ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: shrine ที่ 20-06-2007, 14:24หัวข้อ: การจัดทำการประมูลทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยึดมาได้ทั้งหมด
เริ่มหัวข้อโดย: shrine ที่ 20-06-2007, 14:24
พวกเรามีความเห็นว่าสมควรที่จะนำทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยึดมาได้ทั้งหมดนั้นนำออกมาจัดการประมูลขายทอดตลาดโดยให้โอกาสเฉพาะเอกชนรายย่อยและประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆใน"เรื่องที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการยึดทรัพย์"มาก่อนหน้าที่จะมีการจัดการประมูลในครั้งนี้มีสิทธิเข้าร่วมทำการประมูลเท่านั้น โดยขอให้มีการจัดประมูลอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจะได้มีส่วนรับรู้อย่างทั่วถึงกัน หลังจากนั้นขอให้นำเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้มาจากการประมูลทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยึดมาได้นั้นนำมาจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมด้วยวิธีการที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง