้ง บางเรื่องพูดไปพูดมาขัดกันเอง เพราะโกหกจนลืมเรื่องที่แต่งไปเมื่อวาน หัดใช้ตรระกะกันให้ดีดีนะจ๊ะ


 :slime_shy:

 :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: aoporadio ที่ 08-07-2007, 00:59
เภก คืนชีพ :slime_hmm: :slime_hmm: :slime_hmm:

ก็ช่วงนี่หญ้ามันงาม ได้น้ำดิดีนิ :slime_agreed: :slime_agreed:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 08-07-2007, 01:12
เย่ เภก ฝึกวิชาใช้หัวเดินต่างเท้าสำเร็จแล้ว กลับมาวาดลวดลายได้แล้ว


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 08-07-2007, 01:16

วันนี้ฝนตก ไม่ จบาย งดหนึ่งวัน
ทาสเหลี่ยม ดีกว่าทาส ตุ๊ด
ลูกหลานไม่ได้ผุดได้เกิด...อิอิ


ทาสตุ๊ด ตุ๊ดที่ว่านี่คนไหนอะครับ เลือกมาสักคน สุรกวย จักรพวย ธงทวย ศิธวย สรจวย หรือป่าวอะครับ

สุรกวย ฉายา ตุ๊ดใหญ่  aka. ป้าแมรี่
ธงทวย ฉายา ตุ๊ดกลาง
ศิธวย  ฉายา ตุ๊ดเล็ก
จักรพวย ฉายา ตุ๊ดจิ๋ว
สรจวย ฉายา ตุ๊ดหนีบตด


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: สี่หามสามแห่ ที่ 08-07-2007, 01:19
ทาสตุ๊ด ตุ๊ดที่ว่านี่คนไหนอะครับ เลือกมาสักคน สุรกวย จักรพวย ธงทวย ศิธวย สรจวย หรือป่าวอะครับ

สุรกวย ฉายา ตุ๊ดใหญ่  aka. ป้าแมรี่
ธงทวย ฉายา ตุ๊ดกลาง
ศิธวย  ฉายา ตุ๊ดเล็ก
จักรพวย ฉายา ตุ๊ดจิ๋ว
สรจวย ฉายา ตุ๊ดหนีบตด

ลืม โอ๊ก...ได้ไงครับ


แต่ว่า ขานั้น มันเกย์ นี่เนอะ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 08-07-2007, 01:36
ลืม โอ๊ก...ได้ไงครับ


แต่ว่า ขานั้น มันเกย์ นี่เนอะ

พานทองทวย เหรอครับ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: คาคาชิ ที่ 08-07-2007, 01:55
เข้ามาบอกว่า
นับถือไอ้เหลี่ยมกันเข้าไป
นับถือมากกว่าโคตรพ่อโคตรแม่ตัวเอง
บอกตรง ๆ ว่า


ขี้เกียจอ่านว่ะ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 02:45
.
สู้เพื่อแพ้ สู้ไปทำไม
ทั้งโลกนิยมประชาธิปไตย
นายกฯทักษิณ พาก้าวหน้า
ป๋า พาอับเฉา เศร้าหมอง
สู้ไปเข้ามุมอับไปยังผยอง
ไม่มองให้พ้นหัวแม่เท้าเรยยย...อิอิ
.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 02:56
.

รธน.ปี50 คว่ำ เลือกตั้งถูกเลือนออกไป
รายจ่ายยังต้องจ่าย รายได้หาไม่เข้า
ค้าขายกับต่างชาติไม่ได้ ไม่มีใครเชื่อถือ

ตั้งใจให้มีรัฐบาล ประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญถูกคว่ำใช้ไม่ได้
ค้าขายติดขัด ต่างชาติย้ายออก

ภายในก่อหวอด วุ่นวาย
ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต

ไทยซื้อ ไทยขาย ไทยสบาย
ไทยไม่ซื้อ ไทยไม่ขาย ไทย ล้มละลาย
ตัวก็ตาย ชาติก็ตาย ไม่มีใครยอมใคร

วันนี้แค่ด่า พรุ่งนี้มีฆ่า วันหน้าไม่เหลือไทย
ท่านก็ตาย เภก ก็ตาย ลูกหลาน ทำงัย

ทักษิณ พาไปค้า ศักดินา พาไปตาย
เผด็จการดีอย่างไร ใครฉลาดช่วยตอบที อิอิ...


.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 03:05
ขณะ แม้ว ก้าวไปข้างหน้า
อ้ายบังบ้า ดันซื้อรถเก่า
ขณะ แม้ว พูดเรื่อง ไอที
สุรยุทธ์ตัวดี ดันผลิตจตุคาม
โถ อ้าย เวย์น รูนีย

"สนธิ" เซ็นซื้อยานเกราะเก่าเก็บยูเครนย้อมแมวขาย4พันล้านดับไฟใต้


โดย ผู้จัดการออนไลน์    3 กรกฎาคม 2550 13:13 น.

       ผู้จัดการรายวัน – ที่ปรึกษาบริษัทค้าอาวุธรัสเซียร้องสตง.
ให้สอบการประมูลยานเกราะล้อยาง
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทค้าอาวุธจากยูเครนคู่แข่งขัน
เผยคณะกรรมการฯ ยอมให้ยื่นซองทั้งที่ปิดรับไปแล้ว

แถมนำยานเกราะเก่ายุคสงครามเย็น
นำมาย้อมแมวเป็นของใหม่ขายให้กองทัพบก
ผิดเงื่อนไขข้อกำหนด

เผย ผบ.ทบ.เห็นชอบผลประมูลแล้ว
รอ ผบ.สูงสุด เสนอรมว.กลาโหม เซ็นอนุมัติ
เตือนระวังซ้ำรอยทีวีวงจรปิดคุณภาพแย่
ที่ใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
       


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 06:51
นี่ก็ไม่สนุกเหมือนกัน ไม่มีใครตอบ
สงสัยยาจะแรงไป วันหน้าต้องลดยาหน่อย
ลาละนะ วันหลังมาใหม่...อิอิ.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 08-07-2007, 07:47
อ่าว กลับไปเดินกลางถนนอีกละ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: 55555 ที่ 08-07-2007, 08:54
.
สู้เพื่อแพ้ สู้ไปทำไม
ทั้งโลกนิยมประชาธิปไตย
นายกฯทักษิณ พาก้าวหน้า
ป๋า พาอับเฉา เศร้าหมอง
สู้ไปเข้ามุมอับไปยังผยอง
ไม่มองให้พ้นหัวแม่เท้าเรยยย...อิอิ
.

จริงด้วย ลุง........." สู้เพื่อแพ้ สู้ไปทำไม "......ยิ่งสู้ยิ่งใกล้คุก....มองไมพ้นหัวแม่ตีน จริง ๆ .......

"ผมไม่ได้โกง" 
"ผมทำเศรษฐกิจดี"  จิ๊บหาย
"เค้ากลั่นแกล้งผม"..
"เค้าไม่มีหลักฐาน" 


 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 21:55
นร.ทุนไทยสร้างชื่อในฝรั่งเศส ทำคะแนนสูงสุดหลักสูตรวิศวะอัจฉริยะ

       นักเรียนทุนไทยสร้างชื่อในฝรั่งเศส วิจิตร เผย สุทธิชัย ใจติ๊บ
สอบได้คะแนนสูงสุดของการเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงที่รับเฉพาะเด็กอัจฉริยะเข้าเรียน
       
       ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายสุทธิชัย ใจติ๊บ นักเรียนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ปี 2547 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อวิศวกรรม มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Grenoble 1 ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี ประเทศฝรั่งเศส ได้แจ้งความประสงค์จะขอศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง โดยจะเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Grenoble ซึ่งจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบเท่าปริญญาโท
       
       ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฝรั่งเศสรายงานว่า นักเรียนมีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม โดยขณะที่ศึกษาขั้นเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศส 7 เดือน ณ สถาบัน CUEF เมือง Grenoble ได้ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 356 จากคะแนนเต็ม 699 และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนน 11.039 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ได้ 11.866 จากคะแนนเต็ม 20 และภาคเรียนที่ 3 ได้ 14.238 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยเฉพาะวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนสูงถึง 17.75 จากคะแนนเต็ม 20 โดยสรุปได้คะแนนรวมเฉลี่ยเป็นที่ 1 ของชั้นปี
       
       ตามระบบการศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูง ถือว่าเป็นระบบการศึกษาเฉพาะของฝรั่งเศส สำหรับเด็กที่มีปัญญาเลิศจะสอนด้านวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง ด้านรัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบเท่าปริญญาโท โดยจะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี ศ.วิจิตร กล่าวชื่นชม


นายสุทธิชัย มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของรุ่นมาโดยตลอด

ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องการส่งนายสุทธิชัย ไปเรียนต่อระดับวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง ตามระบบการศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูง


ถือว่าเป็นระบบการศึกษาเฉพาะของฝรั่งเศส สำหรับเด็กที่มีปัญญาเลิศ


จะสอนด้านวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง ด้านรัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยจะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว**********************************************************************


ที่เหลืออีกมากมาย เสียดาย ต้องถูกส่งกลับ
นโยบาย ท่าน นายกฯทักษิณ ออกผล
หากยังเหลือเมตตา อย่าขวางทางเจริญ ลูกหลาน ...
.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 21:58
ข่าวร้าย...โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ไม่มีอีกแล้ว จบแค่ 2 รุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (14 พ.ย.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดแถลงผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โดย ดร.อรทัย มูลคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้จัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ช่วงปีงบประมาณ 2547-2549 โรง พบว่า มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในฝันแล้ว 836 โรง ที่เหลืออีก 85 โรง อยู่ในช่วงการประเมิน คาดว่าจะสามารถประเมินได้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.2549 และจากการประเมินกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในฝันที่ผ่านการประเมินแล้ว 809 โรง พบว่ามีการพัฒนาครูด้านไอซีทีมากที่สุด ร้อยละ 97.30 และเมื่อสำรวจผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน พบว่า ในปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนสอบเข้าได้ 9,256 คน ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนสอบเข้าได้ 15,821 คน นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในโรงเรียนจำนวน 497 โรง ที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการถึง 134,581 คน


******************************************นายกฯทักษิณ เล็งการไกล ออกนโยบายเป็นคุณ
แต่ถูกยกเลิกไป น่าเสียใจแทน ลูกหลานที่มีความสามารถ
ผู้มีเมตตา ได้โปรด ชุบชีวิตการศึกษา ให้ลูกหลานเรา...
   


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 22:03
นายกฯทักษิณ เล็งการไกล ออกนโยบายเป็นคุณ
แต่ถูกยกเลิกไป น่าเสียใจแทน ลูกหลานที่มีความสามารถ
ผู้มีเมตตา ได้โปรด ชุบชีวิตการศึกษา ให้ลูกหลานเรา...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 08-07-2007, 22:35
นักเรียนทุน 1 ทุน 1 อำเภอ คณะวิทย์ที่ฝรั่งเศส
ทำคะแนนได้เป็นที่หนึ่งของรุ่น ศธ.ไฟเขียวให้คนเดียว
ให้เรียนวิศวะ 5 ปีเทียบเท่า ป.โท
ส่วนที่เหลือ มติครม.ให้ยกเลิกทุน 1 ทุน 1 อำเภอศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย หลังประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นว่า ที่ประชุมหารือกรณีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่เปลี่ยนชื่อเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมาโดยกรณี นายสุทธิชัย ใจติ๊บ นักเรียนจาก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนรุ่นแรกเมื่อปี 2547 ปัจจุบันเรียนปริญญาตรีปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เพื่อ วิศวกรรม มหาวิทยาลัย Joseph Fourier-Grenoble 1 หลัก สูตร 3 ปี ในประเทศฝรั่งเศส

 ทั้งนี้ นายสุทธิชัยทำคะแนนได้ดีเป็นที่หนึ่งของรุ่น โดยภาคเรียนที่ 1 ได้คะแนน 11.039  จากเต็ม 20 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ได้ 11.866 จากเต็ม 20 และภาคเรียนที่ 3 ได้คะแนน 14.238 จากเต็ม 20 โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง ซึ่งรับเฉพาะเด็กเก่งเข้าเรียน จึงขอรับนายสุทธิชัยเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Grenoble

และเมื่อจบจะได้ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และจะต้องใช้เรียนรวม 5 ปีเทียบเท่าปริญญาโท แต่ทุน 1 อำเภอให้เรียนปริญญาตรีไม่เกิน 7 ปี โดยที่ประชุมเห็นว่ากรณีนี้ควรอนุญาต และยังมีกรณีนักศึกษาเรียนแพทย์ในจีน ซึ่งใช้เวลา 5 ปี และฝึกงานอีก 1 ปี ถามจะขัดหลักการของทุนหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมให้ผ่อนผันให้ตามที่ขอเพราะระยะเวลาไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่ให้ไม่เกิน 7 ปี อีกทั้งให้ติดตามประเมินผล และสร้างหลักเกณฑ์เพื่อใช้ดูแลเด็กที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ


หัวข้อ: ~~@@ พี่พิเภก ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว @@~~
เริ่มหัวข้อโดย: ลูกหินฮะ๛ ที่ 08-07-2007, 22:38
:slime_sentimental:     พี่พิเภก  ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว
 :slime_fighto:      อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  ....


(http://www.stonekid.com/images/trt_Iloveu.jpg)

:slime_sentimental:     พี่พิเภก  ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว
 :slime_fighto:      อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  ....


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Chin Music ที่ 09-07-2007, 00:47
เออ... ซู่ๆๆ เนี่ยเสียงฝนปะครับ  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 12:48
เออ... ซู่ๆๆ เนี่ยเสียงฝนปะครับ  :slime_bigsmile:


*ดาบสาม สะท้านภพ โปรดอดใจรอ
เสาร์นี้ เปิดแผล ขันทีใหญ่
ข้อมูลลับ ส่งตรงจาก สารวัตร เฉลิม...*


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Chin Music ที่ 09-07-2007, 13:06

*ดาบสาม สะท้านภพ โปรดอดใจรอ
เสาร์นี้ เปิดแผล ขันทีใหญ่
ข้อมูลลับ ส่งตรงจาก สารวัตร เฉลิม...*

ผายลมมารดาท่าน!

เสาร์นี้ฝนตกอีกแล้วดิ สงสัยต้องเตรียมร่มไป


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 13:11
ผายลมมารดาท่าน!

เสาร์นี้ฝนตกอีกแล้วดิ สงสัยต้องเตรียมร่มไป


ผายลมแล้วสุขกาย ขอบใจที่อวยชัย
วันเสาร์ ฝนตกไม่เป็นไร ชื่นใจแก่ชาวนา
อยู่ใต้ฟ้า กลัวอะไรกับฝน เกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตาย
ฝ่าฝนด้นมา ฝ่าอันตราย
เปียกโชกทั้งกาย เพราะอยากไล่เผด็จการ


หัวข้อ: Re: ~~@@ พี่พิเภก ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว @@~~
เริ่มหัวข้อโดย: ภูดิน ที่ 09-07-2007, 13:13
:slime_sentimental:     พี่พิเภก  ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว
 :slime_fighto:      อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  ....


:slime_sentimental:     พี่พิเภก  ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว
 :slime_fighto:      อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  ....

 นึกว่า พิเภก  ร้องว่า   อาแม๊ว  ตายแหน่  ตายแหน่  เลยมั่ว ๆๆ สุด  ตัดแปะ ทุกระทู้  

ไปดีกว่า  ไม พักนี้  พวกเหลี่ยมมาเยอะ จัง

อิอิ   :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: ~~@@ พี่พิเภก ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว @@~~
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 13:14
นึกว่า พิเภก  ร้องว่า   อาแม๊ว  ตายแหน่  ตายแหน่  เลยมั่ว ๆๆ สุด  ตัดแปะ ทุกระทู้  

ไปดีกว่า  ไม พักนี้  พวกเหลี่ยมมาเยอะ จัง

อิอิ   :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:

สัญญาณอันตราย ใกล้เวลาเหลี่ยมกลับ


หัวข้อ: Re: ~~@@ พี่พิเภก ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว @@~~
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 09-07-2007, 13:19
:slime_sentimental:     พี่พิเภก  ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว
 :slime_fighto:      อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  ....

:slime_sentimental:     พี่พิเภก  ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว
 :slime_fighto:      อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  .... อาแม๊ว ซู่ๆ  ....


*  คุณเภก .... ลองไปอ่าน ทู้ นี้ดูดิ

   http://forum.serithai.net/index.php?topic=11375.msg196414#msg196414

    ว่าที่พี่ลูกหินเขาชม .. ว่าคุณเภกเป็นคนดี  คุณเภกอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้ด้วยอ่ะป่าว    :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Chin Music ที่ 09-07-2007, 13:22
อ่าว? นึกว่า ชาวนา ไปอยู่ที่สนามหลวงกันหมด

ที่แท้อยู่บ้านตัวเองหรอกหรือ?


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: โฟร์ ที่ 09-07-2007, 13:24
ไม่เห็นมีเรื่องซุกหุ้นเลี่ยงภาษีเลย  เขียนทำไมยึดยาว 


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 13:29
ไม่เห็นมีเรื่องซุกหุ้นเลี่ยงภาษีเลย  เขียนทำไมยึดยาว 


ก็ไม่ได้ทำจะเอาที่ไหนมาเขียน
เรื่องเก่าเก่าที่ไม่เข้าท่าทั้งน้านนน..


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 13:30
อ่าว? นึกว่า ชาวนา ไปอยู่ที่สนามหลวงกันหมด

ที่แท้อยู่บ้านตัวเองหรอกหรือ?


ทำนาบนหลังคนงัย


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Chin Music ที่ 09-07-2007, 13:32

ทำนาบนหลังคนงัย

ไม่ต้องพูดถึงเจ้านายเหลี่ยมแอนด์เดอะแก๊งขนาดนั้นก็ได้เภก


หัวข้อ: Re: ~~@@ พี่พิเภก ...เขาเป็นคนดี ..เพราะ พี่พิเภกเขารักอาแม๊ว @@~~
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 13:34

*  คุณเภก .... ลองไปอ่าน ทู้ นี้ดูดิ

   http://forum.serithai.net/index.php?topic=11375.msg196414#msg196414

    ว่าที่พี่ลูกหินเขาชม .. ว่าคุณเภกเป็นคนดี  คุณเภกอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้ด้วยอ่ะป่าว    :slime_bigsmile:


ฮาย ดาร์ลิ้ง
ไม่เจอน้องเอ้ซะนานคิดถึ๊งคิดถึง
เรื่องข้าวเย็นตกลงว่างัย
ไปไม่ไปไม่เห็นบอก
จะเอาแบลคเอาบลู พี่ให้ด้ายยยย
ขอเพียงดวงใจกระซิบบอกกกกก...
(แน่ะ จีบซะเลย อิอิ)


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 13:35
ไม่ต้องพูดถึงเจ้านายเหลี่ยมแอนด์เดอะแก๊งขนาดนั้นก็ได้เภก


ด้ายยยยย...
เอาหลังรัยยยดี...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: Sweet Chin Music ที่ 09-07-2007, 13:44

ด้ายยยยย...
เอาหลังรัยยยดี...


ตรู ไม่ชอบถั่วดำว่ะ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: (ลุง)ถึก สไลเดอร์ ที่ 09-07-2007, 13:57
เมื่อวันที่ 24 มิย.พวกม็อปไข่แม้วยังจินตนาการไปว่า
จะมีการนองเลือดแบบไฟลามทุ่ง จนต้องให้แม้วบินมาห้ามทัพ และกลับคืนสู่อำนาจต่อไป
   พอเอาเข้าจริงม็อปอ่าไรก็ไม่รู้...กลัวฝน.....กร๊ากกกก

พอม็อปจุดไม่ติด พวกแกนนำเลยคลั่ง งุ่นง่าน หงุดหงิด
ไปตามๆกัน
  ถ้าม็อปจุดติด เภก คงไม่มาเพ่นพ่านแถวนี้หรอก สิบอกไห่.....เอิ้กกกก

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 14:03

ตรู ไม่ชอบถั่วดำว่ะ

งันก็เล่นแต่สาคูไปอย่างเดียวก็แล้วกานนนน...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: see - u ที่ 09-07-2007, 14:09

ฮาย ดาร์ลิ้ง
ไม่เจอน้องเอ้ซะนานคิดถึ๊งคิดถึง
เรื่องข้าวเย็นตกลงว่างัย
ไปไม่ไปไม่เห็นบอก
จะเอาแบลคเอาบลู พี่ให้ด้ายยยย
ขอเพียงดวงใจกระซิบบอกกกกก...
(แน่ะ จีบซะเลย อิอิ)

* ฮั่นแน่ .....  คุณเภกท้า เอ้ เหยง ๆ ที่เวปลุงแคนว่ามาเจอกันหน่อยยยย

   นัดวัน  นัดเวลา ซะเรียบโร้ยยยย

   แล้วใครกันอ่ะ .... ที่พอ เอ้ บอกว่าถ้ากล้ามาจริง ๆ   เอ้   ก็กล้าไปจริง ๆ

   แล้วอยู่ ๆ ก็มากลับลำ 360 องศาบอกว่า .... ไม่กล้ามาเจอแร่ววว

   เด๋วจะหาว่าเขียนลอย ๆ  คุณเภกไปอ่านเตือนความจำใน ทู้ นี้ดูดิ๊ ... ว่าเขียนว่าไงมั่ง

   http://www.weopenmind.com/board/index.php?topic=4838.msg43570#msg43570

   เด๋วเหอะ ..... จากเภก800  จะกลายเป็น   เภก500   ร๊อกกกก    :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: (ก้อนหิน) ละเมอ ที่ 09-07-2007, 14:09
เมื่อวันที่ 24 มิย.พวกม็อปไข่แม้วยังจินตนาการไปว่า
จะมีการนองเลือดแบบไฟลามทุ่ง จนต้องให้แม้วบินมาห้ามทัพ และกลับคืนสู่อำนาจต่อไป
   พอเอาเข้าจริงม็อปอ่าไรก็ไม่รู้...กลัวฝน.....กร๊ากกกก

พอม็อปจุดไม่ติด พวกแกนนำเลยคลั่ง งุ่นง่าน หงุดหงิด
ไปตามๆกัน
  ถ้าม็อปจุดติด เภก คงไม่มาเพ่นพ่านแถวนี้หรอก ซิบิกไห่.....เอิ้กกกก

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:

จะจุดติดได้ไงครับ ฝนตกนี่นา  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 14:18
เมื่อวันที่ 24 มิย.พวกม็อปไข่แม้วยังจินตนาการไปว่า
จะมีการนองเลือดแบบไฟลามทุ่ง จนต้องให้แม้วบินมาห้ามทัพ และกลับคืนสู่อำนาจต่อไป
   พอเอาเข้าจริงม็อปอ่าไรก็ไม่รู้...กลัวฝน.....กร๊ากกกก

พอม็อปจุดไม่ติด พวกแกนนำเลยคลั่ง งุ่นง่าน หงุดหงิด
ไปตามๆกัน
  ถ้าม็อปจุดติด เภก คงไม่มาเพ่นพ่านแถวนี้หรอก ซิบิกไห่.....เอิ้กกกก

 :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:

มีหลายแผนงัย


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 20:26
.ขอสาธุชนผู้รัก "ประชาธิปไตย" โปรดระวังไว้ให้ดี
นับจากนาทีนี้ สิ่งใดไม่ดี พวกอัปรีย์ ชี้มาทางเรา

โง่เง่า งกเงิน เดินแทบไม่ไหว คิดได้งัย มาขันอาสา
ฝีมือดี พิเภก ไม่ว่า ที่เห็นหน้า มีแต่พวก "ดีแต่ปาก"

สรุปส่งท้าย นายกฯ อนุญาตให้ รวบอำนาจ
ยอมให้โชว์ความสามารถ พาชาติเจริญ

แม้นทำได้ ไทยรุ่งเรือง
เรา ท่าน ยอมสรรเสริญ ยอมรับ สนับสนุน
หากทำไม่ได้ให้รีบลง อย่ามัวโทษคนอื่น รู้ไหม...


.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 09-07-2007, 20:50
* ฮั่นแน่ .....  คุณเภกท้า เอ้ เหยง ๆ ที่เวปลุงแคนว่ามาเจอกันหน่อยยยย

   นัดวัน  นัดเวลา ซะเรียบโร้ยยยย

   แล้วใครกันอ่ะ .... ที่พอ เอ้ บอกว่าถ้ากล้ามาจริง ๆ   เอ้   ก็กล้าไปจริง ๆ

   แล้วอยู่ ๆ ก็มากลับลำ 360 องศาบอกว่า .... ไม่กล้ามาเจอแร่ววว

   เด๋วจะหาว่าเขียนลอย ๆ  คุณเภกไปอ่านเตือนความจำใน ทู้ นี้ดูดิ๊ ... ว่าเขียนว่าไงมั่ง

   http://www.weopenmind.com/board/index.php?topic=4838.msg43570#msg43570

   เด๋วเหอะ ..... จากเภก800  จะกลายเป็น   เภก500   ร๊อกกกก    :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


อุ้ยตายว้ายกรีด...หลงตาไปได้งัย
ครั้งต่อไปเอาแน่ เสาร์หน้านัดไว้ที่ทองหล่อ
คราวนี้ เอาจริงนะ น้องเอ้หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 10-07-2007, 14:25
ไม่เห็นมีเรื่องซุกหุ้นเลี่ยงภาษีเลย  เขียนทำไมยึดยาว 


ก็ไม่ได้ทำง๊ะ แต่งนิยายไม่เป็นซะด้วย....


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 10-07-2007, 16:42
อานันท์ชำแหละการเมืองก่อปัญหาทำสังคมไทยแตกแยกทั้งประเทศ 16 ล้านเสียงไม่มีความหมาย ชวนคนไทยเลือกข้างยืนอยู่ฝ่ายความถูกต้อง
นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเปิดการเสวนา “การปฏิรูปสังคมและการเมืองครั้งใหม่” ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ว่า ปัจจุบันสังคมไทยแตกเป็นสองซีก ตัวเลขไม่สำคัญว่ารัฐบาลจะได้รับเสียงจากการเลือกตั้ง 16 ล้านเสียง หรือ 19 ล้านเสียง ถ้าสังคมไทยยังแตกแยก เกลียดชังถึงขั้นนี้ และสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยให้มีความเกลียดชังกันต่อไป ให้มีการประหัตประหารกันต่อไป น่ากลัวมาก เป็นสิ่งที่ทุกๆ ฝ่ายต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 10-07-2007, 20:19
เมื่อ อัณฑะมิตร ประท้วง หมอ ประเวศ ส่งเสียงหนุนไว้ว่า
........................................................................


"เหมือนคนกำลังข่มขืนลูกตัวเอง แล้วมีคนออกมาประท้วงขับไล่
อยู่ๆ ก็มีคนออกมาบอกอย่าประท้วงต้องสามัคคี
คนๆ นั้นก็ข่มขืนลูกต่อไป

ดังนั้น มันต้องแก้ที่ต้นเหตุ
ถ้าแก้เหตุไม่ได้ความสามัคคีมันก็ไม่เกิด
ความสามัคคีจะเกิดต้องมีความจริง ความถูกต้อง

ถ้าเรียกร้องให้หยุดประท้วงก็เข้าล็อกเขา
อ้างว่า เพื่อความสงบ เขาก็ข่มขืนลูกต่อไป

คนที่เรียกร้องความสามัคคีเต็มไปหมดตอนนี้
พลาดเป้ากลายเป็นเหยื่อทำให้เขาทำอย่างเก่าต่อไป"
นพ.ประเวศ ระบุ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 10-07-2007, 20:20
เมื่อมีผู้เรียกร้องประชาธิปไตย หมอประเวศ กล่าวห้ามปรามไว้ว่า
.......................................................................................เมืองไทยกำลังจะหลุดเข้าไปสู่มิคสัญญีกลียุค
เพราะเกิดความแตกแยกกันอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ปัญหาบ้านเมืองก็แก้ไขไม่ได้ ผู้คนก็ขัดแย้งกันมากขึ้น

ถึงขั้นเรียกร้องให้ปลดประธานองคมนตรี
พระเดินขบวนขู่จะปิดล้อมสภาและเคลื่อนไหวคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าประเทศมหาอำนาจบางประเทศ
มีบริษัทรับจ้างโค่นล้มรัฐบาลต่างชาติ รวมถึงฆาตกรรมผู้นำด้วย

ถ้าใครจ้างเงินเยอะๆมันก็ทำ
ถ้ามันมาทำกับประเทศของเรามันจะยุ่งยากอีกทวีคูณ
สิ่งเหล่านี้เป็นสภาพโกลาหลที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา

ทั้งนี้สังคมจะต้องช่วยกันสร้างความถูกต้อง
ไม่เช่นนั้นจะไปสู่มิคสัญญีกลียุคนองเลือดได้
ขอให้เลิกชุมนุมประท้วงเสีย บ้านเมืองจึงสงบราบคาบได้....


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 11-07-2007, 00:58
หมอประเวศ แนะ แม้ว ทำตัวเหมือนป๋าเปรม
ให้ประกาศว่า ผมพอแล้ว
ชี้ ทักษิณ ขาดวาสนา และ บารมี

แนะให้เปลี่ยนตัวเองพูดเชิงสมานฉันท์
ไม่ควรสนับสนุนให้ นปก.ชุมนุมประท้วง
ส่วน พันธมิตรฯ เตรียมชุมนุมถือเป็นสิทธิ

ประเวศ แนะ สังคมนำการเมือง อย่าเอา เงิน เป็นที่ตั้ง!
ประเวศ ปลุกกระแสภาคประชาชนมีส่วนกำหนดนโยบาย สังคมนำการเมือง

ชี้อย่าให้คนส่วนน้อยกำหนดทิศทางประเทศฝ่ายเดียว
ที่มองทุนทางสังคมเป็น เงิน อย่างเดียว


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 11-07-2007, 10:20
ผายลมมารดาเจ้า
ตดแม่คุณ
mother gas ass


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 12-07-2007, 17:33
ผายลมมารดาเจ้า
ตดแม่คุณ
mother gas ass


ขอบคุณ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 10:44
ปฐมเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ และ ผู้ร่วมก่อการ.
ประกอบไปด้วย อดีตนักเรียนทุนหลวง(Scholaship)
ซึ่งมีโอกาสตามเสด็จเป็นพระพี่เลี้ยง
และ ศึกษา ควบคู่ไปพร้อมกับบรรดา
พระเจ้าลูกยาเธอทั้งหลายในขณะนั้น

..........................................................................

องค์ประกอบคณะราษฏร ประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ
และพลเรือนจำนวน 99 คน โดยมีบุคคลสำคัญดังนี้

* พ.อ.พระยาพลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฏร
* พ.อ.พระยาทรงสุรเดช
* พ.อ.พระยาฤทธิอัคเนย์
* พ.ท.พระประศาสน์พิทยายุทธ
* พ.ต.หลวงพิบูลสงคราม
* พ.ต.หลวงทัศนัยนิยมศึก
* น.ต.หลวงสิทธุ์สงครามชัย
* น.ต.หลวงศุภชลาศัย
* หลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงศ์) หัวหน้าฝ่ายพลเรือน
* นายจรูญ สืบแสง
* นายควง อภัยวงศ์

*****************************************

สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง* การปฏิรูปการศึกษา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก
จากประเทศตะวันตก กลายเป็นผู้นำสมัยใหม่

และรับแนวคิดแบบประชาธิปไตยมาเป็นแบบอย่าง
ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ให้เป็นระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญ


* จิตสำนึกของคนรุ่นใหม่และอิทธิพลของสื่อมวลชน
ที่มีลักษณะก้าวหน้าในสมัยนั้น
ในช่วง เวลาก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบประชาธิปไตยได้มีความตื่นตัว
และอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ให้เป็นระบอบประชาธิปไตย

รวมทั้งบรรดาสื่อมวลชนต่างๆ
ก็พากันแสดงความคิดเห็น

และเสนอข้อเขียนสนับสนุนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแพร่หลาย


* ฐานะทางการคลังของประเทศ
และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 7
การคลังของประเทศเริ่มตกต่ำลงในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 6
เพราะสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดตกต่ำลง

ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 7
พระองค์ทรงพยายามตัดทอนรายจ่ายทุกประเภท
ให้เหลือเท่าที่จำเป็น

มีการปรับปรุงระบบภาษีให้รัดกุม
เพื่อจะได้เก็บภาษีให้มากขึ้น
และใช้วิธีการปลดข้าราชการออกเป็นจำนวนมาก
เพื่อลดรายจ่ายของรัฐบาลให้น้อยลง

ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจทั่วโลกก็กำลังตกต่ำลง จึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
จนรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้บรรลุผลได้

จึงเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง
ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฏรใน พ.ศ.2475

*****************************************


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 10:45
บทเรียนจากการส่ง"นักเรียนทุนหลวง"ไม่กี่ท่านในครั้งนั้น
สร้างความชอกช้ำ ให้จดจำเป็นบทเรียน
ถึงที่มาที่ไป ของพัฒนาการปัญญา และ ความก้าวหน้าในการศึกษา

จาก"นักเรียนทุนหลวง"ไม่กี่ท่าน ที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
ล่วงถึงปัจจุบัน มี"นักเรียนทุนหวย"นับจำนวนล้าน
สร้างความหวันไหว แก่"ศักดินา"เกรงวันข้างหน้ามาทำแทน

จึงเป็นที่มา ของคำว่า"ระบอบ ทักษิณ"
เกิดการเร่งรื้อทำลาย เครือข่ายทุนดังว่า
เกิดขึ้นมาอย่างเร่งรัด สกัดไว้ไม่ให้โต...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 10:46
การบริหารประเทศภายใต้การนำของพระยาพหลฯ
ไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มนายทหารรุ่นเก่า

กลุ่มขุนนางและกลุ่มเชื้อพระวงศ์บางท่าน
ซึ่งสูญเสียอำนาจจากการปฏิวัติ พ.ศ.2475

โดยกล่าวหาว่าพระยาพหลฯ
มีแผนการจะนำเอาลัทธิสังคมนิยมมาในใช้ในประเทศไทย
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รัฐบาลของพระยาพหลฯ ปฏิเสธที่จะเจรจากับฝ่ายกบฏ
โดยอ้างว่ารัฐบาลทำถูกต้องแล้ว
และได้รวบรวมกำลังทหารจากกรุงเทพฯเข้าปราบกบฏ

ฝ่ายรัฐบาลมีกำลัง และ ความพร้อมเหนือกว่าฝ่ายกบฏ
สามารถรุกเข้าโจมตีฝ่ายกบฏ
เกิดการสู่รบกันอย่างรุนแรงบริเวณดอนเมือง

หลังจากสู้กันได้เพียง 3 วัน
ฝ่ายกบฏแตกพ่ายต้องถอยกลับภาคอีสาน
หัวหน้ากบฏ คือ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช
ต้องเสด็จหนีลี้ภัยไปอยู่ที่อินโดจีน...หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 10:47
.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
เพื่อรักษาพระเนตรได้ทรงมีพระราชบันทึกถึงรัฐบาล

ทรงขอร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฏรอย่างแท้จริง
ไม่ปราบปรามและลงโทษผู้คัดค้านด้วยสุจริตใจ

เมื่อรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของพระองค์ได้
พระองค์จึงทรงประกาศสละราชสมบัติเมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2477

ทรงอ้างเหตุผลแห่งการสละราชสมบัติว่า
เป็นเพราะพระองค์ไม่สามารถช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชน
ให้ได้รับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้

หลังจากนั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูล
อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล
พระโอรสในสมบัติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมา...


.


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 10:48
ว่ากันแบบภาษาชาวบ้าน คงออกมาทำนองนี้ คือ.

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4
ทรงมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ของประเทศตะวันตก

ตั้งแต่ในครั้งที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
โดยเฉพาะการศึกษา ภาษาละติน และภาษาอังกฤษ
อีกทั้งมีโอกาสได้คุ้นเคยกับพ่อค้าชาวตะวันตก

จึงทำให้ทรงทราบสถานการณ์ของโลกในขณะนั้นเป็นอย่างดี


แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกในขณะนั้น
สรุปได้ 2 ประการ คือ

* ความเจริญก้าวหน้าในความรู้และวิทยาการของโลกตะวันตก
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับบ้านเมือง
จึงสมควรที่คนไทยจะได้เรียนรู้ไว้

* การเผชิญหน้ากับภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยม
ประเทศมหาอำนาจตะวันตกกำลังแผ่ขยายอิทธิพล
เข้ารุกรานในอินเดีย จีน และพม่า

สมควรที่ไทยต้องเร่งรีบปรับปรุงประเทศให้เข้มแข็ง
และเจริญก้าวหน้า
เพื่อป้องกันมิให้ถูกบีบบังคับหรือข่มเหงเหมือนประเทศอื่นๆ

การปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย
เพือมิให้มหาอำนาจตะวันตก
ใช้เงื่อนไขความล้าหลังด้อยพัฒนาของไทย

เป็นข้ออ้างใช้กำลังเข้ายึดเป็นเมืองขึ้น
และนำความเจริญมาสู่ชาวพื้นเมืองอาณานิคม
เหมือนดังที่ทำกับทวีปแอฟริกา

การปฏิรูปความเจริญของบ้านเมืองครั้งสำคัญ
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
ทั้งด้านการปกครอง กฏหมาย การทหาร ฯลฯ

พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาสมัยใหม่
ได้มีการส่งบรรดาเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายไปศึกษายังต่างประเทศ

บรรดาเจ้านายทั้งหลาย เมื่อไปที่ใด สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
มหาดเล็ก ผู้รับใช้ โชคทั้งหลายจึงตกแก่สามัญชน

มีการคัดบุตรหลาน ข้าราชบริพาร เพื่อร่วมเดินทางศึกษา
ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยง และ เป็นติวเตอร์ไปในตัว

การได้เห็นโลกใหม่ อันเป็น ประชาธิปไตยเท่าเทียม
ทำให้"นักเรียนทุนหลวง"เหล่านั้นนำกลับมา ประชุมพินิจ พิจารณา
เกิดการเปรียบเทียบถึงการปกครอง การบริหาร ที่สำคัญคือความเท่าเทียม

มีการนัดหมายในบรรดาแกนนำที่เคยร่วมเดินทางไปศึกษา
ในร้านกาแฟชื่อจำไม่ได้ ที่ประเทศฝรั่งเศษ
เพื่อยึดอำนาจจากประเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๗ เพื่อเปลี่ยนแปลงดังได้กล่าวไว้แล้ว

การให้โอกาสแก่ประชาชนในครั้งนั้น จึงเป็นเรื่องเสียหาย แก่เหล่า"ศักดินา"
เพราะการศึกษาทำให้ ประชาชน รู้ซึ้งถึงความเท่าเทียม
หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์เจ้าบวรเดช ก่อการกบฏหวังยึดอำนาจกลับคืน
แต่ไม่สำเร็จ ต้องหนีออกไปทางเขมร ไปเวียตนาม

บทเรียนสำคุญของการส่ง ประชาชนรากหญ้า ให้ได้รับการศึกษา ถึอเป็นภัย
แหล่งรายได้สำคัญ อันเป็นที่มา คือ"หวยบนดิน"ถือเป็นภัยใหญ่หลวงต้องกำจัด
ตลอดถึงผู้ให้โอกาสแก่รากหญ้า คือ นายกฯทักษิณ...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 10:52
คติพจน์ อมาตญาธิปไตย มีไว้ว่า...

"จงทำดี แต่อย่าเด่น จะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็น เราเด่นเกิน"


ส่วน คติพจน์ นายกฯทักษิณ ตรงข้ามโดยสิ้นเชิง มีไว้ว่า...


"ทำดีให้มันเด่น จะเป็นไร กลัวทำไม ถ้าใครเห็น เราเด่นเกิน"

สุดท้าย นายกฯในดวงใจ เลยกระเดนไปไกล ถึง อังกฤษ เวนกำ แท้แท้...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 14:23
เหตุการณ์ที่นำไปสู่ความร้ายแรง
และเป็นเหตุให้คนไทยต้องฆ่าฟันกันเอง
ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2519

ในขณะที่นิสิต นักศึกษาและประชาชน
ต่างชุมนุมคัดค้านการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอม และจอมพลประภาส
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่นั้น

ได้มีผู้สั่งการไม่ทราบว่าเป็นใคร
ให้ตำรวจและประชาชนผู้ถืออาวุธกลุ่มหนึ่ง
บุกเข้าโจมตีและฆ่าฟันผู้ที่อยู่ในที่ชุมนุม
จนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันกลุ่มที่มีแนวความคิดต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง
ได้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก ในวันเดียวกัน

เวลาประมาณ 18.00 น. พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ร่วมด้วยผู้นำทุกเหล่าทัพได้ประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศ
โดยเรียกคณะผู้ก่อการว่า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 14:23
ลังจากนั้น นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินนโยบายเข้มงวด
ควบคุมความคิดเสรีนิยม
เกิดปัญหาขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน

มีการนำรูปแบบเผด็จการมาใช้อีก
ทำให้นักศึกษา ปัญญาชนถูกกดดัน
จึงหนีเข้าป่าไปร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มีความเข็มแข็งขึ้น
และได้เปิดฉากทำสงครามกองโจรกับรัฐบาลหลายแห่งทั่วประเทศ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 14:24
ประการสำคัญได้มีการดำเนินนโยบาย ป้องกันควบคู่ไปด้วย
หลัง 14 ตุลา 2514
เผด็จการ ศักดินา ต่างเข็ดเขี้ยว นักศึกษาหัวก้าวหน้า
ที่พัฒนาปัญญาล้วงลึก ไปถึงสิทธิ และ หน้าที
ยิ่งนานยิ่งเข้าใจใน ประชาธิปไตย ถ่องแท้ เลยเถิด

การรวมตัวเรียกร้องสิทธิ์เริ่มทวีความรุนแรง เกินสิทธิ์
เกินกว่าประชาธิปไตย สุดที่ เผด็จการ ศักดินา ทนรับได้

6 ตุลา 19 นักศึกษาหัวก้าวหน้า ถูกซ้อนกล
ด้วย ลูกเสือชาวบ้านที่ถูกจัดตั้ง รวมถึงทหารที่ปลอมตัว
เข้ากวาดล้างทำลาย ล้มตายเป็นใบไม้ร่วง

ที่รอดตาย ต่างหนีหายเข้าป่า หนีการตามล่าเพื่อถอนโคน
จากวันนั้นเป็นต้นมา นักศึกษาที่เข้าป่า ต่างจับอาวุธลุกขึ้นสู้
จัดตั้งกองกำลัง ต่อสู้ทางการ สร้างความสูญเสียใหญ่หลวง

จึงเกิดแผน ๖๖/๒๓ นิรโทษกรรม แก่นักสู้ที่อยู่ในป่า
แก้หลักสูตรการศึกษา ตัดต่อพันธุกรรม ทำให้กลายเป็นตุ๊ด
ด้วยหลักสูตรยิ่งยวด ก้มหัวศึกษา ไม่มีเวลา มาก่อกวน
ไม่หวลคิดการเมือง เรื่องผู้ใหญ่ เป็นภัยแก่การ ครอบงำ

เพิ่มเวลาท่องจำ กิจกรรมเฮฮา มีปริญญา แต่ปัญญาไม่แน่
ให้สุมหัวศึกษาไม่มีเวลาคิดการเมือง
เน้นแข่งขัน อย่างเข้มข้น คัดคนเก่งไปทำให้ งง หลงทางและเสียเวลา

ล่วงถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผน ไม่มีนักศึกษาคิดก้าวหน้า
ใช้เวลาไปกับเรื่องสนุกสนาน ไม่สนใจความคิดสร้างสรรค์
ผู้วางแผนร้าย ทำเด็กไทยเป็นตุ๊ด คือ ตาเฒ่า ตัวดี และ น้าจิ๋ว ตัวแสป
เจ้าตำหรับ ๖๖/๒๓ อันลือลั่นสนั่นเมือง...หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 14:25
นับจาก นโยบาย 66/23 เป็นต้นมา
นิสิต นักศึกษา จึงพากันเชื่อง
ไม่ฟูเฟื่อง อุดมปัญญา เหมือนรุ่นพี่ เดือน ตุลา ที่ผ่าน

ปัจจบันกลางท้องสนามหลวงจึงเต็มไปด้วยผู้เฒ่าที่เข้าร่วมชุมนุม
ถูกป้ายสี ถากถางว่าทำการไปเพราะเศษสตางค์จากรุ่นเก่า

ประชาธิปไตย ย่อมเป็นประชาธิปไตย ไม่มีใครขวางได้
วิกฤติเศรษฐกิจคือพายุร้าย กำลังก่อตัว
เมื่อจุดเดือดถึงระดับ ระงับอย่างไรก็ไม่ได้
เมื่อนั้น มหาประชาชนไทย ร่วมใจพลิกฟ้า เกิดมหาผู้กล้าร่วมพลิกดิน...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: qazwsx ที่ 13-07-2007, 15:15
นับจาก นโยบาย 66/23 เป็นต้นมา
นิสิต นักศึกษา จึงพากันเชื่อง
ไม่ฟูเฟื่อง อุดมปัญญา เหมือนรุ่นพี่ เดือน ตุลา ที่ผ่าน

ปัจจบันกลางท้องสนามหลวงจึงเต็มไปด้วยผู้เฒ่าที่เข้าร่วมชุมนุม
ถูกป้ายสี ถากถางว่าทำการไปเพราะเศษสตางค์จากรุ่นเก่า

ประชาธิปไตย ย่อมเป็นประชาธิปไตย ไม่มีใครขวางได้
วิกฤติเศรษฐกิจคือพายุร้าย กำลังก่อตัว
เมื่อจุดเดือดถึงระดับ ระงับอย่างไรก็ไม่ได้
เมื่อนั้น มหาประชาชนไทย ร่วมใจพลิกฟ้า เกิดมหาผู้กล้าร่วมพลิกดิน...


แต่เป็น "ผู้กล้าทำเxี้ยเยี่ยงผีห่า"
ที่เข้ามาพลิกหาทรัพย์สินชิ้นสุดท้าย
เพื่อกอบกำ โกงกิน  แล้วบินหายยยยย
ทิ้งความพินาศวอดวาย ไว้ให้ผู้คนทนทุกข์ - อดอยากล้มตาย ในท้ายสุด....เพกพิมพ์ไม่จบนี่


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 15:41
แต่เป็น "ผู้กล้าทำเxี้ยเยี่ยงผีห่า"
ที่เข้ามาพลิกหาทรัพย์สินชิ้นสุดท้าย
เพื่อกอบกำ โกงกิน  แล้วบินหายยยยย
ทิ้งความพินาศวอดวาย ไว้ให้ผู้คนทนทุกข์ - อดอยากล้มตาย ในท้ายสุด....เพกพิมพ์ไม่จบนี่


ช้ามา ไวก็มา
มาช้า ยังถึอว่ามา
มาช้า ดีกว่าไม่มา
สนุกสนาน เบิกบานอุรา
ฮาเลวังกา สุขนักหนา เข้ามาไวไว...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 17:17
ทุกครั้งที่ ประชาชน กำลังเข้าใกล้ ประชาธิปไตย
ต้องเกิดเชื้อโรคร้ายเข้าแทรก

เหตุการเหมือนกันทุกครั้ง
เหมือนดูหนังเรื่องเดียวกัน แต่คนละรอบ

เริ่มจากก่อหวดโดย ประชาธิปัตย์
ลงท้าย ปฏิวัติโดยทหาร

ย้อนไปเมื่อครั้ง พันตรี ควง อภัยวงค์ อยู่ตรงกลาง
หลอกให้ทหาร รบกันกับ ท่าน ปรีดี
เหมือน นังจวน หลอก จำลอง ให้ฆ่าฟัน สุจินดา และ ประชาชน

พันตรี ควง เสวยสุขในตำแหน่ง นายก เมื่อปี 2491
ไม่นาน ทหารก็เชิญให้ออก
เหมือนอ้ายบัง กำลังหลอก อภิสิทธิ์ ในขณะนี้

โซดา-น้ำเปล่า-น้ำผลไม้ เครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้
ผสมกับสุรา ล้วนทำให้เมามาย ขาดสติ ตกต่ำ และ เสื่อม
ที่เป็นเช่นนี้ ย่อมเกิดจากสุรา หาใช่ เครื่องดื่มต่างๆ ที่ผสม

เฉกเช่นการเมืองไทย มองย้อนกลับไป เมืองไทยทำไมยังล้าหลัง
ทุกพรรคการเมือง ต่างมา แล้วจากไป เหลือไว้เพียง ปชป.
ปชป.ยังมั่นคง มั่งคั่ง 60 ปี บนความล้าหลัง ของชาติเรา

เมื่อสุราเป็นแก่น ของความเสื่อม ต่อชีวิต ฉันใด
ปชป.ย่อมเป็นแก่น ของความเสื่อม ต่อชาติ ฉันนั้น
ยังลอยหน้าท้าทาย ทำความชั่วร้าย ให้กลายเป็นเรื่องปกติ

20 เมษายน พ.ศ. 2535 ประชาธิปัตย์
หลอกให้ พลตรี จำลอง พาคนไปตาย

ด้วยการกล่าวปราศรัย ที่ลานพระรูปฯ
เมื่อเวลา 20 นาฬิกา นำหน้าโดยนังจวน
ตามด้วย อ้ายบัง สุรินทร์ พิิศสุวรรณ เชิญชวนให้ล้ม"พ่อเลี้ยง"

หลังจากปลุกระดม กระทั่ง ประชาชน รวมตัว
มี พลตรี จำลอง เป็นหัวหน้า โดยป๋า แอบอยู่ข้างหลัง
ประสงค์ เป็นแมสเซนเจอร์ บิกแจ๊วทำหน้าที่ป่วนเมือง

19 พฤษภา สมเจตนา ประชาธิปัตย์
ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย สูญหายจำนวนมาก
ประชาธิปัตย์ ชี้หน้า จำลอง พาคนไปตาย สุดท้ายจึงเสร็จ นังจวน

กี่ปี ก็กี่ปี เป็นเช่นนี้ตลอด
ปชป.ไม่แข่งดี พรรคนี้ เขาแข่งชั่ว
สู้ดีไม่ได้ ก่อความวุ่นวาย แล้วให้ทหารมาล่อ

หลังกลียุค ประชาชน ตกเป็นเหยื่อ กลายเป็นสะพาน
เมื่อนั้น อ้ายพรรค สำมะคัญจึงปรากฏตัว
พรรคชั่วที่ว่า คือพรรคแมลงสาป ผู้ทำลายชาติ ทำลายไทย ...หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 20:04
เหมือนฟ้าผ่ามากลางใจ 16 มกรา ปี 2544
นังจวน ใจร้าย เหมือนรู้วันตาย พรรค ประชาธิปัตย์

ไทยรักไทย ชนะถล่มทลาย ได้เป็นรัฐบาล
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันท์ ปี 44
นังจวน มาแผนลึกล้ำ ลาออก หลอก บัญญัติ ไปตายแทน

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ นังจวนไม่เคยแข่งดี นอกจากแข่งชั่ว
แข่งสามารถชนะไม่ได้ นังจวน ใจร้าย ใช้การป้ายสี

ก่อหวอดสร้างความวุ่นวาย ให้ประชาไท เข้าใจผิด
ร่วมมือกับ อ้ายลิ้มร้าย ป้ายสี สนับสนุนโดยขันที ผู้ริษยา

สถาปนาให้"ทหาร"เป็นตาอยู่ จู่โจมปฏิวัติ
ประชาธิปไตย ไทนล่มสลาย ภายใต้แผนอันชั่วช้า
กำหนดลงมาโดย"ศักดินาหน้าด้าน"ให้ล้างผลาญ ไทยรักไทย
กี่คนเขาจะเข้าใจ พวกนี้ทำเพื่อใคร ถ้าไม่ทำเพื่อตัว...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: so what? ที่ 13-07-2007, 20:13
เออ ขยันชกลมดีนะเภกนะ   :slime_smile2:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 20:22
เออ ขยันชกลมดีนะเภกนะ   :slime_smile2:


ซ้อมไว้ เปิดรับสมัครเมื่อไหร่จะได้ไม่สะดุด
คนตอบน้อยไม่เป็นไร อยากได้คนอ่าน...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: so what? ที่ 13-07-2007, 20:31

ซ้อมไว้ เปิดรับสมัครเมื่อไหร่จะได้ไม่สะดุด
คนตอบน้อยไม่เป็นไร อยากได้คนอ่าน...

ผมตอบ แต่ไม่ได้อ่านหรอกครับ (ไม่บอกเหตุผล กลัวเภกงอน)    :slime_v:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 13-07-2007, 20:44
ผมตอบ แต่ไม่ได้อ่านหรอกครับ (ไม่บอกเหตุผล กลัวเภกงอน)    :slime_v:

ไม่อ่านไม่เป็นไร เข้ามาเป็นใช้ได้
ตัวเลขขยับเดินหน้า สร้างราคาให้ พิเภก


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 14-07-2007, 07:53
บัณฑิตมก.เครียด จ่อหัวดับ จบ2ปีหางานไม่ได้


จากการสอบสวนนางเพ็ญพิศผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นผู้พบศพลูกชายเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า นายณรงค์วรรธน์ลูกชายเรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อปี 2548 ส่วนบิดาชื่อนายวันชัย ปรีชายศ อายุ 55 ปีเป็นผู้อำนวยโรงเรียนวัดหนองตะแบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย หลังจากเรียนจบผู้ตายได้เพียรพยายามหางานทำโดยไปสมัครงานตามโรงงานอุตสาหกรรมไว้หลายแห่ง แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้งาน ทำให้ลูกชายเครียดกลายเป็นคนเก็บกดมาตลอด

ก่อนเกิดเหตุนายณรงค์วรรธน์บ่นกับคนใกล้ชิดว่ากลุ้มใจที่เรียนจบมานานแต่ยังหางานทำไม่ได้ และสังเกตว่านายณรงค์วรรธน์มีอาการเครียดหนักมากขึ้น จึงตั้งใจว่าในเย็นวันเดียวกันจะพานายณรงค์วรรธน์ลูกชายไปหาพระที่วัดมาบจันทร์ ต.เพ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องจะให้ลูกชายบวช 1 พรรษา เพื่อให้จิตใจสงบไม่คิดฟุ้งซ่าน จนกระทั่งกลับมาที่บ้านก็พบว่าลูกชายกลายเป็นศพใช้ ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตไปก่อน ส่วนปมเหตุที่คิดสั้นฆ่าตัวตายน่าจะเกิดจากเครียดและน้อยเนื้อต่ำใจที่ตกงาน


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 14-07-2007, 07:58
พิเภก ยักษี มาแต่เช้าเลยนะ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: visitna ที่ 14-07-2007, 08:39
ขณะ แม้ว ก้าวไปข้างหน้า
อ้ายบังบ้า ดันซื้อรถเก่า
ขณะ แม้ว พูดเรื่อง ไอที
สุรยุทธ์ตัวดี ดันผลิตจตุคาม
โถ อ้าย เวย์น รูนีย


 ขณะที่แม้วออกกฎหมายเว้นภาษีให้พวกตัวเอง
 ชาวบ้านเสีย   ภาษีเพิ่มเอา ๆ  มัน(โกง)เก่งใช่มะ๊
     


 


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 14-07-2007, 09:20
แรงงานเฝ้าระวังโรงงานพื้นที่กทม.- 5 จังหวัดใกล้เคียงที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภัย จันทนจุลกะ รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มปัญหาโรงงานทยอยปิดตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดสำรวจข้อมูลต่างๆและมีการประเมินเป็นรายเดือน ทั้งนี้บริษัทที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะปิดนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขา แต่โดยระบบสมานฉันท์ก็มีหลายโรงงานมาปรึกษาว่าจะทำอย่างไร  ถ้าเขาปิดกะทันหันหรือปิดถาวรจริงเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะทุกอย่างมีมาตรการหมด
           

     เมื่อถามว่า มีการพูดคุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอภัยกล่าวว่า  นายกฯ ก็ห่วงใยในเรื่องนี้ โดยเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ทาง ทส.ของนายกฯ   ก็บอกว่านายกฯ ห่วงใยเรื่องนี้ แต่เมื่อยุติเรื่องนี้ โดยการบ้านที่ต้องทำต่อไปคือ เฝ้าระวัง ดูแลทั้งนายจ้างและลูกจ้าง  และหากโรงงานใดมีปัญหาก็ให้มีบอกทางกระทรวง เมื่อถามว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการย้ายฐานผลิตในลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ นายอภัย กล่าวว่า การย้ายฐานการผลิตไม่ใช่ไปกันได้ง่ายๆ  ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสภาคนงานในต่างประเทศเป็นอย่างไร อย่าเอาแต่ราคาถูก แต่ต้องดูที่ฝีมือด้วย        

 


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ใบไม้ทะเล ที่ 14-07-2007, 09:22
อ้างถึง
ขณะ แม้ว พูดเรื่อง ไอที
สุรยุทธ์ตัวดี ดันผลิตจตุคาม

ก็ใครที่แจกจ่ายกันที่สนามหลวงอ่ะค่ะ  :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 14-07-2007, 09:39

สมุนไพรไทย สู้โรคเอดส์ สวีเดนขอวิจัย.


นักวิทยาศาสตร์ไทยสมองใส ร่วมวิจัยกับต่างประเทศ ศึกษาสมุนไพรไทยดึงทำยาแผนปัจจุบัน มุ่งรักษาโรคเอดส์ให้เห็นผล หวังสร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้คนไทย และพร้อมส่งยาสมุนไพรบรรเทาเชื้อเอดส์ให้แอฟริกา แต่การหาทุนยังต้องพึ่งการบริจาค

ดร.โสภณ เริงสำราญ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าคณะวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไวรัส กล่าวถึงโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ว่า

"ตอนนี้คณะวิจัยของเรากำลังร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ของประเทศสวีเดน ในการนำเอาสมุนไพรไทยที่ทางคณะของเราเคยวิจัยว่าได้ผล สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสได้ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส HIV หรือเอดส์ นำไปวิจัยต่อยอด โดยการนำไปแยกโครงสร้างโปรตีนที่เป็นโปรตีน-เอส เพื่อพิสูจน์หาสารที่เป็นตัวหลักในการออกฤทธิ์รักษาโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะได้นำไปผลิตเป็นยาแผนปัจจุบัน ซึ่งนำไปรักษาโรคนี้ต่อไป


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 14-07-2007, 09:40
ก็ใครที่แจกจ่ายกันที่สนามหลวงอ่ะค่ะ  :slime_bigsmile: :slime_bigsmile:น้าชาติ...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 14-07-2007, 09:42
ขณะ แม้ว ก้าวไปข้างหน้า
อ้ายบังบ้า ดันซื้อรถเก่า
ขณะ แม้ว พูดเรื่อง ไอที
สุรยุทธ์ตัวดี ดันผลิตจตุคาม
โถ อ้าย เวย์น รูนีย


 ขณะที่แม้วออกกฎหมายเว้นภาษีให้พวกตัวเอง
 ชาวบ้านเสีย   ภาษีเพิ่มเอา ๆ  มัน(โกง)เก่งใช่มะ๊ืิ่มะช่ายยย


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 14-07-2007, 12:06
ผลจากการกระทำของ ผู้จัดการ
เราท่านได้สื่อ มาเป็นแนวร่วม
เหมือนคำทำนาย 10 ประการ ดัง พิเภก เคยนำเสนอ...
*******************************************

ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๑ )
@@@ ---บทปฐม --- @@@


ภาระแก้ข้อกล่าวหา และ ตอบคำถาม
กรณีย์"ทักษิโนมิกส์ และ เศรษฐกิจพอเพียง"
เปลี่ยนจาก ทักษิณ เป็น สื่อต่างชาติ ไปเสียแล้ว

ประเดนถูกผิด มิได้เกี่ยวแก่ ทักษิณ หรือ ไทยรักไทย
ถูกย้ายประเดนไปเป็น"จ้างหรือไม่"ต่างหาก

คู่ต่อสู้ของ คมช. และ คณะปฏิวัติฯ
นอกเหนือจาก พตท.ทักษิณ ชินวัตร และ ประชาชนไทย

บัดนี้ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งราย
คือสื่อต่างชาติทั้งหลาย ที่ถูกกล่าวร้ายว่ารับจ้าง

อีกสุดยอดแห่งปัญญา นำมาใช้ในการศึก
จากนี้ไป แม้มิใช้ปัจจัย ในการจ้าง
ย่อมได้เพื่อนร่วมทาง โดยมิได้นัดหมาย


ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๒ )
@@@ --- มวยวัด --- @@@

คมช.และ รัฐบาล ออกอาการมวยวัด
สะเปะสะปะ ชกวืด ว่ายน้ำเข้าหาเป้า
พี่เลี้ยงสอนมวยเป็นร้อย

เริ่มจาก

สนธิ ลิ่มแยกไทย
สุริยะใส ศรีษะกระแทกกะศิลา
และ ประชาธิปัตย์อีกครึ่งพรรค

สอนมวยข้างเวที
ทำตามคนนั้นที ทำตามคนนี้ที

กล่าวหาง่าย ไม่อาศัยหลักการ
ผิดก็กลับคำ เหมือนหม่อมอุ๋ยทำ จนเสียหาย

สร้างศัตรู (กล่าวหาสื่อต่างชาติ)
กำจัดมิตร (เล่นงานโกวิท ปลดออกตามใบสั่ง)

จับผิดหยุมหยิม กล่าวหาร้อยแปด กระทั่งคนฟังยังสับสน
จี้ติดเกินจำเป็น กลายเป็นล้อเล่นไร้สาระ
ไม่คิดจับถูก นำมาแก้ไข มุ่งเพียงสะใจอย่างเดียว

คนใกล้แพ้ ออกอาการมวยวัดอย่างที่ว่า
นี้คือประการที่สอง ที่ส่ออาการพ่ายแพ้
หลังจากสร้างศัตรู และ กำจัดมิตร...
ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๓ )
@@@ --- กำจัดโกวิท --- @@@


ในกระบวน แนวร่วม คมช....ไม่พอใจอยู่คน คือ "โกวิท"
เป็นหอกข้างแคร่เป็นคนอันตราย ให้ร้ายมากกว่าให้คุณ

คิดกำจัด มิใช่เรื่องง่าย เพราะคนให้ท้าย ยังเหลืออยู่
เก็บไว้ไม่ได้ มีที่ไหนจับทหาร ถึงแม้เป็นตัวการก็มิควร

ตำรวจส่วนใหญ่รักนาย ไม่เห็นด้วย กับการปล้นทรัพย์
ตร.ทั่วไทย ใกล้ชิดรากหญ้า รู้ชาตา คมช.ว่าขาดแน่
พากันใส่เกียร์ว่าง รอการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่

คอมมานโด ถึงคนน้อย แต่มีคุณภาพ ไม่ยอมรับ คมช.
รอวันพบนาย รอวันรากหญ้าทั่วไทย ทวงอำนาจ

กลืนไม่เข้า คายไม่ออก อยากปลดออก ปลดไม่ได้
ไม่รู้ทำประการใด กองเชียร์ มารร้าย ไม่สะใจเริ่มโห่ไล่...


ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๔ )
@@@ --- คิดต่ออายุ --- @@@

งานไม่สำเร็จ เกษียณไป ไม่วายโดน"เช็คบิล"
มีทางเดียวต้องต่ออายุราชการ นานต่อไปอีก ๑ ปี
งานนี้กลียุคแน่แน่ ขอบอก

ไม่ต่ออายุได้งัย คนเป็น ผบ.ทบ.คนต่อไป ไว้ใจไม่ได้
ยังงัยขออยู่ต่อ เป็นหัวหน้า คมช.สืบต่ออำนาจ
จนกว่าตั้งพรรค เช่น"สามัคคีธรรม" สนธิ ดำ วางแผน

นาทีนี้เร่งหาทรัพย์ ส่งสมุนรับทุกตำแหน่ง
กวาดให้หมด ไม่ว่าถูกหรือแพง แก่งแย่งกินมูมมาม

ประชาชนที่จับตา เอื่อมระอาเพราะรู้ทัน
ให้เวลาอีกไม่นาน เจอกันที่สนามหลวง ...


ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๕ )
@@@ --- มุทะลุ ดุดัน --- @@@

คนเดียวเท่านั้น นาย สกั๊งค์ แห่งกองทลวงฟัน
มุทะลุ เป็นประธาน ไม่นาน เจอหมั่นใส่ ไม่มีใครร่วมมือ

นายคนต้องสุขุม ไม่เอะอะโวยวาย โมโหร้ายโฉ่งฉาง
อ่อนน้อมถ่อมตน ข่มได้เมื่อปฐม ข่มไม่ลงเมื่อผ่านไป

ขืนแต่งตั้งใหญ่ขึ้นไป ลางร้ายไม่ต้องมี
เพราะเกิดเหตุทันที คนเช่นนี้เหมือนเตียวหุย

คอขาดเพราะโทโสร้าย โบยลูกน้องจนหลังลาย
เลยตายเพราะเสียงดัง
เหมือนนายพลสกั๊งค์ ที่เสียงดังเกินตัว...


ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๖ )
@@@ --- ฝันสลาย --- @@@

ธรรมชาติของชาติไทย หลังปฏิวัติ ทุกฝ่ายต้องเงียบ
ครั้งนี้ผิดคาด ผู้กล้ามีมาก มิเกรงใคร
ตะโกนกึกก้องไป ทวงคืนให้ได้ รัฐธรรมนูญ 40

อ้ายหงอกหวังเนื้อชิ้นใหญ่ ไอทีวี จนป่านนี้ยังไม่ได้
มองอนาคต อ้ายหงอกโศกสลด อนาคตมีแต่ตาย
รอความหวังต่อมิได้ ขืนตามต่อไป มีแต่ตายสถานเดียว

อ้ายหงอกออกอาการแทงกั๊ก ไม่ประมาทหันถล่มขิงง่อย
เหตุผลสัมพันธ์การขับ"โกวิท"ขับไม่ได้ ถือว่าใหญ่ไม่จริง

บันนี้นับเวลาถอยหลัง คมช.ไม่อยู่ยั้ง พังแหงแหง
เหตุผลร้อยประการ อยู่ได้ไม่นาน ต้องย้ายบ้านแน่แน่

อ้ายหงอกเป็นคนฉลาด คาดการณ์ไกล
มองข้ามช๊อตไป ตูฝันสลาย แน่ร้อยปูเซง.
วันนี้เขียนข่าวย้างข้าง ไม่ร่วมสังฆกรรม ทำตัวอิสระ

สู้กับ ซีเอ็นเอ็น จะบ้าตาย ให้สู้ยักษ์ใหญ่มีหรือชนะ
ขิงแก่แต่ปัญญาอ่อน คมช.เลือดร้อนดันไปกล่าวหาว่าเขารับจ้าง
จากนี้เพิ่มสื่อยักษ์ใหญ่ เป็นศัตรูตัวร้าย ไม่ต้องจ่ายสตางค์
นายกฯ ดูเสือกัดกัน แสนสุขสำราญ อยู่ที่ปักกิ่ง

ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๗ )
@@@ --- ย้ายข้าง --- @@@

สื่อไทยจมูกไว กว่าสื่อใดในโลก
รู้อารมณ์ รู้ ความรู้สึกประชาชน ว่าชมชอบฝ่ายไหน

เริ่มต้นจากแทงกั๊ก โดยหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่
ค่อยไหลไปทางมหาชน คนประชาธิปไตย
สักเกตไว้การให้ข่าวเริ่มไม่เอา คมช.

มีติติงตอดเล็กเล็ก เหน็บหน่อย
คอยแย่ง เริ่มขัด พอพลาดซ้ำ
สื่ออื่นทำตามยักษ์"ไทยรัฐ"ตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัดแน่นอน

สิ้น กุมภา ฟันธงว่า สื่อหันมาถล่ม ซ้ำเต็มเท้า
ถือเอามหาชน คนส่วนใหญ่ อาศัยเหตุผล และ ความจริง

บิดเบือนต่อไม่ได้ โกหกต่อไม่ไหว เสียหายเกียรติที่มี
คนทั้งเมืองเขาท่อง ก.ไก่ สื่อไทยหรือจะท่อง เอ.บี.ซี.
ไม่ย้ายเร็ววันนี้เสียหาย นานไปอาจโดนเผา
ไม่เอาอย่าง บ้านอาทิตย์ ริมนที...

ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๘ )
@@@ --- ทางสะดวก --- @@@

นาทีนี้ นายกฯทักษิณ นับเป็นผู้ทรงเกียรติอันยิ่งใหญ่
ต่างชาติยักษ์ใหญ่ ให้การยอมรับนับถือ

เข้านอกออกใน ง่ายดายดุจพลิกฝ่ามือ
ครางฮือ คือทหาร และ รัฐบาลสุรยุทธ์

ถึงช่วยมากไม่ได้ ต่างชาติมีใจช่วยเล็กเล็ก
ตัดสัมพันธ์ ไม่หันเจรจา ไม่ช่วยเหลือทางการค้า
ขิงแก่หน้าหงอย คอยวันล่มสลาย

นายกฯทักษิณยังไม่ดำเนินการ
เพียงบินผ่าน ขุนหาญถึงตาลอย

สนธิ ลิ้ม คนถ่*** คอยไม่ไหว
โดดเข้าใส่ ใจสั่น "มันมาแหง"

นายกฯชั่งกระไรใจร้าย
ยังไม่ควักค่าใช้จ่าย ซักบาทเดียว

ประชาธิปัตย์ อดรนทนไม่ได้
ขนคนทั้งพรรค ช่วยกันจับผิด
เตี้ยต่ำดำขาว มาออกฤทธิ์
แค่สกิดพอคัน ไม่ทันเจ็บ

โวหาญใช้ต่อไม่ได้ หมดสมัยไปนานแล้ว
ยุคนี้นายกฯในดวงใจ ใช้ไอที
สู้ขันที ตีก๊อฟไปไม่เหนื่อยแรง (สบายเกินไปแล้วนะ นายกฯ)...

ลางแพ้ ๑๐ ประการ ของผู้ก่อการปฏิวัติ
(ตอนที่ ๑ ประการที่ ๙ )
@@@ --- หมวกหลายใบ --- @@@

เก่งมาจากไหน คนเดี่ยวทำหลายตำแหน่ง
เช่นนี้ไม่เรียกทำงาน
ชาวบ้านเรียกว่ามูมมาม ตาย อด ตาย อยาก

งกเงินเดินแทบไม่ได้
ขิงแก่ชาวไทย เล่นมันทุกตำแหน่ง

ชาวบ้านรู้ทั่วไปฝีมือมีแค่ไหน ใครก็รู้
ตั้งแต่รับราชการจนถึงปัจจุบันตีก๊อฟเป็นอย่างเดียว

นายกฯมีปัญญา ทำงานหามรุ่งค่ำ
ทำจนไม่มีเวลา ยังแก้ปัญาได้ยาก

ขิงแก่ทำวัน หยุดวัน
เรื่องราวสร้างสรร ไม่มีให้เห็น

ปัญหามีเป็นร้อยพัน
ขิงแก่ขยัน ด่า นายกฯอย่างเดียว

ปัญหากลายไป เป็นดินพอกหางหมู
พวกตุ๊ดตู่ ไม่คิดแก้ไข
ตั้งใจอย่างเดียว ตูจะทำวอร์รูม


ลางแพ้ประการสุดท้ายใน 10 ประการ
ของผู้ก่อการปฏิวัติ
@@@ ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น ตายลูกเดียว @@@


การดิ้นรนครั้งสุดท้าย เจ้าขุนมูลนายที่เอาเปรียบ
ทรัพยากรยังเหลือค่า ชาวไร่นา ไม่ตอแย ยอมยกให้

วันนี้ไม่ยกให้ ต้องนำมาใช้อย่างเป็นธรรม
พอกันทีกับการแบ่งแยกแล้วปกครอง
เสวยสุขจากภาษี ไม่มีการพัฒนา

ความรู้การปกครอง และกฏหมาย ใช้ดูแลชาวไทย
ดำรงค์อยู่ได้ ไม่ก้าวหน้า ไม่มีมูลค่าเพิ่ม

บัดนี้ถึงเวลา ประชาฯออกทวงถาม ถึงความเที่ยงธรรม
ผ่านทางเท่าเทียม ทางกฏหมาย ภายใต้ รัฐธรรมนูญ

คิดแทนมานานพอแล้ว มีแต่แห้วเจริญไม่เห็น
ไม่เป็นธรรมชาติ

ความลำบากนับเพิ่มทวี ไม่มีแววลดถอย
มีความรู้ แต่ขาดปัญญา กินแรงรากหญ้าไทย


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: samrung ที่ 15-07-2007, 10:52
:slime_doubt: :slime_doubt: :slime_agreed: :slime_agreed: :slime_fighto: :slime_fighto:


รัฐบาลได้แปรสภาพศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
ให้กลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่
ที่อัดแน่นด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด

และข้าราชการระดับสูงมาเรียนรู้เรื่อง
"การเรียนรู้การเปลี่ยน แปลงของโลก"

โดยมีนักวิชาการระดับโลกมาเป็นวิทยากรพิเศษ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการจริง

ผมไม่เถียงหรอกว่ามีนักวิชาการระดับโลกมาเป็นวิทยากร แต่คนฟังส่วนใหญ่ไปนั่งฟังที่ร้านกาแฟ แทนที่จะนั่งฟังในห้องประขุม อันนี้ผมก็ไม่ใจว่ามันได้ประโยชน์ตรงไหน

 :slime_worship: :slime_worship: :slime_worship:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 15-07-2007, 11:53
ผมไม่เถียงหรอกว่ามีนักวิชาการระดับโลกมาเป็นวิทยากร แต่คนฟังส่วนใหญ่ไปนั่งฟังที่ร้านกาแฟ แทนที่จะนั่งฟังในห้องประขุม อันนี้ผมก็ไม่ใจว่ามันได้ประโยชน์ตรงไหน

 :slime_worship: :slime_worship: :slime_worship:


จูงได้ลากไม่ได้"ศักดินาไทย"เป็นเช่นนี้มายาวนาน
สร้างสรรค์ไม่เคยมีออกมา ตั้งหน้าแบ่งแยกแล้วปกครอง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาฯ"ศักดินา"ถือเป็น ภาระน่ารำคาญ

รับค่าจ้าง แต่งานไม่ทำ ไม่สนใจศึกษา อยากได้มาเฉยเฉย
กินกาแฟ ตีกอร์ฟ ประจบ"ป๋า" อนิจจา"ศักดินาไทย"
ความผิดทั้งหลาย กลับไปตกที่พวกก้าวหน้า หาว่าไม่"พอเพียง"

ขอขอบคุณ ที่กรุณามาอุดหนุน...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 15-07-2007, 12:00
ขออภัยไปตอบที่กระทู้อื่นไม่ได้
เจ้าที่หมั่นไส้ ไม่ให้เปิดหลายกระทู้
ด้วยสาเหตุเช่นนี้ พิเภก จึงมีแค่กระทู้เดียวววววว...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 16-07-2007, 00:14
ผลงานพรรค"ประชาธิปัตย์"ภาคที่หนึ่ง ตอนที่ ๑ (กำจัด ปรีดี)


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
เสด็จสวรรคต

นายปรีดีและคณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นชอบต่อสภาว่า
ผู้ที่ขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ควรได้แก่ สมเด็จพระอนุชา

เมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้ว
นายปรีดีก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ด้วยเหตุผลว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแต่งตั้งตนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
ได้สวรรคตเสียแล้ว

เหตุการณ์นี้ ทำให้ศัตรูทางการเมืองของท่าน
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทหารที่สูญเสียอำนาจและพรรคการเมือง
ฝ่ายค้าน คือพรรคแมลงสาป

สบโอกาสในการทำลายนายปรีดีทางการเมือง โดยการ
กระจายข่าวไปตามหนังสือพิมพ์ ร้านกาแฟ
และสถานที่ต่าง ๆ
รวมทั้งส่งคนไปตะโกนในโรงภาพยนตร์ใน กรุงเทพฯ

ว่า "ปรีดีฆ่าในหลวง" ซึ่งเป็นคำกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก
กลายเป็นกระแสข่าวลือ
และนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมด
ในเดือนพฤศจิกายน

และใน วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

คณะรัฐประหารซึ่งประกอบด้วย พล.ท. ผิน ชุณหะวัณ
พ.อ. กาจ กาจสงคราม พ.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์
พ.อ. สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.อ. ถนอม กิตติขจร
พ.ท. ประภาส จารุเสถียร

และ ร.อ. สมบูรณ์ (ชาติชาย) ชุณหะวัณ

ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ
จากรัฐบาลที่มีหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี

หลังจากยึดอำนาจสำเร็จ
คณะรัฐประหารพยายามจะจับกุมตัวนายปรีดีกับครอบครัว
แต่นายปรีดีทราบข่าวก่อนเพียงไม่กี่นาที จึงหนีทัน

และได้ลี้ภัยการเมือง ไปยังประเทศสิงคโปร์
สองปีถัดมา ก็ลี้ภัยต่อไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
แล้วได้พำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึง 11 ปี

ก่อนจะลี้ภัยต่อไปยังประเทศฝรั่งเศส
และถึงแก่อสัญกรรมที่นั่น
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
ณ บ้านพักชานกรุงปารีส

สรุปให้ทราบถึงผลงานประวัติศาสตร์
ที่พรรคแมลงสาปกระทำต่อ ผู้ประสาทการ
มหาลัย ธรรมศาสตร์ และ การเมือง
ซึ่ง ปัจจุบัน อธิการบดี มหาลัยแห่งนี้ ให้การสนับสนุน เผด็จการ
โดย ลงชื่อ สนับสนุนการใช้ ม.๗ พี่น้องงงงงงงงง...

จาก นายหอย


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 16-07-2007, 15:19
พาณิชย์ แนะผู้ส่งออก ปรับตัวผลิตสินค้าคุณภาพ


นางอรนุช โอสถานนท์ รมช.พาณิชย์
กล่าวถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในขณะนี้ ว่า
เป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักปรับตัว
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
จำหน่ายยังตลาดที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพ
ซึ่งกำหนดราคาสูงได้

ทดแทนการส่งออกสินค้าในปริมาณมาก
แต่มีคุณภาพระดับธรรมดา
เพราะประเทศไทยมีต้นทุนวัตถุดิบและแรงงาน
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง

เมื่อประสบปัญหาค่าเงินบาท
จะทำให้สูญเสียตลาดไป (รู้ไหม)

โดยตลาดที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพ อาทิ
ตลาดประเทศญี่ปุ่น

รมช.พาณิชย์ กล่าวอีกว่า
การปรับตัวของผู้ประกอบการในภาวะค่าเงินบาทแข็งค่า
ด้วยการปรับเปลี่ยนสกุลเงินในการส่งออก
เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้


สำนักข่าว เนชั่น


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 17-07-2007, 13:28

พินัยกรรมอันลือลั่นของ อ้ายซินเจียหลอฝุหลิง ซุ่นจื้อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ชิง.ซุ่นจื้อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ชิง สายสกุล อ้ายซินเจียหลอ
มีช่วงชีวิตระหว่าง ปี คศ. 1638-1661

ครองราชย์เมื่อพระชนม์มายุ 5 ชันษา
สวรรคตเมื่อพระชนม์มายุได้ 23 ชันษา

ดำเนินการปกครองด้วยตัวเอง
ท่ามกลาง สถานการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมือง

ขณะเพิ่งเปลี่ยนแผ่นดิน ที่ต้องอาศัยความสติปัญญา
และ ความสามารถในการแก้ปัญหา

ก่อนสวรรคตทรงพินัยกรรมตำหนิตนเอง
ถึงข้อผิดพลาดในการบริหาร

อันเป็นข้อความลือลั่น ซาบซึ้งแก่อนุชนรุ่นหลัง
ตราบถึงปัจจุบันนี้...

*****************************************

สนใจวัฒนะธรรม...ไม่ได้ปกครองดี...นี่เป็นความผิดของข้า

ไม่ดูแลมารดา...ไม่ดูแลบุตร...นี่เป็นความ ผิดของข้า

เกิดมาเป็นบุตร...ทำให้แม่เสียใจ...นี่เป็นความผิดของข้า

กับราชนิกุล...ไม่ได้เอาใจใส่...นี่เป็นความผิดของข้า

ไม่ส่งเสริมแมนจู...ใช้แต่ชาวฮั่น...นี่เป็นความผิดของข้า

ยโสโอหัง...แต่ไร้สามารถ...นี่เป็นความผิดของข้า

มีความลำเอียง...เลือกปฏิบัติ...นี่เป็นความผิดของข้า

มีความฟุ่มเฟือย...ไม่คอยตรวจสอบ...นี่เป็นความผิดของข้า

นึกถึงท่านอา...ตักเตือนไม่ทำ...นี่เป็นความผิดของข้า

ใช้งานขันที...ทำให้เสียหาย...นี่เป็นความผิดของข้า

เอาแต่สุขสบาย...ไม่มุงานบ้านเมือง...นี่เป็นความผิดของข้า

คิดว่าตนฉลาด...ไม่สนใจขุนนาง...นี่เป็นความผิดของข้า

เมื่อรู้ว่าผิด...แล้วไม่แก้ไข...นี่เป็นความผิดของข้า


*****************************************

โอรสข้า เสียงเยี้ย เกิดจากสนมท่ง มีสติปัญญา

หลักจากคัดสรรแล้ว แต่งตั้งเป็น รัชทายาท

วันจัดพิธี คือวันที่ 27 ให้แต่งตั้งเป็น ฮ่องเต้

มีบัญชาให้ขุนนาง ซั่วหนี ซูเก้อซาฮา คอยรับใช้

ให้ อ้าวป้าย เป็นผู้ช่วยราชการ

ขุนนางที่เหลือ ให้อยู่ในตำแหน่งเดิม

ข้าได้ฝากฝังให้ทุกคนภักดีต่อนายคนใหม่

ช่วยเหลือราชกิจ จงประกาศทั่วไปให้คนได้รับรู้.....................ซุ่นจื้อ

หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ปรมาจารย์เจได ที่ 17-07-2007, 17:05
เอาเถอะครับๆ ไม่ต้องบรรยายความประเสริฐของท่านทักษิณอีกแล้ว
ที่ผ่านมาที่ท่านทำไว้ ถือว่าขอบใจครับ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว

เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าทักษิณ

 :slime_evil:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 17-07-2007, 17:37
เอาเถอะครับๆ ไม่ต้องบรรยายความประเสริฐของท่านทักษิณอีกแล้ว
ที่ผ่านมาที่ท่านทำไว้ ถือว่าขอบใจครับ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว

เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าทักษิณ

 :slime_evil:

ขอบคุณที่มีอุปการะคุณ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: พิเภกอินเตอร์ ที่ 22-07-2007, 03:33
ปฐมเหตุแห่งปัญหา มีที่มาจาก "อ้ายลื้ม"
วันอาทิตย์ที่จะถึง เป็นวันธงชัย
บุญคุณความแค้นทั้งหลาย แก้ได้วันเดียว

ขอเชิญผู้รัก ชาติ รัก ประชาธิปไตย
วันอาทิตย์นี้ นปก.มีนัดที่ "บ้านอ้ายลิ้ม"
ใครมีหนี้สิน ใครติดค้างใคร เชิญไปสะสาง

บุกบ้าน "อาทิตย์" ปิด บัญชี
ที่ผ่านมา ใครไม่เข้าร่วม ไม่ว่า
อาทิตย์นี้ ไม่มาไม่ได้แล้ว...


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกฟ้ากับหมาวัด ที่ 22-07-2007, 03:38
ลิเกหลงโรง.....มาอีกแระ หลังเที่ยงคืนได้กี่ค่าแรงกี่เท่าอยากรู้จิงๆ

จะได้ช่วยปั้นกระทู้น่ะ


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ปรมาจารย์เจได ที่ 22-07-2007, 04:26
สวัสดี คุณเภก ผู้รักชาติ
เป็นนักปราชญ์ เรื่องทักษิณ ดีเหลือหลาย
ปั้นข้อมูล ปั้นข้อแม้ว แทนผู้เป็นนาย
นพดล เห็นแล้วอาย พิเภกไหม 
:slime_evil:

เภกจนมุม ทีไร เอาสีข้างถู
ท่านนายก ของหนู ดีเหลือหลาย
เล่นมวยล้ม ต้มคนดู บ่อยจะตาย
ต้มกองเชียร์ ตั้งมากมาย 19 ล้านคน 
:slime_smile2:

ด่าคมช กัดโกตั๊บ คืองานเภก
นอกจากนั้น งานอดิเรก คือด่าศาล
เอะอะหน่อย เถียงไม่สู้ ก็ว่าเผด็จการ
อีกไม่นาน แม้วติดคุก คงสนุกกัน 
:slime_worship:

ถ้าใครกัด ทักษิณ ที่ราชดำเนิน(pantip.com)
คงจะโดน ลบไม่เกิน 60 วิ
เภกและพวก จะถล่ม อย่างเร็วรี่
ทำเชลียร์ ชมลูกพี่ จงเจริญ 
:slime_hitted:

ใครด่าป๋า ด่าคมช ด่าโกตั๊บ
กระทู้นั้น ขึ้นอันดับ อย่างด่วนจี๋
สาวกแม้ว รุมโพสต์เลีย เชียร์ลูกพี่
คนเขาหนี มาเล่นนี่ เภกยังตามมา 
:slime_hmm:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: monty ที่ 22-07-2007, 08:46
^
^
^ กลอนถูกใจมากครับ

แต่อย่างว่า มนุษย์พันธุ์นี้ ใช้ภาษาง่ายๆเสวนาด้วย ยังไม่เข้าใจเลย
ว่าเป็นกลอนอย่างนี้ เดี๋ยวพวกก็งงกันไปใหญ่   
:slime_bigsmile:  :slime_bigsmile:


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ปรมาจารย์เจได ที่ 22-07-2007, 20:21
วันนี้เภก คงเหนื่อยจัด บุกบ้านป๋า
พาประชา บุกตะลุย ดงลวด ตำรวจเขา
ไปร้องแค่ คมช กับป๋า ทุยไม่เอา
นี่พวกเรา ดูเขาทำ ขำจริงๆ
 :slime_smile2:

งานพิเภก มีมากมาย แกคงเมื่อย
เห็นแล้วเหนื่อย แทนแกจริง เพื่อเงินหนอ
พีทีวี ประชาไทย รอ ดอ นอ(รดน.)
พร้อมลูกล้อ ลูกหาบ จ๊าบจริงๆ
 :slime_surrender:

สองทุ่มแล้ว เภกอย่าลืม ทานข้าวนะ
ระวังจะ หมดแรงเต้า ข่าวพรุ่งนี้
นอนไม่หลับ ขี้ไม่ออก นึกถึงหน้าลูกพี่
ที่บ้าพลัง อยู่ตอนนี้ ที่ลอนดอน
 :slime_sleeping:
หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: moon ที่ 23-07-2007, 00:01
555 55

ตั้งแต่สมัครสมาชิก เว็บนี้ (สมัครเมื่อวาน)
มีวันนี้พึ่งจะได้ลองอ่านดู
และติดตามท่านทั้งหลาย อย่างจริงจัง

มีอยู่สามท่านที่ผมมั่นใจอย่างจริงจังว่า
คงจะไม่ชอบท่านอย่างแน่นอน

มี 1. ชอบแถ 2. ป๋า เจ้าเก่า 3. ภิเภก อินเตอร์

และผมตั้งใจว่าคงจะต้องติดตามไปให้ความรู้
ให้ทางสว่างกับท่าน (ที่จริงหลายท่านในนี้
ก็กำลังให้ทางสว่างหรือปัญญากับท่านอยู่)
อีกคนหนึ่ง


หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: ปรมาจารย์เจได ที่ 23-07-2007, 00:52
ได้ข่าวร้าย ม็อบไข่แม้ว โดนบุกหนัก
มันซ่านัก โดนสักที เพื่อสั่งสอน
ดึกปานนี้ ถึงเวลา ดันไม่นอน
ไปเห่าหอน สนามหลวง เลยเจอดี
 :D

เป็นห่วงแต่ คุณพิเภก เป็นไงบ้าง
คุ้มค่าจ้าง ไหมน้อง บอกพี่หน่อย
เพราะพักนี้ นปก คนบางจ้อย
ค่าจ้างน้อย ไม่คุ้มเหนื่อย มันเมื่อยฟรี
 :lol:

เชลียร์เหลี่ยม อยู่ในนี้ น่ะดีแล้ว
เชียร์พ่อแม้ว ขาดใจ ไร้เหตุผล
ใยพิเภก ต้องออกไป ไล่ทุบคน
เดี๋ยวจะโดน กระบองส่อง เป็นห่วงจริง
 :)

ใครจ่ายเงิน ให้เภกไป ไล่คุณป๋า
ไหนจะค่า อื่นๆ ที่ต้องใช้
อย่าบอกนะ ว่าที่ทำ ทำด้วยใจ
อย่าพูดไป มันไม่ใช่ อย่ามาลาว
 :roll:
หัวข้อ: Re: นายกฯทักษิณ พาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก ผ่านวิสัยทัศน์ 4 สุดยอดกูร.
เริ่มหัวข้อโดย: z e a z ที่ 24-07-2007, 03:23
เภกเอ้ย เป็นแค่กลากแก่ๆ ใต้ตีนเหลี่ยม สะเออะแสดงปัญญาเรื้อนแบบถ่***ๆ อ่ะนะ  ไม่อยากคิดเล้ยยว่า โคตรเหง้าถี่ถ้วน คงไม่อยากให้กลาก มาแถ ชูพงศ์ แล้วล่ะม้างงง  หงอกจะหมดหัวอยู่แล้ว สำเหนียกรักชาติน่ะมีเท่า คุณทองแดงมั้ยหว่า สงสัยเก่งแต่เห่านำม้อบสั่วๆ ซะง้านนน  คาริคาริ อุอุ  :slime_v: :slime_v: