ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ทั่วไป => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: ScaRECroW ที่ 17-01-2007, 09:40หัวข้อ: อยากอ่านร่าง พรบ.ฉบับนี้จัง
เริ่มหัวข้อโดย: ScaRECroW ที่ 17-01-2007, 09:40
ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับผลประโยชน์ส่วนรวม

เห็นว่า ครม.เพิ่งให้ความเห็นชอบ