ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: Kara ที่ 29-04-2006, 22:36หัวข้อ: ช่วยกันเอา Link ข้อมูลนี้ไปแจกจ่ายกันเยอะๆดีไหมครับ (ของเก่า+2 Link)
เริ่มหัวข้อโดย: Kara ที่ 29-04-2006, 22:36
ส่งทาง E-MAIL , webboard ฯลฯweb รวมคริปเสียงปราศรัย บทกวี บทกลอน ย้อนหลังทั้งหมด โดย นักวิชาการ ศิลปิน นักแสดง หลายท่าน อาทิ เช่น
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ
รศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
อ.วิโรจน์ ตั้งวานิช
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อดีตเอกอัครราชทูตไทย อัษฎา ชัยนาม,กษิต ภิรมย์,สุรพงษ์ ชัยนาม
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ศรัญญู วงศ์กระจ่าง

ฯลฯ

http://www.managerradio.com/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1002&mmsID=1002%2F1002%2D2035%2Ewma+&program_id=4133

เกาะติดสถานการณ์ (คริปเสียง)
http://www.managerradio.com/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1026&mmsID=1026%2F1026%2D1282%2Ewma&program_id=4086


แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ของเครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
http://www.tuneingarden.com

หยุดระบอบทักษิณ อ่านที่นี่ http://files.thaiday.com/download/stop.pdf

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ สภาทนายความ
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
เรื่อง การทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์
กรณีของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีการแปลความให้ขัดกับหลักการจัดเก็บภาษีที่ชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของชาติ

ดาวน์โหลด สมุดปกขาว สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ สภาทนายความ
http://www.presscouncil.or.th/th2/downloads/whitecover.pdf

ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญสมุดปกขาว
http://www.presscouncil.or.th/th2/downloads/summary.pdf